Gooi en Eembode Bussum-Naarden

8 november 2017

Gooi en Eembode Bussum-Naarden 8 november 2017


Viering Sint-Maarten in De Palmpit

BUSSUM Wie zin heeft om Sint-Maarten te vieren maar dit niet alleen wil doen of samen een lampion wil maken, kan zaterdag terecht in De Palmpit. Er worden die dag allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema Sint-Maarten en tot slot volgt de optocht.

Zo kan er bijvoorbeeld onder begeleiding geknutseld en getekend worden. Om 17.00 uur, als de schemering intreedt, gaat de lampionnentocht van start.

Met de kindershowband van ViJos voorop gaat de stoet richting het winkelcentrum op de Koekoeklaan, vervolgens naar Vivium de Gooische Warande en tot slot weer terug naar De Palmpit.

Voorstellingen Spiegelcabaret al bijna uitverkocht

BUSSUM Het Spiegelcabaret treedt drie keer op in de Spieghelkerk. De vriendengroep heeft kennelijk al een grote fanbase, want alleen voor zaterdag 18 november zijn nog kaartjes te koop.

Het Spiegelcabaret is een cabaretgroep bestaande uit inwoners van Bussum. Zij maken cabaret over inwoners van het Gooi en vergelijkbare buurten. Met een knipoog wordt gekeken naar het reilen en zeilen in de buurt. De leden werkten maanden aan de nieuwe voorstelling.

Populair

"Deze groep is acht jaar geleden bij elkaar gekomen en heeft toen een voorstelling gemaakt die zeer enthousiast werd ontvangen. Ongeveer 1000 mensen hebben deze voorstelling toen bezocht," zo laten ze weten.

Kaartjes

Wie nog een kaartje wil kopen (à 17,50 euro) kan hiervoor terecht bij de Bussumsche Wijnkooperij op de Spiegelstraat 38c in Bussum.

In gesprek met Simonka de Jong over haar documentaire 'A Family Quartet'

BUSSUM Na afloop van de documentaire 'A Family Quartet', over het 16-jarige viooltalent Noa Wildschut, kunnen bezoekers op zondagmiddag 12 november in gesprek met regisseur Simonka de Jong in Filmhuis Bussum. Noa groeit op in een muzikaal gezin en wordt al van jongs af aan gestimuleerd om het beste uit haarzelf te halen. Dat werpt zijn vruchten af en Noa's carrière neemt een vlucht. Ze reist de hele wereld af en moet al jong op eigen benen staan; zelfs oudere collega's blijken zich nauwelijks om haar te bekommeren. In september kwam haar eerste cd 'Mozart' uit. De Jong observeert en geeft een intiem beeld van de dagelijkse gang van zaken en de impact van Noa's talent op het gezin. De regisseur vertelt over haar beweegredenen om de jonge Noa te volgen. Meer informatie staat op www.filmhuisbussum.nl.

Cursus

Foto Bob Awick Foto: Bob Awick

Het CCIV houdt drie cursusavonden over wetenschap en religie

7

'We zingen geestelijke en wereldlijke liederen, maar ook over liefde en wijn'

Bussums kamerkoor Capricciata bestaat 25 jaar

Alweer 25 jaar bestaat het Bussumse kamerkoor Capricciata. En dat wordt gevierd op zaterdag 18 november met een bijzonder jubileumconcert in de Bussumse Wilhelminakerk.

'Het geeft voldoening om samen ergens naartoe te werken.'

BUSSUM Het Bussumse koor ontstond ooit uit een workshop die gehouden werd op de Muziekschool Gooi Noord. De enthousiaste deelnemers van toen gingen na de workshop door onder de naam Capricciata. "En vijf van die leden van het eerste uur maken nog steeds deel uit van het koor", vertelt koorlid Fia Rebel met gepaste trots. "Het kamerkoor zingt doorgaans klassiek repertoire: van renaissance tot romantiek en modern."

Ter gelegenheid van het jubileum geeft het koor op zaterdag 18 november een jubileumconcert in de Wilhelminakerk in Bussum. "Het concert vindt dit keer plaats in de middag, dat leek ons wel een goed idee. Zo geven we ook oudere mensen, die misschien 's avonds liever de deur niet meer uitgaan, de kans om het concert bij te wonen." Ze vertelt over het repertoire van het kamerkoor. "We zingen zowel geestelijke als wereldlijke liederen. Vooral missen en cantates, die voornamelijk een religieuze inslag hebben. Maar gelukkig werd ook in die tijd over de liefde en over wijn gezongen", zegt ze lachend. "Het koor probeert elk jaar een of meer concerten te geven. Want het is toch het leukst om alles wat we hebben ingestudeerd aan publiek te laten horen. We worden af en toe gevraagd om tijdens kerkdiensten te zingen. Soms treden we op in verpleeghuizen en we geven ook kerstconcerten."
Rebel is sinds 2008 lid van het koor. "Het zingen verbindt ons. Maar het gaat niet alleen om samen zingen, je maakt als koorlid deel uit van een geheel. Het is een sociaal gebeuren, want het is gezellig om samen te repeteren, maar ook samen wat te eten en te drinken. Ik vind het veel leuker om naar koorrepetitie te gaan dan 's avonds na het werk op de bank te zitten en televisie te kijken. Het geeft voldoening om samen ergens naartoe te werken."
Sinds vorig jaar heeft het koor een nieuwe dirigent, Robert van der Vinne uit Amsterdam. "Dit is de zesde. Elke dirigent heeft zijn eigen ideeën. We vinden het bijzonder dat Robert zelf ook professioneel zanger is en wel op hoog niveau. Dat betekent dat hij weer op een andere manier naar het koor kijkt dan de vorige dirigenten. Het geeft sowieso altijd nieuwe energie om weer met iemand anders te werken." Ze vertelt dat een paar leden van het koor ook nog bij andere koren zingen. "En soms doen we uitwisselingen met andere koren. Zo hebben we afgelopen zomer een koor in Bosch en Duin bezocht. Het was erg leuk om met elkaar te zingen. De twee koren hebben toen ook samen een concert gegeven. We beleven altijd erg veel plezier aan dit soort bijeenkomsten."
De koorleden hebben in de afgelopen jaren veel verschillende stukken, missen en liederen gezongen. Wat de 'oude garde' het meeste is bijgebleven is dat ze een mis, geschreven door de bekende cabaretier Herman Finkers, hebben gezongen. "De mis is in 1998 door het koor uitgevoerd. De leden van het koor vonden het heel bijzonder om teksten te zingen van hem. Verder vinden we de jubileumconcerten, die elke vijf jaar worden gegeven, altijd erg leuk. Elke keer denken we: Hé, we zijn alweer vijf jaar verder!"
Terugkijkend op de afgelopen vijfentwintig jaar zijn er veel leuke herinneringen. "Zoals die keer dat we voor de oude vader van een van onze koorleden hebben gezongen. Hij werd negentig en hij zat in een verpleeghuis. Het was fijn dat we daar een concert konden geven. Of die dag dat we in de hal van het station in Bussum hebben gezongen. We hadden het geluk dat er treinen waren uitgevallen, dus we hadden publiek genoeg. Dat gaan we zeker nog een keer doen. En onze deelname aan Bussum Cultureel, Vestival Vocaal en de Proeverij van Gooise Koren is ook altijd gezellig. Als dit soort optredens niet te dicht tegen een concert aan zitten, maken we daar zeker tijd voor." Ze vertelt dat het koor soms ook optredens tijdens een herdenkingsdienst van uitvaartonderneming Van Vuure heeft verzorgd. "Muziek helpt vaak om verdriet te verwerken en als wij daar een rol in kunnen spelen, doen we dat graag. Het zijn dan vaak wel tranentrekkers die we zingen. Maar omdat wij ze regelmatig hebben gezongen, hebben wij er minder last van." Sommige leden hebben zangles gehad of kunnen noten lezen omdat ze een instrument bespelen. Andere hebben zangervaring omdat ze in het onderwijs hebben gewerkt. "Maar we hebben ook een koorlid dat vanaf het begin op het gevoel heel mooi kon zingen, maar helemaal geen noten kan lezen." Het koor is nog wel op zoek naar tenoren.

"We hebben een tekort aan tenoren, maar dat is zelfs landelijk een probleem. Toch hopen we dat mannen zich bij ons aanmelden. Zij kunnen altijd een paar weken meelopen en een stemtest doen." Rebel vertelt dat het koor nu hard werkt aan het jubileumprogramma. "Met oude en nieuwe stukken, zoals composities van Schütz en Schein, Dvorák en Brahms. Het wordt een mooi afwisselend programma met een vleugje nostalgie en een blik op de toekomst."

De leden kijken terug op heel veel mooie momenten samen

Kaarten, verkrijgbaar aan de deur kosten € 12,50.

'Hoe kan godsdienst zo enorm sturend zijn geweest in de menselijke evolutie?'

Drie cursusavonden over wetenschap versus religie

Wat krijg je als je een primatoloog en een predikant samen in een zaaltje zet en ze laat praten over het conflict tussen wetenschap en godsdienst?

Jan van Hooff en Peter Korver zullen de degens kruisen. Foto: Bob Awick

NAARDEN / BUSSUM Onder de titel 'Was de barmhartige Samaritaan echt een nette vent?' organiseert de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV) drie cursusavonden. Naarder Peter Kover is remonstrants predikant en werkt voor de vrijzinnigen in Naarden en Bussum. Hij staat tegenover emeritus hoogleraar gedragsbiologie Jan van Hooff.

Van Hooff was de laatste tijd regelmatig op televisie te zien. Bij 'De Wereld Draait Door', bij 'Pauw', noem maar op. Geen wonder, want hij vult zo de hele avond met zijn interessante verhalen over het overeenkomstige gedrag van apen en mensen en put daarbij uit vele bronnen en ervaringen. Aan de andere kant staat Naarder Peter Korver, die wel gewend is om voor een groep te spreken. Zo deed hij dat jaren op school, maar ook in de Majellakapel in Bussum.

Gedurende drie avonden staan ook drie boeken centraal (bestsellers) die allemaal grofweg gaan over hoe religie zo centraal is komen te staan in de evolutie van de mens. Het blijkt dat Korver en Van Hooff het over opvallend veel zaken wel eens zijn. "Wetenschap en religie staan niet altijd lijnrecht tegenover elkaar, ze raken elkaar. We willen het wereldbeeld van de mens bestuderen. Er wordt een ongelofelijke tegenstelling gecreëerd en wij zoeken juist aansluiting bij elkaar."

Deze boeken dienden als inspiratie.

Wetenschap en religie staan niet altijd lijnrecht tegenover elkaar

Barmhartigheid

Op 8 november is de aftrap met 'De evolutie van barmhartigheid'. De heren leggen uit waarom mensen naastenliefde geven. Doet men dit omdat God dat van je vraagt? Of is het noodzakelijk om te kunnen overleven in de groep? Heeft de mens zelf een God gecreëerd om in die theorie te kunnen geloven?

Van Hooff: "Ik vertel hoe dat werkt bij de apen. Ze geven gewoon af en toe naastenliefde, maar ze kunnen ook egoïstisch zijn. In een gemeenschap van dieren leven ze samen totdat de belangen strijdig zijn. Wanneer je met anderen omgaat, dan geeft dat heibel en gedoe, maar het wekt ook verwachtingen en samen sta je sterker."

Vanuit religieus aspect wordt in het Oude Testament gesproken over 'Eigen volk eerst'. En in Het Nieuwe Testament is de vraag: wie is jouw naaste? Korver: "Eigenlijk is de vraag: hoe gedragen we ons? Waarom is de mens zoals hij is? Religieuze verhalen geven ons veel antwoorden. En die zijn weer terug te vinden in de Bijbel. Wat mij betreft is de Bijbel geschreven door mensen over het goddelijke. En dus niet het boek waarin God tot de mensen spreekt."

De vraag waarom samenlevingen over de hele wereld religie nodig blijken te hebben, proberen de heren te beantwoorden. Zit religie in de genen? Zit het in ons bloed om te geloven? Had religie een voordeel in de 'struggle for life and survival of the fittest'? (De best aangepaste organismen overleven). Korver: "Trekkende groepen hadden elkaar ook direct nodig. Pas wanneer ze zich ergens gingen vestigen werd de groep te groot. Er is dan een autoriteit van buiten nodig, zo blijkt. Godsdienst helpt bij het overleven van de groep."

De drie cursussen zijn los te bezoeken. Iedere les wordt de vorige even kort herhaald. De aftrap is dus 8 november, daarna 15 november - 'Wat is er eigen aan de mens' - en 22 november staat in het teken van de toekomst: 'De mens wordt God, of toch niet helemaal'. De CCIV hoopt dat niet alleen kerkleden op de avonden afkomen. De zaal is in ieder geval open voor iedereen. De lezing is volgens de heren ook geschikt voor tieners die worstelen met hun eigen plek in de samenleving en hun eigen identiteit.

Aanvang: 20.00 uur in de Spieghelkerk. Kosten: 18 euro.

9 / 12

Een broodmaaltijd bij Ruimte, 10 november.

Donderdag 9 november

Gezond Natuur Wandelen

12.15 uur | Amaris de Veste

O.l.v. de buurtsportcoach. Ook geschikt voor mensen met rollator.

Schoenenverkoop

14.15 uur | WOC De Palmpit

Tot 16.15 uur.

Open eettafel

17.30 uur | WOC De Palmpit

Met een versbereide maaltijd. Aanmelden: 035-693 87 86.

CBD café

19.30 uur | Hempie Bussum

Info avond over CDB. Deelname is gratis.

NH Toneel

20.15 uur | Theater in Zuyd

'Maatjes': een moderne, hilarische tragikomedie. Lange Heul 149A, Bussum. Reserveren: www.nhtoneel.nl.

Amsterdams Allooi

20.30 uur | DeMess Naarden

'Johnny ontmoet Shaffy'. Een muzikale en humoristische reis.

Vrijdag 10 november

Dance Expression

20.00 uur | Heart to Heart

Tot 22.00 uur Kosten: 20 euro p.p. Aanmelden: info@hearttoheart.nl o.v.v. Dance Expression.

SeniorWeb inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Tot 12.00 uur beantwoorden computerdeskundigen kosteloos vragen.

Spelletjesmiddag

14.00 uur | WOC De Palmpit

Kosten € 1,-.

Dag van de mantelzorg

12.30 uur | SCAN Naarden

O.a. een workshop schilderen en high tea. Aanmelden: rbeutick@versawelzijn.nl.

Broodje+

17.30 uur | Brinklaan

'Ruimte' serveert Broodje+ aan de Brinklaan 36a. Inloop met koffie/thee. Van 18.00 tot 19.15 uur een broodmaaltijd met soep en een snack. Www.ruimte-bussum.nl.

Goed Gesprek

19.15 uur | Brinklaan

'Ruimte' houdt aan de Landstraat 80, Bussum een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.15 uur. Www.ruimte-bussum.nl.

Marlous Lazal

20.30 uur | DeMess

Zaterdag 11 november

Gratis proefles Relax Kids

9.30 uur | Heartfelt Bussum

Facebook: Relax Kids Bussum.

Informatieochtend

10.00 uur | Hotel Jan Tabak

Over de Oude Begraafplaats. Tot 12.00 uur. Toegang is gratis. Aanmelden: oude.begraafplaats.naarden@gmail.com.

Open Atelierroute

11.00 uur | Kunst in de Wijk

Kunstzinnige buurtbewoners zetten tussen 11.00 en 17.00 uur hun deuren open in de Godelindestraat, Waltherlaan, Lothariuslaan en K.P.C. de Bazelstraat.

Maarten Ebbers

20.30 uur | DeMess

Zondag 12 november

Inspirerende lezingen

10.30 uur | de Besant Hall

Orgaandonatie en de hersendoodleugen. Tijd om wakker te worden. Lezing door: Ger Lodewick.

Docentenconcert

15.00 uur | Majella Kapel Bussum

Van de Nieuwe Muziekschool. Na afloop borrel. Kaartjes zijn vooraf te reserveren.

Dvd-voorstelling

14.30 uur | WOC De Palmpit

Entree: € 2,-. Tevens gratis inloop.

Maandag 13 november

ASGM Seniorencafé

10.30 uur | Stokjes en Lepel

Locatie: Nassaustraat 3b te Bussum. Tot 12.00 uur.

Open eettafel

17.30 uur | WOC De Palmpit

Met een versbereide maaltijd. Kosten: soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 7,50 en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanmelden: 035-693 87 86.

Dinsdag 14 november

Lezing

14.00 uur | Witte Kerk Naarden

Door Eric Bor. Www.cciv.nl.

Creatief Café

10.00 uur | Het Trefpunt

Tot 12.00 uur. Lorentweg Bussum

11.30 uur | De Zandzee

I.s.m.met Versa en Kwintes. Daarna samen eten. Kosten: € 2,50. Info: Wout Vermeulen, 06-13966520.

Mahjong spelen

14.00 uur | Wijkcentrum Uit-wijk

Tot 16.00 uur. Ervaren Mahjongspelers geven les.

Creatief voor kinderen

15.45 uur | Versa Welzijn

Een uurtje tekenen/schilderen/knutselen in kleine groepjes, ingedeeld op leeftijd. Voor kleuters tot tieners. www.jufson.nl.

Woensdag 15 november

Spieghelcafé

10.00 uur | Spieghelkerk

Tot 11.30 uur. Gratis toegang.

Inloopspreekuur ergotherapie

11.00 uur | FullMobility

Gratis inloopspreekuur. Tips en vragen.

Amalia

14.00 uur | WOC Spieghelwijk

Met Jeroen Bosch naar hemel en hel. Entree € 6,- . Aanmelden: amalia.bus@kpnmail.nl of 035-6932318.

Debat

20.00 uur | Spieghelkerk Bussum

Meer info op www.cciv.nl.

Versa vrijwillgerscentrale

De Stichting Bussum op IJS zoekt 5 handige mannen die op 6, 7 en 8 december kunnen helpen de ijsbaan op te zetten en in januari weer af te bouwen.

Versa Vrijwillige Thuiszorg Muiden-Muiderberg zoekt doeners die iets willen organiseren voor inwoners van Muiden of Muiderberg of die iets met iemand willen doen, bijv. een wandeling of hulp thuis.

Stichting Bussum op IJS zoekt een mediator die goed met mensen kan omgaan en orde kan houden in de periode van 9 december tot 5 januari.

WOC Bellefleur zoekt een enthousiast lid voor de activiteitencommissie.