BussumsNieuws

24 februari 2016

BussumsNieuws 24 februari 2016


Een platform voor alle ondernemers Gooise Meren

GOOISE MEREN - De Bussumse Ondernemersvereniging (BOV) wil een platform worden voor alle ondernemers in Gooise Meren. Ze heeft daarvoor haar naam veranderd in OndernemersVereniging Gooise Meren (OVGM) en daarbij ook een koerswijziging aangekondigd

Doel van dit alles is een duidelijker stem en meer gewicht te vormen richting de gemeente en meer partijen hierin mee te nemen. Binnen de gemeente zijn al verschillende ondernemersverenigingen actief en dit zal ook zo blijven. Samenwerking en overleg vindt er wel plaats, van een fusie zal geen sprake zijn. De koerswijziging heeft vooral te met maken met de zzp'ers en kleine MKB'ers die lid zijn van de ondernemersvereniging. Zij hebben volgens de voorzitter, Brigitta Boonacker, meer dan de andere ondernemers behoefte aan netwerken en daar komt meer ruimte voor. Een vereniging met meer stemmen is volgens Boonacker de enige manier om meer invloed en impact te hebben. In de vier kernen zijn nu verschillende ondernemersverenigingen actief.
Boonacker hoopt dat meer ondernemers zich bij de OGVM zullen gaan aansluiten. "Maar het is zeker niet de bedoeling om leden bij andere verenigingen weg te kapen." Vooral contacten met de gemeente en belangenbehartiging van de ondernemers zijn nu volgens haar te versnipperd. Ervaring in Bussum heeft de laatste jaren geleerd dat dat niet werkt richting de politiek. "In een grote gemeente is af en toe een goed contact met de gemeente niet voldoende." Er staan genoeg cruciale dingen op de agenda waar ze de vereniging mee wil praten. Zoals parkeren, horeca en verkeer. Ook het ondernemersfonds is voor 2016 heet hangijzer. Bussum en Muiden beschikken over zo'n fonds, Naarden niet.

Eerste impressie nieuwe gemeentehuis

Een impressie zoals nu te zien in het gemeentehuis in Bussum.

BUSSUM - Wie nieuwsgierig is naar hoe het gemeentehuis wordt verbouwd, kan rondom openbare bijeenkomsten, zoals de politieke avond, in de hal een aantal sfeerbeelden bekijken.

Hoewel de afbeeldingen verre van definitief zijn, geeft het wel een aardige indruk. Het vernieuwde gemeentehuis van Gooise Meren moet open, uitnodigend en transparant worden. De komende tijd zullen medewerkers van de gemeente, een werkgroep van de gemeenteraad en de ondernemersraad een advies uitbrengen aan het college. Hierna volgt een definitief ontwerp en kan de verbouwing worden aanbesteed.

Woningen gezocht voor statushouders

BUSSUM - Gooise Meren moet voor de eerste helft van 2016 zeker 68 statushouders huisvesten binnen de gemeentegrenzen.

Het betreft woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De gemeente Gooise Meren moet, net als andere gemeenten, statushouders verplicht onderdak bieden. Er wordt onder meer gesproken over het plaatsen van zogenaamde units waar statushouders tijdelijk kunnen wonen. Waar die moeten komen, is onduidelijk.
De gemeente denkt er verder over om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen. Met de plannen moet voorkomen worden dat het aanbod op de huurmarkt afneemt, waardoor huidige woningzoekenden de dupe worden.

VVD wil vuurwerk- shows

GOOISE MEREN - De VVD wil onderzoeken of tijdens de jaarwisseling in de vier kernen een vuurwerkshow kan komen.

De VVD zal hierover een motie indienen. De partij laat weten dat steeds meer gemeenten kiezen voor een centraal georganiseerde vuurwerkshow. Hiermee wordt ook bereikt dat er minder overlast is van particulier vuurwerk. Het afgelopen jaar werd door de gemeente Naarden al een vuurwerkshow in de Vesting gehouden.

155

artiesten treden op tijdens 33ste Goois Jazz Festival

Het vergeten Bussum

Hans en Paul van Eeden.

In februari 1966 publiceert de Bussumsche Courant twee paginagrote artikelen van de hand van Hans van Eeden. De in 1887 geboren oudste zoon van Frederik van Eeden en Martha van Vloten schrijft over zijn lagere schooljaren in Bussum. In deze jeugdherinneringen staan ook een aantal passages die een mooi inkijkje geven in het dorp van rond 1900.

'Bussum met zijn 3000 inwoners, vaderlijk geleid door burgemeester Jhr.van Suchtelen van de Haere en diens trouwe Sara', schrijft Van Eeden. 'Hadden niet de huiselijke omstandigheden van dit verheven echtpaar geleid tot het subtiele grapje , dat het grote Russische Rijk en het kleine Bussum althans één ding gemeen hadden, namelijk dat beiden geregeerd werden door een Saar (czar)?' Wat de geschiedenisboeken ook niet heeft gehaald is deze karakterschets: 'De jongetjes namen voor burgemeester hun petjes af en de grote man groette minzaam terug: "Dag, vent". Bij brand en dergelijke opwindende gebeurtenissen raakte de burgervader helaas wel eens zijn tramontane kwijt en vloekte hij de boel stijf:"g.v.d. wat is dat hier. IK ben de burgemeester!"'.

Frederik van Eeden met zijn zonen Hans en Paul.
Het gezin Van Eeden woonde gedurende Hansí schooltijd in Villa Dennekamp (rechts).

Hans van Eeden was een van de weinige jongens die als dagleerling naar de jongedameskostschool van Anna Roodhuyzen ging. Maar om daar te worden toegelaten moest hij eerst kunnen lezen. Dit leerde hij bij juffrouw De Vries:

'Ik kwam dus eerst bij juffrouw Lida de Vries, een vriendelijke dame van onbestemden leeftijd, familielid vermoedelijk van Mej. Roodhuyzen, die met haar zuster op kamers woonde in een van de schilderachtigste hoekjes van Bussum, op de hoek van Brinklaan en Havenstraat (die toen nog terecht haar naam voerde). Een blokje van drie of vier woninkjes, witte muren, donker dak, vermoedelijk riet, een paar treedjes boven het straatniveau. Knusse voortuintjes, bankjes tegen het huis. In de naar de Brinklaan toegewende zijgevel was een zware kanonskogel gemetseld, opvallend zwart geteerd in de witte muur. Sombere herinneringen aan de Napoleontische tijd, toen Naarden door de Fransen werd belegerd.' Een vergeten detail.

De omgeving van zijn vaders kolonie Walden was speelterrein van de kleine Hans:

"Uit die periode dateert ook de Franse Kamp tegen het Spanderswoud aan, ik heb er als kind nog de keukengaten teruggevonden. Nu is het een bezocht kampeerterrein voor vredelievenden kampeerders en zullen de kookgaten wel zijn verdwenen."

Niet helemaal verdwenen. Kort geleden werden deze gaten herontdekt. Zo gaat dat.

Wat Hans van Eeden in 1966 schrijft over zijn jaren op de chique kostschool aan de Graaf Wichmannlaan en over zijn tijd als spoorstudent naar het Amersfoorts gymnasium leest u volgende maand in deze rubriek.

Hans Jonker

51 jaar + 7 maanden + 4 dagen = 18846 dagen

En om de reeks vol te maken hoort hier nog 1807 km. bij. U barst nu natuurlijk van nieuwsgierigheid. Dus raad ik u aan verder te lezen.

Bent u recentelijk nog in Lumijoki geweest? Nou, ik ook niet, hoor. Alhoewel, in zekere zin ben ik daar toch geweest, via een mailcorrespondentie. Laat ik vlug beginnen met te zeggen dat dit plaatsje ergens midden in Finland ligt. Zie midden van de kaart op de foto. Het begon allemaal op 29 juni 1964. De Finse vogelringer Seppo Pasanen had net een Larus ridibundus (kokmeeuw) kuiken geringd op het nest. De jaren verstreken en de volwassen kokmeeuw trok de wijde wereld in. En kwam bij ons terecht. Wanneer zullen we nooit weten. Wel weten we dat de vogel bij ons moet zijn overleden, want op 3 februari haalde Mark met de detector op een veld bij kasteel Groeneveld een ring op met nummer C-151042 van het Zoölogisch Museum van Helsinki. Via het internet waren de gegevens binnen een week bij mij binnen. De vogelring was precies na 51 jaar, 7 maanden, 4 dagen, zijnde 18.846 dagen teruggevonden en had een afstand afgelegd van 1807 kilometer. Wetenschappelijk niet interessant, want er is dus verder niets over de betrokken kokmeeuw bekend. Vreemd toch dat ik altijd zo in mijn nopjes ben van de vondst van een vogelring. Het blijft een soort tijdreizen, denk ik.
Heel iets anders. Naturalis Leiden heeft er behalve de bonte specht en de koperwiek nog een maatje bij. De dag na het verschijnen van de krant werd er bij mij een sijsje afgeleverd. Gevangen door de kat. Twee straten achter mij!

Weerbericht

Vanaf vrijdag overwegend droog, lichte vorst in de nacht
Ook in de laatste week van februari is er nog geen teken van een soort 'grand finale', zoals in 2005. Toen begon het na een kwakkelige winter eind februari/begin maart stevig te vriezen en viel er een dik pak sneeuw. Een naderbij komend Atlantisch hogedrukgebied zorgt komende dagen voor de aanvoer van polaire lucht. Vanaf vrijdag blijft het droog met lichte nachtvorst.

Donderdag en vrijdag
Donderdag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en kans op een winterse bui in de vorm van hagel of natte sneeuw. Er waait een matige noordwestenwind (windkracht 3). Vrijdag is het half tot zwaar bewolkt maar het blijft overwegend droog. De wind krimpt tijdelijk naar het zuiden. Het wordt beide dagen zo'n 5 graden. In de nacht vriest het licht (-2 à -3 graden).

Het weekeinde
Ook in het weekeinde houdt het weer een licht winters karakter met lichte vorst in de nacht (tot circa -2 graden), overdag oplopend naar 5 à 6 graden. Het blijft naar verwachting droog. Naast enkele wolkenvelden is er ook geregeld ruimte voor zonneschijn. De wind draait naar het noordoosten tot oosten en neemt zondag iets in kracht toe tot matig (windkracht 4).

Weetje
Vorige week schreef ik over de recordkoude februari van 1956. Dertig jaar later was februari ook zeer koud. Februari 1986 behoort met een gemiddelde temperatuur van -3.7 graden tot de vijf koudste februarimaanden. Het was tevens een zonnige maand. Er viel vrijwel geen neerslag. Op 26 februari 1986, werd een Elfstedentocht verreden, deze week 30 jaar geleden.

Het Lustoord

Auteur is J.B. Christemeijer. Dit is niet de reprint uit 1968, maar het origineel uit 1843: "Het Lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van Utrecht".

Eerste deel met eene Afbeelding, namelijk die van Gezigt van de openbare wandelplaats te Vreeland, naar de zijde van Kortenhoef en op de hoogten der Gooische heide. Steendruk van H.J. Backer. In drie hoofdstukken wordt een vaar- en wandeltocht beschreven van onder Amsterdam tot Utrecht. Vooral de buitens die hij ziet worden uitgebreid beschreven. In de voorrede schrijft Christemeijer: "Wanneer ik de Lijst der Inteekenaars overzie en daarop -wat zeker zeer strelend voor mij is- de namen aantref van zoo vele mijner landgenooten, voor wier kunde en smaak ik hooge achting koestere, dan sta ik in twijfel, of wel mijn arbeid aan de gunstige verwachting zal beantwoorden."

141 pagina's. 10x16cm. Uitgever S.E. van Nooten te Schoonhoven. De rug is niet fraai gerepareerd en het boekje bevat een naamstempel.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 18 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. F. de Kok; 19.30 u. Vesper ds. W.B. van de Woord; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Butter
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa; 19.30 u. Oec. Vesper in Grote Kerk ds. W.B. van de Woord; za. 27/02 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. D. van Vuuren

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril; ma. 29/02 19.30 u. Vastenoverweging
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. P.H. van Gilst
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. H.W. van Beelen
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. J.P. Schouten
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. dr. W.H.Th. Moehn en 17.00 u. ds. P. Molenaar
*Remonstranten N-B 10.30 u. mw. E.K. Verhagen-Krikke
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. dr. R.M. Nepveu
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. S. van der Meer
*Evangelisch-Lutherse Kerk N-B 10.00 u. ds. P.J.C. Korver
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit; 19.00 u. KerkAnders W.Zijlstra
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst ; do. 03/03 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Gemeente wil alleen op Crailo asielzoekers

Kleinschalige opvang lijkt meest kansrijk

Burgemeesters Albertine van Vliet - Kuiper (l) en Martijn Smit (r) praten op GooiTV over opvang vluchtelingen in de regio. Foto: GooiTV

BUSSUM - Crailo wordt de enige locatie in Gooise Meren waar vluchtelingen terecht kunnen. Het gaat om maximaal 600 personen. Waarschijnlijk zullen er 1.200 vluchtelingen in de regio gehuisvest moeten worden, maar Gooise Meren wil slechts de helft opvangen. Andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek zouden de overige vluchtelingen moeten opnemen. Waar deze 600 mensen heen moeten is nog de vraag. De gemeente Wijdemeren heeft wel al laten weten te kijken naar opvang van een deel van de vluchtelingen.

De burgemeesters van Gooise Meren en Wijdemeren, Albertine van Vliet-Kuiper en Martijn Smit, beiden lid van het Opvangverbond asielzoekers, spraken afgelopen week bij GooiTV over het azc Crailo en de sentimenten die er heersen. Albertine van Vliet-Kuiper is heel duidelijk: er komen maximaal 600 vluchtelingen op Crailo. Dat is voor nu. Niemand kan volgens haar voorzien hoe de stroom vluchtelingen gaat lopen. Ze wijst daarbij wel op de uitspraak van Rutte dat de grenzen beter beschermd gaan worden. Wat inhoudt dat er een duidelijker scheiding komt tussen mensen die echt de oorlogsgebieden ontvluchten en mensen die in de stroom meekomen. Screening is onderdeel van de procedure en valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

Een woordvoerder van Gooise Meren laat weten dat de vluchtelingen die nu op Crailo zitten gescreend zijn. "Van deze mensen weten we precies wie ze zijn en waar ze vandaan komen." Omdat de regio nog steeds de intentie heeft 1.200 vluchtelingen op te vangen blijft de zoektocht doorgaan, maar niet in Gooise Meren. In Wijdemeren wordt wel weer onderzocht of kleinschalige opvang mogelijk is. Burgemeester Martijn Smit: "Als we weer naar kleinschaligheid gaan kijken moet wij ook onze verantwoordelijkheid nemen." Hij denkt dat het met de weerstand in zijn gemeente wel meevalt. "De sfeer is dat er naar mensen gekeken wordt en niet naar aantallen", aldus de burgervader. Over de weerstand zeg Van Vliet-Kuiper dat ze wel graag willen doorgaan met Crailo, maar dat er ook gekeken wordt of de aantallen zo beperkt kunnen worden dat de weerstand enigszins gebroken kan worden. Ze is van mening dat de gemeente er samen met de buurt een goede opvang van moet maken. Ook Smit ziet kleinschalig als meest kansrijk, waarbij de balans tussen het aantal inwoners en het aantal vluchtelingen in de gaten gehouden moet worden.

'Angst komt ook vaak voort uit onwetendheid: leer de mensen kennen'

Genuanceerd beeld
Van Vliet-Kuiper nuanceert het beeld dat er vanuit de Bussumse wijk Oostereng, die grenst aan het azc Crailo, alleen maar felle protesten tegen de komst van een groter azc zijn. "De bewonersavonden die we organiseren geven een genuanceerd beeld." Er zouden zo'n 125 vrijwilligers met de ruim 90 vluchtelingen in de weer zijn. Daar zitten volgens haar ook mensen tussen die het protest tegen de komst van een groter azc hebben ondertekend. Van Vliet-Kuiper: "We moeten proberen mensen met angst te verleiden iets positiefs te doen. Anders blijf je thuis zitten met een groot hek om je huis." Ze kan niet de garantie geven dat er nooit iets gebeurt, maar geeft wel aan haar best te doen om die angst terug te dringen. Angst is volgens haar ook vaak onwetendheid. "Leer de mensen kennen", is haar devies. Ze erkent dat de bezorgde omwonenden een punt hebben als het gaat om zeggenschap: Crailo ligt op het grondgebied van Laren. Maar volgens haar moeten we het met elkaar in de regio doen.

Het COA is nu in overleg met de provincie, die eigenaar is, over de huisvesting van de 600 vluchtelingen op Crailo. Daar staat de regio buiten, laat Van Vliet-Kuiper weten. De opvang op Crailo zal maximaal voor 10 jaar gelden. In het bestemmingsplan is opgenomen dat het gebied over 10 jaar natuur moet zijn. In de tweede week van maart geven provincie en het COA een klap op de plannen.

Aan de slag met projecten dorpshart

BUSSUM - De gemeente gaat komend jaar weer een aantal veelbesproken projecten rond het dorpshart van Bussum oppakken. Dat valt te concluderen aan de hand van de begroting waarover de gemeenteraad komende week praat.

De gemeente gaat hoe dan ook aan de slag met klooster Mariënburg. Het klooster werd afgelopen jaar dan wel verkocht, maar de gemeente praat nog wel mee over de toekomst van het klooster. Het gebouw moet verbouwd zodat er straks gewoond kan gaan worden. Daarnaast moet er plek komen voor 'publiekstrekkende functies' op de begane grond.

Havenstraat
Ook de Havenstraat, het stuk tussen het Wilhelminaplantsoen en de Brinklaan) maakt deel uit van het dorpshart. Die straat moet opnieuw worden ingericht om zo een meer logische loop te krijgen tussen de verschillende winkelstraten in het centrumgebied. De schop gaat op 1 maart in de grond. Eerst worden de gemetselde muurtjes weggehaald ter hoogte van de snackbar. Het werk moet uiterlijk 21 april klaar zijn, zo is afgesproken. Het Wilhelminaplein wordt opgeknapt, er zullen rond de fontein iets minder bankjes terug komen, maar wel meer groen. Verder komen bij de fontein de fietsenrekken en twee oplaadpunten voor elektrische auto's. Het zebrapad dat op de Brinklaan ligt tussen de Havenstraat en de Nassaulaan, dat nu wat onlogisch ligt, blijft wel op dezelfde plek. De reden is dat er een afbeelding van een boekweitkorrel in het straatbeeld is verwerkt.

Scapino / Nieuwe Brink
De gemeente denkt er ook over om de projecten Scapino/Nieuwe Brink en de Veldweg weer op te pakken. Vooral over het eerstgenoemde project werd de afgelopen jaren veel gesproken. Het plan was om ook daar heel wat te verbouwen: wonen en groen moesten de hoofdmoot worden. Er kwam veel kritiek op de plannen. Uit een recent verschenen rapport bleek dat hier fouten mee waren gemaakt op het gemeentehuis.
De gemeente Gooise Meren gaat nu voor een herstart. Verder wil men de Vlietlaan en de Herenstraat herinrichten. Daarmee moet het Bussumse centrum een stuk aantrekkelijker worden door vooral meer groen.

Correctie

GOOISE MEREN - De datum voor de eerste Gooise Merenloop stond vorige week niet juist in de krant. De hardloopwedstrijd wordt gehouden op zondag 3 april.

Bussums echtpaar Hoekstra 60 jaar getrouwd

Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM - Groot feest vorige week woensdag voor het Bussumse echtpaar Piet en Hannie Hoekstra. Het echtpaar was exact 60 jaar getrouwd. Veel Bussumers zullen het echtpaar Hoekstra nog kennen van de bekende cafetaria aan de Raadhuisstraat en later aan de Huizerweg, waar jarenlang de zelfgemaakte kroketten gretig aftrek vonden. Meneer en mevrouw Hoekstra kregen bezoek van burgemeester Albertine van Vliet. Ze kwam een bloemetje brengen en een praatje maken. Het echte feest voor het echtpaar was zaterdag met familie en vrienden.

Wijken Gooise Meren kriskras verdeeld over wethouders

Wijkwethouders zijn bekend

BUSSUM - De vijf wethouders van Gooise Meren hebben allemaal drie of vier wijken kriskras door de hele gemeente toegewezen gekregen. Deze wijkwethouders zullen zich inzetten voor het maken van verbinding met en in wijken en buurten. Ze zullen naar de wijk toe inspirerend zijn, actief de wijk in trekken en aanwezig zijn bij evenementen en de wijkschouw en bovenal het bestuurlijke aanspreekpunt zijn.

Jan Franx wordt de wijkwethouder voor het centrum van Bussum (de woonkern), ook heeft hij het buitengebied Oost (Naarden richting Valkeveen) en in Naarden zal hij zich inzetten voor Rembrandtpark / Componistenkwartier en Bos van Bredius.
Muiderberg komt te vallen onder Gerben Struik. Hij zal verder in Bussum het Laarderwegkwartier en de Westerengh onder zijn hoede nemen.
Hendrik Boland krijgt als enige vier wijken. Het gaat om heel Muiden, het Naarderwoonbos, Naarden-Vesting en de wijk Godelinde in Bussum.

De in Naarden woonachtige wethouders Miriam van Meerten en Marleen Sanderse zullen ook hun handen vol hebben. Van Meerten krijgt Parkwijk in Naarden, in Bussum 't Spiegel en het Buitengebied West bij het Naardermeer.
Sanderse zal te zien zijn in Keverdijk / Thijssepark / Vierhoven, in Bussum in het Bredius en de Oosterengh.

Bussum-Centrum valt onder Jan Franx, Bredius onder Sanderse

De wijkwethouders zullen zichtbaar zijn in de wijk en ook het bestuurlijke aanspreekpunt vormen. Hier is voor gekozen omdat de gemeente Gooise Meren het streven heeft dicht bij de samenleving te staan.
Inwoners worden binnenkort geïnformeerd hoe ze in contact kunnen komen met de wijkwethouder. De buurtplatforms worden binnenkort schriftelijk op de hoogte gebracht en kunnen een uitnodiging verwachten voor een eerste kennismaking.

Maria Zeevenhooven


Pubercoach en ouderbegeleider, woont in Bussum sinds 1998,
56 jaar

Grootste misverstand over pubers?
"Dat pubers lastig zijn en dat hun gedrag persoonlijk gericht is tegen jou als ouder."

Pubers zijn best wel?
"Heel grappig en eigenzinnig."

Waar in Bussum kom je graag?
"Ik wandel graag met mijn twee honden in het bos, rijd paard op de hei en eet lekker Italiaans bij Spaghettiamo."

Waar heeft Bussum te veel van?
"Te veel lelijke panden in het centrum."

En wat ontbreekt in Bussum?
"Ik vind het jammer dat Bussum geen mooie gezellige dorpskern heeft."

Je leukste eigenschap?
"Wat ik vaak terugkrijg van mensen is dat ik humor heb en positief in het leven sta."

En je minst leuke?
"Ik zeg wel duidelijk wat ik vind, dat kan soms iets te duidelijk zijn."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik vroeger op hoog niveau gehockeyd heb en een van de trainers was bij hockeyclub Naarden."

Hobby's?
"Paardrijden. Paarden zijn een prachtige spiegel van je eigen gedrag."

Als ik burgemeester zou zijn van Gooise Meren dan ….
"Dan zou ik gaan werken aan een goede dorpskern en kleinschalige opvang voor vluchtelingen."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Lieveling' van Kim van Kooten."

Met wie zou je nog een goed gesprek willen voeren?
"Met Alain de Botton, filosoof."

Voor wie heb je veel bewondering?
"Sharon Vreugdehill, eigenaresse van Hot Yoga Studio het Gooi. Ik vind het mooi hoe zij zo gericht haar idealen nastreeft."

Waar wil je op toosten?
"Dat de pubertijd leuk en spannend is. Wat voor een mens wordt je puber?"

Café 't Raedthuys open na metamorforse

Drukte in het vernieuwde café. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Na weken verbouwen heeft Café 't Raedthuys aan de Landstraat de deuren weer geopend. De eerste avond, afgelopen donderdag, was meteen druk. Het café heeft een ware metamorfose ondergaan.

Eigenaar Rogier Jansen: "Het café heeft nog meer een nostalgisch sfeertje gekregen: vooral de grote foto van het cafépand aan de Landstraat van vroeger valt erg op." Hij is trots op het resultaat. "Het geeft veel kracht om weer aan de slag te gaan en de deuren te openen. We kunnen weer jaren voort. En ondanks de verbouwing blijven we gewoon 't Raedthuys."

Meer parkeerplek bij Nettorama

BUSSUM - Er komen extra parkeerplaatsen aan de Landstraat, voor supermarkt Nettorama.

De parkeerplaatsen kunnen er komen doordat de laad- en losplaats aan de straat wordt opgeheven. Dat gebeurt komende week: er wordt twee dagen gewerkt om de parkeerplaatsen aan te leggen. Daarna kunnen auto's er parkeren. Voor de deur van de supermarkt geldt betaald parkeren.

Alle bewoners 1 euro voor GNR

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren wil de komende jaren één euro per bewoner geven aan het Goois Natuurreservaat. De steun moet de financiële positie van het GNR versterken.

Het gaat om een geldbedrag van ongeveer 56.000 euro. Als de raad achter het plan staat wordt het bedrag nu voor het eerst overgemaakt en ook volgend jaar en het jaar daarop kan het GNR rekenen op de steun van de gemeente. Een jaar geleden gaven veel gemeenten ook al een extra geldbedrag aan het GNR.

Gemeenteraden noemden de steun aan het GNR van belang omdat daarmee gewaarborgd wordt dat de natuur in de omgeving goed onderhouden wordt. De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren. Een jaar geleden was er veel steun voor.

Web topvijf

1.Café 't Raedthuys weer open na ware metamorfose
2. Bakkersechtpaar Van Groen stopt ermee
3. Weer terrassen op Kapelstraat
4. Aan de slag met projecten Dorpshart Bussum
5. Bussums echtpaar Hoekstra 60 jaar getrouwd

Gaten door de vorst

BUSSUM - Automobilisten kunnen weer over een gladde Bussumergrindweg rijden.

Wegwerkers hebben de straat aangepakt omdat er door vorst grote gaten in het dekweg waren ontstaan.

6 / 24

'We hebben 155 artiesten: zo veel hebben we nog nooit gehad'

Grote publiekstrekker is Ruth Jacott.

De nieuwe gemeente zit vol inspirerende inwoners. Lokale helden en bruggenbouwers. Solisten die veel voor buurt en medemens betekenen, teamplayers die anderen motiveren, nieuwkomers met frisse plannen en mensen die al jaren actief zijn. Wie zijn deze Gooise Meerders? De komende tijd stellen wij er een paar aan u voor. Deze week: Kiwanis Naarden en het Goois Jazz Festival.

door Jessica de Jong

NAARDEN - Wie Kiwanis zegt, zegt goede doelen. De heren van serviceclub Kiwanis Naarden zorgen voor een mooie combinatie van aan de ene kant een leuk feest of activiteit en aan de andere kant het steunen van een goed doel. Op zaterdag 19 maart staat alweer voor de 33ste keer het Goois Jazz Festival op het programma. De opbrengsten van het muziekfeest in Spant! komen ten goede aan het goede doel.

Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Foto: Erik Jansen Fotografie

'We willen zelf in controle zijn over ons eigen festival'

Al maanden zijn de heren van Kiwanis Naarden bezig met de organisatie van het evenement. Rick van der Eijk is de voorzitter van de commissie Goois Jazz Festival. Hij is er maar wat druk mee, naast zijn baan bij Hocras. Hij spreekt de hoop uit dat de editie van 2016 weer een keer wordt uitverkocht. "We kunnen maximaal 2000 mensen kwijt in Spant! De laatste paar jaren waren we niet uitverkocht. Dat had waarschijnlijk te maken met de economische recessie. Gelukkig konden we toch steeds een mooi bedrag overmaken naar de goede doelen. Hiervoor zitten we altijd boven op de kosten, maar goede artiesten en de techniek kost altijd weer een hoop geld."

Gezelligheid en 'iets goeds doen' gaan dus hand in hand bij de 25 leden van Kiwanis Naarden. De mannenclub is erg perfectionistisch als het aankomt op het organiseren van het jaarlijkse jazzfestival. Omdat alles er zo gelikt uitziet, is het voor de heren wel eens lastig om de vertaalslag te maken naar het goede doel. "De lat ligt hoog. De verwachtingen zijn er. Maar het feest wordt door 25 mannen in hun vrije tijd georganiseerd. We willen zichtbaar maken waar het feest voor is. Ook bij het goede doel zelf willen we dat er promotie gemaakt wordt voor het Goois Jazz Festival.

Friendship Sports Centrum is dit jaar het hoofddoel

Geleerd van 2015
Dit jaar zijn Ruth Jacott en Gare du Nord de grote namen waar het publiek warm voor zal draaien. De heren van Kiwanis Naarden zijn erg tevreden met het programma en de artiesten. "Dit jaar waren we er al vroeg bij met organiseren, waardoor we zo'n mooi programma hebben. Vorig jaar waren we erg lang bezig om te kijken of we het Goois Jazz Festival konden koppelen aan een ander festival. Het duurde vrij lang voordat we daar iets verder mee kwamen. Pas eind januari besloten we het Goois Jazz Festival toch zelf op te pakken en dan heb je nog maar drie maanden om een mooi programma neer te zetten. We hebben daarna besloten dat we dat niet meer zo gaan doen. We willen zelf in controle zijn over ons eigen festival. We hebben geleerd van 2015 en dus is de programmacommissie al vroeg begonnen met de voorbereidingen."

Verrassend en afwisselend, zo kan het programma wel omschreven worden. Neem Ruth Jacott, zij is nog nooit eerder geweest. "Ze stond al langer op ons lijstje. Maar is Ruth Jacott jazz of niet? Dit jaar zit ze 30 jaar in het vak en wilden we haar graag naar Bussum halen. De afsluiter is dit jaar Gare du Nord. Ik weet zeker dat dan het dak eraf gaat; we kijken hier erg naar uit."

Meerdere grote bands
In totaal zijn er vijf podia waarop de artiesten te zien zijn. De grote zaal zal een breed publiek trekken, in de kleine zaal is klassieke jazz, het jong talent speelt in het souterrain. "We hebben een podium meer dan vorig jaar. We hebben dit jaar 155 artiesten: zo veel hebben we er nog nooit gehad. Het komt onder andere doordat we meerdere grote bands hebben."

Dit jaar is er ook vanuit Buma Stemra en Sena een vorm van subsidie beschikbaar voor jong talent. Daarom kan ook het Nationaal Jeugd Jazz Orkest komen optreden. "Ze zijn jong en fris. De 22 muzikale toptalenten van onder de 21 jaar vormen een echte bigband. Ze worden ook wel het 'Jong Oranje' van de jazz genoemd. En ze nemen allemaal hun familie en vrienden mee. Dat tikt aan, want we willen echt graag uitverkocht raken."

Kaartjes kopen

Kaarten kosten in de voorverkoop t/m 6 maart 2016 € 37,50 per stuk. Daarna zijn de kaarten € 42,50. De kaarten geven onbeperkt toegang tot alle zalen en alle concerten in Spant voor de hele avond en alle optredens. De kaarten zijn te verkrijgen via Spant aan de Dr. Abraham Kuyperlaan in Bussum of via de website gooisjazzfestival.nl. Hier kan ook het complete programma voor zaterdag 19 maart worden bekeken.

Fundraising
Het grootste gedeelte van de opbrengst voor het goede doel wordt opgebracht bij het zogenoemde Charity Diner. "Bedrijven kunnen tafels kopen en voor het festival genieten van een 3-gangendiner gekookt door tv-kok Sandra Ysbrandy. Ondertussen zijn er optredens van artiesten die ook op het festival spelen en er is een grote veiling. We hebben veel bedrijven uit het Gooi die we hier ieder jaar terugzien, waaronder de Rabobank maar ook Open Solutions Providers."

Voor de veiling hebben de leden van Kiwanis Naarden allerlei bedrijven in de regio benaderd of ze iets leuks ter beschikking konden stellen. En ook dit jaar zijn er weer veel mooie arrangementen, zoals een bezoek aan een wijnhuis in Italië, met een speedboot over het Gooimeer of een luchtballonvaart met een diner. Om te zorgen dat alles eerlijk verloopt, is veilingmeester Rob Mulders aangesteld.

Friendship Sports Centrum
Dit jaar is het Friendship Sports Centrum in Amsterdam uitgekozen als het hoofddoel. Hier kunnen kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte sporten. Voor deze ruim 600 kinderen en jongeren biedt Sportclub Only Friends verschillende sporten aan, van duiken en atletiek tot zaalvoetbal en rolstoelbasketbal.

"Het is afwachten hoeveel geld we zullen ophalen. Vorig jaar hadden we 15.000 euro voor KiKa. We hebben hiervoor gekozen omdat we altijd iets voor kinderen willen doen. Het Friendship Sports Centrum is op zoek naar financiële middelen om te kunnen blijven bestaan. Naast het grote doel zullen we ook nog een aantal kleinere bedragen schenken aan kleine doelen in de regio. Deze zullen we pas na het festival bekendmaken."

De extra investering in de jeugd lijkt zijn vruchten af te werpen

Zes spelers van Rugby Club het Gooi maken grote kans op plek in nationale team

De spelers horen volgende week of ze mee mogen naar Lissabon. Foto: L. Beentjes

NAARDEN - Het wordt een spannende week voor zes spelers van Rugby Club 't Gooi. Volgende week horen ze of ze daadwerkelijk mee mogen naar het EK in Lissabon dat wordt gehouden van 19 t/m 26 maart. Ze zaten al in de voorselectie van het Oranje U18-team (onder achttien), maar zijn dus nog niet zeker van hun plek.

Marc Mistou en Jasper Dietz schatten hun kansen hoog in

In totaal mogen er 26 spelers mee en dat betekent dat er nog tien uit de voorselectie afvallen. Het trainingskamp van afgelopen week in Duitsland was een belangrijke horde, nu staat er alleen nog een wedstrijd tegen Hertford RFC uit Engeland op het programma. Die wedstrijd wordt aanstaande vrijdag gespeeld op het veld van RC 't Gooi.
In totaal hebben de 36 jeugdspelers zo'n 100 trainingsuren met elkaar kunnen spenderen. Nederland speelt op het EK in de tweede poule (in totaal zijn er vier poules) en is als tweede geplaatst. Het doel is Europees kampioen te worden zodat de volgende lichting U18 in 2017 kan meedoen in de eerste poule.
Voor de 17-jarige Marc Mistou, speler van 't Gooi en captain van het nationale team, moet het raar lopen als hij niet mee mag. Zijn maatje, de eveneens 17-jarige Jasper Dietz, schat zijn eigen kansen ook hoog in. Hoe dan ook, dat er zes spelers van een club zijn geselecteerd is best bijzonder. Voor Marc is het in ieder geval de bevestiging dat de club een goede jeugdopleiding heeft. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in talentvolle jeugdspelers, onder meer door extra trainingen. Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen.
Marc traint zo'n zes keer per week, waaronder een aantal keer bij het nationale trainingscentrum (NTC) in Amsterdam. Jasper doet er nog een schepje bovenop. Hij traint zeven keer per week en speelt ook nog twee wedstrijden. Beide jongens zitten ook nog op school. Marc zit op het Goois Lyceum in 6 vwo en Jasper volgt momenteel een opleiding aan het Cardiff and Vale college, waar ze een speciale Rugby Academy hebben. Jasper: "Dat was ook de reden om daarnaartoe te gaan, het niveau ligt daar heel hoog, ik kan er veel leren." Marc heeft het geluk dat hij op het Goois Lyceum een gunstig rooster heeft, maar hij mist wel een aantal lesuren per week door zijn strakke trainingsschema. Mee kunnen doen op het 'hoogste' niveau vergt behalve veel trainingsuren ook de nodige discipline. Op tijd naar bed en daarnaast gezond en op regelmatige tijden eten. Zomaar even een zak chips eten is er volgens Jasper niet bij. "Je moet goed letten op wat je eet, veel proteïne(shakes) en groente en weinig frisdrank."
De discipline is er niet alleen buiten het veld, ook binnen de lijnen gelden strenge regels. Rugby is nu eenmaal een contactsport en behoorlijk blessuregevoelig. En anders dan bij American Football dragen de spelers geen extra beschermende kleding. Alleen een bitje is verplicht. "Je moet je voorbereiden om te incasseren en je moet anticiperen en zeker niet ergens zomaar wild ingaan", verduidelijkt Marc. "Kijk, als je 120 kilo weegt is dat leuk, maar techniek is veel belangrijker." Jasper en Marc hebben de nodige blessures gehad, maar toch voelen ze zich beschermd als ze het veld op gaan. Regels en fair play tellen zwaar bij rugby. Jasper: "Binnen het veld geldt fair play en je mag geen grote mond naar de scheidsrechter hebben." Marc vult aan: "Hoe groot je ook bent, iedereen heeft respect voor de scheidsrechter. Er wordt ook veel aan gedaan om het spel fair play te houden. Dat is belangrijk voor de sport, de club en de bond." En schreeuwende ouders langs de lijn zijn not done bij rugby, volgens Jasper. "Het zijn vooral positieve aanmoedigingen en onderling wordt er ook corrigerend opgetreden."

Fusiebank versterkt coöperatieve activiteiten

De directie van de Rabobank Gooi en Vechtstreek. Foto: Rabobank

BUSSUM - Rabobank Hilversum Vecht en Plassen en Noord Gooiland fuseren per 1 maart. De nieuwe bank die ontstaat gaat Rabobank Gooi en Vechtstreek heten en is actief in de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht en Wijdemeren.

"De fusie is nodig omdat daarmee voldoende schaalgrootte wordt bereikt om klanten te kunnen blijven bedienen met lokale kennis en expertise. Bovendien kan de fusiebank haar coöperatieve activiteiten intensiveren en nog meer bijdragen aan de economische en maatschappelijke vitaliteit van de regio", aldus Johan Drost, directievoorzitter van de nieuwe bank.

De bank zegt ondanks de schaalvergroting sterk lokaal gericht te blijven. "We kunnen leren van elkaar. Zo kan bijvoorbeeld een mooi initiatief dat nu succesvol is in Breukelen ook ingezet worden in Huizen of andersom. Beide banken beschikken over een omvangrijk netwerk dat we kunnen inzetten om onze coöperatieve gedachte handen en voeten te geven. Voor de nieuwe bank zijn binnen de coöperatie het bevorderen van de economische vitaliteit en leefbaarheid in zorg en wonen de belangrijkste thema's. Zo willen we betekeningsvolle samenwerkingsverbanden aangaan, verstevigen en creëren. We willen herkend worden als een coöperatieve bank die ontwikkelingen mogelijk maakt in de regio", vervolgt Johan zijn verhaal.

Naast Johan hebben Harold van de Wakker en Hans van der Pouw zitting in het directieteam, respectievelijk als directeur Bedrijven en directeur Bedrijfsmanagement. Zij besturen de bank vanuit het hoofdkantoor aan de Thebe in Hilversum.

BFC maakt overstap naar zaterdagvoetbal

Vooralsnog alleen eerste elftal op andere dag

Kan BFC straks op zaterdag meer potten breken? Foto: Bob Awick

door Yvette Geerts

BUSSUM - Het eerste elftal van BFC gaat vanaf volgend seizoen op zaterdag spelen. BFC komt hiermee tegemoet aan de wens van de spelers en hoopt zo ook meer talentvolle spelers te behouden.

In het verleden maakten talentvolle spelers juist de overstap naar een andere vereniging omdat ze niet langer op zondag willen spelen. Dat probleem moet hiermee voorkomen worden.
De overstap naar zaterdag betekent dat het eerste elftal samen gaat spelen met de jeugdteams. Veel beter, vindt Rens Muller, woordvoerder van de club. Het eerste team hing er volgens hem maar een beetje bij op zondag. Het kwam regelmatig voor dat ze alleen op het veld stonden met een handjevol toeschouwers. Voor de jeugdspelers is het ook leuk, zij kunnen de 'helden van hun club' dan zien voetballen.
De beslissing is ook ingegeven door het ambitieniveau van de club. Ze hebben een succesvolle jeugdafdeling, maar een aantal haakt af zodra ze de overstap moeten maken naar de senioren. "Ze willen ook graag nog op zaterdagavond kunnen stappen", reageert Muller. Hij verwacht ook dat het team op zaterdag een snellere stap omhoog kan maken omdat een aantal spelers die de club eerder de rug toekeerden nu wellicht terugkeren. BFC gaat een aantal van deze vertrokken spelers hiervoor ook actief benaderen. De overstap naar zaterdag past ook in de landelijke trend en ook andere clubs in 't Gooi spelen al op zaterdag.

Vertrokken spelers worden actief benaderd om terug te keren

De verwachting is wel dat er nu op zaterdag capaciteitsproblemen ontstaan. Die kunnen worden opgelost door de jeugdteams per toerbeurt op zondag te laten spelen. Volgens Muller waren capaciteitsproblemen sowieso al reëel vanwege de grote aanwas van jeugdspelers de laatste jaren.

Sterk NVC neemt verder afstand van gevarenzone

NAARDEN - Met een knappe zege op het veel beter presterende Pancratius heeft NVC afgelopen weekend wat meer afstand kunnen nemen van de gevarenzone. De Naarders speelden sterk en wonnen met 2-1 van de nummer 4 van het klassement.

NVC was vanaf de aftrap de betere ploeg. Met een reeks goede aanvallen werd de tegenstander al snel onder druk gezet. De Naarders kwamen voor de rust terecht op voorsprong na een rake trap van Mick Stefels. NVC had voor rust nog goede kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar de Naarders schoten onder meer op de paal.

Na de rust speelde NVC wederom erg sterk, maar net als vlak voor rust vergat de ploeg lang een tweede treffer te maken. Pancratius scoorde wel en maakte het zo weer spannend. NVC bleef echter gefocust, speelde goed en kon door een goal van Jeroen Beerthuizen weer op voorsprong komen. Nu kon de ploeg standhouden. De tegenstander kreeg geen goede kansen meer.

Grotere voorsprong
NVC staat na afgelopen weekend op plaats 10 van het klassement. De voorsprong op de nummer laatst FC Weesp, dat wel verloor, bedraagt nu weer 5 punten. Komend weekend speelt NVC voor de beker tegen het sterke Elinkwijk.

Voetballers SDO vergeten goede zaken te doen tegen EDO

Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - De voetballers van SDO hadden afgelopen weekend een goede kans om de gevarenzone te verlaten, maar slecht spel heeft de Bussumers slechts een punt opgeleverd tegen het wat hoger geklasseerde EDO: 0-0.

SDO kende wat opstartproblemen en moest al snel twee grote kansen van EDO verwerken, maar was daarna een stuk beter. De Bussumers leken het betere van het spel te hebben en kregen de beste kansen. SDO had voor rust al op voorsprong moeten komen: Berry van 't Land stond plots alleen voor de goal, maar kreeg geen goede controle over de bal.

Na rust speelde SDO met een man meer. De Bussumers trokken wederom veel ten aanval, maar konden geen goal maken.

BFC boekt eerste zege

BUSSUM - BFC heeft haar eerste zege van het jaar te pakken. Na een paar tegenvallende weken won de Bussumse ploeg zondag met 2-3 van het lager geklasseerde Forza Almere.

BFC startte erg sterk en stond al snel op een afgetekende 0-3 voorsprong door treffers na een knappe aanval van Tjerk Posthuma, een snelle counter van Bas Bijvoet en een rebound van Maurits Knoop. Na de snelle start nam BFC wat gas terug, waardoor Forza Almere voor rust met een goal wat terug kon doen. Na de rust had BFC genoeg kansen om de score verder op te hogen, maar het ontbrak de ploeg vooral aan een goede laatste pass. Forza Almere maakte het met nog een treffer nog even spannend, maar BFC kon standhouden.

Allen Weerbaar dendert maar door

BUSSUM - Weer een afgetekende zege voor de voetballers van Allen Weerbaar. De Bussumers hebben nog steeds geen duel verloren en waren afgelopen weekend weer een paar maatjes te groot voor de tegenstander: HVC werd met 6-1 aan de kant gezet.

De zege van afgelopen weekend was alweer de elfde achtereenvolgende zege voor de Bussumse ploeg. Allen Weerbaar kende wederom geen enkel probleem om de tegenstander met een forse doelpuntenmarge aan de kant te zetten.

De Allen Weerbaar-doelpunten kwamen van Tarik Divarci (3x), Ferhat Uysal (2x) en Mustapha Kavas.

Allen Weerbaar staat nog steeds strak boven aan het klassement.

SDO-vrouwen zakken steeds verder weg

BUSSUM - De kans wordt met de week groter dat de voetbalsters van SDO degraderen naar de tweede klasse. Afgelopen weekend verloor de kwakkelende ploeg wederom. Hoewel het spel beter was dan dat van tegenstander Hoogland, kwam SDO met 2-0 tekort.

SDO was het hele duel de betere ploeg en zette Hoogland goed onder druk. Hoogland rondde de gekregen kansen echter veel beter af en kwam voor rust al op een voorsprong te staan.

Na de de rust ontbrak het SDO aan echt goede kansen om wat terug te doen. Hoogland kon nog een keer scoren.

Hockeyers weer het veld op

BUSSUM - Nog twee weken en dan gaan de hockeyers van Gooische weer het veld op: het hockeyjaar wordt op zondag 6 maart weer hervat voor de eerste teams.

Voor zowel de hockeyheren als -dames valt er de komende maanden nog heel wat eer te behalen.

De hockeyheren zullen vooral hun jacht op klassebehoud voortzetten. De hockeydames van Gooische staan boven aan het klassement en zullen alles op alles zetten om na jaren te promoveren naar de overgangsklasse.

Filmhuis Bussum

The Hateful Eight

THE DANISH GIRL ontroert wanneer een kunstenaar als vrouw verder gaat. In PUBLIEKE WERKEN zijn 19e-eeuws Amsterdam en Drentse turflanden levensecht gereconstrueerd. Met Gijs Scholten van Aschat. CAROL schildert de liefdesrelatie tussen twee vrouwen in de vijftiger jaren. D'ARDENNEN is een zwarte thriller met vleugjes humor, en Vlaams. Met goed acteerwerk. FRANCOFONIA volgt Louvre-directeur Jaujard die 'zijn' kunstschatten wil weghouden van de Duitse bezetter. In THE LADY IN THE VAN woont een oude dame (Maggie Smith) jarenlang op de oprit van een schrijver. Waargebeurd.
In JOY wordt een alleenstaande moeder (Jennifer Lawrence) schatrijk met eigen uitvindingen. Waargebeurd. JHERONIMUS BOSCH –TOUCHED BY THE DEVIL onderzoekt het oeuvre van duivelskunstenaar Jheronimus Bosch.In zijn nieuwste spektakel, THE HATEFUL EIGHT, speelt Tarantino met bloed, sneeuw en wederom snedige dialogen.BEYOND SLEEP is de schitterende verfilming van W.F. Hermans' 'Nooit meer slapen', over de kracht van de natuur én van dromen. In LOUDER THAN BOMBS verandert de relatie tussen vader en zoon door een verontrustend geheim. SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling. FAMILIEFILMS: DUMMIE DE MUMMIE EN DE SFINX VAN SHAKABA, REIS NAAR HET NOORDEN en IDFA JUNIOR ON TOUR.

.

Versa vrijwillgerscentrale

*De Nederlandse Hartstichting Naarden zoekt een wijkhoofd voor het opzetten van collectes in de wijk.
*Sherpa Bussum zoekt iemand die een bewoner kan ondersteunen bij het bedienen van de computer, een spelletje spelen op de computer en voor het voeren van een gezellig gesprek.
*Amaris Woonzorgcentrum De Veste zoekt iemand voor 12 maart die, i.v.m. een fitnesstest voor 55+ers en een workshop in de Lunet Naarden, een bewoner kan halen en brengen.
*Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum-Naarden zoekt een vervoersvrijwilliger met auto en rijbewijs.

vrijdag 26 februari

Tangomuziek

Tangomuziek in de Vivium De Gooise Warande, een optreden van Flutango. Aanvang 14.30 uur. Kosten 6 euro of 1 strip van de strippenkaart. Locatie Mezenlaan 19 te Bussum.

Bustocht De Palmpit

Bustocht met De Palmpit naar Leerdam en Glas. Vertrek: 10.30 uur vanaf WOC De Palmpit, Koekoeklaan 3 te Bussum. Thuiskomst circa 17.00 uur. Kosten € 35,-. Opgeven bij Eva Kooiman, tel. 035-69 396 95.

Workshop

Nimis Centre of Light geeft een workshop 'Sitting in the Power'. De workshop wordt gehouden aan de T.B. Huurmanlaan 15 te Bussum. Aanvang 19.30 uur.

Salsa-les

Dansschool 'Dance2Love' geeft een proefles Salsa in De Schakel Naarden. Als dansen praten met je voeten is, is Salsa zingen met je voeten. Aanvang 20.00 uur.

zondag 28 februari

Repair Café

Wijkpost De Schakel Naarden zoekt reparateurs/herstellers/klussers. Reparateurs aanmelden vanaf 28 februari voor een Repair Café. Het Repair Café wordt een plek waar spullen worden gerepareerd omdat weggooien geen optie meer is. Aanmelden 035 - 695 27 13 (voorzitter) of op maandagmiddag en donderdagochtend 035-694 4742 (De Schakel) of via info@wijkpostdeschakel.nl.

Hulpkok gezocht

Hulpkok gezocht in De Schakel Naarden. Al jaren kookt een Schakel-kookteam 1 x per maand op woensdag een 3-gangendiner voor ongeveer 25 gasten. Het werk bestaat uit het mede bereiden van een mooi driegangenmenu, dekken, dienen en opruimen één keer per maand op woensdag van 14.30 uur tot ongeveer 19.30 uur. Samen met de groep mee-eten hoort erbij. Aanmelden: 035 - 695 2713.

Livemuziek

Monuta De Jager aan de Nieuwe Hilversumseweg opent de deuren voor 'Troosttoon en steundeun' met livemuziek van Marcel Luntungan. Er is geen vast programma. Je kunt binnenlopen tussen 13.00 en 15.30 uur. Heb je een vraag, stel hem. Wil je een dierbare gedenken, beschrijf een ster en hang deze op. Voel je behoefte om iets te delen, laat het horen.

Bingo

De Palmpit aan de Koekoeklaan (Bussum) houdt weer een bingo. Er zijn leuke prijzen te winnen. Verder is het een goede gelegenheid om met andere mensen kennis te maken. De bingo is van 14.30 tot 16.30 uur. De entreekosten zijn 4 euro, inclusief één bingokaart en één consumptie.

Optreden

Optreden van Duo Mistura in WOC Bellefleur, Mackaylaan 11 in Naarden. Van 14.30 - 16.00 uur, zaal open 14.00 uur. Toegang: € 3,-.

donderdag 25 februari

Bustocht

Bustocht met Wijkontmoetingscentrum De Schakel te Naarden naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Kosten: € 52,- per persoon. Vertrek 8.30 uur vanaf de Plus Keverdijk. Opgeven bij De Schakel of via 035 - 6949312.

Belastingaangifte

Zelf leren (eenvoudige) belastingaangifte te doen? Aanmelden kan nog op 25 februari. Vrijwilligers van Versa Welzijn helpen inwoners van Gooise Meren daar graag mee. Bel voor een afspraak donderdag 25 februari 035-6231100. Beschikbare data zijn: 10-17-24-31 maart van 10.00-12.00 uur in Uit-Wijk, dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum.

Lezing Peter Korver

Op 25 februari en 3 maart organiseert de CCIV een cursus van 2 bijeenkomsten over God en muziek door Peter Korver. Aanvang: 14.00 uur, Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum; kosten 12 euro.

zaterdag 27 februari

Marathon klaverjas

Minimarathon Klaverjassen in het wijkcentrum De Kruisdam, De Meent 5, Hilversumse Meent. Aanvang 9.45 uur, spelen start om 10.00 uur. Tot 18.00 uur, daarna prijsuitreiking en een loterij met mooie prijzen. Er wordt op z'n Amsterdams gespeeld. Entree € 12,50 per persoon, dit is inclusief lunch. Opgeven: kvdemeent@gmail.com of telefonisch 035-6934133.

maandag 29 februari

Seniorencafé

Op maandag is zoals gewoonlijk het ANBO Seniorencafé in brasserie Stokjes en Lepel, Nassaustraat 3 b te Bussum. Ook niet-leden van de ANBO zijn welkom.

maandag 29 februari

Keramiekworkshop

Een 3-daagse keramiekworkshop wordt gehouden op maandag 29 februari, dinsdag 1 maart en woensdag 2 maart van 14.00 - 16.00 uur. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar. € 15,- per dag, dit is inclusief materiaal, het bakken, thee/sap. Aanmelden: info@christienclaassen.com / 06-29264214.

dinsdag 1 maart

Modeshow

Harry Kerkhofs Modehuis uit Valkenswaard houdt in De Palmpit aan de Koekoeklaan te Bussum vanaf 09.30 uur een kledingverkoop voor senioren, mannen zowel als vrouwen. Om 10.00 uur wordt tevens een modeshow gehouden waarin de nieuwe najaarscollectie wordt getoond. De toegang en koffie zijn gratis.

woensdag 2 maart

Schaakavond

Open Schaakavond bij Café Goesting in Bussum aan de Kapelstraat. Aanvang: 19.30 uur, gratis meespelen met het Bussums Schaakgenootschap in ontspannen sfeer.

ANBO-lezing: Bach

Claire Verlinden houdt de ANBO-lezing. Het onderwerp is ditmaal Bach waarvan de Hohe Messe vorig jaar is opgenomen op de Unesco-lijst van het Werelderfgoed. De bijeenkomst wordt gehouden van 10.30 tot 12.30 in een zaal van de Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 te Bussum. Leden: 4 euro en niet-leden 5 euro.

vrijdag 4 maart

Schakeldiner

Op vrijdag 4 maart staat er een 3-gangendiner klaar, bestaande uit tapas - bonenschotel - kabeljauw - fruitsalade. Ontvangst vanaf 17.15 uur, aanvang diner 17.45 uur. Kosten: € 7,50 euro. Het adres is Kol. Verveerstraat 74.

zaterdag 5 maart

Garageverkoop

Er wordt weer een garageverkoop gehouden aan de Iepenlaan, box 348. Van 14.00 tot 16.00 uur. De opbrengst gaat naar activiteiten voor bewoners.

En verder

NLdoet in De Schakel

De Schakel Naarden zoekt vrijwilligers die op 11 maart - de dag van NLdoet - (palm)paassurprises willen maken voor en bezorgen bij ongeveer 100 ouderen en alleenstaanden. De dag is van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie wijkpostdeschakel.nl.

750 vmbo'ers krijgen inzicht in 125 beroepen bij Het Gooi On Stage

'Alles mag je worden, behalve ongelukkig'

Kyra van Opijnen en Eleonore de Vette zoeken nog beroepsbeoefenaars voor het evenement. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Breng 750 vmbo-leerlingen in gesprek met 125 bedrijven om te horen wat voor beroepen er zijn en wat dat precies inhoudt, een combinatie van een beroepenfeest en later een doedag: dat is in het kort Het Gooi On Stage. Een nieuw initiatief dat wordt gehouden op 5 april voor tieners uit het 2e en 3e leerjaar. Het project moet vroegtijdige schoolverlaters voorkomen. Doel is verder om meer inzicht te geven in beroepen die er bestaan. Het motto van On Stage is: 'Alles mag je worden, behalve ongelukkig. Beloofd?'

Ze moeten aantonen hoe ze hun vervolgopleiding hebben uitgekozen

Het Gooi On Stage wordt dit voorjaar voor het eerst gehouden op het MBO College in Hilversum. Een enorm evenement, getrokken door Eleonore de Vette van On Stage landelijk en de plaatselijke projectleider Kyra van Opijnen, die als docent en loopbaanbegeleider betrokken is bij het Wellantcollege in Naarden. Zij vertelt dat vanaf dit jaar vmbo-leerlingen moeten aantonen hoe ze tot hun keuze voor een vervolgopleiding zijn gekomen. "Dat kan door stage te lopen, door het bezoeken van een open dag van een opleiding of door mee te doen met Het Gooi On Stage.

Op het feest moeten de leerlingen een gesprek aanknopen met de beroepsbeoefenaars en visitekaartjes uitwisselen. Wie serieuze interesse toont, mag op 14 april het betreffende bedrijf bezoeken op de doedag. Dan horen ze meer over het vak en kunnen ze vragen wat ze willen. De Vette vertelt dat er heel wat bij het beroepenfeest komt kijken. "De leerlingen moeten zich goed voorbereiden. Ze moeten nadenken over wat ze later willen worden, hun sterke en zwakkere punten benoemen, eigen visitekaartjes maken, netwerklessen volgen en in gesprek gaan met beroepsbeoefenaren. Het is ook geen opleidingenmarkt maar een beroepenfeest. En het is de bedoeling dat iedereen twee afspraken maakt voor een doedag. En geen match maken, dat is geen optie. En dus zijn er matchmakers die iedereen helpen."

Van Opijnen vertelt dat dit iets heel iets anders is dan een open dag. "Een open dag is statisch. Vaak ook saai voor de leerlingen. Met On Stage krijgen ze echt een kans inzicht te krijgen in verschillende beroepen. Ze zijn er bewust mee bezig. En we hebben ook gewoon hele leuke beroepen. Een paar voorbeelden: pedagogisch medewerker, piloot, boswachter, tv-visagiste, timmerman, makelaar, kunstenaar, verkeersvlieger, secretaresse, verpleegkundige en dakdekker. Er komt van alles. En we hebben niet alleen maar mbo-functies, want we denken niet in beperkingen. Het stimuleert leerlingen ook om verder te kijken én het zorgt voor minder vroegtijdige schoolverlaters."
De Vette meent dat kiezen een proces is. "Dat doe je niet zomaar. Het is geen momentopname. Je groeit ernaartoe, bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in je kwaliteiten. Hoe kan je je passie kwijt in je werk?"
Het duo heeft alle vmbo-scholen in de regio gepolst of ze open stonden voor de eerste editie van Het Gooi On Stage. Naast het Wellantcollege doet ook de Fontein mee uit Bussum, het Vechtstede College en het Casparus uit Weesp en vanuit Hilversum College de Opmaat en De Savornin Lohman.
On Stage wil zo veel mogelijk verschillende beroepen presenteren. Toch kunnen enthousiaste bedrijven zich nog aanmelden. Met name koks, bedienend personeel uit de horeca, kappers, schoonheidsspecialisten en hoveniers worden gezocht. Meer info op hetgooionstage.nl.

'Ik denk dat je ziek wordt van lui zijn'

90-jarige bootcampleraar staat nog volop in het leven

Matthieu van Loon begeleidt al 30 jaar hardlopers op de mountainbike.

NAARDEN - Al ruim dertig jaar begeleidt Bussumer Matthieu van Loon iedere donderdag een clubje hardlopers. Hij is zelf het goede voorbeeld. Want wie zou vermoeden dat hij, gekleed in een felgekleurde sportbroek op een stoere mountainbike, al 90 jaar oud is?

Samen met zijn gevreesde fluitje begeleidt hij nog steeds een clubje hardlopers van 60-plus voor een 'bootcamp' waarbij een kilometer of 8 wordt gerend. Van Loon volgt sinds zijn pensioen een streng regime van sporten, gezond eten en mindfulness om goed in zijn vel te zitten. Tegenwoordig gaat hij op maandagochtend aquajoggen in De Zandzee, dinsdag rent hij een uur lang door de Hilversumse Meent, op woensdag rust hij en op donderdag begeleidt hij de hardloopgroep in Naarden. Op vrijdag doet hij iets leuks met zijn vrouw, 's zaterdags loopt hij weer een uur hard en op zondag gaat hij twee uur lang rolskiën op de voormalige vliegbasis in Soesterberg.

Om dit alles vol te houden leven Van Loon en zijn vrouw volgens een strak regime. "Ik begin iedere ochtend met 20 minuten mindfulness. Daarna doe ik oefeningen van top tot teen. Ik maak de handen, de voeten en alles los. Ik slaap iedere dag 8 tot 9 uur en ik doe altijd een middagdutje. Mijn vrouw kan uitstekend koken. We eten vegetarisch en één of twee keer in de week vis. Ik slik voedingssupplementen, onder andere omdat ik last heb van mijn nieren. We zijn bewust bezig met positief denken, sporten en voeding. Als ik last heb van mijn rug spring ik op mijn mountainbike en heb ik nergens meer last van", lacht hij.

Van Loon, woonachtig op de Meerweg in Bussum, heeft een zeer sportief verleden. Naast zijn werk als purser bij de KLM deed hij altijd veel aan hardlopen en langlaufen. Zijn prijzenkast puilt uit. Tot zijn 70ste liep hij nog marathons. Na zijn pensioen in 1984 wilde Van Loon voorkomen in een zwart gat te vallen. Hij werd langlaufleraar op de Wolfskamer in Huizen en hardlooptrainer.

Hij is 90 jaar, maar doet nog vrolijk mee aan de oefeningen.

Zowel hij als zijn vrouw Louise fietst nog dagelijks en zij menen dat bewegen niet alleen goed is voor het lijf, maar ook voor het brein. "Je ziet veel ouderen stilzitten in een verzorgingshuis. Dat is jammer. Ik denk dat je ziek wordt van lui zijn. Na je veertigste moet je voor je lichaam zorgen. Sommige mensen kunnen het ook niet opbrengen om te gaan sporten. Je moet wel de moed hebben om iets te doen. Dit kan bijvoorbeeld heel goed in een clubje; dan let je een beetje op elkaar. Ik zie veel mensen alleen hardlopen, maar ik denk dat samen toch leuker is." Louise vult aan: "Mediteren en sociale belangstelling tonen, bijvoorbeeld naar je kleinkinderen toe, houden je bij de tijd en gezond. Openstaan voor het leven en interesse behouden zijn bijna net zo belangrijk als sporten en gezond eten als je oud en gezond wilt blijven. Wij hebben iedere dag plannen en dat houdt ons bezig. Het voordeel is dat we elkaar hebben, dat maakt het ook makkelijker."

Vloggen biedt kijker rust aan het einde van de dag

Dagelijkse belevenissen vastleggen en delen op YouTube

De Bussumse vlogger Mitchel Drop heeft bijna 10.000 abonnees. Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM – Vloggen is hip and happening. Vooral de jeugd legt op filmpjes vast waar zij zich mee bezighoudt. YouTube is het medium waar zij hun dagelijkse belevenissen delen. Zo ook Bussumer Mitchel Drop. "Het is gewoon leuk om te zien hoe anderen hun leven leiden."

'Ik zou hier heel graag mijn baan van willen maken'

Na een dag werken of studeren zette je in het verleden een soapserie op. De gedachten even op nul. Relaxmodus aan. Bijkomen van alle gedane arbeid. Met de verschuiving van televisie naar internet en de grote interesse in realiteitsprogramma's biedt het vloggen steeds meer uitkomst. Voor maker en kijker. "Het is een soort rust die je kunt vinden aan het einde van de dag", stelt Drop. Dat vereist een soort luchtigheid. Dat betekent niet dat je geen zware onderwerpen aan kunt snijden. Drop is begonnen met een serieus item: pesten. Daar heeft de jonge inwoner van Bussumer zelf mee te maken gehad. In het begin heeft hij samengewerkt met de Stichting Stop Pesten Nu, een organisatie die vooral met voorlichting een eind probeert te maken aan het pesten. Aan dit thema besteedde Drop vooral aan het begin van zijn vlogbestaan veel aandacht. Nu heeft hij de bakens verzet en komt iedere dag om 17.00 uur met andere zaken op YouTube. "Alles draait om de insteek", zegt de zeventienjarige. "Met veel variatie en creativiteit ga ik helemaal los." Dat doet hij vooral op en rond het ROC in Hilversum. Hij neemt het nodige op tijdens de fietstocht van zijn huis naar school en vice versa. In zijn vlogs bespreekt hij wat hem bezighoudt en de dingen die hij doet, maar is er ook ruimte voor verzoekjes van zijn kijkers. Inbreken bij fabrieken is de meest gekke vraag die hij tot nu toe heeft binnengekregen. "Mensen vinden het leuk als je dingen doet die zij zelf niet zouden doen of durven doen", legt hij uit.
Drop is nu een klein jaar bezig. De eerste maanden gebruikte hij zijn mobiele telefoon, maar die is inmiddels ingeruild voor een professionele digitale camera. De lol van het vloggen voor Drop is anderen te laten zien wat je aan het doen bent. Soms voelt hij wel druk. Iedere dag een filmpje posten dat zo'n tien tot twintig minuten duurt, kan een verplichting worden. "Dat brengt nogal eens druk met zich mee. Maar de kijkers geven je gewoon veel energie. Als je het aantal duimpjes ziet of het aantal reacties dan geeft je dat veel voldoening." De student bedrijfsadministratie heeft nu bijna 9000 volgers. Het is eerste doel is om 10.000 abonnees te halen. Maar de ambitie reikt verder dan dat. "Ik zou heel graag doorgaan met YouTube en daar mijn baan van willen maken", meldt Drop nog, terwijl hij zijn digitale camera tevoorschijn haalt om een vlog te maken over het interview.

Uit de Historie van Bussum en omgeving
Het vergeten Bussum

Hans en Paul van Eeden.

In februari 1966 publiceert de Bussumsche Courant twee paginagrote artikelen van de hand van Hans van Eeden. De in 1887 geboren oudste zoon van Frederik van Eeden en Martha van Vloten schrijft over zijn lagere schooljaren in Bussum. In deze jeugdherinneringen staan ook een aantal passages die een mooi inkijkje geven in het dorp van rond 1900.

'Bussum met zijn 3000 inwoners, vaderlijk geleid door burgemeester Jhr.van Suchtelen van de Haere en diens trouwe Sara', schrijft Van Eeden. 'Hadden niet de huiselijke omstandigheden van dit verheven echtpaar geleid tot het subtiele grapje , dat het grote Russische Rijk en het kleine Bussum althans één ding gemeen hadden, namelijk dat beiden geregeerd werden door een Saar (czar)?' Wat de geschiedenisboeken ook niet heeft gehaald is deze karakterschets: 'De jongetjes namen voor burgemeester hun petjes af en de grote man groette minzaam terug: "Dag, vent". Bij brand en dergelijke opwindende gebeurtenissen raakte de burgervader helaas wel eens zijn tramontane kwijt en vloekte hij de boel stijf:"g.v.d. wat is dat hier. IK ben de burgemeester!"'.

Het gezin Van Eeden woonde gedurende Hansí schooltijd in Villa Dennekamp (rechts).
Frederik van Eeden met zijn zonen Hans en Paul.

Hans van Eeden was een van de weinige jongens die als dagleerling naar de jongedameskostschool van Anna Roodhuyzen ging. Maar om daar te worden toegelaten moest hij eerst kunnen lezen. Dit leerde hij bij juffrouw De Vries:

'Ik kwam dus eerst bij juffrouw Lida de Vries, een vriendelijke dame van onbestemden leeftijd, familielid vermoedelijk van Mej. Roodhuyzen, die met haar zuster op kamers woonde in een van de schilderachtigste hoekjes van Bussum, op de hoek van Brinklaan en Havenstraat (die toen nog terecht haar naam voerde). Een blokje van drie of vier woninkjes, witte muren, donker dak, vermoedelijk riet, een paar treedjes boven het straatniveau. Knusse voortuintjes, bankjes tegen het huis. In de naar de Brinklaan toegewende zijgevel was een zware kanonskogel gemetseld, opvallend zwart geteerd in de witte muur. Sombere herinneringen aan de Napoleontische tijd, toen Naarden door de Fransen werd belegerd.' Een vergeten detail.

De omgeving van zijn vaders kolonie Walden was speelterrein van de kleine Hans:

"Uit die periode dateert ook de Franse Kamp tegen het Spanderswoud aan, ik heb er als kind nog de keukengaten teruggevonden. Nu is het een bezocht kampeerterrein voor vredelievenden kampeerders en zullen de kookgaten wel zijn verdwenen."

Niet helemaal verdwenen. Kort geleden werden deze gaten herontdekt. Zo gaat dat.

Wat Hans van Eeden in 1966 schrijft over zijn jaren op de chique kostschool aan de Graaf Wichmannlaan en over zijn tijd als spoorstudent naar het Amersfoorts gymnasium leest u volgende maand in deze rubriek.

Hans Jonker

Gewoon in Naarden: foto afdrukservice uit een professioneel foto-vaklab bij u om de hoek. Wij drukken af met de ultra moderne FUJI DL600 en de Epson 11880 zeer hoge kwaliteit. Prijzen zeer scherp, veel maten verkrijgbaar, keuze hoogglans, luster. Nieuwsgierig naar al onze mogelijkheden? En dat zijn er veel zie de site: http://www.fotovakprintnaarden.nl of ga om direct te bestellen naar de link http://afdrukservice.fotovakprintnaarden.nl Fotovakprint Naarden Amsterdamsestraatweg 15d. De werkplaats/showroom is geopend op di-wo en donderdag van 09:00-17:30. Maandag en vrijdag zijn de productie dagen, dan alleen op afspraak. Parkeren is gratis pal voor de deur op eigen terrein, wij verwelkomen u graag. Met vriendelijke groet, Bertine 06-28762763 en Dick 06-51083335

FOURNITUREN - HANDWERKEN MARION IS WEER OPEN AAN DE NIEUWE BRINK 1-3 BUSSUM, SAMEN MET YOUR SELECTIONS. U KUNT TERECHT VOOR NAAIFOURNITUREN, HANDWERKEN EN OOK VOOR ONDERHOUD VAN UW NAAI- EN LOCKMACHINE

Praktijk Kinesiologie & Burn-out Therapie Kortenhoef. Kijk voor info op
www.humanbalance.eu

Medisch Pedicure Esther Loodema Braun, voor alle Cosmetische en Medische Voeten. www.bernycure.nl. Rembrandtlaan 56, 1412 JR Naarden. Mob. 06-57422370. Traplift aanwezig. Een afspraak mogelijk op zaterdag.

Chauffeur nodig? Laat u rijden! Privéchauffeursdiensten voor een eerlijke prijs. Bel nu 035-8879060 of ga naar iklaatmijrijden.nl. Vanaf € 15,- p/u.

Logeeradres voor katvr.hond aangeb. te Naarden op vr,za,zo Lieke
06-42931959

Na de voorjaarsvakantie starten er weer nieuwe cursussen NAAILES VOOR KINDEREN (vanaf 10 jaar). Er is op verschillende dagen plaats. Schrijf je in en kom naar ons gezellige atelier GEWELDIG GOED, Kapelstraat 65 in Bussum. www.geweldiggoed.nl

ARSU Opleidingen: sterk in de regio voor uw boekhoud- en loonadministratieopleidingen. BKB, BKL, PDB, PDL, MBA en VPS. Leslocatie in Huizen. Ook privé- en examentrainingen. Info: 06-1305 9889 of mail henny@arsu.nl

Goodkinds taxi € 50,- van 't Gooi van/naar Schiphol/Amsterdam. Tel.: 06-26984855

Privélessen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Ital. en Spaans. Ervaren docenten
035-6839235

Verzorgen wij uw elektronische aangifte inkomstenbelasting 2015 en eventueel uw aanvraag huur- en/of zorgtoeslag. Ik kom bij u aan huis. W. Aleva. Tel. 035-6982840

Mindfulness Basistraining voor meer rust in je hoofd en balans in je leven. Vanaf vrijdagavond 11 maart bij YogaYvonne in Naarden. Meer info: www.MindfulCentrum.nl of bel Isabella Schmidt 06-395 61 395.

Service & Quality Hondentrimsalon in Naarden. Voor alle hondenrassen. Wassen, knippen, scheren, plukken, ontwollen. € 35,- per uur. Bel voor een afspraak: 06-20261762

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-.
Tel.: 035-8870159

APPLE HULP De Apple-specialist van 't Gooi. meer info: www.digiit.net. Reparaties van o.a. MacBook, iMac, iPhone en iPads. Mail of bel: mail@digiit.net/ 06-34071112

Schilder heeft tijd. Hoge kwaliteit, redelijk tarief, vrijblijvende prijsopgaaf. Tel.: 06-55955587.
www.vandamschilderwerk.nl

Gezocht overdekte camperstalling voor buscamper met een lengte van 5.60 mtr en hoogte 2.50 mtr. 035-6026114

Gezocht: oppas aan huis in Naarden, voor naschoolse opvang. Bel voor interesse 06-27654906

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

GARAGE te huur, Bussum, Lijsterlaan. Huur € 130,- p.m. Tel.: 06-53504070

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk etc. 8 jaar ervaring met goede refs. Mevr. Femke 10 euro p/u. Tel.: 06-31081920

Zelf leren (eenvoudige) belastingaangifte te doen? Vrijwilligers van Versa Welzijn helpen inwoners Gooisemeren daar graag mee. Alleen volgens afspraak op do.dag 10-17-24-31 maart tussen 10-12 uur in Uit-Wijk Bussum. Bel: 035-6231100.

Winterjacks nu de laatste bij outlet store Baarn met 50% korting. Kom snel, want op=op. Laanstraat 41 Baarn

Serviceflat Zandbergen zoekt per direct hulpkok m/v. Vooropleiding horeca gewenst. Tel.: 035-6942677

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Gratis feestzaal tot 180 pers. incl. onbeperkt drank v.a. 10,-. Info 06-53319921

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal speelgoed.
035-6938689

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

Dak4all voor al uw dakwerk met garantie, goed werk en betaalbaar 06-39045434

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Te huur: Studio 30 m2 in souterrain gemeubl. incl. G,W,EL. € 525,-. Inl. 035-6935525 / 06-22393323.