BussumsNieuws

14 februari 2018

BussumsNieuws 14 februari 2018


Erop of eronder voor Oud Valkeveen

GOOISE MEREN Stemt de gemeenteraad vanavond (woensdag) in met de vermakelijkhedenretributie voor speelpark Oud Valkeveen? Of zal het tij keren en krijgt de ondernemer zijn zin en wordt de taks afgeschaft? Inmiddels zijn de kosten die de gemeente maakt voor Oud Valkeveen in kaart gebracht.

Hieruit blijkt dat de gemeente 330.000 euro uitgeeft vanwege de 'vermakelijkheden'. Het geld wordt met name uitgegeven aan het onderhoud van wegen (136.000 euro). Tel daar nog andere kosten voor infrastructuur bij op en je hebt een bedrag van twee ton. Ook zijn er kosten voor promotie via de VVV, een bedrag van 20.000 euro, en veiligheidskosten voor zaken zoals politie en brandweer. Dat gaat om een bedrag van meer dan 40.000 euro.
Oud Valkeveen wil de retributie van ongeveer 60 cent per bezoeker niet doorberekenen in de entree. Ze dreigen hierom zelfs het park niet open te gooien in het voorjaar. De raad heeft in de begroting wel rekening gehouden met de inkomsten via de retributie. De raad moet dus beslissen of ze achter hun eerder besluit blijft staan, met een alternatief wil komen of de retributie afschaft. De raad is in ieder geval flink verdeeld. Zo wil de VVD de bezoekers laten betalen en niet de inwoners. D66 wil de prettaks schrappen en het CDA komt met een alternatief plan. Woensdag wordt er gestemd.

5

Muiden wil dat Weesp zich aansluit bij Gooise Meren

GOOISE MEREN Als het aan de Stadsraad Muiden ligt, kiezen de Weespers tijdens het referendum op 21 maart (gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen) over hun bestuurlijke toekomst massaal voor een fusie met Gooise Meren.

In een open brief aan de inwoners van Weesp schrijven de Muiders dat het allemaal zo slecht nog niet is in de nieuwbakken gemeente Gooise Meren. "Na een aarzelend begin gaan wij als inwoners van Muiden steeds beter onze weg vinden binnen de nieuwe gemeente Gooise Meren", zo schrijven ze aan de Weesper buren.

Tegenwicht

"Ook voor de inwoners van Weesp zou dit participatiemodel veel mogelijkheden kunnen bieden bij een gemeentelijke fusie", stelt de Stadsraad.

Bovendien ziet men Weesp als bondgenoot om "samen te kunnen optrekken om een gezond tegenwicht te bieden aan de Gooise kernen binnen de gemeente".
Los van deze argumenten meent de Stadsraad Muiden dat Weesp en Muiden bij elkaar horen. "Niet alleen een gedeelde geschiedenis als vestingstad en bedrijvige haven-, handel- en industrieplaats, maar ook zijn het beide hechte gemeenschappen met een sterk eigen karakter. Muiden voelt een grote verwantschap met Weesp."

Niet alleen voor Muiden, maar voor de gehele Gooi- en Vechtstreek is Weesp onmisbaar, stelt de Stadsraad verder.

KMS is alweer schoolschaakkampioen

De kampioenen. Foto: knms

BUSSUM De KMS mag zich voor de tweede keer op rij 'Schoolschaakkampioen Gooise Meren' noemen. De titelverdediger nam het afgelopen zondag op tegen 13 teams van andere scholen. Gastheer was Bussums Schaak Genootschap. Denksportcentrum was stampvol. De finale, met daarin KMS, Gooilandschool en Comeniusschool, was spannend.

Zilversmid

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag, 8 maart, portretten van vrouwen in mannenberoepen. Dit keer Sharon Manassen, die zilversmid is.

21

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th Heuvelman en 19.30 u. Vesper pastoor C. Fabril; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie en 12.00 u. Gezinsviering pastoor C. Fabril; za. 17/02 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. dr. J. Bos

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria; ma. 19/02 19.30 u. Vastenoverweging
*RK St. Jozefkerk 10.00 u. Communieviering parochianen
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. mw. ds. C. van den End-Kranenburg
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. G. Lustig en 17.00 u. ds. C. van Sliedregt
*PGB Wilhelminakerk 16.30 u. Cantatedienst
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. H. Siebrand
*Vrijzinnigen N-B 10.30 u. ds. J.P.C. Korver
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. A. v. d. Wijk
*Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi 10.00 u. ds. W.F. Metzger H.A.
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst *De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Is Appie de kluts kwijt?

Flauw woordgrapje als het om eieren gaat. En daar gaat het nu zeker om. Want er heerst ergerniswekkende wanorde in het door Appie aangeboden legsel!

Ik durf me rustig een vaste klant te noemen van de Grootgrutter op de Hilversumse Meent. Trouw om 8.00 uur 's ochtends doe ik mijn boodschapjes en heb daar dan de rest van de dag tenminste geen sores over. Ik ben bovendien een fervent eiereter en er is goede keus. Maar al geruime tijd - vele, vele maanden al - erger ik me wild aan het assortiment eieren. En met mij vele anderen, zo is gebleken. Het liefst heb ik de XL, extra large eieren, die vaak dubbeldooiers zijn. Herhaaldelijk gebeurt het echter dat er in één doos zowel witte als bruine eieren zitten, die lang niet allemaal het predicaat 'extra large' mogen dragen. Hooguit een paar en de rest is dan gewoon 'large' of zelfs 'middle'. Zo mogelijk nog ergerlijker is het feit dat de eieren heel vaak, zelfs regelmatig, gebarsten zijn. Sommige barstjes zijn niet of nauwelijks te herkennen, maar thuis in het water klappen ze dan open. Of ze barsten bij het uithalen uit het karton gewoon in de hand uiteen. Het is dan een kledderboel en het teloor gaan van een product waar je toch voor betaald hebt. Let wel! Het ligt niet helemaal aan de grootgrutter, want die krijgt de eieren ook van elders. Toch heb ik erop gehamerd iets aan deze voortdurende misstand te gaan doen. Desnoods een andere leverancier.

Vanaf 14 februari zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- TV Magazine met onder andere het carnaval.
- In Derde Termijn met het verkiezingsdebat tussen VVD en D66 in Gooise Meren.
- RegioHub: over de start van de campagne '30 dagen gezonder'.
- Het tweewekelijkse gesprek met de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde.

VVD wil goed en veilig wonen, D66 gaat voor duurzaamheid

Komende weken verkiezingsdebatten op GooiTV en in de krant

Deze krant en GooiTV houden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wekelijks een debat. Deze week: D66 en VVD. De nieuwe politieke partij BSOV kwam niet opdagen.

Maarten Balzar (D66), presentator Sjoerd Stoop en Alexander Luijten (VVD). Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN De twee grootste politieke partijen VVD en D66 kennen veel overeenkomsten, maar verschillen ook op details. Voor dit interview was ook BSOV (Behoud Speelpark Oud Valkeveen) uitgenodigd, maar deze partij besloot niet aan te schuiven of überhaupt te reageren.

Lijsttrekker Alexander Luijten van de VVD vertelt dat het goed gaat in het college en dat er de afgelopen tijd veel is bereikt. "Ik denk onder andere aan de aankoop van de Brediusgronden zodat we daar de sport van de grond krijgen. We hebben gezorgd dat zowel Stadskantoor Naarden als gemeentehuis Muiden worden ontwikkeld voor woningbouw. In Bussum hebben we gezorgd dat de financiële gevolgen voor de fusie wat beperkt bleven. De rotonde bij de Meentweg / Groot Hertoginnelaan hebben we aangepakt. De VVD heeft zich bewezen. We zijn er als het moet. We doen mee en staan niet langs de zijlijn. We nemen onze verantwoordelijkheid en proberen altijd onze inwoners een zo groot mogelijke stem te geven. Ons belangrijkste speerpunt is goed wonen; dan denk ik heel breed: van veiligheid tot een goed voorzieningenniveau, betaalbare lasten en bereikbaarheid."

Lijsttrekker Maarten Balzar van D66 zegt ook dat er veel bereikt is. "Vooral op zaken zoals onderwijs, wonen en bestuur. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de Emmaschool weer een goede locatie heeft, dat er een integraal kindcentrum in Muiden is en er één komt in Muiderberg. Er ligt een investeringsplan voor alle scholen om deze gezond en vitaal te houden. D66 is een betrouwbare partij die graag samenwerkt en haar verantwoordelijkheid neemt. Ik ben zelf in deze omgeving opgegroeid, ik heb hier op school gezeten, gesport, noem maar op. Ik wil mij inzetten om de gemeente nog mooier te maken. Onze speerpunten zijn: genoeg woningbouw, een leefbare gemeente, verduurzaming en een gezond leefklimaat."

Stelling: we moeten verder fuseren richting één Gooistad
VVD: "Nee. Het is belangrijk dat een gemeente groot genoeg is om alle taken uit te voeren met de nodige vet op de botten en voldoende bestuurskracht. We moeten wel klein genoeg blijven om herkenbaar te blijven voor de burger. Je ziet het in andere sectoren zoals de gezondheidszorg en het onderwijs dat fusie op fusie vooral leidt tot ellende. We willen graag ook in de regio zeggenschap houden. Wellicht dat we over een jaar of vier, nadat we zijn bijgekomen van deze fusie, een ambtelijke samenwerking met Weesp aan kunnen gaan.
D66: "Ja. Het is niet aan de orde de komende vier jaar, maar het zou kunnen op de lange termijn. Op belangrijke thema's zoals mobiliteit kun je dan meer inbrengen. Nauwe samenwerkingen in de regio vinden wij belangrijk. Zolang de kernen goed bediend worden, maak ik mij geen zorgen over schaalvergroting."

Oud Valkeveen komt niet opdagen bij debat en blijkt onbereikbaar

Stelling: De vermakelijkhedenretributie moet worden afgeschaft
D66: "Ja. Wij hebben bij de behandeling in de raad meegestemd. In de begroting was deze retributie meegenomen zonder onderbouwing. Wij hebben toen al onze zorgen geuit. De portefeuillehouder zei dat het beleid nog moest worden vastgezet. We hebben het toen goedgekeurd in afwachting van het stuk. Toen dat kwam, waren wij niet blij omdat de onderbouwing ontbrak en drie ondernemingen (Muiderslot, Spant! en Oud Valkeveen) werden getroffen. Het leek ons daarom onverstandig de retributie in te zetten. De portefuillehouder gaf echter aan het bedrag voor 2018 op 0 te willen zetten. Dat was voor ons genoeg reden om te zeggen: Schaf 'm af, we doen hier niemand een plezier mee."

VVD: "Nee. Je moet ergens middelen vandaan halen om je gemeentelijke taken te kunnen doen. Deze onderneming heeft profijt omdat de handhaving, het onderhoud van de wegen en nog veel meer door de gemeente wordt betaald. Als aannemelijk gemaakt kan worden dat de gemeente flink extra kosten moet maken en als die kosten redelijkerwijs toegeschreven kunnen worden aan Oud Valkeveen, dan vinden wij het redelijk dat deze ondernemer ook betaalt in de vorm van een vermakelijkhedenretributie. De afweging is: betalen de bezoekers 45 cent extra of gaan we het via de ozb doorberekenen en betalen onze inwoners 8 euro extra? Nu we de cijfers hebben gezien, vinden wij nog steeds dat de heffing niet onredelijk of willekeurig is. Wel zijn wij bereid om te kijken naar alternatieven."

'Denk twee keer na voor je enkel het belang van de ondernemer dient'

De retributie en de nieuwe partij BSOV maakt veel los in de raad. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
VVD: "Ik zie enorm veel bewegingen ontstaan als gevolg van de publiciteitscampagne van Oud Valkeveen. Ik zie ook de raarste draaiingen, zoals van het CDA, die moties indient die loodrecht staan op wat ze eerder beweerd hebben. Wij kunnen dat niet volgen. Ook niet dat D66 instemt met een begroting waarin de retributie is opgenomen, daarop terugkomt en dat er dan een gat in de begroting ontstaat. Als je iets wilt afschaffen, moet je zorgen voor dekking."
D66: "Er was geen duidelijk verhaal over de kosten en de goede onderbouwing hebben wij niet gezien. Nu de onderbouwing is gegeven, bevestigt dit alleen maar dat wij de retributie niet ondersteunen. De lijst met kosten is veel te algemeen."

VVD: "De BSOV schuift niet aan bij dit interview en dat is jammer. We hadden dan goed het verschil kunnen maken tegen hun one-issuepartij en de afwegingen waar wij als raadsleden voor staan. Wij kiezen ervoor om een heffing in te voeren die de ondernemer mag doorberekenen aan de bezoekers. Ik begrijp de link met de sluiting van het park niet. Ik wil mensen meegeven: denk twee keer na voor je enkel het belang van de ondernemer dient in plaats van de belangen van de hele gemeente."
D66: "Ik vind deze one-issuepartij ook een vreemde zet. Als ze in de raad komen en het punt komt op de agenda, dan is het niet integer om daar met hen over te praten."

Het hele interview is terug te kijken op gooitv.nl.

Kieslijsten zijn bekend, strijd om 31 zetels in de gemeente start

GOOISE MEREN De kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gooise Meren op 21 maart zijn vrijdag officieel vastgesteld door het centraal stembureau. Tien partijen dingen naar de gunst van de kiezer.

De VVD heeft vijftien kandidaten op de lijst met veel bekende gezichten. Lijsttrekker is Alexander Luijten, die ook wethoudersambities heeft. D66 heeft maar liefst 40 kandidaten, waaronder wethouder Hendrik Boland. Het CDA telt 22 namen op de lijst, waarvan de oudste uit 1933 komt.
De PvdA telt 32 leden, met Rolien Bekkema aan het roer. Voormalig lijsttrekker Lars Voskuil is nu lijstduwer. Op de lijst van GroenLinks prijkt opeens de naam van René Sweijen op plek 21, die nu nog in de raad zit voor Gewoon Gooise Meren. Gerben Struik, de huidige wethouder, is lijsttrekker. Hart voor BNM wordt aangevoerd door Marieke Munneke Smeets. Er zijn 34 kandidaten, maar niemand uit Muiden of Muiderberg.
Partij 50PLUS heeft zeven kandidaten waarbij de huidige nummer 1, Arno Haye, het stokje heeft gewisseld met de nummer 2. Dit betekent dat Andreas van der Schaaf lijsttrekker is. De ChristenUnie heeft dertien kandidaten en hoopt weer terug te komen in Gooise Meren, waar ze nu niet vertegenwoordigd zijn.
Het GDP (Goois Democratisch Platform) heeft veel bekende namen op de lijst en wordt aangevoerd door Jelmer Kruyt. Ook de huidige raadsleden Erik-Pieter Vlaanderen en Jan Kwekkeboom (voorheen van de ouderenpartij) doen voor deze partij mee.

De nieuwe partij BSOV (Behoud Speelpark Oud Valkveen) heeft vier mensen gestrikt. Donalda Kriek uit Amsterdam is de (jonge) lijsttrekker. De overige drie kandidaten van deze partij wonen ook niet in Gooise Meren. Nummer vier op de lijst is de bedrijfsleider van het park. Ze hebben allemaal een intentieverklaring moeten ondertekenen dat wanneer ze gekozen worden, zij naar Gooise Meren zullen verhuizen.

Gemeente houdt op 8 maart een verkiezingsdebat

Debat

Op donderdag 8 maart verzorgt de gemeente Gooise Meren een lijsttrekkersdebat. Dit debat is openbaar toegankelijk en wordt gehouden in het gemeentehuis in Bussum.

Lotte Schimmel

Kandidaat-raadslid PvdA, woont in Bussum, 26 jaar, relatie: work in progress.

Waar kennen mensen je van?
"Ik ben opgegroeid in Bussum. De familie Schimmel woont hier al generatieslang. Mensen kennen mij via mijn werk als wijkverpleegkundige, honkbalclub HCAW en het uitgaansleven in Bussum."

Waar ben je druk mee?
"Bijna tien jaar ben ik nu werkzaam als verpleegkundige. Ook heb ik een ontzettende fijne groep vrienden en familie. Daarbij heb ik Daisy, een uit de kluiten gegroeide pup, die vaak aandacht van me wil."

Wat doe je als kandidaat-raadslid?
"Sinds vorig jaar maak ik deel uit van de fractie van de PvdA Gooise Meren. Daar zit behoorlijk wat tijd in, zoals het voorbereiden en lezen van raadsvergaderingen en het klaarstomen voor het raadswerk. Op dit moment zijn we daarnaast uiteraard druk met de campagne bezig."

Waarom PvdA?
"In een samenleving die steeds harder dreigt te worden en in een wereld waar een Trump aan de macht kan komen, vind ik het belangrijk om een tegengeluid te laten horen. Een stem geven aan een sociale en bovendien positieve generatie vind ik hard nodig."

Mooiste plek in Bussum?
"Toen ik uit huis ging, ging ik samenwonen met mijn beste vriendin Michelle aan de Herenstraat. Wij keken uit op de schitterende tuin van Mariënburg."

Met wie een goed gesprek?
"Prinses Beatrix. Ze is net 80 jaar geworden en ik ben stiekem fan."

Wat weten mensen niet van je?
"Ik kan met mijn voeten niet bij de grond in de raadszaal."

Waar mogen ze je voor wakker
maken?

"Ik raad het niemand aan, zonder koffie absoluut een risicovolle handeling."

Na vier jaar konden ze elkaar eindelijk het jawoord geven

Foto: Bob Awick

BUSSUM Echtpaar De Boer-Klinkenberg vierde maandag hun 60-jarig huwelijksfeest. Ze waren buren van elkaar, zijn samen opgegroeid en werden verliefd. In 1954 zijn ze verloofd, maar pas vier jaar later kon het echtpaar trouwen omdat er in die tijd geen woonruimte was. Ze kregen twee zonen en twee dochters en hebben ook negen kleinkinderen en een achterkleinkind.

Heidezicht gaat maandag open

BUSSUM De geheel verbouwde speelplaats annex lunchroom opent maandag 19 februari de deuren voor bezoekers.

Paviljoen Heidezicht was een jaar gesloten omdat de exploitant toen een faillissement aanvroeg, waarna de deur meteen op slot ging. Heidezicht werd door de gemeente verkocht aan de mensen achter de 's-Gravelandse natuurspeelplaats Brambergen. Heidezicht is van top tot teen verbouwd. "We kunnen haast niet wachten om van start te gaan", vertelt Sem Harten. "We hebben het al aan enkele mensen laten zien, zoals onder meer aan een groepje buurtbewoners. Ze waren erg enthousiast."

Jongen (14) zwaar toegetakeld

BUSSUM Twee gemaskerde mannen hebben vorige week woensdagavond rond half tien 's avonds een 14-jarige jongen zwaar toegetakeld na een straatroof. Dat gebeurde ter hoogte van het Vijverpark in Bussum-Zuid.

De tiener zat op een bankje ter hoogte van het park toen de twee mannen op hem af kwamen lopen. Hij werd vastgepakt en meerdere malen tegen zijn hoofd geslagen. De daders beroofden hem vervolgens van een tas en sloegen daarna op de vlucht door het park. Agenten vonden de tiener gewond op de grond, hij was wel aanspreekbaar, maar werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Naar de daders wordt nog gezocht. Het gaat om twee gemaskerde mannen die donker gekleed waren. Eén van hen was ongeveer 1.75 meter lang en had een fors postuur. Van de ander is geen duidelijk signalement. Tips zijn welkom op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.

Autokraker opgepakt

BUSSUM Agenten hebben vorige week aan de Kerkstraat een autokraker gepakt.

De agenten zagen een man die plots wegrende en zich verstopte achter geparkeerde auto's. De agenten vonden de man met een navigatiesysteem in zijn handen. Ook werd een tas met een hamer en enkele andere gestolen spullen gevonden. In totaal bleken vier auto's bij Scapino open te zijn gebroken.

Erwtenschieters weten wel wat straatnamen

De wethouder bekeek de borden aandachtig. Foto: Tom Scherder

BUSSUM Carnavalsvereniging de Erwtenschieters heeft dinsdag bij hun jaarlijkse stunt laten weten een paar hele goede ideeën te hebben voor straatnamen. Zo komen ze bijvoorbeeld met de 'Prins Leonidaslaan' en de 'Prins Jodokusstraat'.

Aanleiding voor de stunt is het feit dat de gemeente op zoek is naar mensen voor de commissie die straatnamen bedenkt. De Erwtenschieters hebben daar helemaal geen commissie voor nodig. Zij kunnen zo een hele lijst met nieuwe namen leveren.

Het Rode Kruis helpt iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht kleur of afkomst

Bijna 30.000 vrijwilligers staan dag en nacht klaar

Het Rode Kruis is aanwezig bij evenementen en festivals. Foto: Rode Kruis

door Astrid Maas

GOOISE MEREN "Iedereen die hulp nodig heeft, kan op het Rode Kruis rekenen", vertelt Alro Jansma, voorzitster van het Rode Kruis in district Gooi en Vechtstreek. "Bijna 30.000 vrijwilligers staan dag en nacht klaar om anderen te helpen."

Alro vertelt dat het Rode Kruis in 2010 een andere weg is ingeslagen. "Wij zijn dé noodhulporganisatie van Nederland en dat houdt in dat wij worden ingezet zodra er calamiteiten zijn, bijvoorbeeld als er een trein is ontspoord. Er zijn afspraken met de veiligheidsregio's en hulpdiensten, waarbij het onze rol is om mensen op te vangen en te ondersteunen." Zo heeft het Rode Kruis onder andere de asielzoekers op Crailo geholpen. "We hebben de vluchtelingen dag en nacht opgevangen met medische bijstand en gezorgd voor onder andere bedden en dekens. Wij bieden ook evenementenhulp aan zoals bij de City Run in Hilversum of de Vierdaagse in Nijmegen. Wij zijn dan aanwezig met EHBO-vrijwilligers voor mensen met lichte verwondingen." Het Rode Kruis leidt vrijwilligers op voor het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij klein letsel. "Dat kan bij een sportclub zijn en bij festivals en evenementen met duizenden bezoekers. We zijn nu bezig om een EHBO-biketeam te organiseren. Deze bikers fietsen overal naartoe tijdens een festival of evenement. "Daarnaast verzorgen wij EHBO-cursussen op maat." Vrijwilligers zijn altijd beschikbaar, maar de organisatie heeft ook een groep vrijwilligers die 'Ready2Help' genoemd wordt. "Dit zijn vrijwilligers die we nodig hebben bij grote noodsituaties, zoals bij een dijkdoorbraak, om zandzakken te vullen en te plaatsen, hulp bij vluchtelingen of het zoeken bij vermiste personen. Het Rode Kruis stemt af met de hulpdiensten welke hulp er nodig is en roept de Ready2Helpers op via een sms."

Ook helpt het Rode Kruis inwoners bij zelfredzaamheid

Ook helpt het Rode Kruis bij zelfredzaamheid. "Zelfredzaamheid is dat wij mensen leren hun eigen netwerk te versterken en te benutten, zodat ze minder afhankelijk worden en dat ze zelf inzien hoe ze hun contacten kunnen vergroten. Wij bedoelen dan niet thuis blijven zitten, maar naar een buurthuis gaan om onder de mensen te komen. Je ziet dat de gemeente dit ook oppakt met allerlei wijkactiviteiten."
"Het is mooi als je iets kunt beteken voor de mensen, ongeacht leeftijd, kleur of afkomst. Maar zonder de geweldige inzet van de vrijwilligers heeft het Rode Kruis geen bestaansrecht." Voor het Rode Kruis wordt het wel moeilijk om vrijwilligers te werven omdat iedereen het druk heeft. "Maar ik hoop dat mensen zich gaan aanmelden. Ook graag jongeren, om ze in te zetten bij festivals."
Geïnteresseerden kunnen kijken op de site www.rodekruis.nl/gooi-en-vechtstreek.

Gemeente trekt extra geld uit voor onderhoud scholen

Nieuwbouw voor basisschool De Tweemaster in Naarden. Foto: Bastiaan Miché

door Yvette de Vries

GOOISE MEREN Duizenden scholen in Nederland hebben een erbarmelijk slecht binnenklimaat, kopte de NOS onlangs. Dit speelt ook in Gooise Meren.

Scholen zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud. Gemeenten betalen nieuwbouw, renovatie en herstelwerkzaamheden na een calamiteit. Door een tekort aan geld zou het achterstallig onderhoud alleen maar oplopen. Enkele pensioenfondsen zouden al plannen hebben om bij te springen. De gemeente Gooise Meren ging vorige maand juist akkoord met een langetermijnplan voor huisvesting van scholen.
Maandenlang zijn schoolbesturen en gemeente over dit zogenaamde 'integrale onderwijshuisvestingsplan' (IHP) in gesprek geweest. Het staat vol met plannen en afspraken voor de komende tien tot twaalf jaar over nieuwbouw, renovatie en grootschalig onderhoud.

Het tekort moet de gemeente zelf financieren

Meer doen dan moet

In totaal gaat er zo'n 65 miljoen geïnvesteerd worden. Een bedrag dat de gemeente moet ophoesten. Een deel wordt gesubsidieerd door het Rijk. Het tekort moet de gemeente zelf financieren. Het gaat dan met name om financiering voor nieuwbouw of renovatie, met daarbij allerlei maatregelen die de scholen duurzamer moeten maken. Volgens verantwoordelijk wethouder Hendrik Boland gaan de partijen hiermee verder dan wat wettelijk verplicht is. Leerlingen moeten les krijgen in een goed schoolgebouw, is het standpunt van de gemeente. De plannen en benodigde financiën hebben betrekking op alle basisscholen en middelbare scholen in de gemeente. Gymzalen van basisscholen vallen overigens deels buiten dit verhaal. Daarvoor moet nog een ander plan komen.

Planning

De komende jaren staan onder meer in Bussum de Vondelschool, Willem de Zwijger College, het Goois Lyceum, de Juliana Daltonschool en in Naarden de St. Vitusmavo op de lijst voor een flinke renovatie. En de Katholieke Montessorischool in Bussum, de Tweemaster in Naarden en de Oranje Nassauschool en de Vinkenbaan in Muiderberg kunnen rekenen op nieuwbouw. De lijst met scholen, waar slechts beperkte ingrepen nodig zijn, is het langst. In totaal dertien scholen onder gaan de komende jaren kleinere ingrepen. Het gaat daarbij vooral om het verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat. De komende tijd moeten voor de scholen, die als het eerste aan de beurt zijn, de plannen ingediend worden.

Fantastische optocht

Foto's: Bob Awick en Jessica de Jong

WALLEGAT Veel bezoekers hebben zaterdag genoten van de carnavalsoptocht door Wallegat.

Vele karren trokken onder leiding van carnavalsvereniging de Vestingnarren dwars door het Vestingstadje. Het was buiten gelukkig niet al te koud en men bofte met de strakblauwe hemel en de zon. Hierdoor stond er veel publiek om het spektakel te aanschouwen. Het thema dit jaar was 'Spreekwoorden en gezegden' en werden op hele ludieke wijze uitgebeeld. Ook dit jaar deden er weer veel karren mee uit Kortenhoef, maar ook uit Ankeveen en Laren. De muziek liep uiteen van techno tot smartlappen. Meest gehoorde hit was 'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent' uit de tv-serie 'De Luizenmoeder'.

Luinge: 'Het leiden van wedstrijden zit in mijn bloed, het is een virus'

Scheids floot topduels in alle grote stadions

De 62-jarige Roelof Luinge uit Bussum fluit nog wekelijks een wedstrijd waarbij hij 22 voetballers een sportieve middag bezorgt én ze in het gareel houdt.

"Nog wekelijks komen er verzoeken binnen", aldus Roelof Luinge. Foto: Bob Awick

BUSSUM Vriend en vijand zijn het erover eens dat Roelof Luinge gezag uitstraalt en dat je hem geen kunstjes moet flikken. Dat was al zo toen hij op het hoogste niveau floot en is nu nog steeds bij de amateurwedstrijden die hij leidt.

De arbiter uit Bussum leidde zijn laatste topwedstrijd op 6 mei 2010: de bekerwedstrijd Feyenoord - Ajax. Hij debuteerde in de eredivisie op 29 oktober 1983: NAC - VVV. De Bussumer leidde een recordaantal van 845 officiële wedstrijden en daarnaast 94 Europese duels. Hij heeft slechts acht interlands op zijn conto, aangezien hij in de pikorde achter Mario van der Ende stond. "Acht jaar geleden moest je als scheidsrechter op je 49e stoppen. Dat is nu veranderd. Op verzoek van spelers en trainers kreeg ik van de KNVB nog zes jaar extra. Daarna heb ik twee jaar in de topklasse gefloten. Ik wil niet meer zover reizen en zolang ik fit blijf, doe ik wedstrijden in het district in de 1e klasse en soms hoofdklasse."
Het contrast is groot. In zijn imposante carrière leidde hij topduels in alle grote stadions van Europa. Nu zijn het amateurwedstrijden in de regio, zoals vorig jaar de bekerwedstrijd Altius - Zeeburgia. "Wat voor wedstrijd het ook is, het maakt me echt niets uit. Het leiden van wedstrijden zit in mijn bloed, het is een virus. Zolang ik lichamelijk fit blijf en het nog leuk vindt, ga ik ermee door. In een seizoen fluit ik 40-45 wedstrijden, want ik word ook gevraagd voor de wedstrijden van Lucky Ajax en FC De Rebellen, een elftal met o.a. Glenn Helder, Wim Kieft, Andy van der Meijde en John de Wolf."
Naast zijn werk - tot 1 januari 2019 bij de Belastingdienst - is Luinge een drukbezet man: "Ik had verwacht dat na 26 jaar betaald voetbal het na een jaar of twee wel minder zou worden. Integendeel: wekelijks komen er verzoeken binnen, want naast het fluiten geef ik ook lezingen bij clubs en andere organisaties over mijn carrière."

Dikke huid

'Ik word ook gevraagd voor de wedstrijden van Lucky Ajax en FC De Rebellen'

Tegenwoordig, maar ook vroeger, heeft Luinge ervaren, moet een scheidsrechter een dikke huid hebben en regelmatig Oost-Indisch doof zijn. "Maar soms gaat men te ver. Vooral als trainers gaan lopen mekkeren, spuit bij mij de adrenaline door de aderen. Dan is het wegwezen. Mijn uitgangspunt is altijd om zonder aanzien des persoons een wedstrijden te leiden. Voor de wedstrijd mogen de clubs verbaal 'oorlog' met elkaar voeren. Binnen de lijnen eis ik van iedereen respect. Door je uitstraling en lichaamstaal kun je veel gedoe voorkomen. Je moet mentaal sterk zijn, maar ook een wedstrijd kunnen managen. Niet voor ieder wissewasje fluiten, maar het wel kort houden als de wedstrijd daarom vraagt. Dan is er de 3e colonne: het publiek. Die hebben altijd een gekleurde bril op en roepen van alles, maar zolang het maar binnen de perken blijft, anders neem ik maatregelen."
Roelof Luinge slaat na de wedstrijd de derde helft meestal niet over. Die houdt hij strikt gescheiden van de eerste twee: "Tijdens de wedstrijd ben ik voor de spelers en trainers de 'scheids' of 'Luinge'. Daarna bij een glas schuimend geel vocht mag het Roelof zijn. Naast het sociale aspect is de derde helft ook een goed moment om beslissingen in het veld nader uit te leggen."

Iedereen kan zelf gezonde uitdaging kiezen

Met '30 dagen gezonder' kun je je gezondheid zelf verbeteren

Antoon Bajo gaat de uitdaging aan. Foto: Bob Awick

door Astrid Maas

BUSSUM In maart begint de actie '30 dagen gezonder' van de GGD Gooi en Vechtstreek. En dat kan zijn 30 dagen zonder alcohol, geen suiker in je koffie of thee, complimenten geven, water drinken, minder op social media of elke dag een half uur wandelen of tien buikoefeningen doen. Iedereen kan zelf een uitdaging kiezen om de gezondheid te verbeteren, nieuwe gewoontes aan te leren of te breken met oude gewoontes.

"Vijf jaar lang hebben we de actie '30 dagen zonder alcohol' gehad en wij hoorden van mensen die aan de actie meededen, dat ze voor hun kinderen zelf een andere actie hadden bedacht, namelijk '30 dagen zonder snoep'", vertelt projectleider Irma Laméris. "Wij dachten: is het niet een goed idee dat inwoners zelf hun uitdaging kunnen kiezen, omdat ze zelf goed weten wat voor hen gezonder is. En zo zijn we op het idee gekomen om het dit jaar breder te organiseren." Er zijn veel dingen die je kunt doen of laten om je gezonder en beter te voelen. "Op onze site staan verschillende uitdagingen zoals gezond eten en drinken, ontspanning, complimenten geven, leuk appje sturen naar een vriend of vriendin en stress vermijden. De meest gekozen uitdaging tot nu toe is meer bewegen, minder suiker en geen vlees eten."
Ook Antoon Bajo uit Muiden doet mee met zijn eigen uitdagingen. "Een collega vroeg aan mij of ik ook mee ging doen met de actie '30 dagen gezonder'. Daar heb ik even over nagedacht en heb toen besloten om geen vlees te eten en ook geen alcohol te drinken. Dat is niet makkelijk, want ik vind een biertje na mijn werk erg lekker en hou ook van een goed stuk vlees, maar ik wil graag afvallen en minder drinken. Ik doe het voor mezelf en ik heb besloten om vandaag al met de uitdaging te beginnen en niet te wachten tot 1 maart. Mijn vrouw heeft voor mij uitgezocht wat ik het beste kan eten als vervanger van vlees en zij doet ook mee, want als je het samen doet is de kans groter dat je het vol gaat houden."
De mensen die zich aanmelden krijgen een startpakket met een '30 dagen gezonder-kalender'. "Dat is een soort adventkalender met elke dag een tip om het vol te houden", aldus Irma. "Ook sturen we wekelijks een mail met tips over het onderwerp dat ze zelf uitgekozen hebben en er staat informatie op de site. Wel adviseren we om het samen te doen met je gezin, vrienden, collega's of partner. Als je het samen doet, motiveer je elkaar en hou je het beter vol."
Op 30dagengezonder.nl vind je verschillende ideeën en kun je je tot 1 maart aanmelden.

Gezond eten en drinken, ontspanning of complimenten geven

Roken straks verboden op sportpark Gooische

BUSSUM Even een sigaretje opsteken langs de kant van het hockeyveld van Gooische? Dat mag vanaf maart niet meer. De Bussumse hockeyclub maakt het sportcomplex grotendeels rookvrij.

De hockeyclub wil voorkomen dat er gerookt wordt op de momenten dat er jeugd rondloopt op het sportpark. Dat betekent dat er op doordeweekse dagen tot 20.00 uur, op zaterdag de hele dag en op zondag tot 12.00 uur niet gerookt mag worden. De hockeyclub doet dat als proef; aan het eind van het seizoen volgt een evaluatie.
Het rookvrij maken van het sportpark wordt gedaan om jongeren niet in aanraking te laten komen met rookgewoontes, omdat een gezond leefmilieu en een gezonde levensstijl ten goede komen aan de jeugd. Dat moet leiden tot een 'rookvrije generatie', waar landelijk aan gewerkt wordt. Helemaal rookvrij wordt het sportcomplex niet meteen. Verstokte rokers kunnen wel een sigaretje opsteken op een daarvoor bestemde rookplek, maar wel uit het zicht.

Deel Zwarteweg maand lang afgesloten

BUSSUM Een deel van de Zwarteweg wordt vanaf vandaag wegens werkzaamheden een maand lang afgesloten.

Er wordt ondergronds gewerkt aan het riool tussen de Albert Grootlaan en de Nagtglaslaan, die tot halverwege maart afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid over de Groot Hertoginnelaan, Meerweg, Nieuwe 's-Gravelandseweg en Slochterenlaan.

Lancering van Stemwijzer

GOOISE MEREN Bewoners die nog geen idee hebben op wie ze willen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen vanaf volgende week woensdag meedoen aan de Stemwijzer.

De Stemwijzer geeft stemadvies na het beantwoorden van een reeks stellingen over actuele gemeentelijke onderwerpen. Aan de hand van de antwoorden wordt aangegeven welke partij daar het meest mee overeenkomt.

Geen parkeer- plaats voor de deur

BUSSUM Bewoners aan de Landstraat Noord vragen de gemeente om enkele parkeerplaatsen voor hun deur weg te halen zodat de stoep breder wordt.

Bewoners hebben al langer last van grote groepen schooljeugd die elke dag vanaf school voor hun deur langslopen om naar supermarkt Vomar te gaan. Er wordt ook met fietsen en scooters over de stoep gereden en deze worden soms voor de deur gestald. De bewoners hopen dat de gemeente enkele parkeerplaatsen voor de deur weghaalt en de stoep breder maakt, waardoor de schooljeugd op grotere afstand van de huizen blijft. Dit werd al eerder geopperd, maar bleek niet te kunnen omdat de buurt last had van een hoge parkeerdruk. Nu blijkt het wel te kunnen en wordt het verzoek nogmaals gedaan.

Hartendames delen valentijnsnoephartjes uit

Foto: Pro Bussum

BUSSUM Twee hartendames hebben zaterdag valentijnsnoephartjes uitgedeeld namens de Bussumse ondernemers en de Stichting Pro Bussum. "Een geslaagde en door de bezoekers zeer gewaardeerde actie", aldus Ellen Hazenberg van Pro Bussum. "Het dorp kleurde rood door de verschillende harten-ballonnen in de etalages en winkels in het centrum."

Gemengd koor Déjà Vu bestaat dertig jaar en viert dat met jubileumconcert

Het koor treedt samen op met het vaste combo en popkoor Elan

Déjà Vu geeft concert in St. Vitus College. Foto: Déjà Vu

door Astrid Maas

NAARDEN Gemengd koor Déjà Vu, onder leiding van dirigent Marc Bogaers, bestaat dertig jaar en viert dat zaterdag met een feestelijk concert, samen met het vaste combo en popkoor Elan uit Vleuten.

"Oud-leden van het jeugdkoor Gideons Bende, dat vroeger een begrip was in 't Gooi, dachten tijdens een reünie dat het leuk zou zijn om toch weer een koor te beginnen. In het Andreashuis in de Vesting begon in januari 1988 een koor met 24 oud-leden met de eerste repetitie", vertelt Nel Frijhoff. "Het koor had toen nog geen naam en het toenmalige bestuur had een prijsvraag uitgeschreven om een goede naam voor het koor te bedenken. Een van de leden kwam met de naam Déjà Vu. Een goede naam, want het koor had het al eerder gezien en meegemaakt."

'Onze optredens met het combo zijn altijd swingend en heel leuk'

Het koor wordt altijd begeleid door hun eigen combo bestaande uit piano, gitaar, basgitaar en slagwerk. "Door het gezamenlijk optreden zijn onze concerten altijd swingend en heel leuk. Soms denken we weleens als het combo speelt: zonde dat we nu moeten gaan zingen." Het koor zingt, meerstemmig of a capella, muziek uit de jaren 60 tot en met top 40-nummers. "Af en toe geven we ook concerten in België. Twee jaar geleden hebben we een miniconcert gegeven onder de Schaapskooi in Gent. We zongen a capella met een geweldige akoestiek. Ook hebben we gezongen in de Sint-Baafskathedraal en dat was een geweldige belevenis. In mei geven we eenmalig een concert in Antwerpen. Maar wat we ook heel graag doen zijn de optredens in bejaardentehuizen zoals De Veste en De Gooise Warande in Bussum, want je ziet de ouderen opleven van de muziek. De handjes gaan de lucht in of ze maken zelfs een dansje. En natuurlijk ontbreken we met ons koor en combo niet op Vestival Vocaal, het tweejaarlijkse festival voor Gooise amateurkoren."

Nel vertelt dat het koor aanvoelt als een warme familie. "Dat gevoel stralen we ook uit tijdens onze optredens en natuurlijk ook ons enthousiasme. Ik zit zelf veertien jaar bij Déjà Vu als sopraan en mijn man is bas. Ook hebben we nog twee gitaristen die bij het jeugdkoor hebben gespeeld." Het koor heeft leden tussen de 42 en een zanger van 85 jaar, die nog staat te swingen op het podium, maar de gemiddelde leeftijd is rond de 55 jaar. "We zijn voor het koor wel op zoek naar bassen en tenoren. Dirigent Marc Bogaers doet de audities. Heb je interesse? Kijk dan op onze site."

Het jubileumconcert van Déjà Vu begint om 20.00 uur in het St. Vitus College aan de Beerensteinerlaan 69 in Bussum. Een kaartje kost 5 euro en is verkrijgbaar aan de zaal of via de site www.dejavu-naarden.nl.

Jonna is actie begonnen als eerbetoon aan haar vader

Jonna met haar 'Personal Project' op de middelbare school Laar en Berg in Laren.

door Astrid Maas

NAARDEN In januari stond er een stukje in de krant over de actie van de 15-jarige Jonna Oosterlaag om geld in te zamelen voor computers in kindertehuizen in Sri Lanka. "De volgende dag stroomde mijn mobiel over met berichtjes dat ik met mijn actie in het NaarderNieuws stond. Ik kon het amper geloven en heb met mijn moeder juichend in de woonkamer gestaan."

"Ik weet zeker dat mijn vader ook heel trots op me zou zijn." Jonna is deze actie begonnen als eerbetoon aan haar overleden vader, John Scholten. "En door de aandacht voor mijn actie heb ik tot nu toe bijna 2.000 euro opgehaald. Daar kan de Stichting Ayubowan in Sri Lanka vier computers van kopen voor de kindertehuizen." Jonna is met deze actie begonnen als 'Personal Project' in haar examenjaar. "Mijn doel van het project was om meer bekendheid te geven aan het John Scholten IT fonds. Mijn vader is tien jaar geleden overleden en deed samen met mijn moeder vrijwilligerswerk in Sri Lanka voor de Stichting Ayubowan. Hij was toen webmaster van de stichting - hij werkte in de IT-branche - en wist hoe belangrijk computers voor de toekomst waren. Hij is zich toen gaan inzetten om voor kindertehuizen computers aan te schaffen. Voor het 'Personal Project' op school mocht je zelf een onderwerp kiezen en toen heb ik besloten om het over het fonds van mijn vader te hebben."
"Ik ben gaan uitzoeken hoe ik dit het beste kon aanpakken en heb logo's en flyers ontworpen en de 'John Scholten ITfonds' Facebookpagina gemaakt. Een ander motief voor mijn project was om leerlingen te laten zien hoe rijk Nederland is en dat het niet vanzelfsprekend is dat je een eigen computer of laptop hebt of dat je überhaupt naar school gaat. We weten allemaal dat we niet meer zonder internet en computers kunnen leven en door deze actie wil ik het verschil maken voor die kinderen zodat ze kans maken op een goede toekomst, ook voor hun familie. Dat ze bijvoorbeeld op een kantoor kunnen werken met computers en dat ze hun computerkennis kunnen doorgeven aan anderen." Jonna heeft haar project gepresenteerd op school en dat heeft veel positieve reacties opgeleverd. "Mijn mentor werd emotioneel van mijn project en de directrice vond het een supergoed initiatief. Ik ga ook zeker door met deze actie. Ook ben ik een actie aan het bedenken om andere scholen op de hoogte brengen van de situatie in Sri Lanka. En ik hoop natuurlijk dat iedereen die dit verhaal leest naar mijn Facebookpagina gaat. En geld doneren is altijd fantastisch."

'Mijn mentor werd emotioneel, de directrice was enthousiast'

Sharon Manassen is een van de weinige vrouwelijke zilversmeden

Internationale Vrouwendag: aandacht voor vrouwen in mannenberoepen

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag, 8 maart, portretten van vrouwen in mannenberoepen. Dit keer Sharon Manassen.

Sharon is gewend aan werken met gevaarlijke gereedschappen. Foto's: Yvette de Vries

BUSSUM Het aantal zilversmeden in Nederland is volgens Sharon Manassen op twee handen te tellen. En het aantal vrouwen dat dit vak uitoefent? Sharon draait al een flinke tijd mee in deze wereld, maar weet niet zo een-twee-drie een andere vrouw die zich fulltime richt op het zilversmeden. "Maar ik ken natuurlijk niet iedereen", haast ze zich vervolgens te zeggen om niemand tekort te willen doen. "Er is wel een aantal vrouwen dat het combineert met het maken van sieraden." Maar dan nog, dik bezaaid is het land niet met vrouwelijke zilversmeden.

Om meteen maar een grote verwarring tussen het vak zilversmid en goudsmid te ontrafelen: de naam heeft helemaal niets met het materiaal te maken. Een zilversmid maakt in principe geen sieraden, maar voornamelijk groot werk en gebruikt naast zilver ook andere materialen. Een goudsmid werkt ook met verschillende (edel)metalen, maar maakt vooral sieraden.

Waarom het dan een typisch mannenberoep is? "Kijk alleen maar naar het gereedschap", legt Sharon uit. Voor goudsmeden kun je 95 procent van het benodigde gereedschap kopen. Voor zilversmeden moet je 50 procent zelf maken, vertelt ze verder. "De machines zijn groter en zwaarder en de hoeveelheid materiaal, waarmee je als zilversmid werkt, is fors." Ze laat een zilveren schaal zien, die weegt ruim 1,5 kilo. Veel sieraden wegen nauwelijks 10 gram. Terugkomend op het gereedschap: ongeveer de helft van haar gereedschap maakt Sharon zelf en regelmatig moet ze het ook weer finetunen: aanpassen qua dikte of kromming, afhankelijk van de vorm van het werk waarvoor ze het gebruikt.

Een groot deel van de gereedschappen wordt zelf gemaakt.

'Zo'n 50 procent van het gereedschap maak je als zilversmid zelf'

Solistisch beroep

Niet de zware gereedschappen, het soms gevaarlijke werk, of de zware platen zilver waarmee ze werkt zijn de minpuntjes van haar vak. Het is het solistische karakter van het werk waar Sharon soms moeite mee heeft. Weinig collega's en voor een zilversmid is een atelier, waar je als klant of geïnteresseerde even naar binnen loopt, ook niet zo gebruikelijk. "Als je met sieraden bezig bent, zijn eigenlijk alleen je handen vies. Als ik achter de polijstmachine sta, ben ik helemaal zwart. Als ik weet dat er een klant komt, pas ik mijn werk aan." Het werken in een typische mannenwereld vindt ze daarentegen juist fijn. Ze glimlacht: "Mannen zijn minder gecompliceerd en zijn recht voor zijn raap." De onbekendheid in Nederland van haar vak ten opzichte van dat van goudsmid daarentegen speelt haar soms wel parten: "Vanwege het feit dat ik een vrouw ben, denken mensen eerder dat ik sieraden maak."

'Omdat ik een vrouw ben, denken ze eerder dat ik sieraden maak'

VOCBeleggen onthult eigen filosofie

Bijeenkomst dinsdag 20 februari om 20.00 uur bij hotel Jan Tabak

Tenne Tromp deelt graag zijn kennis van beleggen. Foto: Jessica de Jong

BUSSUM Ondernemend beleggen, dat is in het kort gezegd wat VOCBeleggen doet. Wat dat precies inhoudt, weet de Naarder Tenne Tromp als geen ander, en met veel enthousiasme vertelt hij daarover. Hij houdt dan ook op dinsdag 20 februari om 20.00 uur voor alle belangstellenden een presentatie in hotel Jan Tabak.

Tromp straalt als hij vertelt over de start-up van VOCBeleggen waar hij vorig jaar met vier andere partners mee begonnen is. Het gaat boven verwachting goed.
"VOCBeleggen staat voor Verdubbelen met Opties en Conservatives. Een unieke beleggingsfilosofie die Nederland weer ondernemend laat beleggen. Als Nederlandse Fund Manager delen wij onze kennis, onderzoek en beleggingsideeën binnen ons kenniscentrum."
Tromp biedt als assetmanager het VOC Fonds aan. "Dat doen we aan potentiële participanten die we allemaal persoonlijk willen leren kennen. De verwachtingen willen we goed managen, want je stijgt, maar daalt ook dubbel zo hard. Verder moet je geloven in onze filosofie en willen we dat de participanten zich voor de lange termijn verbinden. Een hard eisenpakket voor het fonds, waarbij de minimale inleg 100.000 euro is."

"Wat ons uniek maakt, is dat we een combinatie maken van investeren in conservatieve bedrijven, aangevuld met alternatieve beleggingen en een aantal actief beheerde optiestrategieën. De basis is een defensieve strategie. Dat is 70 procent, de overige 30 procent gebruiken we om iets extra's te kunnen doen. Dat is leuk voor ondernemende beleggers die wel tegen een stootje kunnen. Wij houden namelijk ook van ondernemen en dat doen wij met een verantwoorde hefboom van gemiddeld twee, waarmee wij beleggen in combinatie met uitgekiend risicobeheer. Dat betekent in het kort gezegd dat je twee keer zo hard omhoog gaat, maar ook twee keer zo hard omlaag als het tegenzit. Als de beurs dus een keer zakt, moet je niet onrustig gaan slapen."
"Wij nemen alleen gecalculeerde risico's indien we daarvoor voldoende betaald worden in de vorm van rendement. We vragen daarbij om een lange termijn commitment." VOCBeleggen werkt inmiddels met een portefeuille van 24 miljoen euro. De ambitie is om aan het eind van het jaar op 50 miljoen te zitten. "Daarnaast zijn we bezig met het proces om de AFM-vergunning te verkrijgen. Als het goed is, hebben we die begin 2019 binnen."

Win het boek over de filosofie genaamd: 'Van stuiver tot miljardair'

Bijeenkomst

Tenne Tromp vertelt graag over de filosofie achter VOCBeleggen. Daarom is iedereen welkom bij de presentatie op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in hotel Jan Tabak. Graag aanmelden door een mailtje te sturen naar: info@vocbeleggen.nl.

Win een boek

Wie alles wil weten over ondernemend beleggen kan kans maken op het boekje 'Van stuiver tot miljardair'. Stuur een mailtje naar info@vocbeleggen.nl en vertel daarin waar VOC voor staat. Vergeet niet naam en adres te vermelden. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Kijk voor meer informatie op: www.vocbeleggen.nl.

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN NAARDEN
Architect Wiggers de Vries (1)

Stationsweg 2

Architect tijdens die vrolijke welvarende periode vóór de Eerste Wereldoorlog; een tijd waarin kleurrijke versieringen in de gevel, torentjes op de dakkapellen en glas-in-lood in de bovenlichten gewild waren. Wiggers de Vries bouwde winkels met bovenwoning aan de Stationsweg.

Als de zon in het westen ondergaat en haar laatste licht en warmte geeft, heerst hier een mediterrane sfeer: tafeltjes op het trottoir voor pizzeria La Vespa en Ristorante Italiano Grande Selene, de uitgebouwde serre van Restaurant Nagoya en op de hoek het prachtige Italiaanse restaurant Spaghettiamo. Daartussen de café's De Jaargang en De Peuk met zijn trouwe bezoekers die de dag afsluiten met een rondborstig glas Trappist en een gezellige babbel. Op de Stationsweg sluit de Bussumer de dag vrolijk af. La vita è bella!

Van Houten Cacao tegeltableau, Stationsweg 2

Wim (Wilhelmus) Wiggers de Vries, geboren in 1885, heeft het talent van zijn vader Vincent en zijn oom Theo. Als jonge architect neemt hij de vormen, de kleuren en de beeldtaal over die kenmerkend is voor de architectuur van die vrolijke onbezorgde periode vóór de Eerste Wereldoorlog. Winkelen in sierlijke winkels met een voorname uitstraling geeft plezier aan de welgestelde forensen.

Stationsweg 2

Het eerste ontwerp van Wim Wiggers de Vries in Bussum is een winkel. De winkel met bovenwoning van kruidenier H. van der Veen. Van der Veen is een kruidenier met luxe producten zoals de cacao van Van Houten. De jonge architect is dan 17 jaar oud. De buitenkant van deze winkel met bovenwoning is nog geheel in tact. Het is een perfect symmetrisch opgezette gevel. Dit streven naar symmetrie is kenmerkend voor al zijn ontwerpen.

Hij werkt in de periode waarin de Jugendstil populair is. Jugendstil verwerkt het organische lijnenspel uit het plantenrijk. De "zweepslag" in de lijnen is kenmerkend. In Bussum is dit element te vinden in veel glas-in-lood-ramen. Populair is het bouwen met gladde, scherp gesneden verblend-baksteen in de kleuren wit en crème in de voorgevel. Dit geeft een gebouw een lichte, vrolijke uitstraling. Wim speelt met de afwisseling van lichte en donker gekleurde stenen in omlijstingen. De twee tegelplateaus met de Van Houten Cacao-reclame geeft een landelijke scene met boerinnen, lammeren en bloemen. Terug naar de natuur. De gevel is ritmisch opgebouwd. Boven de vensters zijn bogen aangebracht met afwisselend gekleurde verblendstenen. Na dit pand volgen er meer.

Tekst en foto's:

Gerard Hoogendijk

25 / 28

Vmbo-leerlingen maken kennis met techniek.

donderdag 15 februari

Bredius- en Vondelkwartier

WOC Spieghelwijck 14:00 uur

Chris Leenders van de Historische Kring vertelt over deze wijken aangelegd in 1900/80. Na de bebouwing van het Spiegel, de kom van Bussum en het Prins Hendrikkwartier was dit de volgende uitbreiding op eigen grondgebied van de Gemeente Bussum. Een kaartje kost 6 euro.

Piano - en zanglessen

Remonstranten Naarden-Bussum 14:00

In prachtige ruimte piano - en zanglessen krijgen.

Forever 27!

deMess Naarden 20:30 uur

De muzikanten die stierven op 27 jarige leeftijd, ook wel de 27 Club genoemd, inspireren nog steeds en spreken voor velen tot de verbeelding. Ook voor de 27-jarige zangers Erwin van Ligten en Beatrice van der Poel.

vrijdag 16 februari

Digicafé: overzichtelijke startscherm

Bibliotheek Bussum 10:00 uur

Tips om het startscherm van smartphone en tablet overzichtelijk te houden. Iedereen is welkom. Entree is gratis.

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Er zit een team computer-deskundigen van SeniorWeb klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden.

Babak-o-Doestan

deMess Naarden 20.30 uur

Babak-o-Doestan speelt met 'Mijn hart zoekt' Perzischtalige liederen met invloeden van Jazz, Fado, Turkse en Iraanse muziek.

zaterdag 17 februari

Samen lunchen

Brownies & Downies 12:30 uur

Lunchen om 12.30 uur met de ASGM bij Brownies & DownieS. Consumpties zijn voor eigen rekening en worden apart afgerekend.

Muziek in Huis

Antonius Hof 14:30 uur

Concert met het harpduo Carla Bos & Wendy Rijken die een gevarieerd muzikaal programma presenteren. Entree is 6 euro.

A'dams KleinkunstFestival

deMess Naarden 20:30 uur

'Neem plaats op het pluche en ontdek als eerste hét talent van de toekomst!' Na drie intensieve en spannende selectierondes presenteert het Amsterdams Kleinkunst Festival de zes halve finalisten van 2018! Deze nieuwe kleinkunsttalenten gaan van januari tot april met hun zelfgeschreven programma's op een landelijke try-out tournee.

zondag 18 februari

Sancan Duo 'Joie de Vivre'

deMess Naarden 11:00 uur

Joan Handels en Toine Martens vormen een muzikaal duo ?uit/piano en 'Joie de Vivre' bestaat uit 20-eeuwse muziek voor het merendeel van Franse componisten.

Kinderconcert

Spant! 15:00 uur

Het orkest van Toonkunst Bussum speelt het kinderconcert 'De Gelaarsde Kat', op muziek gezet door Dirk van der Niet, met vertelstem en met jeugdige balletdansers van Dansstudio Van Harten. Entree is 7,50 euro. Reserveren via orkest@toonkunstbussum.nl of 035-6235309.

Club Carolina

deMess Naarden 15:30 uur

In Club Carolina zwaait Carolina Mout de scepter met livemuziek afgewisseld door humoristische observaties, intieme gesprekken en klinkende duetten.

Andries Knevel

Wilhelmina Kerk 16:30 uur

Andries Knevel in de cantatedienst met Vocaal ensemble Voices en het Wilhelminaconsort met solisten.

dinsdag 20 februari

Volksdansen

SCAN 10:00 uur

Elke week is er internationale Volksdans les. Iedereen is welkom om een keer mee te dansen. Voor meer informatie contact opnemen met docente Nettie Tap: 06 13 69 84 35

Het jaar 1967

Antonius Hof 14:30 uur

Met ds.Peter Korver verdiepen wij ons in de dingen die dat jaar gebeurden. Het was - midden jaren zestig - een tijd van grote veranderingen. De toegang is gratis.

Stilte maaltijd

AC Jan Ligthart 18:30 uur

Samen in stilte eten, een meditatief moment. Maaltijd is veganistisch. Aanmelden via 035 6317068 of lisa@indeolmen.nl.

woensdag 21 februari

Kunstlezing

Wilhelmina Kerk 10:00 uur

Deze keer geeft Henk Roos bij de ASGM een lezing met als onderwerp Het Grootste Museum van Nederland. De entree is 3 euro en 5 euro voor niet-leden.

Spieghelcafé

Spieghelkerk 10:00 uur

Het pas geopende Spieghelcafé is de 'huiskamer van het Spieghel', gelegen direct achter de Spieghelkerk, Nieuwe 's-Gravelandseweg 34, Bussum. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie. Elke woensdag van 10.00-11.30 u vrije toegang.

PVDA Ombudsteam

WOC De Palmpit 14:00 uur

Heeft u een conflict met de overheid, het energiebedrijf of de woningcorporatie? Kom op het inloopspreekuur van het PvdA Ombudsteam Gooise Meren.

Filmmiddag

WOC Bellefleur 14:00 uur

De film is van 14.00 tot 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Een kaartje kost 4 euro.

Techniekdagen Gooi en Vechtstreek

Bouwmensen Gooi en Vechtstreek 9:00 uur

Techniek is de toekomst. 500 vmbo gl/tl leerlingen uit Gooi en Vechtstreek nemen deel aan de Techniekdagen. Ze gaan zelf aan de slag in de techniek workshops.

Foto: Frans Blanker

HILVERSUM Frans Blanker toont een fotoverslag van zijn bezoeken sinds 1998 aan InnoTrans. Dinsdag 20 februari van 19.45 tot 22.30 uur in Wijkcentrum De Riebeeck, Van Riebeeckweg 50 in Hilversum. Zie ook nvbs.com.

'Films veranderen je kijk op de wereld'

Vier prijswinnende documentaires op één zondag

Documentaire 'Amal' over de 14-jarige Amal die zich vastbijt in de Egyptische revolutie.

BUSSUM Filmhuis Bussum laat weten dat ze komende zondag 18 februari vier prijswinnende films van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) mogen vertonen. Het gaat om 'The Best of IDFA On Tour'.

"De films, afkomstig uit alle hoeken van de wereld, zijn beoordeeld op hun uitmuntende cinematografische kwaliteiten en urgentie van het onderwerp. Dat levert ook dit jaar een uniek en gevarieerd programma op dat de moeite meer dan waard is. Met als resultaat films die je kijk op de wereld voorgoed veranderen", aldus IDFA en het Filmhuis.

Deel 1 van IDFA on Tour begint om 15.30 uur. Na een onderbreking van ruim een uur begint deel 2 om 19.30 uur. Een kaartje kost 25 euro en 22,50 euro voor Vrienden en CJP.

Een beschrijving van de films, welke prijs ze gewonnen hebben en het volledige programma zijn te vinden op www.filmhuisbussum.nl.

Koningslezing gaat over compassie

Rosita Steenbeek komt langs bij Koningskamer. Foto: Art Khachatrian

BUSSUM Schrijfster en Rome-kenner Rosita Steenbeek houdt voor de Koningskamer op donderdag 15 februari een lezing over 'Compassie' naar aanleiding van haar essay voor de Maand van de Spiritualiteit 2017.

Compassie, het vermogen om medeleven te hebben met anderen en met jezelf, was het onderwerp dat centraal stond tijdens de Maand van de Spiritualiteit, waarvoor Rosita Steenbeek eerder al het essay schreef. Tijdens de lezing vertelt Rosita over de essentie van compassie, die volgens haar ligt in het (bijbel)citaat 'Heb uw vijanden lief' en neemt het publiek mee in haar gedachtegang.
"Met of zonder geloof, in deze tijd is dit een aansporing die betekenisvoller is dan ooit. We scheren groepen te veel over één kam; zo kan en mag het niet in deze wereld", aldus Rosita Steenbeek.

De laatste vrouw

Rosita debuteerde in het jaar 1994 met haar roman 'De laatste vrouw', die in veel talen vertaald werd en waarmee zij internationale bekendheid verwierf. In de jaren erna volgden diverse romans en ook boeken over Rome, de stad waar zij sinds 1985 woont.
In haar laatste roman 'Rose ' vertelt Rosita over het bewogen levensverhaal van haar grootmoeder en de lotgevallen van haar Joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De lezing begint om 20.00 uur aan de Koningslaan 2b. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop via www.koningskamer.nl en bij Boekhandel Los aan de Nassaulaan 33. Aan de deur kost een kaartje 12,50 euro.

Vrijwilligers gezocht

Woonzorgcentrum De Veste zoekt medewerkers voor het winkeltje voor bewoners.
Vivium Zorggroep Naarderheem zoekt vrijwilligers die samen met dementerende ouderen naar muziek willen luisteren.
Stichting Maatjesproject zoekt maatjes met hart voor dames en heren met een psychische kwetsbaarheid.
Wereldwinkel Bussum zoekt een verkoopmedewerker voor de winkel.
Deze en meer vacatures op www.versavc.nl. Voor informatie en advies vrij binnenlopen op de Ceintuurbaan 47 op di. en do. van 10.00-12.00 uur of in de Bibliotheek Bussum op donderdag van 12.00-14.00 uur. Bellen kan ook: 035-6938525.

Foto-expositie over de nieuwe gemeente

Jongeren barbecueën in Naarden-Vesting. Foto: Tirza

GOOISE MEREN Deze foto van jongeren die samen gezellig barbecueën op de wallen in Naarden-Vesting is gemaakt tijdens het hemelvaartsweekend in 2017 door een van onze lezers: Tirza.

Deze en veertig andere foto's van Gooise Meren, in de zomer van 2017 door lezers ingezonden, zullen tijdens de open dag, op zaterdag 17 februari, in het vernieuwde gemeentehuis van Gooise Meren aan de Brinklaan in Bussum getoond worden. Burgemeester Han ter Heegde zal de presentatie openen.