BussumsNieuws

22 juni 2016

BussumsNieuws 22 juni 2016


Klaar met parkeeroverlast

De Nieuwe Hilversumseweg, één van de straten waar het vaak fout gaat. Inzet: wethouder van Meerten ontvangt de bezwaren van de buurt. Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Bewoners rond het Gewestkantoor hebben nog steeds klachten over parkeeroverlast in hun straten. Ze hopen dat de gemeente snel een systeem met parkeervergunningen doorvoert, wat de problemen op moet lossen.

De problemen komen doordat er aan enkele straten van de buurt nog zonder te betalen of zonder parkeervergunning geparkeerd kan worden. Dat zorgt ervoor dat de straten vaak helemaal vol staan. Het gaat onder meer om de Meijerkamplaan, de Gooibergstraat en de Plaggenweg, zo vertelt een van de bewoners.

Foto: Sjoerd Stoop

De bewoners stellen het probleem al meerdere keren aangekaart te hebben, maar zonder succes. Afgelopen week maakte de gemeente bekend voor een deel van twee zelfde soort straten met dezelfde problemen een parkeerverbod door te voeren, maar volgens de buurt moet datzelfde voor de rest van de straten gaan gebeuren.

Problemen leveren naast ongemakken ook gevaar op

"Het staat nu met regelmaat echt helemaal vol met geparkeerde auto's, echt een probleem voor onze buurt. En je moet je voorstellen: het gaat om smalle straten. Dus het autoverkeer kan er dan amper doorheen, laat staan als er een vrachtwagen komt. Dat levert naast ongemakken ook nog eens gevaar op", vertelt buurtbewoner Herman Dommering namens de rest van de buurt.

De bewoners van de straten waar het fout gaat stonden volgens de Bussumer de afgelopen weken te trappelen om de bezwaren te ondertekenen. "We hebben alle buurtbewoners aangesproken en ze hebben zo'n beetje allemaal getekend. Slechts twee hebben dat niet gedaan, maar ondersteunen de bezwaren wel. Eén van hen vond ons protest nog te zwak en stelde dat het allemaal veel scherper mocht. Dat zegt wel wat over hoe de problemen leven."

De bezwaren van de buurt werden deze week overgebracht aan parkeerwethouder Miriam van Meerten. Ze vertelde de bezwaarmaker de problemen van de buurt te kennen. "We hebben al van meerdere mensen gehoord dat het stukken beter kan. We weten ook dat het komt doordat we even verderop andere maatregelen genomen hebben. Het heeft de aandacht. We hebben afgesproken dat we heel snel gaan evalueren hoe het gaat met deze parkeerknelpunten. Dat gebeurt nog voor de zomer. Als het moet, zullen we dan meer maatregelen nemen of zaken aanpassen", aldus Van Meerten.

Extra maatregelen om tekort op te lossen

GOOISE MEREN - De gemeente gaat extra maatregelen nemen om een miljoen extra te kunnen besparen.

De extra maatregelen moeten worden genomen, omdat de gemeente afgelopen week te horen kreeg dat Het Rijk een rekenfoutje heeft gemaakt met het toekennen van het bedrag dat de gemeente ontvangt van het gemeentefonds. Daardoor kwam de gemeente, ondanks eerdere bedachte bezuinigingen, nog een miljoen tekort.

De gemeente gaat dat opvangen door de onroerendezaakbelasting (ozb) nog wat verder te verhogen. Het gaat, voor een gemiddelde woning (350.000 euro), om een paar euro extra per jaar. Daarnaast gaat de gemeente nog eens bedachte investeringen en subsidies tegen het licht houden. Dat moet er al met al voor zorgen dat de perspectiefnota, en vervolgens ook de begroting, toch op orde komt.

90,7

procent van de examen-deelnemers op Naarder en Bussumse scholen is geslaagd

Bernhard Schlink: De voorlezer

Een ontroerende en spannende roman, die speelt in de decennia na de oorlog, maar gaat over wat er in de oorlog heeft plaatsgevonden.

De ik-figuur krijgt als scholier een heftige relatie met een veel oudere vrouw. Plots is ze verdwenen. Vele jaren later kruizen hun levenswegen elkaar weer en wel op een zeer indringende en bijzondere manier. Gedachten over schuld, individueel en collectief, spelen een belangrijke rol in dit schrijnende verhaal en zijn ook nu actueel. De roman grijpt je aan, en zet je ook aan tot herlezen en beter begrijpen. Bernhard Schlink (1944) verwierf naam en faam met dit boek. Het boek kwam in 1995 uit. Dit is de Nederlandse vertaling van Gerda Meijerink en kwam bij uitgever Cossee uit. 191 pagina's. Op de afbeelding: het schilderij 'Il libro bianco' (1926) van Eugenio Viti.

Wilt u dit boek kopen? Enige exemplaren zijn te koop voor 9 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of
T 035-6914336.

Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 ds. L.J.Th. Heuvelman H.A.; Naarderheem 10.30u. ds. R. Abma Maaltijdviering
*RK St. Vituskerk 09.30u. Eucharistie pastoor M. Costa; za. 25/06 17.30u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u. en 17.00u. ds. J. Bos

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 11.00u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Wilhelminakerk 10.00u. Diaconale dienst mw. ds. H.W. van Beelen, ds. J.H.W. Elhorst, ds. S. de Jong, dhr. A. Verstoep
*PGB Verlosserkerk Diaconale dienst in Wilhelminakerk
*PGB Spieghelkerk Diaconale dienst in Wilhelminakerk
*PGB Sion Spieghelkerk Diaconale dienst in Wilhelminakerk en 16.00u. ds. R.W. van Mourik, H. Doop
*Remonstranten N-B 10.30u. ds. J.F. Klijnsma
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30u. mw. C. Roolvink
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30u. ds. A. van der Wijk
*Evangelisch-Lutherse Kerk N-B 10.00u. ds. W.F. Metzger H.A.
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00u. ds. H.J. Helwig en 19.00u. KerkAnders
*Apostolisch Genootschap 09.30u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00u. Mensenwijdingsdienst; do. 30/06 10.00u. Mensenwijdingsdienst

Vleermuis onder dak

Letterlijk en figuurlijk, bijna. Eerst zaten ze echt onder het dak, maar nu moeten ze het doen met een plekje onder de dakgoot. Hoe zit dat?

Zoals we allemaal zo langzamerhand wel weten fiets ik nogal wat rond in en ver buiten Bussum. En hoewel ik ogen en oren tijdens de tochten goed open hou, gebeurt het toch dat ik iets voor de hand liggends helemaal niet heb opgemerkt. Zo ook aan de Huurmanlaan, ter hoogte van de rijwielzaak van Platje, nabij de kruising met de Versteeghstraat. Daar beginnen een paar huizenblokken vanaf nummer 20 en zo verder. En daar blijken onder de dakgoot een paar bouwsels te hangen die onderkomens voor gevleugelde dieren moeten zijn. De kleine groene hokjes zijn als het ware drie-onder-één-dak woningen voor vogeltjes. Met een opening naar rechts en naar links en ééntje in het midden. De grotere kasten hebben elk een groot vlieggat en ik herkende ze dadelijk als vleermuizenkasten. Toevallig kwam net een van de huisbewoners naar buiten, die zich voorstelde als Jan Nap en mij welwillend te woord stond. Het had te maken met de rigoureuze dakvernieuwingen van vorig jaar, wat voor de daar huizende vleermuizen, mussen, spreeuwen en gierzwaluwen een ramp betekende. Om de weggevallen broed- en leefplaatsen enigszins te compenseren zijn die kastjes daar toen aangebracht. Tot nog toe met karig resultaat, maar het initiatief kan niet genoeg geprezen worden!

Weerbericht

Warm met kans op onweer, daarna enige afkoeling
Na de verregende maandag bouwde zich boven het Europese vasteland een hogedrukzone op. Met een zuidwestelijke stroming wordt warme en vochtige lucht aangevoerd. Onder invloed van een thermisch lagedrukgebied neemt de kans op onweer toe. In het weekeinde stijgt de luchtdruk. De neerslagkans wordt kleiner maar bij een westenwind wordt het minder wam.

Donderdag + vrijdag
Donderdag wordt het zomers warm, maar het lijkt geen stralende dag te worden. De zon kan soms eerst schijnen maar er kunnen in de onstabiele lucht regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt met 26 à 27 graden broeierig warm. Ook vrijdag bestaat nog kans op een bui. Later op de dag kan het wat opklaren. Bij een matige zuidwestenwind wordt het circa 23 graden.

Het weekeinde
In het weekeinde koelt het bij een meest matige westenwind wat verder af. Zowel zaterdag als zondag schommelt de maximum temperatuur rond de 19 à 20 graden. Het weerbeeld daarbij is naar verwachting een mix van zonneschijn en enkele wolkenvelden. Er kunnen zich in de loop van de dag ook enkele stapelwolken vormen, waaruit lokaal een enkele bui kan ontstaan.

Weetje
Afgelopen dinsdag 21 juni om exact 00.34 uur in de nacht begon officieel de astronomische zomer. Het is de dag van de zonnewende. De zon passeert dan het zogenaamde zomerpunt bij een loodrechte stand boven de Kreeftskeerkring. De zon bereikt daarmee zijn hoogste stand boven de horizon. Het is de langste dag van het jaar. De dag duurt dan 16 uur en 45 minuten.

Vanaf zondag 26 juni zendt GooiTV de volgende programma's uit:

TV Magazine met o.a. een interactieve expositie van Het Rode Kruis in Huizen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, speeltuin De Bergse Akker en kort nieuws uit de regio.
In Derde Termijn met het afscheidsinterview met Gerard Boekhoff, en een gesprek met Pieter Schut, de nieuwe Gouverneur van Rotary.
RegioHub gaat deze week over oudermishandeling.

Niet bezuinigen op de zorg, wel op bestuur

Inwoners Gooise Meren geven ideeën voor bezuinigingen

1336 bewoners van Gooise Meren gaven hun mening over de bezuinigingen van de gemeente. Ook hebben ze ideeën: 'Voer een kattenbelasting in.'

door Christian Pfeiffer

GOOISE MEREN - Vanavond beslist de gemeenteraad waar de gemeente Gooise Meren op gaat bezuinigen. Als het aan de inwoners ligt mag dat wel op het eigen bestuur, maar liever niet op de zorg.

Dat blijkt uit een peiling die gedaan is onder het inwonerspanel 'Gooise Meren spreekt'. 1336 inwoners gaven de gemeente informatie over hoe zij denken over de bezuinigingen en de manier waarop de gemeente het beste kan snijden of meer geld kan binnenhalen. Gooise Meren komt tekort en daar moeten ze iets mee.

Muiders hebben minder moeite met meer belasting dan Bussumers

Verdedigen
Veel van de informatie van de uitgebreide peiling is al meegenomen door het college van B en W. Zij verdedigt vanavond een hele serie aan bezuinigingen aan de gemeenteraad. Een daarvan is een verhoging van de kosten van een huwelijksvoltrekking met 140 euro. Een maatregel die volgens de peiling kan rekenen op de steun van 71 procent van de inwoners.
Ook mag er volgens het panel bezuinigd worden op het bestuur, kunst en cultuur, inkomensondersteuning en openbare ruimte.

Gooise Meerders hebben echter liever niet dat er wordt gesneden in de zorgvoorzieningen, veiligheid, onderwijs, natuur en maatschappelijk werk.

Voorstel: 'geef leegstaande kantoren een nieuwe bestemming'

Hogere belastingen
Circa 65% is bereid een verhoging op de jaarlijkse gemeentelijke belastingen te accepteren, 28% is hiertoe niet bereid. Ruim 40% zou 15 euro of meer per jaar extra willen betalen, als daarmee kan worden voorkomen dat een aantal voorzieningen geraakt wordt door de bezuinigingen.

Wat opvallend is zijn de lokale verschillen die door de peiling aan het licht worden gebracht. Zo zien Bussumers het idee om meer lokale belastingen te betalen helemaal niet zo zitten, terwijl Muiders en Muiderbergers daar wel toe bereid zijn. Bewoners in Het Spiegel in Bussum willen het liefst geen enkele verhoging van de belastingen.

Deelnemers
In totaal hebben 1336 van de 1973 panelleden deelgenomen aan het onderzoek Gooise Meren in Balans; een respons-rate van 68%. Het onderzoek is door het grote aantal respondenten statistisch betrouwbaar. De resultaten zijn representatief over de kernen van de gemeente en over geslacht. Enige puntje is dat jongere onder de 30 jaar ondervertegenwoordigd zijn in het panel.

Kattenbelasting?
En dan zijn er nog tal van leuke ideeën voorgelegd aan de gemeente om de inkomsten te verhogen. "Invoeren van een kattenbelasting", "het verkopen van openbaar groen aan bewoners", "minder borden", "Het gemeentehuis niet voor zo enorm veel geld verbouwen, meer sober" en "kantoorruimtes c.q. scholen niet leeg laten staan maar een nieuwe bestemming geven wat geld oplevert, zoals woon-bestemming of werkplekken creëren voor startende ondernemingen."

De gemeente wil vier keer per jaar een peiling aan het panel voorleggen over actuele onderwerpen. Aanmelden kan via de website www.gooisemerenspreekt.nl.

Vergadering
Vanavond om acht uur bespreekt de gemeenteraad alle informatie die de inwoners hebben ingebracht.

De vergadering is vrij toegankelijk en vindt plaats in het gemeentehuis van Gooise Meren aan de Brinklaan 35 in Bussum.

Plan voor extra schakelklas

GOOISE MEREN - De gemeente denk er aan een extra schakelklas op te starten voor schoolgaande ex-asielzoekers (statushouders). Dat laat de gemeente weten.

Er zou een extra schakelklas moeten komen omdat er steeds meer jonge ex-asielzoekers naar de gemeente komen en deze nog naar school moeten. Gedacht werd dat er elk jaar slechts een handjevol jonge ex-asielzoekers naar school geholpen moest worden, maar het worden er 40 tot 50 per jaar.

Er wordt nu gekeken hoe dat probleem opgevangen kan worden. Of er een extra vaste schakelklas komt wordt later bekend.

Vanwege het hogere aantal schoolgaande ex-asielzoekers moet de gemeente hoe dan ook al meer kosten maken dan verwacht. De gemeente maakt bekend nu al een extra bedrag van 60.000 euro te reserveren.

PvdA-zetels weer gevuld

GOOISE MEREN - Fred Winnubst neemt de leeggekomen raadszetel van de PvdA over. De PvdA'er volgt Gerard Boekhoff op.

Gerard Boekhoff maakte afgelopen week bekend z'n zetel af te staan vanwege te drukke andere werkzaamheden. Afgelopen woensdag was hij er voor het laatst. Boekhoff bedankte de gemeenteraad en het college voor de samenwerking. De burgemeester gaf aan dat ze het jammer vond dat Boekhoff er mee stopt.

Fred Winnubst gaat vanaf nu aan de slag als een van de PvdA-raadsleden. Winnubst is ervaren; hij had al eerder een gemeenteraadszetel en was enkele jaren wethouder in de gemeente Muiden.

Aantal WW'ers toegenomen

GOOISE MEREN - De gemeente telt meer WW'ers dan een jaar geleden. Dat meldt het UWV.

Afgelopen maand kregen 1223 bewoners van de gemeente elke maand een werkloosheidsuitkering. Exact een jaar eerder lag dat aantal nog zes procent hoger. Toch gaat het langzaamaan wel wat beter: het aantal WW'ers daalt volgens het UWV. Dat geldt ook voor onze gemeente een beetje: tegenover een maand eerder daalde het aantal WW'ers met 0,7 procent.

Lustrum Gooische uitbundig gevierd

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Groot feest zaterdag op het sportpark van hockeyclub Gooische. De Bussumse club had een feestje vanwege haar 115-jarig bestaan. De hele dag was er van alles te doen op en rond het sportpark van de hockeyclub. Voor de jongste leden waren er vooral hockeyspelletjes, voor de oudere leden was er een hapje en een drankje. De hockeyclub verwelkomde een groot aantal oud-leden. Samen werden veel hockeyverhalen van vroeger opgehaald. Dat gebeurde helemaal toen er op groot scherm een hele reeks oude foto's en video's werd vertoond.

Madeleine Jorritsma


Net geslaagd voor de Havo, 16 jaar, woont haar hele leven al in Bussum

Gefeliciteerd! Spannend geweest?
"Nou best wel. Na de examens dacht ik wel dat ik geslaagd zou zijn, maar op zo'n dag is het toch heel spannend."

En nu?
"Werken bij Slingerbosch in Huizen, een verzorgingshuis. Daar werk ik al een tijd op zaterdag. En verder vakantie vieren."

Al plannen?
"Met vriendinnen een weekje naar Terschelling en met mijn moeder ook nog een week weg. Waarschijnlijk naar Griekenland."

Tip voor een leuke plek in Bussum?
"Het Bilderdijkpark. Daar ga ik wel met vriendinnen heen, een beetje op het gras in het zonnetje zitten. Of de hond uitlaten."

Hekel aan?
"Liegen en oneerlijkheid."

Dol op?
Chocoladetaart, vooral die van Albert Heijn.

Laatste boek dat je las?
"Het gouden ei van Tim Krabbé voor mijn lijst van school. Een leuk boek. Nu lees ik vooral tijdschriften."

Een dag burgemeester dan ...
"Zou ik iets voor jongeren doen zodat ze ook in Bussum kunnen uitgaan."

Een goede eigenschap?
"Inlevingsvermogen en bijna altijd vrolijk."

Slechte eigenschap?
"Als ik chagrijnig ben dan ben ik ook echt chagrijnig."

Wat doe je met 100 euro?
"Make-up en kleding kopen."

Wie zou je willen ontmoeten?
"Beyoncé. Behalve dat ze goed kan zingen vind ik haar ook een echte powervrouw."

Op wie ben je trots?
"Op mijn oma (92) en opa (91). En dan vooral op mijn opa, hij rijdt nog auto en zorgt elke dag voor mijn oma."

Tot slot, waar verheug je je op?
"Op Terschelling en op de start van mijn opleiding schoonheidsverzorging in september."

Klacht rapport burgemeester gegrond

BUSSUM - De Accountantskamer, de tuchtrechter voor accountants, heeft de klacht van Hart voor Bussum en GOP tegen hoogleraar Marcel Pheijffer en het door hem gemaakte rapport over het handelen van ex-burgemeester Henk Heijman gegrond verklaard.

De tuchtrechter oordeelt dat de hoogleraar op enkele vlakken 'gehandeld heeft in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid'. Men komt daartoe omdat Pheijffer onder meer onvoldoende opgeschreven heeft aan welke wettelijke regels eventuele onterechte vergoedingen aan burgemeester Heijman werden getoetst. Dat had wel gemoeten.

Geen strafmaatregel
De Accountantskamer noemt de tekortkomingen van het rapport-Heijman echter onvoldoende om een strafmaatregel te nemen tegen de hoogleraar, omdat Pheijffer zijn oordelen in het rapport verder goed heeft onderbouwd. Daarnaast heeft Pheijffer volgens hen een smetteloos blazoen.

Een reeks andere aantijgingen van Hart voor Bussum en GOP, die onder meer stelden dat de hoogleraar de onderzoeksopdracht zou hebben aangenomen zonder dat vooraf exact beschreven was wat er onderzocht zou worden en hem 'onvoldoende objectief' noemden, werden ongegrond verklaard.

Twee ton voor bewoners Voormeulenweg en Eslaan

Straten winnen Buurt-Ton van de Postcode Loterij

Nicolette van Dam kwam de loterijdeelnemers verrassen. Foto: Postcode Loterij

BUSSUM - Bewoners van de Voormeulenweg en de Eslaan die meespelen met de Postcode Loterij kunnen een fles champagne opentrekken: de twee Bussumse straten hebben de Buurt-Ton gewonnen. Per straat wordt een ton verdeeld onder de deelnemers.

Al met al kregen 14 bewoners van de Voormeulenweg en 7 bewoners van de Eslaan een cheque met een geldbedrag. Hoe meer loten de deelnemers hebben, hoe hoger het prijzengeld. Een bewoner van de Eslaan won het hoogste geldbedrag: 28.571 euro.

De Bussumers werden afgelopen vrijdag verrast door Nicolette van Dam namens de Postcode Loterij. Voor de camera's vertelden ze wat ze met het geld gaan doen. Eslaan-bewoonster Lynn kreeg een cheque van 14.285 euro en vertelde daarmee andere mensen te gaan helpen. Buurvrouw Mieke won 9523 euro en vertelde dat geld te gaan besteden aan een groot verjaardagsfeest.

Feestje voor 100 jaar BMS

Samen herinneringen ophalen. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Wie ooit op de Bussumse Montessorischool heeft gezeten, zit of les heeft gegeven kon afgelopen weekend naar de reünie. Daar werden vele verhalen van vroeger opgehaald.

De hele week was het al feest op de school aan de Busken Huetlaan. De aftrap woensdag ging gepaard met een optreden van alle leerlingen op het plein. Daarna was het vier dagen feest met onder andere een feestontbijt, vossenjacht, workshops, en uiteraard de afsluitende reünie.

De school kijkt terug op een geslaagde feestweek.

Wateroverlast heeft aandacht

BUSSUM - De problemen met afvoer van hemelwater na forse regenval hebben de aandacht van de gemeente. Dat vertelde burgemeester Albertine van Vliet woensdag aan de gemeenteraad.

De wolkbreuk van afgelopen week zorgde voor meerdere ondergelopen straten, ook enkele woningen stonden blank. Datzelfde gebeurde twee jaar geleden al eens, toen het nog harder regende en de problemen groter waren.

Maatregelen
Wateroverlast zorgt voor veel ongemakken. Volgens de burgemeester gaat het door klimaatveranderingen de komende jaren vaker gebeuren dat het zo hard regent en dat zal weer overlast veroorzaken. De gemeente neemt onder de loep wat het daar tegen kan doen. Volgens de burgemeester kunnen burgers meehelpen: "Haal de verharding uit de tuin zodat het water weg kan lopen", zo vertelde ze.

1. Wateroverlast na regenval
2. Volgend jaar sterk verjongd SDO, BFC versterkt met bekenden
3. Gemeente moet miljoen extra bezuinigen
4. Brandweer herdenkt omgekomen collega's
5. Bussumers verhuizen vooral naar Amsterdam

Ex-vluchtelingen geven les aan leerlingen

Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM - De schooljeugd van het Goois Lyceum kreeg vorige week meerdere dagen les van ex-vluchtelingen. Die kwamen vertellen over de vluchtelingenproblematiek. Ze legden uit waarom er momenteel zo veel mensen op de vlucht slaan, waar de oorlog over gaat én wat het met je doet als je moet vluchten. Naast de vele verhalen van de ex-vluchtelingen mochten de tieners zelf ook vragen stellen. "We hopen dat de leerlingen zo meer een beeld krijgen van wat er precies speelt", aldus docente Marian van den Berge.

Bouwwerkzaamheden theater Spant! van start

Vooral restaurant ondergaat grote metamorfose

Volop verbouwen, maar de 'show must go on'. Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Er wordt momenteel hard gewerkt aan theater Spant!. Afgelopen week startten grootscheepse verbouwwerkzaamheden aan het theater.

De bouwvakkers van het theater werken momenteel aan het theaterrestaurant en de gehele onderste etage van het gebouw. Het restaurant gaat verbouwd worden en staat een grote metamorfose te wachten.

Glazen koepels pronkstuk
Het pronkstuk van het restaurant worden een paar grote glazen koepels in de stoep boven het restaurant, zodat het restaurant onder de begane grond toch daglicht heeft. Dat was al langer een wens van het theater. "Het moet het hele theater een enorme upgrade geven", vertelt een woordvoerder van Spant!. Naast het restaurant worden nog enkele randzaken aangepakt. Het gaat onder meer om de toiletten.
De werkzaamheden duren tot september. Tussendoor gaan alle voorstellingen gewoon door. Bezoekers zullen amper wat merken van de werkzaamheden.

Examens: scholen scoren goed

NAARDEN/BUSSUM - Her en der door Naarden en Bussum wapperen weer vlaggen met schooltassen aan de vlaggenstok: daar wonen de geslaagden. Na vele examens en daarna vooral lang wachten hoorden de Bussumse jongeren donderdag of ze hun schoolexamens gehaald hebben.

De Bussumse en Naarder scholen kunnen doorgaans goede resultaten overleggen en dat geldt nu weer. Op het Goois Lyceum slaagde 88 procent van de vwo'ers, op de havo was het aantal geslaagden 90 procent. Het Willem de Zwijger scoorde met het vwo 91 procent, op de havo slaagde 87 procent. Het St. Vituscollege deed het eveneens goed: van de vwo'ers slaagde 94 procent, op de havo was dat 87 procent.

Van de vmbo'ers op De Fontein slaagde 90 procent, op de Sint Vitusmavo was dat 94 procent en op het Wellantcollege 95 procent.

Alle scholen verwachten nog hogere percentages: een groot gedeelte van de gezakten kan nog herkansen.

Oefen-centrum van de baan

BUSSUM – Een nieuw regionaal oefencentrum op Crailo is definitief van de baan. Maandag maakte Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bekend af te zien van de voorgenomen aankoop van een gedeelte van Crailo.

Deelname van de Veiligheidsregio Utrecht was voor de Gooi en Vechtstreek een must. Met hun steun was het permanente oefencentrum voor hulpverleningsdiensten financieel haalbaar.

De onderhandelingen tussen de veiligheidsregio's, die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, zijn op niets uitgelopen. De gestelde aanvullende voorwaarden waren een brug te ver, waardoor de Gooi en Vechtstreek besloot af te zien van de aankoop van de grond.

Samen met Noord-Holland gaat de veiligheidsregio nu kijken hoe zij verdergaan met het tijdelijke oefencentrum. Sinds een aantal jaar wordt een locatie ten noordwesten van de laan 'Gebed zonder End' gehuurd van de provincie. Dit is een tijdelijke locatie, want hier is woningbouw gepland. De komende periode gaan de twee partijen weer om de tafel zitten om de toekomst van het huidige oefencentrum te bespreken. Na de zomer komt de veiligheidsregio met een nieuw plan.

Ondernemers hopen op blauwe zones

GOOISE MEREN - Ondernemers uit alle kernen van Gooise Meren willen dat er een blauwe zone wordt ingevoerd. Hiermee kunnen bezoekers een korte periode parkeren in het centrum, wat de levendigheid en vitaliteit ten goede moet komen.

De ondernemersvereniging Gooise Meren heeft al haar leden gevraagd hoe ze tegen het parkeerbeleid aankijken. Deze standpunten zijn inmiddels ingebracht bij de gemeente waar gisteren, tijdens het drukken van deze krant, de harmonisatie van het parkeerbeleid werd besproken.

Bussum heeft tekort
De ondernemersvereniging meent dat in Bussum er geen tekort is aan parkeerplaatsen, maar wel dat de verkeerde doelgroep op de verkeerde plaatsen staan. Met name langparkeerders staan op plekken voor klanten die kort het centrum willen bezoeken. Een van de ideeën is dan ook aangewezen plekken te maken voor medewerkers en personeel. In Bussum hoopt men ook dat de eerste twee uur gratis parkeren wordt met de blauwe schijf. Dat het uurtarief daarna omhoog gaat, vindt de vereniging acceptabel.

Zones Naarden behouden
De ondernemers van en uit de Naarder Vesting zijn zeer duidelijk in hun wensen ten aanzien van het parkeren: de huidige situatie handhaven met vrij parkeren in de hele vesting en in de winkelstraat. Hier wil men de blauwe zone behouden zodat er een uur gratis geparkeerd kan worden.
In hoeverre de gemeente gehoor zal geven aan de wensen van de ondernemersvereniging Gooise Meren moet de komende tijd blijken.

Hoofdkantoor maakt kans op award

Aan steun geen gebrek: wethouder Van Meerten heeft ook al gestemd.

BUSSUM - Het Hoofdkantoor aan de Herenstraat maakt kans op de Dutch Retail Experience Awards. De Bussumse zaak maakt kans op de award voor 'Best Consumer Experience - overall concept'.

Het Hoofdkantoor maakt kans omdat het meer biedt dan een normale winkel alleen. De zaak verkoopt wel spullen, maar klanten kunnen er ook samen komen om een kopje koffie te drinken en de zaak verhuurt flexwerkplekken. Stemmen op het Hoofdkantoor kan tot 30 juni op www.goodbrandz.nl.

Brandweer herdenkt collega's

BUSSUM - De Bussumse brandweer heeft zaterdag omgekomen manschappen herdacht. De gebeurde met een ereteken van bluswater.

Met een metershoge boog van water werd een saluut gebracht aan de omgekomen korpsleden. Dat doet de brandweer elk jaar. Door heel Nederland werden zaterdag omgekomen brandweermensen herdacht.

De Bussumse brandweer herdenkt elk jaar vooral Henk Overhaart en Rein Leen. De Bussumse brandweermannen overleden toen ze op oudejaarsdag 1969 een zolderbrand aan de Brediusweg aan het blussen waren. Ze raakten gewond en overleden later. Er kwam toen ook een baby om het leven.

11 / 28

Nino Gvetadze treedt op tijdens het Tindal Zomerconcert.

Iedere dinsdag

Instuif Bridge voor Beginners

Denksportcentrum Bussum
13:30 uur

Deze Instuif is bedoeld voor bridgers die 1 of 2 cursussen gevolgd hebben. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. U kunt zich als paar of alleen inschrijven.

donderdag 23 juni

Buiten aquarelleren

Paviljoen Heidezicht 10:00 uur

Verzamelen voor instructies en daarna de natuur in. Na het werk verzamelen en nabespreken. Bij slecht weer wordt de workshop afgelast. Voor meer info: comello-art.nl. Kosten: 20 euro, zonder materiaal.

Proef de verspilling!

Soupurbe 18:30 uur

Taste Before You Waste Bussum kookt wekelijks een vegetarisch verrassingsmenu. Locatie: Brinklaan 36a, Bussum. Aanmelden: www.soupurbe.nl

Genoeg van suiker

Soupurbe 20:30 uur

Deze avond worden een aantal fragmenten uit documentaires over suiker getoond. Aanvullend vertelt natuurvoedingskundige Caroline Smit van natuurlijkgoedeten.nl over wat suiker doet in ons lichaam en laat ze verschillende alternatieven voor suikers proeven. Met de verworven kennis gaat men in groepjes met elkaar in gesprek over hoe het met de eigen suikerconsumptie gesteld is.

vrijdag 24 juni

Bustocht

De Palmpit 8:45 uur

Een dagtocht naar het rijtuigenmuseum. Vertrek: 08.45 uur. Kosten € 44,50. Thuiskomst: 18.00 uur. Opgeven bij Angèle Visser, tel. 035-6912922 of bij de gastvrouwen en -heren van de Palmpit.

Zelf muziek maken.

De Palmpit 14:00 uur

Neem je mondharmonica mee.

Thema maaltijd

De Palmpit 17:30 uur

Op deze dag asperge quiche, asperges in beenham met een aardappelgratin en mangosalade. Aanvang 17.30 uur. Kosten € 10,- (incl. één consumptie). Aanmelden tel. 693 87 86.

Broodje+

Brinklaan 36 a 18:00 uur

Een heerlijke broodmaaltijd, met soep en een snack.

Goed Gesprek

Brinklaan 19:15 uur

Goed gesprek over de Bijbel.

zaterdag 25 juni

Musicals

Theater Concordia
Shows om 12.00 uur en 19.30 uur

De Gooische Muziekschool presenteert met haar afdeling MuziekTheaterSchool om 12.00 uur de musical Prinses op de Erwt in Theater Concordia. Om 19.30 uur staat de musical 'Minoes' op de planken. Kaarten à € 7,50 (vanaf 13 jaar) en € 5,- (onder 13 jaar) zijn verkrijgbaar voor aanvang van de voorstelling aan de kassa.

zondag 26 juni

Bingo

De Palmpit 14:30 uur

Met leuke prijzen. Entree: € 4,- (incl. een bingokaart en een consumptie).

Zomerconcert

Tindalvilla 15:00 uur

Nino Gvetadze, piano, winnares Internationaal Franz Liszt Pianoconcours 2008, Alma Quartet & Hans Roelofsen contrabas Programma: Dvorak: kwintet in G opus 77, Franz Liszt: Tarantella Beethoven: 4e Pianoconcert in de versie voor strijkkwintet Bij slecht weer is er in de villa plaats voor 110 personen. Kaarten € 25,- inclusief consumpties via www.tindal.nl en contant bij Wijnhandel Eduard Mol in Bussum. Bij mooi weer kunnen 400 personen terecht (klapstoel meenemen). Kaarten aan de poort € 15,- zonder consumpties, kinderen €7,50 studenten €10,-.

Cuypersensemble

Grote Kerk Naarden 15:30 uur

Concert door het jeugdstrijkorkest Het Cuypersensemble o.l.v. Maurits Wijzenbeek m.m.v. Wybe Kooijmans - orgel. Toegangsprijs € 12,50.

maandag 27 juni

ANBO Seniorencafé

Brasserie Stokjes en Lepel
10:30 uur

Ook niet-leden van de ANBO zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening.

woensdag 29 juni

Fietstocht

WOC Bellefleur 10:00 uur

De tocht is max. 35 km. Een lunchpakket en wat drinken meenemen. Onderweg wordt er gestopt om koffie of thee te drinken bij een restaurant.

Zomerbridgedrives

Witte Kerk Naarden 19:15 uur

Elke woensdagavond. De kosten zijn 2,50 euro p.p.

donderdag 30 juni

Proef de verspilling!

Soupurbe 18:30 uur

Taste Before You Waste Bussum kookt wekelijks een vegetarisch verrassingsmenu. Proef de verspilling. Locatie: Brinklaan 36a, Bussum. Aanmelden: www.soupurbe.nl.

CBD café

Hempie 19:30 uur

CBD: je hoort er steeds meer over, zeker de laatste tijd. Maar wat is CBD nu precies, hoe werkt het op ons lichaam, welke soorten producten zijn er beschikbaar en welke daarvan is het meest geschikt voor mij? Op al deze en meer vragen geven wij antwoord tijdens onze info avond. Ook is er gelegenheid voor het delen van ervaringen met elkaar. Deelname is gratis. Aanmelden via mail: info@hempie.nl

Orgelconcert

Grote Kerk Naarden 20:15 uur

Orgelconcert door Peter Eilander. Toegangsprijzen € 7,50.

vrijdag 1 juli

Aquadisco Special: Pirates

De Zandzee 19:00 uur

Het zwembad wordt omgetoverd in de stijl van het thema en ook de DJ zal weer komen draaien. Van 19.00 tot 21.30 uur, A-diploma verplicht. Toegang t/m 14 jaar.

zaterdag 2 juli

Repair Café

Wijkpost De schakel 10:00 uur

Een scheur in uw lievelingszwembroek? Wiebelt het campingstoeltje? Uw favoriete haarföhn die het niet meer doet? Niet weggooien! Vrijwilligers proberen alles te repareren. Adres: Kolonel Verveerstraat 74 in Naarden.

Musical Mary Poppins

Theater Concordia 20:00 uur

Leerlingen van de MuziekTheaterSchool spelen de musical Mary Poppins. Adres: Graaf Wichmanlaan 46 te Bussum. Kaarten à € 7,50 (vanaf 13 jaar) en € 5,- (onder 13 jaar) zijn verkrijgbaar voor aanvang van de voorstelling aan de kassa. Pinnen is niet mogelijk.

zondag 3 juli

Gratis rondleiding

Comenius Museum 15:00 uur

Veel mensen kennen het Comenius Museum in Naarden wel van naam, maar zijn er nog nooit binnen geweest. Een bijzondere plek met een wonderlijk verhaal. Iedereen is welkom bij de gratis rondleiding. Op deze dag is ook de tentoonstelling ‘Wereld Beeld’ te zien. Ook op zondag, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december zijn er gratis rondleidingen.Er moet wel entree voor het museum betaald worden, maar de rondleiding is gratis. Aanmelden: info@comeniusmuseum.nl of via: 035-6943045.

Opera Faust

Grote Kerk Naarden 15.00 uur

In de uitvoering Faust, een Duivelse Volksopera. De koren zijn afkomstig uit de regio's Het Gooi, Friesland, Alkmaar en Arnhem/Nijmegen. Onder supervisie van artistiek leider Roy Voogd en vocal coach Ingrid Stijsiger hebben de regionale projectkoren het opera-repertoire ingestudeerd. Volwassenen: 17,50 euro. Kinderen t/m 15 jaar : 15 euro. Meer informatie en kaartverkoop via www.GoOpera.nl.

maandag 4 juli

ANBO Seniorencafé

Brasserie Stokjes en Lepel
10:30 uur

Deze keer is er ook weer boekenruil.

zaterdag 9 juli

Musical Grease

Theater Concordia 20:00 uur

De MuziekTheaterSchool van De Gooische Muziekschool presenteert de musical Grease. Adres: Graaf Wichmanlaan 46 te Bussum. Kaarten à € 7,50 (vanaf 13 jaar) en € 5,- (onder 13 jaar) zijn verkrijgbaar voor aanvang van de voorstelling contant aan de kassa.

Versa vrijwillgerscentrale

*Bibliotheek Gooi en meer zoekt voor de vestigingen in Bussum en Naarden een klusjesman of -vrouw.

*Stichting Sherpa zoekt voor een samenwerkingsverband met de bibliotheek in Eemnes een aantal vrijwilligers voor het ondersteunen van cliënten bij werkzaamheden bij de bibliotheek.

*Versa Vrijwillige Thuishulp Mantelzorgondersteuning zoekt voor een jonge vrouw met NAH een maatje voor een gezellig gesprek, maar die ook van bordspellen houdt.

*Woc Spieghelwijck zoekt een gastvrouw om koffie te zetten voor de gymgroep en de biljarters.

Noodopvang Crailo omgebouwd naar Asielzoekerscentrum Laren

Basis bed, bad en brood met een plus verzorgd door betrokken vrijwilligers

Een schets van de asielprocedure. (Ministerie van V&J)

door Carin van den Berg

LAREN - De gebouwen op Crailo herbergen op dit moment nog zo'n 50 vluchtelingen in de noodopvang. Zij wachten tot ze naar aanmeldcentra worden gebracht om de asielprocedure te starten. Inmiddels worden de gebouwen die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) op het terrein huurt omgebouwd tot een volwaardig asielzoekerscentrum met de naam AZC Laren.

Recht op opvang

Asielzoekers hebben recht op opvang wanneer zij over onvoldoende middelen beschikken om in hun bestaan te kunnen voorzien. De opvang bestaat uit onderdak, leefgeld en toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg. Dit is allemaal vastgelegd in een Regeling verstrekkingen asielzoekers. Asielzoekers hebben ook plichten. Zij moeten bijvoorbeeld de huisregels naleven en zich regelmatig melden. Zie ook: coa.nl.

Het COA heeft inmiddels al een aantal weken geleden het stokje overgenomen van het Leger des Heils en dat betekent dat er dingen zijn veranderd. Zo krijgt het asielzoekerscentrum nu bijvoorbeeld de naam AZC Laren. "Dat komt omdat wij bij het COA altijd de plaatsnaam toevoegen", legt locatiemanager Angela Fine uit. Dat zal dus even wennen worden, omdat in het verleden altijd werd gesproken over Crailo.

Angela Fine, locatiemanager van AZC Laren, en Jaap Smuling, vrijwilligerscoördinator van de gemeente Laren. Foto: Carin van den Berg

Elke week moet de asielzoeker zich melden bij de IND op AZC Laren

Procedure
Om helder te maken wat het COA doet in Laren, legt ze in het kort de procedure uit die een vluchteling in gaat, zodra deze voet op Nederlandse bodem zet. "Zodra iemand over de grens komt, vertelt deze persoon zijn naam en worden er vingerafdrukken afgenomen. Dan wordt er voor onderdak gezorgd in een centrale ontvangstlocatie (col). Daarna volgt er een eerste gehoor. Er wordt gekeken of iemand wel de persoon is die hij zegt te zijn en of er niet in een ander land al een procedure is gestart. Dan start de asielprocedure en vertrekt de vluchteling naar een procesopvanglocatie (pol). Hier wacht de vluchteling af of hij in Nederland mag blijven. Omdat er op dit moment zoveel vluchtelingen binnenkomen, kan het wel 15 tot 18 maanden duren voordat een asielzoeker te horen krijgt of hij mag blijven. Tijdens deze periode heeft hij recht op een bed, bad en brood en dat bieden wij, onder andere in AZC Laren. Als hij definitief mag blijven, dan krijgt hij een huis toegewezen in een gemeente en vertrekt de asielzoeker. Als hij niet mag blijven, dan moet hij weer terugkeren naar het land waar hij vandaan kwam. Ook daar helpen we bij."
Als een vluchteling in Laren komt, krijgt hij een plek om te slapen aangewezen. Bij het stapelbed is een locker, waar spullen kunnen worden opgeborgen. Er slapen meerdere mensen op een kamer. "We zijn ook bezig met het verbouwen van kamers tot gezinskamers. Dan kunnen grote gezinnen of familieleden die elkaar tegen zijn gekomen onderweg daar met zijn allen slapen."
Vanwege de brandveiligheid zien de kamers er strak uit en mag er niets rondslingeren. "Als er wat gebeurt, moeten mensen snel weg kunnen". legt Fine uit. "Veel mensen hadden mooie banken gedoneerd, en dat past daar dan niet in. Dat vind ik ook zonde, dus we zijn nog aan het bekijken of we niet toch nog ergens een aantal banken een plek kunnen geven. Sowieso komen er ook ruimten waar de bewoners van het AZC overdag kunnen verblijven. Een soort huiskamers."

Kantoren
Verder wordt er in Laren hard gewerkt aan het zorgen dat er kantoren zijn waar diverse instanties kunnen werken. "Natuurlijk zijn er mensen van het COA, maar ook van Vluchtelingenwerk. Daarnaast heeft het IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, een plek nodig. Elke week moet een asielzoeker in Laren zich namelijk melden. Hij krijgt dan een stempel en dan is ook meteen bekend dat deze persoon hier nog op de locatie aanwezig is." Ter plaatse wordt ook gezorgd voor gezondheidszorg door een plaatselijk Gezondheidscentrum Asielzoekers.
Een asielzoeker heeft in Nederland recht op opvang. Kinderen in de leerplichtige leeftijd, krijgen bovendien onderwijs op scholen in de regio. Iemand die in Nederland mag blijven, krijgt taalles en Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Deze lessen worden door het COA verzorgd. Fine: "Ook kunnen mensen hier zelf koken. Bij het Leger des Heils kon dat ook in groepen. Nu kan iedereen dat individueel. We gebruiken hier moneycards. Hierop krijgen de asielzoekers hun geld op gestort. Ze kunnen namelijk nog geen bankrekening openen. Met de moneycard kunnen zij de benodigde spullen kopen." Een gezin met twee kinderen krijgt als weekgeld 163,82 euro voor eten, kleding en zakgeld.

Voor vrijwilligers komt er een website met alle belangrijke informatie

Vrijwilligers
Naast wat het COA biedt, wil de gemeente Laren, die nu de regie heeft over het welzijn van de vluchtelingen, een duidelijke plus bieden. Dit om te zorgen dat de vluchtelingen zich hier snel thuis voelen en betrokken zijn in onze maatschappij. Hiervoor worden vrijwilligers ingezet. Dat gebeurde ook al onder het Leger des Heils. Jaap Smuling is nu namens de gemeente begonnen als vrijwilligerscoördinator en hij zal vraag en aanbod in kaart brengen en koppelen.
Smuling: "Ik ben druk bezig met een website, zodat iedereen toegang krijgt tot de informatie die van belang is. Zoals bijvoorbeeld wat er nodig is als je vrijwilliger wilt worden en waarvoor we vrijwilligers zoeken. Ook kunnen verenigingen die iets willen doen zich bij mij melden. Binnenkort laat ik weten waar de informatie te vinden is en hoe mensen met mij in contact kunnen komen." Er is een grote groep betrokken vrijwilligers uit de regio al met van alles en nog wat bezig. Deze groep kan nog zeker uitbreiding gebruiken, want het asielzoekerscentrum zal uitgroeien tot een opvang voor maximaal 600 mensen. "Dan zijn er nog meer dingen te doen voor vrijwilligers. Ik wil zelfsturende groepen gaan vormen, die zelf hun verantwoording nemen voor hun eigen vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld voor vervoer of een zinvolle dagbesteding."
Het is de bedoeling dat binnenkort al 300 bedden gereed zijn om 300 vluchtelingen op te vangen voor 1 oktober. Daarna wordt er hard doorgewerkt om vervolgens nog eens 300 slaapplekken te realiseren voor het einde van dit jaar. Dan is AZC Laren klaar om tien jaar lang 600 asielzoekers op te vangen.

Angelo Boltini: 'Wat ik wil? Reizen en muziek maken'

Nieuwe single en tweede album op komst

Angelo Boltini in de woonkamer tussen de relikwieen van het circus zit . Foto: Bob Awick

door Jessica de Jong

Circus Boltini

Bekende naam Boltini, namelijk van het circus, maar ook van de uitvinding die Toni, de vader van Angelo deed. Hij ontwierp de hydraulische tent waardoor hij binnen no time de circustent kon opruimen. Deze tent werd een standaard in de circuswereld.In 1980 is circus Boltini gestopt en kocht Toni speelpark Oud Valkeveen. Pammy Boltini verhuurt overigens nog steeds een compleet circus met tenten, dieren en artiesten.

NAARDEN - Hij komt uit het beroemde circusgeslacht Boltini, woont op pretpark Oud Valkeveen en is ontzettend muzikaal. De 25-jarige Angelo wil het de komende tijd gaan maken in de muziek. Hij is afgestudeerd aan het conservatorium en heeft net een nieuwe single uit. Zijn droom? Reizen en muziek maken combineren.

Hij hoopt dat zijn single 'Wolf' op radio 3FM wordt gedraaid. Een andere wens is dat hij op het North Sea Jazz Festival mag spelen. In de toekomst hoopt hij van de muziek te kunnen leven en te spelen in kleinere zalen in binnen- en buitenland zoals de Amsterdamse Melkweg. "Ik wordt Iiever internationaal bekend met een redelijke interesse dan een superster in Nederland."

Angelo in de studio.
In zijn jonge jaren met een tijgertje.

'Mijn muziek is intens en heeft een filmische laag. Het kinkt episch'

Samen met moeder Pammy zit Angelo in het zonnetje in de tuin. Op de achtergrond horen we het treintje langsrijden van het bekende pretpark en de kinderen die gillen van plezier. "We horen het niet eens meer," zegt Pammy die hier al 36 jaar woont.
Angelo was een nakomertje. Pammy vertelt dat zij en haar man Toni, de bekende circusdirecteur en oprichter van Oud Valkeveen, de kleine Angelo altijd overal mee naar toe namen. Ze wijst op een portret. De jonge blonde moeder, de circusvader en de schattige Angelo op 2-jarige leeftijd gekleed in een smoking. "Hij mocht altijd met ons overal mee naar toe. Naar etentjes en feestjes en natuurlijk in de zomer naar het circus." Dat was de periode van het rondreizen met de circusfamilie door het hele land. Angelo trad dan op in het orkest. Het reizen en optreden is hem met de paplepel ingegoten.

Het begon allemaal met de blokfluit. Vanaf de eerste les op de Flevoschool was het volgens moeder Pammy al overduidelijk dat haar zoon talent had. "Hij werd direct apart gezet omdat hij zo goed was." De blokfluit vond Angelo erg leuk, hij hield het vol tot groep 8. Daarna kwam de saxofoon in beeld, de Gooische Muziekschool en optredens met Cresendo.
Vanaf zijn 15e gaat hij muziek opnemen. Hij houdt dan van rock, schrijft zijn eigen teksten en begint er ook bij te zingen. Op het Willem de Zwijger speelt hij in het schoolorkest en is hij onder andere bandleider bij de onderbouwmusical.
Als zijn vader overlijdt, neemt Angelo een pauze van de muziek. Maar de passie bleef en de aanmelding voor het conservatorium was dan ook een logische keuze. "Ik speelde altijd. De hele dag. Eerst deed ik de studie informatica er nog bij, maar daar had ik al snel geen tijd meer voor."
Op school is hij veel bezig geweest met jazz. Gitaar komt in beeld, maar hij speelt ook synthesizer en drumt. Live electronic effecten die hij op de computer programmeert. Hij zingt, hij drumt, hij speelt. In het huis ontstaat langzaam een heuse studio. "Het eerste album 'Paper Planes' hebben we hier in de huiskamer opgenomen. We hebben geen buren, dus we konden spelen wat we wilden."
Tegenwoordig speelt hij het meest op zijn gitaar. Een instrument dat hij koos omdat hij er ook bij kon zingen. Gelukkig is Angelo gezegend met een mooi en zuiver stemgeluid.
Zijn nieuwste single heeft dus zoals gezegd Wolf. Muziekkenners omschrijven zijn muziek als intuïtief, ritmisch, niet populistisch. Over Wolf vertelt hij zelf: "Het is een nummer dat live is opgenomen met 13 muzikanten in Krytopia, de studio in de voormalige poptempel Tivoli in Utrecht. Het is filmische popmuziek. RTL Lounge heeft al toegezegd het nummer op de radio te draaien en het is natuurlijk te horen op youtube en spotify."
Inmiddels is Angelo al bezig met zijn tweede album. "Live spelen vind ik het belangrijkst. Om mij heen heb ik veel mensen die ik heb leren kennen op het conservatorium. Al deze interessante figuren spelen mee. In mijn nummers houd ik van een spanningsboog. Ik wil een verhaal vertellen van het begin tot het eind. Het is niet enkel een collectie van liedjes. Mijn muziek is intens en heeft een filmische laag. 'Episch' zou het mooi omschrijven. Ik heb alles zelf geschreven en voor de instrumenten wist ik precies wie ik wilde hebben."

Hij maakt niet alleen zijn eigen muziek. Hij speelt ook in diverse bandjes en maakt filmmuziek en muziek voor bij reclamefilmpjes. Ondanks al die inspanningen kan hij er zijn brood nog niet mee verdienen. "Ik heb veel met een coverband gespeeld op feestjes. Plat entertainen. Dat kan ik blijven doen, maar het is niet mijn droom. Wat ik wil is reizen en muziek maken."

Het reizen en optreden is hem met de paplepel ingegoten

Allemaal geslaagd!

NAARDEN/BUSSUM - Alle eindexamenkandidaten weten inmiddels of ze wel of niet zijn geslaagd. Het verlossende telefoontje kwam vorige week. De vlaggen wapperen inmiddels met daaraan de schooltas. Straks gaat een volgende levensfase van start: werken, een tussenjaartje of een studie. Zorgen voor later. Eerst maar eens feesten komende zomer. Deze jongens en meisjes hebben hun examens gehaald. Van harte gefeliciteerd!

Goois Lyceum

HAVO

ALMERE; Bram van Eersel, Morena Hilhorst. AMSTERDAM; Bouke Müller. BLARICUM; Beatrijs Kuijf, Rowan van Vugt, Vera Hooijer. BUSSUM; Ali Taghavi, Annelotte Adriaanse, Arne van der Esch, Britt Baltus, Carmen Vermeulen, Charissa ter Haar, Clemens van Welt, Coco Luntungan, Dior van Leeuwen, Floor Eijpe, Floor Herberts, Florence Valkenburg, Hanane El Abbouti, Harm van Essen, Irene Elion, Jasper Geertzen, Karlijn van Ommeren, Laas Poelhekke, Layla El Helloumi, Loubna Azarfane, Luna Boeschoten, Maarten Prins, Maartje Robeerst, Maartje Vijgenboom, Malou Rijnbergen, Martijn Post, Mauk de Groot, Melanie Busse, Mercedes Jansen, Michelle le Fevre, Naida Osmanovic, Niels van Rossum, Olivier Segers, Olivier van den Barselaar, Pien Klaassen, Puck Schimmel, Raven Reints, Roelof Dik, Stijn Vreken, Tess Mulder, Tijs van Sleeuwen, Yasmina Azarfane. DIEMEN; Romy van Driel, Tim van der Heide. DUIVENDRECHT; Anthony Enthoven. EEMNES; Bo de Prez, Joost Wijvekate, Pauline van Eenennaam, Rogier van Wegen, Sjors van Leeuwen. HILVERSUM; Puck Ohm, Roxanne Timmerman. HUIZEN; Bente Daale, Dayla van Kuijk, Felix van Beusekom, Fleur Hoogeveen, Julia Janssen, Julius Oostrom, Lara Bergsma, Mathijs Roggeveen, Rebecca Fröberg, Sjors Grondman, Tijmen Siksma. LAREN NH; Bart van Son, Gijs Willemse, Maxime van Vliet, Saskia Tangelder, Tom Poldermans. MUIDEN; Florianne van Schaardenburgh, Maxime Voorthuijsen. MUIDERBERG; Kenny Sillmann, Thijs Kers. NAARDEN; Bas van den Brink, Daniël Hennekes, Emma Keur, Eva de Paauw, Eva Moonen, Famke Steenbergen, Fieke Peijs, Hedwig Goudsmit, Jan-Joost van Paridon, Juliëtte Peters, Lars Visser, Lieke van Linschoten, Lobke Hoekstra, Maria Vonck, Mathilde Bras, Merel Klaassen, Nino van Galen, Rozemarijn Schuurs, Ryan Daun. WEESP; Michiel Kayaert, Talitha Laane.

VWO

BLARICUM; Florian van Vugt, Irene Jeltes, Matthijs Hornix, Tijmen Meijer. BUSSUM; Alessandra Butselaar, Claire de Court Onderwater, Dana Mosterd, Daniël van der Hoeven, Desirée Mastellone, Floris Priester, Hester Baars, Isabelle ter Laak, Jasper Klein Kranenbarg, Jessica van der Mannen, Joep Berbers, Ko Schoemaker, Leonore Cras, Lisanne Poyé, Lise van de Ven, Lizzy Cornelissen, Mark Hollander, Maud Jonker, Pim Stegman, Sebastiaan de Haas, Tabitha Talakaka, Tim Majoor, Wick Marcelissen, Willemijn Barens, Yvette Keij. DIEMEN; Pahwan Soenessardien. HILVERSUM; Wouter Zwerink. HUIZEN; Carmen Vermeij, David Melis, Joris Driessen, Skip Tulp, Wietse Wierks. LAREN NH; Faye Nijhof, Maxime van Goozen, Oskar Hibbert, Philip Kuil, Sander Timans. MUIDEN; Tim van Walsem. MUIDERBERG; Jessie Jongsma, Lotte Sybesma, Sophie Law, Teun Hanzen. NAARDEN; Annika Veenstra, Benjamin du Gardijn, Billy Griep, Carlijn Oosterwijk, Daniël Kuijper, Dennis Ernst, Floris Janssens, Hans Hopstaken, Joris van Eekeren, Julia Leviton, Lisa Kokx, Lotte van de Steenoven, Lucie Boersma, Marc Mistou Keijser, Nicolaas Petit dit de la Roche, Niek Barmentlo, Rosa Maessen, Sterre Wienema, Tom Koudijs, Wigger Tolsma, Willem Schaap.

Gymnasium

BLARICUM; Thomas-Jan Koerhuis, Ties Baljet. BUSSUM; Florine Joosten, Jasper de Koning, Ludo Huisman, Madelon Geurts, Marije de Rek, Marlieke Cornelisse, Sarah Benlhaj, Sofie Rosenberg, Suzanne The, Teun Boswinkel, Tim Groeneveld. HUIZEN; Carlijn van der Berg, Channah Winkelman, Geerten Rijsdijk, Melissa Ho-Meau-Long, Michiel Versnel. LAREN NH; Jan Elders, Myrte Kuipers. MUIDEN; Miranda Lake. NAARDEN; Bart Mast, Neville Magielse, Stijn Bunk. WEESP; Sietse Couperus.

Sint-Vituscollege

HAVO

Mark Aardenburg, Naarden; Lotte Adriaens, Naarden; Amine Ahmami, Hilversum; Olivier Andriessen, Naarden; Hanneke Bakermans, Muiderberg; Laura ter Beek, Muiderberg; Samantha Biart, Naarden; Carlijne Bierling, Bussum; Iris Blom, Hilversum; Merle Blom, Naarden; Sarah Boakye, Hilversum; Enzo de Bock, Bussum; Berend Boertje, Naarden; Mees Borg, Bussum; Jasper Bos, Bussum; Fabian Bosma, Huizen; Julia Brinkman, Naarden; Koen Dekker, Naarden; Julius Dost, Huizen; Lisa Ehlert, Naarden; Jennifer van der Eijken, Naarden; Eilis Foaden, Blaricum; Oktai Gasjimov, Naarden; Yara de Geer, Muiderberg; Julia van Gent, Bussum; Julius van der Goes, Bussum; Noud de Groot, Bussum; Just de Haan, Naarden; Isolde Hanoewant, Bussum; Maud Hanzen, Muiderberg; Floyd Hartley, Muiderberg; Edward Heijmeijer, Bussum; Dana Heijnis, Muiderberg; Floris Hettema, Naarden; Niels Hoijtink, Naarden; Romy Hoogendoorn, Bussum; Eva van der Hoogt, Nigtevecht; Lucas Jansen, Kortenhoef; India Janssen, Bussum; Jet de Jong, Muiderberg; Madeleine Jorritsma, Bussum; Anouk Kesteloo, Naarden; Fjodor van Kippersluis, Bussum; Robin Klaver, Naarden; Maureen Kleinveld, Naarden; Manon Koel, Bussum; Mathias Kolb, Hilversum; Birte Koster, Naarden; Iris Kruijsdijk, Bussum; Tessa Lacunes, Naarden; Marnix van der Linde, Naarden; Isabel Linnartz, Bussum; Tijs Logchies, Muiden; Anne van der Manden, Bussum; Fatima Mehdizadeh, Diemen; Coen Meijer, Naarden; Pepijn Mispelblom Meyer, Bussum; Thomas Müller, Naarden; Diego Nijboer, Almere; Joshua Offermans, Bussum; Tim Orsel, Naarden; Kim van der Pas, Weesp; Pieter Pekelharing, Bussum; Koen Peters, Bussum; Sjoerd Peters, Naarden; Fleur Pinkster, Bussum; Koen Posthuma, Naarden; Pieter Reeders, Blaricum; Daan Reijnierse, Bussum; Elisa Reitsma, Bussum; Bibian Rep, Bussum; Dirk Richelle, Bussum; Nick Rijsemus, Huizen; Louis Ronday, Naarden; Thomas Roquas, Bussum; Robin Ruizendaal, Bussum; Niels Schipper, Naarden; Jop Siewe, Naarden; Rutger Sijberden, Bussum; Lauren Smit, Naarden; Leonardo van Steenis, Naarden; Sebastiaan Stor, Naarden; Thomas Tak, Hilversum; Ranil Triolo, Bussum; Benjamin van der Veen, Bussum; Nikki Veerman, Naarden; Wieke Veldman, Weesp; Kendra Verschuur, Muiderberg; Vera Verweij, Weesp; Thijmen Visser, Bussum; Lars Vonk, Bussum; Michiel Vosmeer, Naarden; Davey Wesselingh, Muiderberg; Tom Wiersma, Naarden

VWO

Jesse Albers, Naarden; Anouk van Asbeck, Bussum; Ruben Bax, Bussum; Tom van Bergen, Naarden; Gijs Bleeker, Bussum; Dirk Boogaard, Naarden; Jelle Boonstra, Bussum; Daan Burwinkel, Blaricum; Rémi Castets, Bussum; Thomas Daemen, Bussum; Brechtje Dankelman, Nigtevecht; Lennart van der Deure, Naarden; Ellis Dijkstra, Bussum; Stella van Dinteren, Hilversum; Roos Fuchten, Laren; Micha Gerla, Naarden; Veerle Gieling, Muiderberg; Jochem Goudsmit, Naarden; Sacha de Groot, Bussum; Jeanne Grupping, Bussum; Katja Hagedoorn, Laren; Juliette Hamers, Naarden; Storm Heezen, Bussum; Fiona Hendriks, Bussum; Julia Hensbergen, Weesp; Max van den Heuvel, Naarden; Vincent Hilling, Naarden; Lot Hoogeboom, Bussum; Pieter Hoppenbrouwers, Naarden; Yannicke Houben, Bussum; Mats Hueting, Naarden; Tijn Iserief, Blaricum; Anniek Jansen, Naarden; Melle de Jonge, Bussum; Jay Kolvenbag, Naarden; Otis Koningswijk, Naarden; Tessel Koopal, Bussum; Solange Kreuk, Naarden; Jakob Kruijer, Bussum; Bodine Luteijn, Hilversum; Manouk Macville, Naarden; Friso Meijer, Bussum; Mike Melis, Bussum; Arthur Melkert, Bussum; Sybren Moolhuizen, Bussum; Zeger Mouw, Naarden; Gijsje Mulder, Naarden; Doris Offerhaus, Naarden; Maurits Ouwerkerk, Naarden; Wytze Pennink, Bussum; Kasper van der Ploeg, Bussum; Eva van der Pol, Bussum; Maró Prins, Muiderberg; Mirre Prinsze, Bussum; Sarah Rouwendal, Bussum; Brighelle de Ruiter, Hilversum; Charlotte Schaafsma, Bussum; Stéphanie Scholtes, Bussum; Sterre Schrijver, Naarden; Lotje Sissing, Bussum; Annabel Smit, Bussum; Fabian Snijders, Bussum; Tammo Soons, Bussum; Julia Spin, Weesp; Lisa van der Staaij, Bussum; Loulou van den Steen van ommeren, Blaricum; Francien van Steijn, Bussum; Eline Teeuwen, Bussum; Lisette Teunen, Naarden; Robin van Velthuijsen, Hilversum; Sen Verhoeve, Naarden; Jelle Wassenaar, Naarden; Tessel de Weerdt, Bussum; Danny Westerink, Naarden; Valentijn Wilmink, Bussum; Suzanne Witteveen, Bussum; Sam Zeegers, Muiderberg

Gymnasium

Laurence Auener, Muiderberg; Robin van den Borg, Bussum; Myrthe Datema, Weesp; Sasha Gerrits, Weesp; Derk van der Harst, Bussum; Dante van der Heijden, Bussum; Lotte van Linschoten, Naarden; Emma de Monchy, Bussum; Laura Mulder, Weesp; Rosa Neuberg, Bussum; Daan Redeker, Bussum; Elise Roest, Hilversum; Margot Soederhuizen, Bussum; Justine Timmermans, Huizen; Lennart Verhoeven, Hilversum; Merel Wensveen, Bussum; Marije Wentink, Weesp; Fenne Wielinga, Bussum; Isabel van Woerkom, Bussum; Hannah van der Zande, Bussum; Noa Zimmerman, Bussum

Willem de Zwijger College

HAVO

Bart Christiaan Alers, Bussum; Olivier Willem André de la Porte, Naarden; Robin Willem van Balen, Huizen; Julia Geertruida Alexine Beijers, Bussum; Job Ferdinand Johannes Beijersbergen van Henegouwen, Bussum; Bas Alexander Boersma, Naarden; Gijs Leonard Bolkestein, Bussum; Bente Sophie van Bommel, Bussum; Julian Alexander van den Bor, Naarden; Anne Marijn Martine Borst, Naarden; Yasmine Isabel Bouma, Almere; Beau Braumuller, Naarden; Isabelle Antoinette Marijke Dekker, Bussum; Carmen Babette van Dijk, Hilversum; Mees René Bérot Eckenhausen, Bussum; Bart Willem Lienard Everts, Naarden; Jelien You Dou Goede, Naarden; Ciro Alexander Goudswaard, Hilversum; Justin Siu-Thin Hau, Naarden; Lara Daniëlle Catharina Heeneman, Bussum; Yves Simon Hekelaar, Bussum; Alfonso Christiaan Heuzeveldt, Bussum; Amber Holthuijsen, Muiderberg; Féline Elise van Hout, Bussum; Melchior Jonathan Huikeshoven, Naarden; Arend Willem Justus Baron van Imhoff, Bussum; Diederick Johannes Jansen Schoonhoven, Bussum; Babette Pauline van Kleeff, Naarden; Pieter Matthijs van der Kleij, Naarden; Babette Belle Kolff, Laren NH; Felicia Diana Karenina Kolff, Bussum; Femme Catharina Korthals Altes, Bussum; Charlotte Noor Sophie van der Kun, Naarden; Eline Paw Kuypers, Bussum; Maximiliaan Cornelius Lampe, Bussum; Mathijs Johannes Lampe, Bussum; Jay Legrand, Bussum; Olivier No Leufkens, Bussum; Wieger Paul van Maarschalkerwaart, Bussum; Rens Godefridus Muller, Naarden; Willem Frederik Onkenhout, Bussum; Fee Ouwehand, Bussum; Roos Felicita Pelsma, Laren; Thijs Jan Evert van der Ploeg, Bussum; Guido Alexander Marc Benedict van Putten, Bussum; Quinten Harry Randolph van Ramshorst, Blaricum; Sean Brett Roberson, Naarden; Joost van Roessel, Muiderberg; Charles Christopher Adrianus Roland Holst, Bussum; Yasmin Jessica de Roo, Eemnes; Mathijs Fernand Hubert Charles Schürmann, Naarden; Friso Roelof Schuurman, Bussum; Pieter Rutger Sieking, Bussum; David Sletering, Bussum; Jonas Daniël Wouter Smit, Muiderberg; Danique Chantal Stroucken, Bussum; Kimberley Teeuwissen, Bussum; Laurens Ruben Tensen, Bussum; Ira Jeanne Isabelle Ubbens, Bussum; Maaike Anna Ubbink, Huizen; Minne van der Veen, Bussum; Alexander Frederik Franciscus Ronaldus Vermeulen, Huizen; Jesse Sebastiaan Vlaarkamp, Bussum; Merel Marijke van Vliet, Bussum; Rik Vogelaar, Muiden; Benjamin Paul van der Vooren, Huizen; Ernest Geoffroy Charles Frederik Wehry, Huizen; Bastian Tobias Merlijn Wensveen, Bussum;

VWO

Charlotte Arnoldy, Kortenhoef; Pim Pax Montana Bakker, Muiden; Laurine Marina Maria Ballintijn, Bussum; Annick Esmée Beers, Naarden; Johanna Henriëtte Nicoline Belle, Naarden; Anna Eline de Boer, Huizen; Edzard Severin Johannes Boonen, Bussum; David Aloysius ter Borgh, Bussum; Catharina Martine Geertruida Botermans, Bussum; Marcella Margaretha Bouwmans, Bussum; Gijsbert Reinhard ten Braak, Naarden; Xanthe Jitske Maria den Braber, Bussum; Renske Frances den Brave, Bussum; Sophie Marie Elies van den Brekel, Naarden; Caroline Christine Claus, Bussum; Duco Tijo André Baron Collot d'Escury, Bussum; Emma Deckers, Muiderberg; Nicolaas Johannes Deknatel, Bussum; Pieter Michiel Derksen, Bussum; Marcel Jeff van Deursen, Muiderberg; Joosje Estelle Dullaert, Muiderberg; Noor Maria Duyts, Muiderberg; Lisanne Mariëlle Winifred Edgar, Bussum; Lauren Michelle van den Enk, Naarden; Claire Juliëtte de Groof, Huizen; Thomas Jean Jouke Guenneguez, Naarden; Julian Adrie Evert van Hamersveld, Naarden; Tobias Bart Frans Heijmans, Bussum; Alexa Mariëtte Aldegonda Heuzeveldt, Bussum; Eduard Alexi Conrad Hietink, Bussum; Matthijs Maxim Alexander van der Himst, Muiden; Jonkheer Cypriaan Philip Hugo Hooft Graafland, Bussum; Floris Vincent Hoogeboom, Naarden; Nicky Merijn van Hunnik, Naarden; Niels Alexander de Jager, Bussum; Emma Sophie Janse, Laren NH; Floris Theodoor Pieter Janssen, Naarden; Joep Petrus Albertus Kapteijns, Bussum; Teun Johannes van Kekem, Bussum; Marc Laurent Christoff Kellerman, Naarden; Tobias Hendrik George Kok, Bussum; Wisse Sjouke Koopal, Naarden; Marieke Elise Kopmels, Laren NH; Daan Sietse Korfage, Bussum; Mathijs Iman van Kouwen, Muiderberg; Tess Janna Annette Kreikamp, Huizen; Lucas Arend Krijgsman, Weesp; Joep Sebastiaan Lamers, Bussum; Ashley Louise Lamie, Eemnes; Isabelle Mei Lin Liem, Bussum; Fleur Elizabeth Lieverst, Ankeveen; Liam Ruben Linde, Naarden; Philip Hannes Nanno Meijer, Bussum; Coen Walter Arnold Minderhoud, Loosdrecht; Derk Robbert Molijn, Huizen; Willem Jan Momma, Bussum; Floris David Monchen, Naarden; Kiki Elisabeth Mouw, Bussum; Jasper Piethein Jacobus Nagel, Bussum; Max Alexander Nijhuis, Laren NH; Hidde van Oijen, Naarden; Maud Marlot Olland, Naarden; Thijmen Maurits Rudolf van den Ouweelen, Naarden; Louise Elisabeth Maria Pigeaud, Bussum; Feico Otto Christiaan Planten, Bussum; Jarne Liam van der Poel, Bussum; Bas Prins, Naarden; Siebrand Pieter Reinders, Muiderberg; Barthold Wouter Felix Rotgans, Bussum; Luca Schaap, Huizen; Puck Alexa Schoon, Bussum; Silke Anneminke Schreiber, Bussum; Mairin Mirthe Schut, Naarden; Kiki Adrienne Schuur, Muiden; Tom Folkert Sloos, Laren NH; Thijn Johannes Martinus Smit, Muiderberg; Folkert Willem Ebe van der Spek, Naarden; Jonkheer Olivier Gijsbert van Spengler, Naarden; Jonkvrouw Vera Elisabeth Stoop, Blaricum; Olivier Johannes Galdjo Tönjann, Bussum; Frans Thomas Adriaan Trijbels, Bussum; Wouter Alexander Ubbink, Huizen; Bram Benjamin Maarten van der Vaart, Bussum; Bente Danique Varekamp, Naarden; Sanne Elina Veken, Bussum; Estelle Maxime Venema, Bussum; Jette Frederieke Maria Verbeek, Muiderberg; Tessa Bernarda Johanna Verheijden, Bussum; Cornelis Nicolaas Verrips, Bussum; Josephine Marijke van der Vlugt, Naarden; Rosa Maria Petra Vos, Bussum; Emma Hermance Vroom, Laren; Daniël Reinier van der Weerdt, Muiden; Thomas Frederik van der Werf, Naarden; Justus Govert Zonneveld, Naarden; Merel Amber van Zutphen, Naarden;

Gymnasium

Romée Hester Boitelle, Bussum; Niels Brinkman, Naarden; Brian Columbus Tonio ten Broeke, Blaricum; Lancelot Arthur Colin Bruijn, Bussum; Frida Anneke Cnossen, Laren NH; Christian Pieter Harold Cobben, Naarden; Gregor Sven Cohen Stuart, Naarden; Hendrikje Johanna Creijghton, Bussum; Brent Jelmar Crijns, Muiderberg; Maximiliaan Floris Droste, Huizen; Leonard Lucas Sebastiaan Heuker of Hoek, Blaricum; Alexander Paul Marie Roelof Hoppenbrouwers, Naarden; Floris Adriaan Jansen, Bussum; Rosa Elisabeth Jonckheer, Naarden; Daan Henricus Anna Kessels, Bussum; Koen Franciscus Maria Kessels, Bussum; Sophie Dominique Margaretha Laveaux, Naarden; Charles Hendrik Lee, Nederhorst den Berg; Anne Sophie Huiberta Andrea van Mazijk, Laren NH; Laurens Joris Meijer, Bussum; Rosalie Nine Annelotte Mussert, Bussum; Erlijn Tjetje Dorothea Prins, Bussum; Thijs Jart Sluiter, Bussum; Florence Elise Smits, Bussum; Tijmen Tjalle Steensma, Bussum; Rosemarijn Streefkerk, Muiden; Joris Aegidius Donald Uijldert, Huizen; Joy Verheijden, Weesp; Bouke Thomas de Vos tot Nederveen Cappel, Naarden; Karel Lucas Arnoldus Weijdeveld, Bussum;

Wellantcollege

VMBO

Raneen Altaqatqa, BUSSUM; Elise van Baalen, HUIZEN; Suzanne van Beckhoven, BUSSUM; Lisa ter Beek, MUIDEN; Rowan van de Beek, HUIZEN; Charlotte Bigot, HUIZEN;Kaylee Bijster, HUIZEN; Nick Bijster, HUIZEN; Brenda Blessing, HUIZEN; Esther de Boer, BUSSUM; Dylano Borsje, HUIZEN; Michaella Bosboom, WEESP; Kim Bosselaar, HUIZEN; Mats Braam, BUSSUM; Morris Broeke, ANKEVEEN; Kevin Buitenweg, MUIDERBERG; Sterre Busselaar, DIEMEN; Cansu Çelik, BUSSUM; Daan Coenen, NAARDEN; Britt Crooswijk, NEDERHORST DEN BERG; Jawad Darkaoui, BUSSUM; Omar El Aty, NAARDEN; Ulrich Enait, WEESP; Loïs Engelage, DIEMEN; Vera Esman, HUIZEN; Jay Floor, KORTENHOEF; Puck van de Grint, NAARDEN; Charlotte Haidar, NAARDEN; Fartun Hassan Ahmed, LOOSDRECHT; Jerry Hogerwerf, HUIZEN; Danique van Huik, NAARDEN; Aljanne Hut, BUSSUM; Arian Jimenez Martinez, HUIZEN; Anne Klaver, NAARDEN; Verena Klein, MUIDERBERG; Chester Koster, HUIZEN; Max van der Linden, NAARDEN; Tessa van der Linden, NEDERHORST DEN BERG; Cheyenne Lopez y Garcia, DIEMEN; Marije van Luijnen, BUSSUM; Mas Luntungan, BUSSUM; Jesper Makkinje, HUIZEN; Alissa Miedema, HUIZEN; Amber Molenaar, NAARDEN; Morris Molenaar, NAARDEN; Kirsten van Rems, HILVERSUM; Ashley van Riel, HUIZEN; Rianne van Schaik, BUSSUM; Saskia van Schaik, MUIDERBERG; Natasja Scheppink, HUIZEN; Romy Schipper, HILVERSUM; Michelle Schoonenberg, BUSSUM; Lisa Schoumans, DIEMEN; Sara Smit, HUIZEN; Lotte van der Spek, BUSSUM; Sarah van der Spek, BUSSUM; Rosalie Steen, HILVERSUM; Juriaan Steenvoorden, NAARDEN; Thijs van der Straten, HUIZEN; Daan Swildens, DIEMEN; Laura Thasing, HUIZEN; Linzy van Tiggele, HUIZEN; Mike van Unen, HUIZEN; Emma van de Ven, BUSSUM; Cindy Versteeg,DIEMEN; Marieke Vriens, HILVERSUM; Vincent Wagenaar, HUIZEN; Roberto Wortelboer, HUIZEN; Tessa Zurel, MUIDEN;

Fontein Mavo

VMBO

Pim Veldwijk, ANKEVEEN; Bing Scot, BLARICUM; Daan Ernst, BLARICUM; Simon de Bruijn, BLARICUM; Thijs Alberdingk Thijm, BLARICUM; Thom Hoetmer, BLARICUM; Tjerk Doijer, BLARICUM; Amber Mulder, BUSSUM; Amber van der Linden, BUSSUM; Boris Visser, BUSSUM; Brechtje Jaartsveld, BUSSUM; Chloë Verhoeff, BUSSUM; Cindy Groenenboom, BUSSUM Daan Roelofzen, BUSSUM; Derron van den Burger, BUSSUM; Ella Schiphorst, BUSSUM Estiven van den Berg Buisman, BUSSUM; Gabriéla van de Kooij, BUSSUM; Hanna Priester, BUSSUM; Imane El Ghamarti, BUSSUM; Iñaki Liesker, BUSSUM; Ines Angelova, BUSSUM; Isa Jansen, BUSSUM; Jelle Hogenboom, BUSSUM; Jennifer Schepens, BUSSUM; Jessica van Laar, BUSSUM; Joey van Dooijeweerd, BUSSUM; Joris Bruinsma, BUSSUM; Julia Mendes de Leon, BUSSUM; Julian Olieman, BUSSUM; Julia van Dijk, BUSSUM; Juno van Elk, BUSSUM; Justus van Dijk, BUSSUM; Kazim Sümbül, BUSSUM; Lieve Dijks, BUSSUM; Luc van Breemen, BUSSUM; Luna Janssen, BUSSUM; Luna Overeem, BUSSUM; Luuk de Reus, BUSSUM; Maaike van Ommen, BUSSUM; Maarten van Voorst tot Voorst, BUSSUM; Michael van Genderen, BUSSUM; Nikita Steur, BUSSUM; Noa van Schaik, BUSSUM; Noor Slaghek, BUSSUM; Nurhan Uysal, BUSSUM; Patricia Buschman, BUSSUM; Patrick Biesboer, BUSSUM; Romy Schimmel, BUSSUM; Saar Greven, BUSSUM; Sem Overeem, BUSSUM; Simone Hettinga, BUSSUM; Sterre Overhaart, BUSSUM; Willemijn van Bazel, BUSSUM; Yasemin Gümüs, BUSSUM; Yassin Chabrani, BUSSUM; Bobby Simons, DIEMEN; Jolijn Odijk, EEMNES Julius Bruggeman, EEMNES; Jurre Stalenhoef, EEMNES; Linde Beemsterboer, EEMNES; Luke Snijders, EEMNES; Maaike Mol, EEMNES; Maaike van der Zwaan, EEMNES; Niels Hildebrand, EEMNES; Sam van Breemen, EEMNES; Anouk Roeten, HILVERSUM; Hualing da Silva Curië, HILVERSUM; Melissa Peters, HILVERSUM; Nikki Bekhof, HILVERSUM; Roobin Smit, HILVERSUM; Daan Porsius, HUIZEN; Daan Boom, KORTENHOEF; Kiki Mol, LAREN NH; Merel Tibboel, LAREN NH; Sabine Bulterman, LAREN NH; Brayan Velu, NAARDEN; Daan van den Berg, NAARDEN; Donna Fritz, NAARDEN; Esteban Hülshof, NAARDEN; Evelijne Staat, NAARDEN; Kenrick Timmers, NAARDEN; Kiki Krijnen, NAARDEN; Lars Blommestein, NAARDEN; Liz Sangers, NAARDEN; Ludo Meilink, NAARDEN; Madeleine Scholtes, NAARDEN; Merel Schliekelmann, NAARDEN; Merijn de Winter, NAARDEN; Raoul de Gooijer, NAARDEN; Roderick Slim, NAARDEN; Sako Zedgian, NAARDEN; Tessa Heppenstrijdt, NAARDEN; Thomas Schaaf, NAARDEN; Tim Kellaway, NAARDEN; Tessa Lüschen, NEDERHORST DEN BERG;

Sint Vitusmavo

VMBO

Koko el Amri,Naarden; Ginger Anršchte,MUIDERBERG; Raven Anršchte,MUIDERBERG; Arjaan Arnold Bik,AMSTERDAM; Paul van Bleijswijk,NAARDEN; Ruben de Bock,BUSSUM; Koen van Bogerijen,HILVERSUM; Sanne van Brussel,BUSSUM; Annemijn Catshoek,MUIDERBERG; Melanie Diepeveen,BUSSUM; Thobias Elands,KORTENHOEF; Tobias van Ernst,BUSSUM; Shivane van der Erve,HILVERSUM; Ole van Erven,BUSSUM; Michiel van Galen Last,BUSSUM; Isabel van Groningen,BUSSUM; Puck Harmsen,NIGTEVECHT; Daan Hartog,NIGTEVECHT; Denzel Hehuwat,HILVERSUM; Stein van Hes,NAARDEN; Mattheo Hinssen,BUSSUM; Max van Hooft,BUSSUM; Toli Hristov,BUSSUM; Kelly Hummeling,BUSSUM; Yonatan Janssen,BUSSUM; Wout de Jongh,MUIDERBERG; Mohammed el KaŠbouni,BUSSUM; Tim Kaart,NAARDEN; Paula Kamer,NAARDEN; Redouan Khanfour,WEESP; Tobias Kluyver,NAARDEN; Lana Knol,WEESP; Rick Langenberg,Naarden; Roos de Leeuw,NAARDEN; Rianne van Loon,NAARDEN; Eve Luiten,NAARDEN; Floor van de Meent,MUIDERBERG; Bart Meijer,BUSSUM; Morgan Moolhuijsen,NAARDEN; Mick Oost Lievense,MUIDERBERG; Steyn Paulussen,NAARDEN; Job van der Pouw,WEESP; Najoua Rachidi,NAARDEN; Chelle Roelvink,WEESP; Iris Roest,HILVERSUM; Cameron Roeten,NAARDEN; Tessa van Rootselaar,HILVERSUM; Isabel Schipper,MUIDERBERG; Emma Smits,NAARDEN; Puck Stok,BUSSUM; Sarah van Swoll,BUSSUM; Laurence van der Veere,BUSSUM; Sarah Verhoef,BUSSUM; Ruud Verhoef,Kortenhoef; Monique van der Vlis,NAARDEN; Linde de Vries,BUSSUM; Jordy de Waal,NAARDEN; Storm van de Weerd,BUSSUM; Mark Welbergen,NAARDEN; Casper Wessels,HILVERSUM; Jasper Wessels,HILVERSUM; Wessel van de Wiel,NAARDEN; Gaby Wijkhuizen,NAARDEN; Beau Wilbrink,MUIDERBERG; Adne Wind,NIGTEVECHT; Beau Zuijdwijk,HILVERSUM;

'NVC moet weer echt een club voor en door Naarden gaan worden'

Na jaren van hard werken, hoopt NVC-bestuur nu te oogsten

NVC-bestuurder Rob Snijders: "Het eerste elftal moet nog meer 'Naardens' worden." Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

NAARDEN - Het gaat weer goed met voetbalclub NVC. Na jaren van hard werken om alles achter de schermen weer op orde te brengen, is de voetbalclub nu klaar voor een goede toekomst.

Nu alles er weer goed voor staat, bouwt NVC verder aan de voetbalclub en haar toekomst. "We kunnen echt weer denken aan het voetbal zelf", vertelt NVC-bestuurder Rob Snijders. "We hebben al onze zaken op orde, we staan klaar om vele voetballers te ontvangen."

'We kunnen nu echt weer denken aan het voetbal zelf'

NVC hoopt de komende jaren de voetbalclub nog verder op de kaart te zetten. Vooral met de jeugd hopen ze een stapje hogerop te maken. "We gaan er aan werken dat al onze eerste jeugdteams minimaal hoofdklasse spelen. Dat is een mooi niveau voor een club als NVC en dat doen we door alle teams, dus ook de lagere teams, minimaal twee keer te laten trainen en een ervaren trainer voor elke groep te zetten. Door goed met de jeugd te werken, en we hopen dat dat vooral Naarder jongens worden, zou het mooi zijn als ze over een paar jaar kunnen doorstromen naar het eerste elftal op zaterdag of op zondag. Dat was de laatste jaren een vaak gehoorde klacht: daar speelden te veel 'anderen'. Er waren amper voetballers uit de eigen stad. Een jaar geleden hebben we deze omslag doorgezet en komend jaar hebben de eerste elftallen al veel meer NVC-jeugdspelers dan eerdere jaren. NVC moet weer echt een club voor en door Naarden gaan worden." De club stelt wel dat het straks over meer dan voetbal alleen moet gaan. "Voetbal en vermaak moeten weer centraal komen te staan. We hopen met onze eerste teams zo rond de tweede klasse te spelen, maar daarnaast hebben we plek genoeg voor teams waar presteren nou net geen grote rol speelt. Kortom: ook voor échte vriendenteams hebben we plaats genoeg. We hopen dat NVC het warme nest wordt van het Naarder voetbal. Dat betekent voor ons ook na het voetbal lekker samen aan de bar hangen. Of nog een balletje trappen na afloop voor de jongere voetballers en er een leuk weekend van maken. Het echte clubgevoel, zeg maar."

Waar veel voetbalclubs van deze streek steeds voller worden heeft NVC juist plaats genoeg voor jongere en volwassen voetballers. "Als je er over nadenkt om te gaan voetballen, kun je zonder dat je daarvoor moet wachten bij ons terecht. We zorgen er dan voor dat je goed opgevangen wordt, in een team komt en lekker kunt gaan voetballen. Je kunt je aanmelden op www.sv-nvc.nl of door even langs te komen."

De entree van het zwembad.

Op 2 juni 1937 opende burgemeester De Bordes van Bussum het nieuwe (openlucht)jeugd-zwembad, gelegen tussen de Huizerweg de de Isaac da Costalaan, achter de schooltuintjes.

Het kinderzwembad kwam in de plaats van de 'poedelplaats', die in 1932 door een baldadige kinderhand in brand was gestoken. De week ervoor was het snikheet geweest, maar op de openingsdag was het weer omgeslagen en stonden de kinderen die het eerst het water in mochten, te huiveren van de kou. Maar eerst moesten er twee toespraken komen, een zwemdemonstratie door jongens en meisjes van de zwemclub "De Pinguins" en weer twee sprekers. Maar toen was het zover. Een juichende kinderschaar stoof het zwembad binnen.

Er moest al snel een eerste reddingsactie uitgevoerd worden: Een vleermuis was in het water gevallen! Het eerste meisje dat het water in ging, redde zijn leven.

De werkzaamheden voor het zwembad konden plaatsvinden dank zij middelen die de gemeente had ontvangen voor de werkverschaffing. Er waren namelijk veel werklozen in die tijd.

"Het bad is 20 bij 30 meter en loopt gelijkmatig af tot 1,50 meter diepte. Er zijn twee rijen badhokjes en de zuidzijde is afgesloten met een schutting. Het landelijk aspect wordt bewaard door een rieten dakbedekking. Het bad is gevuld met welwater."

Klaas Oosterom

Bronnen: Krantenverslagen. Foto's: coll. HKB.

Nieuwe bijlage vol woonnieuwtjes en tips

GooisWoonNieuws is onze jongste telg: een platform over wonen en leven in Gooi en Vechtstreek.

Plus: overzicht woningaanbod in de regio

Vanaf deze week vind je in deze krant een nieuwe bijlage: GooisWoonNieuws. Daarin lees je allerlei leuke, handige en interessante dingen die te maken hebben met wonen, tuinieren en leven in Gooi en Vechtstreek. Daarnaast bundelt GooisWoonNieuws het aanbod aan woningen in de hele regio. Heel handig en overzichtelijk.

Dat het in onze regio mooi wonen is, hoeven we niet uit te leggen. En juist daarom is er zoveel over te vertellen. Trends, tips, woninginrichting, beveiliging, tuinen plus nieuws over nieuwbouwprojecten in de regio en droomhuistips van de makelaars. Vier specialisten verzorgen ieder op hun eigen gebied een interessante column: van makelaar tot financieel adviseur en van woninginrichter tot tuinarchitect. We zijn ervan overtuigd je elke week een interessante bijlage aan te kunnen bieden achterin je vertrouwde lokale nieuwsblad. De voorzitter van NVM 't Gooi, Ward Roozenburg, trapt in deze eerste editie af.

Internet

Maar daar houdt het niet op. Via internet en social media blijf je dagelijks op de hoogte van de laatste tips en nieuwtjes van GooisWoonNieuws. Bovendien vind je daar ook het overzicht van alle woningen die in deze regio te koop staan.

GooisWoonNieuws heeft daarmee een groot bereik. Alleen al de papieren bijlage een wekelijkse oplage van ruim 120.000 exemplaren als vast onderdeel van de Enter Media-uitgaven HilversumsNieuws, BussumsNieuws, NaarderNieuws, MuiderNieuws, HuizerNieuws, BELNieuws en WeesperNieuws. Daarmee bieden we onze lezers een interessant extraatje en ondernemers een aantrekkelijk platform om bij deze doelgroep in de warme belangstelling te komen.

Tips of meer weten?
amber@entermedia.nl

iF Design Award 2016 voor Geberit AquaClean Mera

De in 2015 geïntroduceerde douchewc AquaClean Mera Comfort van Geberit heeft de iF design Award 2016 gewonnen.

Als je in de buurt komt van het toilet, word je verrast door een lichtje aan de onderkant van het toilet (handig als je 's nachts naar het toilet moet). De deksel gaat automatisch voor je open én de toiletzitting wordt bovendien direct verwarmd.

De jury was tevens zeer te spreken over dat alle technologie en aansluitingen voor water en elektriciteit zich achter een elegante chromen kap bevinden.

Woningverkoop in de plus, appartementen populair

De verkoop van woningen zit in de lift. In mei registreerde het Kadaster 16.066 verkochte koopwoningen, ruim 25% meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Alle woningtypen waren meer in trek bij de koper. De verkoop van appartementen steeg met 31% het sterkst. Twee-onder-een-kapwoningen waren met een verkooptoename van bijna 16% relatief het minst gewild.

Hypotheken

Ook registreerde het Kadaster in mei 22.706 nieuwe hypotheken, ruim 24% meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Huren in Bussum

Een huurwoning in Bussum is niet altijd makkelijk te vinden. Maar op loopafstand van de winkels en het station verrijzen momenteel drie appartementengebouwen genaamd Het Gewest. Lees hier op pagina 3 van GooisWoonNieuws meer over. Alle appartementen komen in de verhuur en dat is erg gewild. Makelaar Debby van de Hulst vertelt dat nog ongeveer 20 procent te huur is waarom je dit project echt in de gaten moet houden.

Interieur

Opvallende posters met aansprekende teksten in leuke designs, ideaal als je de muur niet wilt beschadigen of regelmatig van print wilt wisselen. Een saaie muur wordt al snel gezellig met een poster van Topmuurstickers.nl!

Ga bijvoorbeeld voor een positieve quote in de woonkamer of voor een lieve tekst in de babykamer.

Tip!

Foto: Amber Endres

De reisexperts van Hotels.com hebben een kleine gids voor de culturele hotspots van het zonnige Europa samengesteld. Geniet van de historie en de cultuur van de mooiste bestemmingen terwijl je tegelijkertijd je bruine kleurtje krijgt.

Kijk op GooisWoonNieuws.nl voor onze tips!

Nieuws

De piekdrukte voor loodgieters verschuift van de winter naar de zomer. De oorzaak: zachte winters en extreem zomerweer met droogte en heftige buien.

Een typische zomerklus is het verhelpen van daklekkages. Ook worden er veel buitenkranen geplaatst. Handig om op warme dagen de tuin te sproeien.

Appartementen te huur op toplocatie in Bussum

De drie gebouwen aan de Brinklaan in Bussum.

BUSSUM - Een huurwoning in Bussum is niet altijd makkelijk te vinden. Maar op loopafstand van de winkels en het station verrijzen momenteel drie appartementengebouwen genaamd Het Gewest. Alle appartementen komen in de verhuur en dat is erg gewild. Makelaar Debby van de Hulst vertelt dat nog ongeveer 20 procent te huur is.

"Al bij de bouw in maart hadden we een hele lijst met mensen die geïnteresseerd waren in een huurappartement. De eerste selectie heeft inmiddels ook plaats gevonden. Met name de semi-penthouses op de bovenste verdieping waren snel vergeven."

Mooie afwerking en centrale liggen zijn de pluspunten.

De 54 woningen worden dit najaar opgeleverd

De makelaar vertelt dat vooral gepensioneerden in Het Gewest komen wonen. "Oudere mensen die hun huis verkopen en hier willen huren zien we heel veel. Het zijn veel Bussumers. Ze vinden met name de ligging aan de Brinklaan erg fijn. Daarnaast hebben ze een eigen parkeerplaats en heeft het gebouw een hele mooie, hoogwaardige afwerking. Zo is alles behangen, is er een mooie keuken met inbouwapparatuur en een moderne badkamer en toilet."

Drie gebouwen
De drie gebouwen hebben als namen gekregen Muiden, Naarden en Bussum. Met name in gebouw Bussum (aan de kant van de brandweerkazerne) zijn nog appartementen vrij. De prijzen lopen uiteen van 775 tot 1380 euro per maand. De servicekosten zijn 60 euro per maand.

De oplevering van Het Gewest staat gepland voor gebouw Muiden op 16 oktober, gebouw Naarden op 1 november en Bussum op 16 november.

Informatie
Meer informatie over dit huurproject is te vinden op www.woneninhetgewest.nl.

Loods A27 is de gezelligste

EEMNES - Loods A27 in Eemnes is nu drie maanden open en het gaat boven verwachting. De showroom met van alles op het gebied van interieur en tuin is vergroot tot 600 vierkante meter, het assortiment is uitgebreid en er zijn tuinmeubelen ingekocht tegen zeer scherpe prijzen.

"We krijgen veel positieve reacties, mensen vinden dat het een aanvulling is voor Eemnes en omstreken", zegt Arend Beekhuis van Loods A27, die hij "niet de grootste, wel de gezelligste loods van Gooi en omstreken", noemt. "Wij maken van massieve boomstammen leuke boombanken of bijzet tafeltjes."

Binnen zien we diverse (houten) tafels en een ruime keus aan eetkamerstoelen, beide in verschillende stijlen. Verder biedt Loods A27 diverse hang- en staande lampen en vele leuke woonaccessoires, traprenovaties en vloeren tegen zeer scherpe prijzen.
Beekhuis heeft nog een nieuwtje: "Wij zijn dealer geworden van het jonge en dynamische merk By-Boo, dat zijn leuke trendy woonaccessoires en klein meubelen. Ook hebben wij leuke kleine cadeautjes van het merk 100% LEUK in de loods, dus je hoeft nooit meer met lege handen handen aan te komen als je op visite gaat." En verder: "De voorraad laminaat en lamelvloeren groeit gestaag en de prijzen hiervoor zakken juist."

Loods A27 ligt bij afrit 34 op de A27, direct naast het BP benzinestation.

Column

Examens

In deze periode dat de middelbare scholieren de uitslag hebben gekregen van hun eindexamens denk ik glimlachend wel eens dat bepaalde examens nooit ophouden, zelfs niet als je al lang en breed aan het werk bent…

In het belang van onze cliënten nemen mijn collega's en ik wel eens een dossier van elkaar over. Zo kunnen we een bezichtiging toch laten doorgaan die niet in de agenda van de behandelend makelaar past. We verkopen nou eenmaal graag huizen en niet graag nee! Sommige bezichtigingen doen mij denken aan een mondeling examen van de middelbare school. Natuurlijk lezen we ons in voordat we gaan bezichtigen maar soms heb ik de sleutel nog niet in het slot gestoken of worden er al vragen op me afgevuurd als 'waar zit de c.v.-ketel precies?', 'wanneer is het buitenschilderwerk voor het laatst verricht', 'waarom gaan deze mensen verhuizen?'. Als ik deze kennis niet meteen paraat heb, stel ik altijd maar voor om eerst naar binnen te gaan en dat we de c.v.-ketel, het kruipluik, de berging of wat dan ook gevraagd is wel tegen zullen komen en samen op expeditie gaan. Wonen is uiteindelijk toch een gevoel!

Mijns inziens zorgt dit vragenvuur ervoor dat u dit gevoel niet kunt laten spreken. Ik pretendeer vaak dat een woning 'een jas is die direct lekker moet zitten'. Mijn advies aan mensen die bij de woningen komen kijken die wij in verkoop hebben is om eerst de lange vragenlijst terzijde te leggen en rustig een 'gevoel' te krijgen bij de woning. De vragenlijst neem ik graag door nadat we de woning uitgebreid bekeken hebben.

'Leg de lange vragenlijst terzijde'

Ik weet zeker dat de Gooise makelaars die u treft bij de bezichtigingen dit examen allen graag aangaan. Dus neem uw tijd voor een bezichtiging, kijk of u de jas past en of hij direct lekker zit!

Haal groen in huis!

In juni is Zamioculcas de Woonplant van de maand. Hip, stijlvol en super gemakkelijk in de verzorging. Hij is door zijn sterke verticale lijnen van de opgaande geveerde bladeren een ideale, opvallende plant om groen mee in een interieur te brengen.

Verzorgingstips

Zamioculcas is een 'easy care' product en kan veel hebben. Qua standplaats gedijt hij op zowel een lichte plek als half schaduw. Kamertemperatuur van 18-22°C is prima, de plant mag niet te koud staan. Het enige waar Zamioculcas echt niet tegen kan is een voetbad. In de zomer, wanneer de temperatuur niet meer beneden de 12 °C komt, kan de plant ook in de tuin of op het terras. Wel oppassen voor felle zon.

WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD! voor expats en organisaties Interhouse Hilversum 035 303 13 20
www.interhouse.nl expats / corporate / investors

Gezocht bezorger: De Gooise Apotheek Bussum zoekt per 1 oktober een nieuwe bezorger. Voor 15 uur om de week. (gem 7,5 /week). Voor informatie vraag naar : G. van Puijenbroek Bel: 035-6914112 of Mail: gooiseapotheek@ezorg.nl

Te koop gevr. tegen prima prijs: oud goud, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, baartjes zilver en goud, muntverzamelingen etc.Fa. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Aangeboden bij-/vakantiebaantje voor archiefwerkzaamheden, meer informatie via 035-7123237 of notaris@doudevantroostwijk.nl

Te huur: Werkplekken op mooie locatie te Weesp, Anna Horstinkstraat 122. Zie Funda kantoren. Geen borg of opzegtermijn. All-in € 600,00 p/m incl. gebruik van kantoormeubels, alle kantoorapparatuur en servicekosten. tel. 06-55762710.

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974. www.arthursloodgietersbedrijf.nl

SCHILDERWERK. Groot of Klein. binnen of buiten schilder PMC biedt U altijd vrijblijvende offerte 06-53148137 0264-419844

Taxi naar/van Schiphol vanuit Naarden / Bussum € 50,-. Goodkinds taxiservices tel.: 06-26984855

Gratis feestzaal tot 180 pers. incl. onbeperkt drank v.a. 10,-. Info 06-53319921

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

Schildersbedrijf van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Vianny Premsela helpt u bij problemen met (smart) telefoon, computer, tablet vast tarief € 35,- per uur. 020-3621612 www.vpsupport.nl