BussumsNieuws

6 januari 2016

BussumsNieuws 6 januari 2016


Oppositiepartijen: 'Bestuursakkoord futloos'

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Futloos en een wassen neus. Dat was maandagavond, kort samengevat, het bezwaar van de oppositiepartijen over het bestuursakkoord van VVD, D66, CDA en GroenLinks. "We gunnen onze bewoners zo veel beter", betoogde PvdA'er Gerard Boekhoff. Hart voor Bussum onderstreepte dat.

De voornaamste bezwaren van PvdA en Hart voor Bussum waren het gebrek aan echt goede toekomstplannen. "Er wordt van alles gezegd en geschreven, maar hoe het gemeentebestuur met bepaalde zaken aan de slag gaat staat nergens. Het akkoord staat alleen maar vol met open deuren", foeterden ze. PvdA en Hart voor Bussum hadden veel aan te merken op het bestuursakkoord. Gerard Boekhoff (PvdA) trok fel van leer: "Het gemeentebestuur komt met een plan om parkeren voor bepaalde straten kosteloos te maken, maar gaat er wel voor om parkeren kostendekkend te maken. Hoe gaan ze dat doen? Wordt parkeren voor de rest van Bussum duurder? Zo'n beetje alle plannen hadden veel concreter vormgegeven kunnen worden. Met alles vraag je je af: wat gaan ze dan doen? We hadden zo gehoopt op een akkoord dat we hadden kunnen steunen en waar we Gooise Meren een goede start mee hadden kunnen geven, maar we kunnen hier niets mee."
René Sweijen van Hart voor Bussum noemde vooral het gebrek aan goed samenwerken nu al een probleem. De Bussumer kwam samen met PvdA, 50PLUS en GOP met het voorstel om per partij drie in plaats van twee steunfractieleden te benoemen. Dat moet de vele overleggen ook voor kleine partijen behapbaar maken. Er kwam geen steun voor, men vond het wel goed zo. "Het gemeentebestuur hoopt op brede steun van de gemeenteraad en zegt graag met de oppositie samen te werken. En dan komen we vanavond met een goed voorstel en dan wordt het meteen aan de kant geschoven. Dat getuigt van gebrek aan collegialiteit. De oude machtspolitiek van voorheen krijgt gewoon weer een vervolg. Erg jammer."

VVD, D66, CDA en GroenLinks pareerden de tegenstand door te verklaren dat het gepresenteerde bestuursakkoord slechts een akkoord op hoofdpunten was en dat men zeker open staat voor samenwerking. "We gaan graag het debat aan over het akkoord en als er goede plannen komen van andere raadsleden staan we klaar om zulke plannen over te nemen en ermee aan de slag te gaan. We gaan voor een breedgedragen akkoord om onze gemeente een goede start te geven", verklaarde VVD-fractievoorzitter Alexander Luijten. Arie Mastenbroek (CDA) vergeleek het akkoord met een almanak en voegde toe: "Het akkoord geeft ons een handvat voor welke koers we de komende twee jaar gaan varen. Het bepaald welke kanten we op gaan."

Er wordt volgende week woensdag verder gedebatteerd over het bestuursakkoord van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Dat gebeurt op het gemeentehuis in Bussum. Verwacht mag worden dat de gemeenteraad het akkoord dan, ondanks de tegenstand, wel gewoon aanneemt.

Eerste Gooise Meren baby's geboren

Miranda en baby Mike.

BUSSUM - Vincent en Jessica Leijdekker zijn op 2 januari trotse ouders geworden van Nick. Hij is voor zover bekend de eerste baby die is geboren in Gooise Meren.

De Bussumse baby weegt 3725 gram en hij is het tweede kindje in het gezin. Alles gaat goed met moeder en zoon.

Baby Mike
Mike Louwerse is op maandag 4 januari in Bussum geboren. Hij is de allereerste Gooise Meren baby die in het officiële geboorteregister is ingeschreven. Mike is de zoon van Miranda Louwerse. Zij is dolgelukkig en alles gaat goed. Oma Karin vertelt dat het spannend was, want Miranda is pas 17 jaar. "Ze is thuis in Bussum bevallen. Baby Mike is een droombaby. Hij heeft veel zwart haar en weegt 3850 gram. Voorlopig blijft Miranda thuis van haar zoon genieten."

Unoxmeisje Whitney komt uit Bussum

Nieuwjaarsmeisje Whitney van Doorn vond de duik niet koud, maar verfrissend. Foto: Michel van Bergen

BUSSUM - In haar knalroze bikini met een Unoxmuts en een grote witte glimlach stond de Bussumse Whitney van Doorn begin dit jaar op de voorpagina van De Telegraaf. Whitney is namelijk uitgekozen tot Nieuwjaarsmeisje van 2016.

Ze werd omschreven als een 'spetterende badnimf'. Het was de allereerste nieuwjaarsduik voor de 24-jarige studente. Ze vond de duik niet koud, wel verfrissend. Whitney wist dat ze op de foto ging, maar dit had ze niet verwacht. Haar looks zijn door heel Nederland besproken. De vele reacties vond ze erg leuk, maar ook overweldigend.

31

raadsleden telt de gemeente Gooise Meren

Het mooiste woord van 2016

Trotseerloodje.

Laat ik meteen voor het nieuwe jaar hoog inzetten. Ik lever hierbij maar alvast het mooiste woord voor 2016, dan hebben we dat gehad. En géén Engels woord zoals 'selfie'. Veel fraaier!

Ik moet wel erkennen dat het woord 'trotseerloodje' niet bij een ieder op de lippen bestorven ligt. Hooguit een paar metaaldetectorfreaks kennen deze term. En wellicht een paar vaklieden uit de bouwkundewereld. Of bij een opsteller van een aflevering van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Bijna niemand zal zo'n trotseerloodje ooit gezien hebben. Het is niet anders dan een flapje lood dat gebruikt wordt in de bouw in het algemeen en in het dakdekken in het bijzonder om spijkers af te dekken om aldus te voorkomen dat er via de nagel inwatering zal plaatsvinden. En niet onbelangrijk objectje dus. Lood werd al in de verre oudheid voor alles en nog wat gebruikt en dus ook als trotseerloodje. Met antiek bouwafval en puin zijn er in de loop der tijden heel wat in de grond verzeild geraakt om via de pieper weer tevoorschijn te komen. Het loodje van de afbeelding trof ik enkele maanden geleden in een knus antiekwinkeltje in Hilversum aan. Ik was daar met vriend Rob, die sneller was dan ik en het loodje voor slechts 3 euro bemachtigde, terwijl er 5 euro voor gevraagd was. Een leuk voorwerpje voor Robs collectie. En ikzelf heb er helemaal geen. Het woord 'trotseerloodje' is niet helemaal te verklaren. Mogelijk is het een verbastering van een ander woord: traceerloodje. Vaak staan er initialen van de dakdekker op, compleet met jaartal en een of ander versiersel.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. dr. J.P. Schouten; Naarderheem 10.30 u. ds. B. den Butter
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie kapelaan A. Geria; za. 09/01 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. C. Bos

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; za. 09/01 17.00 u. Vesper
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. C. van Wingerden
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. J.G. de Bruijn
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. K. Timmerman en 17.00 u. ds. W. van den Hul
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. A.N. Verheul
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. P.W.A Overdiep
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. br. H. Schram
*Evangelisch-Lutherse Kerk N-B 10.00 u. mw. ds. A. Parmentier
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. dhr. J. Thalen H.A.
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst
*Kerk in de Meent 10.00 u. mw. ds. H. Honderd

Dr. Henri Polak (1868-1943) was in zijn leven actief in de politiek, arbeidersbeweging en in natuur en milieu. Over die laatste onderwerpen schreef hij twee boeken. 'Tusschen Vecht, Eem en zee' (het Gooi) en 'De zoom van het Gooi' (plaatsen rond het Gooi). Stevige, 'vooroorlogse' boeken uit 1934 en 1936 met in elk tekeningen van de Larense kunstenaar Toon de Jong.

De auteur wandelt als het ware door de diverse plaatsen en noteert wat hij ziet en weet. Dit is 'Tusschen Vecht, Eem en zee'. De zee in de titel is de Zuiderzee, die toen net IJsselmeer heette. Naarden krijgt flinke aandacht. In Bussum vindt hij het postkantoor aan de Huizerweg uiterst modern en monumentaal. Ook heel positief is hij over het moderne spoorwegstation en het Majellaziekenhuis. Het Raadhuis aan de Brinklaan echter "heeft in architectonisch opzicht weinig betekenis, al heeft de bouwmeester de ligging wel aardig bepaald". Van auteur en tekenaar is een foto opgenomen. Uitgever G&E, 325 bladzijden, 50 tekeningen.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 15 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is vanaf januari 2016 voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Gemeenteraad kan aan de slag

Alle raadsleden benoemd

Gelukwensen voor Mark Marshall (VVD), het jongste raadslid. Foto: Bob Awick

BUSSUM - De allereerste gemeenteraad van Gooise Meren kan aan de slag. De raadsleden werden maandagavond benoemd door burgemeester Albertine van Vliet. Dat gebeurde in een apart decor: de Grote Kerk van Naarden. De zaal zal vol met belangstellenden.

Burgemeester Albertine van Vliet benadrukte het belang van het werk dat de raadsleden gaan doen. "U heeft de komende twee jaar de taak om deze gemeente verder op te bouwen, een hele eervolle taak. Maar er zal veel op u afkomen. Het raadswerk zal best veel van u vergen, maar wees u bewust van het belang van uw werk", vertelde de burgemeester aan de raadsleden.

Alle raadsleden moesten één voor één de eed of belofte afleggen om met hun werk van start te kunnen gaan. Voor sommige was dat na eerder raadswerk gesneden koek, voor enkele raadsleden was het de eerste keer. Nadat de raadsleden waren benoemd stonden vele bekenden klaar om hun gelukwensen over te brengen.

Ook de wethouders van Gooise Meren kunnen aan de slag. Foto: Bob Awick
De Grote Kerk van Naarden was het decor van de eerste raadsvergadering. Foto: Bob Awick

Later op de avond werden ook wethouders Miriam van Meerten (VVD), Hendrik Boland (D66), Marleen Sanderse (CDA) en Gerben Struik geïnstalleerd door de burgemeester. Wethouder Jan Franx (VVD) was nog op vakantie en zal later worden geïnstalleerd.

De gemeenteraad van Gooise Meren stond meteen een flinke klus te wachten. De raadsleden moesten een reeks aan wetten en reglementen goedkeuren, zoals parkeerregels en regels voor bouwplannen. Vervolgens stond nog het debat over het bestuursakkoord op het programma, wat het voor de raadsleden meteen een lange avond maakte.

Gemeente: 'Proef met kosteloos parkeren'

BUSSUM - Het gemeentebestuur denkt na over een proef om parkeren voor (aanloop)straten kosteloos te maken. Dat stelt het bestuursakkoord.

Bezoekers van het centrum van Bussum en andere plekken in de gemeente zouden in bepaalde straten hun auto moeten kunnen parkeren zonder daarvoor te hoeven betalen. De plannen voor de proef worden nu verder vormgegeven. Het gemeentebestuur stelt wel dat parkeren hoe dan ook kostendekkend moet zijn.

Door parkeren gratis te maken kunnen meer bezoekers naar de centra getrokken worden. Dat moet het centrum zelf weer ten goede komen: het zou de lokale ondernemers veel meer moeten steunen.

Jarigsma is overladen met positieve reacties

Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM - Multivrijwilliger en Bussumer Jochum Jarigsma heeft deze week de award Bussumer van het Jaar in ontvangst mogen nemen. Jarigsma wist vorige week al dat hij deze prijs van BussumsNieuws had gewonnen, maar toen zat hij in het buitenland. De Bussumer is overdonderd door de vele positieve reacties. "Veel mensen hebben gereageerd. Ik vind het een hele eer om de award te hebben mogen ontvangen."

Rachel Plantinga

Pedagogisch medewerkster kinderdagverblijf, 45 jaar oud, woont in Bussum sinds 2002

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ben getrouwd en werk ruim 23 jaar in de kinderopvang, daarnaast probeer ik 2 à 3 keer in de week hard te lopen en zit ik in de redactie van Tempo Atletiekvereniging én sinds kort bij die van Stichting Burgerzin Naarden. Ook zit ik in het bestuur van buurtpreventievereniging Alert in de Godelindebuurt."

Hardlopen betekent voor mij.....
"Heerlijk je hoofd leeg rennen na een drukke dag of drukke week en genieten van al de mooie natuur waar we zo dichtbij wonen. Wél met de gezellige groep van Tempo, want alleen hou ik het rondje niet vol."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"Dat is 'Als ik weg ben' van Laura Lippman."

Wat zou je doen met 100 euro?
"Heerlijk uit eten gaan."

En met een miljoen?
"Er gaat zeker een gedeelte naar goede doelen die geen of bijna geen subsidie krijgen en afhankelijk zijn van giften. In elk geval even onbetaald verlof opnemen en dan heerlijk StarClass vliegen naar de zon (Bonaire!). Daar ga ik rustig verder nadenken wat ermee te doen."

Heb je een levensmotto?
"Geniet van elk moment, het kan zo voorbij zijn."

Waar droom je nog van?
"Een huisje op Bonaire en genoeg geld om er makkelijk naar toe te kunnen vliegen."

Waar kunnen we je voor wakker maken?
"Vakantie."

Een dag de burgemeester?
"Dan zou ik mij inzetten voor het dierenasiel Crailo in Hilversum. Dat mag best wat gemoderniseerd én uitgebreid worden."

Mooiste plekje in Bussum is?
"Bos van Beek."

Meer dan honderd bewoners Bussum-Zuid tegen groter azc

Buurt: 'Twaalfhonderd asielzoekers te veel'

Overal waar het kan, protesteren de buurtbewoners. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Steeds meer bewoners van Bussum-Zuid steunen het protest tegen de opvang van een groep van twaalfhonderd vluchtelingen op het naastgelegen Crailo. Al honderdvijftig buurtbewoners hebben een handtekening gezet.

Buurtbewoners Peter-Jan Schatens en Jacqueline Drogtrop trokken twee weken geleden aan de bel toen ze hoorden dat er vlak bij hen in de buurt nog meer asielzoekers opgevangen gaan worden. Ze vrezen vooral overlast van de grote groep. "We baseren ons op het verleden", vertelt Drogtrop. "Tot enkele jaren geleden woonden er ook asielzoekers op het complex, op het hoogtepunt eveneens ongeveer twaalfhonderd. We hebben er toen veel last van gehad. Er werd, om maar wat te noemen, veel rommel op straat achtergelaten. Het kwam ook een keer voor dat we tassen vol met kleren voor het goede doel aan de kant van de weg hadden gezet, toen heeft een groep al deze tassen overhoop gehaald en geplunderd. Lag de helft van onze kleren gedumpt in de bosjes. En zo waren er nog wel meer problemen. We dachten dat we er nu vanaf waren."

De twee Bussumers benadrukken verder nogmaals geen enkel probleem te hebben met de komst van asielzoekers. "We snappen heel goed dat we deze mensen op moeten vangen, maar we hebben vooral problemen met het grote aantal. Als er straks 400 vluchtelingen komen wonen op Crailo vinden we dat prima. Dan kunnen we ze als buurt ook beter opvangen. Dat houdt het hele 'probleem' beheersbaar. Zelf staan we dan ook meteen klaar om deze mensen te helpen."

Schatens laat weten dat de steun voor het protest hem erg verrast. "We hebben de afgelopen week 450 flyers in de buurt bezorgd. Dat heeft ons al 150 medestanders opgeleverd. Een deel van de buurtbewoners gaat ook helpen met het verdere protest. We hopen dat de gemeente, de provincie en het COA ons protest hoort. Let wel: er valt wat ons betreft geen onvertogen woord en we hebben ook eigenlijk geen zin in een felle protestactie in het centrum van Bussum, maar we hopen wel dat er wat gedaan wordt met onze bezwaren. Buurtbewoners kunnen ons protest steunen door contact met ons op te nemen op actiecomitebussumzuid@gmail.com."

De gemeente laat weten zich de zorgen van de buurt voor te kunnen stellen. De burgemeester heeft al een gesprek gevoerd met de bezwaarmakers en laat weten straks samen te overleggen over maatregelen die overlast kunnen tegengaan.

Wethouders nemen buurt onder hoede

GOOISE MEREN - De wethouders van Gooise Meren worden allemaal 'wijkwethouder'.

Het gemeentebestuur laat weten dat wethouders Miriam van Meerten en Jan Franx (VVD), Hendrik Boland (D66), Marleen Sanderse (CDA) en Gerben Struik (GL) ieder een eigen buurt onder hun hoede krijgen. Welke wethouder aan welke buurt wordt gekoppeld, moet nog worden bepaald.
De buurtwethouders gaan straks bewoners ondersteunen en helpen met het opzetten van zaken als buurtdagen of andere plannen. Daarnaast moeten de wethouders bewoners helpen problemen onder de aandacht van de gemeente te brengen. Kortom: de wethouder wordt de ambassadeur van de buurt. Andersom kunnen bewoners de wethouders aanspreken.

Vervolg voor koop- zondagen

BUSSUM - De gemeente wil de regels rondom de koopzondagen de komende twee jaar hanteren. Dat betekent dat de supermarkten op zondag open blijven en dat de winkeliers, als ze dat willen, ook open kunnen.

Het afgelopen jaar werd geëxperimenteerd met de koopzondag. De supermarkten kregen veel extra klandizie, de koopzondagen in het centrum vielen wisselend in de smaak. Lang niet alle ondernemers doen mee aan de maandelijkse koopzondag, toch blijft de mogelijkheid bestaan.
De gemeente blijft streng controleren of de regels worden nageleefd; zo mogen vrachtwagens niet op zondag de supermarkten bevoorraden. Dat moet de overlast voor buurtbewoners beperken.

Web topvijf

1. Gemeente denkt aan proef met kosteloos parkeren
2. Burgemeester bedankt Bussumse held
3. Vanaf nu echt Gooise Meren
4. Vreugdevolle start jaar voor Bussum
5. Vervolg voor koopzondagen

Raadsleden en wethouders Gooise Meren geïnstalleerd

Foto: Foto: Bob Awick

Op 1 januari is de nieuwe gemeente Gooise Meren van start gegaan. Op maandag 4 januari vond in de Grote Kerk van Naarden de installatie plaats van de 31 leden van de gemeenteraad.

De verbouwing van de raadszaal in het gemeentehuis van Gooise Meren is nog niet klaar. Vandaar dat gekozen is voor een andere locatie die recht zou doen aan het bijzondere karakter van de bijeenkomst. In de gemeenteraad van Gooise Meren zijn negen partijen vertegenwoordigd: VVD (8 zetels), CDA (5), D66 (5), PvdA (4), GroenLinks (3), Gooise Ouderen Partij (2), 50PLUS (2) en Hart voor Bussum (2 zetels).
De nieuwe gemeenteraad gaat op een andere manier vergaderen dan gebruikelijk was in Naarden, Muiden en Bussum. De frequentie van de besluitvorming wordt opgevoerd en er komt meer ruimte voor de inbreng van inwoners. De raad komt eenmaal per twee weken op de woensdagavond bij elkaar om besluiten te nemen. De raadsvergaderingen maken onderdeel uit van de 'Politieke Avond'. Die zal ook bestaan uit bijeenkomsten waarin inwoners, instellingen en ondernemers kunnen meepraten over het gemeentelijk beleid of nieuwe ideeën onder de aandacht van de raad kunnen brengen. De eerste Politieke Avond vindt plaats op woensdag 13 januari, in het gemeentehuis van Gooise Meren aan de Brinklaan 35. Zie voor de agenda en het aanvangstijdstip: bestuur.gooisemeren.nl.

Installatie wethouders

Foto: Foto: Bob Awick

Net voor de kerst voltooiden VVD, CDA, D66 en GroenLinks de onderhandelingen over het coalitieakkoord. Het nieuwe college telt vijf wethouders. Vier van hen werden op 4 januari geïnstalleerd: Miriam van Meerten (VVD), Marleen Sanderse (CDA), Hendrik Boland (D66) en Gerben Struik (GroenLinks). De installatie van de tweede VVD-wethouder, de heer Jan Franx, vindt in de tweede helft van januari plaats.

Bekendmakingen

Informatie: Voor informatie kunt u op werkdagen, telefonisch of door middel van een baliebezoek op het gemeentehuis, contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer (035) 207 08 84.
Openingstijden: maandag zonder afspraak tussen 8.30 – 13.00 uur, op afspraak via gooisemeren.nl dinsdag t/m donderdag tussen 08.30 – 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 – 13.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunningen:

Bussum:

dr. Schaepmanlaan 77: Oprichten dakopbouw.

Graaf Wichmanlaan 1: Intern constructief wijzigen woning.

Nieuwe Englaan 30: Oprichten dakopbouw.

Naarden:

St. Vitusstraat 30 a: Oprichten erfafscheiding en dubbele poort tussen woningen.

Stadhouder Willem 2 laan 11: Plaatsen kozijn linkerzijgevel en intern constructief wijzigen woning.

Muiden en Muiderberg:

Eikenlaan 46: Plaatsen 2 dakkapellen dakvlak zij- en achtergevel woning.

Kocherplantsoen 1: Nieuwbouw zorgcentrum.

Kocherplantsoen 3: Kappen conifeer achtertuin woning.

Noordpolderweg 8: Vergroten bestaande jongveestal.

Schoolstraat 8: Oprichten dakopbouw.

Inzage:

* Stukken met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u inzien aan de balie van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op het gemeentehuis.

Bijeenkomsten over ervaringen met jeugdzorg

De gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek zijn benieuwd naar de ervaringen van (pleeg)ouders met de veranderingen in de jeugdzorg. Op verzoek van de gemeenten organiseert het Ouderplatform Gooi & Omstreken (OGO) in januari drie bijeenkomsten waar zij hun ervaringen kunnen uitwisselen. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan de gemeenten ter beschikking wordt gesteld.

Sinds 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Nu we een jaar verder zijn, willen de gemeenten weten hoe deze nieuwe taak in de praktijk uitpakt: wat gaat er goed, wat gaat er niet goed of zou beter kunnen? Het verslag dat van de drie bijeenkomsten wordt gemaakt, is anoniem. Er staan dus geen namen van ouders of kinderen in vermeld.

Plaats en tijd van de

bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend 6 januari 2016 en komt dus net te vroeg voor deze gemeentepagina. Maar er zijn nog twee andere opties: - Dinsdag 12 januari 2016 's avonds van 19:30 tot 21:30 uur bij Sherpa in Hilversum (Larenseweg 30, 1221 CN Hilversum); - Maandag 18 januari 2016 's avonds van 19:30 tot 21:30 uur in Commissiekamer 1 in het gemeentehuis van Huizen (Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen).

Aanmelden
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Otger Meuwissen: o.meuwissen@planet.nl of door hem te bellen: tel. 06-11323776.

Opvang vluchtelingen op AZC Crailo

Bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders, werken de gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek nauw samen. Op dit moment vangt onze regio een groep van 100 vluchtelingen op. De komende jaren wordt dit aantal naar verwachting stapsgewijs uitgebreid naar 800 of 1200. Het definitieve aantal ligt nog niet vast. Het is de bedoeling om alle opvang te blijven concentreren op één locatie in het hart van de regio: het voormalig AZC-terrein Crailo.

Het Rijk en de provincie moeten het eerst nog eens worden over de aankoop van het terrein door het COA. Daarna start de inrichting van het terrein om de opvang van vluchtelingen mogelijk te maken voor een periode van maximaal tien jaar. Het COA bepaalt in de loop van 2016 het definitieve aantal vluchtelingen. Naar verwachting zullen er in de eerste helft van 2016 zo'n 400 personen worden ondergebracht en in een later stadium nog eens 400 tot 800. De groep zal voornamelijk bestaan uit Syriërs: mannen, vrouwen en kinderen. Het terrein ligt aan de rand van het heidegebied bij Hilversum, Laren en Bussum. Crailo heeft al eerder als AZC gefunctioneerd en toen waren de ervaringen overwegend positief. Er werden toen zelfs 1600 personen opgevangen. De burgemeesters van Laren en Hilversum zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid rond het terrein, want dit ligt op het grondgebied van hun gemeenten.

Dienstverlening Gooise Meren

Op 1 januari 2016 zijn de gemeente Naarden, Bussum en Muiden opgegaan in de gemeente Gooise Meren. Natuurlijk helpt de nieuwe gemeente u weer graag als het gaat om identiteitsbewijzen, rijbewijzen, vergunningen, uittreksels, enzovoort. In die zin blijft alles zoals u het gewend was. Maar we stemmen onze dienstverlening nog beter af op de wensen van onze inwoners. De openingstijden zijn ruimer en uw bezoek gaat voortaan op afspraak. Meer zaken dan voorheen kunt u digitaal afhandelen. En inwoners van Naarden en Muiden kunnen voor veel zaken terecht bij het Servicepunt in hun eigen woonplaats.

Dienstverlening publieksbalie in Bussum

Voor alle aanvragen en handelingen kunt u terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum. Op maandagochtend kunt u zonder afspraak terecht. Op dinsdag t/m vrijdag kunt u alleen op afspraak terecht. Een afspraak maakt u eenvoudig via gooisemeren.nl of telefonisch via 035 207 00 00.
De openingstijden van de publieksbalie in het gemeentehuis van Gooise Meren zijn:
- Maandag tussen 8.30 en 13.00 uur
- Dinsdag tussen 8.30 en 17.00 uur
- Woensdag tussen 8.30 en 20.00 uur
- Donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur
- Vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur.

Servicepunten in Muiden en Naarden

De Servicepunten in Muiden (Kazerne, Kazernestraat 10) en Naarden (Stadskantoor, Raadhuisstraat 2) voorzien niet in alle diensten. U kunt er bijvoorbeeld geen paspoort of rijbewijs aanvragen of ophalen. Maar u kunt er wel terecht voor veel andere zaken:
- meldingen openbare ruimte
- meldingen APV - parkeervergunningen
- klachten en bezwaren
- Bewijs van in leven zijn
- Bewijs Nederlanderschap
- uittreksel Burgerlijke Stand
- uittreksel BRP
- Verklaring omtrent gedrag
- Inlichtingen (bedrijf)
- aangifte verhuizing
- afspraak maken voor publieksbalie
Beide Servicepunten zijn open op maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Dienstverlening via de website

Via onze website gooisemeren.nl kunt u een aantal zaken digitaal afhandelen. Dit zijn dezelfde zaken als hierboven genoemd in het rijtje bij de Servicepunten.

9 januari
Repair Café van 10.00-13.00 uur in het Denksportcentrum, Nieuwe Englaan 6 in Bussum.
Heeft u kapotte kledingstukken? Huishoudelijke apparaten die het tijdens de feestdagen hebben begeven? Een kapotte fiets? Defect speelgoed? Of tikt uw horloge of klok niet meer naar behoren? Laat uw spullen gratis repareren door deskundige vrijwilligers tijdens het altijd gezellige Repair Café in Bussum! Kijk voor meer informatie op repaircafebussum.nl.

Onderscheidingen in Gooise Meren

Zoals iedere gemeente heeft ook Gooise Meren onderscheidingen voor inwoners en organisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de lokale gemeenschap.

Eenmaal per jaar reikt de gemeenteraad de Zilveren Legpenning van Gooise Meren uit. Dit is de hoogste blijk van waardering van de nieuwe gemeente. Daarnaast zijn er onderscheidingen voor vrijwilligers. De bestaande vrijwilligersprijzen voor Bussum, Naarden en Muiden blijven behouden. Voor Bussum is dat de Kleine Johannes, voor Naarden het Naardens Compliment en voor Muiden en Muiderberg De Roemer. Het in stand houden van deze drie onderscheidingen is een bewuste keuze. De gemeente Gooise Meren wil daarmee recht doen aan de eigen identiteit van de kernen. Nieuw is de jongerenonderscheiding voor jongeren tot 21 jaar die zijn opgevallen door hun inzet voor een sociaal doel. Iedereen kan kandidaten voordragen. Het is de jury met daarin de portefeuillehouder jeugd, die beoordeelt en beslist.

Nieuwsjaarsreceptie gemeente Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren nodigt al haar inwoners (van Naarden, Muiden en Bussum), vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen en relaties uit om samen het jaar 2016 in te luiden.

De nieuwjaarsreceptie vindt op 7 januari om 20.00 uur plaats in het 'nieuwe huis van de gemeente' Gooise Meren, het voormalige gemeentehuis van Bussum aan de Brinklaan in Bussum. Waarnemend burgemeester van Gooise Meren Albertine van Vliet-Kuiper zal een nieuwjaarsrede uitspreken en met allen het glas heffen op het nieuwe jaar. Tijdens deze feestelijke receptie kunt u ook kennismaken met het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Thema van deze bijeenkomst is 'vernieuwing'. In de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis is ter gelegenheid van deze receptie een speciale expositie ingericht met foto's van 150 leerlingen van vijf basisscholen uit Naarden, Muiden en Bussum. U bent allen van harte welkom!

Start werkzaamheden Westereng deelplan 5

Maandag 4 januari a.s. start aannemer Kreeft Infra B.V. met de werkzaamheden voor de rioolvervanging en herinrichting in deelplan 5 van de wijk Westereng. De aannemer start op het plein voor o.a. de Lidl en gaat op 11 januari a.s. verder in de Beeklaan. Er wordt in fases gewerkt om de overlast te beperken en de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De werkzaamheden in deelplan 5 duren naar verwachting tot eind 2016.

Informatie over de uitvoering
Bewoners zijn per brief geïnformeerd over de fasering en zij ontvangen opnieuw bericht als de werkzaamheden in de straat van start gaan. De planning is onder voorbehoud van werkbaar weer en onvoorziene omstandigheden. Het kan voorkomen dat de planning tijdens het project wijzigt.

Onvermijdelijke overlast
De werkzaamheden veroorzaken overlast, dit is onvermijdelijk en inherent aan het werk. Wij proberen deze zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden.

Medaille voor supermarktheld

Peter Kuijer ontvangt anderhalf jaar na heldhaftig optreden een medaille

Peter Kuijer en burgemeester Albertine van Vliet heffen samen het glas. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Zonder enige vrees op een gewapende overvaller in je winkel afstappen. Dat doet niet iedereen, maar supermarktmanager Peter Kuijer deed dat anderhalf jaar geleden wel. Om precies te zijn op 5 juli 2014. De nu 56-jarige Bussumer heeft afgelopen zondag voor zijn daad uit handen van burgemeester Albertine van Vliet een heldenmedaille opgespeld gekregen.

De medaille die hij kreeg is de hoogste onderscheiding van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Toch blijft Kuijer er zelf redelijk nuchter onder. Uiteraard voelt hij zich wel vereerd. Twee weken geleden werd hij gebeld. Of hij er prijs op stelde om deze bijzondere medaille te ontvangen. Hij lacht even als hij het vertelt. "Natuurlijk sta ik daar voor open. Ze wilden weten of ik akkoord ging zodat ze de medaille konden voorzien van een inscriptie." Hij pakt de medaille er even bij om de inscriptie voor te lezen. "Carnegie Heldenfonds, 5 juli 2014, en natuurlijk mijn naam", leest hij voor. Hij heeft ook geen groots feest gevierd. "We hebben het glas geheven en ik heb veel reacties van vrienden, familie en klanten gekregen." De medaille krijgt waarschijnlijk een plekje op kantoor, samen met het getuigschrift.

Over de overval zelf wil hij niet veel meer zeggen. "Het is tenslotte al anderhalf jaar geleden." Hij zat in zijn kantoor en zag de overvaller op de bewakingscamera's zijn supermarkt binnenstormen en vervolgens de kassamedewerker met een vuurwapen bedreigen. Kuijer aarzelde geen moment en greep in. Hij verraste de overvaller zodanig dat deze na een kort handgemeen op de vlucht sloeg. Zonder buit. Even later kon hij alsnog worden aangehouden. Het was overigens niet de eerste keer dat de Bussumse supermarkt werd overvallen. Eerder was het ook al raak. Toen ging het om een bende van overvallers die actief was in de omgeving. Deze keer bleek het om een alleen opererende crimineel te gaan die de Attent aan de H.K. Onnesweg als doelwit zag. Een woordvoerder van het Carnegie Heldenfonds laat weten dat er jaarlijks slechts enkele tientallen van deze medailles worden uitgereikt. Het blijft dus een uniek stukje edelmetaal en een bijzondere onderscheiding.

Winterse gevoel ontbrak, maar terrassen zaten vol

Bussum op IJs zoekt nieuwe locatie voor volgend jaar

Een klein feestje vlak voor het einde van Bussum op IJs.

BUSSUM - Het plein voor het gemeentehuis van Gooise Meren oogt weer kaal na zo'n maand schaatsen bij Bussum op IJs. De winter liet het afweten, maar daardoor lieten de enthousiaste schaatsers zich niet tegenhouden. Er werd volop geschaatst en ook de nieuwe initiatieven werden goed ontvangen, laat de organisatie weten.

Zo was er een echte ijshockeycompetitie met een spannende ontknoping op zondag en ook een drukbezochte bingo-avond en -middag in het restaurant. Het aantal jonge schaatsertjes bleef gelijk aan vorige jaren, opvallend was daarbij het grote aantal ouders dat de schaatsen onderbond. Ellen Hazenberg, al acht jaar betrokken bij de organisatie van dit winterse spektakel, kijkt op de laatste dag terug op een aantal bijzondere momenten.

"Kinderen van de Julianaschool Kwartellaan zijn met 25 gehandicapte kinderen het ijs op gegaan en ook hadden we via de Zonnebloem weer mensen in een rolstoel op de schaatsbaan." Het echte winterse gevoel ontbrak natuurlijk door de hoge temperaturen, maar volgens Ellen was je dat vergeten zodra je op het ijs was. "Voordeel was dat je wel lekker lang op het terras kon zitten", voegt ze er nog aan toe.
De organisatie ziet wel met enig angst en beven de energierekening tegemoet. "Die valt in maart op de mat, maar gelukkig hebben we in de loop van de jaren wel een buffer opgebouwd." De gesprekken over de tiende editie die deze week met de gemeente plaatsvinden gaan dan ook niet over de energierekening. Belangrijkste onderwerp zal wellicht de locatie voor deze jubileumeditie zijn. Want met de aanstaande verbouwing van het gemeentehuis van Gooise Meren zal Bussum op IJs uit moeten kijken naar een nieuwe locatie. Ellen: "We hebben wel een aantal plekken op het oog, maar zo makkelijk is het niet. We willen het wel graag zo dicht mogelijk in het centrum houden, anders gaat een groot deel van de sfeer en toegankelijkheid verloren."

Deze meiden bonden op de laatste dag de schaatsen onder. Foto's: Yvette Geerts

Wie wilde schaatsen liet zich niet tegenhouden door het warme weer en de drukte op de baan. Zo waren er drie meiden die zeker wel twaalf keer op het ijs hebben gestaan. Ook deze laatste dag waren ze van de partij en maakten graag wat tijd voor een foto. "We komen om te schaatsen maar ook voor de gezelligheid en de leuke muziek", lieten ze weten. Dat de baan soms overvol was baarde de vrijwilligers van de Koninklijke EHBO Nederland wel de nodige zorgen. "Kinderen die zonder handschoenen het ijs op gaan, botsingen, gebroken polsen, pijnlijke neuzen en verwondingen aan wenkbrauwen", somt een van de vrijwilligers op." Afgelopen zaterdag moest er nog een ritje naar het ziekenhuis aan te pas komen toen er een botsing op het ijs plaatsvond tijdens het discoschaatsen. Hoe het met het betreffende jongetje is afgelopen weet de organisatie niet. "We horen eigenlijk nooit iets over de afloop." Het is een beetje zoals de waslijn met gevonden voorwerpen. Schoenen, jassen, sjaals en handschoenen: er blijft van alles achter op en rond de ijsbaan, maar bijna niemand vraagt ernaar.

Jacqueline inspireert duizenden mensen per dag om te sporten

Facebookchallenge: ook in 2016 elke dag een kwartiertje sporten

Elke dag post Jacqueline oefeningen en tips op Facebook. Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Wat confronterend wellicht om direct na alle oliebollen, kerstdiners en champagne af te spreken met de Bussumse Jacqueline van Dijk. Maar gelukkig gaat het niet over afvallen. Wat deze personal trainer vooral wil is mensen inspireren tot een gezonder en fitter leven. Met haar Facebookchallengetrainingsprogramma's heeft zij in 2015 duizenden mensen aangezet om dagelijks een kwartiertje tot twintig minuten te sporten.

Ook in 2016 gaat Jacqueline door. Afgelopen maandag ging de eerste Facebookchallenge van 2016 van start met ruim 2.200 deelnemers. Het begon allemaal in 2014 toen Jacqueline een spontaan idee op Facebook zette: een paar keer per dag de trap op en neer en elke dag een keertje extra. Zo begon haar onverwachte succes. Met een gemiddelde van 2.000 betalende deelnemers per maand, voornamelijk vrouwen, sloeg deze manier van sporten behoorlijk goed aan. Jacqueline probeert haar succes te verklaren. "Er is zo veel, ook gratis, aanbod van deze manier van sporten, wat betekent dat je het anders moet doen." Ze wisselt elke maand van thema en werkt ook regelmatig met gasten. Zo waren in 2015 een huisarts, een visagiste en Lucia Rijker (voormalig (kick)bokser) al van de partij. "Maar het geeft vooral structuur, het is laagdrempelig, leuk en je krijgt er energie van", aldus Jacqueline. Zelf haalt ze er ook energie en inspiratie uit. Ze bedenkt steeds nieuwe toepassingen. Zo is ze in gesprek met het Reumafonds en wil ze een programma ontwikkelen voor hardlopers en vrouwen in de overgang. Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het zijn in feite gewoon dagelijkse online trainingen met allerlei oefeningen die je gewoon thuis kunt doen. Jacqueline doet de oefeningen zelf in haar huiskamer, neemt ze op en post ze elke ochtend stipt om zeven uur op de besloten Facebookpagina. Ook zijn er elke dag tips voor gezond eten en leven. Drie korte filmpjes met steeds een andere spiergroep die je eens lekker kunt trainen en elke maand een ander thema. "Het moet wel uitdagend en verrassend blijven", vertelt een energieke en steevast in sportkleding gestoken Jacqueline. En zoals alles staat en valt het met discipline. Jacqueline: "Het moet een vaste routine worden, net als tandenpoetsen. Je merkt dan vanzelf dat je je lekkerder voelt en gezonder leeft. En je sport dan wel alleen, maar toch ook in een groep, want deelnemers wisselen tips uit en motiveren elkaar via Facebook."
Hoewel Jacqueline zich niet als gezondheidsgoeroe wil neerzetten benadrukt ze wel het belang van goede voeding. Dus niet een dieet van wortels en komkommers, maar gewoon, een gezonde en fitte manier van leven.

Filmhuis Bussum

'Burnt'.

CAROL schildert de liefdesrelatie tussen twee vrouwen in de vijftiger jaren. Met Cate Blanchett en Rooney Mara.
HE NAMED ME MALALA volgt Malala Yousafzai, beschoten door de Taliban en inmiddels het symbool van vreedzaam protest.
In MON ROI valt een vrouw steeds weer voor haar overspelige, maar o zo charmante echtgenoot.
SUFFRAGETTE schetst de hartverscheurende strijd om vrouwenkiesrecht in Engeland.
YOUTH is een nieuw visueel feest van de maker van LA GRANDE BELLEZZA.
In PUBLIEKE WERKEN zijn 19e-eeuws Amsterdam en Drentse turflanden levensecht gereconstrueerd. Met Gijs Scholten van Aschat.
Het grappige BURNT volgt de arrogante chef-kok Adam Jones die probeert zijn kookliefde beter te verenigen met mensenliefde.
JHERONIMUS BOSCH – TOUCHED BY THE DEVIL legt het karakteristieke van duivelskunstenaar Jheronimus Bosch bloot.
THE PROGRAM is een confronterend docudrama over Lance Armstrong.
In TREFFPUNKT ERASMUS begon de redding van vele onderduikers in Bussum, door Werner Klemke.
LA FILLE DU RÉGIMENT is een filmregistratie van Donizetti's romantische opera, met o.a. Montserrat Caballé.
SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling.
Nederlands gesproken FAMILIEFILMS: het spannende ANTBOY EN DE WRAAK VAN DE RODE FURIE en de prachtige animatie HOTEL TRANSSYLVANIË 2 (3D).

*Het Maatjesproject zoekt voor een 25-jarige vrouw die een luisterend oor nodig heeft een maatje dat stevig in haar schoenen staat en affiniteit met kinderen heeft.
*Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren zoekt een administratief medewerkster met computerkennis voor een aantal administratieve taken.
*Versa Vrijwillige Thuishulp zoekt een vrijwilliger om 1 x per 14 dagen ongeveer 1½ uur een bezoekje te brengen aan iemand die weinig contacten heeft. U maakt zelf de afspraken.
*Het Muiderslot zoekt een medewerker voor de museumwinkel.

donderdag 7 januari

Nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bij wijkontmoetingscentrum Bellefleur. Vanaf 15.00 uur.

Computercursussen

Inschrijven voor diverse computercursussen tussen 13.30 en 16.00 uur in De Palmpit. Kosten € 35,-.

Mantelzorg

Lezing over mantelzorgondersteuning door Carla Touw om 14.00 uur in De Palmpit. Gratis entree, aanmelden via 035-6938786.

Spreekuur Administratie

Gratis inloop Spreekuur Administratie voor Elkaar. Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur in Uitwijk, Dr. Schaepmanlaan 10 Bussum en van 14.00-16.00 uur in de SCAN, M. Kampsstraat 3 Naarden.

vrijdag 8 januari

Oliebollentoernooi

Tafeltennisvereniging Good Luck houdt vanaf 20.00 uur het Oliebollentoernooi aan de Dr. Schaepmanlaan 2 te Bussum. Aanmelden: t.schuurhof@gmail.com.

Broodje+

Ruimte serveert weer Broodje+ aan de Brinklaan 36a. Inloop vanaf 17.30 uur.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.15 uur.

HSP-café

Het HSP-café is er voor hoogsensitieve personen. Bij Piith, Laarderweg 65, Bussum. Entree € 10,-. Aanmelden: info@livlevenscoaching.nl. Aanvang: 20.00 uur.

zaterdag 9 januari

Repair Café

Repair Café Bussum dit keer in Denksportcentrum op de Nieuwe Englaan. Tijd: 10.00 tot 13.00 uur.

Frans Hals Kwartet

Het nieuwe kamermuziekjaar wordt geopend met het Frans Hals Kwartet in de Tindalvilla aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 21 in Bussum. Aanvang: 20.30 uur.

zondag 10 januari

Expositie

Expositie 'Transformatie' van 2 kunstenaars en 6 designers in Galerie Pouloeuff. Ontmoet de exposanten tussen 14.00 en 17.00 uur.

Limes Live Café

Optreden Trio Patrick John Mackaay bij restaurant Limes, Cattenhagenstraat 9 Naarden. Tijd: 14.30 uur.

Muzikale middag

Mandingo Tingana en de showgroep 'Djemkids' in wijkontmoetingscentrum De Palmpit. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 euro.

maandag 11 januari

Buikdans proefles

Gratis proefles oriëntaals buikdansen bij dansschool Roos Belinfante. Inschrijven via roosbelinfante@hotmail.com.

Filmregistratie opera

Filmhuis Bussum vertoont een filmregistratie van Donizetti's opera 'La Fille du Régiment', uitgevoerd door het orkest van de Wiener Staatsoper. Aanvang: 14.00 uur. Kaarten: € 29,50 euro via www.filmhuisbussum.nl.

dinsdag 12 januari

Bridgelessen

Start bridgelessen in De Palmpit voor enigszins gevorderden.

Set Yourself Free

Nimis start met de training Set Yourself Free. Info: www.nimis.nl.

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in Bellefleur van 20.30-22.00 uur.

woensdag 13 januari

Bingo

Bingo in wijkontmoetingscentrum De Schakel, met prijzen. Aanvang 14.00 uur.

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in De Heul, Koekoeklaan 3 te Bussum van 18.30-20.00 uur.

Cursus Picasa Fotobewerking en Fotoalbum maken. Start: ma. middag 11 januari van 14 - 16u of ma. avond 11 januari van 20 - 22 u. Duur 8 lessen in Huize Godelinde in Bussum.Kosten € 75,- Inlichtingen 035-5260066 of info@gildegooinoord.nl

Gewoon in Naarden: foto afdrukservice uit een professioneel foto-vaklab bij u om de hoek. Wij drukken af met de ultra moderne FUJI DL600 en de Epson 11880 zeer hoge kwaliteit. Prijzen zeer scherp, veel maten verkrijgbaar, keuze hoogglans, luster. Nieuwsgierig naar al onze mogelijkheden? en dat zijn er veel zie de site: http://www.fotovakprintnaarden.nl of ga om direct te bestellen naar de link http://afdrukservice.fotovakprintnaarden.nl Fotovakprint Naarden Amsterdamsestraatweg 15d. De werkplaats/showroom is geopend op di-wo en donderdag van 09:00-17:30. Maandag en vrijdag zijn de productie dagen, dan alleen op afspraak. Parkeren is gratis pal voor de deur op eigen terrein, wij verwelkomen u graag. Met vriendelijke groet, Bertine 06-28762763 en Dick 06-51083335

Spelend Verbinden organiseert 'Mindfulness Muziek' woe 13 jan 19.30u. 'In de Praktijk', een interactieve bijeenkomst, vrij 15 jan 19.30u, thema 'De Opvoeding'. Praktijk Piith, Bussum, Karin Brunt,
www.spelend-verbinden.nl.

Te huur gevraagd: Tijdelijke woonruimte, 2 pers. / 2 mnd maart-april alles welkom
035-6930429

Innerlijke rust voor 2016. Begin in januari met Meditatie of de Mindfulness Training. Info: www.annemiekekikkert-vanos.nl, tel.: 06-43139264.

Bau & Stee's Digitale Hulpdienst aan huis. Deskundige hulp bij problemen met computer, telefoon, tv, enz. Bel 035-6426800 www.baustee.nl

Droge stalling/opslagruimte in Bussum € 90,-. Tel.:
06-41472427

APPLE HULP Digiit - de Apple specialist van 't Gooi. Meer info: www.digiit.net Reparaties van o.a. MacBook, iMac, iPhone en iPads. Mail of bel: mail@digiit.net / 06-34071112

Te huur aangeb. in Bussum voor werk. vrouw: Vrijst. huisje met buitenplaats, gr. badkamer met ligbad. Veel privacy. Huurprijs 825 euro p.mnd. all-in. 1 mnd borg. Tel.: 06-51470387

Goed voornemen voor 2016: ontdek & train je intuïtie! Op 18 jan. start er weer een nieuwe cursus. 5 Ma.-avonden, max. 8 deelnemers, praktische oefeningen in een nuchtere sfeer. Meer info op: www.jannekeleber.nl / tel. 06-45094203.

Scouting Arrowe zoekt avontuurlijke Bevers (5-7 jaar) zaterdag 10.30-12.30 uur info.bevers@arrowe.nl

Cursus Spaans voor beginners. Start woensdagavond 20 januari in Huize Godelinde in Bussum. Duur: 10 lessen. Kosten € 85,- inclusief cursusboek. Inlichtingen -035-5260066 of info@ gildegooinoord

Woningontruiming na overlijden? www.zwartblok.nl 035-6224216 / 06-50435378

Gevraagd betrouwbare niet rok. hulp i.d. huish. met erv. en ref. Leeft. 40-55 jaar do+vrij 3 uur p.d. in B'sum
06-50588313

GARAGEBOX TE HUUR, Naarden, Pr. Beatrixhof nabij Vesting. Huur € 130,- p.m. Tel.: 06-53504070

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-.
Tel.: 035-8870159

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Gratis feestzaal tot 180 pers incl onbeperkt drank v.a. 10,- info 06-53319921

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal.
035-6938689

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

Dak4all voor al uw dakwerk met garantie, goed werk en betaalbaar 06-39045434

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Gooise Meren Quiz: de antwoorden

De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt

Albertine van Vliet, de waarnemend burgemeester.

GOOISE MEREN - Heel wat reacties kwamen er op de redactie binnen op de quizvragen die uw kennis over Gooise Meren bevroeg. U kon de antwoorden opsturen om mee te dingen naar een diner voor twee bij Fort H in Muiden. Die winnaar wordt volgende week bekendgemaakt. Op deze pagina verklappen we de juiste antwoorden.

1. Wie wordt vanaf 1 januari 2016 de waarnemend burgemeester van Gooise Meren?
Dat is Albertine van Vliet (c). Van Vliet was al sinds een paar maanden waarnemend burgemeester in Bussum omdat de vorige burgemeester (Henk Heijman) was opgestapt. Van Vliet was onder andere burgemeester in Amersfoort.

2. Uit welke gemeenten bestaat Gooise Meren eigenlijk?
Het gaat om de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden (a). Uiteraard maakt ook Muiderberg deel uit van Gooise Meren, maar Muiderberg is een kern en geen gemeente.

De naambordjes stapelen zich op in Bussum.
Naarden is nauw verbonden met Comenius.
Zangeres Julia van de Toorn uit Bussum zag het levenslicht in Amerika.

3. Stel u woont in Naarden: waar kunt u vanaf 1 januari 2016 terecht voor een paspoort?
Dat kan bij het 'hoofdkantoor' van Gooise Meren in het gemeentehuis van Bussum (d).

4. Stel u woont in Bussum. Wat staat er straks op de borden langs de weg?
Daarop staat Bussum, gemeente Gooise Meren. Maar daaronder blijven de bestaande bordjes hangen met daarop 'Hart van het Gooi' en 'Fairtrade Gemeente'. Het juiste antwoord is c.

5. Welke meren worden er eigenlijk bedoeld met Gooise Meren?
Niemand weet het precies, de naam is willekeurig gekozen (d). Het vermoeden is dat het verwijst naar Naardermeer, Gooimeer, IJmeer en volgens sommige grappenmakers de Kom van Biegel (vijver in Bussum).

6. Muiden ligt aan welk water?
Aan de Vecht (c).

7. Op het KNSF-terrein in Muiden worden nieuwe woningen gebouwd. Waar staat de afkorting KNSF voor?
Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek (c).

8. Hoeveel inwoners telt Gooise Meren?
56.000 (c).

9. Hoe heet de villawijk achter het spoor in Bussum?
Het Spiegel (a).

10. Bussum stond vroeger bekend vanwege welke chocoladefabriek?
Bensdorp fabriek (c).

11. Waarom komen toeristen uit Tsjechië graag naar Naarden?
Om het mausoleum van Jan Amos Comenius te bezoeken.

12. Hoeveel NS-stations liggen er in Gooise Meren?
Station Naarden-Bussum en station Bussum-Zuid (c).

13. Aan BN'ers geen gebrek in Gooise Meren. Wie is er niet in een Gooise Meren-plaats geboren?
Julia van der Toorn (a). Deze zangeres, winnaar van The Voice of Holland, werd geboren in Amerika.

14. Als je hoog in een van de torens van het Muiderslot staat, in welke richting moet je dan kijken om Naarden en Bussum te zien liggen?
Zuid-Oost (c).

15. Gooise Meren ligt voor een belangrijk deel aan de A1. Welke andere snelweg doorkruist de nieuwe gemeente?
Dat is de A6, die loopt tussen Muiden en Naarden (b).

16. Wat is het mooiste plekje van Gooise Meren?
Dit antwoord was vrij in te vullen. Een grote meerderheid vindt de Vesting Naarden het mooist. Ook werd het Naardermeer genoemd en de heide van Bussum bleek populair.