BussumsNieuws

16 januari 2019

BussumsNieuws 16 januari 2019


AED moet overal toegankelijk zijn

GOOISE MEREN De roep om een betere dekking én het 24/7 toegankelijk maken van de AED's in de gemeente raakt in een stroomversnelling. Nadat vanuit de gemeenschap al meerdere buurt-AED's werden geïnstalleerd, neemt de politiek ook een actievere rol.

Recent werden zowel de Naarder als de Bussumer van het Jaar door deze krant in het zonnetje gezet wegens hun inzet om werk te maken van meer AED's in diverse buurten. Tijdens hun zoektocht om zo'n buurt-AED te realiseren, liepen ze tegen diverse moeilijkheden aan. Zo viel onder andere op dat de dekking van de AED's erg tegenviel en dat veel van deze apparaten niet altijd toegankelijk zijn.

Het GDP stelt ook al langere tijd vragen over de AED's. Hierdoor is besloten dat de AED's van de gemeente, bijvoorbeeld bij het gemeentehuis, dag en nacht beschikbaar worden door ze buiten op te hangen. Daarbij komt GDP nu samen met GroenLinks, PvdA, 50PLUS, CDA en Hart voor BNM met een motie om de gemeente een coördinerende rol te geven bij de realisatie van een dekkend AED-netwerk. Jelmer Kruyt, fractievoorzitter GDP, legt uit wat hij beoogt: "Vorig jaar bleek dat er weinig draagvlak was onder inwoners. Dat is nu heel anders. We willen daarom dat de gemeente nu doorpakt en dat crowdfundingacties voor AED's een financieel steuntje in de rug krijgen. Ik schat dat je met 25.000 euro al een heel eind komt."

De motie wordt woensdag besproken.

Onderzoek naar ruim zestig gebouwen op verkooplijst

GOOISE MEREN Wordt het Muizenfort in Muiden verkocht? En de kinderdagverblijven aan de Huizerweg in Bussum? En hoe staat het met de toekomst van het pand van de brandweerkazernes? De gemeente gaat het allemaal onderzoeken.

In totaal zijn er zestig gemeentelijke gebouwen op een lijst gezet om te kijken wat ermee moet gebeuren. De panden worden onderzocht. Het doel is om te kijken of dit vastgoed behouden moet blijven of verkocht moet worden.

Inventarisatie

De gemeente Gooise Meren heeft in totaal 140 gebouwen op haar naam staan. Van al deze gebouwen behoudt de gemeente er hoe dan ook 79. Het gaat om gebouwen waarvan het eigendom gelegitimeerd is, kort gezegd de gebouwen die de gemeente echt nodig heeft.

Van de 61 andere gebouwen wordt nu gekeken wat ermee gedaan moet worden: behouden of verkopen. Op die lijst staan zaken zoals het gemeentehuis, parkeergarages, scoutinggebouwen, de toren van de Grote Kerk Naarden, kerktorens in Muiden en Muiderberg, gymzaal De Sprong in Naarden, het Comenius Museum, diverse woonhuizen in Naarden en Filmhuis Bussum.

Als er gemeentelijk vastgoed wordt verkocht dan blijven er twee scenario's over: het pand kan verkocht worden door een makelaar of worden afgestoten als ontwikkellocatie.

Vituscollege heeft eigen gebouw voor kunstzinnige uitingen

Foto: Bob Awick

BUSSUM Het Vituscollege is een nieuw kunst- en cultuurgebouw rijker. Hier werken leerlingen aan creatieve vakken zoals muziek. Er zijn nu vier specifieke gebouwen: Arts, Global, Bèta en Sport om leerlingen de ruimte te geven hun talenten te ontplooien. De opening werd dinsdag verricht door oud-leerling en cabaretier Peter Heerschop en de wethouder.

Kosterechtpaar

Foto: Bob Awick

Koster Piet Vos heeft zich, samen met zijn vrouw Elly, 38,5 jaar ingezet voor de Wilhelminakerk en de Bussumse gemeenschap.

13

Een uitgelezen boek
Drinken uit de plas

Foto: Picasa

Honderd jaar Amsterdamse plassenwaterleiding 1888-1988. Auteur: Hans Kosman. Dichtbij, tussen Loenen en Oud-Loosdrecht, is de waterleidingplas, waar kwelwater uit de Bethunepolder (dat 8 km zuidelijker bij Maarssen ligt) voorgezuiverd wordt en een natuurlijke zelfreiniging ondergaat.

In de jaren 20 van de vorige eeuw gebruikt men steeds minder water uit de Vecht en uit het Merwedekanaal, maar steeds meer uit de Loosdrechtse Plassen en de Betunepolder. Ook nu speelt de plas nog een belangrijke rol in de watervoorziening, niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor het Gooi. In zes uitklapbare kleurenplaten wordt een overzicht gegeven hoe het polder-, later plassengebied, ten oosten van de Vecht, vanaf 1700 veranderde en hoe men het gebied gebruikte voor de drinkwatervoorziening. Het gebonden boek met omslag, uitgegeven door de Gemeentewaterleiding, telt 91 pagina's + de zes platen. Op de afbeelding de diepwateronttrekkingsinstallatie in de waterleidingplas in 1988.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor € 10. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Naarden:
*Witte Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar H.A.
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie en 12.00 u. Gezinsviering pastoor C. Fabril; za. 19/01 17.30 u. Eucharistie pastoor C. Fabril|
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. dr. M.J. Kater

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria; wo. 23/01 19.30 u. Avondgebed voor Vrede
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. ds. R. Visser
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. mw. ds. H.G.T. van Welie-Kaai
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. L. Plug en 17.00 u. ds. W.H.B. ten Voorde
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. R. van Andel
*Vrijzinnigen N-B 10.30 u. mw. C.A. van de Kuil
*Doopsgezinde Gemeente B-N Wereldbroederschapsdag in Almere ds. A. van der Wijk
*Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.00 u. ds. H.G.T. Günther
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. mw. drs. J. Doornebal
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Overgang naar kouder weer, lichte vorst in de nacht

De eerste helft van de meteowinter (sinds 1 december) heeft nauwelijks winterweer laten zien. Komende dagen gaat dat veranderen. Na de passage van het polaire koufront donderdag komt een gebied van hoge luchtdruk over onze omgeving te liggen. We liggen dan een aantal dagen aan de koude kant van het polaire front met een temperatuur rond of iets onder het vriespunt.

Donderdag en vrijdag

Voor donderdag wordt eerst veel bewolking verwacht met enige tijd regen. In de loop van de dag klaart het op. Er kan dan nog een bui vallen. Het wordt 5 à 6 graden. Er staat een matige westenwind. In de nacht naar vrijdag vriest het licht. Overdag is het meest droog met af en toe zon. Overdag wordt het 3 à 4 graden. Er waait een matige, naar zuidoost krimpende wind.

Het weekeinde

Zaterdag blijft het vrijwel overal droog met nu en dan zon. Dit weerbeeld wordt ook zondag verwacht, al neemt de kans op een (winterse) bui iets toe. In de nachten vriest het tot -3 à -4 graden. In de middag wordt het circa +2 graden. De wind is matig uit oost tot zuidoost. Na het weekeinde houdt het licht winterse weer aan. De kans op (natte) sneeuw neemt iets toe.

Weetje

In de media gonst het bericht dat we een strenge vorstperiode krijgen. Dat is gebaseerd op de SSW (Sudden Stratospheric Warming). In de lage luchtlagen verzwakt de straalstroom dan. De wind kan dan langdurig oostelijk worden met continentale vrieslucht. Vorig jaar vond dat plaats in februari met vorst tot in maart. Ook of dit nu ook zo gaat gebeuren, is nog niet zeker.

Koffer uit Riga

De inkt nog nat en het boek ongeschonden. Mij viel de eer om als een van de eersten een opmerkelijk werk overhandigd te krijgen. Van de schepper zelve.

Er zijn in de loop der tijden in mijn garage nogal wat opmerkelijke dingen gebeurd. Maar dat een auteur van een lijvig boek mij de eer gunt om uit zijn handen een fonkelnieuw exemplaar te mogen aanvaarden, noem ik wel heel bijzonder. Het betreft hier de heer Jo W.F. Häcker, die ik al enkele keren te woord heb gestaan en die nogal bruisend door het leven is gegaan. Zeer interessante man én de vader van Sabine, de mooie, vloeiend Frans sprekende dame die recht boven mij woont. In zijn boek 'Koffer uit Riga' doet hij relaas van zijn familie op weg door Europa. Van heel ver terug in de tijd tot heel recent zijn de wederwaardigheden van deze drukkers- en uitgeversdynastie goed te volgen. Het e.e.a. op gang gebracht door de vondst van een koffer in Riga waar een schat aan papieren de basis vormde voor een cultureel-historisch overzicht, dat zeer de moeite waard is. Er staan veel afbeeldingen in van zeldzame documenten en mooie oude foto's. Vooral de barre tijden van de Duitse overmacht, met alle rampspoed van dien, worden uitvoerig beschreven. Het voert mij te ver om hier dieper op in te gaan. Mijn exemplaar is welwillend door mijn goede vriend Peter Brusse in ontvangst genomen, die mij op een later tijdstip zijn mening zal geven. Waarvoor alvast veel dank. Het is niet denkbeeldig dat 'Koffer uit Riga' furore gaat maken.

Vanaf 16 januari zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- Aandacht voor de Regenboogvlag als reactie op het Nashville-document.
- Een productie van Andreas van der Schaaf die op zoek gaat
naar oldtimers, deel 1.
- Ingmar Meijer gaat in gesprek met
de burgemeester van Hilversum.

Roze predikant ziet hoe Nashville-verklaring ook tot iets heel moois leidt

'Wij zijn één in Jezus Christus'

De Nashville-verklaring was veel in het nieuws. Predikant Wielie Elhorst van de Wilhelmina en Verlosserkerk deed mee aan een tegenreactie. Hij was presentator bij de Viering van de Liefde.

Wielie Elhorst is predikant PKN in Bussum én in Amsterdam predikant met bijzondere opdracht voor de lhbt-gemeenschap. Foto: Bob Awick

BUSSUM Kerken en gemeenten door het hele land hangen de regenboogvlag uit om aan te geven dat ze niet achter de Nashville-verklaring staan, maar juist geloven in een tolerante samenleving. In het Amerikaanse document wordt omschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof en zaken als het huwelijk en seks. De verklaring wordt gezien als anti-homopamflet. Predikant Elhorst is een christelijke lhbt--activist. Hij deed gelijk mee toen hij werd uitgenodigd voor de Viering van de Liefde op het Amsterdamse Homomonument.

Waarom wappert de regenboogvlag in Bussum?
"Ik heb de vlag niet persoonlijk gehesen. Maar hiermee laten de Wilhelminakerk én de Verlosserkerk zien dat lhbt'ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) welkom zijn in de kerk, anders dan de Nashville-verklaring doet geloven."

Jij hebt vorige week in Amsterdam bij het Homomonument tijdens de Viering van de Liefde een signaal afgegeven tegen de 'afwijzing en uitsluiting' van de Nashville-verklaring. Hoe heb je dit ervaren?
"Echt als hartverwarmend. Er waren 750 mensen op af gekomen. Je zag ook heel mooi dat grenzen tussen de lhbt'ers wegvielen. Juist niet-gelovige lhbt'ers waren gekomen om hun steun te betuigen. Hier bleek dat het veel mensen hoog zit en dat het nodig is om een andere toon aan te slaan."

Welke stappen ga jij nu als lhbt-predikant ondernemen?
"Ik roep kerken op om in gesprek te gaan met de predikanten die de verklaring hebben ondertekend. Ga op huisbezoek, stel vragen, kijk wat dit betekent voor het functioneren in de kerk. Vanuit de christelijke lhbt-beweging richten we ons langer op de orthodoxe gemeenschappen, vooral door de lhbt'ers daar te ondersteunen. Gesprekken over concrete kwesties zijn nogal eens vruchteloos, omdat deze gemeenschappen harde standpunten hanteren. We blijven het gesprek zoeken met activiteiten als themadagen en seminars. Daar zijn we al tien jaar mee bezig en dat blijven we doen."

Wat heeft dit allemaal losgemaakt?
"De mensen weten dat ik een roze predikant ben. Ze komen daarom ook echt naar mij toe om mij een hart onder de riem te steken. De tekst stuit mensen tegen de borst. De steun die wij als lhbt-gemeenschap hebben mogen ontvangen is massaal en is echt breed opgepakt, zowel vanuit de samenleving als vanuit de kerk. Ik zie hoe van iets heel lelijks iets heel moois is gekomen. We zeggen nu samen: zó willen we niet meer met elkaar in gesprek."

Hoe leeft het verder in Bussum?
"We hebben hier maar een enkele lhbt'er in de geloofsgemeenschap. In Bussum zien we ook dat er voor deze groep geen belemmeringen zijn in de Protestante Gemeente. We hebben hier een liberaal-progressieve gemeente. Natuurlijk blijven gesprekken over seksuele oriëntatie en genderidentiteit nodig, maar er is ruimte voor. Ik ben zelf hier zelf predikant en dat zegt natuurlijk ook wel wat. In de rest van het land geldt dit tolerante beleid nog lang niet overal. Soms wordt je als homo wel geaccepteerd in de kerk, maar krijg je bijvoorbeeld geen verantwoordelijkheden of word je niet toegelaten tot het avondmaal. Een andere stroming beweert dat homoseksualiteit te genezen is. Uitsluiting komt veel voor. Zo ken ik een verhaal van een jongen die zong in een Praiseband in een Baptistenkerk. Toen duidelijk werd dat hij homo was, mocht hij niet meer musiceren. Hij mocht alleen nog maar koffie schenken. Die uitsluiting van homo's in de kerk neemt hele verschillende vormen aan."

Aan welke Bijbelse tekst hou jij je vast?
"Mijn motto is eigenlijk Galaten 3:28. Hierin zegt Paulus tegen de Galaten: "We zijn allemaal één omdat we allemaal gedoopt zijn in Christus. De doopt heft alle verschillen op tussen mensen: Jood en Griek, slaaf en vrij, man en vrouw." Wat mij betreft mag hier 'homo noch hetero' aan worden toegevoegd. Paulus laat heel mooi zien dat wij allemaal één zijn in Jezus Christus."

Wachten op oplossing voor verkeersproblemen bij Action

door Sjoerd Stoop

BUSSUM Het parkeren van bezoekers aan de Action aan de Slochterenlaan zorgt nog steeds voor problemen. Dat meldt de gemeente.

De afgelopen jaren speelde het probleem al vaker. Om het probleem op te lossen, werd het naastgelegen P+R-terrein al geopend voor klanten van de zaak, maar er wordt op dat parkeerterrein maar mondjesmaat geparkeerd, zo stelt de gemeente na gesprekken met buurtbewoners, de Action en de exploitant van het parkeerterrein.

Aan de slag met de Action als het werk aan het spoor ruimte maakt

Bezoekers van de Action parkeren vooral aan de Slochterenlaan zelf of er wordt foutgeparkeerd verderop, waar alleen vergunninghouders mogen parkeren. Bewoners klagen nog steeds steen en been. Er werden de afgelopen jaren al meerdere maatregelen genomen. Zo werd de opstelplaats naast de Action aangepast, er werd een stopverbod doorgevoerd, paaltjes geplaatst tegen foutparkeren en er werd meer gehandhaafd. Van echte verbetering is echter nog geen sprake.

Geen andere toegang

Het plan was ook om de entree van het P+R-terrein te verplaatsen, zodat het voor Action-klanten ook makkelijker zou worden om er te parkeren. Dat plan is echter van tafel. De tijdelijke aanpassingen kosten te veel geld en zullen ook maar kort gebruikt worden als het plan wel door zou gaan.

De problemen moeten straks tot het verleden behoren als er ook gewerkt gaat worden aan het weghalen van sporen voor de deur van de Action. Dat geeft weer ruimte om ook de verkeers- en parkeersituatie rond de Action aan te passen. De gemeente ziet dat als een van de opgaven voor het gebied, zo laat het gemeentebestuur weten na vragen van de VVD.

Er wordt onder meer gekeken naar extra en betere parkeermogelijkheden. Hoe dat gaat gebeuren moet nog worden bepaald. Vast staat wel dat een deel van het P+R-terrein beschikbaar blijft voor langparkeerders, maar ook voor de kortparkerende bezoekers van de Action blijft plek. Omdat er ook ruimte vrijkomt, kan het een en ander beter worden ingericht.

Patrick van Dam

Vrijwilliger van het Jaar 2018 bij BFC, 50 jaar, werkzaam in sales, woont in Naarden sinds 2003.

Wat heb jij met BFC?
"Drie jaar geleden wilden mijn beide dochters na het schoolvoetbaltoernooi ook op voetballen. Ik werd toen leider van het team. Dat is een beetje uit de hand gelopen en nu doe ik veel vrijwilligerswerk."

Wat wens jij voor de club?
"Dat ze de komende jaren in staat blijven te doen wat ze doen. Dus met voldoende financiële middelen, spelers, scheidsrechters, vrijwilligers, noem maar op."

Ben je zelf ook sportief?
"Ik doe aan fitness en in de zomer aan wielrennen."

Wat zou je doen met 100 euro?
"Met mijn vrouw en kinderen uit eten bij La Vespa in Bussum."

En met een miljoen?
"Aan het huis komt dan een uitbouw en een nieuwe keuken. Ook gaat er geld naar KWF Kankerbestrijding. En ik zet geld apart voor de studie van de meiden."

Naar welke muziek luister je graag?
"Dance Classics uit de jaren 80. Jocelyn Brown met 'Somebody Else's Guy' vind ik een heerlijk nummer."

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?
"Een steak van de barbecue."

Waar droom je van?
"Om zelfstandig ondernemer te worden."

Een goed gesprek?
"Met koning Willem-Alexander. Ik ben benieuwd hoe hij alle ballen in de lucht houdt. Hij heeft veel verantwoordelijkheden en een gezin met drie dochters. Wij vinden het al af en toe lastig om iedereen genoeg aandacht te geven."

Een dag de burgemeester zijn?
"Dan zet ik mij in om ondernemers en winkeliers in Bussum te helpen om het hoofd boven water te houden."

Agenten waarschuwen voor oplichter aan de deur

BUSSUM Er loopt een oplichter door Bussum die her en der aan deuren probeert mensen geld afhandig te maken. Dat meldt de politie.

De man heeft de afgelopen weken al meerdere keren toegeslagen, zo merkt de politie aan meldingen en aangiftes. De oplichter belt aan en vraagt aan de deur mensen om geld. Er worden verschillende verhalen gebruikt.
De ene keer zegt hij dat hij een buurtbewoner is en zichzelf heeft buitengesloten. Er wordt dan gevraagd om geld voor een treinkaartje, zodat hij de reservesleutel kan ophalen bij familie. De andere keren vraagt de man om geld voor een taxi of benzine.

Het gaat om bedragen die variëren tussen de 5 en 40 euro.

De politie roept Bussumers op om de man geen geld te geven. Als de man aan de deur komt, wordt opgeroepen het signalement goed te onthouden of zelfs een foto van de man te maken. Vervolgens bellen met de politie kan op 0900-8844.

Echtpaar Van Paridon viert feest

Foto: Bob Awick

NAARDEN Henk en Ria van Paridon-van Eijden waren afgelopen donderdag zestig jaar getrouwd. Het echtpaar komt oorspronkelijk uit Bussum. Ze hebben vier kinderen; twee zonen en twee dochters. Vele jaren hebben ze zich beziggehouden met vrijwilligerswerk. Voor al die inzet kregen Henk en Ria in 2016 een koninklijke onderscheiding.

Bep en Jan krijgen Muider Roemer

Het echtpaar kreeg de Muider Roemer. Foto: Foto: Stadsraad Muiden

GOOISE MEREN De gemeente heeft Bep en Jan van Dijk de Muider vrijwilligersprijs overhandigd. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stadsraad Muiden.

Het echtpaar ontving de Muider Roemer omdat ze zich al jaren belangeloos inzetten voor onder meer zieken, gehandicapten, de kerk en het schoonhouden van hun wijk. Het echtpaar reageerde blij verrast. Zelf vinden ze al het werk vanzelfsprekend. "Dat doet toch iedereen, een ander helpen", reageerden ze bescheiden.

Gemeente trekt aangepaste apv toch nog even terug

GOOISE MEREN Alle geldende wetten en regels van de algemene plaatselijke verordening (apv) worden nog even onberoerd gelaten. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De aangepaste apv wordt teruggetrokken.

Er komt eerst een onderzoek naar een gedereguleerd apv, kort gezegd een apv met veel minder regels. Twee jaar geleden werd al toegezegd dat de gemeente daar onderzoek naar zou gaan doen, maar zover is het nooit gekomen. Nu komt dat onderzoek er wel.

Over twee maanden worden de voors en tegens besproken door de gemeenteraad. Als de voors dan opwegen tegen de tegens kan er zo'n uitgeklede apv komen. Tot die tijd geldt de huidige nog.

Dat betekent ook dat er voorlopig nog ballonnen en wensballonnen opgelaten mogen worden. De gemeente was dat met de nieuwe apv van plan te gaan verbieden vanwege milieuvervuiling en brandgevaar.

Bouw Huizerweg start, procedures gaan door

Op de kop van de Huizerweg komt een nieuw kantoorgebouw. Foto: Bob Awick

BUSSUM De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe kantoorpand aan de Huizerweg 6-8 zijn in volle gang, ondertussen lopen er nog wel twee procedures. Een bij de Raad van State en een bij de gemeente van omwonenden.

Heyen Makelaars is dus gestart met de bouw. De omwonenden hebben bezwaar tegen de komst van het nieuwe kantoorpand en erfgoedvereniging Heemschut mikt op een uitspraak van de Raad van State dat de gemeente Gooise Meren fouten heeft gemaakt bij de procedures rondom het wijzigingen van het bestemmingsplan.

Heemschut was eerder al fel tegen de sloop van het volgens hen beeldbepalende woonhuis. Het woonhuis is inmiddels gesloopt, maar Heemschut liet het er niet bij zitten. "Het gaat nu om een principekwestie", aldus een woordvoerder van de erfgoedvereniging. Ze verwachten dat de Raad van State hen in het gelijk stelt. "Dit pand redden we er niet meer mee, maar we willen dat in de toekomst dit soort panden beter beschermd wordt." De Raad van State behandelt de zaak van Heemschut over twee maanden.

Gedichten vertellen het levensverhaal van Swen, die maanden in coma lag

'Ik heb niet-aangeboren hersenletsel, gelukkig is mijn geest intact'

Swen de Vries Robles is nog steeds herstellende van de gevolgen van zijn coma. Zijn levenservaring deelt hij graag, nu ook via gedichten.

'Al van jongs af aan schrijf ik gedichten. Sinds mijn coma schrijf ik zelfs beter.' Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN Swen komt kwiek aangelopen bij de deur van het Naarderheem. Hij groet iedereen die hij tegenkomt. Twinkelende ogen, een lach die altijd op zijn gezicht blijft, ondanks wat hij allemaal heeft meegemaakt. Afgelopen zomer deelde hij al zijn ongelofelijke levensverhaal in deze krant.

Daarin vertelde hij, destijds een vlotte en sportieve fysiotherapeut, hoe hij van zijn fiets viel en een tumor in zijn hoofd bleek te hebben. Na een operatie bleef hij in coma. Zeven maanden lang. Daarna moest hij alles opnieuw leren: praten, lopen, noem het maar op. Zijn revalidatie deed hij in Naarderheem. Tegenwoordig woont hij aan de overkant in de Flank. Swen zegt veel te danken te hebben aan Naarderheem. Hij liep er in zijn goede oude tijd zelfs stage als fysiotherapeut. Na de complicaties die ontstonden na zijn operatie heeft Swen hier gerevalideerd. Als geen ander weet hij hoe het is om te moeten omgaan en leren leven met niet-aangeboren hersenletsel. Vele uitdagingen moest hij het hoofd bieden. Swen deed dit altijd op zijn eigen manier, bleef positief en had veel steun aan zijn vrouw Annemiek. "Het was voor mij een zware tijd. Ik heb echt geluk gehad dat mijn geest intact is gebleven." Met zijn hoofd is niets mis. Toch lijken mensen dat wel te denken als ze hem zien. "Ik rij bijvoorbeeld in een scootmobiel en mensen hebben snel een beeld van mij. Maar ik ben goed met woorden. Altijd al geweest. Al van jongs af aan schrijf ik gedichten. En ik schrijf sinds mijn coma beter. Ik heb er meer tijd voor, maar ik heb er ook echt meer ruimte voor in mijn hoofd. Ook lees ik alles wat los en vast zit." Swen werd gevraagd om zijn gedichten te exposeren in Naarderheem. "Een fantastisch idee. Ik kan hiermee mijn verhaal vertellen én Naarderheem bedanken voor de goede zorg. Centraal thema is het bewustzijn. Dat zie je terug in al deze werken."

De gedichten hangen nu in de gang op de begane grond van Naarderheem. "Ik denk dat mijn teksten herkenbaar zijn voor de mensen die hier verblijven. Ze gaan bijvoorbeeld over pijn en over hoe het is wanneer je hersenen je in de steek laten." De gedichten vormen een uniek en intiem kijkje in de wereld van de Naarder, die graag zijn ervaringen deelt. "Ik wil heel graag lezingen gaan geven over wat ik heb meegemaakt en daarbij ook mijn gedichten voordragen. Beide zijn persoonlijk, kan ik vanuit mijzelf vertellen. Het doel is dan ook een bundel uit te brengen. Het kan mensen helpen die ook een niet-aangeboren hersenletsel oplopen."

Foto: Bastiaan Miché

De expositie met gedichten van Swen is nog dagelijks tot 6 maart te bezichtigen in het Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg 1 in Naarden.

13 / 28

Na 38,5 jaar stoppen Piet en Elly Vos met hun werk in de Wilhelminakerk

'We gaan de kerk en de aanloop van de bezoekers zeker missen'

Piet Vos, koster en gebouwbeheerder van de Wilhelminakerk, heeft zaterdag uit handen van burgemeester Han ter Heegde een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Koster Piet Vos samen met zijn vrouw Elly en burgemeester Han ter Heegde. Foto: Bob Awick

BUSSUM Piet Vos, koster en gebouwbeheerder van de Wilhelminakerk, heeft zaterdag uit handen van burgemeester Han ter Heegde een koninklijke onderscheiding ontvangen. Samen met zijn vrouw Elly (66) heeft hij zich 38,5 jaar ingezet voor de Wilhelminakerk en de gemeenschap in Bussum. "We hadden een geweldig afscheidsfeest en Piet werd echt heel stil toen hij de onderscheiding ontving", aldus een trotse Elly.

Piet vertelt dat hij toevallig in het vak terecht is gekomen. "Ik ben begonnen als monteur, toen vrachtwagenchauffeur en daarna glaszetter. Iemand wees mij erop dat ze een koster zochten voor de Wilhelminakerk. Ik ben opgegroeid in een kostergezin. Mijn ouders waren kosterbeheerders van de Kruiskerk in Huizen en ik hielp mijn vader met de erediensten. Dat vond ik toen al geweldig om te doen en daarom sprak de vacature mij aan. Gelukkig was ik degene die de baan kreeg. Elly ging toen vrijwilligerswerk doen, waarvoor ze een vergoeding kreeg, en voor je het weet heb je het samen bijna veertig jaar gedaan."
"Wij zijn toen ingetrokken in de dienstwoning die vastzit aan de kerk", vertelt Elly. "Via een tussendeur liep je vanuit de hal van ons huis zo de kerk in. Sinds 1 januari zijn we met pensioen en nu wonen we in een appartement aan de Ceintuurbaan, wat ons uitstekend bevalt."

Een koster bereidt, samen met de dominee, de erediensten voor. "Vroeger waren er twee erediensten en later kwamen daar ook bijzondere diensten bij. Voor een eredienst moet je zorgen dat alles op orde is voor de dienst, zoals de opbouw van de kansel, licht en geluid. Ook ontving ik de mensen die voor de erediensten naar de kerk kwamen."

Een koster bereidt, samen met de dominee, de erediensten voor

Afwisselend werk

Elly: "Je bent gastheer en -vrouw van de kerk. De belangrijkste activiteiten zijn de erediensten in de Wilhelminakerk, maar daarnaast worden de kerk en de zalen verhuurd voor cursussen, lezingen, vergaderingen, concerten en verschillende optredens en dat hebben we ook altijd georganiseerd, natuurlijk met een kopje koffie of thee erbij. Voor ons was het heel afwisselend werk en je ontmoet veel mensen, wat we altijd heel gezellig vonden. Iedere ochtend kwam er wel iemand langs voor een bakje koffie en zaten we samen aan de tafel. Het contact met de mensen en natuurlijk ook de gezelligheid gaan we dan ook zeker missen."

'We gaan zeker niet achter de geraniums zitten'

"En de inwoners gaan ons ook missen. Vorige week woensdagmiddag had de Wilhelminasoos voor ouderen een afscheid voor ons georganiseerd met een leuk programma samen met een gebakje en glaasje wijn. Deze soos wordt in oktober al veertig jaar georganiseerd in de kerk en daar zijn we altijd bij betrokken geweest. Ook haal ik de bezoekers op en breng ze weer naar huis. Ze beginnen met bidden en zingen en daarna worden er spelletjes gespeeld. Wat ze ook gaan missen, vertelden ze mij, zijn mijn flauwe grapjes", vertelt een lachende Piet.
"Als iemand bijvoorbeeld met Rummikub niet kon winnen, stopte ik stiekem wat steentjes met de gekleurde cijfers in mijn zak. De bezoekers vinden het leuk als je een beetje gek doet en ik ook. Ook staan we altijd klaar met een luisterend oor en soms hebben de bezoekers een schouderklopje of een glimlach nodig. En dat doen we dan ook met veel plezier."

Stichting Kinderen in Nood

Het echtpaar is met pensioen en wat gaan ze nu doen? "We gaan zeker niet achter de geraniums zitten. Ik ben een paar maanden geleden gevraagd om chauffeur te worden van een busje van het Stichtse Hof om inwoners in een rolstoel ergens naartoe te rijden en dat ga ik doen. Een goede vriend van ons, Nijs Brouwer, heeft voorgesteld dat we meer voor de Stichting Kinderen in Nood gaan doen. We zijn al een paar keer mee geweest voor vrijwilligerswerk in Roemenië, Oekraïne en Tsjechië. Ook heb ik samen met Nijs een ambulance naar Roemenië gebracht. En ik heb nog veertien dozen staan met mijn treinen en toebehoren erin. In ons nieuwe appartement hebben we een souterrain en ik wil graag met onze vijf kleinkinderen de treinen weer opbouwen om er samen van te genieten. Ik hoop dan ook echt dat deze droom uitkomt."

Tijd voor elkaar

Elly weet nog niet precies wat ze wil gaan doen. "Ik ga wel door met mijn bezoeken aan de 80-plussers. Als ze jarig zijn, kom ik langs met een bosje bloemen en als ze ergens naartoe willen, dan haal en breng ik de inwoners. Verder wil ik het nu even rustig aan gaan doen. De kerk was een verlengstuk van ons huis en we waren 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig. Dat hebben we met veel genoegen gedaan, maar nu hebben we meer tijd voor vrienden, familie en gezin en gaan we meer dingen samen doen." Het echtpaar vertelt wel dat ze zeker op de donderdagochtend naar de kerk blijven komen voor de markt en om samen een kopje koffie te drinken. "We hebben de kerk op een gegeven moment opengesteld voor de marktlui voor een kopje koffie, om gebruik te kunnen maken van het toilet en om op te warmen als het koud was. Het was heel leuk om deze mensen over de vloer te hebben en er kwamen ook bezoekers van de markt langs voor koffie of thee. Het zal in het begin wel vreemd zijn, want nu zijn we de gasten en kunnen we opstaan, 'doei' roepen en weggaan."

Geen koster meer

Er komt in de Wilhelminakerk geen koster meer, maar de werkzaamheden worden nu gedaan door vrijwilligers. De zondagse ochtenddiensten zijn niet meer in de Wilhelminakerk maar in de Verlosserkerk. Piet: "De vrijwilligers gaan we inwerken en ze kunnen altijd een beroep op ons doen. In april organiseerden we in de kerk de 'Ontmoetingsdag' met veel activiteiten. Daar gaan we dit jaar mee door, want het is voor ons de 25ste keer dat we het organiseren. En dit jaar doen we ook nog de 4 meiherdenking in de kerk, zodat we het daarna goed kunnen overdragen aan de vrijwilligers. We gaan de kerk en de aanloop van de bezoekers heel erg missen. We kennen veel mensen binnen de kerk, maar ook daarbuiten."

Uit de historie van Bussum en Het Gooi
De villa die afbrandde

Een brand verwoeste op 18 december, 's nachts om half twee, een groot deel van een villa. Deze villa heeft een interessante historie. Zo interessant dat het op de nominatie stond een gemeentelijk monument te worden.

Villa Cruysbergen (ook Dravershof en De Zanderij genoemd) heeft een ontstaansgeschiedenis die verweven is met een deel van de levensgeschiedenis van opdrachtgever, Henri Broekman. In 1893 opende hij een paardenrenbaan, de Cruysbergenbaan, tussen de Franse Kampweg en de Nieuwe 's-Gravelandseweg. De renbaan lag op een deel van het voormalige Landgoed Cruysbergen. In 1880 had Broekman een perceel van het terrein aangekocht van jonkheer Rutgers van Rozenburg en huurde hij tevens wat naastgelegen weilanden. In 1906 liet hij Villa Cruysbergen aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg bouwen, vlak bij één van de twee toegangen naar de paardenrenbaan.

De villa in 1965 met rechts de knechts/chauffeurswoning.
De villa vlak na de brand Foto Jaap van Hassel

De architecten Van der Goot en Kruisweg ontwierpen een houten villa met kleine houten 'stal en knechtswoning'. Broekman had Van der Goot en Kruisweg eerder opdracht gegeven om de verschillende gebouwen op zijn renbaan te ontwerpen. De architecten bouwden in een overgangsarchitectuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De hout/chalet-architectuur van de villa doet denken aan de ontwerpen voor de gebouwen op de renbaan, alleen minder rijk gedecoreerd. De villa lag in het gebied dat door het Ministerie van Oorlog was aangewezen als 'verboden kring', vanwege de verdedigingswerken I (Aan den Koedijk) en II (Bussum Vooruit). Daarom is de villa van hout met alleen een stenen fundament, plint en schoorsteen. In geval van oorlog(sdreiging) zou de villa snel verwoest kunnen worden.

Links van de villa lag een groot terrein dat tot aan de (tweede) toegangsweg van de renbaan liep. In 1912 werd het wedden op paardenraces verboden en was binnen korte tijd de renbaan niet meer rendabel te exploiteren en werd deze gesloten.

De villa en stal met knechtswoning werden later opgedeeld in twee percelen. De villa werd nummer 78A, de stal en knechtswoning werd nummer 78. Nummer 80 is later tussen de villa en de toegangsweg gebouwd.

Klaas Oosterom

AKF/AGF Industrie B.V. is een spuitgiet- en metaalverwerkingsbedrijf

'We zijn dringend op zoek naar vakpersoneel en jongvolwassenen om op te leiden'

Directeur Johan Bakker in de kunststofproductieruimte van AKF/AGF Industrie B.V. Foto: Bob Awick

NAARDEN AKF/AGF Industrie B.V. is een bedrijf gespecialiseerd in het spuitgieten van kunststof en metaalverwerking.

'We zijn op zoek naar jongvolwassenen uit onze regio'

Spuitgieten is een productietechniek waarbij vloeibare kunststof onder hoge druk in een mal (matrijs) wordt gespoten. Deze mallen worden ook in het bedrijf gemaakt. Directeur Johan Bakker vertelt dat er een groot tekort is aan vakpersoneel en dat dat een groot probleem aan het worden is voor het bedrijf. "We zijn op zoek naar regionaal personeel en dan bedoel ik vooral jongvolwassenen. Uit ervaring weten we dat veel inwoners uit Gooise Meren en omgeving niet weten dat ons hightechproductiebedrijf op het gebied van kunststof op bedrijventerrein Gooimeer Zuid in Naarden zit. Om die reden zijn we een naamsbekendheidcampagne begonnen en hebben we ook Bussum op IJs gesponsord."
Het bedrijf kan jongvolwassenen veel bieden. "Je hoeft niet per se een technische opleiding gedaan te hebben, want we leiden ons personeel zowel intern als extern zelf op. Wij kunnen van een atechnisch persoon een vakman of -vrouw maken in de kunststof- en metaalverwerking." Maar wat is een spuitgietbedrijf precies? "Je wordt wakker en je wekker gaat. De wekker is een spuitgietonderdeel. Dan ga je je tanden poetsen en de tandenborstel is ook een spuitgietonderdeel. Beneden in de keuken drink je een kopje koffie, in het koffiezetapparaat zitten spuitgietonderdelen, maar ook bijvoorbeeld in je laptop en telefoon. De mallen om te spuitgieten worden door de metaalbewerkers gemaakt en overgeplaatst naar de kunststofproductie. Daar wordt de mal ingebouwd in de machine, kunststof vloeibaar gemaakt door het te verhitten en wordt het onder hoge druk in de mal 'gespoten'. Een product van sublieme kwaliteit rolt van de band. We zoeken ook een hightechinkoper die bij ons parttime kan werken zodat hij zijn kinderen naar school kan brengen en weer ophalen. Bij ons is veel mogelijk en bespreekbaar."
AKF/AGF Industrie B.V. is gespecialiseerd in drie markten. Ze maken onderdelen voor de levensmiddelenindustrie, tafeltjes en stoelonderdelen voor de vliegtuigindustrie en op technisch gebied worden onderdelen voor verkeerslichten, elektronica en elektrische schakelonderdelen gemaakt. "Alle kunststof die wij verwerken is duurzaam en wordt ingezet voor de langere termijn. Wij maken geen wegwerpartikelen of plastic verpakkingen."
Het bedrijf is op zoek naar enthousiaste jongvolwassenen die het vak van kunststofspuitgieten en metaalbewerken willen leren; het is een vak met een groot toekomstperspectief. "Als je bij ons komt werken, heb je gegarandeerd wereldwijd werk. Je hoeft geen dag werkeloos te zijn." Kijk voor informatie en voor vacatures op www.akf-agf.nl. Ook kun je langskomen bij het bedrijf aan de Nikkelstraat 16-18 of bellen met 06-86 80 89 86.

'Uw Slagerij' Oegema heeft nu ook Meats & Meals

Oegema: 'Door deze verandering leek het mij een goed idee om het assortiment uit te breiden' Foto: Bob Awick

BUSSUM De bekendste slager van 't Gooi, die de beste hamburger van Nederland maakt, opent op donderdag 17 januari de verbouwde slagerij met de nieuwe naam 'Uw Slagerij' in winkelcentrum Koekoeklaan.

Keurslager Martijn Oegema zit ruim zes jaar in het winkelcentrum en is van de Keurslagersorganisatie overgestapt naar de organisatie Uw Slager en zo is ook de nieuwe naam ontstaan. "Door deze verandering leek het mij een goed idee om de slagerij qua assortiment uit te breiden. Wij maken in onze keuken nu ook 'Meat & Meals'-maaltijden."

In de winkel werden al kant-en-klare maaltijden verkocht, waar veel vraag naar was, en nu heeft Martijn dat aanbod uitgebreid met dagverse, lekkere, makkelijke en gezonde maaltijden die de klanten in de winkel zelf kunnen samenstellen. "De 'Meat & Meals'-maaltijden verschillen niet van wat de klanten in hun eigen keuken bereiden. We hebben elke twee maanden een nieuw menu en in de maand januari en februari zijn de thema's Hollandse, Oosterse en Italiaanse keuken en ovenschotels. Je kunt ook extra ingrediënten aan de maaltijden toevoegen zoals bij een stamppot een rookworst, gehaktbal of gebakken spekjes. Aardappels, aardappelpuree, rijst en groente kunnen ook toegevoegd worden of stel zelf een Hollandse maaltijd samen met een keuze uit wortelen, rode bietjes, witlof, boer'n aardappels met spek en ui, gekookte aardappels of aardappelpuree. We hebben drie verschillende portiegroottes en de maaltijden zitten in magnetronbestendige verpakkingen. Omdat de maaltijden dagvers zijn, kun je ze ook goed invriezen of drie dagen in de koelkast bewaren. Je kunt de maaltijden ook van tevoren bestellen via www.oegema.uw-slager.nl."

Meat & Meals zijn dagverse, lekkere en gezonde maaltijden

Tijdens de opening van Uw Slager Oegema zijn er op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 januari speciale aanbiedingen. "Bij ons kunt u een goedgevulde tas met vlees voor een scherpe prijs kopen, ook hebben we scherpe aanbiedingen voor rookworsten en 25 procent korting op alle biefstukken zoals de ossenhaas, kogelbiefstuk en entrecote. We zijn, na de verbouwing, de nieuwste slagerij in 't Gooi en we willen ons ook gaan specialiseren op gemaksartikelen zoals de 'Meat & Meals'-maaltijden en ons grillassortiment wordt uitgebreid. Ook hebben we nu in onze winkel de gevulde stokbroodjes met kip en piripirisaus, beenham en kipsaté of een Italiaans stokbrood. Onze slogan is dan ook 'Culinaire specialist' en onze maaltijden zijn met veel passie en verse ingrediënten bereid."

Weg over de hei lijkt van de baan

De Hoorneboegse Heide in bloei. Foto: Archieffoto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Het Utrechtse deel van de N201 - tussen Amstelhoek en Vreeland - wordt niet verbreed naar twee keer twee rijstroken. Ook de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur blijft gehandhaafd. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht vorige week donderdag laten weten.

Om de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren en de leefbaarheid te handhaven of zelfs te verbeteren, kiezen Gedeputeerde Staten van Utrecht ervoor gericht knelpunten te gaan aanpakken. Voor Hilversum en Wijdemeren betekent dit dat de mogelijke verlegging naar de hei ten zuiden van Hilversum richting de A27 (voorlopig althans) van de baan is.

Vier denkrichtingen

Gedeputeerde Staten komen tot hun keuze na vier denkrichtingen te hebben onderzocht om deze drukbereden provinciale weg toekomstbestendig te maken. De huidige voorkeursvariant (geen verbreding, geen aanpassing maximumsnelheid, gerichte aanpak knelpunten) wordt het komende jaar uitgewerkt, in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden.
De mogelijke verbreding van de provinciale weg en mogelijke verlegging naar de hei ten zuiden van Hilversum richting de A27 leidden de afgelopen weken tot veel ophef in Hilversum en Wijdemeren. Hoewel niemand - behalve misschien enkele bewoners van de nu al veel te drukke Diependaalselaan - een weg over de hei zagen zitten en ook lokale politici dit onbespreekbaar vonden, waren er toch veel zorgen over welke denkrichting GS zouden kiezen.
De provinciale weg N201 door Noord-Holland en Utrecht is ruim 56 kilometer lang en loopt van Zandvoort tot aan Hilversum.

In beide provincies behoort de N201 tot een van de drukstbereden provinciale wegen.

'Rots en Water'-training geeft jongeren zowel meer zelfvertrouwen als zelfbeheersing

Nicole Wendt (links), Floortje de Vos en Christine Schenkel gaven de training in Naarden.

BUSSUM In de grote zaal van ViJoS in wijkcentrum Uit-Wijk wordt vanaf donderdag 24 januari de training 'Rots en Water' gegeven voor leerlingen uit groep 7 en 8.

'Rots en Water' is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen om zichzelf en hun sociale competenties te ontwikkelen. De training is voor kinderen die de overgang gaan maken naar de middelbare school, wat niet voor ieder kind even gemakkelijk is. "De training is een combinatie van yoga en aikido en het stoere van karate", aldus trainer Nicole Wendt, sociaal werker van Versa Welzijn. "Door de oefeningen worden ze zich bewust van hun eigen kracht en grenzen en leren ze om voor zichzelf op te komen zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen, maar ze leren ook om samen met andere kinderen te sporten. Vooral het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing komen tijdens de training duidelijk naar voren." De 'Rots en Water'-training is al gegeven in Muiderberg en Naarden en nu dus in Bussum. "De trainingen werden goed bezocht en zowel de kinderen als de ouders waren zeer positief. Een meisje van negen jaar vertelde dat ze nu 'nee en stop' durfde te zeggen. Als ze werd gepest, liep ze niet meteen weg en gaf aan dat ze dit niet leuk vond. Wat ook mooi was om te horen dat een vader zei dat zijn zoon nu assertiever was dan hij."

De trainingen worden gegeven door Nicole samen met Nadir Izmar van Jongerenwerk Gooise Meren. De eerste les is op 24 januari van 15.30 tot 16.30 uur en duurt acht weken. De kosten zijn 40 euro. Kinderen en ouders kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar Nicole, nwendt@versawelzijn.nl, of Izmar, nizmar@versawelzijn.nl.

Topfilms David Lynch opnieuw te zien in Filmhuis Bussum

Een echte klassieker. Foto: Filmhuis Bussum

BUSSUM Filmhuis Bussum heeft maandag 21 januari een speciale voorstelling. Dan verzorgt namelijk Bruce Gray, een van de vaste filmdocenten van Filmhuis Bussum, om 19.45 uur een inleiding bij de cultfilm 'Mulholland Drive' (2001) van David Lynch.

Deze inleiding plaatst de film in het bredere kader van Lynch' veelzijdig kunstenaarschap. Op dit moment is ook een tentoonstelling aan hem gewijd in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Lynch' ontwrichtende perceptie op de werkelijkheid en de muziek van Angelo Badalamenti, die ook de soundtracks voor 'Blue Velvet' en de tv-serie 'Twin Peaks' schreef, maken van Mulholland Drive een echte klassieker. In deze film, die in 2001 op het filmfestival van Cannes de prijs voor Beste Regie won, arriveert een jonge blondine in de grote stad in de hoop door te breken als actrice. Ze ontmoet een brunette die haar geheugen kwijt lijkt. Langzaam raken de dames de greep op zichzelf, de werkelijkheid en hun dromen kwijt. Daarbij rijst de vraag wat werkelijkheid eigenlijk betekent in een stad die dromen produceert voor het witte doek.

Tickets voor de film met inleiding via filmhuisbussum.nl.

Wildgroei borden aanpakken

GOOISE MEREN Het Goois Democratisch Platform (GDP) wil dat de gemeente iets doet aan de wildgroei aan verkeersborden. De partij heeft er vragen over gesteld.

Veilig Verkeer Nederland berekende dat wel 20 procent van alle waarschuwings- en gebodsborden weggehaald kan worden. Vaak zijn ze overbodig of ze zorgen voor verwarring, zo werd bekend. VVN deed de oproep aan gemeenten om haar bordenbestand eens onder de loep te nemen en overbodige borden weg te halen. Het GDP vraagt nu of de gemeente Gooise Meren dat ook gaat doen.

Het GDP krijgt ook signalen dat inwoners zich ergeren aan de vele borden. "Niet alleen omdat verkeersdeelnemers door de bomen het bos niet meer zien, maar ook omdat het niet ten goede komt aan het straatbeeld", zo stelt de partij.

Vrijwilligers gezocht

GOOISE MEREN Er worden weer vele vrijwilligers gezocht. Een greep uit het aanbod.

*De Vrijwilligers Academie biedt scholing voor vrijwilligers aan en zoekt iemand die wil meedenken over het aanbod.
*Vrijwiligers Eerste Hulp gezocht bij evenementen om waar nodig eerste hulp te verlenen voor het Rode Kruis.
*Voetbalvereniging NVC is op zoek naar enthousiastelingen die op verschillende plekken in de organisatie willen helpen.
*Natuurmonumenten zoekt natuurliefhebbers die via rondleidingen de jeugd meenemen op ontdekkingstocht.

www.versavc.nl

22 / 28

Het is weer Kunst en Antiek Weekend in Naarden. Foto: Denise Kneus

Donderdag 17 januari

WerkZoekersServicePunt

9.00 uur | WOC De Palmpit
Bussum

Palmpitspreekuur op afspraak voor vragen rond studiekeuze, stage, leerwerkplek, vrijwillig en betaald werk. Info: 06-40414560.

Administratie voor Elkaar

10.00 uur | Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum

Voor allerlei vragen over administratie en diverse (gemeentelijke) formulieren, uitleg en hulp bij het invullen. Vragen over toeslagen en andere financiële regelingen.

AMALIA: Nederland en Wereldoorlog 1

14.00 uur | WOC Spieghelwijck Bussum

Op 11 november 2018 was het 100 jaar geleden dat de 1e Wereldoorlog ten einde kwam. Media besteedden er veel aandacht aan. Toch weten wij weinig over die 'Grote Oorlog'. Prof. J. Pekelder vertelt over de grote gevolgen ervan voor heel Europa, incl. Nederland.

Administratie voor Elkaar

14.00 uur | SCAN Naarden

Administratie voor Elkaar; wekelijks inloopspreekuur voor hulp bij administratie, uitleg van formulieren en hulp bij het invullen, vragen over toeslagen en gemeentelijke en financiële regelingen.

Israël: 70 jaar een oplosbaar conflict

20.00 uur | Spieghelkerk Bussum

Sprekers: Hanna Luden (Tel Aviv, 1958) en Nabil Sahhar (Jeruzalem, 1956).

Vrijdag 18 januari

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur zit een team computerdeskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden.

Tai chi

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Tai chi kan beoefend worden als gymnastiek, meditatievorm of als vechtkunst. Deze ochtend staat de meditatievorm centraal en zijn de oefeningen gericht op ontspanning en loslaten. Hans Hasebos komt vertellen en demonstreren. Entree vrij.

't Bussums GeheugenHuis

10.00 uur | Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum

Een ontmoetingsplek voor en door mensen met (beginnende) geheugenproblemen en/of mantelzorgers.

Zaterdag 19 januari

Foto-expositie

10.00 uur | deMess Naarden

Foto-expositie van Vincent Westerweel 'India, walk with me'. Alhoewel hij opgroeide tussen de lenzen, contactsheets en filmrolletjes van zijn vader Pim Westerweel, begon Vincent pas laat met het vak.

Cursus 'Dat is geen kunst'

10.30 uur | WOC Bellefleur
Naarden

In 6 lessen neemt kunsthistorica Diana Kostman u mee langs de meest opzienbarende revoluties binnen de moderne kunst. Van de schok van Manets aanstootgevende 'Déjeuner sur l'herbe' in 1863 tot en met de zelfvernietigende kunst van Banksy in 2018.

Samen lunchen

12.30 uur | Brownies & Downies Bussum

Iedere derde zaterdag van de maand. Deze keer lunchen ouderen van ASGM bij Bel Ami. Pépé, 035-6944483 of Lidemey 035-8889959.

NGV Gooiland

13.30 uur | Witte Kerk

Nieuwjaarsbijeenkomst met twee lezingen: over Gooise museale collecties door Laura Grijns en de Maatschappij van Weldadigheid door Wil Schacknman. Ook niet-leden zijn welkom.

Zondag 20 januari

Fitheidstest 67+ Naarden

11.00 uur | Gymzaal De Kroon

Fitheidstest 67+ Naarden, 20 januari 2019 in gymzaal De Kroon, Meerstraat 88. Kosten: 2,50 euro. Deelname alleen op afspraak: aanmelden via www.gooisemerenbeweegt.nl - Evenementen Agenda - of 06-3963 4684.

Nieuwjaarsconcert

16.00 uur | Spant! Bussum

Nieuwjaarsconcert muziekvereniging het Gooi. M.m.v. solist Luilf van Dam. O.a. 'Radetzkymars', 'Ave Maria', 'Halleluja', 'An der schönen blauen Donau'. Kaarten à 3 euro verkrijgbaar bij info@muziekvereniginghetgooi en aan de zaal.

Maandag 21 januari

Seniorencafé

10.30 uur | Brasserie Stokjes en Lepel Bussum

Op maandag is zoals gewoonlijk het ASGM Seniorencafé in brasserie Stokjes en Lepel. Gezelligheid kent geen tijd. Ook niet-ASGM-leden zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening. De gastvrouwen Lidemey en Christa verwachten u.

Leesgroep Biografieën

14.00 uur | WOC Bellefleur Naarden

Tommy Wieringa: 'De heilige Rita' (roman). De leesgroep komt één keer in de zes weken bij elkaar op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten: gratis. Adres: WOC Bellefleur, Mackaylaan 11a in Naarden. Bezoek onze website: wwww.wocbellefleur.nl.

Gayatri Mantra meditatie

20.15 uur | Praktijk Zijn met wat is - Bussum

De Gayatri Mantra is een krachtige oproep voor vrede en licht voor alle situaties in de wereld. Na de recitatie zitten we in stille meditatie. Bijdrage: € 9,-. Graag van tevoren opgeven via 06-21155507. Zie ook: www.zijnmetwatis.nl.

Dinsdag 22 januari

Oefengroep Nederlandse taal

10.00 uur | Buurtcentrum Uit-Wijk Bussum

Spreken, lezen, schrijven en/of grammatica oefenen met Nederlandse vrijwilligers.

Buurt-spreekuur

11.30 uur | Wijkpost De Schakel - Naarden

Spreekuur van de wijkagent, de wijkcoach, organisatie MEE en buurtplatform TKTV in samenwerking met en in Wijkpost De Schakel.

Handwerkclub ASGM

14.00 uur | WOC De Palmpit
Bussum

Informatie bij Rita Beun: 06-46547533 of 035-6940538 of per e-mail: rita@beun.net.

Groei & Bloei lezing

20.00 uur | Het Trefpunt Bussum

De eetbare siertuin; dubbel plezier. Genieten van allerlei smakelijke soorten groenten en fruit, niet uit de moestuin maar uit je eigen (sier)tuin, tussen de bestaande beplanting, maar met potten en bakken is dat ook mogelijk. Marie José Meertens vertelt u er alles over. Toegang € 2,50.

Woensdag 23 januari

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur zit een team computerdeskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Locatie: bibliotheek Gooi en Meer Bussum. U wordt kostenloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Spieghelcafé

10.00 uur | Spieghelkerk Bussum

Nieuwe 's-Gravelandseweg 34, Bussum. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie.

Mahjong in de Uit-Wijk

10.00 uur | Wijkcentrum Uit-Wijk - Bussum

Gratis beginnerscursus voor wie het nog niet kent. Gewoon lekker spelen onder leiding van ervaren spelers. U bent welkom! Loop rustig eens binnen of neem contact op met Koen van Dijk: 06-44122100 / koencmb.vandijk@gmail.com.

Actief op de been blijven

10.00 uur | WOC Spieghelwijck Bussum

Heeft u het gevoel dat u instabieler bent of struikelt u weleens? Kom naar de informatieochtend en de daaropvolgende trainingen om op de been te blijven. Voor info: Anouck Dingemans 06-21363918.

Kunstlezing

10.30 uur | Bibliotheek Bussum

De maandelijkse kunstlezingen op de derde woensdag door Henk Roos gaan weer van start. Deze keer staat het leven van Boedhha in de Nieuwe Kerk te Amsterdam centraal. Entree € 4,- voor ASGM-leden en € 6,- voor niet-leden. Koffie uit de automaat € 0,50.

Donderdag 24 januari

Kunst en Antiek Weekend

11.00 uur | Grote Kerk Naarden

Traditiegetrouw opent het Kunst & Antiek Weekend in het laatste weekend van januari haar deuren in de imposante Grote Kerk van Naarden-Vesting. Al meer dan 20 jaar is het Kunst & Antiek Weekend dé beurs waar een grote diversiteit aan oude, moderne en hedendaagse kunst wordt aangeboden.

Mess Docu

20.30 uur | deMess Naarden

'Liefde is aardappelen' Marga van Praag praat met maakster Aliona van der Horst over de uitdagingen tijdens het maken van deze film. 'Liefde is Aardappelen' won de Gouden Kalf 2018 voor beste lange documentaire.

Vrijdag 25 januari

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur zit een team computerdeskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Locatie: bibliotheek Gooi en Meer Bussum. U wordt kostenloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Thema-avond in Café voor Later

19.00 uur | Wijkpost De Schakel - Naarden

Binna of reeds met pensioen? Vanavond in Café voor Later aandacht voor de rol van de wijkagent.

Chopin door Nicolas van
Poucke

2.15 uur | Spieghelkerk Bussum

Nicolas van Poucke is een van de grote aanstormende Nederlandse pianisten. Vrijdag 25 januari zal hij in de Spieghelkerk een solorecital geven met werken van Frédéric Chopin

Zaterdag 26 januari

Foto-expositie Vincent Westerweel

10.00 uur | deMess Naarden

Foto-expositie van Vincent Westerweel 'India, walk with me'. Alhoewel hij opgroeide tussen de lenzen, contactsheets en filmrolletjes van zijn vader Pim Westerweel, begon Vincent pas laat met het vak.

Muzikale middag

11.00 uur | Wijkpost De Schakel - Naarden

Een gezellige lunch en muziek van shantykoor 'Op de ree' uit Nederhorst den Berg. Kosten € 13,-. Opgeven voor 21 januari in De Schakel of bel T. v.d. Horst: 035-6949312.

Cabaret Gestampte Meisjes

20.30 uur | deMess Naarden

'Ballen 2.0'. Een ode aan de hedendaagse man. Fysiek cabaret dat op geestige wijze gehakt maakt van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Een energieke, humoristische voorstelling waarin wordt geschuurd, getwerkt en meer.

World Press Photo: 160 foto's uit 22 landen

Beste journalistieke beelden in Hilversum

De wereldberoemde fototentoonstelling World Press Photo - een rollercoaster door het wereldnieuws - is opnieuw te zien in Museum Hilversum.

De winnende foto van een brandende demonstrant in Venezuela. Foto: Ronaldo Schemidt

hilversum World Press Photo is een prestigieuze wedstrijd met de beste journalistieke beelden gemaakt door journalisten overal ter wereld. Voor de zesde keer is de complete expositie met de winnende foto's en de multimedia producties in Hilversum te zien. In totaal zijn ruim 160 persfoto's van 42 fotografen uit 22 landen te bewonderen; een rollercoaster door het wereldnieuws.

Het campagnebeeld van de tentoonstelling is een foto van de Venezolaan Ronaldo Schemidt met zijn winnende foto van een brandende demonstrant in Venezuela. Door een ontplofte motorfiets vliegt José Víctor Salazar Balza in brand en loopt hiermee eerste- en tweedegraads brandwonden op. De jury noemt de foto symbolisch. "De man heeft een masker op. Daardoor representeert hij niet alleen zichzelf die in brand staat, maar ook het idee van een brandend Venezuela."

Digital Storytelling Contest

Apen in Japan. Foto: Jasper Doest
Foto uit de serie 'Wasteland' Foto: Kadir van Lohuizen

Voor 6de keer is complete expositie met winnende foto's

Hilversum kiest er ook dit jaar weer voor om naast de fotografie ook de winnende producties van de Digital Storytelling Contest te laten zien. De finalisten van de multimediawedstrijd tonen met documentaires en interactieve websites de kracht van de digitale media. En ook de foto's van drie Nederlandse prijswinnaars zijn te bewonderen: Jasper Doest, Carla Kogelman en Kadir van Lohuizen. Van Lohuizen won in de categorie Milieu met zijn serie 'Wasteland', waarin hij afvalstromen in zes wereldsteden vastlegde. Kogelman werd eerste in de categorie Lange-termijnprojecten met 'Ich Bin Waldviertel'. Natuurfotograaf Doest werd dit jaar tweede in de categorie Natuur met zijn serie 'Sacred No More', over apen die kunstjes moeten doen in Japan.

World Press Photo 18 is tot en met 27 januari te zien, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, zie www.museumhilversum.nl.