BussumsNieuws

29 oktober 2014

BussumsNieuws 29 oktober 2014


Knelpunten onderzocht

Gemeente aan de slag met doorstroming verkeer

BUSSUM - Welke verkeerspunten in Bussum moeten aangepakt worden, welke maatregelen zijn wenselijk en wat zijn hiervan de consequenties? De gemeente probeert het antwoord op deze vragen te krijgen en is daarom begonnen met een vooronderzoek voor het zogenoemde Verkeerscirculatieplan.

De doorstroming van het verkeer in Bussum is op diverse plekken niet goed. Om een goed idee te krijgen van alle ideeën die leven in de samenleving worden verschillende belanghebbenden hiervoor gehoord. Hieronder vallen diverse stakeholders, zoals afgevaardigden van de ouderenbond, de Milieuraad Bussum, de ondernemersvereniging en Pro Bussum. Ook het Bussumse burgerpanel heeft een vragenlijst ontvangen. In totaal geven via dat panel 700 mensen hun mening, waarna een onderzoeksbureau dit vertaalt naar een representatief beeld van de Bussumse bevolking. Die uitslag wordt eind deze maand verwacht.
In de centrumvisie is de ambitie uitgesproken voor een autoluw centrum. Met name de Brinklaan wordt genoemd. Wellicht dat afsluiten een optie kan zijn. "Zulke maatregelen hebben uiteraard ook consequenties. Wat bekent dat voor bewoners, winkeliers en bezoekers? En loopt hierdoor het verkeer niet ergens anders vast? Dat moeten we onderzoeken en daarom bekijken we het totale plaatje", meldt een woordvoerder van de gemeente. Andere locaties die genoemd worden zijn de Herenstraat (te smal voor fietsers) en de kruising Landstraat / Genestetlaan.
De Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) zal vanavond inspreken bij de commissie om te laten weten dat ze niets zien in een Verkeerscirculatieplan. De BOV meent dat de overgangen bij de spoorlijn de grootste blokkade zijn. Ze vrezen 'Hilversumse toestanden' met onnodig eenrichtingsverkeer en omrijden. Ze spreken verder de wens uit dat de Brinklaan voor alle verkeer toegankelijk blijft.

Het is nog niet duidelijk wanneer er een echt Verkeerscirculatieplan komt, er is geen tijdsplanning bekend.

Raad akkoord met aangepaste gedragscode

BUSSUM - De gemeenteraad heeft donderdag een klap gegeven op de verbeterde gedragsregels voor raadsleden. Er bleek veel steun voor de regels. Alle raadsleden gaven hun akkoord voor het plan.

Met de gedragsregels wordt bepaald hoe raadsleden te werk moeten gaan en hoe men met elkaar en met anderen om moet gaan.

Weer naar raad
Afgelopen voorjaar werden er ook al zulke gedragsregels aangenomen door de gemeenteraad. Later werd echter ontdekt dat de regels niet bleken te gelden voor 'commissieleden niet zijnde raadsleden'. Dat heeft de gemeente nu aangepast.

Eeuwfeest voor mevrouw Slijkhuis-Poelstra

Veel bezoek voor het feestje van mevrouw Slijkhuis-Poelstra. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Honderd kaarsjes vlak voor het weekend voor mevrouw Slijkhuis-Poelstra. De Bussumse werd honderd jaar.


De burgemeester kwam 's ochtends een bezoekje brengen aan mevrouw Slijkhuis-Poelstra voor haar verjaardag. De burgemeester kwam een bloemetje brengen, een stukje taart eten en een praatje maken met de Bussumse.

Naast het bezoek van de burgemeester kwamen ook veel andere bekenden van de Bussumse langs om hun gelukwensen over te brengen.

65

cent kost een uur parkeren op het terrein tegenover Action

Reuzenwesp massaal aanwezig

Een geducht insect komt deze herfst schrik en soms paniek brengen. Niet helemaal onterecht in sommige gevallen. Maar al met al laat hij zich goed bekijken. Vooral op rottend valfruit.

Het kan 'de buitenmens' niet zijn ontgaan dat er de afgelopen, pakweg twee weken, een niet makkelijk te missen gevleugeld insect in beeld is geweest. Groot en van dichtbij vervaarlijk en zelfs dreigend. Zonder probleem te herkennen als een grote, zeer grote wesp. Voor velen een schrikbeeld. Doch het valt allemaal wel mee. We hebben te maken (gehad) met de hoornaar (Vespa crabro), nauw verwant met de ons bekende gewone wesp en beide behorend tot de papierwespen. Ondanks zijn grootte en woeste voorkomen is de hoornaar lang niet zo agressief als de wesp. Over het algemeen kwam de hoornaar slechts voor in het oosten van ons land en op de zandgronden, maar sinds niet al te lang is hij ook in onze buurt te zien. De massaliteit van zijn aanwezigheid de laatste weken is echter wel heel bijzonder. Met tientallen kon ik ze afgelopen zondag in een rondje Naardermeer tellen. Net als bij de kleinere wesp kan ook de steek van de hoornaar gevolgen hebben voor de gestokene. Een heftige allergische reactie is goed mogelijk. Toch zullen de hoornaars niet vlug tot een steek overgaan en het fabeltje dat de steek dodelijk kan zijn moeten we naast ons neer leggen. Dit zeer fotogenieke dier laat zich, als hij zich op een stuk rottend fruit heeft gestort, makkelijk van zeer dichtbij benaderen.

Naarden:
*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman Oogstdienst
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering pastoor M. Costa Allerzielen; za. 01/11 17.30 u. Eucharistieviering Allerheiligen
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. J. Bos; 17.00 u. ds. J. Bos

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; 19.30 u. M. Potjer Allerzielen; 01/11 17.00 u. Vesper
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. G. Fodor, mw.ds. A. Fodor-Csipis en predikanten Pr. Gem. Bussum
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. geen dienst
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. geen dienst
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. geen dienst; 17.00 u. ds. G.J. Codée; wo. 05/11 19.30u. ds. J. v.d.Meijden Dankstond gewas/arbeid
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. P.W.A. Overdiep
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u. mw. I. Hörst
*Doopsgezinde Gemeente B-N br. 10.30 u. ds. A. Maas-Smilde
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. ds. W.F. Metzger Korte metten
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit Gezinsdienst
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; 11.15 u. Kinderdienst; do. 06/11 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Zacht en meestentijds droog, vanaf zondag wisselvallig

Het herfstweer blijft bij herhaling aangenaam. Tussen een gebied van hoge luchtdruk boven het Europese continent en lage luchtdruk boven de Atlantische Oceaan blijft een zuidelijke luchtstroming aanhoudend zachte lucht aanvoeren. In het weekeinde lijkt een Atlantische depressie tijdelijk meer invloed te krijgen. Met name zondag neemt de kans op wat regen toe.

Donderdag en vrijdag

Ook de laatste dagen van oktober blijven in het teken staan van atmosferische rust. Er waait steevast een matige zuidenwind. Donderdag kan geruime tijd bewolking en nevel hardnekkig zijn. Lokaal kan het wat druppelen. In de loop van de dag kan het geleidelijk gaan opklaren. Vrijdag is de kans op wat zonneschijn iets groter. Het blijft droog. Het wordt 16 à 18 graden.

Het weekeinde

Zaterdag begint november, maar het weer vormt een voortzetting van de laatste oktoberweek. Het weer toont een mix van bewolking en zonneschijn bij circa 17 graden. In de avond neemt de kans op een buitje toe. Zondag is er naar verwachting meer bewolking. Er kan soms wat regen vallen. De zuidwestenwind neemt toe tot (vrij) krachtig. Het wordt zo'n 15 graden.

Weetje

Het herfstseizoen is met september en oktober zeer zacht verlopen. September prijkt op de achtste plaats op de lijst van warmste septembermaanden. Grote kans dat oktober de op twee of drie na warmste oktober sinds 1901 wordt. Die lijst van warmste oktobermaanden wordt al aangevoerd door drie oktobermaanden die in deze eeuw vallen: 2001 (1), 2006 (2) en 2005 (3).

Foto: ingrid handjes

Dit herdenkingsboekje markeerde het 100-jarig bestaan van de plaatselijke gereformeerde kerk van Bussum in 1987. Rond 1887 ontstonden veel plaatselijke gereformeerde kerken.

De initiatiefnemers waren mannen die het met de stellingname van Abraham Kuyper (1837-1920), predikant, theoloog, later journalist en staatsman, eens waren en vaak als groep mét hun gezinnen de hervormde kerk verlieten. De Doleantie werd de beweging genoemd. De nieuwe kerk groeide snel, mede omdat ook Bussum sterk groeide. Het pand Iepenlaan 6 (nu woning) werd hun kerkgebouw en in 1926 werd de Wilhelminakerk hun niet te missen kerk in het centrum. Na de Tweede Oorlog werd de Zuiderkerk gebouwd, maar daarna was het hoogtepunt, wat aantal leden betreft tenminste, voorbij. In de jaren 90 ging men 'samen op weg' en nu vormen de gereformeerden, samen met de hervormden, de Protestantse Gemeente te Bussum. In het boekje komt de historie uitgebreid aan de orde, naast de stand van zaken in 1987. Negen interviews ('vertelsels') van kerkleden sluiten het boekje af.

Ger Woning deed de interviews en de teksten zijn van Js. Hermans. Meer dan 30 zwart-witafbeeldingen staan er op de 59 bladzijden. Door de bindwijze (gelijmd) raken pagina's bij het doorbladeren helaas gauw los.

Wilt u dit boek kopen? Enige exemplaren zijn te koop voor 8 euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

'Ik nodig u uit met de boot naar Bussum te komen'

Is Gooise Meren een goede gemeentenaam of niet?

Zou de Kom van Biegel het meer van Bussum zijn? Foto: Jessica de Jong

BUSSUM/NAARDEN/MUIDEN - Allemaal leuk en aardig, vindt Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum, maar die naam Gooise Meren heeft geen enkel draagvlak bij de bevolking. Dat valt reuze mee, meent Jens Duyts van de VVD in Muiden; het is een naam waar alle drie de gemeenteraden zich in kunnen vinden. Beide raadsleden gingen er zaterdag over in debat in het VARA-programma Spijkers met Koppen op Radio 2.

Naarden, Bussum en Muiden gaan per 1 januari 2016 fuseren en de naam van die nieuwe gemeente wordt Gooise Meren. De drie gemeenteraden namen daar vorige week maandag na lang vergaderen een besluit over. Maar Hart voor Bussum, de grootste oppositiepartij in Bussum, kan zich daar slecht bij neerleggen.

"Voor Gooise Meren is geen enkel draagvlak onder de inwoners. En toch is het die naam geworden", zo trapt Munneke Smeets het debat op de radio af.
Duyts: "De nieuwe gemeente ligt aan een aantal meren in het noordelijk deel van het Gooi, het dekt dus de lading."
Munneke Smeets: "Dan nodig ik iedereen uit met de boot naar Bussum te komen. Wij zijn een zandgebied met veel heide. Goosie Zanden zou al beter zijn. De naam Gooiland is vaak ingediend, dat zou al op meer draagvlak kunnen rekenen."
Duyts: "Maar ook Bus naar Muiden is ingediend. En Fabiansdorp, toevallig ingediend door Fabian. Ook allemaal hele goede namen hoor. Ik bedoel maar: voor elke naam is wel wat te zeggen. Het is een zoektocht geweest waarbij we eerst de inwoners gevraagd hebben met suggesties te komen. We wilden het buiten het politieke gevecht houden, vandaar dat een commissie ernaar gekeken heeft. Die kwam met een shortlist waar drie namen op stonden: Naarden-Bussum, Naardingerland en Gooise Meren. Gooise Meren is er uitgekomen als de naam waar iedereen zich in kan vinden."

'Wat zijn wij dan straks? Een Gooi-smeerder ofzo…?'

Munneke Smeets: "De meerderheid van de raden in Bussum en Naarden was voor Naardingerland, Muiden was voor Gooise Meren. De angst was zo groot dat het dan Bussum zou worden (als de gemeenteraden er niet uitkomen, krijgt de fusiegemeente de naam van de grootste gemeente - red), dat ze maar gekozen hebben voor Gooise Meren. Het gekke is dat ieder raadslid heeft gezegd dat het geen mooie naam is en toch heeft men ervoor gekozen. Het is een keuze uit angst. Maar er staat nog niks vast. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente moet de naam nog bekrachtigen."

Duyts: "Waar we al het hele fusietraject mee bezig zijn is om iets te kiezen waar iedereen zich in kan vinden. Dus laten we dan ook een naam kiezen die eer doet aan alle gemeentes. Naarden-Bussum en Naardingerland doen dat niet. Met Naarden-Bussum zouden we Muiden tekort doen en Naardingerland bekt niet altijd even lekker. En Gooise Meren is een goede naam, denken wij."
Munneke Smeets: "Laten we dan ook die meren hebben. Bovendien, denk even na, dan wonen we straks in Gooise Meren en wat zijn we dan? Een Gooi-smeerder ofzo…?"
Duyts: "Ik ben een Muiderberger. Ik rij elke dag naar huis toe en dan kom ik langs een bord 'Muiderberg' met daaronder in kleine letters 'gemeente Muiden'. Straks rij ik naar huis toe, staat daar nog steeds dat bord Muiderberg, maar dan staat er met kleine lettertjes 'gemeente Gooise Meren' onder. Ik ben er hartstikke blij mee."

'De drie raden hebben dit besluit genomen, het is een fait accompli'

Munneke Smeets: "Door bewoners zijn 784 namen aangedragen. Eén persoon heeft Gooische Meren aangedragen, in een andere spelling dus. Gooise Meren stond dus niet op de longlist, terwijl dat wel het belangrijkste criterium was. Daarnaast mocht het geen fantasienaam zijn - dat is dit wel - en moest het herkenbaar voor het gebied zijn - en dat is dit niet. We voldoen dus niet aan onze eigen criteria, dus zijn we ongeloofwaardig."

Duyts: "In Muiden was de naam 'Naardermeer' heel populair. Dat is een van die meren waar wij aan liggen en dat kan mevrouw Munneke Smeets maar niet vinden. De fusie is een noodzaak. We zijn druk bezig daar vorm aan te geven. De naam is een belangrijke factor daarin. Alle drie de gemeenteraden hebben het besluit genomen dat het Gooise Meren wordt. Dus het is een fait accompli."

Munneke Smeets: "Ik maak me er druk om omdat deze naamgeving symbolisch is voor hoe de hele fusie er doorgedrukt wordt. Op de longlist stond ook Juinen. Dat was een veel betere naam geweest."
De hele discussie is terug te luisteren via spijkersmetkoppen.vara.nl.

GL vraagt om aanpak knelpunten

NAARDEN/BUSSUM - De verkeerswethouders van Naarden en Bussum moeten wat doen om enkele knelpunten aan te pakken. Dat stelt GroenLinks Naarden-Bussum.

Als Bussums knelpunt wordt de chaos van de fietsenstalling van het NS-station Naarden-Bussum genoemd. Naarden heeft ook twee knelpunten. Als voornaamste knelpunt wordt de oversteek voor fietsers op de Amersfoortsestraatweg genoemd. Daar ontstaat door de drukke oversteek een onveilige situatie. Buurtbewoners vrezen ongelukken. Naast de oversteek wordt ook het tekort aan goede fietsenrekken op het Adriaan Dortsmanplein genoemd.

GL verzamelde afgelopen voorjaar al klachten van Naarders en Bussumers, waarna deze werden doorgegeven aan de verkeerswethouders met het verzoek om het aan te pakken. Tot op heden werden er echter in Naaden geen stappen ondernomen, stelt GL.

Plat (D66) zegt gemeenteraad vaarwel

BUSSUM - Met vele bedankjes heeft Belinda Plat (D66) donderdagavond de gemeenteraad vaarwel gezegd.

De Bussumse maakte al eerder bekend te stoppen met haar raadswerk vanwege persoonlijke omstandigheden. De burgemeester noemde het vroege vertrek van Plat jammer, maar wenste haar wel veel succes. Datzelfde gold voor Loek Schmidt. "Ze had vele goede plannen en heeft zich altijd voor 100 procent ingezet", vertelde de D66-fractievoorzitter. Plat zelf bedankte haar mede-raadsleden voor alle hulp en steun. Plat zal verbonden blijven aan de D66-fractie Bussum als plaatsvervangend-commissielid niet zijnde raadslid. Het raadswerk van Plat wordt overgenomen door Mimy Sluiter.

Meer dan 40% Bussumers heeft een auto

BUSSUM - Van alle Bussumers heeft 42,3 procent een auto. Dat heeft het CBS berekend.

Daarmee hebben Bussumers net wat meer auto's dan het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten. Al met al telt Bussum 13.808 auto's.

Buurgemeenten
Om Bussum heen hebben buurgemeenten per saldo nog meer auto's. Naarden (46,4%), Laren (54,6%) en Blaricum (57,2%) scoren een stuk hoger.

Paar dagen lol op de Bussumse kermis

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Het weer kon wel wat beter, maar toch was er de afgelopen dagen pret genoeg op de Bussumse kermis. Jong en oud kwam weer langs voor het spektakel voor de deur van het gemeentehuis. De kermis startte vlak voor het weekend en duurde tot en met maandag. De attracties draaiden alle dagen op volle toeren. Er stond van alles: van botsauto's tot de bekende speelautomaten. Daarnaast stond er ook weer een grote snoepkraam, waar vele jonge bezoekers een grote lolly of wat anders zoets kochten.

Nathalie Zurlohe

Jeugdconsulente en
opvoedcoach
45 jaar
geboren en getogen Bussumse

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik werk als jeugdconsulente in het centrum voor Jeugd en Gezin Naarden-Bussum en heb daarnaast een eigen praktijk als opvoedcoach. Op beide plekken ondersteun ik ouders met opvoedvragen."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Mijn hypotheek aflossen en deze winter de zon opzoeken. Ook zou ik een deel van het geld schenken aan de Thom Foundation: een geweldige organisatie die projecten opzet in derdewereldlanden om kinderen met een beperking een beter leven te geven."

Als je de burgemeester was?
"Dan zou ik me hard maken voor toegankelijke en passende hulp aan alle gezinnen die even iets extra's nodig hebben. Ook zou ik me inzetten voor meer betaalbare woningen voor jongeren en gezinnen met weinig inkomen."

Wie verdient een pluim?
"Zaineb Toama, een collega van mij die gevlucht is uit Irak en die zich nu enorm inzet voor (allochtone) gezinnen die wel wat extra steun kunnen gebruiken."

Met wie wil je nog eens een goed gesprek?
"Met Desmond Tutu, wat een inspirerende en humoristische man is dat!"

Wat is je beste eigenschap?
"Het bieden van een luisterend oor."

En je slechtste?
"Ik ben een enorme zoetekauw. Chocola of snoepjes kan ik maar moeilijk weerstaan."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Ripper' van Isabel Allende."

Wat doe je in je vrije tijd?
"Mooie films kijken in het Filmhuis in Bussum en lezen, wandelen en hardlopen. Ook ik doe veel aan yoga."

Welk lokaal nieuws volg je?
"De transitie van de zorg naar de gemeente. Er gaat veel veranderen in de zorg en dat wordt spannend."

Verkeerschaos op Slochterenlaan achter de rug

Parkeerplaats geopend, meer plek voor vrachtwagens

Genoeg plek om te parkeren. Foto: Jessica de Jong

BUSSUM - Vele geparkeerde auto's, een lossende vrachtwagen half op de weg en nog eens vele mensen op straat. Het zorgde het afgelopen jaar voor veel problemen voor de deur van de Action aan de Slochterenlaan. Er ontstond vaak een verkeerschaos. Het heeft even geduurd, maar de problemen moeten tot het verleden behoren.

De gemeente heeft de laatste maanden hard gewerkt om de problemen rond de zaak op te kunnen lossen. Eén van de problemen, een deels onbegaanbare straat door een lossende vrachtwagen half op de weg, kon al snel worden opgelost. De afgelopen weken werd ook het parkeerprobleem voor de zaak aangepakt: bezoekers van de Action kunnen nu parkeren op de grote parkeerplaats tegenover de zaak. Daarmee konden ook de laatste verkeersknelpunten aan de Slochterenlaan worden aangepakt. Kortom: vrachtwagens staan nu naast de weg, auto's parkeren ergens anders en daardoor kan het verkeer weer goed over de weg.
Volgens de gemeente gaat het dan ook een stuk beter aan de Slochterenlaan. De parkeerplaats werd de laatste weken al goed benut en het aantal boetes voor foutparkeerders nam af.

Laatste Tafel4-markt van het jaar

Snuffelen langs lokale kraampjes. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Weer volop hapjes, drankjes en andere spullen vandaag op de streekmarkt van Tafel4. Het was de laatste keer van het jaar dat de bekende markt weer neerstreek.

De hele dag stonden er kramen met lokale producten en andere zaken. Hoewel het weer wel wat beter kon, kwamen veel Bussumers op de markt af.

De markt komt volgend jaar nog vaker terug. Voor komende december staat er nog wel kerstmarkt van Tafel 4 op het programma.

Acht procent werklozen weer aan de slag

BUSSUM - Van alle Bussumse werklozen met een bijstandsuitkering heeft acht procent het afgelopen jaar weer een baan gevonden. Dat meldt het CBS.

Daarmee hebben ongeveer evenveel Bussumers weer een baan gevonden als zes jaar geleden. Toen, toen het CBS de gegevens voor het eerst mat, vond 7 procent van de Bussumse werklozen weer een baan. Afgelopen week werd bekend dat in Nederland een steeds lager aantal werklozen weer een baan heeft gevonden. Al met al bleek 7,3 procent van de werklozen weer aan het werk te gaan. Zes jaar eerder was dat nog het dubbele.

Nog dagje werk aan berm

BUSSUM - Er wordt vandaag (woensdag) nog een dagje gewerkt aan de Huizerweg. De straat en de berm moeten worden onderhouden.

Vanwege de werkzaamheden moet de straat op meerdere plekken worden afgezet. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. Er wordt gefaseerd gewerkt. De werkzaamheden worden vandaag afgerond. Het werk duurt ongeveer tot ongeveer half vier. Daarna kan de berm van de weg weer even voort.

Resultaten groenproef

BUSSUM - Bussum presenteert vanavond (woensdag) hoe het werkt met het beperkter onderhoud aan het openbaar groen.

Er loopt momenteel een proef met beperkt onderhoud aan het openbare groen rond het centrum. Het gaat om onderhoud aan openbaar groen en straten en het weghalen van zwerfafval. Het beperktere onderhoud zou de gemeente per jaar een besparing van 40.000 euro opleveren. De avond start om 20.45 uur.

Web topvijf

1. 'Ga maar eens in zo'n gekkenhuis controleren wie wat drinkt'
2. Bussumse kermis weer van start
3. Gooise Meren wordt nieuwe naam fusiegemeente
4. Bussum heeft haar zaakjes op orde
5. GL vraagt verkeerswethouders knelpunten aan te pakken

Versa Welzijn krijgt je administratie op orde

Wilma Post van Versa nodigt iedereen uit om langs te komen op het spreekuur. Foto: Jessica de Jong

BUSSUM / NAARDEN - Wat als je door de bomen het bos niet meer ziet in je financiële administratie? Genoeg mensen maken niet eens hun post open. Soms omdat het ze niet interesseert, omdat ze bang zijn voor schuldeisers of omdat ze de brieven niet begrijpen of de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen. Wie hulp nodig heeft bij het ordenen van de administratie kan daarvoor sinds een jaar terecht op het spreekuur 'Administratie voor Elkaar' bij Versa Welzijn. Door het grote succes in Bussum wordt sinds vorige week ook in Naarden het spreekuur aangeboden. Wilma Post is coördinator van het spreekuur en vertelt dat er behoorlijk wat belangstelling is voor het spreekuur.

Waarom bieden jullie deze dienst aan?
"In 2008 zijn we begonnen met het helpen bij de thuisadministratie. Dat betekende dat we mensen in hun eigen huis kwamen helpen met het uitzoeken en ordenen van de administratie. Vaak bleek dat de vrijwilliger al na 1 of 2 bezoekjes klaar was. Daarnaast stelde niet iedereen een bezoekje thuis op prijs. Daarom ontvingen we soms mensen op kantoor, maar dat was ook niet ideaal. Daarom begonnen we vorig jaar in de Uitwijk met een spreekuur. Een buurthuis is laagdrempelig voor mensen. En als de nood hoog is, is men snel de schaamte voorbij en klopt men ook aan voor hulp. We krijgen gemiddeld tussen de 10 en 12 klanten op een donderdagochtend. Er zitten dan 6 vrijwilligers klaar om hulp te bieden."

Wat zijn dat voor vrijwilligers?
"Het zijn allemaal mensen die ervaring hebben op het gebied van administratie. De bezoekers krijgen inzicht in inkomsten en uitgaven en leren een overzicht maken. Tijdig ondersteunen werkt preventief en kan het ontstaan en uitbreiding van schulden en mogelijke verdere problematiek voorkomen. Een geordende administratie vergroot het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en stimuleert gezond financieel gedrag."

Spreekuur

Het gratis spreekuur Administratie voor Elkaar wordt elke donderdag gehouden van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Uitwijk aan de dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum.

Sinds kort is ook de SCAN, aan de Majoor Kampsstraat 3 in Naarden op donderdag geopend tussen 14.00 en 16.00 uur voor hulp bij de administratie.

'Klanten worden zo veel mogelijk betrokken bij het ordenen en regelen'

Wat voor mensen vragen om hulp?
"Van jong tot oud. Denk bijvoorbeeld aan migranten die moeite hebben om hun post te lezen. Of mensen die binnenkort 65 worden en inzicht willen over hoe hun financiële plaatje er uitziet als ze stoppen met werken en AOW ontvangen. Wij helpen ook mensen die via Woningnet op een woning willen reageren. Daarnaast komen er mensen die hun schulden in kaart willen brengen."

Nemen jullie alles uit handen?
"Zeker niet. De klanten worden zo veel mogelijk betrokken bij hun eigen administratie. Ook blijven ze zelf verantwoordelijk. We willen best een keer de huurvereniging bellen, maar we zullen altijd samen formulieren invullen. Zelfredzaamheid staat voorop."

Waarom zijn jullie nu ook in Naarden actief?
"Dat komt eigenlijk doordat een groot bedrijf in Naarden een ontslagronde heeft aangekondigd. Veel medewerkers wonen in de Keverdijk en voor deze mensen willen wij ook klaarstaan. Hun financiële positie gaat veranderen en zo'n verandering kan ook op andere gebieden problemen geven. We verwijzen mensen ook door, er zijn korte lijntjes met andere instanties."

Vrijwilligster Wilma Knops vertelt hoe ze het eerste spreekuur in Naarden heeft ervaren.
"Ik ben samen met een collega 2 uur bezig geweest met een klant die de laatste jaren niets meer aan zijn administratie had gedaan. Alles zat nog in enveloppen, er zat zelfs reclame tussen. We hebben meer dan de helft weggegooid. Hij maakte zijn post om verschillende redenen niet meer open. En hij wist niet hoe lang je brieven moet bewaren. Ook kwam er een buitenlands gezin binnen dat wilde weten hoe ze ziektekosten bij de verzekering kunnen declareren. Ik vind het een verrijking als je mensen kunt helpen. Het is echt dankbaar werk en het is mooi om iets terug te geven aan de maatschappij."

Van de lezers

Gooise Meren I

De naam Gooise Meren is schadelijk voor de regionale economie omdat de economische ontwikkeling niet gehanteerd is als criterium bij het vaststellen van de naam. De naam is dus niet getoetst aan de missie waarbij de schaalvergroting tot een sterkere positie in de regionale economie moet leiden. De beoordelingscommissie had bijna een beslissende verantwoordelijkheid doordat zij 3 namen moesten kiezen en daarbij een rangvolgorde aangeven. Het is niet te begrijpen dat deze fantasienaam (er bestaan geen Gooise Meren, waardoor de locatie geografisch niet te duiden is) nota bene als favoriet door de commissie is gekozen. Ook opvallend is dat de voorzitter van deze commissie, Marian Dekker, tevens de voorzitter is van de Stuurgroep Fusie. Zij adviseert dus eigenlijk zichzelf.
De naam Naardingerland drukt de missie op de toeristenmarkt voortreffelijk uit en zal de regionale economie een boost geven. Voor promotie in de 'tourist industry' is 'Naardingerland' een wervend merk, in staat om buitenlandse toeristen, die veelal over veel geld en weinig tijd beschikken, naar de regio te lokken. De naam Naarden-Bussum laat Muiden onvermeld: dit is een misleiding en een onderdrukking van minderheden en dus ondemocratisch. Als de Fusieraad en de drie gemeenteraden hun naambesluit van 20 oktober 2014 niet herroepen, wordt aan de regionale economie schade berokkend.

Prof. drs. J.B.M. Edelman Bos

Gooise Meeren II

Gooise Meeren, met twee 'ee's, ziet er plotseling veel klassieker en waardiger uit dan Gooise Meren. Ook de spatie geeft het gewenste niveauverschil. De volgende stap is de meren te benutten en exploiteren als dynamisch watersportgebied. Zo zou er wellicht een zeilrace van grote jachten in de haven van Naarden kunnen worden gehouden. Verder is de vestinggracht een pracht van een locatie om er de elf Bastionnen Canadese kanorace met hindernissen te houden (klunen tussen de hindernissen).
Het 'Meertje van Vlek' leent zich bij uitstek voor een langeafstandzwemwedstrijd en roeiwedstrijden. Tenslotte is de 'Kom van Biegel' door zijn ronde vorm bij uitstek geschikt om powerboatraces te houden. Daarmee zal ook deze wedstrijd bijdragen aan de stijgende populariteit van deze dynamische gemeente die 'Gooise Meeren' heet. Een goede strategie is erg belangrijk omdat uiteraard buurgemeente Wijdemeren er alles aan zal doen om het publiek duidelijk te maken dat zij meer meren hebben dan hun snobistische bovenbuurgemeente. Moet kunnen!

Teunis Versluis

Barneveld Zaken is klaar voor kerst

Jitske en Wilma Barneveld in hun zaak op de hoek Huizerweg / Noorderweg. Foto: Jessica de Jong

BUSSUM - Van servies tot truien en van kaarsen tot kookpannen: Barneveld Zaken is met recht een plek te noemen waar het lijkt alsof je in meerdere winkels tegelijkertijd bent. Klap op de vuurpijl is wel de kookwinkel in de kelder, maar vergeet ook niet de linnenshop, of de prachtig gedekte tafels, de cadeaus, de zijden bloemstukken of vraag om interieuradvies. Alles lijkt mogelijk bij Barneveld Zaken, de winkel die al 95 jaar een begrip is in Bussum en omstreken.

In de winkel, op de hoek Huizerweg / Noorderweg ziet alles er keurig uit. "We horen vaak dat we een mooie, verzorgde en schone winkel hebben. Dat is voor ons een belangrijke standaard, maar soms krijgen mensen hierdoor het idee dat wij duur zijn. Dat is zeker niet zo", vertelt eigenaresse Jitske Roselaar Barneveld.

Cadeautjes
"We hebben al cadeautjes vanaf 1 euro en heel veel keus waardoor we iedereen, met elk budget, op weg kunnen helpen. We hebben nu eenmaal heel veel zaken in één en we willen dat ons bedrijf een echte beleving is", vertelt haar zus en mede-eigenaresse Wilma Barneveld. "Mensen kunnen hier genieten van allerlei moois zoals gedekte tafels, maar ook ideeën opdoen voor thuis. Behalve de goede merken hebben we ook veel exclusieve en originele spullen die je nergens anders ziet."

Al 95 jaar
Barneveld Zaken begon in 1919 als installatiebedrijf, op dezelfde locatie in Bussum. De zaak werd gerund door grootvader Jan-Willem. De tweede generatie, vader Cees en tante Cor, nam het roer over en de zaak werd uitgebreid met wit- en bruingoed. In 1952 werd een aparte aangrenzende winkel erbij betrokken voor de huishoudelijke artikelen. Momenteel staat de derde generatie aan het roer met de zussen Jitske en Wilma.

Wilma: "Wij komen uit een gezin van 6 kinderen. Als kinderen hielpen wij al in de vakantie in de zaak. We kunnen het samen heel goed vinden en het is prettig als je elkaar goed begrijpt." De taken zijn goed verdeeld. Jitske houdt zich meer bezig met de overkoepelende aspecten en geeft interieuradvies. Wilma heeft de verkoop, de aansturing van het personeel en styling onder haar hoede. Samen doen ze de inkoop. Jitske: "Meestal zitten we wel op één lijn. We letten hierbij bijvoorbeeld wel op trends, maar ook op prijs-kwaliteitverhouding en of het in ons plaatje past." Hoewel de dames nog geen opvolger in het vizier hebben, maakt dat voorlopig niet uit. "We hebben er nog heel veel zin in", zegt een enthousiaste Jitske en ook wijst ze naar haar zusje die 7 jaar jonger is en er "nog zeker 15 jaar tegenaan gaat".

Kerst
Op de korte termijn komen er hele drukke dagen aan. Wilma wil nog dit weekend de hele kerstpresentatie in de winkel klaar hebben. "Poederroze en vaalblauw zijn momenteel de trendkleuren, maar we zien ook koper en veel pegels, bloemen en parelslingers. Er komen versierde bomen in de zaak en uiteraard mooi gedekte tafels voor de kerstdagen en we hebben originele cadeautjes." Is het niet een beetje vroeg voor kerst? "Zeker niet, ik hoor al zeker drie weken lang klanten die vragen wanneer het kerstassortiment komt", lacht ze.

Sinterklaas
Wie bij Barneveld Zaken ook nog iets van het 'sinterklaasgevoel' wil meemaken, is welkom op 22 november tussen 14.00 en 16.00 uur. Dan signeert Anneke Ammerlaan haar boek genaamd 'Het grote Sinterklaas Kookboek' in de winkel.

"Lang hem ik mij afgevraagd", schrijft Daniël Otten uit Muiden, "waar deze aanduiding op slaat." Hij staat in een brief, die zijn vader in 1930 aan zijn verloofde Annie schrijft.

Daniël Otten (1938), de auteur van het in 2012 verschenen boek 'Annie', met brieven die zijn moeder ontving en schreef tussen 1930 en 1944. We zijn in dit boek getuige van een liefdesgeschiedenis, een familiegeschiedenis en een holocaust-geschiedenis.

Zijn moeder, Annie Wolff, was van joodse afkomst en trouwde eind 1937 met de niet-joodse arts Daniël Johannes Otten. Toen zij, zwanger van haar eerste kind, in 1938 plotseling weduwe werd, kon zij niet vermoeden welke rampspoed haar nog meer te wachten zou staan. Na 1940 diende de jodenvervolging zich sluipenderwijs aan en werd steeds nadrukkelijker, met uiteindelijk een fatale afloop.

Het verhaal van de jodenvervolging is al vaak verteld, maar zelden op zo'n direct invoelbare wijze. In de brieven die Annie aan haar familieleden stuurde zijn we op een directe en onthutsende wijze getuige van wat deze jonge vrouw overkwam en hoe het net zich om haar heen sloot. Ze probeert op allerlei manieren overeind te blijven, maar tevergeefs. Uiteindelijk sterft Annie in 1944 in Bergen-Belsen. Haar half-joodse toen vijfjarige zoontje Daniël werd niet vervolgd en bleef in Nederland alleen achter.

Daniël Otten las in het Bussums Historisch Tijdschrift van september 2014 het artikel 'Wandelen in 1929 en in 2014' en trof daar de K-J wandeling aan. De met de letters aangeduide wandelingen stonden in het A.N.W.B.-boekje 'Wandelingen in het Gooi'.

"Naar aanleiding van uw artikel heb ik het boekje kunnen aanschaffen bij een antiquariaat! Zo komt ook dat stukje geschiedenis weer dichterbij. We gaan die wandeling beslist een keer maken." Aldus Otten.

Klaas Oosterom

6 September 1930

Aan Annie

Vanmiddag zat ik ijverig te werken, maar daarbij had ik te maken met een hevige onrust. Ten einde raad wandelde ik maar eens naar beneden en daar stond op 't buffet tegen een vaasje jouw brief die mij toeriep: "hier ben ik, een teeken van Annie!". En dat bracht mij in rep en roer…

Ik zal je een verslag geven van 3 September j.l.! Met tram en trein bereikte ik Bussum, waar Harry solitair stond te cerberussen aan de ingang van de stationstunnel, want wij zouden de gecombineerde K-J wandeling gaan maken. Nadat wij jouw mama hadden begroet startten wij zonder hoed, maar mèt een loopstok. Wij trachtten Frederik van Eeden te betrappen in Walden, maar dat lukte niet. Heimelijk slopen wij Bantam door en rookten een cigaret in het Spanderswoud. Verder hadden wij slechts oog voor 't bondsboekje, de bondskaart, de bondsboomen, de bonds-K-'s en de bondswegwijzers. Zo Sherlockholmsden wij voort en dronken een kopje thee bij de Crailoosche brug, waar 't fietsenrek ons aanmoedigde Phoenix bier te verschalken…De J-bordjes leidden ons tenslotte over de paarse heide terug. De volgende ochtend gingen we al vroeg naar Blaricum om met Joost Berman muziek te maken en die middag nam ik trein en tram terug naar Zandvoort. Wanneer zie ik je weer? De stemming voor "ons beiden" is erg goed, hoe kan 't ook anders met zo'n lief meisje als jij?!

Dag lieve krullebol, een innige omhelzing…(wanneer in 't echt?).

Uit: 'Annie' door Daniël Otten. Een Joodse weduwe en haar zoon in de greep van bezetting en vervolging. Walburg Pers 2012. ISBN 978.90.5730.836.9.

Toxink Tattoos: 'Alles wat hier vandaan komt is origineel'

Moderne (huid)kunst in Bussum

Een verse tattoo wordt gezet door Massimo. Foto: Hugo Kruijt

door Hugo Kruijt

'We zijn grotendeels volgeboekt tot volgend jaar april, mei'

BUSSUM - Jarenlang stond er aan de Generaal de la Reijlaan een pand leeg waarin voorheen het wat twijfelachtige café de Pinguin was gehuisvest. Sinds een maand of acht echter heeft het pand nieuwe bewoners én een nieuwe bestemming: er is een tattoostudio gevestigd onder de naam Toxink Tattoos. En dat kun je zien ook: het logo op de ruiten is op zijn zachtst gezegd imponerend. Initiatiefnemer en eigenaar is Peter Meijer, ervaren en bekend tattookunstenaar, gepokt en gemazeld in dit aan kunst verwante vak.

Peter Meijer en Massimo Luciani in de studio. Foto: Hugo Kruijt

Zaterdagmiddag in de Bussumse Toxink Tattoostudio: in de behandelruimte achter in de studio worden twee klanten aan een indrukwekkende, nieuwe tattoo geholpen door de internationaal gerenommeerde tattoo-artiesten Peter Meijer en Massimo Luciani. In de loungeruimte voor in het pand zorgt floormanager Bob voor de hele organisatie én voor koffie, bier of iets anders uit de rijk gevulde drankkast, grotendeels bevoorraad met cadeaus van tevreden klanten. Regelmatig lopen vrienden en kennissen in en uit (véél ex-klanten); ondanks het harde werken lijkt het hier op een gezellige ontmoetingsplek in het centrum van Bussum. En dat willen ze ook graag: "Wij leveren een topproduct, maar onze klanten moeten zich hier ook echt lekker voelen."
Is Bussum niet een beetje klein voor een tattoostudio? "Bussum is voor ons ideaal. De centrale ligging zorgt ervoor dat onze klanten, die uit het hele land komen -Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Almere - ons hier weten te vinden. Als we alleen van Bussumse klanten afhankelijk zouden zijn heb je gelijk, maar dat is dus gelukkig niet zo. Wanneer je je eigen stijl succesvol hebt geperfectioneerd, komen je klanten vanzelf naar je toe, waar je ook zit."
Hoe word je tattookunstenaar, is daar een opleiding voor? "Dit vak is een ambacht, je leert het door een plekje te krijgen als knechtje", vertelt Peter. "In het begin zul je veel moeten meekijken, tekenen en hand-en-spandiensten moeten verrichten voordat je überhaupt een machine mag vasthouden. Er zijn zo veel aspecten die een belangrijke rol spelen in dit vak, dat het echt wel een aantal jaren duurt voor je dit vak in al zijn facetten beheerst. Dus is het leren, leren, leren. Zo groei je, als je talent hebt, volgens het oude systeem op tot gezel en vervolgens tot meester. In die tijd perfectioneer je tegelijkertijd je eigen stijl en dat is dan weer herkenbaar voor mensen die naar die specifieke stijl op zoek zijn." Dus geen kunstacademie-opleiding? "Ja, ik geloof dat er wel wat opleidingen zijn, maar die zijn te kort en veel te eenzijdig. Wat we wél veel zien zijn jongeren die begonnen zijn met graffiti. Dat is kennelijk een goede basis: je maakt je eigen dingen, werkt vanuit een eigen idee over stijl; het wordt meer en meer gezien als een volwassen toegepaste kunstvorm. Van daaruit is een overstap naar tatoeage wel logisch, maar dat is vele malen gecompliceerder. Een tatoeage kun je niet even overschilderen, hygiëne is heel belangrijk; er komt veel meer bij kijken."

Hakkenbar
In grote steden zijn tattooshops waar mensen binnenlopen en na een uurtje buitenkomen met een nieuwe tattoo. Doen jullie dat ook? Peter: "Nee, absoluut niet. We zijn géén hakkenbar. Alles wat hier vandaan komt, is origineel. Natuurlijk hebben wij wel wat boeken liggen als inspiratiebron, maar voor iedere klant maken we maatwerk, géén confectie. Voor een eenvoudige tribal (zoals je vaak op de onderrug ziet bij vrouwen) moet je gewoon niet bij ons zijn. Wij maken eerst een afspraak met een klant om door te nemen wat hij wil, wat de achtergrond daarvan is. Van daaruit gaan we schetsen maken. Zo werken we naar een optimaal ontwerp toe." Maar daarmee laat je dus een flink deel van de markt liggen, lijkt het? "Dat kan wel zijn, maar wij zijn gelukkig met wat wij doen en de manier waarop we het aanpakken. En ja, tot het einde van dit jaar hebben we geen plek meer." Floormanager Bob vult aan: "We zijn grotendeels volgeboekt tot volgend jaar april, mei. Dat zegt toch wel iets over de behoefte aan ons soort werk!" Hetzelfde geldt voor verzoeken van mensen om iets te maken dat zij niet mooi vinden of het camoufleren van een oude tattoo door er een andere overheen te zetten: "Dat doen we gewoon niet. Het resultaat, het eindproduct, is voor ons echt heilig. Dus gaan we niet marchanderen met onze kwaliteitsideeën. Iedere klant gaat hier weg met een perfect product! Vergis je niet, één klant vertegenwoordigt voor ons misschien wel vier of vijf klanten; hij laat op een feestje trots zijn nieuwe tattoo zien en juist dáár krijgen wij de meeste nieuwe klanten door."

Wat is leuker om te doen, ontwerpen of uitvoeren? Peter lacht: "Ja, het lijkt er natuurlijk op dat ontwerpen het leukste is. Maar vergis je niet: als ik een echt spectaculair ontwerp heb gemaakt is het ook héél spannend om het vervolgens langzamerhand te zien ontstaan! Heerlijk werk is dat, samen met je klant zoiets moois te zien groeien."
Dit wordt direct onderschreven door Floor, 26 jaar, die zojuist een nieuwe tattoo gezet heeft gekregen: "Deze is ter herinnering aan mijn oma. Ik heb gezegd wat ik ongeveer wilde en ze hebben daarmee een ontwerp gemaakt dat precies past bij wat ik wilde. Ik heb nu vier tattoos, allemaal opgedragen aan mensen die een belangrijke rol in mijn leven hebben gespeeld. 'Mama' is de simpelste, dat was ook de eerste. Massimo heeft er nu voor gezorgd dat mijn oma altijd bij me blijft, prachtig is dat." Massimo staat er zelfverzekerd en tevreden bij. Afkomstig uit Italië, heeft hij wél een opleiding kunstacademie, sterker nog, hij is jarenlang docent geweest aan een kunstacademie in Italië en is toen overgestapt naar dit vak. Hij heeft gewerkt in de hele wereld, is internationaal vermaard en is prijswinnaar op internationale tattoo-conventies. Nu is hij weg uit de drukte en hectiek van Amsterdam, en kan hij mooie dingen gaan maken in Bussum.

Voetballers BFC rechten rug

Doelpuntenfeest levert Bussumers weer eens zege op

BFC scoorde weer eens meerdere doelpunten. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Het heeft even geduurd, maar na twee forse nederlagen achter elkaar hebben de voetballers van BFC weer eens gewonnen. De slecht presterende Bussumse derdeklasser was afgelopen weekend met 6-4 te sterk voor concurrent Zwaluwen Utrecht.

De toeschouwers langs het veld aan de Meerweg werden afgelopen weekend al snel vermaakt. BFC en Zwaluwen Utrecht startten fel en trokken meteen ten aanval. Al snel kwamen er ook kansen. Eerst belandde een bal van BFC op de lat van het Utrechtse doel, enkele momenten later kon de keeper van BFC een goal van de tegenstander voorkomen. Het bleek tekenend voor de eerste fase van het duel. BFC voetbalde beter, Zwaluwen Utrecht kwam op voorsprong. Na de goal rechtte BFC echter meteen de rug en creëerde kansen om terug te komen. Door doelpunten van aanvoerder Dico Knevel stond er na de eerste helft een 2-1 voorsprong op het even daarvoor door de burgemeester gepresenteerde scorebord van BFC.

Waar het duel voor rust al spannend was, werd het na rust een waar spektakel. Voetballend kon het over het algemeen nog wel beter. De twee ploegen maakten nog wel wat foutjes, maar konden ook met enkele knap opgezette aanvallen voor gevaar zorgen. BFC benutte dat als eerste en kon twee goede aanvallen belonen met doelpunten. Eerst kon Siemen van Tongeren de vechtlust van de ploeg belonen, waarna Nasserdin Azzouzi ook een doelpunt maakte voor BFC. Toen ook Knevel met zijn derde goal de voorsprong nog verder vergrootte, leek het duel wel gespeeld. Zwaluwen Utrecht kon nog heel even terugkomen en het duel spannend maken. Voor BFC maakte Tom Beekman een eind aan de onzekere momenten: met een doelpunt was de lang gewenste zege zeker.

Punten voor voetbalsters
Vooral door een sterke eerste helft hebben de voetbalsters van BFC afgelopen weekend gewonnen van Roda '46: 4-1.

De gehavende Bussumse ploeg kwam al vroeg op voorsprong. De eerste helft leverde twee goals op. Na de rust was er een ander spelbeeld. Roda '46 zette meer aan en leek met goed voetbal terug te komen. Toch bleef de schade beperkt tot één doelpunt. BFC kon er nog twee doelpunten tegenover zetten en bleef ongeslagen.

SDO knap koploper

SDO doet het goed. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - De play-offs lonken voor SDO. Met weer een zege doet de Bussumse eersteklasser het goed. Afgelopen weekend won de ploeg van het sterke Stormvogels (1-3), waardoor SDO de eerste plaats pakte en komend weekend deelname aan de play-offs kan zeker stellen.

Aanvallend startte SDO goed. De Bussumers drongen Stormvogels al snel terug en kregen meteen goede kansen. Met knappe schoten zorgden onder meer Desley Groenewegen en Daan Stroomberg voor gevaar voor de goal van de tegenstander. Hoewel Stormvogels er nauwelijks iets tegenover kon zetten, bleven Bussumse doelpunten even achterwege. Na een half uur werd de score wel geopend toen Rick van der Velden de bal knap in de kruising schoot.

Na de rust hervatte SDO wat slechter. De tegenstander kreeg kansen om wat terug te doen en deed dat ook. Met een snel genomen vrije trap kon Stormvogels-speler Geoffrey Verwey alleen voor het doel komen en een tegentreffer produceren. Stormvogels kreeg daarna nog een goede kans. Na de tegentreffer kreeg SDO een strafschop, waardoor de ploeg de voorsprong weer kon pakken. De penalty werd benut door Berry van 't Land. SDO zette daarna door. SDO kreeg vele kansen om de voorsprong te vergroten. Het duurde echter tot het laatste moment voordat SDO de derde treffer kon maken. De laatste treffer werd gemaakt door Veirano Slager. De flankaanvaller kon met een sleep de doelman van de tegenstander passeren en de zege zeker stellen.

Voetbalsters veel sterker
Een afgetekende zege afgelopen weekend voor de voetbalsters van SDO. De Bussumse vrouwen wonnen met 5-0 van rodelantaarndrager Fortuna Wormerveer.

SDO zette de tegenstander vanaf de aftrap onder druk en kreeg vele goede kansen. Na een half uur werd de score geopend. Daarna kon SDO zonder problemen weglopen.

Nederlaag voor handballers BHC

BUSSUM - Een nederlaag voor de handballers van BHC afgelopen weekend. De Bussumers verloren het eerste zaalduel van Omega: 18-24.

De Bussumers proberen het wel tegen Omega en kregen ook wel een paar goede kansen, maar de tegenstander bleek over het algemeen net een stapje te sterk voor de Bussumers. Na rust kon Omega de zege zeker stellen en de eerste punten van het zaalhandbaljaar pakken. BHC moet daar nog even op wachten.

BHC speelt komende week tegen Heracles, dat afgelopen weekend niet speelde.

Handbalsters pakken punt
De handbalsters van BHC hebben afgelopen weekend een punt overgehouden aan het eerste duel van het zaalhandbaljaar. De Bussumse dames stapten tegen het Almeerder Havas met 12-12 van het veld.
De twee teams konden het duel lang spannend houden, maar kwamen tekort om elkaar te verslaan.

BHC staat met het punt van afgelopen weekend vooralsnog op plaats 4 van het klassement. Een paar andere teams wonnen afgelopen weekend wel. Komend weekend staat voor de handbalsters het treffen met NEA op het programma. NEA was een van de teams die wonnen afgelopen weekend en staat nu eerste.

Spel hockeyers goed

De hockeyers speelden sterk, maar verloren. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Goed spel, maar geen punten voor de Bussumse hockeyers van Gooische afgelopen weekend. De promovendus speelde erg sterk, maar kwam toch tekort om goed resultaat te boeken tegen Almere: 1-2.

Met meerdere knappe aanvallen en goede kansen zorgden de Bussumers voor gevaar aan de kant van de tegenstander. Het duurde echter lang voordat er gescoord werd. Na rust kon Almere met een strafcorner op voorsprong komen. De rest van de goals werd ook gemaakt na strafcorners. Almere maakte er nog één en ook de Bussumers scoorden na een corner.

Hockeysters delen punten
Met twee aanvallende teams was het af en toe smullen voor de bezoekers van het duel tussen de Bussumse hockeysters en Alliance. Het duel leverde één punt op voor de Bussumers: 1-1.

De Bussumse hockeysters startten goed en konden al snel op voorsprong komen na een strafcorner. De tegenstander kwam nog voor rust terug.

Zaalvoetballers delen punten

BUSSUM - Een punt afgelopen weekend voor de zaalvoetballers van ZVV Jos Geerling. De Bussumse topklasser kwam tegen tegenstander Architectenburo Nieuweboer tot 3-3.

De gehavende Bussumers startten goed en kwamen al snel op voorsprong na een hard schot van Leroy Oehlers. Het feestje was echter van korte duur. Na een goede counter kwam de tegenstander alweer terug. De zaalvoetballers bleven voor rust echter sterk. Met een paar goede aanvallen bleef de ploeg voor gevaar zorgen. Voor rust stond de ploeg alweer op voorsprong door een goede goal van Rick van der Velden.

Na de rust bleef het duel spannend. De tegenstander van de Bussumers kon weer terugkomen en dat gaf de ploeg zo veel kracht dat het meer druk kon gaan zetten. ZVV Jos Geerling probeerde wat terug te doen, maar zag de tegenstander op 2-3 komen. De Bussumers konden toch nog tot 3-3 komen door een goal van Leroy Oehlers. Het punt was na afloop voor de twee ploegen terecht te noemen.

Filmhuis Bussum

Gemma Bovery. Foto: Filmhuis Bussum

THE TRIP TO ITALY toont Steve Coogan op culinaire ontdekkingstocht.
In FADING GIGOLO leeft Woody Allen zich uit als pooier.
In BROZER delen vier zussen leven en dood.
IN JOUW NAAM toont het drama van twee geliefden die in hun rouwverwerking elkaar dreigen kwijt te raken.
A MOST WANTED MAN is de bloedstollende thriller naar een boek van John le Carré.
In LOCKE tracht een ondernemer, in één nachtelijke autorit met telefoontjes, zijn leven en dat van zijn gezin op de rails te houden.
GEMMA BOVERY is mevrouw Bovary in een nieuw jasje: Gemma Arterton en Fabrice Luchini leven zich uit!
In DORSVLOER VOL CONFETTI leef je mee met een opgewekt 12-jarig meisje in haar strenggelovig boerengezin.
Het prachtig kalme winterse drama WINTER SLEEP schildert subtiele confrontaties tussen man en vrouw, broer en zus.
WATERMARK volgt het teisterend schone water op een reis door tien landen.
LE GRAND CAHIER is schilderachtig, mysterieus en ijzingwekkend: over een tweeling en hun Spartaanse oma.
Dinsdagavond: SNEAK PREVIEW.
Twee Nederlands gesproken jeugdfilms: KLEINE ANNA & LANGE OOM en PLANES 2: REDDEN & BLUSSEN.

Meer op www.filmhuisbussum.nl.

donderdag 30 oktober

Benefietconcert

Er wordt weer een benefietconcert gehouden voor de Stichting Poolse Weeskinderen. Het concert wordt gehouden in het Comenius Museum. Er staan meerdere optredens op het programma. Aanvang 20.30 uur, entree € 22,-.

Spieghelavond

Er wordt een speciale Spieghelavond gehouden. Op deze avond worden de drie finalisten van de schrijfwedstrijd die de bibliotheek heeft uitgeschreven bekendgemaakt. De drie beste verhalen zullen worden voorgelezen door dorpsdichter Gaston Bannier en de avond wordt gepresenteerd door de Bussumse schrijver Rudolf Geel. De muziek wordt verzorgd door het Trio C tot de Derde, zigeuner- en balkanmuziek. Aanvang 20.00 uur, entree € 7,-.

Orgelconcert

In de Verlosserkerk vindt een orgelconcert plaats. Er staat een gevarieerd en boeiend programma klaar. Aanvang 19.45 uur, entree gratis.

Klaverjassen

De Schakel opent weer de deuren voor klaverjassen. Belangstellenden kunnen langskomen om mee te doen. Aanvang 19.00 uur.

vrijdag 31 oktober

Najaarsconcert

Koor Deo Juvante houdt haar najaarsconcert in de Grote Kerk van Naarden. Behalve Deo Juvante zal het duo Elly & Rikkert acte de présence geven. Het koor en de solisten worden begeleid door Jan Vayne aan de piano en Henk Strootman aan het Domusorgel. Aanvang 20.00 uur, entree € 15,-. Kaarten te koop op www.deojuvante.nl.

Halloweenzwemmen

Sportcentrum De Lunet houdt vrijdag Halloweenzwemmen. Tussen 19.00 en 20.30 uur kan de jeugd komen griezelen en zwemmen. De avond is voor kinderen van 6 t/m 13 jaar met een A-diploma. Entree € 6,50.

Spelletjesmiddag

Elke vrijdagmiddag is er in De Palmpit aan de Koekoeklaan spelletjesmiddag en vanaf 12 november ook op woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Alle voorkomende spellen kunnen worden gespeeld, ook digitaal. Deelname gratis.

Duurzaamheid

Buurtcentrum 'Achter de Linde' aan de Godelindedwarsstraat houdt een bijeenkomst voor geïnteresseerden in twee actuele, duurzame ontwikkelingen die helemaal in de huidige tijdgeest passen: samenwerking in je eigen buurt en hoe kan ik mijn huis energieneutraal maken. Aanvang 19.30 uur.

zaterdag 1 november

Kunstenaars

Kunstenaars openen weer de deuren aan de Godelindestraat, Waltherlaan, Lothariuslaan en Radboudlaan voor 'Kunst in de Wijk'. Tussen 11.00 en 17.00 uur worden de kunstwerken geëxposeerd voor belangstellenden.

Theater

Het Goois-toneel speelt een klucht in theater Spant! Op het programma staat 'De ooievaar vergist zich'. Aanvang 20.15 uur, kaarten € 12,-. Te koop aan de kassa of via 06-18568881.

Fancy Fair

In de Majellakapel aan de Iepenlaan wordt een Fancy Fair gehouden. Er wordt van alles verkocht. Van boeken en cd's tot speelgoed. De Fancy Fair is van 10.00 tot 14.00 uur.

Braderie

Op de Mackaylaan wordt van 9.00 tot 15.00 uur een braderie gehouden. Er zijn diverse kramen met mooie artikelen van buitenaf. Ook zijn er verse oliebollen en appelbeignets bij Bakkerij Kwakman. Voor de gezelligheid is er een draaiorgel aanwezig.

zondag 2 november

Lezing

Door dhr. Henk Griffioen wordt een lezing gehouden in De Palmpit aan de Koekoeklaan met de titel 'Dakloos: Keuze of Noodlot'. Aanvang 14.30 uur, entree € 4,-.

Spelletjesmiddag

Elke vrijdagmiddag is er spelletjesmiddag in De Palmpit aan de Koekoeklaan van 14.00 – 16.00 uur. Alle voorkomende spellen kunnen worden gespeeld. Deelname € 1,- per middag.

Allerzielen

Op 2 november, Allerzielen, de dag waarop veel mensen hun overledenen gedenken, wordt een muzikale herdenkingsbijeenkomst in de Koepelkerk gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal het Vocaal Ensemble Magnificat Emmen o.l.v. van organist/dirigent Daniel Rouwkema het prachtige Requiem van Maurice Duruflé ten gehore brengen. Aanvang 19.30 uur.

Allerzielen

Op de Oude Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg wordt Allerzielen gehouden. De Eucharistieviering zal worden voorgegaan door kapelaan M. Sendecki. Het St. Ceciliakoor verleent eveneens haar medewerking aan de viering. Aanvang 15.00 uur.

zondag 2 november tot maandag 10 november

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus gaat weer op pad. Zaterdag kunt u mee naar de Pannenkoekenboot in Amsterdam en zondag naar de Hermitage. Maandag gaat de bus naar Gassan Diamonds in Amsterdam en dinsdag naar het Nederlands Volksbuurtmuseum in Utrecht. Woensdag 5 november staat de Euromast in Rotterdam op het programma, donderdag gaat de bus weer naar Amsterdam, maar nu naar het Museum Geelvinck Hinlopen Huis. Vrijdag is er het inmiddels bekende Mistery Dinner. De week sluiten wij af met een bezoek aan Schokland op zaterdag en het Spporwegmuseum in Utrecht op zondag. Aanmelden op 035-7504192.

Versa vrijwillgerscentrale

De Voedselbank Naarden/Bussum/H'sumse Meent: Assistent Algemeen Coördinator (6 uur per week).

Sherpa voor een cliënt Naarden: computerreparateur (2,5 uur per week).

Zorgcentrum Godelinde: voor een op te starten Uitbureau (minimaal 2 dagdelen per week, ma, wo of vrijdag).

Egelopvang in Naarden: verzorger egels en eekhoorns (dag van 9.00-15.00 uur).

maandag 3 november

Open eettafel

De Palmpit aan de Koekoeklaan houdt elke maandag- en donderdagmiddag een open eettafel om 17.30 uur met een vers bereide maaltijd. Kosten: soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 5,50 en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanmelden: 035-6938786 twee dagen van tevoren voor 12.00 uur. Maximaal 24 personen.

Pannenkoekencafé

De jongeren van de SCAN bakken in De Schakel weer pannenkoeken voor volwassenen. Mee-eten kost € 5,-. Aanvang 16.45 uur. Opgeven op 035-6943262 of 035-6944742.

maandag 3 november tot zondag 9 november

Collecte

Het Alzheimerfonds gaat weer collecteren door heel Naarden. Er worden nog collectanten gezocht. Aanmelden kan op alzheimernaarden@gmail.com of 06-29551844, voor 20 oktober en na 29 oktober.

Vanaf 30 oktober

Expositie

Kunstenaars Helen de Waal en Peter Hulsken exposeren samen hun werk. Opvallend aan het werk van De Waal zijn de vele en warme kleuren die een bepaald sfeer oproepen. De werken van Peter Hulsken bestaan grotendeels uit schilderijen in olieverf die zijn geïnspireerd uit de werken van Paul Gauguin. De expositie duurt tot en met 23 november en is te zien op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag aan de Amsterdamsestraatweg 43.

Moskeebestuur wil dubbel zo veel ruimte in nieuw hart Keverdijk

'De vrouwen bidden in een klaslokaal dat we tot gebedsruimte ombouwen'

Othman Chahid (28) en Ayad Mejaiti (60) zitten namens het moskeebestuur in het project herinrichting Keverdijk. Foto: Bob Awick

Door Lisa van Dorp

NAARDEN - De gemeenteraad keurde vorige week het Ambitiedocument Centrum Keverdijk goed. In het hart van de wijk moeten nieuwe woningen en een voorzieningencomplex komen. Aan de onderhandelingstafel zit ook de Marokkaanse gemeenschap, eigenaar van de moskee en huurder van verenigingsruimte. Het bestuur wil in de nieuwe situatie twee keer zo veel vierkante meters. "We zijn uit ons jasje gegroeid. Bij evenementen zoals het Suikerfeest past het niet meer."

In een afgeleefd klaslokaal met uitzicht op de speeltuin schenken bestuursleden Ayad Mejaiti (60) en Othman Chahid (28) Marokkaanse thee. "Geen muntthee, maar shibathee. Die drinken we in de winter", vertelt Chahid, terwijl hij een half kopje suiker in zijn glas kiept. Mejaiti en Chahid vertegenwoordigen de Marokkaanse gemeenschap (300 Naarders, 70 gezinnen) in de gesprekken met de gemeente over de herinrichting van het centrum van de Keverdijk. Wat willen ze?

Het huidige voorzieningencomplex in de Keverdijk gaat op de schop. Foto: Bob Awick

'We komen structureel ruimte tekort tijdens het vrijdaggebed'

Om mee te beginnen. Wie komen er in de moskee?
Chahid: "De moskee is een tweede huis voor de Marokkaanse gemeenschap in Naarden. De gemeenschap is als een familie. Onze leden wonen in de Keverdijk, Vierhoven, de Vesting en het Thijssepark. Alleen Marokkaanse gezinnen zijn lid, maar ook Afghanen en Turken komen bij ons bidden. En andere moslims als ze in Naarden werken. De moskee is voor iedereen toegankelijk." Mejaiti: "Wij moslims bidden vijf keer per dag. Als je in de gelegenheid bent, doe je dat in de moskee. In elk geval op vrijdag, want dan is de belangrijkste gebedsdienst van de islam, zoals de christenen dat op zondag doen en de joden op zaterdag."

Hoe ziet de ideale bouwtekening er wat jullie betreft uit?
Chahid: "Onze vereniging heeft nu 250 vierkante meter tot zijn beschikking. We hebben 110 vierkante meter moskee (gebedsruimte, ontvangstruimte, wasruimtes) en 140 vierkante meter verenigingsruimte (keuken, leslokaal, wc, hal). Vanwege de groei van onze gemeenschap willen we dat verdubbelen tot 450 vierkante meter. We komen namelijk structureel ruimte tekort tijdens het vrijdaggebed en op hoogtijdagen zoals het offerfeest en tijdens de Ramadan. Dan is er niet genoeg plek voor alle mannen om te bidden."

'De islam stelt geen eisen aan het uiterlijk van een moskee'

Vrouwen
Mejaiti: "Daarbij hebben de vrouwen geen aparte gebedsruimte. Ze bidden in het klaslokaal dat we ombouwen tot gebedsruimte door de tafels en stoelen aan de kant te zetten en tapijten uit te rollen. Ze volgen de gebedsdienst via een camera die in de moskee hangt. In de nieuwe situatie zouden we twee aparte gebedsruimtes willen, een voor mannen en een voor vrouwen."

2 verenigingen

Naast De Schakel en de Scan huurt de Marokkaanse Vereniging Naarden al jaren een ruimte. De naastgelegen moskee is er in 1999 aangebouwd. Mejaiti: "Vanwege de scheiding tussen kerk en staat hebben we sinds 1997 twee verenigingen. De Islamitische Vereniging Naarden regelt de religieuze activiteiten, de Vereniging Marokkanen Naarden de maatschappelijke activiteiten zoals taalles en huiswerkbegeleiding."

Meer vierkante meters. Wat nog meer?
Mejaiti: "Wethouder Adriani wilde een deel van het Kulturhus inruimen voor de moskee, maar onze voorkeur gaat uit naar een losstaand gebouw in verband met overlast. We hebben vijf gebedsdiensten per dag. Met de Ramadan is er veel aanloop, soms tot 's avonds laat. Als je direct naast of boven een moskee woont, krijg je daar last van. Andersom wil je als moskee ook niet naast een ruimte zitten die 's avonds gebruikt wordt voor bijvoorbeeld feestjes. Een moskee is een plek waar je tot rust komt. We passen wel naast een kinderdagverblijf of de bibliotheek."

Chahid: "Het liefst zitten we ook direct naast de ruimte van de Vereniging Marokkanen Naarden. Onze activiteiten zitten zo dicht bij elkaar dat twee aparte locaties niet handig zijn."

Hoe moet de nieuwe moskee er uitzien? Het huidige gebouw ziet er niet uit als een moskee.
Chahid: "Vanuit de islam zijn er geen eisen aan het uiterlijk van een moskee. Voor ons is het belangrijkste dat het een functioneel gebouw is dat past in de wijk."

Mejaiti: "Een moskee van Arabische architectuur, met een koepel en minaretten, zou ik wel een verrijking vinden. Maar dat is veel duurder dan vier muren en een dak."

Gaat dat allemaal passen in het bouwplan?
Mejaiti: "We hebben nog veel vragen die hopelijk beantwoord worden in de vijf tekeningen die volgende maand klaar zijn. De financiën zijn een zorg."

Te huur aangeb. in Bussum: - kantoorruimte ong. 14 m2, in souterrain, ruim lichtinval. verwarming, wastafel en gez. toilet. € 119,- per maand excl. energiekosten. - Garages in Bussum te huur, huurprijs
€ 140,- per maand. Info:
06-10397243

Kent u onze vaste dag
aanbiedingen al?

Dinsdag: Hollandse kipfilet
1000 gram € 7,98
Woensdag: Bretonsgehakt
1000 gram € 5,90
Rundergehakt
1000 gram € 6,90
Gemengdgehakt
1000 gram € 5,90
Donderdag: Sucadelappen
1000 gram € 9,98
Vrijdag: Hollandse biefstuk
100 gram € 2,25
Zaterdag: Shoarmavlees
1000 gram € 7,98
Kwaliteitsslagerij Marc Broodbakker.
Burg. J. Visserlaan 10, tel.: 035-6940045.

Versa Welzijn start 23 oktober met "Administratie voor Elkaar" in Naarden. Uitbreiding van het spreekuur! Elke donderdag inloopspreekuur van 10-12 uur in Bussum (Uitwijk) en van 14-16 uur in Naarden, SCAN, M.Kampstraat 3. Voor hulp/vragen; bij ordenen, opzetten, uitzoeken van de administratie; met formulieren; inschrijven/ reageren op woningen bij woningnet; digitale hulp zoals opvragen van bankafschriften. Vrijwilligers geven u gratis hulp en advies. Kom langs en neem uw administratie mee! Privacy is gewaarborgd. Informatie: Tineke van der Tol en Wilma Post: 035-6911251

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk, met ervaring en goede refs. Mevr. Kim 10 euro p/u. Tel.: 06-29322972

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

HEERLIJKE WINTERKOST. Rookworst, zuurkoolspek, hamschijf, krabbetjes, bakbloedworst, balkenbrei, erwtensoep, stamppotjes, hachee enz. enz. Bij SLAGERIJ van BEMMELEN. Kol. Verveerstraat 69 Naarden, tel.: 6948850. Al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres.

Na 50 jaar opheffingsuitverkoop, fotolijsten in diversen maten, ook in 2- en 3-luik, statieven, insteekalbums 13x18, oude spot enz. Fotostudio Vonk, Brinklaan 22-B Bussum Tel. 035-6916165. E-mail: info@fotostudiovonk.nl

Maak zelf een zilveren ring. Workshop edelsmeden. Info en/of reserveren: Rood Goud Zilver, Brinklaan 20a Bussum, tel. 035-6984414
info@roodgoudzilver.nl

Proeflessen Tai chi v.a. 28 oktober in Bussum. Kom langs om te ervaren of het iets voor jou is. Iedereen die interesse heeft is welkom. Kijk op
www.taichi-hanshasebos.nl
06-10273363

TOTALE LEEGVERKOOP Hoekbanken, loungebanken, slaapbanken, diverse kleuren en maten. ZitAxi Emmastraat 40a Hilversum 035-5338784 dinsdag t/m vrijdag van 10:00 t/m 17:30 uur, zaterdag van 10:00 t/m 16:00 uur

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service
Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Schilderwerk groot of klein.
Binnen of buiten SCHILDER PMC biedt u altijd een vrijblijvende offerte
06-53148137 34 jaar ervaring
pharskamp@hetnet.nl

Koningsbeurs, Rem. kerk, Koningslaan 2b, 7 nov. 14.00-19.00 uur. Bazar

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Gevraagd: (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator, fiets. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

Manicure € 35 & Gellak € 40. Nailstudio Dot, Keverdijk 71 Naarden. M. 06-27294616

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Taxi naar of van Schiphol vanuit Naarden/Bussum € 50,- Goodkinds Taxiservice 06-26984855.

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Voor traditionele Thaise massage Ban Wiangtjan. Open van 11:00 tot 22:00 uur. Laarderweg 22, 1402 BJ, Bussum. Tel.: 06-46890213 of 035-7851359 e-mail wiangtjan@gmail.com

Bussum en Naarden
enkele garages te huur
vanaf € 140,- per maand
inclusief BTW
Info: De Vuurtoren makelaardij
0294 – 43 23 23
welkom@demakelaars.nl

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 55,-
Tel.: 035-8870159

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

BUHR ZOEKT BOEDEL! UW
HUIS LEEG EN BEZEMSCHOON!
Nu de gehele dag contact
mogelijk via 06-10566581

WONINGEN TE HUUR
GEVRAAGD!
Voor expats & organisaties. Interhouse
Hilversum 035-303 13 20
www.interhouse.nl

FEESTJE ?? GRATIS FEESTZAAL TOT 120 PERS IN BUSSUM. MEER INFO 06-53319921

H-Yoga voor (ex)patiënten met kanker. Gespecialiseerde yoga, bedoeld om het contact met je lichaam te herstellen. Cursus start op 5 nov. in Huizen. Meer weten? Mail hannahspiegel@gmail.com, bel 06-47858224 of kijk op www.yogastudiobussum.nl

Veluwse boederij 66 m2 Ermelo, gemeubileerd € 800,- per maand ex. 035-6935525 / 06-22393323

Veluwse boederij te koop. Vr. pr. € 99.000 k.k. te Ermelo. Sleutelklaar. 035-6935525 / 06-22393323

Kapsalon Ruud Bussum biedt te huur 15 m2 shop-in-shop, vele doeleinden geschikt.
€ 300,- all-in. 035-6935525 / 06-22393323