BussumsNieuws

19 november 2015

BussumsNieuws 19 november 2015


VVD grootste in Gooise Meren

VVD-lijsttrekker Miriam van Meerten is het stralende middelpunt op de uitslagenavond in Bussum. Foto: Christian Pfeiffer

GOOISE MEREN - Met acht zetels wordt de VVD de grootste partij in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Gooise Meren. Dat zal voor niemand een verrassing zijn: in Bussum, Naarden en Muiden waren de liberalen al de grootste. Het CDA en D66 boekten met elk vijf zetels ook een fraai verkiezingsresultaat.

De Partij van de Arbeid komt met vier zetels in de nieuwe raad, GroenLinks met drie. Hart voor Bussum (nu goed voor vier zetels in Bussum) moet het doen met 2 zetels in Gooise Meren. De Gooise Ouderenpartij slaagde erin om de huidige twee zetels in de raad van Bussum 'mee te nemen' naar de nieuwe gemeente. Nieuwkomer 50PLUS krijgt ook twee zetels. Daarmee zijn de 31 zetels verdeeld. De ChristenUnie en Trots op Nederland hebben geen zetel bemachtigd.

De opkomst was met 41% bijzonder laag. Precies 4093 stemgerechtigden kleurden een VVD-vakje rood, dat is ruim 23% van de stemmen. D66 is met 2641 stemmen (15%) de tweede partij. Het verschil tussen CDA en de PvdA bedraagt slechts 24 stemmen (2449 om 2425), maar deze tiende procent is voor het CDA net voldoende om op vijf zetels te komen, terwijl de PvdA het met vier moet doen.

Lijstverbinding
De lijstverbinding van GOP en Hart voor Bussum pakt gunstig uit voor de GOP, die er de tweede zetel aan te danken heeft.
De (voorlopige) uitslag

VVD 8 zetels
D66 5 zetels
CDA 5 zetels
PvdA 4 zetels
GroenLinks 3 zetels
Hart voor Bussum 2 zetels
50PLUS 2 zetels
GOP 2 zetels
ChristenUnie 0 zetels
Trots op NL 0 zetels

Opkomst 41%
Uitgebrachte stemmen: 17.603

Installatie nieuwe raad op 4 januari

GOOISE MEREN - De nieuwe gemeenteraad van Gooise Meren wordt op maandag 4 januari geïnstalleerd. Medio december wordt de bekendmaking van de waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente verwacht.

De coalitievorming voor het nieuwe college van B en W kan nu al beginnen, maar de wethouders worden door de nieuwe raad benoemd. De drie huidige gemeenteraden komen in december voor de laatste keer bijeen: Naarden op 16 december en Muiden en Bussum op 17 december. Hier nemen deze gemeenten hun allerlaatste zelfstandige besluiten; verder zullen deze bijeenkomsten vooral in het teken staan van afscheid.

Nieuwe gemeente ver-van-mijn-bed-show?

Stemmen in Muiden.

GOOISE MEREN - Was het het slechte weer of het niet kunnen meeliften op landelijke verkiezingsaandacht? Zijn we onverschillig over lokale politiek? Of is Gooise Meren ineens een ver-van-mijn-bed-show. Wat de verklaring ook is, de opkomst voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen van Gooise Meren is beklagenswaardig laag.

Stemmen in Naarden.
Stemmen in Bussum. Foto's: Sjoerd Stoop

Zes van de tien kiesgerechtigden bleven thuis. Die lage opkomst zagen ze in Bussum al vroeg aankomen, zo klonk het uit de stembureaus. In Naarden en Muiden had men gedurende de dag een iets optimistischer indruk, maar uiteindelijk kwam de opkomst in de dertig stembureaus niet boven de 41% uit.

41%

opkomst verkiezingen gemeenteraad Gooise Meren

Feest voor VVD, PvdA, CDA, D66 en 50PLUS

Rekenen, rekenen, rekenen bij 50PLUS. Valt het mee of tegen? Foto: Christian Pfeiffer

BUSSUM - Miriam van Meerten is dolblij dat haar partij, de VVD, als winnaar uit de bus is gekomen. De fractievoorzitter reageert op het behalen van de 8 zetels: "Na de eerste tellingen hoorden we eerst dat we 6 zetels zouden halen. Bij de tweede telling stonden we op 7 en uiteindelijk werden het er 8. Onze verwachtingen vooraf liepen wat uiteen, maar met dit resultaat zijn we heel blij."

"We zien duidelijk dat de kiezers vertrouwen in ons hebben. De afgelopen jaren heeft de VVD een goed en stevig beleid gevoerd en dat wordt nu beloond."
De VVD had al op de lage opkomst gerekend. "Bij een herindelingsverkiezing weet je dat de opkomst altijd lager is. Ik ben blij dat er toch nog 40 procent naar de stembus is gegaan." Wat betreft de coalitievorming neemt de VVD, als grootste partij in Gooise Meren, het voortouw. "We gaan vrijdag met alle lijsttrekkers om tafel om het formatieproces te bespreken. We moeten én willen snel een coalitie rond hebben."

Het CDA mag met 5 zetels ook tot een van de winnaars gerekend worden, vindt lijsttrekker Marleen Sanderse. "We halen 5 zetels en daarmee hebben we best reden voor een feestje. Je kunt dat goed loon naar werken noemen, want al onze mensen hebben de laatste jaren, en vooral ook de laatste maanden en weken, heel hard gewerkt aan de campagne. Daar mogen we ontzettend trots op zijn. Het worden nu nog een paar spannende weken. De VVD mag de eerste stap zetten om een coalitie te vormen, maar we denken dat we wel worden gebeld."

De uitslagen komen binnen. Foto: Christian Pfeiffer
Gewonnen of verloren? De achterban wacht. Foto: Christian Pfeiffer
Hart voor Bussum had op veel meer gehoopt. Foto: Christian Pfeiffer
Iedereen wil aan de telefoon. Foto: Christian Pfeiffer
Burgemeester Joyce Sylvester aan het twitteren Foto: Christian Pfeiffer

Arno Haye van 50PLUS noemt zichzelf de grote overwinnaar

De PvdA blijft net steken op 4 zetels. Bij de eerste twee tellingen stonden ze nog op 5. Maar lijsttrekker Gerard Boekhoff gaf direct aan dat hij van tevoren had 'getekend' voor deze 4 zetels. "We horen bij de grootste partijen van Gooise Meren en ik wil alle mensen bedanken die gestemd hebben én de vrijwilligers die zich zo ingezet hebben." Hij verwacht van de grootste partij een uitnodiging voor de coalitiebesprekingen. "De landelijke partijen hebben de weg naar boven weer gevonden en dat is in Gooise Meren begonnen", aldus een blije Boekhoff. "Het is de beloning voor de afgelopen jaren", voegt hij nog toe.

D66-voorman Maarten Balzar is erg tevreden met de behaalde 5 zetels. "We hadden vooraf gehoopt op 5 à 6 zetels. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt en dat wordt dus beloond. We hebben goede hoop om een coalitie te kunnen vormen voor de komende twee jaar. D66 heeft de afgelopen jaren goed samengewerkt met de VVD; dat geldt voor alle drie de gemeenten."

GroenLinks-lijsttrekker Gerben Struik spreekt van het doorzetten van de stabiele lijn van de afgelopen jaren. Met de behaalde 3 zetels is hij tevreden. "We hadden gehoopt op 4 zetels en eigenlijk ook op het 'Jesse Klaver-effect'. Maar dat is uitgebleven. Die vierde zetel hadden we wel willen binnenslepen." Hij toont zich wel bezorgd over de lage opkomst en noemt de betrokkenheid van de burger bij de politiek een item waar aandacht aan gegeven moet worden. Over de zetelverdeling wil hij zich nog niet uitlaten, maar er zijn volgens Struik veel combinaties mogelijk. "Ik hoor geluiden over een brede coalitie en dat is goed bij een lage opkomst." Ook vindt hij het passen bij de vorming van een nieuwe gemeente.

Fractievoorzitter Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum had zeker op meer stemmen gehoopt. Deze lokale partij had bij de vorige verkiezingen 5 zetels in de gemeente Bussum behaald en valt nu terug naar 2. "We moeten hier mee verder. Dit is wat de kiezer wil. Gelukkig hebben wij samen met de Gooise Ouderen Partij als lokale partijen toch nog 4 stemmen. Ik wil in ieder geval de kiezers bedanken die gestemd hebben. Ik ben heel benieuwd hoe er per stembureau is gestemd."

Arno Haye van 50PLUS noemt zichzelf de grote overwinnaar. "We zijn in één keer 200 procent gestegen. Vanuit het niets hebben we nu 2 zetels, bijna 3 zelfs. We hebben als 50PLUS voor het eerst gemeenteraadszetels in Nederland: een unicum. En dat met slechts 2,5 maand campagne voeren. We zijn dan ook zeer tevreden en natuurlijk willen wij ook in het college."

De GOP haalde 2 zetels, hetzelfde aantal als de Bussumse partij al had. "Het was voor ons extra spannend, omdat we een lokale partij zijn. Daar komt nog eens bovenop dat we moesten concurreren met 50PLUS, dat het ook goed heeft gedaan", beschouwt lijsttrekker Jan Kwekkeboom na. "Dat we onze 2 zetels behouden stemt ons tevreden. We staan ervoor open om eventueel mee te doen aan een coalitie. Maar als het zover komt dat we daarvoor worden gevraagd, dan hebben we ook wel harde voorwaarden. Als het gemeentebestuur plannen heeft om nog verder te bezuinigen op de zorg dan doen wij absoluut niet mee."

Trots op Nederland-fractievoorzitter John Krabbendam heeft net geen zetel behaald. "Heel erg jammer. De opkomst was superlaag. Een storm is geen excuus om niet te komen stemmen. We hebben jaren gesproken over de fusie en dan probeer je er toch een succes van te maken."

Elmer Benjamin, fractievoorzitter van de ChristenUnie, grijpt ook net naast een zetel, net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Bussum. Bij de eerste voorlopige uitslagen leek het er nog op dat ze een zetel zouden krijgen. "We hadden op minstens één zetel gehoopt. In al onze gesprekken met inwoners hoorden we positieve reacties. Iedereen die we spraken steunde ons. Toch hebben ze in het stemhokje anders gekozen. Ik vind het teleurstellend."

Uitslag morgen officieel

GOOISE MEREN - De nu gemelde uitslag van de verkiezingen is op basis van een eerste telling en daarmee nog officieus.

Op vrijdag 20 november om 10.00 uur 's ochtends zal de voorzitter van het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing van de gemeenteraad van Gooise Meren bekendmaken. Dan wordt ook duidelijk of er kandidaten met voorkeurstemmen in de raad zijn gekozen. Deze openbare zitting wordt gehouden op het gemeentehuis van Bussum aan de Brinklaan 35.

Volgende verkiezingen al in 2018

GOOSIE MEREN - De volgende gemeenteraadsverkiezingen in Gooise Meren vinden plaats in maart 2018, als er in heel Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Het was ook mogelijk geweest om met Gooise Meren pas in 2022 weer aan te haken bij de reguliere verkiezingen. De eerste raad zou dan ruim zes jaar mogen aanblijven. Maar op verzoek van de drie raden van Bussum, Naarden en Muiden mag de burger zich in 2018 alweer uitspreken over het gemeentelijk beleid.

Andere raad, anders vergaderen

GOOISE MEREN - De gemeenteraad van Gooise Meren kiest voor het Almeerse model van de 'Politieke Avond'. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten elke veertien dagen worden gehouden en zowel meningvormend als besluitvormend zijn.

De structuur van commissievergaderingen (meningvormend) en raadsvergaderingen (besluitvormend) wordt losgelaten. In onze krant komen we later uitgebreider terug op hoe die Politieke Avond gaat werken.

Op en neer

De voorlopige uitslag werd gisteren omstreeks 23.00 uur bekendgemaakt in het gemeentehuis van Bussum. Daar waren alle politici en andere belangstellenden bijeen tijdens een feestelijke verkiezingsavond. Eerder waren er tussenstanden doorgegeven op basis van tien en twintig stembureaus. Bij de eerste tussenstand scoorde Hart voor Bussum aanmerkelijk hoger dan hoe het uiteindelijk zou uitpakken. Na de tweede tussenstand zag het ernaar uit dat de ChristenUnie een zetel zou bemachtigen. Nadat de stembiljetten van alle dertig stembureaus waren geteld, zag het politieke landschap er toch weer anders uit.

De 31 gekozen raadsleden van Gooise Meren

GOOISE MEREN - Dit zijn ze, de 31 kandidaten die gisteren door u zijn gekozen in de allereerste gemeenteraad van Gooise Meren. Zij vormen het hoogste bestuurlijke orgaan in de plaatsen Naarden, Bussum en Muiden.

Deze dames en heren worden op 4 januari geïnstalleerd, tenzij blijkt dat er een kandidaat met voorkeurstemmen in de gemeenteraad is gekozen. Dat wordt morgen pas bekend en daar hebben we hier dus nog geen rekening mee kunnen houden.

Het is waarschijnlijk dat deze samenstelling hoe dan ook snel zal veranderen, namelijk als één of meerdere van deze personen tot wethouder wordt benoemd. Ze stappen dan meteen weer uit de raad, want wethouders mogen niet meer in de gemeenteraad zitten. Hun zetel komt dan beschikbaar voor een partijgenoot. Deze gemeenteraad is gekozen voor twee jaar en drie maanden. Gedurende die periode kan de samenstelling ook nog wisselen.

De hierbovengenoemde wisselingen hebben geen effect op de zetelverdeling. Alleen als een gekozen raadslid zich afsplitst, wordt de zetelverdeling (iets) anders.

Bekendmakingen

Informatie:

Voor informatie kunt u op werkdagen, telefonisch of door middel van een baliebezoek op het gemeentehuis, contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving op telefoonnummer (035) 692 86 30.

Openingstijden: op afspraak via www.bussum.nl tussen 08.30 – 12.30 uur.

Aanvragen omgevingsvergunningen:

Aaltje Noordewierlaan 76

Wijzigen gevel aan voorzijde woning.

Beerensteinerlaan 34 B

Wijzigen gebruik t.b.v. praktijk voor diagnostiek en behandeling.

Herenstraat 37

Tijdelijk wijzigen bestemming wonen t.b.v. praktijk voor kinderpsychologie.

Meerweg 65

Verplaatsen gravelcontainer.

Nieuwe 's- Gravelandseweg 80A

Realiseren appartementengebouw met onderliggende parkeergarage op terrein MOB-complex.

Prinses Beatrixplantsoen 21

Plaatsen dakkapel dakvlak achtergevel woning.

Prinses Margrietplantsoen 10

Realiseren dakopbouw woning.

Vogelkersstraat 13

Plaatsen dakkapel dakvlak voorgevel woning.

Inzage:

*        Stukken met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u inzien aan de balie van de afdeling Vergunningen & Handhaving op het gemeentehuis.

*        De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) kunt u vinden op de gemeentelijke website www.bussum.nl. De definitieve agenda van de CRK treft u 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan. Tot die tijd kan de agenda door ons aangepast worden.

Reguliere procedure Verleende

omgevingsvergunningen bouwen /

planologische toestemming / monumenten / kappen / slopen / aanleggen

Amersfoortsestraatweg 27

Kappen accacia achtertuin pand.         09-11- 2015

Gentiaanstraat 27

Plaatsen airconditioningunit op dakkapel voorzijde woning.         13-11- 2015

Koedijklaan 14

Kappen twee Amerikaanse eiken en berk voortuin woning.         10-11- 2015

Nieuwe 's- Gravelandseweg 78

Vergroten woning aan linkerzijgevel op verdieping.         12-11- 2015

Verleende omgevingsvergunning met planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit (art. 2.1lid 1 sub c en art. 2.1, lid 1 sub a WABO)

Ceintuurbaan 180

Vergroten woning aan zijgevel.         13-11- 2015

Verleende omgevingsvergunning met planologisch strijdig gebruik zonder bouwactiviteit en werk of werkzaamheden uitvoeren

Nieuwe 's- Gravelandseweg 80 A

Saneren, bouwrijp maken en tijdelijk opslaan grond op terrein voormalig MOB-complex.         12-11- 2015

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden- Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Let op: de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager en de publicatie in de krant vindt niet altijd op dezelfde dag plaats. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.

Verlengingsbesluit voor de proceduretermijn van de omgevingsvergunningen:

Nassaustraat 7

Plaatsen afvoerbuis van afzuiginstallatie achtergevel pand.         12-11- 2015

Evenementen / bussum op ijs

Door de burgemeester van Bussum is ten behoeve van het evenement 'Bussum op ijs' een evenementenvergunning verleend voor dit jaarlijks ijsfeest van 4 december 2015 tot en met 3 januari 2016.

Het ijsevenement zal worden gehouden op het Raadhuisplein in Bussum. Dit parkeerterrein kan dan niet worden gebruikt van maandag 30 november 2015 vanaf 21.00 uur tot en met woensdag 6 januari 2016.

Mocht u nog vragen hebben over dit evenement dan kunt u contact opnemen met mw. G. van Bijleveld van de afdeling Vergunningen en Handhaving. Telefoonnummer: (035) 692 86 44.

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met:

*        Sint Janslaan de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Sint Janslaan.

*        H.A. Lorentzweg tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen die nodig zijn in het kader van de werkzaamheden aan de sportvelden van SDO in de periode maandag 14 december 2015 tot uiterlijk eind januari 2016.

*        Prinses Margrietplantsoen de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op het Prinses Margrietplantsoen.

Opbrengst fooienpot fietsenstalling naar jeugdsportfonds

De opbrengst van de fooienpot van de gratis bewaakte fietsenstalling bij de bibliotheek gaat naar verschillende goede doelen in Bussum, Naarden en Muiden. De opbrengst van afgelopen half jaar is naar het Jeugdsportfonds Gooi & Vechtstreek gegaan. Afgelopen half jaar is er ruim € 285,- opgehaald. De fietsenstalling wordt gerund door mensen met een bijstandsuitkering.

Lid van een sportvereniging

"We zijn erg blij met deze sympathieke actie" aldus Ben de Veth, voorzitter van de supporters Jeugdsportfonds Gooi & Vechtstreek, waar ook Bussum, Muiden en Naarden onder valt. "Met dit bedrag kan een kind een jaar lang kosteloos lid worden van een sportvereniging van zijn/haar keuze. Dat had anders onmogelijk geweest. Het spreekt vanzelf dat de opbrengst wordt gebruikt voor een kind uit de Gooise Meren dat graag wil sporten maar dat financieel niet kan".

Sporten in clubverband

Het Jeugdsportfonds is bedoeld voor kinderen tussen vier en achttien jaar, van een gezin met een gezinsinkomen rond het sociaal minimum. Via het Jeugdsportfonds kunnen jaarlijks circa 500 kinderen in Gooi&Vechtstreek sporten in clubverband. Het aantal aanvragen stijgt ieder jaar. In heel Nederland sporten circa 36.000 kinderen via het Jeugdsportfonds. Eén op de negen kinderen in groeien op in armoede.

Afscheid bestuur Stichting Feest- en Gedenkdagen

Locoburgemeester mevrouw Adriana van den Berg-van Bart nam vorige week afscheid van het bestuur van de Stichting Feest- en Gedenkdagen. De Stichting stond ongeveer 35 jaar garant voor de organisatie van Koninginnedag later Koningsdag en Nationale dodenherdenking op 4 mei. Op de foto ziet u v.l.n.r. de heer Leo Welters, mevrouw Maria Robustelli en de heer Erik Hogenbirk. Bestuurslid Dick Huijsman was verhinderd. Foto: Bob Awick

Bussum op weg naar Gooise Meren: publieksbalies dicht rond kerst en oud & nieuw

Ter voorbereiding op de start van Gooise Meren op 1 januari 2016 worden de systemen van Naarden, Muiden en Bussum op elkaar afgestemd. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening in december. Van 24 december 2015 tot en met 4 januari 2016 zijn de publieksbalies Burgerzaken en Vergunning en Handhaving (V&H) gesloten.

Er is dan ook geen dienstverlening via de website mogelijk. Houdt u hier rekening mee voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, etc. Wijzer is tussen kerst en oud en nieuw gewoon geopend en is alleen op 4 januari 2016 gesloten.

Vraag nu uw (reis)document aan
Heeft u dit jaar of begin januari nog nieuwe (reis)documenten, uittreksels of een rijbewijs nodig? Vraag deze dan nu aan. U kunt deze documenten tot uiterlijk 16 december aanvragen. Ophalen kan tot 23 december. Maak altijd eerst een afspraak via www.bussum.nl of telefonisch op (035) 692 88 88.

Extra openingstijden
Van 14 tot en met 23 december zijn er extra openingstijden. Kijk voor de exacte openingstijden op www.bussum.nl

Aangifte overlijden en geboorte
Van 24 tot en met 31 december (niet op eerste en tweede Kerstdag) kunt u op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur uitsluitend terecht voor aangifte van geboorte of overlijden. U hoeft dan geen afspraak te maken.

Website
Op 23 december gaat de website bussum.nl over naar gooisemeren.nl. U kunt dan al een afspraak maken voor 5 januari of later. Vanaf dinsdag 5 januari 2016 kunt u voor alle aanvragen en handelingen op dinsdag tot en met vrijdag alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum. Op maandagochtend (8.30 tot 13.00 uur) is er vrije inloop en kunt u niet op afspraak terecht. Vanaf 5 januari 2016 kunt u zaken als het doorgeven van een verhuizing, de aanvraag van een uittreksel of melding doen van een klein evenement, digitaal regelen via de website gooisemeren.nl.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente Bussum is van 24 tot en met 31 december op werkdagen (niet op eerste en tweede Kerstdag) van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op (035) 692 88 88. Vanwege de overgang naar Gooise Meren kunnen medewerkers in deze periode niet alle gegevenssystemen raadplegen.

Voorlopig besluit Regio over inzameling huishoudelijk afval

De gemeente is op grond van de 'Wet milieubeheer' verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Om tot de landelijke richtlijn van 75% hergebruik te komen moet het aantal kilo's restafval dat nu in de grijze bak of- zak verdwijnt naar beneden. Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakte medio oktober bekend dat het voornemens is het beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval te wijzigen. Het beleidsvoornemen heeft tot doel het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen. In het GAD uitvoeringsplan 'Van afval Naar Grondstof', staat deze regionale aanpak beschreven.

Inspraak

De inspraakprocedure over het voorgenomen besluit loopt tot en met 4 december 2015. Raadpleeg het voorgenomen besluit op www.gad.nl. Daarnaast zijn de stukken in te zien op het gemeentehuis, het regiokantoor Gooi en Vechtsteek en de GAD. Inspraak kan per e-mail naar: inspraak@gad.nl of per post naar Postbus 251, 1400 AG Bussum, onder vermelding van 'Inspraak beleidswijziging huishoudelijk afval'. Daarnaast organiseert de GAD een inloopochtend op vrijdag 13 november van 10.00-12.00 uur bij de GAD in Bussum. Na de inspraakprocedure volgt een definitief besluit van het Algemeen bestuur aan het einde van dit jaar. De GAD blijft alle inwoners over de relevante ontwikkelingen informeren op zowel regionaal als op wijk niveau.

Gooise Meren en parkeervergunningen

Het aanvragen en afhandelen van parkeerproducten van Naarden, Muiden en Bussum gaat over naar één systeem voor de gemeente Gooise Meren. Om deze overgang goed te laten verlopen, wordt op dit moment veel werk verzet. Wij vragen daarin ook iets van u.

Verlenging van huidige parkeervergunningen

Ieder jaar rond half december krijgen vergunninghouders in Bussum hun nieuwe parkeervergunning voor het komende jaar automatisch thuisgestuurd. Dat gaat dit jaar anders; de huidige vergunningen blijven drie maanden langer geldig, de vergunning voor 2016 wordt niet automatisch thuisgestuurd.

Nieuwe vergunning aanvragen

Wij vragen vergunninghouders om in het eerste kwartaal van 2016 een nieuwe parkeervergunning aan te vragen. Uiterlijk 31 maart krijgen aanvragers de vergunning thuisgestuurd; de oude vergunning is tot die tijd geldig. Door alle rechthebbenden opnieuw te laten aanvragen, beginnen we als nieuwe gemeente met een schone lei en weten we zeker dat de parkeervergunningen worden toegekend aan mensen die daar recht op hebben. Het digitaal aanvragen van een parkeerproduct is straks heel eenvoudig en er kan online met iDeal betaald worden.

Verder verandert er niets

De tarieven voor het vergunningenparkeren 2016 veranderen niet en de boekjes met bezoekersvergunningen die mensen in huis hebben, blijven geldig totdat ze op zijn.

Alle inwoners die momenteel een parkeervergunning hebben, ontvangen in december een brief over de veranderingen.

Vogelasiel blij verrast met cheque

Gestrande en gewonde vogels in alle soorten en maten, die worden opgevangen en liefdevol verzorgd in het Vogelasiel Naarden. Die opvang, - het vogelasiel laat natuurlijk geen vogels buiten staan - loopt enorm in de papieren. De bijdragen van regiogemeenten zijn lang niet voldoende om het hoofd financieel boven water te houden.

Daar liet het asiel eerder al een brandbrief over uitgaan. Bussum, Naarden en Muiden, hebben zich dat vooruitlopend op de fusie tot Gooise Meren aangetrokken. De wethouders Nen van Ramshorst (Bussum) en Miriam van Meerten (Naarden) mede namens wethouder Timmermans (Muiden) verrasten het asiel gisteren met een cheque van 3500 euro. Beheerder Erik Bruinning nam de cheque in ontvangst. Het geld zal, met een winter in het vooruitzicht, zeker goed besteed worden. Foto: Vogelasiel Naarden.

Langs de Zuiderzee door Jac. P. Thijsse

Wat een donderbruine omslag, dit beroemde Verkade plaatjes album van Jac. P. Thijsse uit 1915. Deze herdruk kwam in 1999 uit bij uitgeverij Terra Zutphen. Met 144 plaatjes in kleur.

Thijsse was een natuurmens. Zie maar wat hij over de vesting Naarden schrijft: "Hier hebben we werkelijk wallen, dubbele grachten en bochtige poorten, waar je met je fiets geheel onverwacht voor een auto of voor een stoomtram komt te staan; voorzichtigheid is er dus geraden. Gelukkig wordt er een poort afgebroken".

Inmiddels is de herdruk ook al een verzamel-item. Maar ook als je geïnteresseerd bent in het onderwerp en historie is dit een aanrader, want na de 98 pagina's van de originele herdruk is er een katern van 13 pagina's over Het Natte Hart van Nederland toegevoegd. Op deze pagina's wordt het verhaal verteld van de Zuiderzee ná 1915. Dus over Afsluitdijk en nieuwe polders. Toegelicht met recente haarscherpe (topografische) kaarten. Het gebonden boek met harde kaft is als nieuw. Los erbij een stencil uit 1972 met vermelding van alle aquarellen en pentekeningen voor het album met de naam van de kunstenaar.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 15 Euro.

Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst
is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Naarden: *Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman Eeuwigheidszondag; Naarderheem 10.30 u. ds. J.L.W. Koppenhol *RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa *Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. B. de Graaf

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Gezinsviering pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst Gedachtenisdienst
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok Gedachtenisdienst
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong Gedachtenisdienst
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. I. Hoornaar Gedachtenisdienst; 17.00 u. ds. A. Visser
*Remonstranten N-B 10.30 u. dr. E.P. Meijering
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. ds. P.J.C. Korver Herdenking overledenen
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. zr. C.A. Plat-Sommeling Gedachtenisdienst
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. ds. W.F. Metzger Eeuwigheidszondag
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit Eeuwigheidszondag; 19.00 u. KerkAnders
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig, vanaf vrijdag overgang naar kouder weer
Het is deze week een komen en gaan van oceaanstoringen. Er wordt eerst met een zuidwester nog zachte maritiem subtropisch lucht aangevoerd. Vrijdag en in het weekeinde ontstaat een langgerekt gebied van lage luchtdruk boven het Europese continent, terwijl de luchtdruk stijgt boven de oceaan. De stroming wordt dan noordwestelijk met aanvoer van koude polaire lucht.

Donderdag en vrijdag
Donderdag is het nog zacht met een maximum van 13 à 14 graden. Vooral in de loop van de middag en avond wordt enige tijd regen verwacht. Er blaast een krachtige zuidwestenwind. Vrijdag draait de wind naar west tot noordwest en neemt iets in kracht af. Er is vrij veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Het wordt kouder met een maximum van 9 à 10 graden.

Het weekeinde
In het weekeinde waait een matige noordwestenwind (windkracht 4). Het is vrij koud met een maximum van 5 à 6 graden. In de nacht daalt het kwik naar circa 3 graden. In de nacht naar zondag bestaat er kans op nachtvorst. De bewolking overheerst met zaterdag enkele buien, lokaal met hagel of natte sneeuw. Zondag neemt de buiigheid af. Af en toe schijnt de zon.

Weetje
De eerste helft van november is extreemzacht verlopen. Op 12 dagen werd het ten minste 15.0 graden. Dat is een enorme overschrijding van het vorige record uit 2005 en 2009 met 5 dagen van 15.0 graden of hoger. In de gehele 20e eeuw kwamen in november in totaal 22 dagen voor van 15.0 graden en hoger. In de 15 jaar van deze eeuw (2001-2015) zijn dat er inmiddels al 32.

Doorgedraaide koolmees

De Duitsers hebben de uitdrukking 'Er hat ein Vogel'. Dat betekent dat de betrokkene knettergek is. Nou, ik heb een vogeltje dat knettergek lijkt. Al dagenlang.

Iedereen heeft wel eens dat irritante meegemaakt dat er ergens in huis iets is dat op onregelmatige tijden een bepaald geluid maakt. Een raampje dat los zit en eventjes kleppert, een verwarming die af en toe tikt, het vlaggentouw dat tegen de aluminium vlaggenmast flapt. Noem maar op. Zo heb ik al een week of vier te maken met een geluid dat hoogstvervelend begon te worden. Het was net of er steeds een takje tegen mijn grote raam aan de tuinkant aan zwiepte, compleet met een soort geklapper. Ik kon er maar niet achterkomen wat dat nou toch was. Zeker omdat je er bepaald de klok niet op gelijk kon zetten, maakte het me bijna gaga. Het bleek een koolmeesvrouwtje, herkenbaar aan haar smalle 'stropdasje' op haar borst, dat steeds weer op en neer vloog tegen het raam. Aanvankelijk dacht ik nog dat ze een voorraad mugjes of spinnetjes had aangeboord, maar nee, dat kon het toch niet zijn. De plek waar deze koolmees bezig was lag pal boven het dakje van mijn mezenkast, waar elk jaar weer een paartje mezen hun nestje maakt. En nu zag mijn vogeltje in het glas van mijn raam zijn weerspiegeling. Een concurrent die hoognodig weggejaagd moest worden! Ik ga er niks tegen doen, want zo is nou eenmaal het gedrag van sommige vogels. Dan maar een koolmees 'mit einem Vogel'. Weer eens wat anders!

Mooie intocht voor Sinterklaas en Zwarte Pieten in Bussum

Afscheidslied voor Cees en Vera Bouman

Sinterklaas komt met Amerigo aan in Bussum. Foto's: Bastiaan Miché

BUSSUM - Sinterklaas werd afgelopen zondag weer vol enthousiasme welkom geheten in Bussum. Hij werd binnengehaald door entertainer Paul Passchier en honderden kinderen die luidkeels zijn liedjes meezongen. Ondanks de lichte regenbui zorgden de Pieten voor een glimlach op vele gezichten.

De warming-up werd gedaan door het kinderkoor van de Gooische Muziekschool. Ze zongen de aangepaste sinterklaasliedjes, maar dankzij Paul Passchier kon ook het publiek makkelijk meezingen. Burgemeester Albertine van Vliet had dit keer de eer de Sint welkom te heten. Sinterklaas had er zin in en zei dat alle kinderen hun schoentje mochten zetten. Ook werden Cees en Vera Bouman van de organisatie in het zonnetje gezet, omdat dit de laatste keer was dat ze de intocht voor hun rekening namen. Jong en oud zong uit volle borst de namen van Cees en Vera die uiteraard op het podium werden geroepen. Daarna klom de Sint weer op zijn paard en ging hij onder begeleiding van de muziekpieten naar de Havenstraat. Kinderen moesten daar wel even in de rij staan, maar dan konden ze met hem op de foto. Ondertussen was op het Julianaplein de draaimolen aangezet, werd er speculaas verkocht en werd er popcorn gebakken. Daar was het demoteam The Bandits van Dansstudio Van Harten aan het werk. Ze dansten de sterren van de hemel, zelfs in de regen. Met het bekendmaken van de kleurplaatwinnaars en het zingen van 'Dag Sinterklaasje' kan iedereen weer terug kijken op een mooi feest in Bussum.

Ondanks de regen flink wat belangstelling.
Veel kindjes waren verkleed als Pietje.

'Een van de knapste rechtsgeleerden van Nederland'

Koninklijke onderscheiding professor Asser en zijn vrouw. Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - Professor Asser heeft op de jaarvergadering van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een koninklijke onderscheiding gekregen. De 70-jarige professor heeft zich op prominente posities maatschappelijk onderscheiden, waardoor hij nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau is.

Asser vertelt dat hij het ontzettend leuk vond om de onderscheiding te ontvangen van burgemeester Albertine van Vliet. "Het was een heel bijzonder moment. Ongelofelijk. Iedereen was erbij. Ik zie het dan ook als één grote blijk van waardering. Nu ik 70 ben geworden kan ik geen rechter meer zijn, maar dit is hartverwarmend en ik heb er dan ook erg van genoten", laat hij weten.

Staat van dienst
Asser heeft een enorme staat van dienst. Hij was onder andere van 1986 tot 1997 advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij heeft veel gedaan voor de rechtspraak en de rechtsontwikkeling in Nederland. Later bekleedde hij de functie van raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Als secretaris en voorzitter zat hij bij de Nederlandse sectie van de Vereniging van de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. In 2007 startte hij als plaatsvervangend respectievelijk waarnemend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Van Vliet zei in haar speech: "Over uw lidmaatschap van de Asser-adviesraad Kluwer B.V. meldde iemand uit uw omgeving: de heer Asser is een van de knapste rechtsgeleerden van ons land." Hij was dan ook rechter, raadsheer, advocaat-generaal, raadsheer Hoge Raad, advocaat en hoogleraar RUL.

Bussum decor van reclame supermarkt

BUSSUM - We hebben er dan wel geen één, maar Bussum vormt deels het decor van de laatste tv-reclame van supermarkt Jumbo. De echte Bussumer valt het meteen op: hoofdrolspeler Bas, gespeeld door Frank Lammers, rent na het boodschappen doen naar een bushalte aan de Ceintuurbaan. De tv-reclame doet voorkomen of de Jumbo-supermarkt aan de overkant van de straat staat, maar daar staan al jaren appartementen. De echte supermarkt van de reclame staat 5 kilometer verderop, in Laren. Kortom: best een stukje rennen.

Prinses Elfia

Anita Verkerk
docent op de Tweemaster, Prinses van De Erwtenschieters
29 jaar.

Gefeliciteerd met je titel, leuk feest gehad?
"We hebben een hele gezellige avond gehad met zowel onze eigen als andere carnavalsverenigingen. Ik ben verkozen tot Prinses Elfia en hield daarbij ook mijn proclamatie met 11 punten. Een van de punten is dat we in Gooise Meren de carnavalstraditie in ere houden."

Wat is er zo leuk aan carnaval?
"Dan kun je lekker gek doen. Bij onze vereniging viert jong en oud samen feest. Het is steeds meer een hedendaags feest. Denk aan meer dj's en minder polonaise. Ons feest houden we in de Spot en zo'n club midden in het dorp bevalt iedereen erg goed als feestlocatie."

Waar in Bussum kom je graag?
"Een drankje bij Murphy's of een wandeling door 't Mouwtje met mijn kleine meid van 1 jaar oud."

Heeft je dochter ook iets met carnaval?
"Vorig jaar had ze al voor de eerste keer een carnavalsoutfit aan. Ik geef het carnavalsgevoel door aan de volgende generatie."

Waar vier jij het liefst feest?
"Met vrienden thuis."

Carnavalshit?
"'Doe een stapje naar voren en een stapje terug' van de Alpenzusters."

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?
"Voor mijn dochter Celeste."

Welk boek lees je?
"'De kraamhulp' van Esther Verhoeff."

Met wie wil je een goed gesprek?
"Met koningin Máxima. Ik vind dat ze het heel goed doet als koningin. Het lijkt mij leuk om een keer een kijkje in haar leven te nemen."

Als je een dag de burgemeester bent...
"... dan zou ik iets doen aan hoe de mensen met elkaar omgaan in het verkeer. Ook in het wijkje achter de Eko Plaza zie ik dagelijks mensen tegen de rijrichting in rijden en hard door de woonwijk scheuren."

Acht tot twaalfhonderd vluchtelingen naar Crailo

Andere Bussumse opvangplekken afgewezen

Op Crailo wonen nu al honderd vluchtelingen. Foto: Bob Awick

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - De provincie Noord-Holland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) willen achthonderd tot twaalfhonderd vluchtelingen opvangen op Crailo. Dat heeft het Opvangverbond van de regiogemeenten afgelopen week bekendgemaakt.

Momenteel worden er al ongeveer honderd vluchtelingen opgevangen op het voormalige asielzoekerscentrum aan de rand van Bussum. Er wordt nu verder onderzoek gedaan naar de opvang van een grotere groep vluchtelingen op het complex. Er moet onder meer nog gekeken worden naar de vorm en duur van de opvang. Er moet snel meer bekend worden over of de plannen doorgaan en wanneer de groep vluchtelingen dan naar Crailo komt. De provincie Noord-Holland en het COA moeten daar samen nog over overleggen.

Andere plekken afgewezen
De afgelopen weken werd er door de gemeenten gezocht naar opvangplekken voor vluchtelingen. Crailo bleek de meest geschikte plek. Naast Crailo werd er ook gedacht over opvang op het MOB-complex en werd ook de Kolonel Palmkazerne even geopperd als opvangplek. Het COA heeft deze en enkele andere plekken in de regio afgewezen. Dat er meer vluchtelingen naar Crailo komen, betekent dus dat er vooralsnog geen andere opvangplekken komen.
Wel naar Bussum
Toch zullen Bussumers wel wat gaan merken van de opvang op Crailo. De provincie Noord-Holland en het COA verwachten dat de vluchtelingen vooral naar Bussum zullen gaan om boodschappen te doen. Dat valt te verklaren: met het winkelcentrum aan de Koekoeklaan hebben de vluchtelingen een supermarkt en andere winkels nagenoeg op loopafstand.

OM: jaar cel voor brandstichter Boslaan

BUSSUM - De veroorzaker van de brand aan de Boslaan van afgelopen zomer staat een celstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, te wachten. Dat eist het OM. De officier van justitie wil daarnaast dat de man na de celstraf wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek.
De veroorzaker van de brand, een Bussumer van 38 jaar, stond afgelopen week voor de rechter. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De man, een bewoner van een van de appartementen, stak de brand aan om zelfmoord te kunnen plegen. Toen de brand groter werd, sloeg de man op de vlucht en werden buren gewaarschuwd. De brand zorgde ervoor dat het hele appartementencomplex moest worden geëvacueerd; enkele bewoners moesten door de brandweer van hun balkons worden gered. Er raakten twee mensen gewond. De brandstichter werd twee weken later aangehouden.

Plannen brede school kunnen doorgaan

BUSSUM - De verbouwplannen van de brede school aan de Lange Heul kunnen doorgaan. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten.

De school moet verbouwd worden omdat er een andere huurder komt, school ELAN. Het toelaten van de school als extra huurder moet ervoor zorgen dat de veelbesproken en geplaagde brede school weer rendabel wordt en een toekomst heeft.

Kosten 780.000 euro
Voor de plannen van de gemeente moet de brede school herverdeeld en verbouwd worden. ELAN komt aan de ene kant van het grote gebouw, de al bestaande school De Zonnewijzer komt aan de andere kant van het gebouw. Er moet nu een aparte toegang gemaakt worden voor de school en moet er gewerkt worden aan onder meer wanden en vloeren. Voor andere huurders moet er eveneens veel aangepast worden. Het hele project gaat 780.000 euro kosten.

Jan Ligthart-centrum mag verbouwd worden

BUSSUM - Het Jan Ligthartcentrum aan de Brinklaan mag verbouwd gaan worden. De gemeenteraad heeft donderdag haar akkoord gegeven aan het plan.

De verbouwplannen voor het gebouw waren pure noodzaak: de brandweer had onder meer de vluchttrap vanaf de eerste etage van het pand afgekeurd. Dat moet aangepakt worden. Daarnaast moet het gebouw weer geheel gaan voldoen aan de laatste normen. De verbouwplannen kosten de gemeente 335.000 euro. Het Jan Ligthartcentrum wordt al jaren gehuurd door Sherpa. Ze verzorgt daar onder andere dagbesteding aan jongeren met een beperking.

Web topvijf

1. 'Vluchtelingen voor boodschappen naar Bussum'
2. Acht tot twaalfhonderd vluchtelingen naar Crailo
3. Bussum decor reclame supermarkt
4. Gemeentebestuur en raad staan stil bij aanslagen Parijs
5. Bussum verwelkomt Sinterklaas

Filmhuis Bussum

Gevoelige verrassingen voor Charlotte Rampling in 45 YEARS.
YOUTH is een nieuw visueel feest van de maker van LA GRANDE BELEZZA, met glansrollen van Michael Caine en Harvey Keitel.
DIE LAATSTE ZOMER is een goed geacteerde 'whodunnit' rond moeders mysterieuze dood. Naar Tatiana de Rosnays thriller.
Twee acteertalentjes schipperen in UNE ENFANCE tussen verslaafde moeder en haar driftige vriend.
THE PARADISE SUITE is een indringende mozaïekvertelling over vluchtelingen in Amsterdam voor wie vriendschap alles verandert.
In LIFE verbeeldt Anton Corbijn heel precies hoe in de jaren 50 een fotograaf een band krijgt met zijn object, Hollywoodlegende James Dean.
I NOSTRI RAGAZZI is een warmbloedige Italiaanse bewerking van Herman Kochs roman 'Het Diner'.
IXCANUL is een intieme vertelling vol spectaculaire natuur. Een Maya-meisje droomt van het leven in de stad.
In CORN ISLAND beleven een grootvader en kleindochter de seizoenen in het weergaloze Georgische rivierlandschap.
SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling.
FAMILIEFILMS: MINI EN DE MUGGEN en PHANTOM BOY, toegankelijke animatie.
Vooraankondiging: AN AUTUMN AFTERNOON is een teder-trieste KLASSIEKER over verschuivende waarden in Japan. Onderdeel van de Ozu-cyclus, met inleidingen door dichter Willem Jan Otten.

Inschrijving schaatslessen geopend

Deze winter wordt een oud-Hollandse schaatswinter. Natuurijs of niet, we gaan schaatsen! Voor kinderen die het schaatsen nog niet helemaal onder de knie hebben biedt Bussum op IJs een driedaagse schaatscursus in de kerstvakantie. Je krijgt drie keer anderhalf uur les. De schaatsles is bedoeld voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Je kunt je inschrijven via bussumopijs.nl/schaatslessen.

Bussum op IJs opent op vrijdag 4 december om 18.00 uur. Dan wordt het startsein gegeven voor een maand lang ijspret voor jong en oud. Wil je daaraan je steentje bijdragen? Graag! Meld je aan op vrijwilligers@bussumopijs.nl of kijk op de geheel vernieuwde website: bussumopijs.nl.

Versa vrijwillgerscentrale

*Stichting maatjesproject zoekt voor een 39-jarige vrouw met GGZ-achtergrond in Bussum een hoger opgeleid vrouwelijk maatje (tussen 25 en 50 jr). Zij zou graag met iemand activiteiten buitenshuis ondernemen.
*Youth voor Understanding zoekt gastgezinnen met kinderen die huis en hart willen openstellen voor buitenlandse studenten van 15-18 jaar.
*Vrijwilligers Thuishulp zoekt vrijwilligers om een bezoekje te brengen aan iemand die weinig contacten heeft.
*Philadelphia 't Akkertje zoekt een kookvrijwilliger (voor mensen met een verstandelijke beperking van 50-70 jaar) voor 1 keer per maand.

donderdag 19 november

Cadeaumarkt

Woonzorgcentrum Florisberg, tijdelijk gehuisvest in klooster Mariënburg, houdt op donderdag 19 november van 14.00 tot 17.00 uur een kleine cadeaumarkt. Diverse zelfgemaakte producten, kleine cadeau-artikelen en een rommelkraam. Terras met koffie en thee.

Mindfulness

Introductieworkshop Mindfulness & Optimaal Welzijn voor Professionals door Sandra Tideman-van Nispen. Locatie: Brinklaan 151 Bussum. Informatie: www.sandratideman.com.

Lezing

Lezing door prof. dr. W. Stoker over moderne schilders die de Apocalyps en de utopie verbeelden. Locatie: Remonstrantse kerk, Koningslaan 2b, Bussum. Aanvang: 20.00 uur. Entree: voor leden en vrienden € 7,- niet-leden € 12,-.

Lezing

Lezing Alliance Française over Frans Canada in De Palmpit, Koekoeklaan 3 Bussum. Van 20.00 - 22.00 uur. Entree: € 5,-. Leden van Alliance Française gratis entree.

Bussum in Dialoog

Bijeenkomst van Bussum in Dialoog met als onderwerp: 'Wat een geluk!' Van 19.30 - 22.00 uur. Locatie: Jan Ligthart Centrum, Brinklaan 36a Bussum. Deelname gratis.

vrijdag 20 november

Voedselbank

Op vrijdag 20 november en zaterdag 21 november kunt u in Albert Heijn Naarden opnieuw boodschappen inslaan voor de klanten van de Voedselbank. De vrijwilligers, in herkenbaar Voedselbanktenue, informeren de winkelbezoekers niet alleen omtrent producten waaraan de meeste behoefte bestaat, maar ook beantwoorden zij graag vragen over de winkelacties.

Bridgen

In buurtcentrum Spieghelwijck aan de Iepenlaan 354a kan er gebridged worden van 10.00 tot 12.00 uur. Opgeven op 035-6918829.

Broodje+

Ruimte serveert weer Broodje+ aan de Brinklaan 36a, Bussum rechts naast de Maria(koepel)kerk. Inloop vanaf 17.30 uur met koffie/thee. Van 18.15 tot 19.15 uur bent u welkom voor een heerlijke broodmaaltijd, met soep en een snack. Informatie: 035-6946971 of kijk op www.ruimte-bussum.nl.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a, Bussum naast de Maria(koepel)kerk een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.15 uur. Allen welkom. Informatie: 035-6946971 of kijk op www.ruimte-bussum.nl.

zaterdag 21 november

Foto-expositie

De foto-expositie 'De Bussumse jeugd is nu!' en 'Bensdorp inside out' door Kleine Mies gaat van start. De expositie is te zien in De Gooische Loods aan de Laarderweg 118.

Pompoen pimpen

Pompoen pimpen bij De Gooische Loods, Laarderweg 118, Bussum. Van 11.00 - 14.00 uur. Gratis toegang.

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas komt naar Naarden. Vanaf 16.30 uur start het voorprogramma op het Arsenaalterrein. Om 17.30 uur aankomst in de Nieuwe Haven van de Sint en zijn Pieten, aansluitend een rijtoer door de Vesting, m.m.v. alle basisscholen van Naarden en verschillende muziekkorpsen.

Schubertiade

Schubertiade in de Tindalvilla, een jubileumprogramma van 20 jaar Storioni Trio. Locatie: Nieuwe 's-Gravelandseweg 21 Bussum. Aanvang 20.30 uur. Entree € 25,-.

Creatieve markt

Creatieve markt in De Palmpit, Koekoeklaan 3 Bussum. Van 10.00 -15.00 uur. Entree gratis.

Reünie Sint-Vitusmavo

Reünie Sint-Vitusmavo Naarden i.v.m. 55-jarig bestaan. Locatie: Cort van der Lindenlaan 5 Naarden (voorheen Sint-Vituscollege Naarden en Ministerparkmavo). Van 15.00 - 21.00 uur. Meer informatie en inschrijven: www.reunievitusmavo.nl.

zondag 22 november

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus gaat weer op pad. Deze week kunt u zondag nog mee met een havenrondvaart in Rotterdam of vrijdag naar museum de Fundatie in Zwolle. Verder staan de Orchideeën Hoeve Luttelgeest, het Nationaal Glasmuseum & Glasblazerij Leerdam, een verrassingstocht en een gezellig diner bij De Oude Tak in Blaricum op het programma. Aanmelden kan op 035-7504192.

Concert

Het strijkersensemble de Fancy Fiddlers treedt op in de Grote Kerk van Naarden. Aanvang 15.00 uur. Entree schoolkinderen € 5,-, volwassenen € 10,-, (groot)ouders met kinderen € 25,-. Kaarten te koop aan de deur of op vrienden@grotekerknaarden.nl.

Muziek in De Palmpit

Muziek in De Palmpit met een optreden van Die Musik Freu(n)de met een klassiek programma en populaire muziek. Locatie: De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 euro.

Optreden Duo de Bolero's

Optreden Duo de Bolero's. Locatie: Vivium Godelinde, Jozef Israëlslaan 1 Bussum. Van 14.30 - 16.00 uur. Entree: 1 strip van de strippenkaart of € 5,50.

Cantate van Bach

Groot aangelegde Cantate van Bach als afsluiting van het kerkelijk jaar in de Wilhelminakerk Bussum. Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis, met collecte.

dinsdag 24 november

Sint- en kerstcursus

De Gooise Muziekschool houdt een speciale Sint- en kerstcursus. De cursus duurt 4 lessen, twee met het thema 'Sinterklaas' en twee met het thema 'Kerst'. De eerste les is in de week van 24 november. De kosten bedragen € 45,-. Aanmelden voor de cursus kan telefonisch tijdens kantooruren op 035-6936596 of per mail naar info@degooischemuziekschool.nl.

Inloopspreekuur

Inloopspreekuur van Visio van 10.30 - 12.30 uur. Locatie Bibliotheek Naarden, Van Limburg Stirumlaan 2. Voor advies en vragen over onderwerpen die voor slechtziende en blinde mensen van belang zijn. Meer informatie www.bibliotheeknaardenbussum.nl.

Lezing

De heer Schreurs geeft een lezing over vluchtelingen in de 17e eeuw naar Amsterdam en nu naar Europa. De lezing wordt gehouden in buurtcentrum Spieghelwijck aan de Iepenlaan 354a. Aanvang 14.00 uur, entree € 4,-.

Spreekuur

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in Bellefleur, Mackaylaan 11-A te Naarden van 20.30-22.00 uur.

Bustocht De Schakel

Bustocht met WOC De Schakel. Een wintertocht rond Scherpenzeel. Met koffie, gebak, een kastelentocht, bezoek aan tuincentrum en maaltijd. Kosten: € 45,-. Vertrek om 8.30 uur van de Plus Keverdijk in Naarden. Opgeven bij De Schakel of via 035-6949312.

woensdag 25 november

Spreekuur

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in het voormalig Wijzer-gebouw, Landstraat 80 te Bussum van 18.30-20.00 uur.

Bingo

De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat houdt een sinterklaasbingo. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het meespelen kost € 3,50 voor 1 kaart en twee consumpties. Meer kaarten kosten € 2,50 per stuk. Aan het slot van de avond is er nog een loterij. De loten kosten € 0,50 per stuk.

Presentatie

De Gooise Muziekschool houdt een presentatie over gehoorbescherming voor muzikanten. De presentatie wordt gehouden aan de Dr. Schaepmanlaan 8 te Bussum. Aanvang 20.00 uur.

maandag 23 november

Yoga

Yoga van 10.15 – 11.30 uur in wijkcentrum Spieghelwijck aan de Iepenlaan 354a. Yoga geeft veerkracht en nieuwe energie.

Schrijfster Griet Op de Beeck

Optreden van de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck. Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen Bussum. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à € 10,00 (incl. consumptie) te koop bij de bibliotheek. Meer informatie en reserveren: www.bibliotheeknaardenbussum.nl.

Weer nederlaag voor SDO

Bussumers geven na rust voorsprong weg

Voor rust kreeg SDO de beste kansen. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Weer geen punten voor SDO afgelopen weekend. De Bussumers konden, mede door het slechte weer, vooral na rust geen potten breken tegen het hoger geklasseerde ADO'20: 1-2.

Voor rust was het voetballend geen moment echt hoogstaand te noemen. SDO en ADO'20 konden amper kansen creëren en werden geplaagd door de harde wind. SDO kon toch op voorsprong komen: na wat gerommel door de ADO'20-achterhoede kon de van een blessure teruggekeerde Veirano Slager de bal achter de keeper van de tegenstander werken. Even later leek het zelfs nog 2-0 te worden voor SDO. Een verre trap van de Bussumse doelman Dion Thomas werd gegrepen door de wind en kon nog net worden gered door de keeper aan de andere kant van het veld.

Na de rust was het ADO'20 dat meer kansen kreeg. Net als voor de rust werden veel ballen gegrepen door de wind, maar nu had ADO'20 daar voordeel van. Vooral met hoekschoppen konden de Heemskerkers voor gevaar zorgen. Een van deze hoekschoppen leverde de ploeg een doelpunt op. Al vlak na rust kon Ted Amson de bal achter SDO-doelman Thomas koppen. Na de Heemskerkse tegentreffer bleef het duel erg spannend, met kansen over en weer. SDO kreeg nog een paar goede kansen om weer op voorsprong te komen, maar trok op het laatste moment toch aan het kortste eind: vlak voor de slotfase bezorgde Rick Neele ADO'20 met een knappe goal alsnog de zege waardoor SDO dus verloor.
SDO staat na afgelopen weekend op de elfde plaats. De Bussumse ploeg moet de komende weken punten gaan pakken om afstand te nemen van de gevarenzone. Komend weekend staan er geen duels gepland voor de Bussumers, een week later wacht het veel hoger geklasseerde Quick.

Na de rust werd het een stuk spannender. Foto: Johan van der Geest

Forse nederlaag voetbalsters
De voetbalsters van SDO hebben afgelopen weekend een forse nederlaag geleden tegen koploper Kolping Boys. De best presterende ploeg van het klassement kende geen genade en versloeg SDO met 6-0. De voetbalsters van SDO staan na afgelopen weekend op de voorlaatste plaats.

Voor rust waren de twee teams nog aan elkaar gewaagd. SDO kreeg echter geen goede kansen, de tegenstander kon wel op voorsprong komen. Na de rust werd de druk te groot voor SDO en nam de koploper snel afstand. SDO kreeg geen kansen meer.

Hockeysters HC Naarden zakken verder weg naar volgende nederlaag

Foto: Hockeyfoto.nu

NAARDEN - De hockeysters van HC Naarden zakken steeds verder weg. Na een goede start van het hockeyjaar leed de ploeg afgelopen weekend weer een nederlaag: Amstelveen won met 1-2.

Voor rust waren de twee teams nog aan elkaar gewaagd en was het duel spannend. HC Naarden kon knap op voorsprong komen door een scherpe en rake strafcorner van Paloma van Rijswijk. Na de rust werd het spel een stuk harder. Een rode kaart aan de kant van de Naarders zorgde ervoor dat de druk van de ploeg afnam. Amstelveen benutte dat goed en scoorde meteen al. Later volgde ook een tweede Amstelveense goal.

Punt voor hockeyers
De hockeyers van HC Naarden hebben een punt overgehouden aan het treffen met Xenios: 3-3. HC Naarden kwam voor rust op een achterstand te staan, maar kwam na rust knap terug.

Laren te sterk voor Bussumse hockeyers

BUSSUM - Het duel was dan wel lang erg spannend, maar toch hebben de hockeyers van Gooische afgelopen weekend geen punten kunnen pakken tegen streekgenoot Laren: de Bussumers verloren met 4-2.

De Bussumse hockeyers leken vlak na de start even wakker te moeten worden en stonden al snel op een 2-0 achterstand. De ploeg rechtte daarna echter knap de rug en kwam nog voor rust terug tot 2-2 door doelpunten van Junior Schilte en Tijmen Klemann.

Na de rust bleek Gooische eerst een stap sterker dan Laren. Er waren kansen over en weer, maar de Bussumers maakten het meest aanspraak op een voorsprong. Laren had echter meer geluk. Zeker toen de Bussumers twee gele kaarten kregen, was het duel wel gestreden.

Geen problemen hockeysters
Zonder al te veel problemen hebben de hockeysters van Gooische afgelopen weekend gewonnen van Groninger Studs: 1-4.

De Bussumse hockeysters kwamen nog op achterstand te staan, maar waren daarna stukken beter dan de tegenstander en namen snel afstand.

Eerste zege korfballers DOC

BUSSUM - De krofballers van DOC hebben hun eerste zege te pakken. De Bussumse ploeg won afgelopen weekend met 14-6 van Sporting Andijk.

DOC startte fel en scherp en stond al snel op een voorsprong. Na de eerste helft stond het 8-3. Na de rust zakte DOC wat terug, maar bleef de voorsprong staan. Het ontbrak de tegenstander aan kracht om echt wat terug te kunnen doen.

Geen goals NVC

NAARDEN - Slechts een punt voor NVC afgelopen weekend. De Naarders stapten tegen het Amsterdamse DCG met 0-0 van het veld af.

Kansen op de zege had NVC nog wel, de Naarders vergaten echter af te ronden. Op het allerlaatst moment kreeg NVC een strafschop. Khalid Said faalde namens de Naarders vanaf elf meter.

Hocras bestaat 40 jaar

Een uitgebreid culinair feestje

Het team van Hocras neemt alvast een voorproefje.

BUSSUM - Achter de gevel van de Hocras gaat een echt familiebedrijf schuil dat behalve zeer loyale medewerkers ook een bijzonder groot aantal trouwe klanten heeft. En dat al 40 jaar.

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november wordt dit gevierd met een grote proeverij met de toepasselijke titel: Proef't. De klanten, of eigenlijk moet je op die dagen van gasten spreken, worden op maar liefst 5 plekken in de groothandel verrast en verleid met culinaire hoogstandjes. In vier keukens worden gerechtjes geserveerd met bepaalde thema's, zoals Mediterraans en Aziatisch. Aangevuld met verschillende productpresentaties en kookdemonstraties op het Inspiratieplein belooft het een waar culinair feestje te worden. En dat kun je prima aan de Hocras overlaten weet Rick van der Eijk, marketingmanager te vertellen. Speciaal voor deze twee dagen hebben ze Sandra Ysbrandy (kok bij SBS) en Dirk Zeelenberg uitgenodigd. Ysbrandy, trendsetter als het gaat om vintage cooking, neemt de presentatie op het Inspiratieplein voor haar rekening. Zeelenberg zal in de rol van reporter kruipen en zo een impressie van de sfeer geven. "Natuurlijk komen daarbij ook de gerechten ruim aan bod", vertelt Van der Eijk.

Beleving
Beleving, met hoofdletter B, staat bij Hocras zes dagen in de week centraal en dat is ook tijdens het culinaire feestje Proef't de rode draad. Want naast de productdemonstaties zijn er ook verschillende (wijn)proeverijen. En behalve de proeverijen bij de vier verschillende keukens zijn er ook tal van leveranciers aanwezig die verschillende demonstraties verzorgen.

'We blijven als Hocras nieuwe concepten ontwikkelen'

One-stop-shopping
Het concept voor de Hocras is in 1975 ontstaan in het pand aan de Franse Kampweg. Een bevlogen Van der Eijk vertelt hoe belangrijk vers voor de Hocras is. "Vers was vanaf het eerste moment al belangrijk. We hebben een volwaardige slagerij en naast dagverse groenten krijgen we ook dagelijks verse vis aangeleverd." Een voor een werden de afdelingen ingericht en de specialisten hiervoor aangetrokken. Bijzonder daarbij is dat Hocras deze afdelingen altijd in eigen beheer heeft gehad en nog steeds heeft. De Hocras is steeds blijven groeien en uitbreiden. Van der Eijk: "Naast de distributie van dranken wilden onze klanten ook het food- en versassortiment aan huis ontvangen. De bezorgservice van Hocras was daarmee geboren."

Mooie mijlpaal
Nu, 40 jaar na oprichting, is het assortiment uitgegroeid naar het indrukkende aantal van 40.000 artikelen, waarvan het merendeel valt onder verse productgroepen. En hoewel 40 jaar natuurlijk een mooie mijlpaal is gaat Hocras zeker niet achteroverleunen, verzekert de marketingmanager. "We blijven nieuwe concepten ontwikkelen en een van de speerpunten is al jaren maatschappelijk verantwoord ondernemen." Hocras is, ook tijdens het tweedaagse culinaire festijn Proef't, uitsluitend geopend voor de zogenaamde kooppashouders.

'We zijn meer dan leveranciers van een potje verf'

De Vestingh Verf & Glas

Tussen de potten verf voelen ze zich helemaal thuis. Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Je zou maar een speciaalzaak in verf en glas beginnen en binnen vijf jaar zo uit je voegen barsten dat je de verhuizing naar een groter pand niet meer kunt uitstellen. Het 'overkwam' Robert Schellekens en Herman van der Maarl van De Vestingh Verf & Glas.

Vijf jaar geleden begonnen ze, met een flinke dosis ervaring in de branche, aan hun avontuur. Ze doen er wat lacherig over, maar het is wel degelijk serious business voor deze heren. Dit najaar was de verhuizing naar hun nieuwe pand aan de Huizerweg een feit. Een ruimte zes tot zeven keer zo groot als hun vorige stek. Waarom het hen zo goed gaat? De heren hebben er wel een verklaring voor. "Onze kracht is onze specialisatie (verf, glas en vloeren) en om daarbij te blijven. We doen wat we leuk vinden", vertelt Robert. Binnen die specialisatie zijn ze wel allround en willen ze alle merken in het topsegment kunnen aanbieden. De verf en andere materialen leveren ze zowel aan de particulier die zelf de kwast pakt als aan zo'n 500 schilders en bouwbedrijven. Enthousiast vertellen ze verder. Dat ze vijf dagen per week vanaf 7.00 uur geopend zijn, over hun eigen merk Vestingh verf, het sponsoren van lokale clubs en hoe belangrijk goed advies is. "We nemen echt de tijd voor een uitgebreid advies. We zijn meer dan de leverancier van een potje verf." Wanneer ze de keuze voor een eigen verfmerk uitleggen komt de liefde voor het vak nog sterker naar voren. "We weten exact wat er in zo'n pot zit, van grondstof tot eindproduct." Onlangs hebben ze behang aan hun assortiment toegevoegd en zijn ze dealer geworden van Pure & Original met als paradepaardje het topproduct Marrakech Walls paint.

De ambities en het maken van mooie plannen, het gaat onverminderd door. Al zullen ze niet zo snel naar een nog groter pand verhuizen. Maar nu het concept staat, is de uitbreiding naar andere regio's wel een serieuze optie.

Eerste hobby- en relaxbeurs volgende week in Uit-Wijk

BUSSUM - Ze vindt het allemaal best wel spannend. Een jaar geleden startte de sympathieke Brenda Griek haar eigen praktijk voor natuurgeneeskunde en nu organiseert ze haar eerste beurs: de hobby- en relaxbeurs.

Ze heeft heel bewust gekozen voor een brede opzet van de beurs. "De beurs is er voor iedereen, en niet alleen voor mensen met een spirituele interesse", laat ze weten. Toen ze een jaar geleden met haar praktijk Kampanula startte was ze eigenlijk helemaal niet bezig met het idee om een beurs te gaan organiseren. Vorig jaar bezocht ze de Light Spiritbeurs in Bussum en daar heeft ze de basis voor haar praktijk gelegd. Ze gaf daar proefbehandelingen en zo ontstond haar eerste klantenkring. Een mooie kans noemt ze het, daarop terugkijkend. Toen ze hoorde dat de beurs nog maar één keer per jaar zou plaatsvinden ontstond het idee om een eigen beurs te organiseren. Met de beurs wil ze ook de deelnemende ondernemers, starters of net gestarte ondernemers een kans geven om naar buiten te treden. "Het is zo belangrijk om mensen te ontmoeten en te laten zien wat je doet."

Griek is ervan overtuigd dat ze met de brede opzet van de beurs een brede groep mensen aanspreekt. Naast workshops en massages worden er ook strand- en hammamdoeken, zeepjes en nog veel meer verkocht. Ook is er iemand aanwezig van een women-only sportschool en een metamorfosekapster. De nadruk ligt op de lichamelijke, geestelijke én innerlijke verzorging van de mens. "Er is zo veel stress in de wereld", aldus een bevlogen Griek. De beurs is op 28 november in Cultureel Centrum Uit-Wijk.

Zondag open dag in Sportcentrum de Lunet

NAARDEN - De nieuwe aanwinsten voor Sportcentrum de Lunet, Dansschool Jelly Dance en vanaf januari ook Nia Moves, zijn een mooie aanleiding voor een open dag aanstaande zondag, 22 november, volgens de organisatie.

Sportcentrum de Lunet is natuurlijk bekend om de diverse zwemlessen en -activiteiten, maar er gebeurt nog veel meer in het pand aan de Amersfoortsestraatweg. En dat willen ze graag laten zien. "Het is een plek voor sportieve ontspanning", aldus een woordvoerder. Een voorproefje van wat er allemaal komen gaat, en beleven wat er natuurlijk al is, kan tijdens de open dag aanstaande zondag.

Zo heeft de eerdergenoemde dansschool die dag haar officiële opening, met een optreden van Guusje (Junior Songfestivalfinaliste) en zijn er diverse work-outs met onder meer een livepercussie door muziekinstituut Personare. Maar er is meer. Zoals een introductie van Transformatieve Yoga, verzorgt choreograaf Miraldo van Genderen een hiphopwork-out en is er een workshop djembé. Kennismaken met Nia Moves kan ook tijdens de open dag. Nia Moves is een combinatie van 9 bewegingsvormen, waaronder 3 danskunsten, 3 vechtsporten en 3 helende kunsten, waaronder yoga en Feldenkrais.

De reportagewagens bij de Nieuwstraat (op de achtergrond het Broederhuis en de Sint Vituskerk).

"Vanuit de studio in Bussum…" was een vertrouwde zin voor televisiekijkend Nederland in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Hilversum was radio, Bussum was televisie. Met de keuze in 1951 voor het leegstaande 'Irenekerkje' was Bussum bij toeval de eerste studio voor landelijke uitzendingen geworden. En dat heeft het dorp geweten.

Het razendsnel groeiende televisiebedrijf heeft voortdurend behoefte aan ruimte. In de loop der jaren waren al een verenigingsgebouw in de Sint Vitusstraat en een bijgebouw van de Vredekerk (Huizerweg) als tweede en derde studio in gebruik genomen. Ook gebouw Concordia aan de Graaf Wichmannlaan was een veelgebruikte uitzendlocatie. Veel andere panden in Bussum waren ingericht als kantoorruimte, opslagplaats en garage.

Precies vijftig jaar geleden slokte de Nederlandse Televisie Stichting weer een tweetal gebouwen in Bussum op: het Broederhuis aan de Sint Vitusstraat en een bedrijfspand aan de Laarderweg nr. 57 (nu garage Lex Bohlmeijer). Tot kort daarvoor vulde Coca Cola hier limonadeflesjes.

De Busssumsche Courant van 11 november 1965.

Bussum was trots op zijn bekendheid als televisiestad van Nederland. Het gemeentebestuur deed haar uiterste best om de slokop ruim baan te geven en voor Bussum te behouden. Het heeft weinig gescheeld of het hele dorp en directe omgeving zouden vol omroepgebouwen staan. Maar de concurrentiestrijd met Hilversum werd verloren en het kijkbuis-bedrijf verhuisde naar de buurgemeente.

Vijftig jaar later wordt het Broederhuis bewoond door jongeren die nauwelijks nog naar de publieke omroep kijken. Concordia dient voor de opvang van kinderen die als ze groot zijn waarschijnlijk nooit een televisietoestel zullen hebben.

De kijkbuis heet nu You Tube. Kijk daarop maar eens naar "televisie + Bussum". Leuk!

Hans Jonker

Naardense Jonna zamelt geld in voor dance4life

Vooral jongeren slachtoffer

Foto: Yvette Geerts

NAARDEN - Geld inzamelen voor voorlichtingsprojecten over aids aan leeftijdsgenootjes in Afrika. De Naardense Jonna is een van de duizenden scholieren die deze maand meedoen aan de jaarlijkse scholenactie van dance4life.

Jonna wist dat ze niet veel tijd had door al haar andere activiteiten: ze speelt saxofoon, is lid van Muziekvendel Nardinc, danst bij Jelly Dam Dance en o ja, ze gaat ook nog naar school. Toch vindt ze dat ze, net als al haar klasgenootjes, haar steentje moet bijdragen. Jonna: "Op school kwam iemand van dance4life vertellen wat ze doen en dat ze geld nodig hebben voor voorlichting over aids aan jongeren in Afrika."

Jonna gaat dus geld inzamelen. Haar doel is € 50,-. Dat doet ze onder andere door in de buurt flyers rond te brengen en mensen te vragen om lege flessen of bonnetjes van de lege flessen te bewaren. Die kunnen ze dan bij haar inleveren op 22 november tijdens de open dag van Sporthal de Lunet. Daar mag Jonna van haar dansschool met een standje staan en gaat ze proberen nog wat extra geld in te zamelen met de verkoop van onder andere cakejes en chips. Jonna denkt dat ze juist op die plek grote kans maakt om veel geld in te zamelen. "Mensen en kinderen die daar komen, houden ook van dansen en dance4life maakt gebruik van muziek en dans om jongeren betrokken te krijgen", weet ze te vertellen. Op de site van dance4life is te lezen dat vooral jongeren nog aan de gevolgen van aids overlijden. Het totaal aantal mensen dat overlijdt aan aids is de laatste tien jaar wel gedaald, maar het aantal jongeren blijkt met 50 procent te zijn gestegen. Dat maakte, net als de met aids besmette Keniaanse vrouw die in de klas kwam vertellen, veel indruk op Jonna.

Marieke, Julia en Thieme krijgen dit jaar de VestingSter

NAARDEN - Ze waren totaal overdonderd, de drie spelertjes van Hockeyclub Naarden. Afgelopen donderdag werden ze toegesproken door burgemeester Jocye Sylvester en ontvingen ze de VestingSter en een cadeaubon van € 50,-. Marieke Petri (9), Julia de Jong (10) en Thieme Damen (9) werden halverwege de middag van school opgehaald met een taxi. Nietsvermoedend liepen ze het Naardense stadhuis binnen, waar ze werden opgewacht door familie. Ze kregen de VestingSter omdat ze samen met de andere leden van hun hockeyteams maar liefst € 325,- hebben ingezameld voor de vluchtelingen. Het team van Marieke en Julia had onder hun aanvoering bloemen en cakejes verkocht. Thieme had zijn team op het idee gebracht om op een vrije zaterdag in clubtenue bij de lokale supermarkt lege flessen in te zamelen. De VestingSter wordt jaarlijks uitgereikt aan kinderen die iets bijzonders hebben gedaan op sociaal gebied en zo een voorbeeld zijn voor hun leeftijdsgenootjes. Een jury met onder andere Jack Patijn, oud-burgemeester van Naarden, bepaalde de winnaars. Een van de winnaars van vorig jaar, Kenn Mohede, mocht de prijs overhandigen aan zijn opvolgers.

DW Facility Groep vestiging Almere is op zoek naar ONDERAANNEMERS c.q. ZZP-ers voor schoonmaak projecten in de regio 't Gooi ochtend en avond. Telefoon: 036-5460510 of info@facilitygroep.com

Spreekuur Administratie voor Elkaar in Bussum en Naarden. Elke donderdag inloop spreekuur van 10-12 uur in Bussum (Uitwijk), dr.Schaepmanlaan 10, en van 14-16 uur in Naarden, SCAN, M. Kampsstraat 3. Voor hulp/vragen; bij ordenen, opzetten, uitzoeken van de administratie; met formulieren; inschrijven/ reageren op woningen bij woningnet; digitale hulp zoals opvragen van bankafschriften. Vrijwilligers geven gratis hulp en advies. Kom langs en neem uw administratie mee! Privacy is gewaarborgd. Informatie; Tineke van der Tol en Wilma Post; 035 6911251

Nu in Naarden: foto afdrukservice uit een fotovaklab bij u om de hoek. Wij drukken af met de ultramoderne FUJI DL600 zeer hoge kwaliteit. Prijzen zeer scherp, veel maten verkrijgbaar, tot wel 100x150 cm groot. In hoogglans maar ook in prachtig zijdemat. Nieuwsgierig? Kijk maar eens op de homepage van: http://www.fotovakprintnaarden.nl ga naar de link http://afdrukservice.fotovakprintnaarden.nl Fotovakprint Naarden Amsterdamsestraatweg 15d 1411 AW. Parkeren is gratis op eigen terrein, wij verwelkomen u graag. Met vriendelijke groet, Bertine 06-28762763 en Dick 06-51083335

Wij zoeken iemand die op di. en do. onze hond (kruising labrador/golden retriever) wil uitlaten. Omgeving Vesting. Tel.: 06-18963274

Apple cursus leer werken met uw Apple iMac, MacBook, iPad voor beginnende en gevorderde mac-gebruikers. Meer informatie www.digiit.net of stuur een e-mail naar: mail@digiit.net Digiit - de Apple specialist van 't Gooi.

OPHEFFINGSUITVERKOOP FOURNITUREN-HANDWERKEN MARION POSTSTRAAT 23 BUSSUM KORTINGEN VAN 35% OP DE HANDWERKSTOFFEN EN VAN 10 TOT 50% OP DE BREIGARENS EN BAND/KANT 50% KORTING.

Privéles Engels, Nederlands, Duits, Frans en Spaans.
035-6839235

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal. 035-6938689

Goodkinds taxi services van/naar Schiphol € 50,- Naarden-Bussum-Hilversumse Meent 06-26984855

Woonruimte gezocht: per 01-02-2016, voor net gezin met drie kinderen. Liefst drie slaapkamers. Door verkoop van eigen woning, op zoek naar tijdelijke oplossing. Graag rondom omgeving van de Hoeksteen school-Bussum. Reacties: nicolette79@me.com of 035-2602601

Nu appartement te huur Bussum C. gestoff. + gemeub. Info: avitra@live.nl

Sint en Piet, wij maken er een geweldig feest van, 15 jaar ervaring, Sint Like's TV Sint, 5 en 6-12. Alleen Nrd/Bussum. Tel.: 06-55973564

TELEMARKETEERS gezocht vlotte dames en heren (tussen 15- 20 jaar) hoge verdiensten maandag t/m vrijdag 17-20 uur zaterdag 10-13 uur Bel 035-88 75 365 Bussum

MAXI FASHION grote maten voor kleine prijzen. Nieuwe Brink 5 Bussum. do-vrij-za open.

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

Helena Donaldson - uw tuinvrouw in 't Gooi. Het is weer zo ver - tijd om uw tuin winter klaar te maken. www.hdtuinen.nl/06-1327372

bbb-bomen.nl Boom laten kappen? Professioneel, betrouwbaar en goedkoop.

I.v.m. verhuizing naar "Godelinde" t.k. Grenenkast (200x100 cm.) aanschaf € 1300,00, nu T.E.A.B. tevens divers huisraad, elk art. T.E.A.B. 035-7852219

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SCOOTERS te koop: VESPA en PIAGGIO uit voorraad laagste prijs incl. 2 jaar garantie. Alle merken leverbaar
SCOOTERDUMPER.NL grote collectie nieuw en gebruikt 0294-414108 / 06-12868539 Bloemendalerweg 41 A Weesp

Gratis feestzaal tot 180 pers incl onbeperkt drank va 10,-. info 0653319921

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

SCOOTER reparatie, alle merken, snel en vakkundig ! Ma t/m Za SCOOTER WEESP Bloemendalerweg 41 A, 0294-414108 / 06-53656082 RDW-erkend. Tevens oude / kapotte scooters gezocht. GRATIS opgehaald !

Dak4all voor al u dakwerk met garantie, goed werk en betaalbaar 06-39045434