BussumsNieuws

10 februari 2016

BussumsNieuws 10 februari 2016


Bussumse verdachten van mensensmokkel gepakt

Afgelopen maand werd aan de Huizerweg een busje ondersteboven gekeerd voor het onderzoek. Foto: Bob Awick

Marechaussee: ramp weten te voorkomen

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - De marechaussee heeft, naar nu bekend is geworden, enkele Bussumers aangehouden als verdachten van mensensmokkel.

De Bussumers worden ervan verdacht een mensensmokkelbende te hebben gevormd. De bende had het plan om met een boot asielzoekers naar Engeland te brengen. De bende kon worden opgerold toen een boot met 24 vluchtelingen en 2 verdachten op het punt stond om de oversteek te maken. Dat kon worden voorkomen. Er werden twee mensen aangehouden, waarop een lang onderzoek volgde.

Voor de rechter
Het groepje Bussumers werd afgelopen maand aangehouden. Het gaat om 3 mannen en een vrouw tussen de 23 en 45 jaar. Ze staan volgende maand voor het eerst voor de rechter. De marechaussee en enkele rechercheurs namen na de aanhouding van de Bussumers auto's en een boot in beslag.

Groter netwerk
De marechaussee vermoedt dat de gepakte Bussumers onderdeel waren van een groter mensensmokkelnetwerk. De vluchtelingen moesten voor de overtocht naar Engeland forse geldbedragen betalen, tussen de 500 en 3000 dollar. Voor de overtocht werden de asielzoekers, wachtend op hun lot, opgevangen in een safehouse in Huizen. Daar verbleven ze voordat ze naar de haven werden gebracht. De marechaussee stelt met het tegenhouden van de overtocht een ramp te hebben voorkomen.

Bezwaar-makers azc presenteren standpunten

BUSSUM - De bezwaarmakers tegen een groter azc op Crailo presenteren vanavond (woensdag) hun standpunten aan de gemeenteraad.

De groep Bussumers vertelt raadsleden waarom ze problemen heeft met een groter azc en welke gevolgen dat heeft voor hun buurt. De voordracht van de bezwaarmakers volgt op het steeds groter wordende verzet onder buurtbewoners van het azc tegen de komst van twaalfhonderd asielzoekers. De afgelopen weken werden meer dan elfhonderd handtekeningen verzameld.

De bezwaarmakers presenteren hun standpunten om kwart over acht op het gemeentehuis. Dat gebeurt openbaar.

Gesprekken met buurt later
De gemeente laat weten dat de rondetafelgesprekken met buurtbewoners over het azc op Crailo verplaatst worden naar volgende week.

De gesprekken stonden gepland voor deze week, maar door problemen met de post hebben veel buurtbewoners nog geen uitnodiging ontvangen van de gemeente. De gemeente heeft daarom besloten de gesprekken een week uit te stellen.

Buurtbewoners kunnen deze week alsnog een uitnodiging van de gemeente verwachten. Mensen die al wel een uitnodiging hebben ontvangen, krijgen een extra brief van de gemeente.

'Voedselveiligheid niet in geding'

Asbestbroodjes bij Kwakman

BUSSUM - Bakkerij Kwakman aan de Huizerweg heeft een van de ovens stil moeten leggen. Dit omdat de Inspectie SZW het vermoeden heeft dat er jarenlang brood werd gebakken waar asbest op terechtgekomen kan zijn. Eigenaar Peter Kwakman zegt dat de oven niet slecht is en dat de voedselveiligheid zeker niet in het geding is geweest. Hij laat de zaak nu verder uitzoeken door een gerenommeerd bedrijf en heeft de oven uit voorzorg voorlopig niet in gebruik.

Afgelopen week werd een verhaal naar buiten gebracht dat 'een bakker in het Gooi' asbestbroodjes verkocht. De inspectie vond het onverantwoord om door te werken met de oven. Er zouden namelijk zwaarbeschadigde asbestplaten in zitten waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Dat is schadelijk voor bakkers omdat ze er bij het inademen asbestkanker van kunnen krijgen. Daarnaast kan er asbest op de broodjes komen, maar dat is niet schadelijk en poep je meteen weer uit.

Kwakman heeft zelf inmiddels een onderzoek laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestbureau. "Daaruit blijkt dat de voedselveiligheid niet in gevaar is. Het rapport ligt ter inzage in de winkels en de klanten reageren gelukkig positief. Toch hebben we nu een capaciteitsprobleem en is het behelpen. Voorlopig wachten we het aanvullend onderzoek af."

Bussumer steekt plaatsgenoot neer

Na het voorval moest de Brinklaan lang worden afgesloten voor onderzoek. Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - Een Bussumse man (29) heeft zaterdagnacht een twaalf jaar jongere plaatsgenoot neergestoken aan de Brinklaan. Agenten hebben de verdachte aangehouden.

Het slachtoffer stond met een groepje anderen te praten toen een man en een vrouw langswandelden. Er ontstond een opstootje, waarna de man het slachtoffer neerstak. De jongen raakte gewond en moest, na eerste hulp door een trauma-arts, met spoed worden afgevoerd naar het AMC. De verdachte kon even later worden aangehouden op de Laarderweg en wordt nog verhoord.

322.000

euro kostte een Bussumse woning gemiddeld het afgelopen jaar

Alle de Werken van Flavius Josephus

Van een lezeres kreeg ik dit boek om het hier te plaatsen. Het is één van de belangrijkste boeken uit de oudheid, uit dezelfde periode dat het Nieuwe Testament ontstond.

Flavius Josephus, een Romeins-joodse geschiedschrijver, leefde in het begin van onze jaartelling. Zijn vertaalde geschriften geven een waardevol inzicht in het jodendom in de eerste eeuw en de achtergrond van het vroege christendom. Voor historici is zijn werk van onschatbare waarde om een inzicht te kunnen krijgen in de gebeurtenissen in het oude Israël en het Midden-Oosten na de periode van het Oude Testament en rond het begin van de jaartelling. Het bevat twintig boeken van de Joodsche Oudheden, het verhaal van zijn eigen leven, de Joodsche oorlogen, de vijf boeken van Egesippus, enzovoorts, in één band. In 1722 't Amsterdam uitgegeven bij Joannes Oosterwijk, boekverkoper. Dit is de herdruk ervan in facsimile. Opnieuw uitgegeven in 1975 door De Banier, Utrecht. ISBN 90 336 0600 3. Gebonden in blind gestempeld imitatieleer. Met vele 18e-eeuwse gravures en enige kaarten. 782 en 113 pagina's plus vele ongenummerde pagina's. Bovenzijde rood-op-snee. In zeer mooie, nieuwe staat. Het is een gewichtig boek: het weegt zes kilo.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 95 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Vijftig jaar geleden. Februari 1966

Maquette uit 1973 van de aansluiting bij de Huizerweg. foto gemeente Bussum

De bewoners van de Rembrandtlaan zullen op woensdag 2 februari vreemd hebben opgekeken. Buurman Suurhoff geeft een persconferentie. Het is minister J.G. Suurhoff van Verkeer en Waterstaat die zijn eigen woning gebruikt om bekend te maken dat een oplossing is gevonden voor het tracé van de nieuwe Rijksweg 1 bij Naarden en Bussum ('Om de Noord').

De puzzel van de aanleg van de nieuwe weg bij de IJsselmeerkust vlak langs de historische vesting en een aantal landgoederen kan met weinig schade worden opgelost, vertelt de minister aan de pers. Het grootste puzzelstuk is de lokale aansluiting van de nieuwe met de oude weg, compleet met viaducten en onderdoorgangen. De Bussumsche Courant legt het op 3 februari uit: 'Aanvankelijk had Rijkswaterstaat de aansluitingen (…) gedacht ter hoogte van de Oud-Blaricummerweg. Een dergelijke aansluiting zou het einde hebben betekend van de Oud-Blaricummerweg en van het landgoed De Beek'.

Villa De Clinge. foto collectie Winthorst

'Minister Suurhoff heeft bepaald dat de aansluitingen onmiddellijk bij de villa De Clinge moeten worden gemaakt. Dat houdt in dat men hiervoor het fraaie, laaggelegen weiland met de op heuvels geplaatste bomenrijen gaat opofferen. De nieuwe snelweg gaat hier dan naar beneden en zal vervolgens onder de Oud-Blaricummerweg worden doorgeleid. Die weg moet daarvoor twee meter omhoog gebracht worden. Ter plaatse zal het uiterste puntje van het landgoed De Beek worden aangetast'.

Het grote slachtoffer van deze politieke beslissing is het echtpaar Clinge Doornbos. Zij bewonen een grote villa (De Clinge) tegenover de kop van de Huizerweg. Precies op de plaats van hun huis komt de ingewikkelde constructie die nu al vijftig jaar bij automobilisten tot grote verwarring leidt. Vanuit Amersfoort worden zij opeens voor de keuze gesteld: Bussum links en Naarden rechts. Vanuit Amsterdam is de situatie onbegrijpelijk: al in Bussum rijdend wordt naar de verkeerde zijde van de snelweg gewezen om er te komen. Een nieuwe puzzel dus.

Kijk eens naar de maquette en probeer deze te herkennen. Wie het weet mag bij de huidige minister op huisbezoek.

Hans Jonker

Zilver voor trouwe dienst

Lange tijd weinig gehoord van bodemvondsten. Maar de detector wordt weer gehanteerd door Mark. Met opnieuw leuke resultaten. Een zilveren vondst, onder andere.

Om bodemvondsten te doen moet je eropuit gaan en moet het weer meezitten. Een negatieve combinatie van beide heeft ervoor gezorgd dat er een kleine stagnatie heeft plaatsgevonden in de aanlevering van fraaie en boeiende zaken uit onze omgeving. Maar de meldingen komen weer op gang en meteen maar weer een categorie 'prachtig'-vondst! Op een onooglijk stukje grond langs de rand van een pad in de grensstreek Blaricum/Bussum/Huizen klonk een week of twee geleden het krachtige, veelbelovende signaal uit de detector van Mark. Niet zo moeilijk om te herkennen. Een metalen kruis met een lauwerkrans en oorspronkelijk twee zwaarden, want eentje was afgebroken. Na zorgvuldig schoonmaken thuis bleek hoe echt mooi de vondst was. Duidelijk twee zilverkeuren te zien. Het zwaardje voor goed zilver en, heel belangrijk, ook het makersmerkje. In het ruitvormige kader staan 3 tekens gestempeld: een letter 'L' gevolgd door het cijfer '2' en wederom een letter, nu een 'E'. In mijn originele juweliersboeken was het even zoeken, maar al vlug kwam tevoorschijn dat de maker een zekere Louis Willem Ferdinand Engelhard is geweest die tussen 1895 en 1910 zijn werk deed. De vondst blijkt een militair zilveren kruis van verdienste te zijn voor 20 jaar (Romeinse cijfer) trouw. De vraag rijst natuurlijk al vlug: hoe kun je in hemelsnaam zo'n voorwerp verliezen?

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman; 19.30 u. Vesper mw. A. Schilder-Verhoef; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie kapelaan A. Geria; za. 13/02 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. C.J. Droger

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastor L.Koot; ma. 15/02 19.30 u. Vastenoverweging
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. P.G. Vellekoop
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. B. Oosterom en 17.00 u. ds. A. Visser H.A.
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. M.F.C. Junte
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. ds. P.J.C. Korver
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. zr. S. Weijers
*Evangelisch-Lutherse Kerk N-B 10.00 u. ds. W.F. Metzger H.A.
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P. Smit H.A.
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst ; do. 18/02 10.00 u. Mensenwijdingsdienst
*Kerk in de Meent 10.00 u. ds. S. de Jong

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig, kans op een graadje nachtvorst
Maandag passeerde een uitdiepende storing met aan de kust een zuidwesterstorm. Voor de rest van de week ziet het er minder onstuimig uit. Toch denderen ook de komende dagen met een krachtige westelijke stroming enkele nieuwe lagedrukgebieden het Noordzeegebied binnen. Het blijft daardoor continu wisselvallig. Het wordt tijdelijk iets minder zacht.

Donderdag en vrijdag
Donderdag verloopt wisselend bewolkt met af en toe zon en kans op enkele buien. Er waait een matige zuidwestenwind. In de nacht naar vrijdag kan het aan de grond licht vriezen. De dag start droog met wat zon. Later volgt er geleidelijk meer bewolking met kans op een bui. De zuidoostenwind trekt aan tot vrij krachtig. De maxima liggen beide dagen rond 6 graden.

Het weekeinde
Zowel zaterdag als zondag verloopt tamelijk wisselvallig. Er kunnen enkele buien vallen, lokaal met hagel of met een vlok natte sneeuw. Er zijn ook droge perioden waarin het soms kan opklaren. In de nacht kan tijdens opklaringen een graadje nachtvorst voorkomen. In de middag wordt het 5 à 6 graden. Er waait een meest matige wind uit veranderlijke richting.

Weetje
Ook februari laat wat winterweer betreft weinig tot niets zien. Toch was februari de voorbije zes jaar ook geregeld winters. Vorig jaar bracht februari de normale 16 vorstdagen (minima onder 0.0 graden). In 2010 en 2013 was februari koud met geregeld sneeuw. In de eerste helft van februari 2012 was sprake van een koudegolf met zelfs zeer strenge vorst (-15 tot -20 graden)

Klooster voorlopig nog niet op monumentenlijst

Gemeente wacht bouwplannen voor Mariënburg af

Het klooster in het centrum van Bussum. Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM - Het gaat nog wel even duren voordat klooster Mariënburg een monument wordt. Dat laat het gemeentebestuur weten na vragen van Hart voor Bussum. De gemeente wacht voor een deel op de plannen van de nieuwe eigenaar Slokker Vastgoed.

Ondanks het feit dat Marïenburg nog niet op de gemeentelijke monumentenlijst staat, kan Slokker niet zomaar zijn gang gaan. Het klooster is door de gemeente namelijk al wel op de lijst van beeldbepalende panden van Bussum gezet. De gemeente blijft hierdoor nauw betrokken bij de plannen die de nieuwe eigenaar heeft en wil er zo voor zorgen dat het historische karakter van het klooster niet verloren gaat.

Welke plannen Slokker ook heeft, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E) moet hier positief tegenover staan. Zonder een positief advies van deze commissie zal ook het college niet akkoord gaan met de verbouwplannen. Er wordt al jaren gesproken over een monumentenstatus en het college heeft al eerder besloten van plan te zijn het voormalige klooster aan te wijzen als monument. De reden waarom die monumentenstatus nog niet is toegekend is onduidelijk. Ook het antwoord op de vragen die Hart voor Bussum eind januari stelde geeft geen uitsluitsel. Voor het toekennen van een monumentenstatus moet een zogenaamde 'redevoerende omschrijving' worden opgesteld. Deze letterlijke omschrijving van hoe het pand eruitziet is nog niet gemaakt. Het college laat weten deze pas op te stellen als de bouwplannen voor het klooster zijn afgerond en basis daarvan het besluit zal nemen om al dan niet aan (een deel van) Mariënburg de monumentenstatus toe te kennen. Slokker laat weten binnenkort met het nieuwe college van Gooise Meren van gedachten te wisselen. Concrete plannen zijn er nog niet, maar er zijn al wel een aantal varianten bedacht waarbij rekening gehouden wordt met het historische karakter en toekomstige bewoners en omwonenden bij betrokken worden. Dat er woningen komen is zo goed als zeker, laat de projectleider bij Slokker, Erik Segeren, weten. Het pand wordt momenteel nog verhuurd aan woon-zorgcentrum Amaris Florisberg. Die verwacht dat de bewoners in de loop van 2017 terug te kunnen keren naar Muiderberg. Segeren haakt daar op in: "Tot die tijd kunnen en willen we ook niets doen." Voor 16 andere panden in Bussum en een tuin zijn inmiddels wel de noodzakelijke stukken opgesteld om ze aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Het pand is zeker tot medio 2017 nog verhuurd aan Amaris

Bussumse carnavallers maken gemeentewapen

De burgemeester kon lachen om het gemeentewapen. Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM - Wat De Erwtenschieters betreft kan de gemeente stoppen met het maken van een wapen voor de gemeente Gooise Meren: de carnavallers hebben er zelf een gemaakt.

De carnavallers maakten het wapen door de oude gemeentewapens van Bussum, Naarden en Muiden samen te voegen. Het wapen werd dinsdag naar de burgemeester gebracht. Ze kon er erg om lachen.

Het echte wapen van de gemeente Gooise Meren moet worden goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel dat de wapens van alle gemeenten beoordeelt.

Snel meer bekend over Huizerweg 54

BUSSUM - Er wordt snel meer bekend over de toekomst van het pand aan de Huizerweg 54. Makelaar Castanea laat weten dat er wordt onderhandeld met een koper voor het pand.

Wie de eventuele koper is en welke plannen er zijn daar willen zowel makelaar als gemeente niets over zeggen. Het gebouw heeft een maatschappelijke bestemming, waar onder voorwaarden van afgeweken mag worden. Zodra er een voorlopige koopakte is zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college, die uiteindelijk beslist.

Het bekende pand aan de Huizerweg staat al anderhalf jaar leeg. Het pand werd jarenlang gehuurd door onder meer de HKB, maar kwam leeg te staan nadat hoofdhuurder Versa besloot te vertrekken en de huur op te zeggen. De meeste huurders van het pand hebben een ander onderkomen gevonden.

Anderhalf jaar cel voor bezoeker zwembad

BUSSUM - De rechter heeft een stelende bezoeker van zwembad De Zandzee veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar. Dat laat de rechtbank weten.

De man, een Almeerder, brak twee jaar geleden meerdere zwembadlockers open en nam portemonnees, een telefoon en een autosleutel mee, om daar vervolgens weer een auto van een Bussumse zwembadbezoeker mee te stelen. Behalve het Bussumse zwembad was ook een Lelystads zwembad slachtoffer. De Almeerder kon worden opgespoord nadat beelden van de zwembadroof op tv werden vertoond. Een groot deel van de door de man gestolen spullen werd teruggevonden. Twee weken geleden werd nog 20 maanden cel tegen de Almeerder geëist.

Hennep-plantage opgerold

BUSSUM - Agenten hebben een week geleden, op donderdag, aan het Julianaplein een hennepplantage opgerold. Dat meldt de politie.

Een kamertje van een appartement aan het Julianaplein stond vol hennepplantjes. Alle 52 plantjes zijn vernietigd. Een Bussumse man (25) is aangehouden.

Genoten van etentje bij Fort H

Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN - Een lekker glaasje witte wijn was nog maar het begin van een heerlijk diner bij Fort H in Muiden voor het echtpaar Van 't Woud. Co van 't Woud had het diner namelijk gewonnen omdat hij rond de jaarwisseling meedeed aan de Gooise Meren Quiz in deze krant. De inwoner van de Hilversumse Meent vond de vragen niet lastig en besloot de antwoorden in te sturen. Hij won en vond dat het nu tijd was om zijn prijs in ontvangst te nemen. Het echtpaar kwam met de bus en laat weten dat het eten uitstekend was; ze hebben genoten!

Margreet Hartlief

Woont in Bussum sinds 1995
42 jaar en reisadviseur

Wat doe je overdag behalve leuke reisjes plannen?
"Mijn man en ik hebben twee kinderen van 9 en 2 jaar. Ik combineer de verzorging van de kinderen met mijn baan. Ik werk vanuit huis, via mail en telefoon."

Populaire vakantiebestemmingen dit jaar?
"Van dichtbij in Duitsland tot Spanje en Portugal. En van IJsland tot Canada en Nieuw-Zeeland."

Wat is je favoriete plek in Bussum?
"Heerlijk wandelen op de prachtige heidevelden rond ons dorp."

Wat mist Bussum nog?
"Meer faciliteiten voor de wat oudere jeugd."

En waar heeft Bussum te veel van?
"Parkeerboetes."

Een dag burgemeester van Gooise Meren, waar richt je je op?
"De toeristische trekpleisters van Bussum en omgeving nóg meer onder de aandacht brengen."

Nog een grote droom?
"Een rondreis door Afrika, op zoek naar de big five."

Voor wie in je naaste omgeving heb je veel bewondering?
"Voor de mantelzorgers die ik ken, die dag en nacht klaarstaan voor hun naasten."

Met wie zou je ooit nog eens een goed gesprek willen?
"Met Floortje Dessing over haar bijzondere reiservaringen."

Waar erger je je het meeste aan?
"Aan de kortzichtigheid van mensen."

Wat doe je met 1 miljoen?
"Eerst eens kijken of al die nullen wel kloppen!"

En met 100 euro?
"Me afvragen waar die andere vier nullen eigenlijk zijn gebleven..."

Waar wil je op toosten?
"Op de zomervakantie natuurlijk; zelf gaan we dit jaar naar Oostenrijk."

Voor 4000 euro schade na kraak afhaalrestaurant

Daders konden alleen lege kassalade meenemen

De zaak was dezelfde dag alweer open. Foto: Suparada Kaewchua

BUSSUM - Een groepje mannen heeft een week geleden, op zaterdag, tevergeefs geprobeerd om afhaalrestaurant Bai Kraprao aan de Laarderweg open te breken. Ze konden geen spullen meenemen, maar zorgden wel voor zeker 4000 euro aan schade.

De mannen probeerden een raam van het afhaalrestaurant in te slaan. Met een grote moker werd eerst geprobeerd een raam van gewapend glas stuk te slaan. Na zeven tevergeefse klappen sloegen de daders een ander raam stuk. De harde klappen tegen het glas zorgden ervoor dat omwonenden de mannen opmerkten, waardoor de mannen op de vlucht sloegen. Ze konden alleen een lege kassalade meenemen. De lade werd later teruggevonden aan de Anne Franklaan.
Er wordt nog naar de mannen gezocht. Het gaat om een erg lange man en een gezette man. Daarnaast stond er nog een man voor de deur te wachten tot de andere twee klaar waren. De mannen sloegen op de vlucht met een groene BMW met opvallend platte banden. Bellen met de politie kan op 0900-8844.

Stricker opent Bakery Café

Evelien en Peter Stricker. Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Het bakkersechtpaar Evelien en Peter Stricker opent zaterdag in het hartje centrum een nieuwe winkel waar je als klant letterlijk tussen het brood en de oven komt te zitten.

Met het Bakery Café, zoals deze vijfde winkel annex bakkerij van het stel gaat heten, willen ze een totaal andere beleving neerzetten met meer aandacht voor voeding en de binnenkant van de mens. Het echtpaar wilde na 24 jaar ook wel eens wat anders uitproberen. Hoe het er precies uit gaat zien houden ze nog even geheim.

Raad start zoektocht burgemeester

BUSSUM - De gemeenteraad gaat vanavond (woensdag) van start met de zoektocht naar de eerste vaste burgemeester van Gooise Meren.

De raadsleden starten alle procedures op voor het werven van de burgemeester. Als eerste moet de gemeenteraad laten weten aan welke criteria de burgemeester moet voldoen: er wordt een zogenaamde profielschets opgesteld.
Daarnaast wordt er een vertrouwenscommissie benoemd. Daarna kan de sollicitatieprocedure van start gaan.

Zomer
Het gaat nog wel even duren voordat we weten welke burgemeester straks het ambtsketen van de gemeente Gooise Meren draagt. Als alles volgens plan verloopt wordt de burgemeester komende zomer voorgedragen en benoemd.

Nieuwe naam bedrijven- vereniging FIN

GOOISE MEREN - De FIN Bedrijvenvereniging Naarden – Bussum heeft haar naam veranderd in FIN Bedrijvenvereniging Gooise Meren. Dat betekent dat bedrijven uit Muiden en Muiderberg zich nu ook kunnen aansluiten.

Het besluit viel vorige week op de ledenbijeenkomst. Naarden en Bussum zijn opgegaan in een nieuwe gemeente Gooise meren en het bestuur van de FIN vonden goed idee dit in de naam van de vereniging tot uiting te brengen.

Lid worden
Bedrijven gevestigd in Muiden of Muiderberg die zijn bezig houden met activiteiten die niet vallen onder detailhandel of de kleinschalige horeca kunnen vanaf 1 januari 2016 ook lid worden van de vereniging.

Web topvijf

1. Bussumse verdachten van mensensmokkel gepakt
2. 17-jarige neergestoken in Bussum
3. Vrouw voorkomt dat buurvrouw bestolen wordt
4. Hennepplantage opgerold aan Julianaplein
5. Voetballer Platje maakt overstap naar Hansa Rostock

6 / 24

'Je komt hier om te sporten voor jezelf, op je eigen tempo'

Samen genieten van de buitenlucht.

Testdag

Alle 55-plussers kunnen dit jaar op zaterdag 12 maart meedoen aan een fittest. Er worden dan diverse gratis sportieve workshops gegeven. Bovendien kunnen de personen zich inschrijven voor een beweegprogramma van 12 weken onder leiding van de buurtsportcoach, om daarna door te stromen naar één van de sportverenigingen en sportscholen in de buurt. De fittest is op zaterdag 12 maart in de Lunet en begint om 9.15 uur.
Vorig jaar deden 100 mensen mee aan deze sportieve dag.

De nieuwe gemeente zit vol inspirerende inwoners. Lokale helden en bruggenbouwers. Solisten die veel voor buurt en medemens betekenen, teamplayers die anderen motiveren, nieuwkomers met frisse plannen en mensen die al jaren actief zijn. Wie zijn deze Gooise Meerders? De komende tijd stellen wij er een paar aan u voor. Deze week buursportcoach Carola Turan die ouderen stimuleert om samen actief te zijn.

door Jessica de Jong

GOOISE MEREN - Een jonge vrouw gevolgd door drie ouderen op gymschoenen over de Vestingwallen. Ze wandelen stevig door, hebben een flesje water in hun hand. Buurtsportcoach Carola Turan is in haar nopjes, want ze heeft weer een paar senioren zover dat ze samen actief bewegen. Ze hoopt dan ook dat veel mensen uit Bussum en Naarden haar binnenkort weten te vinden en zullen aansluiten bij het sporten op de donderdagochtend.

Clen Hoogland en Carola doen een paar oefeningen.
Clen, Carola, Let en Nelly doen oefeningen met een waterfles in de hand. Foto's: Jessica de Jong

Senioren bewegen iedere donderdag met een sportcoach

Alweer een jaar draait nu het sportprogramma van de gemeente om senioren de mogelijkheid te geven samen te sporten. Het begint iedere donderdag om 10.00 uur met een inloop bij voetbalclub NVC in Naarden met een bakkie koffie. Er wordt gezellig gepraat en daarna wordt er samen gesport. De ochtend is om 12.00 uur afgelopen. De deelnemers betalen 2,50 per keer. Zo blijft het toegankelijk en laagdrempelig, is het idee. Na een aarzelend begin wordt de groep senioren steeds wat groter. Maar er is plek voor veel meer actieve inwoners van Gooise Meren. Verzamelplek is altijd NVC, waar ze graag meewerken aan het project. "Het is van groot belang dat senioren bewegen en een plek hebben om elkaar te ontmoeten. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen," vertelt Robert Jansen van NVC die het project van harte ondersteunt.

Voor iedereen
Carola Turan is de sportcoach die de ouderen meeneemt voor een stevige workout. En daar kan echt iedereen aan meedoen, vertelt ze. "Het initiatief is voor iedereen vanaf 50 jaar en ouder. Ook als je erg fit bent of juist niet en met een stok loopt; iedereen mag en kan meedoen. Je komt hier om te sporten voor jezelf, op je eigen tempo. Ik pas het programma zo aan, dat niemand zich bezwaart hoeft te voelen omdat ze bijvoorbeeld de groep zouden ophouden. We hebben bijvoorbeeld met hockey twee fanatiekelingen, die moet ik wel eens wat afremmen om het leuk te houden voor de groep" , lacht ze. Ondertussen gaan de oefeningen, onder een strakblauwe hemel met een klein zonnetje, gewoon door. Niet alleen stevig doorstappen, maar ook de armen omhoog, draaien met het bovenlijf, de knieën aanraken; het hoort er allemaal bij. Ondertussen wordt gezellig gekletst. Nu is het maar een klein clubje, maar als er meer dan tien meelopen, dan moet Carola wel eens haar best doen om boven het geklets uit te komen. "Dat is wel erg leuk om te zien. Sporten is op deze manier ook heel sociaal. Ze kennen elkaar eerst niet, maar ik hoor dat sommigen elkaar nu ook buiten de sport opzoeken."

Iedere week staat er iets anders op het programma. Balspellen, tafeltennis als het regent. Juist die afwisseling is wat Nelly Luiten (80) zo aanspreekt. "Turnen, skiën, tennis, ik heb alles gedaan. Nu het tennissen vanwege mijn leeftijd niet meer gaat, vond ik dit wel leuk om te proberen. In maart is er ook een dag waarop je verschillende sporten kunt uitproberen, daar wil ik ook zeker heen."
Naast haar loopt Let Kuhn. Vandaag is ze 83 geworden. Ze heeft haar witte gympen aan en zin in een lekker stevige wandeling. Het is dan ook genieten in het zonnetje op de wallen in de Vesting. Een betere start van een verjaardag is bijna niet te denken. Ze kijkt al uit naar het einde van de wandeling, want dan zal ze trakteren. Sportief gezien komt ze heel goed mee met de groep. "Ik heb mijn hele leven aan hockey gedaan. Zeezeilen is ook iets wat ik altijd graag heb gedaan. Twee jaar geleden nog ben ik met een vriendje naar Stockholm gevaren. Ik ben gewoon sportief aangelegd." Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij op haar leeftijd alles meedoet en geniet van de ochtend. Wie ook meeloopt, is Clen Hoogland (79). Voor hem is zo'n wandelingetje als dit een lachertje. Hij is namelijk fanatiek lange afstandswandelaar geweest. Hij vertelt trots dat hij in 2014 het punt bereikte waarop hij 2,5 keer de wereld is rondgelopen. "Ik heb daar 25 jaar over gedaan en ruim 3000 tochten gelopen. Er waren tijden dat we ieder weekend 100 kilometer wandelden. Ik heb gewandeld in Nederland, België, Frankrijk, maar ook Israël, Japan, China." En zelfs ondanks zijn enorme ervaringen kan hij erg genieten van een klein wandelrondje door Naarden. "Op mijn leeftijd moet je wel iets rustiger aandoen. Toen ik las dat ze hier ook aan sportief wandelen deden, was ik erg benieuwd wat dat inhield. Aan al mijn tochten heb ik internationale wandelvrienden overgehouden. Nu maak ik hier in Naarden wandelvrienden."

Bewonerscollectief wil om de tafel met provincie over N236

Franse Kampweg meenemen in plannen

Een jaar geleden vond er nog een dodelijk ongeluk plaats op de Franse Kampweg. Foto: Sjoerd Stoop

HILVERSUM / BUSSUM - De borden van de reconstructie staan al als aankondiging langs de N236. De provincie Noord-Holland gaat dit jaar groot onderhoud plegen aan deze weg. Volgens een bewonerscollectief uit de Hilversumse Meent is dit een uitstekend idee van Haarlem. Alleen betreuren de omwonenden dat zij hun ideeën voor de Franse Kampweg nog niet hebben kunnen delen met de provincie.

Het bewonerscollectief is daarom in de pen geklommen. In een brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland kaarten zij aan om tafel te willen zitten voor het stuk van de N236 tussen Bussum en 's-Graveland. "Ervaren N236-gebruikers zien in toenemende mate grote doorstroom- en veiligheidsproblemen", aldus de verenigde Meentbewoners. "De huidige infrastructuur is hier niet op berekend. Dat vereist een gesprek en discussie met de gebruikers en de bewoners over de uitgangspunten die gehanteerd moeten worden bij de aanpak van de N236-infrastructuur."
De discussie over de veiligheid op de Franse Kampweg laaide in augustus hoog op na een noodlottig ongeval. De dertienjarige Tommy-Boy kwam om het leven toen hij de weg overstak bij het Spandersbos. Na dit ongeluk zijn aan beide zijden hekken geplaatst, zodat fietsers niet meer direct de weg op kunnen rijden.

De plannenmakers in Haarlem hebben nu een uitnodiging ontvangen om langs te komen in de Meent. De bewoners stellen voor in de nabije toekomst een bijeenkomst te beleggen in het wijkcentrum. Daarnaast adviseren zij de provincie om in deze zogeheten initiatieffase scholen uit Bussum, de Fietsersbond en het Goois Natuurreservaat bij het proces te betrekken.

Ervaren N236-gebruikers zien grote veiligheidsproblemen

Oversteekbaarheid
Wat de Hilversummers betreft, is de 'oversteekbaarheid' een belangrijk item. Zij constateren dat er op de Franse Kampweg maar één oversteekplaats is voor fietsers. Die is bij het Shellstation te vinden, maar naar hun mening is deze nog te smal ook.

Na een oproep in het wijkblad van de Hilversumse Meent zijn diverse suggesties en oplossingen binnengekomen. Eén voorstel is om meer en bredere oversteekplaatsen te realiseren op dit deel van de N236. Dat vergroot de veiligheid van fietsers. Graag zien de bewoners daar snelheidsremmende maatregelen zoals drempels, en pleiten zij voor middengeleiders voor het autoverkeer. Een ander idee is om een fietstunnel aan te leggen. "Die bij voorkeur aansluit op de Melkmeent ter hoogte van de uitrit bij de Hocras en het benzinestation. Ter hoogte van de oversteek Franse Kampweg zou de autoweg ook verdiept kunnen worden aangelegd, waardoor het heidegebied wordt aangeheeld met het Spanderswoud", is te lezen in de brief aan Provinciale Staten.

Tevens is het idee geopperd om een fietspad aan de noordzijde van de gehele N236 richting Hilversumse Meent te realiseren.

'We hadden gelijk over Scapino'

BUSSUM - Ben de Veth en Kees Flink van Bussum Natuurlijk Beter voelen zich gesteund door een rapport van de Rekenkamer Commissie Bussum waaruit blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de herontwikkeling van het terrein Scapino / Nieuwe Brink.

Uit het rapport blijkt onder andere dat voormalig wethouder Barneveld zich te veel als projectleider had opgeworpen. Dit had veel invloed op de planning en het niet goed kunnen inschatten van de risico's. Ook toenmalig burgemeester Henk Heijman bleek vaart achter de plannen te willen zetten. Zelfs toen hij hier door zijn ambtenaren op werd aangesproken.

Verder blijkt uit het rapport dat er ook een goed overleg en goede planning ontbrak, en de case te strak, zowel qua tijd als ontwerp, was opgesteld waardoor er eigenlijk geen ruimte was voor verbeteringen. Hierdoor kon niet worden ingespeeld op de inspraakreactie.

Doorgedrukt
Al jaren volgen de heren (beiden planoloog) de ontwikkelingen op de voet. Ze waren altijd kritisch en stelden hier vele malen vragen over. Het hele proces verliep totaal niet naar hun zin. "Er werd niet gezocht naar het beste voor Bussum. Dit plan moest er doorgedrukt worden en de coalitiepartijen lieten VVD-wethouder Barneveld maar zijn gang gaan."

De notitie die nu, twee jaar na dato, naar buiten komt, noemen De Veth en Flink 'ontluisterend'. Ze doelen dan zowel op de rol van Barneveld als op het doordrukken van het plan zonder een goed inzicht in de financiële risico's. "Hierdoor is de lokale gemeenschap met hoge kosten opgezadeld en heeft het maatschappelijk veel verzet en frustratie opgeleverd."

Te snel
"Wij hebben hier altijd voor gewaarschuwd; het plan was niet klaar en werd er doorheen gedrukt. Nu blijkt dat ze dat zelfs voor de verkiezingen hadden willen vaststellen, maar het ging allemaal te snel. Overigens ook opmerkelijk dat het college de wethouder zijn gang heeft laten gaan en heeft gesteund."

"Wij hopen echt dat het nieuwe gemeentebestuur lering trekt uit het rapport, een sterke projectorganisatie opzet en de nieuwe raad ook echt gaat doen wat ze moet doen: niet alles voor zoete koek aannemen maar haar controlefunctie uitoefenen en participatie van de bevolking ondersteunen en stimuleren. Dat is democratie en dan is het allemaal niet voor niets geweest."

Ozb twee maanden later

GOOISE MEREN – De ozb-aanslag voor de inwoners van Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum valt dit jaar ruim twee maanden later op de mat dan gebruikelijk. De reden? Er zijn nog geen tarieven.

Het is aan de gemeenteraad om de nieuwe ozb-tarieven vast te stellen en dat gaat de komende tijd gebeuren. Dat zal overigens nog een flinke klus worden, het verschil is per kern behoorlijk groot. Muiders en Muiderbergers betalen nu het meest, Bussumers het minst. Pas als de tarieven bekend zijn gaan de aanslagen de deur uit. De gemeente verwacht in april. Alle eigenaren van huizen en bedrijven krijgen een aanslag voor de gemeentelijke lasten.

Bomexperts aan de slag op Kolonel Palmkazerne

BUSSUM - Bomexperts gaan de komende weken rond de Kolonel Palmkazerne onontplofte bommen en granaten opgraven en afvoeren. Dat meldt de provincie Noord-Holland.

De afgelopen maanden werden meerdere explosieven gevonden op en rond het Bussumse kazernecomplex. Het gaat om restanten uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieven moeten worden weggehaald zodat er straks gebouwd kan gaan worden op het kazernecomplex. Daar wordt al veel langer over gesproken. Volgens de provincie Noord-Holland levert het opgraven en afvoeren van de explosieven geen gevaar op voor omwonenden. Als de veiligheid wel in het geding komt en buurtbewoners moeten worden geëvacueerd, dan worden zij daar van tevoren over geïnformeerd.

Getuigen gezocht

BUSSUM - Corrinne van der Stap is op zondag 24 januari aangereden op de A1 om 10.30 uur ter hoogte van Bussum en zoekt getuigen.

"De man was onder invloed en werd meegenomen naar het bureau. Hij geeft een andere verklaring dan ik. Mijn auto is total loss. Als het tegenzit krijg ik niets vergoed. Ik heb reuma en daarom een auto met automaat en een hoge instap. De auto is erg belangrijk voor mij. Op het moment van het ongeluk liepen er mensen op de weg naast de A1 met hun hond. Ik hoop dat ze zich bij de politie melden."

Filmhuis Bussum

Tous les chats sont gris.

*In PUBLIEKE WERKEN zijn 19e-eeuws Amsterdam en Drentse turflanden levensecht gereconstrueerd.
*In THE LADY IN THE VAN woont een oude dame (Maggie Smith) jarenlang op de oprit van schrijver Alan Bennett. Waargebeurd.
*De bikkelharde Apple-gigant STEVE JOBS geportretteerd.
*THE DANISH GIRL ontroert wanneer een kunstenaar als vrouw verder gaat.
*Jongen en meisje in BLACK zijn verliefd, maar uit verschillende bendes uit de Brusselse banlieues.
*Bitterzoet PROBLEMSKI HOTEL schetst het leven in een azc.
*In CAROL verbeelden Cate Blanchett en Rooney Mara de liefdesrelatie tussen twee vrouwen in de vijftiger jaren.
*In VLEESVERLANGEN onderzoekt een knipperlichtvegetariër haar dilemma's door de oorsprong van haar biefstukje onder ogen te zien.
*In het ingetogen spannende TOUT LES CHATS SONT GRIS achterhalen een pubermeisje en een privédetective haar echte vader.
*FRANCOFONIA schetst hoe Louvre-directeur Jaujard tijdens de Duitse bezetting 'zijn' kunstschatten wil veiligstellen.
*JANIS: LITTLE GIRL BLUE, een intiem portret van Janis Joplin.
*SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling.
*FAMILIEFILMS: REIS NAAR HET NOORDEN en DUMMIE DE MUMMIE EN DE SFINX VAN SHAKABA over de zoektocht naar een geheimzinnig beeldje.

Versa vrijwillgerscentrale

*VluchtelingenWerk Naarden zoekt een maatschappelijk begeleider. U begeleidt nieuwe cliënten en helpt bij het vinden van de diverse instanties en bevordert het zelfredzaam worden in de Nederlandse samenleving. (9978)
*Vivium zorggroep Naarderheem zoekt 'visite'. Zijn er mensen die af en toe bij bewoners langs willen komen om een praatje te maken? (9963)
*Vivium Zorggroep Naarderheem zoekt baasjes en huisdieren. Rondom de dieren willen wij met de bewoners activiteiten organiseren. (9961)
Stichting wijkpost De Schakel zoekt medewerkers voor ons 'Schakeldiner-kookteam'. (9992)

donderdag 11 februari

BoodschappenPlusBus

Inzicht & Beweging-voorlichting voor ouderen bij Fysio Bussum inclusief gratis lunch.
U wordt thuis opgehaald en gebracht. Ritprijs 5 euro. Bel ma. t/m vr. van 10.00 tot 12.00 uur 035-7504192.

Bridgen

Bridgen in WOC Spieghelwijck Iepenlaan 354a, van 9.30- 11.00 uur.

Volksuniversiteit

Cursus 'Schrijf je eigen levensverhaal' door Hedwig van Lier. Vier bijeenkomsten door Volksuniversiteit Naarden-Bussum. Aanvang 14.30 uur. Locatie: Bibliotheek. Wilhelminaplantsoen 18, Bussum. Kosten 75 euro.

vrijdag 12 februari

Themamaaltijd

Themamaaltijd bij De Palmpit aan de Koekoeklaan. Aanvang 17.30 uur. Kosten € 10,-. Aanmelden: 035-693 87 86.

Biljarten

Biljarten voor beginners en gevorderden in WOC Spieghelwijck Iepenlaan 354a van 10.00- 12.00 uur. Opgeven: 035-6918829.

Theesessie

Theesessie in WOC Spieghelwijck Iepenlaan 354a van 14.00 – 16.30 uur. Met een praatje, een spelletje en een glaasje wijn.

Canto Ostinato

Een Valentijns Canto Ostinato-ligconcert van Jeroen en Sandra van Veen. Locatie: Grote Kerk Naarden. Aanvang 20.30 uur. Kerk open: 19.45 uur. Zelf een matje meenemen. www.theaterkantoor.nl/canto.

zaterdag 13 februari

ViJoS

Jaarlijks concert van Drum- en Showband ViJoS in Spant! Aanvang 20.00 uur. Kaarten via www.vijos.nl of aan de kassa. Toegang € 10,-.

Viering

Viering van 100-jarig bestaan van de Vrij-Katholieke Kerk. Locatie: Internationaal Theosofisch Centrum, Meentweg, Naarden

Mediumschap

Workshop Mediumschap bij Nimis centre of light. Van 10.00 17.00 uur, T.B. Huurmanlaan 15 te Bussum. Aanmelden via 035 - 6420307.

Repair Café

Repair Café van 10.00-13.00 uur in activiteitencentrum Jan Ligthart, naast de Mariakerk, Brinklaan 36A. Voor reparaties van kleine defecten aan kledingstukken, huisraad, huishoudelijke apparaten, fietsen en dergelijke.

zondag 14 februari

Themadienst

In de Wilhelminakerk in Bussum vindt op 14 februari een speciale ontmoeting plaats voor jongvolwassenen en gezinnen tot 50 jaar. Aanvang: 9.00 uur met ontbijt en start themadienst Second Love om 10.00 uur.

Theeconcert

Theeconcert van het Domstad Blazersensemble in de Majellakapel, Iepenlaan, Bussum. Aanvang 14.00 uur. Entree € 10,-, www.majellakapel.nl.

Dvd-voorstelling

Dvd-voorstelling bij De Palmpit aan de Koekoeklaan 3, Bussum. Aanvang 14.30 uur. Toegang € 2,-. Omdat het Valentijnsdag is, is er op deze middag ook gratis inloop.

maandag 15 februari

Kunstgeschiedenis

Cursus kunstgeschiedenis 'Kunstenaarsparen' door Diana Kostma in De Palmpit, Koekoeklaan 3 te Bussum. Van 14.30 - 16.00 uur. Opgeven via 035-8884795 of info@artemisomnibus.nl. Kosten: € 85,- voor 6 lessen.

Yoga

Yoga oefeningen in WOC Spieghelwijck Iepenlaan 354a, Bussum. Van 10.15 – 11.30 uur.

Lezing

Lezing door het CCIV over 'Verarming en verrijking in Nederland' door drs. H. Crijns. Aanvang 20.00 uur. Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 Bussum. Entree 6 euro.

Seniorencafé

ANBO Seniorencafé in Brasserie Stokjes en Lepel, Nassaustraat 3b, Bussum. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Tabletcursus

Tabletcursus voor android in WOC Bellefleur, op eigen tablet (geen iPad). De cursus bestaat uit 5 lessen op maandagmiddag van 13.00 – 15.00 uur. Van 5 februari t/m 21 maart 2016. Kosten: € 45,-. Locatie: Mackaylaan 11 in Naarden. 035-6953117. Aanmelden verplicht.

dinsdag 16 februari

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in Bellefleur, Mackaylaan 11-A te Naarden van 20.30 - 22.00 uur.

Fotopresentatie

Fotopresentatie door Klaas Oosterom met historische beelden van de gemeente Gooise Meren. Locatie: Antonius Hof, Bussum. Aanvang: 14.30 uur. Toegang gratis.

ANBO-lunch

Maandelijkse ANBO-lunch, aanvang 12.30 uur. Locatie: Brasserie Njoyz, Veerstraat 12 te Bussum. Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden via 035 - 6944483.

Filmmiddag ANBO

Filmmiddag ANBO met 'The Lady in the Van'. Locatie: het Filmhuis, Brediusweg 1 te Bussum. Kosten: euro 7,75. Kaarten aan de kassa of via www.filmhuisbussum.nl. Aanvang film 14.00 uur.

woensdag 17 februari

Muzikale tour

Muzikale tour met Amalia: lezing met cd's en piano. Aanvang 14.00 uur. Locatie: kerkzaal links naast de Majellakapel, ingang Iepenlaan 26, Bussum. Entree: € 5,50. Opgave: amalia.bus@kpnmail.nl.

Theemiddag

Theemiddag in WOC Spieghelwijck Iepenlaan 354a Bussum. Van 14.00 – 16.30 uur. Met kaarten, puzzelen en een glaasje drinken.

Lezing

Lezing door Diana Kostman over 'Spaanse meesters uit de Hermitage'. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. Toegang: € 3,-. Locatie: WOC Bellefleur, Mackaylaan 11 in Naarden.

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in De Heul, Koekoeklaan 3, Bussum van 18.30 - 20.00 uur.

Kunstlezing

ANBO Kunstlezing door Henk Roos over het museum voor modern realisme MORE in Gorssel. Van 10.30 - 12.30 uur. Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, Bussum. Leden: 4 euro, niet-leden 5 euro.

Rogier wint goud op Special Olympics

Bussumer wil door naar Winterspelen

Goud voor Bussumer Rogier Blaas. Foto: Lidy Blaas.

BUSSUM - De 19-jarige Rogier Blaas heeft afgelopen zaterdag op de Special Olympics een gouden medaille weten te pakken op de Super G. Hij deed dit in Lichtenstein waar hij elfde werd van het hele deelnemersveld van 190 skiërs.

Aan de Special Olympics doen mensen met een verstandelijke beperking mee. Al deze sporters hebben flink getraind en komen uit heel Europa. Als Hollandse jongen stond Rogier tussen toppers uit echte skilanden zoals Oostenrijk en Zwitserland. Blaas spreekt van een 'superleuke ervaring'. Hij vertelt dat hij flink had geoefend voor de wedstrijden. "Ik begon met skiën toen ik 3 jaar oud was en doe dat dus al 16 jaar. Ik train iedere zaterdag bij de Wolfskamer in Huizen en met dat team gaan we ook ieder jaar een week naar de sneeuw. Ook met mijn ouders ga ik altijd op wintersport."

Blaas vertrok naar Lichtenstein met in totaal 7 leden van de Wolfskamer en vier trainers. "Een hele leuke ploeg", aldus Rogier. "We hebben zaterdag twee keer een run geskied. De eerste keer viel ik. Dat was jammer, maar toen werd je wel in een divisie ingedeeld. De tweede run haalde ik goud. Dat had ik niet verwacht." De volgende dag stond de Bussumer opnieuw aan de start, maar toen wel in een andere, hogere divisie. "Ik werd toen vierde op de reuzenslalom."

Rogier in actie in Lichtenstein.

'Ik wil graag volgend jaar meedoen aan de Winterspelen'

World Winter Games
Rogier gaat uiteraard door met skiën. In Nederland heeft hij al aan veel wedstrijden meegedaan. Deze Special Olympics waren nieuw voor hem, maar hij heeft er erg van genoten. Hij staat dan ook liever in de sneeuw op de ski's dan op de borstelbaan. Ook heeft hij al een nieuw doel voor ogen. "Ik wil graag volgend jaar meedoen aan de Winterspelen (Special Olympics World Winter Games) in Oostenrijk. Daar ga ik hard voor trainen. Ik hoop dan weer goud te pakken."

Vervelende nederlaag voetballers NVC

NAARDEN - De kans wordt met de week groter dat NVC komend voorjaar moet gaan vechten voor klassebehoud. NVC, dat zelf nog steeds aast op een plaats rond de subtop, verloor afgelopen weekend van het wat hoger geklasseerde Zilvermeeuwen: 3-4.

NVC kwam al vroeg op een 0-2 achterstand te staan en moest vervolgens alles op alles zetten om weer terug te komen. Dat lukte de Naarders goed: doelpunten van Karim el Kaddouri en Ferry de Smaalen zorgden ervoor dat het weer 2-2 werd. NVC vergat echter daarna door te drukken.

De tegenstander van de Naarders kon weer weglopen: twee doelpunten zorgden voor 2-4. NVC kwam daarna tekort om nog wat terug te doen. De Naarders scoorden nog wel een keer, maar dat was onvoldoende om met een goed resultaat van het veld te stappen.

NVC moet punten pakken
NVC staat na afgelopen weekend op een teleurstellende plaats 10 van het klassement.

De komende weken moeten er meer punten gepakt worden om de gevarenzone te ontlopen. Komend weekend heeft NVC een goede kans om toe te slaan. Dan spelen de Naarders tegen FC Abcoude, de nummer voorlaatst van het klassement.

Voetbalsters SDO tevreden ondanks verlies

BUSSUM - Er werd afgelopen weekend dan wel verloren, maar toch hebben de voetbalsters van SDO een goed gevoel overgehouden aan het treffen tegen Purmerend voor de beker. De voetbalsters kwamen met 2-1 tekort voor het halen van de volgende ronde, maar tankten wel vertrouwen voor de komende weken.

De geplaagde voetbalsters van SDO moeten de komende weken alles op alles zetten om klassebehoud zeker te stellen. De afgelopen weken rommelde het volop rond het team: er werd veel verloren, de coach vertrok en er kwam een andere coach.

Afgelopen weekend was er amper wat te merken van de problemen van het team: SDO speelde sterk. De achterhoede van de Bussumers stond goed en aanvallend werden er al snel kansen gecreëerd. SDO kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Jennifer Neef. Vlak voor rust kwam Purmerend echter toch terug. Na de rust bleef SDO goed spelen, maar kwam het toch op achterstand te staan. Hoewel er nog kansen waren, kon SDO geen ommekeer meer forceren. Het voetbal van SDO bleef echter goed. Met het sterke spel van afgelopen weekend gaat SDO de komende weken met vertrouwen tegemoet.

Na weken van werk kan SDO op kunstgrasveld terecht

Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Het heeft wat werk gekost, maar de voetballers van SDO kunnen vanaf deze week terecht op het kersverse kunstgrasveld achter op het sportpark van de club. Het werk aan het veld werd afgelopen week afgerond.

Met de komst van het kunstgrasveld kunnen de teams van SDO nog beter verdeeld worden over het sportpark. Het veld was voor de aanleg van het kunstgras van natuurgras, waardoor een te hoge druk op de velden zorgde voor een slechtere staat van het veld. Het kunstgras lost dat probleem op: er kan nu de hele dag door op gevoetbald worden. Er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat SDO al het werk echt achter de rug heeft: langs het veld moeten nog lampen worden geplaatst, zodat er ook 's avonds gevoetbald kan worden. Dat gaat nog een paar weken duren.

DOC komt vooral na rust tekort

BUSSUM - De korfballers van DOC hebben afgelopen weekend geen goed resultaat kunnen boeken tegen de studenten van Amsterdam. De Bussumers verloren het duel met 17-12.

De laatste duels tegen DOC en Amsterdam waren stuk voor stuk spannend, waardoor er afgelopen weekend eveneens een leuk duel verwacht werd. DOC en Amsterdam maakten dat vooral voor rust waar. Er werd over en weer gescoord, waardoor het duel erg spannend werd. Amsterdam kon voor rust een gaatje slaan en stapte na de eerste helft met 7-5 van het veld.

Na de rust was alles echter anders: Amsterdam bleef scoren. DOC probeerde aan te haken, maar kwam tekort. Nadat de Amsterdammers een reeks van 5 doelpunten scoorden, was het gedaan voor DOC. De Bussumers konden nog wel wat terugdoen, maar het ontbrak de ploeg aan kracht om nog voor gevaar te kunnen zorgen.

Platje naar Hansa Rostock

BUSSUM - Voetballer Melvin Platje voetbalt de komende anderhalf jaar voor Hansa Rostock.

De Bussumer maakte afgelopen week op het laatste moment de overstap van het Franse Stade Brestois naar de derde profklasse van Duitsland. De overstap naar Hansa Rostock wordt het volgende avontuur van de Bussumse voetballer: de afgelopen jaren trok Platje al van Azerbeidzjan naar Zweden en vervolgens naar Frankrijk. Tussendoor speelde de Bussumer voor VVV Venlo. Daarvoor speelde hij voor FC Volendam en NEC.

"Voor Hansa Rostock op doelpuntjacht te gaan, doet mij veel plezier", zegt Platje op de website van de club. "Ik zal hard werken voor de fans en de club om zo snel mogelijk de degradatiezone te verlaten."

Gymzaal van leegstaande Michiel de Ruyterschool is weer in gebruik

Elk Gooisch Matras Komt Van Pas krijgt eigen stek

Iedereen die ook maar iets heeft bijgedragen wordt uitvoerig bedankt. Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Hoe je van iets kleins in no time iets groots kunt maken. Dat was wel de boodschap die doorklonk afgelopen vrijdag bij de officiële opening van The Gym, de nieuwe locatie van de Elk Gooisch Matras Komt Van Pas.

De gymzaal was al vanaf half december in gebruik, maar deze vrijdag werd door wethouders Marleen Sanderse en Gerben Struik de officiële opening verricht. Ze moesten even wat geduld hebben want voordat ze het 'lintje' mochten doorknippen nam Raoul Kuiper, een van de initiatiefnemers, het woord. Hij vertelde kort wat over de actie en zette daarbij iedereen die ook maar iets aan het succes had bijgedragen in het zonnetje. Aan de lange lijst kwam letterlijk geen einde.

Grand opening
Het plein was de dagen ervoor schoongemaakt en klaar voor de grote opening. Vanaf vier uur stroomde de voormalige gymzaal vol met belangstellenden. Van omwonenden en vrijwilligers tot bewoners van het AZC Crailo. Alle ingrediënten voor een leuk feestje waren aanwezig: hapjes, drankjes, muziek en een hoop blije gezichten. Met de opening van The Gym krijgt de stichting in de voormalige Michiel de Ruyterschool haar eigen, vaste plek. En dat was hard nodig.
Het aanbod van spullen werd inmiddels zo groot dat de vorige stek, een loods aan de Energiestraat in Naarden, echt te klein werd. Kuiper geniet zichtbaar van alles wat er nu om hem heen gebeurt. Ook hij had niet verwacht dat de actie zo'n vlucht zou nemen. "Het mooie is dat het een samenwerking is van ons als inwoners met de Syriërs."

'Het mooie is dat het een samenwerking is van ons met Syriërs'

Spullen
Vorig jaar september waren ze met een klein clubje mensen een actie gestart om spullen in te zamelen voor statushouders. "Ze krijgen dan wel een huis toegewezen, maar spullen hebben ze niet", vertelt Kuiper. "We hebben van koelkasten en tafels tot kleding en speelgoed ingezameld. Voor kleine spullen hoeft niet betaald te worden, voor koelkasten en fietsen bijvoorbeeld wel." Met de opbrengst daarvan willen ze onder andere een busje kopen om de spullen bij de mensen thuis te brengen.
De extra ruimte die de gymzaal nu oplevert wordt voor een deel ingevuld door de AltijdWerkPlaats van de Bussumer Rob Ebeling. Een professionele werkplaats waar statushouders, maar ook werklozen, mogen helpen om van alles en nog wat te repareren en te maken. Van fietsen, koelkasten en tv's tot deuren en schilderijlijstjes. De coördinatie doet hij samen met Mehrdad, die hiervoor in Iran als edelsmid werkte.
The Gym is open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 14.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Villa De Clinge. foto collectie Winthorst

De bewoners van de Rembrandtlaan zullen op woensdag 2 februari vreemd hebben opgekeken. Buurman Suurhoff geeft een persconferentie. Het is minister J.G. Suurhoff van Verkeer en Waterstaat die zijn eigen woning gebruikt om bekend te maken dat een oplossing is gevonden voor het tracé van de nieuwe Rijksweg 1 bij Naarden en Bussum ('Om de Noord').

De puzzel van de aanleg van de nieuwe weg bij de IJsselmeerkust vlak langs de historische vesting en een aantal landgoederen kan met weinig schade worden opgelost, vertelt de minister aan de pers. Het grootste puzzelstuk is de lokale aansluiting van de nieuwe met de oude weg, compleet met viaducten en onderdoorgangen. De Bussumsche Courant legt het op 3 februari uit: 'Aanvankelijk had Rijkswaterstaat de aansluitingen (…) gedacht ter hoogte van de Oud-Blaricummerweg. Een dergelijke aansluiting zou het einde hebben betekend van de Oud-Blaricummerweg en van het landgoed De Beek'.

Maquette uit 1973 van de aansluiting bij de Huizerweg. foto gemeente Bussum

'Minister Suurhoff heeft bepaald dat de aansluitingen onmiddellijk bij de villa De Clinge moeten worden gemaakt. Dat houdt in dat men hiervoor het fraaie, laaggelegen weiland met de op heuvels geplaatste bomenrijen gaat opofferen. De nieuwe snelweg gaat hier dan naar beneden en zal vervolgens onder de Oud-Blaricummerweg worden doorgeleid. Die weg moet daarvoor twee meter omhoog gebracht worden. Ter plaatse zal het uiterste puntje van het landgoed De Beek worden aangetast'.

Het grote slachtoffer van deze politieke beslissing is het echtpaar Clinge Doornbos. Zij bewonen een grote villa (De Clinge) tegenover de kop van de Huizerweg. Precies op de plaats van hun huis komt de ingewikkelde constructie die nu al vijftig jaar bij automobilisten tot grote verwarring leidt. Vanuit Amersfoort worden zij opeens voor de keuze gesteld: Bussum links en Naarden rechts. Vanuit Amsterdam is de situatie onbegrijpelijk: al in Bussum rijdend wordt naar de verkeerde zijde van de snelweg gewezen om er te komen. Een nieuwe puzzel dus.

Kijk eens naar de maquette en probeer deze te herkennen. Wie het weet mag bij de huidige minister op huisbezoek.

Hans Jonker

50 meter hoge boogbrug wordt in mei over snelweg geplaatst

255 meter lang, 50 meter hoog, 17 meter breed en 8400 ton zwaar. Foto's: André Verheul

MUIDERBERG - De verbreding van de route Schiphol Amsterdam Almere gaat in hoog tempo voort. Knooppunt Muiderberg gaat helemaal op de schop. Met als blikvanger de spoorbrug met 50 meter hoge boog. Het gevaarte staat nu nog langs de snelweg, maar wordt in mei (precieze datum nog onbekend) over de snelweg geplaatst. Een operatie die zijn weerga niet kent.

Wie voorbij Naarden het knooppunt Muiderberg nadert, rijdt het grootste infraproject van Nederland op dit moment binnen. Voor 5 miljard euro worden hier snelwegen opgeschoven, bruggen gebouwd, landtunnels aangelegd en knooppunten ontward. Dat alles moet de doorstroming verbeteren. De truc zit 'm vooral in het scheiden van verkeersstromen. Wie vanuit 't Gooi naar Schiphol moet, kan straks op de A1 voorbij Naarden al de rijstrook kiezen naar de A9 en verder. Dat scheelt op de A1 in- en uitvoegen, oftewel de verkeersmanoeuvres die files veroorzaken. Rijkswaterstaat noemt dat "het wevende verkeer eruit halen." Dat doen ze ook op andere plekken en uiteraard in beide richtingen. Zo ontstaat een ingenieus geheel van rijstroken, spitsstroken, bruggen, viaducten en fly-overs.

Waar op andere locaties van dit megaproject nog wel eens gebruik kan worden gemaakt van bestaande wegen of viaducten, moet bij knooppunt Muiderberg alles op de schop. Alle viaducten gaan eruit en worden vervangen door een hoger, lager, breder of langer exemplaar. Dat gebeurt gefaseerd: eerst wordt het nieuwe geplaatst en in gebruik genomen, daarna wordt het oude gesloopt. Of "geamoveerd", zoals ze dat hier zeggen.

Een knap staaltje werk.
Verderop langs de A1: Aquaduct Vechtzicht bij Muiden.
Drie nieuwe bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het werk gaat dag en nacht door.
De brug staat nu nog naast de snelweg, in mei gaat hij eroverheen.

De blikvanger is nu al de nieuwe spoorbrug. Hij is in de wijde omtrek te zien. Een slank ontwerp, zo wordt het genoemd. Dat is dan vooral te zien als je in het verlengde staat: 17 metertjes breed, precies genoeg voor twee sporen. Vanuit elke andere hoek is het ding vooral groot. 255 meter lang en 50 meter hoog om precies te zijn. De constructie weegt 8400 ton en staat nu op een bouwplaats naast de snelweg. In mei wordt het op speciale karretjes geplaatst en daarmee verreden tot over de snelweg. Pas dan wordt de betonnen vloer gestort en worden de rails en de bovenleiding gemonteerd. In een weekeinde in augustus, als het treinverkeer wordt stilgelegd, wordt het huidige spoorviaduct weggehaald en wordt de boogbrug op zijn plek geschoven.
Het opmerkelijke is dat de ingrijpende aanpassing van deze spoorbrug er niet voor het treinverkeer is, maar voor het autoverkeer dat eronderdoor moet. Ter plaatste is net voldoende ruimte om alle benodigde rijstroken kwijt te kunnen. Pilaren die het spoorviaduct ondersteunen kunnen daar niet meer bij. Dus moet er een spoorbrug komen die de hele 255 meter kan overspannen. Om die overspanning te krijgen zonder dat de brug doorbuigt, is een 50 meter hoge stalen boog nodig. Dat is de langste overspanning die tot dusver is gemaakt. De boog blijft lichtgrijs van kleur, zodat hij op de meeste dagen van het jaar wegvalt tegen de lucht.

Verderop bij Muiden wordt bijna 24/7 doorgewerkt om het grootste aquaduct van Europa op tijd af te krijgen. Op 28 augustus moeten hier de eerste auto's onder de Vecht door kunnen razen. Die dag is ook de nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal voor het eerst in gebruik.

Een gezin met twee kinderen op de basisschool in Bussum is op zoek naar een oppas (liefst met rijbewijs) die de kinderen van school kan halen en kan koken. Mogelijkheid van 4 dagen in de week van 5 uur per dag. Reacties graag op 06-46724345

Gewoon in Naarden: foto afdrukservice uit een professioneel foto-vaklab bij u om de hoek. Wij drukken af met de ultra moderne FUJI DL600 en de Epson 11880 zeer hoge kwaliteit. Prijzen zeer scherp, veel maten verkrijgbaar, keuze hoogglans, luster. Nieuwsgierig naar al onze mogelijkheden? En dat zijn er veel zie de site: http://www.fotovakprintnaarden.nl of ga om direct te bestellen naar de link http://afdrukservice.fotovakprintnaarden.nl Fotovakprint Naarden Amsterdamsestraatweg 15d. De werkplaats/showroom is geopend op di-wo en donderdag van 09:00-17:30. Maandag en vrijdag zijn de productie dagen, dan alleen op afspraak. Parkeren is gratis pal voor de deur op eigen terrein, wij verwelkomen u graag. Met vriendelijke groet, Bertine 06-28762763 en Dick 06-51083335

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

APPLE HULP De Apple specialist van 't Gooi. meer info:www.digiit.net Reparaties van o.a. MacBook, iMac, iPhone en iPads. Mail of bel: mail@digiit.net/ 06-34071112

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOP BIJ SPORT-INN BUSSUM! Adidas, Nike, Quick, Converse all star, Pantofola D'oro etc!

Hoe uw (vakantie)reis er ook uitziet, ik verzorg het graag voor u. Ik kom bij u langs, we bellen of mailen. Margreet Hartlief - The Travel Club, Bussum. 06-22120539, margreet.hartlief@thetravelclub.nl Aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds.

Elke week vol 2ehands-antiek-retro uit Inboedels & Zo open elke vr.+zat. 10-17 u. Koninginneweg 66, K'hoef. kijk op www.inboedelsenzo.nl

Goodkinds taxi € 50,- van 't Gooi van/naar Schiphol/Amsterdam. Tel.: 06-26984855

GITAARLES in BUSSUM, diverse stijlen voor alle leeftijden, beginnners & gevorderden. www.jaccomuller.com, 06-11135198, jaccomullermusic@gmail.com

Cursus Geheugentraining Start van de cursus "Beter omgaan met je geheugen" op woensdagochtend 24 februari. Duur: 7 lessen in Wijkcentrum de Draaikom Huizen Kosten
€ 42,- Inlichtingen 035-5260066 of
info@gildegooinoord.nl

Gevraagd: lieve oppas voor 3 dagen naschoolse opvang, die ook in overleg enige huishoudelijke werkzaamheden wil verrichten. Tel.: 06-46035090.

VLOOIENMARKT EEMNES zon.14 FEB. DE HILT Hasselaarlaan 1C. 100 kramen. DONEVENTS.NL 0294-2373200

Gezocht voor startersfunctie: fulltime beginnend administratief medewerker (m/v).
Mail uw cv naar notaris@
doudevantroostwijk.nl

ARSU Opleidingen: sterk in de regio voor uw boekhoud- en loonadministratieopleidingen. BKB, BKL, PDB, PDL, MBA en VPS. Leslocatie in Huizen. Ook privé- en examentrainingen. Info: 06-1305 9889 of mail henny@arsu.nl

TE HUUR: enkele en dubbele garages, vanaf € 140,- evt. met elektra in de omgeving Graaf Janlaan/Juliana van Stolberglaan, Naarden. Info: KOUDIJS MAKELAARDIJ, Rijksweg 65, 1411 GE Naarden, tel. 035-6944500 / info@koudijs.nl

Service & Quality Hondentrimsalon in Naarden. Voor alle hondenrassen. Wassen, knippen, scheren, plukken, ontwollen € 35,- per uur. Bel voor een afspraak: 06-20261762

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-.
Tel.: 035-8870159

Gezocht winkelmedewerker met kennis in acquaristiek. Zie vacature op
www.deboerdierenruiter.nl.

Stichting Kinderen in Nood is op zoek naar een vrijwilligers, die zorgt dat berichten op hun website terecht komt. Iets voor jou? Bel 06-47047167

Verzamelaar zoekt LP's/singles genre pop, rock, jazz, blues, soul, reggae. Bel 06-53197138

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Gratis feestzaal tot 180 pers. incl. onbeperkt drank v.a. 10,-. Info 06-53319921

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal speelgoed.
035-6938689

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

Dak4all voor al uw dakwerk met garantie, goed werk en betaalbaar 06-39045434

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Te huur: Studio 30 m2 in souterrain gemeubl. incl. G,W,EL. € 525,-. Inl. 035-6935525 / 06-22393323.