BussumsNieuws

26 april 2017

BussumsNieuws 26 april 2017


VVD-bestuur wil definitief van weggestuurde Vlaanderen af

GOOISE MEREN - Het VVD-bestuur wil raadslid Erik Pieter Vlaanderen royeren. Dat voorstel doet het bestuur aan de leden, zo blijkt uit een brief aan de leden. Het royement wordt op 9 mei besproken op de algemene ledenvergadering van de partij.

Het bestuur en raadslid Erik Pieter Vlaanderen leven al langer in onmin met elkaar. Vlaanderen werd eind januari uit de VVD-fractie gezet. Vlaanderen zou volgens het bestuur afgelopen januari wethouder Marleen Sanderse onheus hebben bejegend.

Het voorval was voor het bestuur de spreekwoordelijke druppel. Vlaanderen werd eerder al berispt door de burgemeester en meermaals door het VVD-bestuur aangesproken op zijn gedrag. "Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in pogingen om de heer Vlaanderen op zijn gedrag aan te spreken. Het voorliggende voorstel is tot stand gekomen na uitvoerige overweging en een aantal bemiddelingspogingen. Het bestuur ziet het alles afwegende als onontkoombaar en toch bijzonder pijnlijk", zo stelt het VVD-bestuur.

Vlaanderen weigert
Nadat het bestuur Vlaanderen wegstuurde, besloot Vlaanderen zijn zetel mee te nemen en als eenmansfractie verder te gaan. Vlaanderen weigert echter zijn VVD-lidmaatschap op te zeggen en stelt zich ook weer voor de VVD verkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Met een royement moet Erik Pieter Vlaanderen uit de VVD worden gezet. Als de leden van de VVD daar straks akkoord mee gaan, moet het hoofdbestuur van de partij dat nog bekrachtigen.

Koningsmarkt haalt 3000 op voor War Child

Glaasje champagne? De opbrengst is voor War Child. Foto: Sandra Struyk

BUSSUM - De leerlingen van de Vondelschool hebben afgelopen vrijdag 3000 euro opgehaald met hun Koningsmarkt voor het goede doel: War Child.

Al het geld dat werd opgehaald is bestemd voor War Child. Deze organisatie zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen.
De markt werd geopend met het Koningsspelenliedje. Daarna lieten de kinderen hun verkoopkunsten zien. Eigen speelgoed werd verkocht er waren optredens en zelfgemaakte hapjes en drankjes. Ook werden lege flessen opgehaald in de buurt voor het statiegeld.

Tien inwoners krijgen een lintje

GOOISE MEREN - Er staat Gooise Meren vandaag (woensdag) een ware regen aan lintjes te wachten: tien bewoners van Gooise Meren krijgen een koninklijke onderscheiding.

Er worden vandaag zes Bussumers gedecoreerd en vier Naarders. Er krijgen geen Muiders of Muiderbergers een lintje.

De lintjes worden vanaf kwart over elf uitgereikt in de Grote Kerk van Naarden. Weten welke mensen een lintje hebben ontvangen? Hou vanmiddag onze website www.bussumsnieuws.nl in de gaten.

1200

gebouwen staan leeg in Gooise Meren, aldus het CBS

Een aangrijpend blocnote velletje uit 1949

Heb geen verdere antecedenten. Kwam tevoorschijn in mijn garage. Moet van een huisruiming uit de buurt zijn. Wie wordt er wijs uit?

"Beste vriend Jan! In grote wanhoop doe ik je mededeling van mijn groot ongeluk dat ik 6 juni van dit jaar had, toen ik veroordeeld werd tot 12 jaar gevangenisstraf. Als je nog aan me denkt geloof dan tenslotte dat ik uiteindelijk alles gedaan heb wat ik kon in die vreselijke koude droomachtige oorlog, door mensen van misère en dood te redden. Het Luxemburgse bizondere hof vond niet goed wat ik gedaan had omdat ik ben zwart gemaakt door een rijke vijand en nu is het een feit dat ik ben veroordeeld als verrader en nu is een grote periode van mijn werk en jonge leven afgesloten. Nu vraag ik je een verslag door jezelf geschreven aan mij te zenden waarin je moet uitleggen hoe je me in de oorlog ontmoet hebt. Hoe je met mij kennis hebt gemaakt en wat je over mij weet toen ik bij je was en toen ik je verlaten had. Wil je het alsjeblieft doen het zal een goed werk zijn. Ik dank je reeds hartelijk en ik smeek je in mij te geloven als in een goede vriend. Je Shong Francis."

Weerbericht

Vanaf het weekeinde geleidelijke stijging temperatuur
De voorjaarskou is in deze week een nieuwe fase ingegaan. Een langgerekte zone van lage luchtdruk boven de Noordzee zorgt tot het weekeinde voor onstabiel en vrij koud aprilweer. In het weekeinde stijgt de luchtdruk boven het vasteland van Europa. Dat heeft een gunstig effect. De neerslagkansen nemen af en de temperatuur stijgt naar een meer normaal niveau.

Koningsdag + vrijdag
In de Koningsnacht kan het tot nachtvorst komen met een minimum van rond het vriespunt. Overdag is er van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Er is kans op af en toe een bui. Het wordt zo'n 10 graden. Er waait een matige noordwestenwind. Waarschijnlijk is er vrijdag tijdelijk meer bewolking met kans op wat regen. Nu en dan schijnt de zon. Het wordt 10 à 11 graden.

Het weekeinde
In de nacht naar zaterdag kan het aan de grond licht vriezen. Overdag is er wat meer zon. Er kan nog een bui vallen. Het wordt met 12 à 13 graden al minder koud. Vanaf zondag stijgt de temperatuur verder bij een naar zuidoost krimpende wind. Het wordt 17 à 18 graden. Later in de week stijgend naar rond 20 graden. Er is ruimte voor de zon. De kans op een bui neemt af.

Weetje
'April doet wat hij wil'. Het klinkt als een cliché maar heeft een kern van waarheid. April is immers de overgangsmaand bij uitstek van winter naar zomer. In april komen gemiddeld nog 4 vorstdagen voor (minimum < 0.0 graden), maar ook al 3 warme dagen (maximum > 20.0 graden). In deze april (net als vorig jaar) slechts eenmaal.

Een uitgelezen boek

Vogels kijken

'Vogels kijken in Gooi en Vechtstreek'. Die toevoeging Gooi en Vechtstreek maakt dit boekje extra aantrekkelijk. Want de auteurs, Rob Kole en Dick Jonkers van de vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, vertellen welke vogels er op de verschillende plekjes in onze omgeving voorkomen. Met foto's en een kaartje.

In het boekje kijken ze rond langs de Gooimeerkust, in Schaep en Burgh, op de heide, bij houtwallen en in het Spanderswoud. Het is teveel gezegd dat het een tijdloos boekje is. Het is uit 1996 en natuur en landschap is in die twintig jaar wel veranderd en daarmee ook het voorkomen van bepaalde vogels. Informatie over 281 vogelsoorten zijn er in te vinden en van 20 vogels staat er een afbeelding in. Het bevat ook beknopte informatie over excursiemogelijkheden, observatiehutten en vogelkijkpunten. Het is een handig zakboekje met 108 pagina's en ruimte voor aantekeningen. Dit voorjaar is natuurlijk de tijd dat je het meest van vogels kan zien en beleven.

Wilt u dit boek kopen? Enige exemplaren zijn te koop voor 5 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00u. ds. P. Verhoef; Naarderheem 10.30u. pastor B.M.J. Nagel
*RK St. Vituskerk 09.30u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; za. 29/04 17.30u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u. en 17.00u. ds. J.P. Boiten

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 11.00u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Wilhelminakerk 10.00u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB Verlosserkerk 10.00u. ds. R.F.J. Beltman
*PGB West Spieghelkerk 10.30u. ds. J.P. Schouten
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55u. ds. G.J. Mantel en 17.00u. dhr. A. Verstoep
*Remonstranten N-B 10.30u. dr. E.M. Plantier
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30u. ds. P.J.C. Korver
*Doopsgezinde Gemeente B-N geen dienst
*Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi 10.00u. ds. K. van der Horst
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00u. mw. drs. J. Doornebal
*Apostolisch Genootschap 09.30u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00u. Mensenwijdingsdienst

Vanaf 27 april zendt GooiTV de volgende programma's uit:

- Een special over Koningsdag.
- In RegioHub gaat het over verduurzaming door middel van zonnepanelen.
- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Han ter Heegde over zijn eerste 100 dagen als burgemeester van Gooise Meren.

'Gooise Meerders zijn ontzettend ondernemend'

Han ter Heegde honderd dagen burgemeester van Gooise Meren

Honderd dagen is Han ter Heegde burgemeester. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN - Han ter Heegde is morgen honderd dagen werkzaam als burgemeester van Gooise Meren. De burgemeester vertelde deze week tegen GooiTV over de eerste maanden Gooise Meren.

Hoe gaat het?
"Ik zie deze fusiegemeente als een hele mooie uitdaging. Er spelen een aantal grote ontwikkelingen zoals met Crailo, Bensdorp, de A1, KNSF, noem maar op. Er ligt een grote opgave en dat spreekt mij aan."

U heeft alle wijken en buurten bezocht. Heeft u de Gooise Meren-identiteit al gevonden?
"Buitenstaanders denken vaak dat er in het Gooi één bepaald type mens woont. Ik heb juist heel veel diversiteit gezien, ook wat betreft culturele achtergronden. Wat mij vooral opvalt is dat men hier behoorlijk ondernemend is. Ik dacht; de mensen die het maken die werken hard en als ze thuis komen blijven ze bij het gezin en zijn ze moe, gaat de deur op slot. Maar zo is het niet. Je ziet dat al die mensen die zo ondernemend zijn zich ook inzetten voor de samenleving. Als voorleesmoeder of als vrijwilliger bij een activiteiten. Ik sta te kijken hoeveel evenementen hier in Gooise Meren worden geregeld. Geweldig dat mensen hun talent ook inzetten voor hun woonomgeving."

De provincie wil dat we in het Gooi verder fuseren. Goed idee?
"De provincie heeft gezegd: op den duur willen we in het Gooi nog maar drie gemeenten. Daarvan is één gemeente dus Gooise Meren. Voorlopig hebben wij ons portie gehad. Het fuseren is een groeiproces. Wij willen de tijd hebben om Gooise Meren goed neer te zetten. Weesp zou mogelijkerwijs onze kant op kunnen komen. Dat is bespreekbaar voor de meerderheid van de gemeenteraad. Ik zie het niet als een groot probleem als we over een jaar of vijf met Weesp fuseren. Maar geef ons in ieder geval vier jaar rust."

Hoe gaat het in de gemeenteraad?
"We hebben 11 fracties op 31 zetels. Sommige mensen zeggen; dat is te veel, dat is te gek. Maar het geeft wel aan dat de burgers iets te kiezen hebben. Burgers kiezen voor verschillende fracties, niet voor de afsplitsingen overigens van éénmansfracties. Wel kan men nu heel precies stemmen want alle partijen werken extra hard om hun eigen punten en onderwerpen naar voren te brengen. Het geeft reuring aan de democratie. De laatste tijd duren de vergaderingen wel tot laat. Toch ben ik geen voorstander van het inperken van de spreektijd. Daar wordt de discussie kil van. Ik houd ervan als de raadsleden elkaar bevragen, interrumperen, met elkaar in discussie gaan en niet alleen met het college. Ik kijk het nu aan en bespreek het met de fractievoorzitters."

Wat doet u tegen jongerenoverlast?
"Met name rondom de velden van voetbalclub SDO in Bussum zijn signalen dat het niet lekker loopt. We hebben daar een jongerenontmoetingsplek en een skatebaan. Je zult altijd wel een groepje hebben dat zich niet volgens de norm gedraagt. Daar zetten we nu ook extra jongerenwerk in. Als dat niet werkt zullen we strengere maatregelen toepassen."

Moet je niet meteen streng optreden?
"In mijn vorige gemeente heb ik eerst zelf een analyse gemaakt. Waar zijn de plekken, wat beweegt de jongeren? In sommige gevallen ga ik er zelf heen. Op de fiets en zonder politie. Gewoon een gesprek op gelijk niveau. Ik zeg dan ik ben de burgemeester wat leuk dat jullie hier zitten. Samen kijken hoe je overlast kunt voorkomen. Als je vertrouwen geeft, dan krijg je dat ook terug. Vaak zijn het jongeren die hun grenzen opzoeken. Deugnieten die tegen een hek schoppen. Ik zit er persoonlijk op voordat er sancties komen."

Wethouder Sanderse: 'NS moet wat doen met klachten'

NAARDEN/BUSSUM - De Nederlandse Spoorwegen moet wel wat gaan doen met de klachten van Naarder en Bussumse treinreizigers over het afgeslankte spoorboekje. Dat stelt wethouder Marleen Sanderse.

Nu er 's avonds nog maar half zoveel treinen vertrekken vanaf de perrons van Naarden-Bussum zorgt dat voor veel klachten van bewoners.

De gemeente heeft eveneens geen goed woord over voor het afgeslankte spoorboekje. "De verslechterde dienstregeling raakt de reizigers wezenlijk. Mensen die speciaal in Naarden Bussum zijn komen wonen vanwege de goede dienstregeling met Amsterdam en nu bedrogen uitkomen. Reizigers die avonddiensten draaien en nu 's avonds langer staan te blauwbekken op een koud station. Anderen die al aangeven weer in de auto te gaan stappen. Een ander overweegt zijn abonnement van de lokale sportclub stop te zetten vanwege de slechte avonddienst met Amsterdam", zo betoogt Sanderse.

Honderd klachten
Bewoners worden door de gemeente opgeroepen om hun klachten door te sturen. Dat leverde al meer dan honderd klachten op de afgelopen weken. Sanderse: "Niet alleen van onze bewoners, ook een tiental Weespers en Hilversummers heeft aan de bel getrokken. De NS kan dit niet laten passeren."

Klagen over de beperkte avonddienstregeling kan op avondtreinen@gooisemeren.nl.

Parkeerregels voor zomer bekend

GOOISE MEREN - Er moet nog voor de zomer bekend gaan worden welke parkeerregels er komend jaar moeten gaan gelden.

Er wordt momenteel gewerkt aan een verbeterd parkeerreglement. Er wordt gekeken waar welke regels gaan gelden en wat parkeren straks gaat kosten.Dit betekent overigens niet dat parkeren overal even duur gaat worden.

Andere kernen
De gemeente: "Het beleid moet vooral fair en begrijpelijk zijn, maar is tegelijkertijd ook toegesneden op de eigenheid van de diverse kernen in Gooise Meren. Muiden trekt met name toeristen en dagjesmensen, Bussum met name winkelend publiek en Naarden-Vesting heeft een regime met blauwe zone."

Jan Ligthartcentrum kan helemaal verbouwd worden

Foto: Yvette de Vries

BUSSUM - Het Jan Ligthartcentrum gaat de komende maanden geheel verbouwd worden. De gemeenteraad heeft woensdag haar akkoord gegeven voor de verbouw. Er worden de komende maanden heel wat werkzaamheden gedaan. Het gaat om geplande werkzaamheden, maar ook om veel onderhoud dat van oorsprong voor de komende jaren gepland stond. Als het werk wordt afgerond moet het centrum weer jarenlang meekunnen. Er wordt voor gekozen om al het werk nu al te gaan doen, zodat de overlast voor de Sherpa-cliënten meevalt. De verbouw kost ongeveer een miljoen.

Sneller laden en lossen bij Action

BUSSUM - De Action aan de Slochterenlaan moet nog sneller gaan laden en lossen. De winkel mag alleen nog tussen 12.00 en 13.30 uur worden bevoorraad door de grote vrachtwagens.

De gemeente komt met dit besluit om dat de al eerder ingevoerde maatregelen tegen overlast niet afdoende bleken. De wagens blokkeren de straat en daarnaast komen ze regelmatig in de knel als de naastgelegen school uitgaat. De vele schoolkinderen en de onoverzichtelijk situatie vroegen om maatregelen.

Behalve de aangepaste los- en laadtijden gaat Action de hele laad- en losplaats verbreden. Dit heeft als voordeel dat straks de weg niet meer deels wordt geblokkeerd. Er werd eerder al bekend dat er op termijn nog meer maatregelen worden genomen. Parkeren langs de straat zal niet meer mogelijk worden. Er komt een verbod om te keren en het plan is de ingang van het grote parkeerterrein te verplaatsen.

Oplaten ballonnen wordt afgeraden

GOOISE MEREN - Meer dan het al deed gaat de gemeente afraden dat er rond evenementen ballonnen worden opgelaten. De gemeenteraad heeft een voorstel van Hart voor BNM daarover aangenomen. Een onderzoek naar een eventueel verbod op het opladen van ballonnen vond de gemeenteraad te ver gaan.

De gemeente gaat nu toch nog sterker afraden dat er rond evenementen ballonnen opgelaten worden. "We gaan daar nog sterker op letten", vertelde wethouder Gerben Struik aan de gemeenteraad. "Dat deden we al. Bussum had deze stelregel al en voor Gooise Meren doen we het ook. Dat er bij Bensdorp tóch ballonnen werden opgelaten was een fout." Een groot deel van de raad vond het voorstel van Hart voor BNM eerst overbodig, omdat de gemeente ballonnen oplaten dus al afraadt. Het plan werd na een kort debat tóch nog aangenomen.

Een onderzoek naar een eventueel verbod op het oplaten van ballonnen vonden de wethouder en de raad te ver gaan. "Als we daar regels over maken dan heeft dat alleen als gevolg dat we boetes kunnen geven voor het oplaten van ballonnen, maar de boa's zullen zo'n boete pas kunnen geven als de ballonnen worden losgelaten. Het leed is dan al geschied. We kunnen veel beter werken aan het bewustwording."

Diana van Dromme

Klassiek zangdocente op De Nieuwe Muziekschool Bussum, zangeres, 43 jaar oud

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik geef klassieke zang in de muziekschool in Bussum en ook in België in Turnhout."

Wat zing het liefst?
"Heel uiteenlopend. Heel graag het romantische, brocante repertoire. Maar ook het Franse opera repertoire. Ik heb net een masterclass in Engeland gevolgd rondom The Engelish Art Song dat was geweldig."

Welke opera zing je het liefst?
"Dat vind ik heel lastig, ik vind er zoveel mooi. Bellini opera of Rossini opera. Verder houd ik van liederen van Mahler, Wagner, Brahms."

Hoe kom je zo muzikaal?
"Klassieke muziek is mij vanuit huis meegegeven. Vanaf mijn zevende ging ik al naar de muziekschool. Daar was ik zes van de zeven dagen. Muziek is my first love and it will be my last. Ik ben begonnen met viool en piano en heb de hele opleiding aan het stedelijk consevatorium doorlopen. Vanaf mijn dertiende volgde ik zangles."

Je komt uit België, is het hier anders lesgeven?
"Ik denk dat het verschil vooral zit in de mentaliteit. Nederlanders zijn meer open. Ook denk ik dat kritiek minder snel als negatief commentaar wordt opgevat. Men ervaart het als input om van te leren. Uiteindelijk zijn Nederlanders directer en ik denk dat ik dat zelf ook wel ben geworden."

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?
"Een vakantie. Of als je mij naar de opera in Wenen stuurt."

Wat zou je doen met honderd euro?
"Opzij zetten. Investeren in mijn zaak of verdere studie."

En met een miljoen?
"Eerst mijn huis afbetalen, zorg dat mijn kinderen het goed hebben, geld opzij zetten voor oude dag en dan bepaalde organisaties zal steunen."

Waar droom je van?
"Een solo te zingen in de Metropolian Opera of in Carnagie Hall."

Reeks klachten over muurvast verkeer door Vaartweg

Gemeente kan nog geen maatregelen nemen

De vrachtwagen zet het verkeer muurvast.

BUSSUM - Er wordt rond de Vaartweg steeds vaker geklaagd over het verkeer dat er muurvast komt te staan als er een vrachtwagen met voorraad voor een naastgelegen bedrijf komt. De klachten komen vooral van buurtbewoners, zo somt Hart voor BNM op.

Als er een vrachtwagen komt om de zaak aan de straat te bevoorraden staat het gevaarte gewoon op straat, een laad- en losplek ontbreekt. Met de vrachtwagen op de weg staat de smalle straat muur vast en kan er geen auto meer langs.

Geen maatregelen
Buurtbewoners vragen de gemeente meer te handhaven. Wethouder Boland stelt dat de gemeente al voldoende handhaaft. "We snappen de overlast zeker, maar wat daar gebeurt gaat gewoon volgens de regels. We hebben daar geen laad- en losplaats en deze zaak moet gewoon bevoorraad kunnen worden. Dat kunnen we nou eenmaal niet verbieden. Het bedrijf moet gewoon kunnen werken", aldus Boland.

De wethouder vertelde dat het bewuste bedrijf plannen heeft om aan de Vaartweg uit te breiden naar een naastgelegen leegstaand pand. "Dat geeft ons goed de kans om de zaak nogmaals te kunnen bekijken. Het zou dus kunnen betekenen dat we de problemen binnen niet al te lange tijd kunnen oplossen, maar voor nu moeten we er genoegen mee nemen dat het is zoals het is. Het wordt nog even doorbijten."

De Injera van Yohn en Melat

Foto: Anthel Reijnders

door Anthèl Reijnders

Yohn vindt koken echt leuk. Gevlucht uit Eritrea en Ethiopië, startte hij op 25 jarige leeftijd, met geleend geld, een eigen restaurantje in de stad Tripoli in Libië. Door de politieke toestand in 2011 onder Khadaffi, moest hij vlucten. Zo kwam Yohn vijf jaar geleden naar Nederland. Hier leerde hij Melat kennen. Zij kwam ook uit Eritrea en deelde zijn passie voor koken. Samen dromen ze ervan een eigen restaurantje te beginnen. En zo kwamen ze op het idee om een 'eethuisje' op wielen te beginnen. Met hun kleine snackwagen staan ze nu op verschillende markten. Zelf eten ze graag het mild-zure, traditionele brood uit Eritrea: Injera. Een plat brood dat lijkt op een pannenkoek en is gemaakt van teff-meel. Deze meel komt van oorsprong uit Ethiopië, het is een gewas uit het geslacht van de Liefdesgrassen. De korrels van teff zijn zo klein dat het niet mogelijk is ze te pellen voordat ze gemalen worden. Teff-meel is daarom altijd volkorenmeel en is rijk aan voedingsvezels."Injera is dus heel gezond, voedzaam en ook nog eens glutenvrij!" zegt Yohn. Hij eet Injera al sinds zijn jeugd. Het liefst met Shiro, een kikkererwtenpuree. Met zijn hand scheurt hij een stuk van de Injera af. Hiermee pakt hij wat van de saus, groenten of stoofschotel van het bord. Een vork, mes en lepel zijn hierbij niet nodig, dus lekker makkelijk tijdens de picknick op de WereldBBQ!
De Wereld BBQ is op 14 mei, van 15.00 tot 19.00 uur op de Groene Long van Bussum. Het recept voor Injera van Yohn en Melat is te vinden op www. bussumsnieuws.nl

SDO pakt knap punt tegen sterk SJC

Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - SDO heeft afgelopen weekend een punt overgehouden aan het duel tegen het sterke SJC: 1-1. SDO was vooral het eerste half uur erg sterk, SJC kon daar amper wat tegenover stellen. De Bussumers kregen al snel een paar goede kansen. Doordat SDO vergat de scoren, kreeg SJC de kans dat wel te doen: geheel verrassend kwam de ploeg op voorsprong. Na de rust speelde SDO nog meer naar voren. Weer zorgden de Bussumers voor veel gevaar. De terechte tegentreffer werd gescoord door Desley Groenewegen. De Bussumer schoot een harde volley raak.

Pubquizen voor ALS Nederland in wijkcentrum Achter de Linde

Natascha Versteeg regelt al jaren activiteiten

Peter en Natascha van TEAM ALS Bussum. Foto: Bob Awick

door Yvette de Vries

BUSSUM - Een karaokeavond, bingoavonden en fietstochten. Natascha Versteeg organiseerde samen met TEAM ALS Bussum de afgelopen jaren al heel wat activiteiten. Voor naamsbekendheid van de ziekte en om geld in te zamelen voor stichting ALS Nederland. Aan dat rijtje initiatieven voegt ze nu een Pubquiz toe. Ze is druk met de voorbereidingen, want op zes mei is het al zover.

Natascha heeft zelf al twaalf jaar de (zenuw-/spieraandoening ALS en is op een rolstoel aangewezen. Wandelen op de hei, waar ze vlakbij woont zit er voor haar niet meer in. Haar energie haalt ze dus uit andere dingen, zoals het verzinnen en organiseren van activiteiten. "Je moet lekker bezig blijven. Natuurlijk heb ik wel eens rotdagen, maar ik neem het zoals het komt." Haar Haar stem klinkt opvallend energiek als ze vertelt hoe ze op het idee is gekomen voor de Pubquiz. "Ik kende het eigenlijk niet, maar kwam het toevallig tegen op Facebook."

Trouwe sponsoren
Ze verdiepte zich er in, verzamelde een flink aantal quizvragen en klopte bij de sponsors aan voor de prijzen en de tombola. Die laatste is vaste prik op de avondjes die Natascha organiseert. Ze heeft een aantal vaste adressen die haar, en ALS Bussum al jarenlang enthousiast steunen. Zo kan ze altijd rekenen op een dinerbon van De Gasterij. "Ik bel ze op en hoef eigenlijk niet eens iets te vragen, ze weten al waar ik voor bel." Helpende handjes genoeg dus, want Natascha doet het natuurlijk niet alleen. Ook het team van ALS Bussum en haar man Peter zijn enthousiaste creatievelingen. En over de locatie voor de bingo's, karaokeavonden en nu dus ook de Pubquiz hoeft Natascha zich tevens geen zorgen te maken. "Wijkcentrum Achter de Linde is sinds een aantal jaar onze thuishaven. Een plek waar we als TEAM ALS Bussum onze activiteiten en bijeenkomsten mogen houden", vertelt Natascha trots.

Ook een ALS ronde
Ondertussen somt ze nog wat andere prijzen op die de deelnemers aan de Pubquiz bij de tombola kunnen verwachten. "Een stofzuiger, een bon van de slager en wat kleinere prijzen." Wat de winnaar van de Pubquiz krijgt houdt Natascha nog even geheim. Het enige dat ze erover kwijt wil is dat het een kleinigheid is. "Meedoen is belangrijker dan winnen." Tussen alle vragen zit ook een ALS ronde. Natascha: "Een aantal vragen over ALS die bijdrage aan de bekendheid van de ziekte en bewustwording wat het inhoudt. De rest van de vragen komen van internet en heeft ze gekregen van iemand die vaker een Pubquiz organiseert.

Aanmelden
De teller staat nu op een kleine veertig deelnemers. In het wijkcentrum is plek voor honderd, dus er kunnen er nog wel een aantal bij. "Iedereen kan meedoen, van acht tot tachtig zeg maar." Van te voren aanmelden voor deelname aan de pubquiz op zes mei is wel gewenst. Dat kan via: teamalsbussum@hotmail.com. "We zouden het leuk vinden als een bekenden Nederlander de quiz wil presenteren." Als dat niet lukt hebben ze wel een andere 'quizmaster' achter de hand.

Van de lezers

Ook reageren op het nieuws? Mail naar redactie@bussumsnieuws.nl

NS is top

Wat een gezeur over de NS. En dat over twee treinen per uur in plaats van de vertrouwde vier treinen.

Als trouwe en frequente NS reiziger reis ik met plezier en comfortabel naar vele plaatsen in Nederland. Negen van de tien keer probleemloos op tijd en met goede overstapmogelijkheden, De tiende keer ligt de oorzaak niet altijd bij de NS. Vriendelijk en behulpzaam personeel. Minder treinen in de avond is wat minder comfortabel; het zal met het aantal reizigers te maken hebben. Efficiënt met gemeenschapsgeld!

Nico Bader

Participatie

Participatie bij de Gooise Meren; gaat het nu om het écht betrekken van bewoners/belanghebbenden bij projecten/besluitvorming? Of dat het gaat om informeren onder de noemer van 'participatie'? Twee actuele voorbeelden illustreren dat vooral het laatste de werkelijkheid blijkt.

1. Verbouw schoollocatie Emmaschool
Ik zie een verstoorde relatie tussen buurtbewoners en ouders/betrokkenen van de Emmaschool bij de aanpassing van het bestemmingsplan voor de verbouw door een te laat ingezette/niet adequate vorm van participatie. En een proces dat fors vertraagd is. Heeft het college er in eerste instantie voor gekozen om alleen te informeren? Waarom geen overleggroep met gemeente, school, omwonenden en ouders van leerlingen?

2. Spoorse Doorsnijdingen.
Ik lees het voornemen van participatie bij het inrichten van de wegvakken die naar de omstreden overweg Comenius leiden. Waarbij er volledig wordt voorbijgegaan aan het meest wezenlijke besluit en belang van omwonenden én gebruikers; de aanpassing van de overweg zelf. Heeft ook hier het college gekozen om te informeren over het belangrijkste besluit – en dan participatie toe te passen bij de uitwerking van dit besluit?

Collegeleden én raadsleden uiten steeds vaker dat burgerparticipatie een speerpunt is en nog nadrukkelijker aan bod moet komen. Met dat voornemen en intentie ben ik het volstrekt eens en steun dat van harte. Tegelijkertijd; alstublieft college; neem dan ook de betrokkenen echt serieus en betrek hen op het juiste moment als het er voor hén toe doet. En kies dan ook voor de juiste participatievorm- en laat het niet alleen bij informeren...

Daniel Nagel, Naarden

Sterke reeks brengt HCAW aan kop hoofdklasse

BUSSUM - Een sterke reeks afgelopen weekend heeft HCAW vooralsnog de eerste plaats van het hoofdklasse-klassement opgeleverd. De Bussumse honkballers begonnen een week geleden al goed aan het honkbaljaar en waren afgelopen weekend te sterk voor UVV.

HCAW startte donderdag goed aan het duel met UVV. De Bussumers openden al snel de score, maar konden pas veel later echt weglopen van de Utrechters en wonnen met 7-1.

Twee keer erg spannend
Afgelopen zaterdag was het duel lang spannend. Het duel tussen HCAW-werper Kaj Timmermans en oud HCAW-werper Jurjen van Zijl aan de kant van UVV kende lang geen winnaar. Na zes slagbeurten aan twee kanten stond het nog steeds 0-0. Een slagbeurt later brak HCAW de ban en won het vervolgens alsnog met 0-4 van UVV.

Een dag later was het alsnog erg spannend. Het leek er lang op dat HCAW geen problemen had. Na een snelle achterstand kwam HCAW op een 6-1 voorsprong te staan. UVV kwam echter terug tot één punt, maar HCAW kon de 7-6 voorsprong toch over de streep trekken.

HCAW staat na afgelopen weekend dus op een gedeelde eerste plaats. Komend weekend speelt HCAW tegen DSS dat lager staat.

Hockeysters Gooische komen goed weg

BUSSUM - Op het allerlaatste moment hebben de hockeysters van Gooische afgelopen weekend weten te voorkomen dat er punten verspeeld werden. De Bussumers wonnen krap aan met 2-3 van Phoenix.

De hockeysters kenden het hele duel problemen met de tegenstander. De Bussumers stonden even op een voorsprong, maar zagen Phoenix vlak voor de slotfase nog terugkomen. Een rake strafcorner bezorgde de Bussumers alsnog de zege.

Punt voor hockeyers
De hockeyers van Gooische hebben afgelopen weekend knap een punt gepakt tegen koploper SCHC: 0-0.

De Bussumers speelden erg sterk en konden SCHC goed ontregelen. Kansen op doelpunten waren er ook voor de twee ploegen, maar goals bleven achterwege.

12 / 24

14 / 24

'Ik ga door tot ik tevreden ben'

Van golfer naar graffiti-artiest

Reino werkt hard aan een werk van snowboardster Bibian Mentel die haar medaille kust. Foto: Bob Awick

door Jessica de Jong

BUSSUM - Voor Reinier van Bochove begon het allemaal met veel tekenen. Het maken van stoere letters, het inleven in de graffiti-scene. Hij groeide op in Huizen, maar daar zul je geen 'tags' van hem in het straatbeeld tegenkomen. "Ik had niet de lef om mijn pieces op de muur te zetten." Toch bleef hij zich ontwikkelen en nu, op 42-jarige leeftijd, wordt zijn jarenlange hobby langzaamaan een inkomstenbron.

Reinier staat in de schuur van zijn tuin. Hij woont er nog niet zo lang met zijn gezin en heeft zijn hele huis verbouwd tot droompaleisje. En hoe netjes alles binnen is, zo lekker chaotisch ziet de schuur eruit. Zodra de deur opengaat komt de geur van spuitbussen en drijfgassen je tegemoet.

Vier werken worden geveild voor de Mentelity Foundation

Eigen stijl
Hier vertelt de Bussumer hoe hij foto's bewerkt, uitknipt en als stencil / sjabloon gebruikt voor zijn werken. Hij werkt graag met schaduwen, niet te netjes, vooral zijn eigen stijl. Soms maakt hij een werk meerdere malen opnieuw. Hij gaat net zolang door tot hij tevreden is. "Soms maak ik iets en ziet het er een paar uur later compleet anders uit. Met een spuitbus kun je de kleuren gewoon over elkaar heen spuiten zonder dat het vlekt. Het hoeft niet te drogen."

Behalve zijn graffiti is Reinier druk als pedagogisch medewerker bij Tiens, het jongerencentrum van de SKBNM. Hier belandde hij negen jaar geleden nadat hij eerst had geprobeerd een golf-carrière op te bouwen en verkoper was geweest van onder andere golfsticks en advertenties voor een krant.

"Ja, van golfer naar graffiti-artiest is niet een hele logische keuze. Maar ik werk al 20 jaar met de spuitbus. Bij het tienercentrum ben ik ook weer veel gaan tekenen en daar ben ik ook echt gelukkig. Dat andere werk paste minder goed bij mij."
Reinier is de laatste tijd in Bussum steeds vaker te zien met zijn spuitbus. Zo stond hij laatst op het Jeugdcultuurfestival. Uiteraard onder zijn artiestennaam: Reino-Graffiti. "Dat was bij Uitwijk en echt een groot succes. Iedereen moest eerst langs mij lopen voordat ze naar binnen gingen. We hebben wel 200 doeken met de jongeren gemaakt. Ze vonden het ook allemaal leuk om te doen. Tegenwoordig geef ik ook kinderfeestjes graffiti. Vanaf een jaar of tien, anders zijn de vingers nog niet krachtig genoeg om goed de spuitbus te hanteren. Het liefst spuiten we ergens buiten op een stoere locatie, bijvoorbeeld onder een viaduct of in een steeg. Daar krijg je een passend streetart-sfeertje. De kinderen kunnen bijvoorbeeld iets maken met Ajax, Justin Bieber, hockey, paarden, Star Wars, dat soort dingen. Gewoon iets wat goed bij ze past en wat ze zelf leuk vinden."

Ook is Reinier onlangs in contact gekomen met de jongerenwerkers. Ze bespreken onder andere of ze iets kunnen doen voor hangjongeren in Bussum of om de skatebaan te voorzien van een paar mooie graffiti-werken. En daarnaast ontwikkelt hij een cursus die hij wil aanbieden bij scholen in de buurt.

Maar Reino-Graffiti werkt ook in opdracht. Bijvoorbeeld een werk voor in een winkel, op een muur, of een doek van een echtpaar ter ere van hun huwelijk.

Snowboard
Momenteel legt Reinier de laatste hand aan vier graffiti-schilderijen van paralympische sporters van Team NL. "Het zijn allemaal snowboarders, de bekendste is kampioen Bibian Mentel. Je ziet al een beetje wat de bedoeling is van het werk. Ze kust haar medaille, maar het is nog niet klaar."

Alle vier de kunstwerken worden begin mei tijdens een benefietavond geveild voor het goede doel, namelijk de Mentelity Foundation van Bibian. "Het wordt een hele happening met veel BN'ers en zo. Deze stichting zet zich in om kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking aan het sporten te krijgen, met name extreme boardsports. Ik maak vier werken, dus daar wil ik zeker 5.000 euro mee ophalen voor het goede doel."

'Veel mensen zien het echt als uit eten gaan'

Twee keer per maand staat het Schakel-diner op het menu

Martijn van den Berg (midden) met Rineke de Beer en Martin Luif en links Gerard Vis. Foto: Yvette de Vries

NAARDEN - À la carte dineren is het niet, maar de vrijwilligers zetten hun hart en ziel in om de gasten van het Schakel-diner een echt avondje uit te bezorgen met een diner dat restaurantwaardig is voor € 7,50. Maar het is wel eten wat de pot schaft. Of beter gezegd, wat de vrijwilligers samen hebben bedacht.

'Koken is mijn hobby. Ik kreeg op mijn zesde mijn eerste kookboek'

Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden met dieetwensen en wat de mensen lekker vinden, laat een van de vrijwilligers weten. Toch zullen er vaker wat verrassende creaties op het bord liggen. Sinds kort zwaait namelijk Martijn van den Berg als kok de scepter in de keuken. Eén keer per maand kookt hij op vrijdag. Voor het Schakel-diner op woensdag is er een andere kok. Martijn heeft al twee keer meegedraaid onder auspiciën van de vorige kok, maar nu staat hij er alleen voor. Alhoewel, hij werd bijgestaan door door de wol geverfde vrijwilligers, waaronder Rineke de Beer, Martin Luif en voorzitter Gerard Visser.

De 34-jarige Martijn, die in het gewone leven (inter)nationale dance-events organiseert, heeft al aardig wat fans verzameld. "Koken is mijn hobby. Ik kreeg op mijn zesde mijn eerste kookboek en ik wilde graag wat met mijn vrije tijd doen." Hij stapte binnen bij Versa en voordat hij het wist kon hij als vrijwilliger bij de Schakel aan de slag. "Ouderen en jongeren kunnen van elkaar leren. Ouderen hebben kennis en levenservaring en zijn vaak ook nog jong van geest." Een beetje zenuwachtig is hij wel voor vanavond en en passant informeert hij nog bij de anderen aan tafel wat ze van de meringues van vorige week vonden. "Die vielen echt in de smaak hoor", stelt Rineke hem gerust. De gemiddelde gast van het Schakel-diner is de zeventig al gepasseerd, maar er schuift ook wel een enkele veertiger aan tafel aan. "Veel mensen zien het echt als uit eten gaan, kleden zich extra netjes aan", vertelt Rineke. "Het bevordert ook de sociale cohesie in de buurt", valt Martin haar bij. De vrijwilligers, het zijn er op zo'n avond zes tot acht, doen ook hun best om er iets bijzonders van te maken. Over de entourage is ook goed nagedacht: mooi gedekte tafels, vriendelijke bediening en een heerlijk driegangenmenu met een aperitief en koffie of thee na. Er wordt voornamelijk met verse ingrediënten gekookt en de inkopen doen ze bij lokale supermarkten. Met slim inkopen redden ze het om binnen het budget te blijven. Bij het bepalen van het menu gaan ze niet over een nacht ijs. Rineke lacht: "Er wordt flink gediscussieerd. De gangen moeten onderling goed afgestemd worden, anders zijn de smaken niet in balans."

17 / 24

Op zoek naar geluk met Guido Weijers in Spant! Foto: Spant

donderdag 27 april

Koningsdag

Naarden en Bussum

Activiteiten op diverse plaatsen in Bussum en Naarden. Zie complete programma elders in deze krant.

Bridgen

WOC Spieghelwijck

Iepenlaan 354a kan men vrij bridgen van 09.30- 12.00 uur. Info tel: 6911903.

Diverse activiteiten

Christoforuskerk 10:00 uur

Verkoop van Brocante. Restaurant en schone toiletten. Verhalen vertelster. Insectenhotel maken voor kinderen.

Inloop in De Palmpit

WOC de Palmpit 10:00 uur

Elke ochtend kan men in wijkontmoetingscentrum De Palmpit gratis de inloop bijwonen.

Open Eettafel

WOC de Palmpit 17:30 uur

De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 houdt elke maandag- en donderdagmiddag een open eettafel om 17.30 uur met een vers bereide maaltijd. Aanmelden: 693 87 86 twee dagen van tevoren voor 12.00 uur. Maximaal 24 personen.

Wijkcoach

Bibliotheek Bussum 10:30 uur

Kosteloos aanspreekpunt voor vragen, ideeen en zorgen. Ook telefonisch bereikbaar: 06-38718004

vrijdag 28 april

ASGM busdagtocht

Het Trefpunt 8:30 uur

Dit is de sluitingsdatum voor de busdagtocht op dinsdag 16 mei naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Informatie: 035- 525 8205.

Biljarten

WOC Spieghelwijck 10:00 uur

Een leuke en spannende ochtend biljarten en een kop koffie in Spieghelwijck.

Thema Engelen

Majellakapel 12:00 uur

Activiteiten in de Majellakapel Meditatieve bijeenkomst met als thema:Engelen. Een engel is eigenlijk een "boodschapper"of een "bode".In religies komen we engelen meest tegen alsboodschapper.Zijn engelen slechts het product van een vruchtbaar brein of kunnen we ze ook vadaag nog ervaren?Vroeger leefden de mensen heel concreet met engelen, maar dat gevoel is in de vorige eeuw verloren gegaan. Wat zijn uw persoonlijke ervaringen en wilt u die met elkaar delen? Iedereen is welkom tussen 19.30 en 20.15 uur bij de bijeenkomst van "Rondom het Licht"op vrijdag 28 april in de zijzaal van de Majellakapel,Iepenlaan 26 te Bussum. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. www.majellakapel.nl.

Voorjaarsbingo in Uit-Wijk

Wijkcentrum Uitwijk 14:00 uur

Wijkcentrum Uit-Wijk dr. Schaepmanlaan 10 Bussum. Er worden 7 rondes gespeeld voor € 7,50 en er is nog een extra ronde met een mooie prijs.

Aquaballen

Sportcentrum de Zandzee 14:00 uur

Kom jij over het water lopen? Vanaf 14.00 uur gaan de Aquaballen te water en kun je een poging komen wagen! Let op: A diploma is verplicht bij deelname.

Tulpenbingo met high tea hapjes

Spieghelwijck 14:30 uur

Een spannende en boeiende bingo met heerlijk high tea hapjes en prachtige tulpen. Kosten: 4,- euro. Opgeven en info via telefoon: 6932318 of 6981330.

Broodje+

Landstraat 17:30 uur

‘Ruimte’ serveert weer Broodje+ aan de Landstraat 80, Bussum (achter het gemeentehuis). Inloop vanaf 17.30 uur met koffie/thee. Van 18.00 tot 19.15 uur bent u welkom voor u een heerlijke broodmaaltijd, met soep en een snack. Informatie: 035-6946971 of kijk op www.ruimte-bussum.nl.

Goed gesprek

Landstraat 19:15 uur

'Ruimte’ houdt aan de Landstraat 80, Bussum achter het gemeentehuis een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.15 uur. Allen welkom. Informatie: 035-6946971 of kijk op www.ruimte-bussum.nl.

zaterdag 29 april

Inloop

WOC de Palmpit 10:00 uur

Elke zaterdagochtend is er inloop in De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 te Bussum van 10.00 - 11.30 uur om mensen in de gelegenheid te stellen onder het genot van een kopje koffie, thee of warme chocolademelk gezellig samen te zijn.

zondag 30 april

Opentoptrouwlocatieroute en minitrouwbeurs

Fort Werk IV 11:00 uur

Vernissage/Fort Vivant doet mee aan de OpenTopTrouwLocatieRoute. Een leuke dag tussen 11.00 en 17.00 uur voor alle bruidsparen en belangstellenden. Een aantal van onze vaste trouwspecialisten zal hierbij aanwezig zijn zoals een bruidsmodezaak, bruidstaarten, fotograaf, make-up en haar, bloemiste,band, DJ, en meer! Gratis entree.

Salsales

Wijkpost De schakel 12:00 uur

Salsa spoedcursus voor beginners. Je leert salsa dansen in één dag. Geschikt voor absolute beginners of als opfriscursus. Tijd: van 12.00 tot 15.00. € 30 per persoon of € 55 per koppel. Informatie www.wijkpostdeschakel.nl of aanmelden via of bel 06 18977825.

Bingo

WOC de Palmpit 14:30 uur

In De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 is er weer een bingomiddag met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- (incl. een bingokaart en een kopje koffie of thee). Voor degene die geen bingo willen spelen is er gratis inloop.

maandag 1 mei

Modeshow

WOC de Palmpit 10:00 uur

Hoffmans Mode uit Leidschendam houdt een kledingverkoop met modeshow voor senioren, mannen en vrouwen. Aanvang: 10.00 uur. Entree, verlotingen en koffie gratis.

Inloop

WOC de Palmpit 10:00 uur

Verrassingsactiviteit

Sportcentrum de Zandzee 14:00 uur

Leuke activiteiten in het zwembad.

Meivakantie

Kindervakantieactiviteiten

Wijkcentrum SCAN 10:00 uur

In de meivakantie van 1,2 en 4 mei, zijn er weer leuke kindervakantieactviteiten bij de SCANVoor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De acitiviteiten zijn op maandag, dinsdag en op donderdag. De kosten zijn €2,20 per dagdeel of € 6 ,00 voor de hele dag. Dinsdag gaan wij sporten in de Lunet (Move it). Dit is een gratis activiteit. Opgeven bij Jose. Facebook: Kinderwerkster Scan Jose de Groot.


dinsdag 2 mei

Digicafé

Bibliotheek Naarden 10:00 uur

Digicafé met speciale aandacht voor beveiliging van PC en tablet. Gratis toegang.

Koninklijke Visio in Bibliotheek Bussum

Bibliotheek Bussum 10:30 uur

Informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid.

Nijntje Spelletjes

Sportcentrum de Zandzee 14:00 uur

Nijntje spelletjes voor de allerkleinste bezoekertjes. Tijdens het recreatief zwemmen vanaf 14.00 uur. Deelname t/m 5 jaar.

ASGM Handwerclub

Palmpit 14:00 uur

woensdag 3 mei

Middagsessie met spelletjes

WOC Spieghelwijck 14:00 uur

Jeu de Boules

WOC Spieghelwijck 14:00 uur

AquaDance4Kids

De Zandzee 14:00 uur

Guido Weijers

Spant! 20:15 uur

Guido Weijers presenteert: De wetenschappelijke kant van geluk. We worden doodgegooid met zelfhulpboeken over 'geluk', 'wetten voor succes' en 'hoe het optimale uit je leven te halen'. Guido mag oprecht van geluk spreken. Dat doet hij dan ook! In een kleine twee uur komen tips en tricks voorbij die een weg vrijmaken naar maximaal geluk.Iedereen die Guido eerder in het theater zag, kent z'n filosofische kant.

Versa vrijwillgerscentrale

Stichting Child Surgery Viet Nam zoekt een organisator publieksacties voor 2 tot 4 uur in de week. Het werk bestaat uit sponsoring, fondsenwerving en het ontwikkelen van ideeën voor de stichting.
Rode Kruis Bussum zoekt een districtsbestuurslid secretaris voor 8 tot 10 uur in de week, om de voorzitter en het bestuur te ondersteunen.
Versa Vrijwillige Thuishulp zoekt een medewerker thuisadministratie voor 3 uur per week. De taak is het ondersteunen van mensen bij het op orde houden van hun administratie.
Bibliotheek Gooi en Meer zoekt een klusjesman of –vrouw voor 4 tot 8 uur per maand, voor het af en toe uitvoeren van kleine klusjes.

Filmhuis Bussum

Dancer.

In waargebeurd LION pakt een jongetje de verkeerde trein.
Autistische jongen communiceert met Disneyfilm-dialogen in LIFE, ANIMATED.
Meeslepend NOCES brengt dilemma's van tweedegeneratie-immigrante in beeld.
Ode aan Iggy Pop en The Stooges in GIMME DANGER.
Japans gezin krijgt een vreemde in huis in thriller HARMONIUM.
Flierefluiter krijgt in DEMAIN TOUT COMMENCE plotseling de zorg over zijn dochtertje.
JACKIE volgt de First Lady.
In THE ISLAND AND THE WHALES controverses rond de walvisjacht op de adembenemende Faeröer eilanden.
Vitale rol in HIDDEN FIGURES voor drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst bij John Glenn's ruimtelancering.
MAGALLANES corruptie, twee mensen en een groot geheim in Peru.
MANCHESTER BY THE SEA met Casey Affleck als sympathieke 'loner' met verantwoordelijkheidsgevoel.
DANCER, het leven van ballet-fenomeen Sergei Polunin.
Warme film MONK over sterke familiebanden.
Prikkelende film HOME belicht de generatiekloof.
SNEAK PREVIEW.
KINDERFILM: SOLAN & LUDWIG: DE GROTE KAASRACE, TOEN MIJN VADER EEN STRUIK WERD en LUKAS & ABEL: VLEUGELBROERTJES

Big Bread opent vestiging

Sheng Chen (midden) met Wei Zhang en zijn partner. Foto: Yvette de Vries

NAARDEN - Een cafetaria met een werelds tintje. Want behalve de 'gebruikelijke' snacks staan ook een Big Bread Teriyaki, een Shanghai Burger en een Afrikaanse Burger op de menukaart. "Wereldse smaken met een Europees broodje", aldus Wei Zhang

Sinds een kleine twee weken is Big Bread aan de Mackaylaan 44 geopend. Het is de 14e zaak van deze franchiseketen. Wei Zhang, met ruim 20 jaar horeca ervaring, is de trotse eigenaar van deze fris ogende en uitnodigende cafetaria. "We besteden ook heel veel aandacht aan hygiëne", vertelt de eigenaar en oprichter van Big Bread Sheng Chen. Hij startte in 2008 met een zaak, in 2015 waren het er zeven en inmiddels is Big Bread op veertien plekken in het land te vinden. Chen verwacht dat er binnen enkele weken nog twee zaken bij komen. De ambities zitten niet alleen in de groei van de keten, ze zijn ook bewust bezig met gezondheid. "Dat vinden we belangrijk". aldus Chen. Salades en maaltijden worden vers gemaakt en de burgers zijn van een goede kwaliteit", noemt Zhang als voorbeeld. Ze besteden veel aandacht aan de samenstelling van het assortiment, maar ook aan aantrekken van de franchisenemers. Chen: "Goede ondernemers met veel horeca ervaring en enthousiasme."
Hij zit er dus pas anderhalve week, maar Zhang heeft al flink wat positieve reacties ontvangen. Uit de buurt en van klanten. Hij heeft zelfs al een paar vaste klanten.

Sheng Chen (midden) met Wei Zhang en zijn partner. Foto: Yvette de Vries

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Affiche uit 1985.

Amateurtoneel in Bussum

25 jaar Kameleon in 1972.

Dit jaar vieren twee Bussumse toneelverenigingen een veeljarig jubileum: Het Goois Toneel bestaat 90 jaar en Kameleon 70 jaar. Beide wortelen in een toneeltraditie die teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Toen begon de uit de Amsterdamse Jordaan afkomstige Louis Cressent samen met zijn dochters en schoonzoons in en rond hun huis aan het Oosteinde toneelopvoeringen te geven. Uit dat familie-initiatief werd in 1927 Het Goois Toneel geboren en uit dezelfde kring ontstond in 1947 Kameleon. Kleinzoon Wim Cressent bleef tot in de jaren 70 actief bij Kameleon, net als een andere kleinzoon, Louis Pelle.

De geschiedenis van de andere nog bestaande Bussumse toneelvereniging, De Schakel, gaat eveneens terug tot begin twintigste eeuw, maar heeft een heel andere achtergrond. In 1901 werd namelijk Door Oefening Volmaakt (D.O.V.) opgericht, de toneelclub van de rooms-katholieke Werkliedenvereeniging Sint Joseph. Aangezien de katholieke kerk niet alleen gemengd zwemmen, maar ook gemengd toneelspelen verbood, was D.O.V. alleen voor mannen. Vrouwenrollen werden gespeeld door de kleinere leden. In 1934 bleek dit verbod niet meer houdbaar. D.O.V. fuseerde met een andere katholiek clubje, Onderling Genoegen, dat het kerkelijk verbod al aan zijn laars lapte. Het nieuwe gezelschap heette Het Schouwspel en werd begin jaren 50 herdoopt in De Schakel. Vrijwel alle leden van Het Schouwspel waren woonachtig in het Sint Josephpark, de Laarderweg, de Bijlstraat, de Singel en de Koopstraat, op een steenworp afstand dus van het verenigingsgebouw van Sint Joseph aan de Singel.

Al deze verenigingen hadden een achterban van honderden donateurs, die trouw de voorstellingen bezochten en na afloop tot in de kleine uurtjes bleven dansen in Concordia, de Harmonie of het Vitusgebouw.

Wereldberoemd, maar niet in Bussum, was verder Anton Sweers, oprichter van Ons Leekenspel en de Toneelcentrale en regisseur van massaspelen met soms wel meer dan 30.000 deelnemers in het Olympisch Stadion.

En dan had je nog (tot vorig jaar) De Plankeniers, de toneelclub van de Bussumse, of liever Gooische, elite, met zijn eigen theater op de Hofstede Oud-Bussem.

Nol Verhagen

Het Bussums Historisch Tijdschrift, voor € 7,50 te koop bij de Kring, boekhandel Los en Bruna, is vrijwel geheel gewijd aan het Bussums amateurtoneel. Daarin figureren ook enkele 19e eeuwse gezelschappen, met opwekkende namen als Nut en Genoegen en Vooruitgang zij ons doel. Het amateurtoneel heeft letterlijk een belangrijke, maar vrijwel onbekende rol gespeeld in het uitgaansleven van Bussum!

'Eén pand biedt echt veel voordelen'

Winkel en Muziekschool samen

In de vernieuwde winkel is meer mogelijk. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Ze zitten helemaal prima op hun nieuwe stek. Begin februari verhuisde Dé Muziekwinkel van de gebroeders Schimmel naar de Dr. Schaepmanlaan 6. Op die locatie zit ook al jaren hun andere activiteit: De Gooische Muziekschool.

"Samen in een pand biedt veel voordelen", aldus Coen Schimmel. Aan winkeloppervlak hebben ze dan wel iets ingeboet, maar het grote voordeel is dat ze met hun klanten nu ook makkelijk even een kijkje kunnen nemen bij de muziekschool en de instrumenten die daar staan kunnen laten zien en uitproberen. Als je het zo stelt biedt de winkel eigenlijk veel meer mogelijk. Het assortiment is er in ieder geval niet kleiner op geworden. Schimmel: "We kunnen nu een veel breder aanbod van digitale piano's, toch de trend, laten zien." Trots zijn ze ook op hun net verworven premium dealerschap van Roland Piano's.
Zowel de startende muzikant als de semi-professional kan bij Schimmel terecht. Dat brede aanbod past, samen met hun muziekschool, in de filosofie van de beide broers: "We willen iedereen kunnen bedienen, van violist tot de ukelele speler. "Wist je dat dit instrument nu heel populair is", vertelt Coen nog snel.

REPARATIES NAAI/LOCKMACHINES VAN HUISSTEDEN GRATIS HALEN EN BRENGEN BUSSUM/HILVERSUM TEL'.NR. 035 - 6911161

SCHILDERWERK. Groot/klein. binnen/buiten schilder PMC Weespbeidt u altijd een vrijblijvende offerte. 34 j ervaring 06-53148137.

Computerhulp nodig? Gilde Gooi Noord geeft 65-plus gratis computer- of tablethulp aan huis. Tel: 035-5242313 mail: info@gildegooinoord.nl zie ook: www.gildegooinoord.nl

Huishoudelijke hulp:Gevraagd huishoudelijke hulp op woensdagen van 11.00 tot 14.00 uur. 0618090614

Tuinman:Gevraagd (gepensioneerde) tuinman. 0618090614

T.H. Garagebox Jac.P. Thijssepark 13 Naarden. € 125,- p.m. Voor inl. Visch & Van Zeggelaar 035-6933544

Gezocht: Lieve oppasmoeder voor onze kinderen. +/- 20 uur per week. Bij ons thuis in Naarden. Ervaring is een pre ivm baby. Licht huish werk. Graag schriftelijke reactie naar mpdb1974@hotmail.com

Huis laten ontruimen? vraag folder 0355233599 of www.woningontruiming.com

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Arthur's loodgietersbedrijf.nl
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk, riool, waterleidingen, gasleidingen, sloopwerk en het schoonmaken van de dakgoten, gratis goot en dakinspectie. 06-22418974.

Zorgt u voor iemand en wilt u er graag even op uit? U kunt om een vrijwilliger vragen die bij u thuis komt om de zorg een paar uur over te nemen. Versa Vrijwillige Thuishulp, 035 6947455 ma.- vr. 10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp

BUHR ZOEKT DEELRUIMINGEN: ZOLDER, KELDER, GARAGE, BERGING etc. Telefoon: 06-53408425 (Robert) of 035-6937512 (Gérard)

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Schildersbedrijf van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Gratis feestzaal tot 180 pers. Info 06-53319921

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Taxi naar/van Schiphol vanuit Naarden / Bussum € 50,-. A-to business (goodkinds service) tel.: 06-26984855

Gratis Tuinschetsdag in Naarden-Vesting

Hoe kan het beter of mooier? Schets samen met een professional je ideale tuin.

Ondernemers slaan de handen ineen

door Marieke van Veen

NAARDEN - Woonwinkel De Oude Tol houdt zaterdag een 'Tuinschetsdag', Klanten kunnen die dag in de winkel gratis advies krijgen van een professionele tuinarchitect.

Het gaat om een nieuw initiatief dat bij succes een vervolg krijgt, vertelt John Luiten van de Oude Tol.

Hollandstuin & Landschap
De architect die de consulten gaat verzorgen is al langer een goede klant van Luiten: "Jeroen Binnenkade van Hollandstuin & Landschap komt geregeld in onze winkel in Naarden-Vesting. Op een gegeven moment raakten we een keer aan de praat over een gezamenlijke Tuinschetsdag. We besloten het idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Aanstaande zaterdag 29 april is het zover. We hebben inmiddels al aardig wat aanmeldingen binnen."

Plattegrondje
De Oude Tol is zaterdag van 10 tot 17.00 uur geopend. Elk consult duurt circa 45 minuten. Hij kan die dag dus maximaal 8 mensen helpen. Luiten: "Als we fors meer aanmeldingen krijgen, kunnen we nog overwegen om zondag door te gaan. Dan zijn we namelijk van 12.00 tot 17.00 uur geopend." Wie zich aanmeldt voor een consult wordt verzocht foto's en een plattegrond van de huidige situatie mee te nemen. Binnenkade gaat vervolgens in samenspraak met de bewoners kijken wat er anders en beter kan.
De tuinarchitect hoopt natuurlijk met deze actie leuke opdrachten in de wacht te slepen. Voor Luiten zit het voordeel 'm in de (extra) aanloop. "Mensen die waarde hechten aan een mooie tuin, hechten vaak ook waarde aan een sfeervol interieur. De Oude Tol biedt een ruime collectie sfeervolle en eigentijdse meubelen."

Aanmelden voor de Tuinschetsdag kan via info@
hollandstuinenlandschap.nl of info@deoudetol.nl.

Column

Aflosvrije Hypotheken

Volgens onderzoek heeft ongeveer 30% van de eigenwoningbezitters een volledig aflossingsvrije hypotheek. Allereerst is er twijfel over de zuiverheid van de woordkeuze: 'aflossingsvrij'. Op enig moment in de toekomst zal de lening namelijk toch moeten worden afgelost. Er zijn zelfs eigenwoningbezitters die denken dat je nooit hoeft af te lossen. Ten tweede kunnen eigenwoningbezitters door het ontbreken van (tussentijdse) aflossing aan het eind van de looptijd van de hypotheek in de problemen komen door (nieuwe) eisen van de bank. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn:
* Alsnog geheel en ineens moeten aflossen;
* In etappes verplicht moeten aflossen;
* Lager inkomen;
* Verlies aan renteaftrek na dertig jaar looptijd;
* Lagere opbrengst gekoppelde beleggingsrekening.
Het gedrag van eigenwoningbezitters is medebepalend of de aflosvrije hypotheken een probleem worden. De toekomst is immers ver weg en je financiële plaatje in kaart brengen om nu een beslissing te nemen die pas over 10 of 15 jaar invloed heeft op je maandlasten is nu eenmaal niet iets voor de zondagavond als de weekagenda moet worden besproken. Je maandlasten verhogen omdat je nu ineens wel wilt gaan aflossen is tijdens de looptijd van de hypotheek natuurlijk erg lastig. Gek genoeg is het juist nu hét moment om deze transitie met een geringe toename van je maandlasten te kunnen uitvoeren. De lage rente stand en de stijgende marktwaarde helpen je enorm.
Gelukkig is het tegenwoordig al hipper om je hypotheek af te lossen, worden de voorwaarden om af te lossen steeds beter en helpt de bank je met meer mogelijkheden om flexibel af te lossen. Ook de AFM wil eigenwoningbezitters stimuleren om deze aflosvrije hypotheken om te zetten en heeft de overheid aan zijn kant. Hoe minder hypotheekschuld we als BV Nederland hebben hoe minder belastinggeld er op gaat aan eigenwoning bezit. De AFM gaat de banken zelfs aansturen om dit probleem voor de toekomst aan te pakken. In mijn ogen is daarom nu het moment om dit proces zelf te sturen en niet te wachten tot de overheid ingrijpt. U kunt ons bellen voor een adviesgesprek.

Slopen om te kunnen bouwen

Foto: Jaap van Hassel

BUSSUM - Er wordt druk gesloopt op het Bensdorp-complex. Week na week verandert er van alles.

De sloopwerkzaamheden zijn enkele maanden geleden gestart. Er wordt gesloopt zodat er straks gebouwd kan worden. Het werk gaat hard. Er wordt steeds een stukje van de Bensdorp-gebouwen weggehaald. En dat levert grote bergen met puin op. Nog pakweg anderhalve maand en dan staat nagenoeg alleen het Bros-gebouw er nog. Als de sloopwerkzaamheden worden afgerond gaat de bouw van start. Er komen 88 woningen. Daarnaast moet er plaats komen voor cultuur.

Lekker warm


De avonden worden alweer langer, maar voor de tijd van het jaar is het nog koud. Wil je toch wat langer buiten blijven zitten? Steek dan een vuurkorf aan. Lekker warm en het zorgt ook meteen voor een gezellige sfeer. Je kunt er zelf een maken van een wasmachinetrommel of kijk eens bij een bouwmarkt of tuinwinkel.

Opgeknapt

LAREN - Woningbouwvereniging Laren heeft onlangs weer 35 huurwoningen in Laren opgeknapt en verduurzaamd. De woningen, verdeeld over Weversweg, Berkenlaantje, Tussendoor en Melkweg, zijn door aannemer Van Dillen voorzien van dubbel (HR ++) glas en van spouwmuur-, kruipruimte- en dakisolatie. Enkele woningen hebben ook zonnepanelen gekregen. De woningen zitten nu op een energielabel van B en zullen dat merken aan lagere stookkosten.