BussumsNieuws

25 april 2018

BussumsNieuws 25 april 2018


Lomanplein krijgt opknapbeurt

Straks geldt rondom het plein een parkeerverbod. Foto: Bob Awick

BUSSUM Nu de verhuizing van de Emmaschool naar de Graaf Florislaan steeds dichterbij komt, is het ook nodig het P.J. Lomanplein hierop aan te passen. Er is 770.000 euro nodig om het plein opnieuw in te richten.

De betrokkenen hebben meerdere opties besproken. Gekozen is om onder andere van de Fortlaan eenrichtingsverkeer te maken (richting de Zwarteweg) en er gelden op meerdere plekken rondom de nieuwe school stop- en parkeerverboden. Aan het Lomanplein zelf komt een parkeerplaats voor een grote schoolbus voor leerlingenvervoer.
Werkzaamheden aan de riolering op het plein en in de omgeving stonden pas voor 2025 gepland. Het idee is nu om dat werk naar voren te halen zodat de straat tegen die tijd niet opnieuw open hoeft. Die uitzondering wordt dan ook gemaakt voor de omringende straten: Fortlaan, Corverlaan en Graaf Florislaan.
De gemeente wil haast maken met de werkzaamheden omdat de school eind juni 2018 klaar is. Als het nieuwe schooljaar start, hoopt men dat al het werk afgerond is. Dit behelst ook de riolering en de straatverlichting. Vanwege de nieuwe inrichting moeten een paar bomen worden gekapt. Er komen nieuwe bomen voor terug. Op het brede trottoir voor de ingang van de school wordt een lage haag geplant die, volgens de gemeente, past bij de omgeving. Met de Vereniging Lomanplein en de OBS Koningin Emma is afgesproken dat de maatregelen worden geëvalueerd.

Woningaanbod neemt af, prijs stijgt weer

BUSSUM/NAARDEN Voor kandidaat-kopers blijft het de komende tijd een helse klus om een fijne en tevens betaalbare woning in de regio te vinden. Het aanbod neemt alleen maar af, terwijl de vraag groot blijft. Bovendien is de Gooi en Vechtstreek een populaire regio om in te wonen.

Dat meldt makelaarsclub NVM, afdeling 't Gooi (waar ook Gooise Meren onder valt) op basis van de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2018. Tijdens de eerste drie maanden zijn er 734 woningen in deze regio verkocht binnen gemiddeld zes weken.

Transacties

Het aantal transacties is met 26 procent fors lager dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de gemiddelde verkoopprijs met ruim 10 procent steeg naar ruim vier ton.

Minder aanbod

Tijdens het eerste kwartaal stonden er ruim 1.000 woningen te koop, een daling van 32,4 procent ten opzichte van begin vorig jaar. De gemiddelde vraagprijs van het totale aanbod bedroeg 679.000 euro en dat is een prijsstijging van 17,2 procent, terwijl dat in Nederland gemiddeld 9,9 procent is.

Hoewel de woningen in het Gooi populair blijven, neemt het aantal bezichtigingen per woning wel iets af, meldt de NVM, afdeling 't Gooi. "Veel zoekers raken ontmoedigd door het feit dat door deze marktontwikkeling al snel boven de vraagprijs geboden moet worden. Hierin vindt wellicht in het tweede kwartaal toch een kentering plaats."

Tekenbeet

Op de Bussummerheide staat een bijzondere bank met de opschrift 'Teek your Time' om iedereen bewust te maken van het gevaar van een tekenbeet.

9

Zeldzame verrassing op balkon

Zeker twintig jaar hangt er op mijn balkon een tenen mandje met wilde plantjes. En ook wat aangewaaide blauwe klokjes. Alles wat groeien wil is welkom. En dus ook die plotselinge zeldzaamheid.

Eigenlijk had ik er vorig jaar al een stukje aan willen wijden, maar ik meende dat het om een toevalstreffer ging die vlug verdwenen zou zijn. Ik had het helemaal mis, want een week of wat geleden zag ik hem in gezonde staat, daar aan de rand van het mandje. Ik heb het hier over de Dactylorhiza majalio, beter bekend als de (gevlekte) rietorchis of dactyl orchis. Een orchidee dus, die in het wild schaarser wordt, door vooral bemesting en verstoring door geknoei met de waterhuishouding. Momenteel is alleen het blad te zien met het kenmerkende vlekjespatroon en ik kan amper wachten tot de bloemen zich gaan aankondigen. De rietorchis vormt een tros vol met afzonderlijke bloemetjes in fraaie, helderrode en roze kleuren. Het is een soort godswonder dat deze plant zichzelf heeft genesteld in mijn mandje, want orchideeën zijn uiterst moeilijk te kweken. Ook het weghalen van een polletje uit de natuur is bijna altijd gedoemd te mislukken. Dat komt omdat de wortelknolletjes zich in nauwe samenwerking ontwikkelen met soortspecifieke bodemorganismen zoals schimmels of bacteriën. Dat heet symbiose. Bovendien vermenigvuldigen deze planten zich via sporen, wat het allemaal nog lastiger maakt. Mocht er toch een bloementros tevoorschijn komen, dan meld ik dat zeer zeker.

Weerbericht

Tamelijk wisselvallig en vrij koel
Na een warme aprilzondag stroomde deze week na de passage van een koufront aanzienlijk koelere, polaire lucht binnen. Een westelijke stroming bepaalt het weerbeeld. De stroming gaat in het weekend meanderen. Boven West-Europa snoert zich een gebied met lage luchtdruk af. De wind wordt dan tijdelijk aflandig. De temperatuur stijgt licht, maar het blijft wisselvallig.

Donderdag en vrijdag
Donderdag zien we een mengeling van zon en wolken met kans op een bui. Met 12 graden in de middag is het koel voor eind april. Er waait een stevige zuidwestenwind. Op Koningsdag neemt de buienkans iets af, maar een lokale bui blijft mogelijk. Naast wolken is er ook ruimte voor de (Oranje)zon. Het wordt 13 à 14 graden. De zuidwestenwind neemt iets in kracht af.

Het weekeinde
In het weekeinde neemt naar verwachting de wisselvalligheid geleidelijk weer toe. Zaterdag is het wisselend bewolkt met soms zonneschijn en ook kans op een bui. Zondag is de kans groot dat de bewolking verder toeneemt, gevolgd door enige tijd regen. De meest matige wind draait tijdelijk naar noordoost. De maximumtemperatuur in het weekeinde wordt 14 à 15 graden.

Weetje
De normale maximumtemperatuur ofwel het langjarig gemiddelde voor eind april bedraagt 16 graden. Vorige week lag de temperatuur ruim boven normaal, deze week duidelijk onder normaal. Sinds het jaarlijkse Oranjefeest op 27 april valt (sinds 2014) was de temperatuur telkens onder normaal. In 2016 en 2017 werd het zelfs niet warmer dan 10 à 11 graden.

Een uitgelezen boek
Atlas van Ortelius: De Nederlanden

Foto: Picasa

In een map vijf kaarten (52 bij 37 cm), éénmaal gevouwen. met reproducties uit het beroemde werk van Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius dat in 1570 onder de titel Theatrum Orbis Terrarum verscheen. De gegevens op de kaarten zijn, zoals toen gebruikelijk, in het Latijn gesteld.

Deze vijf kaartbladen geven een nauwkeurig beeld van de Nederlanden en de omliggende gebieden in de zestiende eeuw. Vergelijking van deze bladen met een kaart van het huidige Nederland levert talrijke interessante ontdekkingen op, waarvan wellicht een van de opmerkelijkste is dat bijna alle tegenwoordige steden, dorpen en vaak ook gehuchten al in Ortelius' tijd bestonden.

Een groot deel van hun charme ontlenen deze oude kaarten ook aan hun versieringen.

Het is te begrijpen dat deze kaarten in talrijke huizen letterlijk een sieraad aan de wand waren. Op de binnenzijde van de map, zonder aanduiding van jaar en uitgever, staat een toelichting. Gebruikssporen. Afgebeeld: het Gooi e.o.

Wilt u deze map kopen? Het enige exemplaar
is te koop voor 15 Euro. Mail of bel Oosterom:
oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. V.C. Lincenburg H.A.; Naarderheem 10.30 u. ds. P.M. Hof
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; za. 28/04 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. st. G. van Vliet

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. ds. P. Vellekoop
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. L. de Wit en 17.00 u. ds. J. den Dikken
*Remonstranten N-B 10.30 u. mw. E.K. Verhagen-Krikke
*Vrijzinnigen N-B 10.30 u. mw. C. Roolvink
*Doopsgezinde Gemeente B-N geen dienst
*Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.00 u. ds. K. van der Horst H.A.
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. D.G. Durieux H.A.
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst *De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Vanaf 25 april zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- TV Magazine met speciale aandacht voor Koningsdag, de lintjesregen en de Koningsspelen.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat in de bibliotheek van Bussum met directeur/rentmeester Karen Heerschop over het veranderingsproces bij het Goois Natuurreservaat.

Na 35 jaar stoppen Hans en Atie met het organiseren van het schoolvoetbal

Wie het schoolvoetbal gaat overnemen, is nog niet bekend

Voor Hans en Atie van den Boogaard was het vorige week woensdag het laatste schoolvoetbaltoernooi bij BFC en ze werden overladen met bossen bloemen.

Hans en Atie houden tijdens het voetbaltoernooi de standen bij. Foto: Bob Awick

BUSSUM "Ik ben 77 jaar en vind het welletjes. Nu geef ik het stokje graag door aan iemand anders." De andere reden dat Hans stopt, is dat de regels van het schoolvoetbal door de KNVB worden gewijzigd.

"Samen met Atie heb ik het al die jaren met veel plezier gedaan. Zo ook de laatste keer met het schitterende voetbalweer en het enthousiasme van de basisschoolleerlingen op de velden van BFC. Wat ook fantastisch is, is dat onze woonkamer nu een bloemenzee is. We hebben veel bossen bloemen gekregen en ook een vaantje van BFC."

Toevallig

F2 van de Emmaschool met de beker. Foto: Femke Ramaker

Hans vertelt dat hij toevallig bij het schoolvoetbal terecht is gekomen. "Henk Out kende ik van voetbalclub Allen Weerbaar, waar mijn zoons voetbalden, en was organisator van het schoolvoetbal. Hij vroeg of ik hem wilde helpen. Henk is er een paar jaar geleden mee gestopt en toen heb ik het overgenomen. Atie helpt mij gelukkig ook, want er moet altijd veel georganiseerd worden. Ze regelt bijvoorbeeld de scheidsrechters voor het toernooi, deelt de consumptiebonnen uit en we houden samen de standen op het toernooi bij."

Kampioenschap Gooi Noord

Elk jaar organiseert de KNVB een schoolvoetbaltoernooi voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 en Hans regelt het voor rayon Gooi Noord, die uit Naarden/Bussum, Huizen en de BEL-gemeenten bestaan. "De basisscholen in die gemeenten organiseren eerst zelf een toernooi en de winnaars komen naar BFC voor het kampioenschap Gooi Noord. De winnaars gaan door naar de regiofinales district West. Wat zo leuk is aan het schoolvoetbal is dat er ook kinderen voetballen die zelf niet op deze sport zitten, maar het wel leuk vinden om een balletje te trappen. In de herfstvakantie beginnen we met de inschrijfprocedure voor de scholen, die tot de kerstvakantie loopt. Daarna begint de indeling en dat probeer ik zo eerlijk mogelijk te doen, zodat iedereen een kans heeft om door te gaan. Ik let erop dat voetballers van twaalf niet tegen een elftal spelen met kinderen van negen jaar. En natuurlijk kijk ik ook wie er op voetballen zit en wie niet."

De winnaars

De finales zijn nu gespeeld en het werk van Hans en Atie zit er weer op. "Ik moet alleen nog de winnaars doorgeven aan de KNVB en dat zijn bij de jongens basisschool De Hoeksteen uit Bussum met team D2, de Binckhorst-St.Jan uit Laren met de E1 en het team F2 van de Koningin Emmaschool uit Bussum. Bij de meisjes gaat team D1 van de katholieke basisschool De Pionier uit Blaricum naar de finale, het E1-team van de Mariaschool uit Eemnes en de meisjes F1 van de Julianaschool Kwartellaan uit Bussum. De finales voor jongens uit groep 7 en 8 is in Hooglanderveen, voor de meisjes in Rhenen en de jongens en meisjes uit groep 5 en 6 voetballen in Achterveld."

Stokje overnemen

"De meeste mensen denken dat ik ook gevoetbald heb, maar dat is niet zo. Ik heb een keer meegedaan met een schoolelftal en dat was het dan ook. Wel stond ik al vanaf mijn zesde langs de kant bij HFC Haarlem, maar die vereniging bestaat niet meer. Ik heb dertig jaar in Haarlem gewoond en daar ook Atie ontmoet. Door mijn werk als schooladministrateur op het Sint-Vituscollege zijn we in 't Gooi gaan wonen. Op een gegeven moment ben ik terechtgekomen bij de Werkplaats Kindergemeenschap en daar heb ik gewerkt tot aan mijn pensioen. En als mijn jongens gingen voetballen, stond ik altijd aan de zijkant om ze te stimuleren en toe te juichen." Wie het stokje overneemt, is nog niet bekend. "Binnenkort hebben we daar een gesprek over met de buurtsportcoaches omdat zij hebben aangegeven om het over te nemen. Of dat lukt, weet ik dus nog niet."

Leerlingen Vondelschool regelen groot deel Koningsdagmarkt

De kindercommissie van de Vondelschool.

BUSSUM Ze hadden er flink wat voorbereidingstijd in gestopt. De Koningsdagmarkt afgelopen vrijdag op de Vondelschool is slechts een van de activiteiten van de kindercommissie van de school. Het was een groot succes, er werd druk verkocht en de opbrengst van 2.731,25 euro ging in zijn geheel naar War Child.

Het plein kleurde volledig oranje en overal werd koopwaar aangeboden. Van cakejes en zelfgemaakte armbandjes tot speelgoed van de zolder. En ja, anno 2018 zijn ook nog oud-Hollandse spelletjes als ezeltje prik en koekhappen populair. Nadat alle kramen zo'n beetje leeg waren was het tijd voor het rad van fortuin. De prijzen voor dat spektakel werden beschikbaar gesteld door ondernemers en een van de juffen gaf een workshop weg. Juf Françoise is een van de begeleiders van de kindercommissie. "De kinderen hebben dit ook zelf moeten regelen. Zo heeft Dolomiti een familiepakket ijs beschikbaar gesteld en ook Filmhuis Bussum is een van de sponsors." Ook vanuit de kant van de ouders kwamen flink wat prijzen, zoals toegangskaartjes voor Taste of Amsterdam en een voorstelling in het Beatrixtheater.

Bijzonder was de actie van een van de leden van de jeugdcommissie: Maraan uit groep 8. Zij had van haar gespaarde geld twee bioscoopkaartjes gekocht en die ingebracht als prijs. "Ik vind het vooral leuk om dingen te regelen en iets goeds te doen voor War Child." Ze was betrokken bij het maken van de nieuwsbrief, heeft goed leren plannen en is ook aan het knutselen geslagen.

'Een goed doel voor kinderen van hun eigen leeftijd spreekt aan'

In de kindercommissie zitten leerlingen uit alle groepen van de school en ze pakken hun taak uiterst serieus op. Zo hadden ze eerder al een flessenactie en een kerstbalactie bedacht en stond er met kerst een collectebus op tafel. Ze vergaderen om de week en in de aanloop naar Koningsdag wat vaker omdat er dan wel veel geregeld moet worden. Robine van 8 is een van kindercommissieleden Ze vindt het vooral leuk om dingen te mogen bedenken en ze heeft ook armbandjes voor haar kraampje op Koningsdag gemaakt. "Ik vind het fijn om aan kinderen die het niet zo goed hebben iets te geven", zegt ze op heel volwassen toon. Daarna moet ze wel meteen bekennen dat er nog wel flink wat armbandjes gemaakt moeten worden wil ze een kraam kunnen vullen. Ze heeft ook meegeholpen met het maken van een poster voor de Koningsdagmarkt. Daar stond haar naam achter op de actielijst. De juf legt uit dat er serieus vergaderd wordt en dat het doorlopen van de actielijst een van de belangrijke punten is. "De kinderen worden op hun verantwoordelijkheden gewezen. Wat je belooft moet je ook doen. Als ouders alles doen dan bereik je dat niet." De keuze voor War Child, het doel dat de Vondelschool al jaren steunt, is heel bewust gemaakt. Juf Françoise: "Een goed doel gericht op kinderen van je eigen leeftijd spreekt kinderen meer aan."

Lindeke Mast

Woont in Bussum, 62 jaar, is natuurgeneeskundige therapeut, inspirator en organisator

Waar ben je druk mee?
"Het festival Puur Pampus in het weekend van 7 en 8 juli. Het is het eerste Sneller Duurzaam Festival op een onbewoond eiland."

Waar kennen mensen je van?
"Van de Adviesraad Werk en Inkomen, de beweging Samen Sneller Duurzaam en de bijeenkomsten in mijn Mongoolse nomadentent (www.aardemoeder.nl) om tijdens volle en nieuwe maan even uit de digitale stress te stappen en weer in te tunen op het natuurlijke ritme van onze planeet."

Met wie een goed gesprek?
"Met Pim Fortuyn. Ik zou dolgraag willen weten hoe Nederland er nu uit had gezien als hij een tijdje aan het roer had gestaan."

Mooiste plek in Bussum?
"Mijn eigen stulpje, klein maar fijn. En mijn moestuin waar ik graag uitwaai om de verbinding met de natuur te voelen en tot mezelf te komen."

Welk boek ligt op je nachtkastje?
"Al mijn boeken staan in de slaapkamer dus ik slaap in een bibliotheek... Ben heel nieuwsgierig hoe mensen en de natuur in elkaar zitten, bij mij vind je geen fictie."

Lievelingsmuziek?
"Merelgezang, hommelgebrom, als puber Beatles, Bach, Pink Floyd en nu alles wat blij maakt, in trance brengt en/of diepe gevoelens oproept: 'Canto Ostinato' en harmoniummuziek van Hans-Georg Burghardt. Mijn buurvrouw zingt ook heel mooi als ze aan het koken is!"

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik 62 jaar ben en dat ik op mijn 14e een paar maanden in Algerije heb gewoond, de meest dierbare periode uit mijn jeugd."

Wat doe je in je vrije tijd?
"Lekker naar de doorgeefmarkt op zondagmiddag bij Soupurbe."

Gemeente maakt werk van VN-verdrag

GOOISE MEREN Goed nieuws voor mensen met een handicap in de gemeente. De gemeente Gooise Meren is uitgekozen om mee te doen aan het 'kKoplopersprogramma voor de implementatie van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap'.

Doel van het verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Er zijn talloze belemmeringen die het leven van mensen met een beperking nog steeds ingewikkeld maken.
Het doel van het verdrag is om mensen met een handicap volwaardig mee te laten doen aan de samenleving. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Lopende initiatieven krijgen in de koplopersgemeenten een impuls. Dit alles betekent dus dat Gooise Meren serieus werk wil maken van het verbeteren van de positie van mensen met een handicap/beperking.

Concreet betekent het bijvoorbeeld dat de gemeente bij bouwprojecten en verkeerscirculatieplannen rekening houdt met mensen met een handicap. Maar ook op zaken zoals banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de fietschaos op Bussum-Zuid en toegankelijkheid van stemlokalen. Zelfs de toegankelijkheid van het net gerenoveerde gemeentehuis in Bussum zou beter toegankelijk gemaakt moeten worden voor deze doelgroep.
De aanmelding bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten is in gang gezet door Marleen Sanderse met in haar kielzog de belangenbehartigingsgroep 'Terug Naar de Bossen'. De Bussumse Margreet de Boekert van de actiegroep is erg content. "Het voelt echt als een overwinning. Dit is beslist een opsteker voor de inwoners van Gooise Meren."

Bericht PVV'er over Tergooi wekt woede

HILVERSUM "Zojuist terug van bezoek aan ziekenhuis @Tergooi. Op de oogpoli personeel met een hoofddoek!!! De islam wordt je zo door de strot geduwd." Dit bericht van Naarder Statenlid Joost van Hooff van de PVV deze week op Twitter leidt tot veel verontwaardigde reacties. "Dit is toch niet serieus? Zelden zo'n racistische tweet gezien!", is slechts een van de vele opmerkingen.

"Mooi dat je ogen het weer doen. Jammer dat je hart nog rot is", is ook zo'n opmerking waaruit blijkt dat niet iedereen gecharmeerd is van het bericht. Andere reacties: "En dat is meteen het dubbele probleem bij het #PVVee; een varkensmuts erop en nog geen onbeschadigde hersencel erin." Of: "Wat is er aan de hand, meneer? Het is ook nooit goed bij de PVV hè? Als moslima's thuis blijven zijn het profiteurs en willen ze niet integreren en als ze werken, is het ook weer niet goed in uw ogen. Ik hoop dat uw oogkwaal geneest, maar uw grootste probleem zit tussen uw oren."
Ook Tergooi zelf reageert op Twitter en meldt daarop: "Vanzelfsprekend staat #Tergooi achter zijn medewerkers. Wij nemen mensen aan op basis van hun kwaliteiten en maken geen onderscheid naar religie."
Toch krijgt het Statenlid ook bijval. "Onder dat hoofddoekje gaat een vreselijk besmettelijk virus schuil, het zal de wereld enkel verder verzieken, dat is waar de PVV zich zo druk om maakt. Het virus moet gestopt worden, zie wat het brengt." En 'BozeBlanke' schrijft: "In ziekenhuizen zouden religieuze uitingen voor personeel verboden moeten zijn. Moet neutraal zijn. 100 procent met deze meneer eens."

Pas op voor autodieven

BUSSUM De politie waarschuwt voor autodieven. In Bussum was het 22 keer raak in zes weken tijd. Er werden vooral airbags en laptops gestolen.

Bij een tiental auto's werd ingebroken door het inslaan van een raam. In de andere gevallen was er geen inbraakschade aan de auto te ontdekken. Een aantal keer betrof het duurdere auto's die voorzien waren van een keyless entrysysteem.

Tieners vallen van snorfiets na aanrijding

Foto: Yvette de Vries

BUSSUM Twee tieners zijn afgelopen woensdag op de rotonde bij de Ceintuurbaan/Lorentzweg van achteren aangereden door een automobilist. Een 16-jarig meisje uit Bussum reed op het fietspad met een 15-jarige jongen achterop. Bij de rotonde wilde ze richting de Koekoeklaan en werd ze aangereden. De politie denkt dat de 26-jarige Amsterdamse automobilist de snorfiets niet had gezien.

Bussumse Didi Jung: 'Mijn hele leven is veranderd door één tekenbeet'

Het tekenseizoen is weer begonnen en kijk na een wandeling of je geen teek hebt

Midden op de Bussummerheide staat sinds kort een bijzondere bank met de opschrift 'Teek your Time' om iedereen bewust te maken voor het gevaar van een tekenbeet.

Met de bank op de Bussumerheide wil Didi Jung aandacht vragen voor de ziekte van Lyme. Foto: Bob Awick

BUSSUM "Ik ben een ex-Lymepatiënt en erg ziek geweest", vertelt Didi Jung (53). "Toen ik eindelijk de eerste honderd meter weer kon lopen, was dat naar een eikenboom midden op de heide. Ik dacht dat het een mooi idee zou zijn om daar een parkbank te plaatsen om zo aandacht te vragen voor de ziekte van Lyme."

"De korte wandeling was voor mij zo'n overwinning dat ik dat graag wil delen met andere Lymepatiënten, maar ook dat mensen zich realiseren hoe gevaarlijk een tekenbeet kan zijn en hoe je dit het beste kunt voorkomen. Daarom is er op de bank een messing plaatje geplaatst dat verwijst naar de site Tekenbeetziekten.nl."

Altijd controleren

'Veel mensen denken dat teken alleen uit bomen vallen'

De heide is van het GNR en Didi heeft contact met ze gezocht. "Ik heb toen gesproken met Fred Blessing en hij was meteen heel enthousiast. Samen zijn we de heide opgegaan om bij de eikenboom de juiste plek voor de bank te zoeken. De bedoeling is dat er ook een soort Lymeroute komt voor scholen en wandelaars met informatiepalen." Didi vertelt dat je jezelf en je kinderen altijd moet controleren op teken als je hier bent geweest. '"Veel mensen denken dat teken uit de bomen vallen, maar ze leven vooral in struikgewassen, grassen en heide, dus ook op het wandelpad. Teken in hun volwassen stadium zien eruit als kleine platte spinnetjes en zijn het meest actief vanaf het voorjaar tot het najaar. Check altijd je kleding of er een teek op zit en de warme plekken op je lichaam zoals oksels, liezen, knieholtes, nek en achter de oren. Als je een teek ontdekt moet je die meteen verwijderen met een puntig pincet of een tekenkaart. Bij een rode kring/vlek of griepverschijnselen ga dan naar de huisarts en vraag om een antibioticakuur."

Bacterie Borrelia burgdorferi

Didi heeft de bank voor elkaar gekregen met hulp van vrienden

Didi vertelt dat ze zelf de teek niet heeft gezien en dat ze ook niet weet hoeveel tijd ertussen de beet en de besmetting met de bacterie Borrelia burgdorferi, die de ziekte van Lyme overdraagt, zat. "Het kan op vakantie in Frankrijk, Luxemburg of op de Bussumerheide zijn geweest. In augustus 2013 ontdekte ik een langvormige rode vlek in mijn linkerknieholte en dat voelde niet goed. Ik ben naar de huisarts gegaan. Mijn eigen huisarts was met vakantie en ik kreeg een collega die meteen zei: 'Dit is geen tekenbeet, want het is geen ronde rode cirkel.' De ovale kring werd steeds groter en ik ben toen bij een andere huisarts langsgegaan. Ze zei: 'Je bent gebeten door een besmette teek' en gaf een antibioticakuur. Helaas werden mijn klachten niet minder en ik heb toen drie maanden lang verschillende antibioticakuren gekregen. Op een gegeven moment ben ik ermee gestopt met als gevolg dat de ziekte in alle hevigheid toesloeg. Mijn immuunsysteem was heel laag en in januari 2014 ben ik echt heel ziek geworden. Het werd zelfs zo erg dat ik mijn kinderen niet meer kon voorlezen. Ik zag wel de woorden, maar begreep niet meer hoe ik ze uit moest spreken. Ze noemen dat 'brainfog', een soort mist in je hersenen. De bacterie was door mijn hersenbarrière gegaan. Het schijnt dan dat de afvalstoffen van die bacterie in je hersenen komen waardoor je een soort alzheimer krijgt. Ik was echt de wanhoop nabij."

Antibioticakuur

Didi is toen naar Luxemburg gegaan, waar ze jaren heeft gewoond, en kreeg meteen een intraveneuze antibioticakuur voor een maand. "Ik ben daar een week gebleven en heb thuis met een thuisverpleegkundige de kuur afgemaakt. Na de kuur merkte ik dat ik weer beter kon nadenken, maar het heeft jaren geduurd voordat ik mij weer beter ging voelen, want ik heb daarna nog een keer zo'n behandeling en veel andere, alternatieve behandelingen gehad." Na vijf jaar voelt Didi zich beter, maar ze heeft wel bijverschijnselen aan de ziekte overgehouden. "Ik draag altijd een zonnebril omdat mijn ogen erg gevoelig zijn geworden voor licht. Ook mijn oren bescherm ik bij hard geluid omdat ik een kleine piep heb. Nog steeds kan ik niet alles goed onthouden en ik kan soms niet op woorden komen. Ook heb ik last van mijn darmen en veel pijn in mijn armen en benen. Dat is gewrichtspijn en dat is ook een van de gevolgen van de ziekte van Lyme. Bij mij is het dan ook chronisch en of ik ooit weer helemaal beter word, is de vraag, maar ik geef de hoop niet op.”

Elk jaar worden meer dan een miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, zo'n 27.000 mensen per jaar. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat de huisarts bezoekt vanwege een tekenbeet elk jaar toeneemt. Van de 27.000 patiënten houden daar naar schatting 1000 tot 2500 mensen per jaar langdurige klachten zoals gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten aan over. "Ik doe er dan ook alles aan om mijn immuunsysteem te versterken met onder andere vitamine C en D, magnesium en omega-3. Daarnaast doe ik yoga en ademhalingsoefeningen. Wel heb ik nog steeds de angst om weer gebeten te worden. Als ik de heide op ga, doe ik mijn sokken over mijn broek, spuit mezelf in met Anti-Teek en loop eigenlijk altijd midden op het wandelpad."

'Teek your Time'

Didi heeft de bank voor elkaar gekregen met hulp van vrienden. "Begin april was ik jarig en heb toen gevraagd om een bijdrage voor de bank. Ik ben nu op zoek naar bedrijven of particulieren die mij willen sponsoren zodat er meer banken geplaatst kunnen worden. De tekst op de bank kan dan worden 'Teek your moment' of 'Teek it easy' en er kan dan ook een plaatje met de naam van het bedrijf op komen. Door meerdere banken te plaatsen, hoop ik dat mensen zich ook echt bewust worden van het gevaar van teken en wat een tekenbeet met je kan doen, want deze ziekte is echt verschrikkelijk en dat gun je niemand."

Meer informatie? Stuur dan een mail naar Didi via didijung@gmail.com.

Koningsdag bij Bar Bodega Inn the Mood is een begrip in Bussum

'Het is dit jaar de 25ste keer; we vieren het jubileum samen met de burgemeester'

Olav en Flo achter de bar in hun eetcafé Bar Bodega Inn the Mood. Foto: Bob Awick

BUSSUM Het is een traditie geworden om Koningsdag, voorheen Koninginnedag, te vieren bij Bar Bodega Inn the Mood aan de Havenstraat. Dit jaar wordt het een bijzondere dag, want het is de 25ste keer en om dat te vieren komt burgemeester Han ter Heegde om 12.00 uur langs.

"We durven gerust te zeggen dat het altijd een groot feest is bij ons", vertellen de eigenaren Florence, beter bekend als Flo, Demmers en Olav Clijnk. "Het is het grootste Oranjefeest van Bussum en trekt elk jaar wel 1000 bezoekers, jong en oud, en ook uit omliggende gemeenten. We zijn dan ook trots dat de burgemeester de Koningsdag op een speciale manier opent en we hopen dat er veel mensen aanwezig zijn om het samen te vieren."
Sinds 1993 zijn Flo en Olav de trotse uitbaters van het eet- en feestcafé. "Ik kom uit een horecafamilie en voordat we de zaak konden overnemen, werkte ik hier al zeven jaar", aldus Flo. "Eerst als bijbaan en daarna ben ik hier fulltime gaan werken en werd ik het gezicht van het café. De eigenaar wilde toen stoppen en vroeg of het niet iets voor ons was. Olav komt van origine uit de reclamewereld en had een tussenstap gemaakt naar de Heineken-evenementen. Het leek ons een goed moment om de stap te maken en het café, toen nog alleen een kroeg, over te nemen."

Muziek met DJ Charles

DJ Charles speelt ook al 25 jaar op een podium op het terras

Ze zijn toen ook begonnen met Koninginnedag. ""Met mijn ervaringen bij Heineken wist ik dat we het beter anders konden aanpakken qua bereikbaarheid en snelheid aan de buiten bar. Er stond toen een klein barretje, maar dat werkte niet goed. Omdat de straat smal is, staat het publiek heel breed. We hebben toen aan twee kanten voor onze gevel grotere bars neergezet zodat de mensen niet elke keer door de menigte hoeven te gaan." Flo vertelt heel enthousiast dat veel inwoners hen vaak aanspreken met de vraag of ze wel weer Koningsdag vieren. "Het is echt een begrip geworden in Bussum. En natuurlijk komt DJ Charles ook weer. Voor hem is het ook de 25ste keer. Charles draait allerlei soorten muziek, van Nederlands tot populaire popmuziek zodat iedereen lekker kan meezingen en -swingen."

"Op Koningsdag werken we met zestien man. De meeste staan al jaren achter de bar en het is een mix van gasten, vrienden en mensen die hier ooit gewerkt hebben. Wat heel leuk is dat Fulco, een oud-collega van mij, elk jaar weer terugkomt om ons te helpen, ook al woont hij nu in Friesland. En hij neemt nu ook zijn twee dochters mee. Iedereen werkt dan voor een T-shirt en na het feest gaan we met z'n allen uit eten. Wij vinden dat heel bijzonder en dat geeft ook aan dat Koningsdag bij ons echt iets speciaals is."

Het Koningsfeest is van 12.00 tot 17.00 uur.

Een dagje golfen op Naarderbos voor het goede doel

De kunstwerken die de kinderen hebben gemaakt zijn ook geveild. Foto: yvette de vries

NAARDEN Hoeveel er precies is opgehaald met het golftoernooi op Naarderbos is nog even afwachten. Maar het bedrag waarmee Lions Crailo de IMC Weekendschool op Basisschool De Dubbeldekker in Hilversum jaarlijks sponsort is 20.000 euro. Dat is dus de minimale inzet. En dat betekent dat ze die ook echt moeten verdienen, want gewoon de portemonnee trekken is niet de bedoeling.

Het is de derde keer dat de heren een dergelijk golftoernooi organiseren voor dit goede doel. Maar behalve met sponsorgeld leveren ze ook nog een andere bijdrage aan IMC Weekendschool De Dubbeldekker. Een aantal van de leden staat namelijk zelf ook regelmatig voor de klas. Zo hebben ze een aantal ingenieurs in hun midden dat het heel leuk vindt om met leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag te gaan. Ze bouwen bijvoorbeeld een auto van paperclips of een vulkaan die lava spuugt.

Weekendschool

'Door de betrokkenheid bij de school bouw je ook een band op'

De IMC Weekendschool is een landelijk initiatief met als doel aanvullend onderwijs te geven aan kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. De docenten zijn mensen uit het bedrijfsleven of ondernemers die vrijwillig voor de klas staan. De leerlingen doen extra kennis op maar krijgen ook meer zelfvertrouwen, weet Erwin Blok van de Lionsclub uit ervaring. Hij staat zelf namelijk ook regelmatig voor de klas. De Dubbeldekker in Hilversum werkt al jaren samen met de Weekendschool. Daar volgen leerlingen uit groep 7 en 8 op woensdagochtend het programma van IMC. Ze krijgen bijvoorbeeld vakken als recht, filosofie, journalistiek, maar ook ondernemen, sterrenkunde en beeldende kunst. "We zijn erg betrokken bij de school en ook met de leerlingen bouwen we een band op." Erwin steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Het mooie is dat elke euro van dit golftoernooi, na aftrek van wat kosten die we maken, naar de school gaat." Met veel inzet van de leden en met hulp van Golfbaan Naarderbos hebben ze de kosten laag kunnen houden. Juist om het golftoernooi toegankelijk te maken voor iedereen. Een beetje in de gedachte van de Weekendschool dus. Op de golfbaan heerste zaterdag in ieder geval een ontspannen sfeer. Na een korte introductie gingen de ruim 80 deelnemers rond 11.00 uur richting de baan. Voor de vier aanwezige kinderen die op de IMC Weekendschool De Dubbeldekker zitten was het in ieder geval een bijzondere dag. Zij mochten de zelfgemaakte kunstwerken, die ook geveild werden, overhandigen en werden door Erwin meegenomen voor een rondje over de green.

IJs eten bij IJssalon Irene is een feestje

Probeer eens 'De Beatrix, een oranje ijsje'

Ambachtelijk gemaakt ijs met minder toegevoegde suikers. Foto: Bob Awick

BUSSUM De deuren staan wagenwijd open bij IJssalon Irene aan de Kerkstraat 15. Niet alleen omdat het de afgelopen week zo mooi weer was, maar de nieuwe eigenaar Adriaan Ribbeling heeft gastheerschap en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. "IJs eten is een feestje."

Het Oranje-ijsje is echt bij toeval, uit restjes fruit, ontstaan

Hij heeft even tijd om te gaan zitten en 'zijn verhaal' te doen. Het is doorlopend druk en hoewel hij de ijssalon in de zomer van vorig jaar overnam, voelt het nog wel als een opstartfase. "We zijn een ploeg aan het bouwen van medewerkers die vrolijk en professioneel zijn. Als je hier achter de toonbank staat ben je ook verantwoordelijk voor het feestje." Een ander punt zijn de ingrediënten. "In een groot deel van het ijs, en dan met name het sorbetijs, zit gemiddeld 60% minder toegevoegde suikers. IJs is bovendien een traktatie die voor iedereen bereikbaar is, dat maakt het ook een feestje."

Adriaan lacht als hij zegt dat het met een ijssalon erbij hard werken is. "Ik was advocaat en dacht altijd dat ik toen hard werkte." Ondertussen houdt hij scherp in de gaten wat er op de vloert gebeurt en de medewerkster die hem om advies komt vragen krijgt ook alle aandacht. "Zo wil ik ook met mijn gasten omgaan", reageert Adriaan. Maar hoe beland je nou van de rechtszaal in een ijssalon? Ten eerste wilde Adriaan iets met zijn handen gaan doen en zijn geld niet meer met 'zijn hoofd' verdienen en ten tweede stond hij altijd al graag in de keuken. "Ik heb altijd gekookt met de kinderen van mijn broer en we maakten ook ijs. We probeerden allerlei combinaties van smaken uit." Soms bleek het een schot in de roos, zoals de smaak Myrthe, genoemd naar het nichtje dat de smaak bedacht. "De smaak van Myrthe was zo goed dat ik dacht: dit kan ik gaan verkopen." Overigens, de ijssalon is dan wel een heel nieuw speelveld voor Adriaan, ijs maken en verkopen niet. Hij maakt al jaren ijs voor de horeca en heeft een hele schare vaste klanten. Op 30 april 2012, tijdens de laatste Koninginnedag, verkocht hij zijn eerste ijsjes: de Beatrix. Een oranje ijsje met sinaasappel, mango en aardbei. Bij toeval ontstaan: het waren de 'restjes' fruit. Vanaf dit jaar gaat die smaak door het leven als Oranje-ijsje. Irene is ook het hele jaar open. De echte, lichte en sprankelende zomerse smaken worden in de winter verruild voor meer nootachtige smaken. Volgend seizoen wil Adriaan ook ijs thuis gaan bezorgen. Dat was hij al eerder van plan, maar het kost allemaal iets meer tijd dan verwacht en hij gaat, net als bij zijn ijs, voor kwaliteit.

Rugby 't Gooi wint generale repetitie van Hilversum

Mooie actie van 't Gooi. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM De rugbymannen van 't Gooi uit Naarden hebben afgelopen weekend eindelijk weer eens gewonnen van aartsrivaal Hilversum. De ploeg uit Naarden won zaterdag in de kampioenspoule met 33-40.

De twee ploegen zullen het op 20 mei opnieuw tegen elkaar opnemen in de finale voor het Nederlands Kampioenschap.
Na negen van de tien wedstrijden leidt Hilversum nog wel met 46 punten, 't Gooi staat op 42. Landskampioen Hilversum kan daarom worden bestempeld als de grote favoriet voor de titel, maar na de wedstrijd van afgelopen zaterdag in Hilversum is de ploeg van trainer/coach Marcus Holden wel gewaarschuwd.
Zeker de eerste helft was 't Gooi heer en meester. Al snel kwamen de gasten op een 0-7 voorsprong en bij rust was de stand 5-21. Langs de lijn werd vooral door de supporters uit Naarden flink aangemoedigd. Het gevoel om eindelijk te winnen, na vorig jaar verloren te hebben in de finales, was niet te beschrijven. Na de pauze kwamen de Hilversummers nog wel terug - mede doordat enkele vaste basisspelers het veld in kwamen - maar 't Gooi wist de voorsprong vast te houden.

BFC veel te sterk voor Olympia'25

BUSSUM De mannen van BFC hebben gehakt gemaakt van de Hilversummers. Ze wonnen in de een-na-laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie met 6-1.

De Hilversummers hadden de beste bedoelingen, maar in feite was de wedstrijd al binnen tien minuten gespeeld. Al in de vierde minuut viel het eerste doelpunt na een mooie voorzet van Olivier Blaauw en het schot van Tjerk Posthuma. Vier minuten later scoorde Jostein Ohm. Het werd zijn 25ste doelpunt voor het team.
Olympia'25 kreeg één kans, maar doelman Ording wist bekwaam de bal uit de hoek te tikken. De 3-0 kwam na twintig minuten toen Jostein Ohm weer scoorde. Vijf minuten voor de thee werd er nog één keer gescoord. Voor rust was het dus al 4-0.
De tweede helft begon met een enorme kans voor de Hilversummers maar ze konden die niet waarmaken. Vijf minuten later lag aan de andere kant de 5-0 tegen het net. Een op maat genomen hoekschop van Dico Knevel werd door Davey du Maine binnengekopt. Ook voor de verdediger was dit zijn 25ste doelpunt. Nog binnen het uur werd het half dozijn volgemaakt. Olivier Blaauw bezorgde de bal bij Tjerk Posthuma, die voor de derde keer in deze wedstrijd scoorde. Olympia'25 werd daarna geen strobreed in de weg gelegd om de 6-1 te maken.

BFC staat nu op de tweede plaats en ze zijn de enige ploeg die koploper Waterwijk kan achterhalen. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en de club heeft zes punten achterstand. Directe promotie lijkt erg lastig.

Hockeydames dominant op het veld

BUSSUM De dames van Gooische kijken terug op een fantastische zondag vol goals, bloemen en champagne. En dat alles in de zon, het kon niet op. De promotie naar de Overgangsklasse werd goed gevierd.

Tegenstander Upward kwam niet om de punten weg te geven, maar de winst bleef uiteraard in Bussum. Na een dominante eerste helft met doelpunten van Valerie en Duveke, kon de ploeg met 2-0 de rust in.

Tweede helft

De start van de tweede helft was voor Upward: 2-1 uit een strafcorner. Na enkele minuten werden de dames weer wakker en ging het zoals het moest.

Er kwamen mooie combinaties, strafcorners, een strafbal en veldgoals van Nikki, Duveke, Floor, Cunera en Noëlle. De score werd steeds mooier: 7-1.

Einde in zicht

Volgende week spelen de dames uit in Amersfoort. De laatste thuiswedstrijd van dit seizoen is op 6 mei tegen Bully.

Heren Gooische stellen teleur tegen sterk spelend Laren

BUSSUM De heren van Gooische hebben het niet waar kunnen maken. Ze moesten flink incasseren tegen concurrent Laren. Hierdoor is ook de play-offplek voor de promotiepoule uit het zicht.

De dag begon goed met heerlijk weer en veel publiek langs de lijn. Toch liep de wedstrijd niet zoals vooraf werd bedacht. Te snel was het al 0-1 en hoewel dat tot rust ook de stand bleef, kon Gooische niet echt vat op de wedstrijd krijgen.

Risico

Toch leek er in de rust nog hoop te zijn. Echter, binnen 10 minuten na rust was de wedstrijd gespeeld. Het risico waarmee Gooische speelde werd ongenadig door Laren, waar alles leek te lukken, afgestraft met een paar mooie doelpunten.
Thiemo Zeeman kon bij 0-4 nog wat terugdoen, maar tijd voor een opleving was er niet. Ondanks de nodige cirkelpenetraties, corners en een strafbal kwam de thuisploeg niet veel verder. Daim Des maakte nog het tweede Gooische doelpunt, waarna het slotakkoord nog weer voor Laren was. Eindstand:7-2.

HCAW wint eigen toernooi

BUSSUM HCAW heeft zelf de beker gepakt bij de zesendertigste editie van het In Memoriam Charles Urbanus Sr. Toernooi.

Met Curaçao Neptunus, L&D Amsterdam Pirates, Hoofddorp Pioniers en HCAW zelf kende het toernooi dit jaar opnieuw een sterk deelnemersveld. Net als vorig jaar, en voor de negende keer in de historie, won HCAW het eigen toernooi. Zowel Curaçao Neptunus als HCAW begon de laatste wedstrijd van het toernooi met reeds twee zeges op zak. In deze onderlinge ontmoeting kon HCAW met 3-0 de winst pakken. Overigens won Chris Pfau van HCAW nog de individuele prijs voor beste werper.

Gehavend NVC speelt gelijk bij Nieuw-Utrecht

Nog drie wedstrijden te spelen. Foto: NVC

NAARDEN De mannen van NVC moesten genoegen nemen met een gelijkspel tegen Nieuw-Utrecht. Er waren wat wisselingen in het team wegens twee schorsingen en wat blessuregevallen.

De eerste helft was het spel van NVC wat onwennig en ook het warme weer werkte niet echt mee. Na de rust was NVC iets sterker en kreeg nog een grote kans, maar deze werd niet benut. De titelstrijd blijft nog spannend. NVC heeft vier punten voorsprong en nog drie wedstrijden te gaan.

SDO had meer uit wedstrijd kunnen halen

Bussum wint thuis met gemak. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM SDO heeft thuis gewonnen met 2-1 tegen RKHVV. Het was warm en er werd gemakkelijk gewonnen. SDO had zelfs wel wat meer doelpunten kunnen én moeten maken. Er waren heel veel kansen, maar die werden niet allemaal benut. Hierdoor bleef het toch nog spannend. Doelpunten waren er van Rick van der Velden en invaller Roy van Essen.

16 / 32

18 / 32

Urban sporten voor alle kinderen

Ook voor iedereen in de bijstand

Tessa van der Mark en Maarten van der Velden nodigen iedereen uit voor Move It. Foto: Bob Awick

NAARDEN Nog een paar dagen en dan is het zover: het evenement Move It in Sporthal de Lunet. Hier zijn kinderen welkom die kennis willen maken met zogenoemde urban sporten. Ze kunnen zich ook meteen opgeven als ze dat leuk vinden, want geld vormt geen belemmering.

Tessa van der Mark is buurtsportcoach bij de gemeente. Zij heeft het evenement opgezet om te zorgen dat ook de doelgroep 'jongeren zonder geld' kan bewegen. Ze doet dit in samenwerking met Maarten van der Velden van het Jeugdsportfonds Gooise Meren.

Voor wie is Move It opgezet?
Tessa van der Mark: "Hier in het Gooi zie je dat kinderen veel sporten. Vier keer per week is echt geen uitzondering. Toch geldt dit niet voor iedereen. Het doel is om jongeren zonder dikke portemonnee aan het sporten te krijgen. Het is niet makkelijk om deze doelgroep te bereiken. Maar we hebben nu gelukkig alle gezinnen in de bijstand een brief kunnen sturen met een uitnodiging voor het evenement. Ook hopen we veel nieuwe Nederlanders te verwelkomen. Sporten doet veel voor je op veel gebieden. Niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal en mentaal."

Gratis sporten uitproberen zoals dansen en kickboksen

Wat gaat er gebeuren?
Tessa van der Mark: "Alle kinderen tussen de 6 en 14 jaar oud zijn welkom om een paar mooie sporten uit te proberen. Denk aan skateboarden, ropeskipping, kickboksen en zwemmen. Het gaat dus niet om het reguliere voetbal, tennis of hockey. De hoop is dat het niet blijft bij eenmalig iets uitproberen, maar dat het sporten iets blijvends wordt."

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?
Maarten van der Velden: "Dit landelijke fonds is ook in Gooise Meren actief. In 2017 konden hierdoor 216 kinderen in de gemeente sporten. Het waren 73 meiden en 143 jongens. Per kind is er 225 euro beschikbaar. Het fonds betaalt de contributie direct aan de sportclub en als er nog geld over is ook de bijbehorende kleding. Afgelopen jaar betaalden we vooral voor voetbal, zwemles, hockey, fitness, tennis en turnen."

Wie komt er voor het fonds in aanmerking?
Maarten van der Velden: "Iedereen die in de bijstand of net iets daarboven zit qua inkomen. Een aanvraag voor het fonds komt meestal tot ons via een tussenpersoon. Dat is bijvoorbeeld een leerkracht of intern begeleider van de school, een maatschappelijk werker of een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik geef zelf een korte presentatie bij Move It om uit te leggen hoe het precies werkt, zodat zo veel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van het fonds. Het werkt heel eenvoudig."

Wanneer is het?
Tessa van der Mark: "Move It wordt gehouden op 1 mei van 10.00 tot 15.00 uur in Sporthal de Lunet. Mét pannenkoekenlunch. De kinderen gaan de hele dag gratis sporten. Om 10.30 uur kunnen de ouders de presentatie bijwonen over hoe ze zich kunnen opgeven voor het Jeugdsportfonds. We hebben inmiddels al ruim 80 aanmeldingen."

Aanmelden kan via www.buurtsportcoachgm.nl.

Uit de historie van Bussum en Naarden
De Veerstraat

Het fregatschip Anna Catharina (collectie Noordelijk Scheeepvaartmuseum, Groningen) Foto: Picasa

Als u loopt te winkelen in de Veerstraat denkt u niet snel aan het negentiende eeuwse fregatschip Anna Catharina. Toch zijn er maar weinig stappen voor nodig. De kapitein van dit 33 meter lange dubbeldekse zeilschip heette namelijk S.H.Veer. En naar hem is de winkelstraat genoemd.

Omstreeks 1840 kwam Simon Hendrik Veer (die eigenlijk Siemon Hinderk Veer heette) in het dorpje Bussum wonen. Een interessante man, deze zeevaarder. Hij is in 1797 geboren in de Noordduitse havenstad Emden. Pas bij zijn huwelijk in Amsterdam (1829) wordt de familienaam Veer wettelijk vastgelegd. Aan het eind van het huwelijksjaar werd zoontje Hendrik Simon geboren, maar de aangifte van deze geboorte vindt pas na maanden plaats. Vader was op zee.

Siemon Hinderk Veer met onbekend kind
Het Algemeen Handelsblad 13 juni 1833

Uit de rederijboeken en de scheepjournaals weten we precies over welke schepen kapitein S.H.Veer het gezag voerde en waar hij zich bevond. De kranten drukten zgn. scheepstijdingen af waarin de aankomsten en afvaarten van de koopvaardijschepen werden gemeld. Uit deze bronnen blijkt dat kapitein Veer jaarlijks een reis naar Batavia (het huidige Djakarta) maakte en ook voer tussen de Indonesische eilanden. Dit in afwachting van voldoende lading voor de terugreis. Zijn ontmoeting met een piratenschip haalde in 1841 de Nederlandsche Staatscourant. Siemon Hinderk Veer heeft de opkomst van de stoomvaart vanaf het eerste begin meegemaakt. De zeilschepen verloren de concurrentieslag en ook Veer moest stoppen met zijn zeereizen.

Het zoontje overleed op zevenjarige leeftijd en vader werd al vroeg weduwnaar. Toen S.H. Veer in 1884 overleed kwam de enige wettelijke erfgenaam, zijn zuster Falkea Hinderina Hansen (andere familienaam!) vanuit Emden naar de Bussumse notaris. Uit de toen opgemaakte inventarislijst blijkt de bereisdheid van de koopvaarder. Veel Japanse en Chinese meubels in zijn Villa Delta aan de Brinklaan. De lijst noemt ook diverse "scheepjes". Overigens had de overledene zijn huishoudster en haar echtgenoot ruim laten delen in de nalatenschap.

De villa bestaat niet meer. Wat wel blijft is de naam van de winkelstraat, ter herinnering aan een man die veel voor Bussum heeft betekend. En ook ter herinnering aan één van de laatste zeilende koopvaarders. Vanaf nu zult u al winkelend wel even denken aan dat fregatschip.

Lees meer over de familienaam en over de zeerovers op de website www.historischekringbussum.nl .

Hans Jonker

25 / 32

Wie duikt de meeste muntjes op? Euroduiken, 3 mei in De Zandzee.

donderdag 26 april

Waterpolo wedstrijd

Sportcentrum de Zandzee |
14:00 uur

Ben jij een echte waterrat en ook nog eens behendig met een bal? Kom dan meedoen aan de waterpolowedstrijd.

Themamaaltijd

WOC De Palmpit | 17:30 uur

Maaltijd met mini quiche, geschnetseltes (kalfsreepjes in een blanke saus), rösti, roerbakgroenten, witte koolsalade met ananas en rozijntjes en warme apfelstrudel met vanillesaus. Aanmelden via 035-693 87 86. Maaltijd kost 12,50 euro.

Koningsnachtfeest
Vrienden van het Spiegel

Studio Concordia | 20:00 uur

Het thema is 'Doe Maar Oranje!' Toegang vanaf 18 jaar. Kaartverkoop bij Het Hoofdkantoor aan Herenstraat 24.

vrijdag 27 april

Koningsdag

WOC De Palmpit | 9:30 uur

Onder het genot van een drankje en hapje het koninklijk paar volgen op een groot scherm.

Spoorpop

Stationsweg | 13:00 uur

Koningsdag in Gooise Meren vier je op Spoorpop in Bussum. Ook dit jaar pakt Spoorpop flink uit met een middag én avond vol live muziek. Spoorpop is uitstekend bereikbaar met de trein. De festival locatie ligt naast het station Naarden-Bussum.

zaterdag 28 april

Bustocht

WOC De Palmpit | 9:00 uur

Dagtocht naar de Bloemendagen Breezand. Kosten 42.50 euro.

'Groot Succes 2' (try-out)

deMess Naarden | 19:30 uur

Nederland staat aan de vooravond van een nieuw theaterprogramma van Ronald Snijders. Verwacht wederom onverwachte taalgrappen, nieuwe woorden en niet te plaatsen gedachtenkronkels.

zondag 29 april

De Rode Wandeling

nabij Parkeerplaats Gamma | 9:45 uur

PvdA Gooise Meren organiseert opnieuw "De Rode Wandeling". Aanmelden via PvdAGooiseMeren@gmail.com.

Wedstrijdje?!

deMess Naarden | 15:30 uur

Wedstrijdtje?! Met Johan Hoogeboom, Jan J. Pieterse en cabaretier Arno van der Heijden.

maandag 30 april

AquaDance4Kids

Sportcentrum de Zandzee |
14:00 uur

Alle voetjes gaan weer van de vloer tijdens AquaDance4Kids.

Kindervakantieactiviteiten

SCAN | 10:00 uur

Het thema is Europa. Maandag gaan we de Eiffeltoren maken en vrijdag een Spaanse Waaier. De kosten zijn 2,20 euro per dagdeel of 6 euro voor de hele dag.

dinsdag 1 mei

Jeugdsportdag Move It

Sporthal De Lunet | 10:00 uur

Bewegen is fun! Bewegen is gezond! Bewegen verbindt! Doe ook mee.

'Treffpunkt Erasmus'

Synagoge | 19:30 uur

Documentaire 'Treffpunkt Erasmus' van en met Annet Betsalel. Aanmelden via aaagooieneemland@gmail.com.

woensdag 2 mei

Geblinddoekt parcours

Sportcentrum de Zandzee |
14:00 uur

Durf jij het parcours geblinddoekt af te leggen? Test je zintuigen in het bad! Vanaf 14.00 uur tijdens het recreatief zwemmen. Deelname is gratis, A-diploma verplicht

Yin Yoga

Heartfelt | 20:00 uur

Gratis proefles voor deze rustige vorm van Yoga waarbij je alle spieren ontspant en je bindweefsel soepel maakt en houdt! Informatie en aanmelden: irene_van_es@hotmail.com.

donderdag 3 mei

WerkZoekersServicePunt

WOC De Palmpit | 9:00 uur

Inloopspreekuur voor alle vragen rond studiekeuze, stage, leerwerkplek, vrijwillig en betaald werk. Voor één vraag per keer tegen een vrijwillige bijdrage; voor langere ondersteuning biedt WerkInJeEigenWijk unieke hulp door met name het inzetten van de kansenanalyse en werkVINDsoftware.

Euroduiken

Sportcentrum de Zandzee |
14:00 uur

Haal jij de meeste muntjes boven water? Kom meedoen met Euro duiken! A-diploma verplicht.

Filosofisch café

Restaurant Zorba de Griek |
14:00 uur

Het thema is :"Zien wij wel wat wij zien?". Inloop vanaf 13.30 uur. Entree 5 euro.

Vestingborrel

Bar Bistro Naarden | 17:00 uur

Voor ondernemers en ondernemende personen die een band hebben met Naarden/'t Gooi.

Vrijdag 4 mei

Watervoetbal

Sportcentrum de Zandzee |
14:00 uur

De perfecte combinatie van water en voetbal.

Dodenherdenking
op Bussumer Heide

Kruis op de heide | 20:00 uur

Dodenherdenking bij het kruis op de Bussumerheide. Vanaf 19.00 uur verzamelen in De Palmpit. Vertrek om 19.30 uur.

Herdenkingsconcert

Wilhelminakerk | 21:00 uur

Aansluitend aan de herdenkingsdienst om 19.00 uur, gevolgd door stille tocht en kranslegging bij het monument op de Frederik van Eedenweg. Vocaal Ensemble Fioretto o.l.v. Thijs Kramer brengt het Requiem van Johannes Brahms. Medewerkend solisten en Het Promenade Orkest.

MUIDEN Van 2 t/m 10 mei komen de piraten naar Pampus. Met voorstellingen over Aadje Piraatje en Woeste Willem, een zoektocht naar de schat, een Pampus-houtje maken in het Piratenhol en nog veel meer. Deze activiteiten zijn bij de entreeprijs inbegrepen.

Vaste traditie in Muiden: Vlaggetjesdag

Er liggen bijzondere schepen afgemeerd aan de kade

Kom een kijkje nemen op de schepen tijdens Vlaggetjesdag. Foto: Matthijs Wink

MUIDEN Vlaggetjesdag is een vaste traditie in Muiden waarmee het vaarseizoen van de Muider Bruine Vloot wordt geopend. Iedereen die dat leuk vindt, kan op zondag 29 april een kijkje nemen aan boord van de schepen van de Bruine Vloot.

Tijdens deze dag liggen er bijzondere schepen zoals stoomschip Succes met stoomorgel in de sluis en aan de kade de originele Pakjesboot 12 van Sinterklaas.
Andere schepen liggen afgemeerd aan de kade van de Herengracht en zijn gratis te bezichtigen. Je wordt ontvangen door de schippers, die alles vertellen over het schip. Ook ligt er aan de kade de Meander van de Stichting Vaarwens. Deze stichting laat mensen in hun laatste levensfase een gratis dag op het water beleven.

Oude-ambachtenmarkt

De bekende zeezeiler Henk de Velde geeft tweemaal een lezing aan boord van stoomschip Succes over zijn prachtige, avontuurlijke zeilreizen. De opbrengst van zijn lezingen gaat naar de Stichting Vaarwens.
Op de Herengracht en Amsterdamsestraat is de oude-ambachtenmarkt met onder andere een zeilmaker, nettenboeter, schip-in-fles-bouwer en vismandenmaker. Bij veel van de oude ambachtenkramen kun je zelf aan de slag met bijvoorbeeld tin gieten, houten tol draaien, springtouw maken of stoelen matten.

Shantykoren

Om het geheel nog leuker te maken, is er de hele dag muziek van shantykoren en smartlappenkoren met het Amsterdams Smartlappenkoor, Kantje Boord, Meiden van de Kade en Het Ruime Sop. Ook accordeonist Jaap Somsen en het Zuiderzeecombo zijn aanwezig. De draaiorgel staat weer op zijn vertrouwde plek aan de Herengracht.

Poffertjeskraam

Er zijn ook diverse eetkramen op de Herengracht zoals een palingroker, poffertjeskraam, hamburgers door Scouting Muiden en een kraam met ter plekke gerookte zalm en versbelegde broodjes. Vlaggetjesdag staat voor gezelligheid en dat gebeurt met de schepen, muziek, ambachtenmarkt en eetkramen. Natuurlijk kun je ook genieten op een van de vele terrassen op de Herengracht.

De Vlaggetjesdag is van 11.00 tot 18.00 uur. De verwachting is dat het ook dit jaar aardig druk zal zijn in Muiden. Wie met de auto komt, kan gebruikmaken van drie parkeerplaatsen aan de rand van het centrum van Muiden. De parkeerplaats aan de Maxisweg is gratis en ligt langs snelweg de A1 nabij afslag 3. De parkeerplaats aan de Mariahoeveweg ligt langs snelweg de A1 nabij afslag 4. Hier kost parkeren 8 euro voor een dag.

Win kaartjes voor 'Hans & Grietje De Musical' met Janouk Kelderman in de hoofdrol

Een kleurrijke voorstelling. Foto: Wim Lanser

BUSSUM 'Hans & Grietje De Musical' is op vrijdag 4 mei te zien in Spant! Alle kinderen kunnen deelnemen aan de sprookjesverkleedwedstrijd. Via deze krant zijn ook gratis kaartjes te winnen

In deze splinternieuwe, kleurrijke Hans en Grietje wordt de rol van Grietje vertolkt door Janouk Kelderman, bekend als presentatrice Keet! bij RTL Telekids.
Voorzien van een suikerzoet decor, kostuums om van te smullen en uiteraard swingende meezingliedjes wordt het een familiefeest. De voorstelling is al geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar oud.

Meet & Greet

Na afloop van de voorstelling kunnen de bezoekers met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide Meet & Greet.

Ook is er een zogenoemde Sprookjes Afterparty in de foyer van het theater. Degene die het leukst of het mooist verkleed naar de show komt maakt kans op een 'sprookjesachtig' prijzenpakket.

Wie kans wil maken op kaarten kan een mailtje sturen naar prijsvraag@spant.org onder vermelding van 'Hans & Grietje'. Prijswinnaars worden door Spant! op 2 mei benaderd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De familiemusical 'Hans en Grietje' is op vrijdag 4 mei om 15.00 uur te zien in Spant! Een regulier kaartje kost 18,50 euro.

Vrijwilligers gezocht voor diverse functies

Help het Gooi Natuurreservaat met het in stand houden van de Gooise natuur.

Gilde Gooi Noord zoekt een bestuurslid PR.

Mooie wereldcadeaus met een hedendaags tintje verkopen? Kom het team van de Wereldwinkel versterken.

Pr-team Volksuniversiteit zoekt medewerker PR, werk o.a. met website, Facebook en boekje.

Deze en meer vacatures op www.versavc.nl. of bel 035-6938525.

Muziekfestival Spoorpop

BUSSUM Spoorpop wordt ook dit jaar weer op Koningsdag gehouden rondom de horeca bij de Generaal de la Reijlaan. Het begon in 1996 als initiatief van muzikanten, muziekliefhebbers en horecaondernemers en groeide uit tot een bekend livemuziekfestival in het Gooi. Dit jaar pakt Spoorpop flink uit met een middag én avond vol livemuziek met vanaf 13.00 uur is er een gevarieerde line up. Met DJ Kasper, The Dirty Magazines met funk, rock en power, The Hype speelt soul, disco en rock van seventies tot nu en Dynamite Blues Band laat ronkende garageblues horen.