BussumsNieuws

25 juni 2014

BussumsNieuws 25 juni 2014


MOB-complex stap verder

Oppositie verbaasd over afspraken met ontwikkelaar

BUSSUM - De gemeenteraad heeft woendag het bestemmingsplan voor het MOB-complex aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg vastgesteld. Het militaire terrein wordt gesaneerd en betaald uit de opbrengst van nieuw te bouwen woningen op de plek. Tijdens de behandeling stonden diverse partijen met hun oren te klapperen toen bleek dat het college al contracten heeft afgesloten met een projectontwikkelaar.

In de raad zou enkel gesproken worden over het vaststellen van het bestemmingsplan, maar uiteraard hadden de fracties ook vragen over wat er precies gebouwd gaat worden. Hart voor Bussum wilde dat het bouwplan compacter zou worden en dat een alternatief plan van onder andere de Stichting Cruysbergen Natuurlijk nader onderzocht zou worden.

Ontwikkelaar
Burgemeester Henk Heijman zei als portefuillehouder dat op het MOB-complex wordt gebouwd volgens de methode gebiedsontwikkeling 2.0. "We bouwen samen met de markt, binnen de kaders die de gemeente stelt. We zitten al 1.5 jaar om tafel met ontwikkelaar Giesbers en hiermee zijn samenwerkingscontracten afgesloten. Dit is het resultaat van de afspraken die we hebben gemaakt in de commissie.

Wijken we hiervan af, dan kunnen we een schadeclaim verwachten met zes nullen. Ik wil niemand hiermee voor het blok zetten, maar ik meld het wel."

Geschokt
Hart voor Bussum was zeer geschokt over deze gang van zaken en ook nieuwkomers GOP en CDA hadden geen idee dat er al afspraken lagen. Ze wilden opheldering en vroegen of de raad daar niet eerst over moest besluiten. De burgemeester zei dat dit in oktober vorig jaar was medegedeeld aan de raad. Het plan werd aangenomen. GOP en Hart voor Bussum stemden tegen.

De liften op Naarden-Bussum doen het!

Veel belangstelling bij de openingshandeling. Foto: Bob Awick

NAARDEN/BUSSUM - Na jaren wachten was het vrijdag zover: station Naarden-Bussum beschikt over twee liften van en naar de perrons.

Reizigers die slecht ter been zijn of die veel bagage bij zich hebben, hoeven niet meer de trap te nemen. Onder toeziend oog van vele Naarders en Bussumers nam Willem Wijt vrijdag de liften officieel in gebruik namens de verenigde ouderenbonden.

Lees in het interview met de projectmanager van ProRail op pagina 16-17 waarom het allemaal zo lang duurde.

Relletje raad om protest

BUSSUM - Met het plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal hebben de leden van Hart voor Bussum en de GOP donderdag geprotesteerd tegen de gang van zaken rond het doorvoeren van het bestuursakkoord van Bussum.

Het bestuursakkoord stond op de agenda om behandeld te worden. Volgens Hart voor Bussum en de GOP werd de agenda van de raad op het laatste moment aangepast en werd een debat geschrapt voor het 'ter kennisgeving aannemen' van het stuk. Hart voor Bussum en GOP noemden dat 'een poppenkast waar je aan mee moet doen'.

Andere raadsleden reageerden verbaasd op de stap van Hart voor Bussum en de GOP om te protesteren. VVD-voorman Alexander Luijten nam het woord en noemde het voorval respectloos.

3

jaar was Paul Barneveld wethouder in Bussum

In 1921 op bezoek
bij Frederik van Eeden

Deze beschrijving is duidelijker dan de titel van het boekje: Herinneringen aan Holland. De Tsjechische vertaler van boeken van Van Eeden, Miloš Seifert, bezocht in 1921 Nederland, met als belangrijkste doel: Frederik van Eeden zien en spreken. De 34-jarige Seifert bewonderde Van Eeden in wie hij een even groot geestelijk leider zag als Tolstoi. Een belangrijk denker en wereldverbeteraar, dus.

Het is wel even wennen aan de overdreven, geëxalteerde gemoedstoestand waarin Seifert steeds verkeert. Uitvoerig en gedetailleerd beschrijft hij de ontmoetingen en gesprekken met Van Eeden, zijn vrouw (Trudy Evers) en hun twee opgroeiende kinderen. Ook wat hij wandelend en fietsend in Bussum en omgeving zag is, nu na meer dan 90 jaar, de moeite waard om te lezen. Hij gruwt van de nieuwste wending die Van Eeden aan zijn leven had gegeven, namelijk zijn toenadering tot het rooms-katholicisme. In het Nawoord van de vertaler, Kees Mercks, wordt duidelijk wat de persoonlijke reden is van die afschuw. Het gebonden boek, 155 pagina's en vier foto's, werd in 2003 uitgegeven door boekhandel Comenius te Naarden, die toen 10 jaar bestond.

Wilt u dit boek kopen? Enige exemplaren zijn te koop voor 10 Euro. Mail of bel dit keer Wil en Jan Slaa: jslaa@kpnplanet.nl of T 035-6920402. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Herstart voor dorpshart

De hele procedure rond de herinrichting van Scapino/Nieuwe Brink is lachwekkend. Er lag een prachtig plan, al begrijp ik best dat veel mensen hier geen nieuwe supermarkt willen. Een opknapbeurt is hoe dan ook snel nodig. De dorpsplannen waren vergevorderd, maar nu blijkt dat de gemeente geen contract had getekend met de projectontwikkelaar. Dus kon het hele plan de prullenbak in. Niet te geloven. Bovendien hebben we nu te maken met nieuwe eigenaren. Zo is Ahold nu eigenaar van de Scapino-gronden en die wil uiteraard wél een grote supermarkt vestigen. Dat wordt dus nog wat bij de onderhandelingen. Het nieuwe college wil de metamorfose voor het centrum oppakken. Alles moet over, wat vast weer veel tijd gaat kosten. Jaren uitstel kost veel ondernemers de kop! Het kersverse college wil ook nu burgers nauw bij de plannen betrekken. Onbegrijpelijk, want in 2013 zijn honderden Bussumers al druk geweest met de centrumplannen. Zelf was ik actief in een werkgroep, plus in de Denktank Centrumplannen. Is dat allemaal voor niks geweest? Gemeentebestuur, ga eens knopen doorhakken en zorg dat er snel gebouwd kan worden. Antoon F. Bruggeling

Philips bakeliet niet alleen voor radio's

De huisruimingen staan op een laag pitje. Toch levert af en toe een telefoontje nog leuke spulletjes op. Zoals het toestel op de foto. Van Philips. Die ook andere dingen deed.

Dit keer was het een oude bekende van mij uit de Heidelaan die belde. Of ik even wilde kijken, want tijdens de verbouwing van zijn huis bleek dat er het nodige in de weg stond. Ik mocht onder andere dit leuke bakelieten Philips radiootje meenemen. Het werkt en heeft zelfs nog het originele snoer met stekker. Dateert ergens jaren 40 - 50. Heel aandoenlijk is de zenderschaal waar namen als Damascus, Jeruzalem, Odessa, Ljubljana, en Aleppo te lezen zijn. Het bakelieten omhulsel van de radio is nog intact, wat zeldzaam is. Trouwens ... met dat bakeliet heeft Philips kort na de oorlog veel geld verdiend. Het bedrijf zat met een enorme voorraad die met de komst van plastic bijna onverkoopbaar bleek. Echter, tijdens de wederopbouw van Nederland werden er duizenden woningen gebouwd met wc's. En daar hoorde een bril op. En dat is precies wat Philips van zijn restvoorraad bakeliet heeft gemaakt. Let maar eens op. Als je ergens een huis uit de jaren 50 tegenkomt (in originele staat) is in het toilet vrijwel zeker de WC-pot voorzien van een bril van Philips. Het bekende merkje zit onder de bril aan de achterzijde bij de bevestigingspunten. Philips had zelfs een eigen naammerk voor de kunststof bakeliet. Dat heet Philite. Werd ook gebruikt om scheermeshouders van te maken.

Weerbericht

Vanaf het weekeinde wisselvalliger, vrij koel
Een hogedrukgebied boven Noord-Europa is aanvankelijk bepalend voor het weer. Het zorgt voor een paar droge dagen die iets warmer zullen verlopen. In het laatste weekeinde van juni komt een Atlantisch lagedrukgebied naderbij. Het trekt via de Britse eilanden over Nederland naar het oosten. De buienkans neemt daardoor sterk toe. Het wordt dan wederom vrij koel.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag worden zonnige perioden verwacht. Het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het wordt 20 à 21 graden. Ook vrijdag schijnt naar verwachting eerst de zon nog geregeld. In de loop van de dag komt er meer bewolking. In de namiddag of avond neemt de kans op een bui toe. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 21 à 22 graden.

Het weekeinde
In het weekeinde moet gerekend worden op wisselvalliger weer. De kans op enkele buien neemt verder toe. Met name op zaterdag is die kans vrij groot. De bewolking voert de boventoon maar af en toe is er ook ruimte voor zonneschijn. Er waait een matige westenwind. De nachtelijke minima schommelen rond 11 graden. In de middag wordt het circa 19 graden.

Weetje
De zomermaand juni is qua temperatuur en hoeveelheid zonneschijn dit jaar geen opvallende maand. Wel is het veel te droog. Opvallend is dat maart tot dusver de zonnigste maand is dit jaar met 203 uur tegen 120 uur normaal. De stand in deze juni staat momenteel op circa 175 uur. Normaal is 195 uur over de gehele maand. Zeer zonnig was juni 2010 met 280 uur.

Naarden:

*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman Jeugddienst
*
RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering; za. 28/06 17.30 u. Eucharistieviering
*
Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. G.J. Capellen; 17.00 u. ds. G.J. Capellen

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. kapelaan M. Sendecki
*RK St. Jozefkerk 10.00 u. Parochianen A. Huisers
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. M. van der Velden
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. mw. dr. R. Brouwer
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. R.F. Mauritz; 17.00 u. ds. B. Oosterom
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. P. Korbee
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u. mw. C. Roolvink
*Doopsgezinde Gemeente B-N geen dienst
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. ds. W.F. Metzger
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. dhr. J. Beukhof
*Het Apostolisch Genootschap 9.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Pim Juffermans viert 80ste verjaardag met BN'ers

Voormalig presentator haalt herinneringen op

Pim Juffermans aan de bar van café 't Raedthuys. Foto: Jessica de Jong

door Jessica de Jong

'Dan moest ik de stukken lezen voor het zogenoemde lulijzer'

BUSSUM – Omroeper, presentator en chef eindregie bij de NOS: Pim Juffermans is met recht een tv-icoon te noemen. Maar zijn stem is nog wel het meest bekend van de politie-items die vroeger na het journaal werden uitgezonden. "Hier volgt een politiebericht", dat is de stem van Juffermans. Gisteren vierde hij zijn 80ste verjaardag in café 't Raedthuys in Bussum en werd daarbij verrast door vele bekende Nederlanders die hem graag de hand kwamen schudden.

We treffen hem een dag na zijn verjaardag en een dag voor zijn grote feest, in het zonnetje nippend aan zijn glas witte wijn. Op het terras komt iedereen hem de hand schudden en feliciteren met zijn verjaardag. Ondanks zijn hoge leeftijd staat hij nog midden in het leven. Op zijn elektrische fiets rijdt hij vaak richting het denksportcentrum waar hij vier keer in de week komt of naar 't Raedthuys waar hij menige kennis heeft rondlopen. Juffermans begon zijn carrière op Curaçao als omroeper en nieuwslezer voor het ANP. Hij las berichten voor zodra hij uit zijn werk kwam. "We kregen de berichten vanuit Den Haag per telex aangeleverd. Dan moest ik de stukken lezen voor het zogenoemde 'lulijzer'. In Nederland werden er met regelmaat geintjes met ons uitgehaald. Zo werden er expres tikfouten in de berichten gezet. Zo heb ik wel dingen gezegd als een vaginadik rapport in plaats van paginadik rapport", blikt hij lachend terug.
Juffermans is een vrolijke man en weet veel grappige verhalen te vertellen, zoals de keer dat hij een hondje liet zien op televisie. Dat hondje besloot tijdens de uitzending te plassen. Juffermans schatert het uit. "Maar ik besloot wel dat dat de laatste keer was." Het bleef niet alleen bij jolige gebeurtenissen in omroepland, hij kwam ook met een baanbrekende hervorming. "Ik heb de omroepsters afgeschaft", pronkt hij. "Een dame kwam vroeger in beeld achter een tafel met daarop een stuk andijvie om vervolgens te vertellen wat je zo meteen op televisie zou gaan zien. Het was gevisualiseerde radio en dat kon beter vond ik. Natuurlijk was er weerstand tegen dit idee, maar uiteindelijk zijn alle omroepen gevolgd." Een andere 'uitvinding' uit de hoed van Juffermans was het invoeren van het oortje onder in het beeld. "Vroeger zei ik altijd: wilt u de ondertitels zien, kijk dan op teletekst. Dat was allemaal een onderbreking in het brengen van de boodschap. Het gevolg was dat onder in beeld een oortje kwam met daarnaast het paginanummer."
17 jaar lang las hij met zijn warme, diepe stem de politieberichten voor op televisie. "Veel mensen spraken mij aan, waar ken ik u toch van? Bijna iedereen dacht dat ik bij de politie zat. De politie zelf ook", schatert hij het uit. "Het zorgde voor de nodige verwarringen. Zo wilde ik een keer na een ongeluk weten wat er aan de hand was. De agent zei: 'gaat u zelf maar even kijken.' Hij ging er helemaal van uit dat ik ook bij de politie zat." Of de keer dat hij op een politiebureau het toilet wilde gebruiken en een rechercheur zei: 'u weet de weg, ga uw gang'. Ook opmerkelijk was dat hij volgens de KLPD bij de tien bekendste politiemensen hoorde. Geen politieman dus, wel een doorgewinterde televisieman. Nog steeds houdt hij zich bezig met het nieuws. Hij kijkt het journaal, Buitenhof en Tussen kunst en kitsch. De televisie vergelijkt hij met een waterkraan die je ook niet de hele dag onbeperkt aan laat staan. Verder volgt hij de Bussumse gemeenteraad en was hij tegen de plannen voor de speeltuin van Heidezicht; hij ging daarvoor zelfs naar de Raad van State. Toch lijkt hij niet een echte strijder, eerder erg ontspannen. Genietend van zijn leven, rustig observerend, goedlachs, ziet graag de goede kwaliteiten in mensen. Wie goed doet, goed ontmoet, dat lijkt zijn levensmotto te zijn. En daar voelt hij zich zichtbaar goed bij.

Zomerkamp bij SDO

BUSSUM - SDO houdt deze zomervakantie een voetbalkamp voor jeugdspelers. Tussen 28 en 30 juli is er de mogelijkheid om te trainen volgens de balcontrolemethode.

Jongens én meiden van 6 t/m 16 jaar kunnen zich voor dit voetbalkamp bij SDO in Bussum aanmelden via www.balcontrole.nl. Deze dagen worden diverse techniektrainingen gevolgd. Dit omvat pass- en trapvormen en traptechniek en er worden verschillende partijvormen als 1 tegen 1, 2 tegen 2 en 4 tegen 4 gespeeld.

De voetbalkampen zijn voor iedereen en iedereen kan, op zijn eigen niveau, zichzelf in 3 dagen aanzienlijk verbeteren. Ervaren trainers zijn aanwezig om van iedereen een betere voetballer te maken.

Voskuil (12) Nederlands kampioen

BUSSUM - Gooische jeugdspeler Hjalmar Voskuil (12) is Nederlands kampioen hockeytechniek in de categorie 12-13 jaar geworden. Een knappe prestatie omdat hij vorig jaar de titel ook al won.

Hjalmar (met beker op de middenlijn) werd met de andere winaars gehuldigd in de rust van de Heren-finale van het WK hockey in Den Haag. Voor het oog van 15.000 fans werden de bekers in het Kyocera-stadion uitgereikt door de kersverse wereldkampioenen Naomi van As (Oranje en Laren D1) en Eva de Goede (Oranje en Amsterdam D1). Naast een beker kregen de winnaars een door het Nederlands elftal gesigneerd hockeyshirt. Hjalmar hockeyt bij Gooische in de JC1 en zit in de districtselectie van Midden Nederland. Zijn doel is om over een paar jaar net als zijn voorbeeld Robbert Kemperman voor Nederland uit te mogen komen. Hopelijk dan wel met de titel.

'Stick together bij Gooische is een feestje'

Foto: Bob Awick

Op de velden van hockeyclub Gooische werd zaterdag voor de dertiende keer 'Stick together' gehouden, een spelmiddag voor kinderen met een beperking. "Iedere deelnemer wordt begeleid door een jeugdlid van Gooische van twaalf jaar en ouder", legt organisator Ellen Hazenberg-Stoffer uit. "De nadruk ligt op samen spelen, samen plezier maken." Dit jaar deden 72 kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking mee en een kleine tweehonderd vrijwilligers. "Ook dit jaar was het weer een feestje. En hadden we prachtig weer."

Nieuwbouw Patria krijgt 72 parkeerplekken

Wethouder: communicatie was ruim voldoende

BUSSUM - Huize Patria krijgt in de toekomst 72 startersappartementen met net zoveel parkeerplekken op eigen terrein. Dat is woensdag besloten in de gemeenteraad.

Vooral het aantal parkeerplaatsen was een punt voor veel discussie tussen de verschillende politieke partijen. De rekensommen vlogen over tafel. Wethouder van Verkeer Nen van Ramshorst probeerde zo goed mogelijk uit te leggen dat 1.0 parkeerplek per appartement ruim voldoende was. Met name Hart voor Bussum en GOP wilden dat de norm van 1.1 parkeerplek per appartement werd toegepast.

Communicatie
Ook werd de communicatie over het plan onder de loep genomen. Omwonenden hadden aangegeven zorgen te hebben over de parkeerdruk in de wijk en de verkeersveiligheid. Zij hadden volgens Hart voor Bussum te weinig informatie ontvangen over de aanstaande plannen en hadden niet de kans gekregen een zienswijze in te dienen. Wethouder Paul Barneveld was het daarmee oneens. "Het klopt niet dat er geen kans is geweest om zienswijzen in te dienen. Ook hebben we minimaal op 40 momenten met onze burgers over de plannen gecommuniceerd." De VVD zei dat het om een roepende minderheid en een zwijgende meerderheid ging. "Het is jammer dat er negatief gesproken wordt over zo'n positief plan."

Omwonenden bezorgd over parkeerdruk en veiligheid

Alle partijen waren wel allemaal positief over de komst van zoveel startersapparementen in Bussum. De oppositie stemde uiteindelijk tegen het plan, de coalitie voor en dus is het aangenomen. De betaalbare huurappartementen voor starters kunnen gereed gemaakt worden zodra de huidige bewoners zijn verhuisd naar een nieuw complex in Almere.

Amon en Odin Verhoog


12 jaar. BMX-crosstweeling. Behoren tot de besten van Nederland. Bussumers sinds 2007.

Jullie mogen de komende weken meedoen aan het NK, EK en het WK. Trots?
Samen: "Heel erg trots. We hebben heel erg hard gewerkt om zover te komen. We hebben aan hele zware evenementen meegedaan. Om mee te mogen doen aan een NK, EK, of WK moet je tot de besten van het land behoren. Het zegt dus wel wat dat we nu mee mogen doen."

Wat mogen we de komende weken verwachten?
Odin: "Het wordt allemaal heel erg spannend. Vooral het WK wordt spannend. M'n broer hoopt tot de top 32 te komen straks, zelf denk ik dat tot de top 16 kan komen."

Staat alles klaar voor het WK?
Odin: "Voor het WK van start gaat moeten we nog wel oefenen. We hebben een schema. Mijn broer oefent nog veel op de baan, van de coach heb ik een krachtschema gekregen en moet ik veel oefeningen doen."

Wat maakt BMX'en zo leuk?
Odin: "Je kunt lekker alleen aan de slag gaan en je kunt er al je kracht aan geven. We doen het nu ondertussen al meer dan 4 jaar."

Volgen jullie nog andere sporten?
Amon: "Momenteel volgen we het WK voetbal. Nederland gaat erg goed en het wordt heel spannend. Zelf denken we dat Nederland of Duitsland wereldkampioen wordt."

Al plannen voor de zomer?
Samen: "Voor het EK moeten we naar Denemarken. Dan plakken we er meteen een soort van vakantie aan vast."

Op welke plek van Bussum komen jullie graag?
Odin: "Rond de sportvelden naast 't Spant. We sporten erg veel, vooral op straat. We komen graag op het skateparkje naast het theater. Daar steppen we veel en oefenen we ook wel eens."

Als jullie een dag burgemeester van Bussum waren, dan...
Samen: "... zouden we een nog grotere skatebaan aanleggen waar we nog beter ons gang kunnen gaan."

Actie voor Servië

BUSSUM – Burgemeester Henk Heijman heeft vrijdag de aftrap gegeven voor een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Servië. Mensen die dit goede doel willen steunen, kunnen spullen afgeven bij hulporganisatie Kinderen in Nood aan de Pebbels.

Servië is recent getroffen door hevige regen. De opslagruimte van Kinderen in Nood aan de Peppels 47 in Bussum is geopend van 10.00 uur tot 16.30 uur. Hier kunnen mensen tot vrijdag goederen inleveren zoals babykleding, matrassen, schoenen, emmers, bezems en wandelstokken. Vrijwilligers kunnen zich ook melden.

Een kijkje in de volkstuinen

NAARDEN - Volkstuindersvereniging Naarden houdt zondag 29 juni open dag op het tuinenpark aan de Keverdijk.

Belangstellenden kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur op het park terecht voor een wandeling door het groen, zelfgemaakte producten en een informatiemarkt over alle facetten van het tuinieren. Voor de tuinders zelf is er de wedstrijd 'Mand van het land', waarbij hun producten worden gejureerd door zowel wethouder Sanderse als de voorzitter van Buurtplatform KTV.

Nieuw aanbod Volks- universiteit

BUSSUM – Nen van Ramshorst, wethouder van kunst en cultuur, heeft vrijdag het nieuwe cursusprogramma van de Volksuniversiteit Naarden-Bussum in ontvangst genomen.

Het aanbod is ook komend seizoen weer heel divers. Van yoga tot bridgen voor gevorderden en van korte verhalen schrijven tot interieurstyling.

Nieuwe vogels

NAARDEN - In het natuurgebied Naardermeer worden volgens Natuurmonumenten steeds meer zeldzame vogelsoorten gespot.

Het gaat om ralreigers, koereigers, zwarte ibissen en steltkluten. Dat deze vogels zich nu laten zien, is positief. "We moeten afwachten of ze zich hier ook echt vestigen."

Correctie

In het artikel over restaurant Taj Mahal stond vorige week dat het een Indisch restraurant was. Dat moest zijn een Indiaas restaurant.

Web topvijf

1. Stoffelijk overschot 18-jarige Bussumse aangetroffen
2.
Kapelstraat wordt terrasstraatje
3. Liften station Naarden-Bussum officieel geopend
4. Deze zondag wereldbarbecue in Bussum
5. Liften vrijdag geopend

'Ze denken dat ik een geintje maak, maar café de Pollepel sluit echt'

Het einde van de oudste kroeg in Bussum

Monique achter de bar met haar klanten. Foto: Jessica de Jong

door Jessica de Jong

'Mijn klanten gaan zelfs huilen zodra ze het nieuws horen'

BUSSUM - "Het doet zeer, ik heb er slapeloze nachten van gehad." Voor eigenaresse Monique Rijners is het nog nauwelijks te bevatten dat haar bruine café in de Kapelstraat moet sluiten. Begin augustus gaan de deuren dicht en dan is het gissen naar welke bestemming het pand krijgt. "De eigenaar wil iets anders met het pand." Monique vindt het triest, niet zozeer voor haarzelf, maar vooral voor haar vaste klanten die ze door en door kent.

De Pollepel is volgens Monique de oudste kroeg in Bussum. Ze laat krantenknipsels zien uit 1902. "Sommige van mijn klanten komen hier al zestig jaar. In de begintijd waren we al om 6 uur 's morgens open. Dan kwamen de koppelbazen om te zien wie er kon helpen met wat klusjes in de bouw. Toen ik de zaak overnam, 8,5 jaar terug, hield dat helaas op, maar nog steeds zitten de aannemers en klusjesmannen hier op zaterdagochtend aan de koffie." Monique komt zelf ook al 20 jaar in het café, destijds als voorzitter van de kaartclub. "Ze vroegen me of ik de zaak wilde overnemen. Dat heb ik gedaan en ik heb 7 dagen in de week keihard gewerkt."
Ze vertelt dat klanten gaan huilen zodra ze het nieuws horen. "Ik heb heel veel mensen die iedere dag even langskomen. Ze vinden het verschrikkelijk dat ik ga sluiten." Als een vaste gast zich een tijdje niet laat zien, onderneemt Monique ook actie om te kijken of alles goed is. Zo trof ze recent nog iemand thuis aan die acuut hulp nodig had. Ze stelt zich erg sociaal op en dat is een kwaliteit die veel van haar gasten waarderen. "Veel van mijn klanten zijn op leeftijd. Wij zijn nog het enige bruine café in Bussum en het oudere publiek 'sterft uit'. Het is wel lastig momenteel in de horeca. Vanaf oktober mag je ook hier niet meer roken. Nu wordt er wel gerookt omdat ik als enige de zaak run, maar dat betekent weer dat je geen hapjes mag serveren. De jeugd mag niet meer drinken en ook die doelgroep blijft dus weg. Toch had ik nog wel even door willen gaan."
Dat de Pollepel een echt gezelligheidscafé is, blijkt wel uit hoeveel clubs hun onderdak hebben bij de Pollepel. Een kaartclub, biljartclub, de carnaval, een rugbyteam, een volleybalteam, ze hebben allemaal hun thuisbasis bij Monique. Voor een gek spelletje zoals sjoelen, vlotbruggen of konijnschijten was de Pollepel een mooie plek. Ze ziet haar café als een huiskamer waar iedereen met elkaar samen kan komen om de dag door te nemen of een feestje te vieren. Het café helemaal in stijl aankleden is ook een van de specialiteiten van Monique. Nu met het WK voetbal is de gevel oranje geverfd en zie je overal oranje vlaggen en leeuwen. Het voetbal is het laatste grote feest in de Pollepel, want in augustus sluiten de deuren definitief.

Uit de Bussumse Historie
De familie Ulrici (I)

Bovenzijde Rokin 58 nu. Foto auteur

Dit verhaal in drie afleveringen gaat over vier generaties van de familie Ulrici. De eerste generatie trekt in 1850 met koets en boot van Frankfurt am Main naar Amsterdam. De tweede generatie komt tot grote welstand, beleeft de Belle Epoque, gaat in Bussum wonen en ziet dan alle burgerlijke zekerheden plots wegvallen door de Eerste Wereldoorlog. De derde generatie probeert de schade en verliezen in en na de Eerste Wereldoorlog te herstellen, in een tijd van economische teruggang. De vierde generatie onderscheidt zich door heldenmoed in de Tweede Wereldoorlog, in Nederland en Nederlands Indië.

Vier Ulrici's komen naar voren: Heinrich (1824-1881), Chris (1854-1924), Johan (1890-1967) en Henk (1921-2005).

Van Frankfurt am Main naar Amsterdam

Albrechtlaan 9. Foto auteur

Heinrich is 26 jaar oud. Waarschijnlijk ziet hij geen toekomst meer in Frankfurt am Main. In 1850 onderneemt hij de lange reis naar Amsterdam.

Hij vestigt zijn (levens)verzekeringskantoor "Assurantiekantoor H. Ulrici, sinds 1850" aan het Rokin nr 58, in een stijlvol huis met een witte natuurstenen voorgevel waarin twee leeuwen een gekroond wapenschild vasthouden.

In 1852 trouwt Heinrich met de Amsterdamse Suzanne Jeanne Estoppey. Ze verwelkomen zes kinderen: twee zonen, Chris (1854) en Gerardus Jacobus (1855) en vier meisjes. Chris volgt zijn vader op in het Verzekeringsbedrijf. Zoon Gerard is ingenieur en verkoopt Duitse techniek aan Hollandse ondernemingen: gasmotoren Systeem Benz, Siemens Verlichtingsystemen voor fabrieken en stations, leiding-regulatoren voor gasverbruikers.

Vracht- en Scheepsverzekeringen

Chris begint een agentschap in vracht- en scheepverzekeringen. Het lijkt een veilige en zeer winstgevende uitbreiding van de verzekeringsactiviteiten. De risicovolle zeilvaart wordt vervangen door stoomvaart. Stoomvaart is niet afhankelijk van de grillen van de natuur. Behalve assuradeur is Chris ook averijcommissaris. In 1881 overlijdt zijn vader, Heinrich Ulrici, 57 jaar oud.

In 1893 trouwt Chris, 39 jaar oud, met de tien jaar jongere Anna Maria Dirksen, uit Amsterdam. Vooraf aan het huwelijk wordt hun voorkind geëcht, Johan, geboren in 1890. Chris en Anna verhuizen in 1903 van Amsterdam naar de Albrechtlaan 9 te Bussum. Zij zijn de eerste bewoners van deze villa. Chris doet volop mee aan het culturele leven van Bussum. In april 1910 is hij lid van het erecomité van de mannenzangvereniging "Kunst na Arbeid".

In korte tijd verkrijgt Chris een goede naam als assuradeur. Hij wordt in 1903 tot commissaris gekozen van de Amstel-Hypotheekbank te Amsterdam.

Gerard Hoogendijk

Frans Roemen neemt leiding over shantykoor het Ruime Sop

De nieuwe en de oude voorzitter. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Het populaire shantykoor Het Ruime Sop krijgt een nieuwe voorzitter in de vorm van Frans Roemen. Hij neemt hiermee het stokje over van oprichter Rob Hendrikse, die gewoon blijft zingen bij het koor.

Het Ruime Sop

De leden van Het Ruime Sop staan onder de muzikale leiding van Bart Houtmann. Ze repeteren 1 keer in de week en treden ongeveer 45 keer per jaar op. Ook gaan de mannen soms met elkaar op vakantie. Bij het koor is nog behoefte aan heren die een banjo, accordeon of contrabas kunnen bespelen.

Het koor werd bedacht in de slagerij van Hendrikse, waar hij altijd voor zijn klanten stond te zingen. "Daar had je een badkamereffect", lacht hij. "Ik had al een vocale band met veel klanten. Op een gegeven moment wilde ik kijken of ik zelf een koor kon oprichten." Zich aansluiten bij een bestaand koor leek hem niks. "Ik ben een ondernemer, een beetje een bazig type en dus ontstond zo dat idee." Hendrikse zat dus met een aantal van zijn klanten en kennissen in Het Ruime Sop en binnen de kortste keren werd het mannenkoor volwassen.

Koor van de zangers
Tegenwoordig kent het koor 65 leden. Volgens Rob kan Frans hier veel beter mee omgaan. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat 'zijn baby' in goede handen is. "Frans kan met iedereen goed omgaan. Van de medeweker van de plantsoenendienst tot de dokter. Hj is de masseur van het eerste uur."

Frans zegt zelf dat hij snel doorheeft 'hoe de hazen lopen' en zegt een eindeloos geduld te hebben. "Het Ruime Sop is het koor van de zangers. Ze werken dus mee en ik zal maar weinig veranderen. Rob heeft altijd duidelijke aspiraties en veel aanzien omdat hij heel authentiek is. Het koor straalt lol uit en het publiek reageert. We krijgen veel complimenten terug, zowel van andere koren als van het publiek. Wat mij betreft kan de kwaliteit nog iets omhoog en we moeten ook durven elkaar aan te spreken."

Kwaliteit en plezier
Rob blijft nog steeds betrokken bij het koor, zowel als zanger als achter de schermen. "Ik regel de pr, de contacten en de boekingen. Maar Frans houdt zich met de zingende mannen bezig. Een belangrijke taak van de voorzitter is dat hij zorgt dat het soepel blijft lopen. Kwaliteit, plezier en voor elkaar zorgen, dat zijn belangrijke zaken voor ons."

Frans vertelt dat met het oplopen van de leeftijd van de leden de sociale cohesie binnen de groep ietsjes minder wordt. "Vroeger waren we met 25 mannen en toen moest je er echt bij zijn. We konden niemand missen. Toch is de repetitieavond nog steeds heilig." Volgens Rob is het koor ook heel hecht. "Er gaat bijna nooit iemand vanaf en zingen houdt je in leven."

'De voorzitter zorgt ervoor dat het binnen het koor soepel blijft lopen'

Jubileum
De mannen zijn ook al druk met de voorbereidingen van het jubileum, dat in het voorjaar van 2016 gevierd gaat worden. "We bestaan dan tien jaar. We willen dit vieren met een festival. We zoeken hiervoor verbintenissen met andere muziekstijlen zoals rap en opera. We willen hiermee optreden in het dorp. Onze liederen vinden hun oorsprong in de VOC-tijd en dat willen we graag uitdragen. Dat kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met straattoneel in de sfeer van piraten."

"Ook willen we scholen bezoeken en een mooi concert verzorgen in Spant! voor de oudere inwoners van Bussum, Naarden en Muiden. Daarover lopen volop gesprekken. Ons doel is namelijk dat het concert voor de 65+'ers gratis wordt." Voorlopig hoeven de heren zich dus niet te vervelen. En hoewel het koor een nieuwe voorzitter krijgt, zal veel bij hetzelfde blijven.

HCAW met lege handen na duels met UVV

HCAW kwam afgelopen weekend tekort tegen UVV. Archieffoto: Alfred Cop Fotografie

BUSSUM - Geen punten afgelopen weekend voor de honkballers van HCAW. Na de sterke start van de tweede helft van het honkbaljaar verloren de Bussumers afgelopen weekend tot drie keer toe van het Utrechtse UVV. Donderdag werd er met 5-7 verloren, zaterdag (3-7) en zondag (10-1) was UVV wederom te sterk.

Donderdagavond startte HCAW nog goed tegen het fors versterkte UVV. Na drie beurten aan slag hadden de Bussumers een goede voorsprong opgebouwd. Twee slagbeurten later had UVV de achterstand alweer gerepareerd. Even later kon ook de zege zeker worden gesteld. UVV had aan twee punten meer genoeg, mede doordat het duel even later afgesloten moest worden omdat er na half elf geen volgende beurt meer gestart mag worden. HCAW had geen kans meer om de achterstand goed te maken.

Zaterdag kon UVV wel al vroeg een voorsprong pakken. De Utrechters bleven vervolgens sterk doorspelen en konden de voorsprong vasthouden. HCAW kon wel wat terugdoen, maar kwam tekort om een ommekeer te forceren. Zondag had het duel eenzelfde soort verloop: ook toen kwam UVV snel op voorsprong en had HCAW geen antwoord meer.

Komende week staat voor HCAW de reeks duels tegen Mampaey The Hawks voor de deur. Waar de tweede helft van het honkbaljaar HCAW vooralsnog 4 punten opleverde, hebben de Dordtenaren nog geen enkel punt kunnen pakken. Zowel morgen als zaterdag gaat HCAW naar Dordrecht voor de duels, zondag komt Mampaey The Hawks naar Bussum.

Bussumse culturen komen samen op grote buurtbarbecue

Een volgepakte Groene Long. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Een vol veld met gevulde tafels en bankjes. De grote buurtbarbecue op de Groene Long mocht zondag een succes worden genoemd. Vele Bussumers kwamen op het feestje af.

De barbecue werd geopend met een opvallende act van de mensen achter het evenement en de wethouders Nen van Ramshorst (GL) en Gerard Boekhoff (PvdA). Als ware troubadours speelde het wethoudersduo met de organisatoren het passende Beatles-nummer 'Come Together'. Veel bezoekers haakten aan.

Bussumers, van alle afkomsten, konden vervolgens een hapje mee komen eten. Het eten was gemaakt door de bezoekers zelf: van Nederlandse gerechten tot Afghaanse kebab. Er schoven zo'n 400 Bussumers aan om te eten en om een praatje met elkaar te maken. Dat laatste was het voornaamste doel van de barbecue: dat Bussumers van alle afkomsten elkaar leren kennen.

Wethouders Nen van Ramshorst en Gerard Boekhoff openen de barbecue met een Beatles-act. Foto: Bob Awick
De hapjes werden door Bussumers zelf gemaakt. Foto: Bob Awick
Lekker eten van de meest verrassende hapjes. Foto: Bob Awick

Veel bedankjes
De mensen achter de barbecue waren na afloop meer dan tevreden over het evenement. "Het was echt veel leuker en drukker dan we vooraf verwacht hadden", zegt Jochum Jarigsma. "Alles leek te kloppen. We hebben na afloop veel bedankjes gehad, mensen reageerden echt heel erg leuk. Er werd al gevraagd of we het volgend jaar weer gaan doen en enkele bezoekers hebben ook aangegeven een volgende keer graag te helpen. We hebben het er al even over gehad, maar er bestaat best een grote kans dat we het nog een keer gaan doen. Het was al met al heel erg geslaagd."

Tussenstanden aan kop steeds spannender

Nederland gaat door naar de volgende ronde op het WK voetbal en daarmee wordt het met de week spannender voor 'onze jongens'. Kunnen we ons weer meten met de beste ploegen van de wereld? Ook de WK-pool van het BussumsNieuws en het NaarderNieuws wordt elke dag een stuk spannender.
Bussumer Julius Heuzeveldt gaat wederom aan kop van het klassement en heeft ondertussen al negen duels goed voorspeld. Met een achterstand van slechts 4 punten volgt Keith Myerscough de koploper op de voet. Vlak daarachter heeft ook Naarder Joes van Erp nog genoeg kansen op de zege.
De beste voetbalvoorspeller van Bussum en Naarden gaat na het WK aan de haal met een luxe loungeset. De top 3 heeft daar nu dus een goede kans op, maar alles kan nog veranderen.

De laatste pouleduels worden nu gespeeld, daarna moeten de deelnemers aan de WK-pool de 'overlevers' van de afvalrondes voorspellen. Welke landen overleven deze spannende rondes? Welk land verrast ons nog?

De actuele rangen en standen van de WK-pool van Bussum en Naarden staan elke dag op www.bussumsnieuws.nl.

De tussenstand na de duels van maandag

1 Julius Heuzeveldt (Bussum) 212
2 Keith Myerscough (Bussum) 208
3 Joes van Erp (Naarden) 202
4 Rene Bruins (Hilversumse Meent) 199
5 Mark Glansbeek (Bussum) 197
5 Barry Overman (Hilversumse Meent) 197
5 Duanke Sira (Naarden) 197
5 Jurgen Vertelman (Bussum) 197
9 Marco Pel (Naarden) 194
10 Rob Majoor (Bussum) 193
10 Monica Oosterdijk (Bussum) 193
12 Marco Ernst (Bussum) 192
12 Danny Verwoerd (Bussum) 192
14 Pim ter Laak (Bussum) 191
14 Jeroen van der Laan (Bussum) 191
16 Wouter Nix (Bussum) 190
17 Corrie Wilcke (Bussum) 189
18 Marco van Rath (Bussum) 187
18 Maarten de Vries (Bussum) 187
20 Wilma Overeem (Bussum) 185
20 Wil Overman (Bussum) 185
22 Bas Stegman (Bussum) 184
22 Boudewijn van Zeggelaar (Bussum) 184
24 Rein Bruins (Bussum) 183
24 Bea Kok (Bussum) 183
24 Erik Sonneveld (Bussum) 183
27 Cindy Kors (Bussum) 182
28 Jeffrey Hasselt (Bussum) 181
29 Jeffrey Bos (Bussum) 180
29 Nadine van der Meijde (Bussum) 180
29 Bert Nordemann (Bussum) 180
32 Mark van Dongen (Bussum) 179
32 Dennis van de Kooij (Bussum) 179
32 Michel Nix (Bussum) 179
32 Klaartje Sonneveld (Bussum) 179
32 Joop Voogt (Naarden) 179
37 Sjoerd Heerschop (Hilversumse Meent) 178
37 Remco Ruiter (Bussum) 178
39 Marco Calis (Bussum) 176
40 Loes Hoitingh (Bussum) 175
40 Henriëtte Schimmel (Bussum) 175
42 Rob Metz (Bussum) 174
42 Tessa Prins (Bussum) 174
44 Pascal Calis (Bussum) 173
44 Gert Olthof (Bussum) 173
44 Jos Stegman (Bussum) 173
47 Willem Dekker (Bussum) 171
47 Johan Kroon (Bussum) 171
47 Patrick Verhoef (Bussum) 171
50 Daan Wassili (Bussum) 170
51 Petra Pel (Naarden) 169
51 Raimon van Tessel (Bussum) 169
53 Youri Wagenvoord (Bussum) 168
54 Rob van Rath (Hilversumse Meent) 167
54 Bert Sonneveld (Bussum) 167
54 Arjen Veen (Bussum) 167
57 Bart Geerdink (Bussum) 166
57 Kaj van Tetering (Bussum) 166
59 Maaike Frijdal (Bussum) 165
59 Mario Hasselt (Bussum) 165
59 Sander van der Laan (Bussum) 165
59 Hein Roters (Hilversumse Meent) 165
63 Ruud Dalman (Bussum) 164
63 Tim van Dieren (Bussum) 164
65 Jip Schwering (Bussum) 162
65 Gerard Veenendaal (Naarden) 162
67 Marc Diderich (Naarden) 161
67 Jacqui Hoitingh (Naarden) 161
67 Jaap Hoitingh (Bussum) 161
67 Merel Meijer (Bussum) 161
67 Hans Schuurbiers (Bussum) 161
67 Mart Sonneveld (Bussum) 161
67 Joram van Wiefferen (Bussum) 161
74 Dennis Brand (Bussum) 160
74 Linda Smitskamp (Bussum) 160
74 Jan de Waal (Bussum) 160
77 Rene Meulenkamp (Hilversumse Meent) 159
77 Rick Muller (Bussum) 159
77 Paloma van Rijswijk (Bussum) 159
80 Kvin Heil (Bussum) 158
80 Remko Terlien (Bussum) 158
80 Nick de Vaal (Bussum) 158
80 Mario Van Leeuwen (Bussum) 158
84 Kees Bouwman (Bussum) 157
84 Anne Evers (Bussum) 157
84 Ernst Kok (Bussum) 157
84 Bianca Kok (Bussum) 157
88 Jeroen Prins (Bussum) 156
88 Ivo Seegers (Hilversumse Meent) 156
88 Tobias Veenendaal (Naarden) 156
91 Paul Bast (Bussum) 155
91 Martijn Bezoen (Bussum) 155
91 Marc De Vos (Bussum) 155
91 Robin Hoitingh (Naarden) 155
95 Steijn Heukelom (Bussum) 154
95 Marcha van de Heysteeg (Bussum) 154
95 Sanne Myerscough (Bussum) 154
95 Mikey Nuwenhoud (Hilversumse Meent) 154
99 Sven van der Graaf (Bussum) 153
99 Jos Overman (Bussum) 153
99 Eric Prins (Bussum) 153
99 Bas Schriek (Bussum) 153
103 Karim Abagdiou (Hilversumse Meent) 152
103 Vincent van Aggelen (Bussum) 152
103 Milena Grul (Bussum) 152
103 Mirjam Heil (Bussum) 152
103 Wim Holtkamp (Bussum) 152
108 Danique Bouw (Bussum) 150
108 Tim van Koningsveld (Bussum) 150
108 Kevin Martens (Bussum) 150
108 Dolf Pel (Naarden) 150
108 Tomas Schuurbiers (Bussum) 150
108 Evert Verwoerd (Bussum) 150
114 Stefan Koopmanschap (Naarden) 148
114 Martin Oosterdijk (Bussum) 148
114 Tony van Waveren (Bussum) 148
117 Jaco Hoekman (Naarden) 146
117 Chantal van Lohuizen (Bussum) 146
117 Rob Sira (Naarden) 146
120 D.E. Dallies (Bussum) 145
120 Nigel Hasselt (Bussum) 145
120 John Kooij (Bussum) 145
120 Sandra Meulenkamp (Hilversumse Meent) 145
124 Marco Out (Bussum) 144
125 Ulrike Haustein (Bussum) 143
125 Marie-Jose Hodges (Bussum) 143
127 Rob van Ewijck (Bussum) 142
127 Wietske Sira (Bussum) 142
127 Simone de Swart (Bussum) 142
130 Daan de Bruin (Bussum) 140
130 Patrick Dalman (Bussum) 140
130 Alice Muller (Bussum) 140
133 Linda Knecht (Bussum) 139
134 Remco Berkhout (Naarden) 138
134 Pieter Hoekstra (Bussum) 138
136 Arenda Bronkhorst (Naarden) 136
136 Jurriaan Lobbezoo (Bussum) 136
138 Klaas Bakker (Bussum) 134
139 Fred Bos (Bussum) 130
140 Jan de Graaf (Bussum) 125
141 Aad Meeuwissen (Bussum) 122
141 Regie Redmeijer (Hilversumse Meent) 122
143 Danny Witteveen (Bussum) 116

'Dit project werd gerund door de wet van Murphy'

Grondwater onder station frustreert ProRail bij aanleg liften

NAARDEN/BUSSUM - Treinreizigers op station Naarden-Bussum die slecht ter been zijn of zware koffers hebben, hoeven sinds vrijdag niet meer te worstelen met de trap naar het middenperron. ProRail opende vrijdagmiddag twee nieuwe liften. Terwijl de aanleg van de liften zes maanden in beslag nam, kostte de aanleg van de liftschachten maar liefst vijf jaar. Telkens weer stroomde grondwater de bouwputten in en werd de oplevering uitgesteld. Kosten voor ProRail: zeven miljoen euro in plaats van de begrote vier. Projectmanager Martin Brinkhuis van ProRail vertelt waarom het allemaal zo lang duurde. "Dit project werd gerund door de wet van Murphy."

Martin Brinkhuis van ProRail: 'Ik ga nog op tilt als ik het woord grondwater hoor.' Foto: Bob Awick

"1 juli 2013. Die dag zal ik nooit vergeten. Ik werd wakker met een mailtje dat de bouwput weer helemaal vol water stond, terwijl ik dacht dat we het grondwater nu eindelijk onder controle hadden. Toen heb ik heel hard gevloekt. Het huilen stond me nader dan het lachen." Projectmanager Brinkhuis blikt met een kop koffie in stationsrestauratie Julia's terug op de lastigste klus die hij ooit deed.

Het kostte ProRail vijf jaar om het grondwater onder het station definitief buiten de bouwputten voor de liften te houden. De bodem werd geïnjecteerd met waterglas, het grondwater werd bevroren, duikers stortten onderwaterbeton en lekkages werden afgedicht met stalen platen. Maar telkens als een methode leek te werken, kwam het water weer terug. Tot eind vorig jaar de combinatie van onderwaterbeton, staal, waterglas en ijs uiteindelijk bleek te werken.

'Ik heb slapeloze nachten van dit project gehad'

Blij met de opening vrijdag?
"Heel erg. Het is fijn voor de reizigers. Met het team hebben we 4 december al gevierd dat het lek boven was. Dat was het moment dat de betonnen vloeren en wanden van de liftschachten waren uitgehard en dat we met de aanleg van de liften zelf konden beginnen. Toen werd het een normaal project na de vijf jaar dat het project gerund werd door de wet van Murphy."

'Anything that can go wrong, will go wrong', bedoel je?
"Het begon al bij de start van het werk in maart 2009. Toen plaatste de aannemer kanttekeningen bij de door ons gekozen methode van waterglasinjecties. De bouwput van de liftschacht is zeven meter diep en drie bij drie meter breed. Om een gat te kunnen graven voor de lift moeten de wanden en vloer van de schacht stevig en waterdicht zijn. Dat wilden we doen door waterglas in de bodem te spuiten, een chemisch goedje dat snel uithardt. Maar de aannemer vroeg zich af of dat wel zou houden, zo vlak naast een druk spoor dat veel trillingen geeft. Dus dat hebben we toen eerst onderzocht."

'Tot op de dag van vandaag is dat lek een technisch mysterie'

Dus nog voordat er een schep de grond in ging, lag het werk al stil?
"Experts van de Universiteit van Leuven hebben een jaar lang onderzocht of het veilig kon. Als je niet weet of de methode veilig is, ga je ook niet graven. Nadat we een geslaagde proef hadden gedaan, hebben we in mei 2010 besloten toch de waterglasmethode toe te passen. Maar omdat we daarvoor het treinverkeer op twee sporen stil moesten leggen, konden we daar pas in maart 2011 daadwerkelijk mee beginnen."

Pardon?
"Een 'treinvrije periode' zoals wij dat noemen, moet een jaar van tevoren worden ingepland. Het ingrijpend aanpassen van de dienstregeling heeft nogal wat voeten in de aarde. In maart hadden we de wanden rond de twee liftschachten verhard met waterglas en de putten uitgegraven. Honderden kuub zand en puin werden afgevoerd. Maar in oktober stroomde de bouwkuip bij perron 1 vol met grondwater. Eerst langzaam, toen snel. We hebben het werk stopgezet vanwege instortingsgevaar. Begin 2012 gebeurde hetzelfde met de liftschacht op het middenperron. We hebben dat jaar van alles geprobeerd om het lekkende grondwater te stoppen: zakken met verharding in de gaten gestopt, staalplaten voor de lekken gemonteerd, gezocht naar het hoofdlek."

Een jaar lang lekken dichten? Waarom duurde dat zo lang?
"Achteraf gezien hadden we eerder moeten stoppen nadat de waterglasmethode niet 100 procent bleek te werken. Maar we waren te gefocust op het vinden van een technische oplossing. Het kostte voor elke oplossing tijd om de aanpak uit te denken, mensen te mobiliseren en het uit te voeren. In oktober 2012 zijn we met bodemspecialisten en hoogleraren om tafel gegaan. De experts kwamen met de methode van bevriezen, waarbij je door vrieslansen veertien meter diep de grond in te steken al het grondwater rondom de bouwput tijdelijk bevriest. Zodra er een ijswand is ontstaan, kun je snel een betonnen wand aanleggen. Daar zijn we in maart 2013 mee begonnen. Ook daar zaten weer maanden tussen, maar we moesten een partij vinden die dit specialistische werk kon doen, de juiste apparatuur vinden en het grote materiaal dat je voor het vriezen nodig hebt, veilig het station binnenhalen."

En het bevriezen van het grondwater werkte?
"Na acht weken vriezen stopte inderdaad de lekkage. Op perron 1 hebben we de put leeg gepompt. Het leek goed te gaan maar op 1 juli kreeg ik het bericht dat de put toch weer helemaal vol water stond. Het was een drama. We hebben duikers laten komen om onder water het lek te vinden. Er bleek een gat van één bij één meter te zitten. Tot op de dag van vandaag is dat een technisch mysterie: geen van onze experts kon dat lek verklaren na tien weken vriezen. Als oplossing hebben we in augustus de hele onderkant van de bouwput, die vol water stond, volgestort met beton. De vriezer hebben we aangelaten. Duikers hebben daarvoor onder water het stalen vlechtwerk op zijn plek gezet. Het beton hebben we vervolgens uitgehakt om ruimte te maken voor de lift."

Meneer Wijt opent lift

Willem Wijt had vrijdag de eer om als eerste van de lift gebruik te maken. Dat deed de 85-jarige Naarder (voorheen Bussumer) samen met zijn echtgenote en de rollator. Namens de ouderenbonden ijverde Wijt jarenlang voor de komst van de liften. Sinds 1967 om precies te zijn. Aanleiding daarvoor was het feit dat zijn moeder die in Hilversum woonde niet meer met de trein haar zoon in Bussum kon bezoeken vanwege de trappen op het station. "Het voelt als een overwinning", zegt Wijt. "Namens de ouderenbonden, invaliden en reizigers met zware koffers ben ik verheugd dat we eindelijk liften hebben. Het is tragisch dat het zo lang heeft geduurd."

Dat was de doorbraak?
"Ja. Niet bevriezen, maar constructief onderwaterbeton bleek te werken. Hoewel we in oktober opnieuw lekkage in de lift bij perron 1 hadden. Die hebben we opgelost door een grote staalplaat voor het lek te zetten. Bij de lift op het middenperron hebben we dezelfde methode gebruikt. Op 4 december hebben we daar met succes de laatste betonwand gestort. Toen wisten we dat het eindelijk over was. Daarna zijn we het staalwerk van de liften gaan aanleggen. Nu, een half jaar later, zijn de twee liften feestelijk in gebruik genomen."

Vijf jaar doordrammen. Heb je nooit overwogen om het project aan een ander te geven?
"Stoppen is voor mij geen optie. Het moet en het zal bij mij, ik ben fanatiek wielrenner. Vanaf 2012 werd het persoonlijk. 'Nu ga ik het oplossen ook', dacht ik. Maar ik ben wel aan mezelf gaan twijfelen. Het voelde alsof ik heel Utrecht Centraal aan het verbouwen was, maar dan op negen vierkante meter."

In Naarden en Bussum was kritiek te horen. 'In Amsterdam bouwen ze een kilometerslange Noord-Zuidlijn diep onder een stad op palen. We zetten mensen op de maan. Maar twee liftjes aanleggen op het station, dat lukt niet.' Wat deed dat met jou?
"Mensen vergeten soms hoeveel moeite het gekost heeft om überhaupt een raket in de ruimte te schieten; succes doet eerdere mislukkingen vergeten. Ik heb slapeloze nachten van dit project gehad. Je hebt projecten die goed gaan en projecten die slecht gaan. Dat is de normaalverdeling. Maar deze valt daarbuiten. Als ik terugkijk, stel ik vast dat ik een completer mens ben geworden. Ik ben kritischer, voorzichtiger geworden. Ik zeg nu eerder 'niet doen', dan 'laten we het gewoon proberen'."

Welke lessen heeft ProRail uit het project getrokken?
"Waar moet ik beginnen? We hebben een grootscheepse evaluatie gedaan waar een hele boodschappenlijst met lessen uit is gekomen. Die delen we nu met alle projectleiders. Een daarvan is dat we in de communicatie meteen transparant moeten zijn over wat er misgaat. Neem de omgeving mee in wat er gebeurt. Zo weten de mensen wat ze kunnen verwachten. De lessen zijn te lezen op www.lifteninnaardenbussum.nl. Maar ik ga persoonlijk nog op tilt bij het horen van het woord grondwater."

Tijdslijn
1874 Bouw station Naarden-Bussum
1920 Bouw tunnel stationshal - middenperron
1970 Start Bussumse lobby voor lift
1999 Eerste tekeningen NS voor loopbrug of lift
2000 Discussie tussen NS, ProRail en Bussum over kosten
2006 Besluit voor lift. ProRail raamt 4 miljoen euro in
2008 Aannemer geselecteerd
2009 Start aanleg liftschacht met waterglasinjecties
2010 Onderzoek naar veiligheid waterglasinjecties
2011 Waterglasinjecties werken onvoldoende. Bouwputten lopen vol
2012 Pappen en nathouden. Experts zeggen: bevriezen
2013 Bevriezen werkt onvoldoende, opnieuw lekkages. Nieuwe aanpak: onderwaterbeton
2014 Aanleg liften en oplevering

Filmhuis Bussum

Devil's Knot. Foto: Filmhuis Bussum

In THE RAILWAY MAN zoekt Colin Firth zijn voormalige folteraar op.
In DEVIL'S KNOT verdedigt Colin Firth de vermeende moordenaars van drie jongetjes. Goed geacteerd en gruwelijk waargebeurd.
In LAST HIJACK twijfelt een Somalische piraat of hij nog één keer zal toeslaan, voor zijn toekomstige gezin
In DE 100-JARIGE MAN DIE UIT HET RAAM KLOM EN VERDWEEN blijft een bejaarde man absurd onverstoorbaar, en dat werkt aanstekelijk.
SACRO GRA is een ontroerend vervreemdend portret van levens op en om de ringweg rond Rome.
In het oogstrelende TRACKS trekt een vrouw door de Australische woestijn.
SHIRLEY: VISIONS OF REALITY is de bedwelmende ontdekkingsreis langs de bekendste schilderijen van Edward Hopper.
ZOMBIE: THE RESURRECTION OF TIM ZOM, IFFR publieksfavoriet, volgt een lastig skateboardtalent.
In NIGHT MOVES dachten drie milieuactivisten een heldendaad te stellen door een stuwdam op te blazen. Intelligente ecothriller.
Op herhaling: Herman Kochs HET DINER en PHILOMENA met Judi Dench.
Dinsdagavond: SNEAK PREVIEW.
Twee jeugdanimaties: PEABODY & SHERMAN (3D) en MINUSCULE EN DE MIERENVALLEI over insecten, met briljante geluidseffecten en fijne humor.

Meer op www.filmhuisbussum.nl.

Versa vrijwillgerscentrale

VTH-Activerend Huisbezoek: vrijwilliger die een half jaar iemand ondersteunt die tijdelijk in een dip is geraakt (8 uur per maand).

Vogelopvang Naarden: boekhoudkundig assistent die de penningmeester ondersteunt (5-10 uur per week).

ANBO: notulist voor de vergaderingen (1 dag per maand).

Manege Gooi en Eemland: begeleiders van de paarden van gehandicapte ruiters (2 uur per week).

donderdag 26 juni

Bustocht

De Schakel houdt een bustocht naar Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Onderweg wordt twee keer gestopt bij een restaurant. Kosten voor de bustocht bedragen € 51,-. Opgeven kan op 035-6949312.

Lezing

Er wordt een kunstzinnig programma georganiseerd over de dichter Morgenstern. Zijn leven lang zocht hij naar een weg om de mens te begrijpen. Op zijn zoektocht leerde hij als vrije geest te leven. De lezing wordt gehouden in de Christoforuskerk aan de Veldweg. Aanvang 20.00 uur.

Bustocht

Dagtocht naar het Planetarium in Friesland. Vertrek vanaf De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 om 8.45 uur. Thuiskomst 18.00 uur. Kosten: € 42,50. Aan/afmelden in De Palmpit of bij Eva Kooiman, tel. 035-6939695.

Open eettafel

De Palmpit aan de Koekoeklaan houdt een open eettafel met een vers bereide maaltijd. Kosten: soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 5,- en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanvang 17.30 uur. Aanmelden: 035-6938786 voor dinsdag 12.00 uur.

Orgelconcert

De Grote Kerk van Naarden vormt het decor van een zomerserie orgelconcerten. Het eerste concert wordt gegeven voor Jan van den Berg. Op het programma staan werken van Bach en Franck. Aanvang 20.15 uur, entree € 7,50.

vrijdag 27 juni

Spelletjesmiddag

Elke vrijdagmiddag is er spelletjesmiddag in De Palmpit aan de Koekoeklaan van 14.00 – 16.00 uur. Alle voorkomende spellen kunnen worden gespeeld. Deelname € 1,- per middag.

Open lessen

De Gooische Muziekschool houdt open lessen voor kinderen van groep 1 tot en met 5. De kinderen mogen gratis deelnemen aan een van deze lessen. Aanmelden kan op 035-6936596 en www.degooischemuziekschool.nl.

Meditatieve bijeenkomst

Er wordt een meditatieve bijeenkomst 'Rondom het Licht' gehouden, deze keer met thema 'Hoofd en hart'. De bijeenkomst wordt gehouden in de Majellakapel aan de Iepenlaan. Aanvang 19.30 uur.

zaterdag 28 juni

Lezing

Katerina Mulder-Pouliasi geeft een lezing over het effect van culturele achtergrond op de inhoud en rol van vriendschappen, gebaseerd op haar eigen onderzoek onder Nederlanders en Zuid-Europeanen. Gevolgd door lekker mediterraans eten en napraten met een glas wijn. De lezing wordt gehouden in Jiorgos Chronis aan de Herenstraat 95A. Aanvang 18.00 uur, toegang € 30,-.

Kindertuinen

De Kindertuinen van Bussum, aan de Huizerweg, houden een open dag. Iedereen is van harte welkom om te zien hoe de tuinen er na twee maanden hard werken door de kinderen nu bij liggen. De open dag duurt van 11.00 tot 15.00 uur.

Fietstocht

Fietsgilde 't Gooi organiseert een middagtocht 'Buitenplaatsen Naarden'. Er wordt vanaf 13.30 uur gefietst vanaf de VVV Naarden-Vesting. Deelname kost € 3,-.

zaterdag 28 juni tot zondag 6 juli

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus gaat weer op pad. A.s. zaterdag kunt u lunchen bij De Zeemeeuw in Muiderberg. Zondag een vaartocht op De Linge, maandag staat het Zuiderzee Museum in Enkhuizen op het programma en dinsdag weer een rondvaart waarbij u Haarlem vanaf het water kunt bewonderen. Woensdag gaat de bus naar de Kaasmarkt in Edam. Donderdag een gezellig stranduitje in Petten met koffie/thee, gebak en lunch. Vrijdag wordt er ook gevaren, maar nu op de Eem naar Spakenburg. Als laatste kunt u zaterdag een bezoek brengen aan Museum Nieuw Land in Lelystad en zondag Museum de Zwarte Tulp. Opgeven kan op 035-7504192.

zondag 29 juni

Bingo

In De Palmpit aan de Koekoeklaan is weer een bingomiddag met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- (incl. een bingokaart en één consumptie). Tevens afscheid van bingomasters Ton en Roos Schrijvers.

Supermarkt Plus geopend

Supermarkt Plus Bos aan de Evert de Buijnstraat 78 in Naarden is open op zondag 29 juni van 12.00 -18.00 uur.

Zomermarkt

Zomermarkt in de Spiegelstraat van 12.00 tot 17.00 met vele kraampjes en gezelligheid.

Jeugdconcert

Jeugdstrijkorkest Het Cuypersensemble geeft een concert in de Grote Kerk van Naarden. Op het programma staan onder meer werken van Vivaldi, Respighi en Händel. Ook organist Wybe Kooijmans werkt mee. Aanvang 15.30 uur, entree € 12,50.

Open dag

De tuinders van Volkstuindersvereniging Naarden houden de jaarlijkse open dag op het tuinenpark aan de Keverdijk. Op het park wordt door ongeveer 170 tuinders en een 60-tal scholieren van de basisschool de Tweemaster getuinierd. De open dag duurt van 11.00 tot 16.00 uur.

vrijdag 27 juni tot zondag 29 juni

Musicalweekend

Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 juni is het musicalweekend van De Gooische Muziekschool. Vier voorstellingen, meer dan honderd artiesten in de dop, begeleid door een team van drie docenten. De meeste voorstellingen vinden plaats in het 'eigen' theater Concordia van Koningskinderen. Alle speeltijden: www.degooischemuziekschool.nl.

maandag 30 juni

Open eettafel

De Palmpit aan de Koekoeklaan houdt een open eettafel om 17.30 uur met een vers bereide maaltijd. Kosten: soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 5,- en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanmelden: 035-6938786 voor vrijdag 12.00 uur.

dinsdag 1 juli

Expositie

In de maanden juli, augustus en september exposeert Els Vos uit Bussum in De Palmpit aan de Koekoeklaan met olieverfschilderijen. Men kan de werken bekijken tijdens de openingstijden van De Palmpit.

dinsdag 1 juli tot zondag 31 augustus

Bridgen

Bridgeclub Trefpunt houdt twee maanden lang elke woensdag open bridgeavonden. Belangstellenden kunnen langskomen om mee te spelen. De club speelt in de Witte Kerk aan de Koningin Wilhelminalaan. Aanvang 19.00 uur, deelname € 2,50.

donderdag 3 juli

Lezing

Auteur Rudolf Geel vertelt over z'n grote interesse in het fenomeen 'engelen'. De bijeenkomst vindt plaats in de Tuinzaal van de Remonstrantse kerk aan de Koningslaan. Aanvang 20.00 uur.

Zomeravondconcert

Muziekvereniging Het Gooi geeft een zomeravondconcert bij het Meertje van Vlek (hoek Terborchlaan/van der Helstlaan). Muziekvereniging Het Gooi haalt maandelijks het oud papier op in het Rembrandtkwartier, wat een onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging is. Als dank aan de wijk is het inmiddels een traditie om een dergelijk zomeravondconcert te verzorgen. Aanvang 19.30 uur.

19 / 32

Per 2015 geen huishoudelijk hulp meer van de gemeente.
Wasserij de Iron Man biedt u de oplossing!

Foto: Lianne de Bruijn

De voorziening hulp bij het huishouden in de Wmo wordt per januari 2015 beperkt tot mensen die deze echt nodig hebben en hier financieel niet in kunnen voorzien. Per 2014 is deze voorziening al beperkt voor nieuwe aanvragen op huishoudelijke hulp. Dit komt voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet.

Wasserij & Stomerij de Iron Man biedt de oplossing voor de dagelijkse wasverzorging van u of uw gepensioneerde ouder. Wij hebben wasabonnenmenten ontwikkeld al vanaf € 10,- per week. Onze bezorgdienst haalt het wasgoed bij u thuis op, ook in verzorgings- en bejaardentehuizen. Wij wassen uw kleding en linnengoed uitsluitend apart van andere klanten. Hierin zijn wij uniek van andere grote wasserijen. Hierdoor hoeft u uw kleding ook niet te nummeren!

Naast onze wasserijdiensten zijn wij een erkende stomerij. Dit geeft u de mogelijkheid ook uw delicate stoomgoed mee te leveren als kostuums, blouses, jassen, mantels, gordijnen, dekbedden, matrashoezen, vitrage, bankhoezen, tuinkussens enzovoort.

Wij hopen u gauw welkom te heten in onze wasserij en stomerij in Bussum op de Karel Doormanlaan 48. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website www.ironman-hetgooi.nl of neem telefonisch contact op met een van onze medewerkers op 035-78 518 99.

Als nieuw...

Foto: Lianne de Bruijn

Bij meubelstoffeerderij Miedema & Zn. gaan vakmanschap en oprechte betrokkenheid bij uw wensen hand in hand. De tweede en derde generatie Miedema zijn volop in het bedrijf actief en runnen samen meerdere vestigingen in het land (Rotterdam, Schiedam, Gouda, Amersfoort en Bussum).

Bescheidenheid siert de mens en de Miedema's worden dan ook liever niet afgerekend op mooie woorden, maar op de kwaliteit van het werk dat ze leveren. Want stofferen is een vak, net als leer- en antiekrestauratie en het verzorgen van interieuradviezen. Bij Miedema beheerst men de kneepjes van het vak en het is dan ook niet vreemd dat het steeds druk is in de verschillende vestigingen.

"Stofferen is duidelijk in de lift. De tijd dat een meubelstuk na een paar jaar een enkeltje vuilstort kreeg, is passé. De consument investeert niet zelden in kwaliteitsproducten die een tweede leven meer dan verdienen. Merken als Leolux, Gelderland, Gispen, Artifort, Chesterfield, Rolf Benz, Harvink en Oisterwijk zijn investeringen waar je niet zomaar afstand van doet.

"We beschikken hier verder over zeer veel stoffencollecties én de beste kwaliteiten leer als Designers Guild, O&L, Kobe, Saum & Viebahn, de Ploeg, Kvadrat, Ohmann en Reynaldo, en speciaal voor boot- en caravaninterieurs een prachtige outdoorcollectie. Je hebt dus echt wat te kiezen. Daarom komen we ook bij de mensen thuis, zodat we de meubels ter plekke zien en we meteen een goed advies kunnen geven, want met name lichtinval doet veel met de kleurtonen'', vertelt Rikus Miedema, die samen met zijn zus Carry en haar man Tim de vestigingen runt, bijgestaan door werkplaatsteams van vakmensen. Bij Miedema & Zn. worden meubels gratis gehaald en gebracht en wordt er drie jaar garantie verleend op het werk. Wij zijn uiteraard CBW-erkend.

Miedema & Zn. - www.miedemaenzn.nl

Rijwielshop Bussum: uw gemak is onze zorg

Foto: Lianne de Bruijn

Rijwielshop Bussum is een fietsenwinkel waar service bovenaan staat. Wij hebben in januari 2013 Rijwielshop Bussum overgenomen en hebben in de afgelopen 18 maanden er onze eigen draai aan kunnen geven. Ons motto is: als u tevreden bent, zijn wij het ook. We proberen goede service te verlenen tegen een aangename prijs en dat slaat aan. Onze klantenkring groeit gestaag: we hebben niet alleen veel klanten uit Bussum, maar ook mensen uit Weesp, Naarden en Hilversum weten ons te vinden. We verkopen fietsen nieuw en gebruikt in alle soorten en maten, van kinderfiets tot elektrische fietsen en alles wat daartussen zit. Zo hebben we een breed assortiment aan oma- en transportfietsen van goede kwaliteit die scherp geprijsd zijn. Wij repareren fietsen van elk merk en streven ernaar uw fiets op dezelfde dag klaar te hebben en mocht u uw fiets niet kunnen missen, dan hebben wij gratis leenfietsen. Voor uw gemak hebben we parkeerplaatsen bij de winkel zodat u altijd dichtbij kunt parkeren. Zo ziet u: uw gemak is onze zorg. Ons assortiment is te vinden op onze website www.rijwielshopbussum.nl of op onze Facebookpagina; we zijn heel blij met iedere 'like' die we krijgen. U vindt ons aan de Nieuwstraat 76 te Bussum (tussen de Laarderweg en de Huizerweg). Tot ziens!

Festival Naarden Uit de Kunst

Zaterdag 6 september 2014 staat dit jaar in het teken van dichter en schilder Lucebert.

Van 11.00 - 23.00 uur op binnen- en buitenlocaties in de Vesting.

Schilders aan het werk geïnspireerd door Lucebert, Expositie Kunst van Kids, schilderen op groot doek voor publiek, wijn, poëzie, muziek, galeries, winkels in stijl, onthulling muurgedicht Lucebert en opening tentoonstelling Lucebert in Vestingmuseum.

In de avond: 'Diner Chantant Lucebert' in de restaurants! Meer informatie volgt...

Kom en geniet!

Een nieuwe zwemcursus bij Sportcentrum de Zandzee?

Foto: Lianne de Bruijn

Jazeker! Turbozwemles tijdens de zomervakantie, een nieuwe cursus waarbij de kinderen in een korte periode veel zwemlessen volgen, met als doel om het A-diploma te behalen.

Waarom een turbocursus?

Onze turbocursus is interessant omdat ouders niet voor een korte les op en neer hoeven naar het zwembad. Tijdens deze lessen die ruim 2 uur duren, kunnen ouders bijvoorbeeld rustig boodschappen gaan doen. Daarnaast is het natuurlijk aantrekkelijk om niet ruim een jaar lang iedere week naar het zwembad te moeten voor zwemles.

Hoe ziet een turboles er uit?

Plezier en veiligheid staan centraal. Spelend leren en het gebruik van stuurkaarten waardoor kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau kunnen 'werken' staan garant voor een fijne zwemles.

Krijg je diplomagarantie?

Wij geven geen garantie in tijd. Er moet immers aan een behoorlijk niveau worden voldaan op het moment van afzwemmen. Wel geven wij financiële garantie, dus wanneer een kind onverhoopt nog zwemlessen nodig heeft na de cursus, dan zijn deze gratis!

*Naast de turbozomerzwemles biedt Sportcentrum de Zandzee ook privélessen aan tijdens de zomervakantie! Zwemlessen@dezandzee.nl of www.dezandzee.nl

Sportfondsen Bussum BV
Sportcentrum De Zandzee

035-6933554

zwemlessen@dezandzee.nl

www.dezandzee.nl

Gamen bij de SCAN en op de thee in de moskee

Brugklassers Vitus Naarden maken kennis met maatschappelijke instanties

Deze brugklassers van Vitus Naarden zijn klaar voor de volgende stop. Foto: Lisa van Dorp

NAARDEN - De brugklassers van het Vitus Naarden fietsten dinsdagochtend een rondje door Naarden. De tocht ging langs de GGD, de moskee, de SCAN, het politiebureau en het stadhuis. Doel van de fietstocht: kennismaken met maatschappelijke organisaties waar je als jongere mee te maken kunt krijgen.

Het groepje van Gerrie van Rijn, docente economie, heeft het zich gemakkelijk gemaakt in de SCAN aan de Majoor Kampsstraat. Harde rap knalt om 10.00 uur 's ochtends uit de speakers. Twee meisjes zitten te dammen, twee jongens spelen een potje voetbal op de playstation. De rest kijkt mee op groot scherm. Het vrijwilligerswerk in het jongerencentrum is de tweede stop voor het groepje. Ze zijn de ochtend begonnen met een quiz over seksuele voorlichting onder leiding van de GGD. "Saai", vond Niels (13). "Dat hebben we allemaal al gehad bij bio", beamen Sophie (13) en Lotte (13). De SCAN vinden ze leuker, maar de dames zien zichzelf niet zo snel in hun vrije tijd in een jongerencentrum zitten.

Bij de buren, de moskee, worden ze ontvangen door de Vereniging Marokkanen Naarden (VMN). Niels heeft er zin in. "Ik ben nog nooit in een moskee geweest." De groep komt wat onwennig binnen. "Moeten we onze schoenen niet uitdoen?" Het onderkomen van de moskee verschilt niet van dat van de SCAN of de naastgelegen wijkpost voor ouderen, maar het is toch een kerk, vinden de brugklassers. Braaf gaan ze aan de vergadertafel in een soort klaslokaal zitten. Saïd Al-Makroudi, bestuurslid van de VMN in spijkerbroek, rode polo én op schoenen, vraagt wie Marokkaanse thee wil. Eén durfal steekt een vinger op, de rest kiest water.

'Ik had bij een moskee niet zo'n eenvoudig gebouw verwacht'

Al-Makroudi (48) geeft een powerpointpresentatie met foto's van Marrakech, koning Mohammed VI en het Rifgebergte. De VMN doet van alles, vertelt hij. "We houden voetbaltoernooien, geven huiswerkbegeleiding en Arabisch. Handig als je naar je opa en oma in Marokko toe gaat en je spreekt alleen Nederlands."

De volgende stop is de gebedsruimte. Nu moeten de schoenen wel uit. Op hun sokken nemen de scholieren plaats op hoogpolig tapijt. Voor hen staat Ayad Mejati (60), oprichter van de VMN in 1984 en nog altijd bestuurslid. Mejati, keurige blauwe blazer en een strak getrimde grijze baard, heeft meteen de aandacht te pakken. Met een leesbril in de hand vertelt hij over de islam en de moskee. Over de bedevaart naar Mekka, over de moslimjaartelling en de betekenis van de nis achter hem die in de richting van Mekka wijst. Nu komen er wat vragen los. "Waar zijn die jurken voor?", wil begeleidster Van Rijn weten. Achter in de gebedsruimte hangen tientallen gekleurde gewaden op de kapstok. "Dat zijn lange, wijde jurken waar de mannen in bidden. Iedereen heeft zijn eigen exemplaar." Al-Makroudi op zijn beurt wil van de brugklassers weten wat hun beeld is van de islam. "Dat hebben we gehad met geschiedenis", antwoordt een jongen. "Dat Mohammed de profeet is."

"Ik had bij een moskee niet zo'n eenvoudig gebouw verwacht", zegt Niels als hij weer buiten in de zon staat. Hij vond het bezoek 'leuk'. Ook Sophie had gerekend op een meer indrukwekkend gebouw 'met torentjes en ronde hoeken'. "Wat een aardige mensen", vindt Lotte. "Goed verstaanbaar." En de groep van Van Rijn stapt op de fiets, richting politiebureau. Benieuwd naar wat ze daar aan zullen treffen.

Noord-Holland geeft positief advies over fusie aan Plasterk

NAARDEN - De fusie van Naarden, Bussum en Muiden is weer een stap concreter geworden. Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland hebben maandag het advies van Gedeputeerde Staten overgenomen om de drie gemeentes per 1 januari 2016 samen te voegen. Het Naardense gemeentebestuur is blij met het advies.

Een grote meerderheid van Provinciale Staten bleek maandagochtend voor een snelle fusie te zijn. Het advies van Noord-Holland gaat voor het zomerreces naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die maakt vervolgens een wetsvoorstel dat langs de Tweede en Eerste Kamer gaat. "Ik ben blij voor Naarden", reageert Marcel Adriani, wethouder Financiën en binnen het college verantwoordelijk voor de fusie. "Op middellange termijn zijn we te klein om alles zelf te blijven doen. We praten al honderd jaar over een fusie van Naarden en Bussum, dus het wordt nu tijd om stappen te zetten."

Als onderdeel van het fusie-advies stelt de provincie dat Naarden en Bussum niet te veel de dupe mogen worden van de claim die Muiden boven het hoofd hangt in verband met een ander bouwproject: het KNSF-terrein. In een langlopende rechtszaak claimt de projectontwikkelaar miljoenen van de gemeente Muiden. Adriani: "In het ergste geval zou de nieuwe gemeente 4 miljoen euro over een periode van 10 jaar moeten betalen. Omgerekend is dat 8 euro per huishouden per jaar. Daarmee is de pijn tot hanteerbare proporties teruggebracht. Voor Naarden is de afwikkeling van de claim zo geen beletsel meer voor de fusie."

De provincie besloot maandag ook dat nieuwbouwlocatie Bloemendalerpolder naar Weesp gaat. In die polder tussen Muiden en Weesp moeten de komende jaren een paar duizend woningen verrijzen.

Cheque voor Nardinc

NAARDEN - Muziekvendel Nardinc heeft een gift van 300 euro gekregen van Greet Wijnmalen.

Wijnmalen kreeg in maart het Naardens Compliment vanwege haar jarenlange inzet voor het Naardens toneel. Bij het Compliment zat een waardecheque van 300 euro, te besteden aan een goed doel naar keuze.
Tijdens het Nardinc zomerconcert afgelopen zaterdag reikte Wijnmalen de cheque symbolisch uit aan het jongste lid van Jeugdorkest J.O.N.G, Rick de Groot. "De jeugd heeft de toekomst", zei Wijnmalen. "De vrijwilligers van Nardinc doen goed werk. De manier waarop zij muziek maken met kinderen is een groot succes gebleken."

Koffie en koek voor Voedselbank

NAARDEN - Met de winkelactie van vorige week bij de Albert Heijn aan de Amersfoortsestraatweg heeft de Voedselbank 2.300 producten opgehaald.

Pannenkoekenmix, koffie en ontbijtkoek waren veruit favoriet. De extra boodschappen voor de klanten van de Voedselbank werden gekocht en gedoneerd door 749 shoppers. De Voedselbank is erg tevreden met het resultaat, laat een woordvoerder weten.

EO filmt in Grote Kerk

NAARDEN - De EO heeft dinsdagavond opnames gemaakt in de Grote Kerk voor het televisieprogramma 'Nederland zingt'.

Aan deze opnames werkte onder meer het Christelijk Mannenkoor 'De Gouwestem' mee. In het programma staat het geestelijke lied centraal. Het programma wordt iedere zaterdagavond om 19.00 uur uitgezonden op Nederland 2.

Naarder kwalificeert zich voor WK triatlon

NAARDEN - Daniel Nagel heeft zich in Engeland gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap IronMan 70.3.

De 36-jarige Naarder werd vierde in zijn klasse op de UK Ironman 70.3. Nagel bereidt zich nu voor op het WK in Canada.

Zondag openlucht kermis-mis

Van Welzenes bezorgt een onvergetelijke ochtend

Aalmoezenier Van Welzenes is klaar voor de inzegening. Foto: Stichting kermis Laren

LAREN - Op zondag 6 juli 10.30 uur vindt onder leiding van de heer Van Welzenes een zogenaamde kermis-mis plaats. Een bijzondere gebeurtenis tijdens de Larense zomerkermis, die duurt van 5 tot en met 10 juli. Karel Loeff bericht.

De kermis-mis is een viering in de open lucht met de nodige verdieping. Tijdens deze eredienst staan we stil bij ons jachtige bestaan en beseffen de deelnemers waarom we ook een paar dagen per jaar flink feest mogen vieren. De locatie van deze openluchtmis is de botsautotent midden op de kermis. De Larense kermis is de grootste kermis van de regio. Dat komt voort uit de geschiedenis. In tegenstelling tot andere Gooise gemeenten werd de kermis in Laren nooit afgeschaft. De gemeenschap hield vast aan de traditie om met het feest van Sint Jan de wijding van de kerk met een kerkmis te vieren. De Sint Jansprocessie markeert die wijding op 24 juni en de kermis vindt daarna plaats. De kermis groeide door de unieke locatie die plaats bood aan grote attracties als de stoomcarrousel en de benzineautoracebaan. Dit jaar is een enorme wildwaterbaan met draaiende bakjes de trekker. Aalmoezenier Van Welzenes is verbonden aan het kermis- en circuspastoraat. Deze mis is niet alleen voor de kermismensen zelf, maar juist ook voor alle andere belangstellenden. Degenen die de mis al vaker hebben bijgewoond weten dat het een onvergetelijke zondagochtend is, omdat humor, diepgang en aandacht voor en door kinderen centraal staan. Aansluitend wordt de kermis ingezegend vanuit de hoogste attractie.

Muiden heeft een nieuwe wijkagent

MUIDEN - Efred Kool is de nieuwe wijkagent van Muiden. Ingrid Arnst is naar Bussum vertrokken en Kool heeft sinds vorige week haar functie overgenomen. Tijd voor een kopje koffie.

Efred Kool is nu een week aan de slag als wijkagent. "Mijn werkgebied strekt zich uit van de Maxis aan de ene kant tot de rand van Muiderberg aan de andere kant. Enorm gevarieerd", zo legt Kool uit. Wellicht dat Muiders hem vooral kennen van zijn eerdere politiewerk als biker (politieagent op een mountainbike). "Ik ben ook hier van plan zoveel mogelijk met de fiets te gaan doen. Behalve als het erg slecht weer is", zo grapt hij. Muiden is mooi, Muiden is vooral boeiend. "Ik ben nu bezig met jongerenoverlast op een basisschool in Muiderberg. Samen met netwerkpartners proberen wij de overlast terug te dringen", zo vertelt Kool. Burenconflicten, sociale problemen en verkeer maken daarnaast deel uit van zijn dagelijkse werk.

"Ik steek veel energie in het opbouwen van een goed netwerk. Een goed netwerk kan leiden tot tips die later kunnen worden omgezet in aanhoudingen of het oplossen van zaken. Ik hang spreekwoordelijk boven Muiden en merk problemen op. Die zaken speel ik door naar de organisaties die daar wat mee kunnen. Neem bijvoorbeeld een buurvrouw die constateert dat haar buurman aan het verwaarlozen is. Die melding komt als eerste bij mij binnen en ik zorg ervoor dat de juiste instanties ermee aan de gang gaan. Maar mijn belangrijkste doel blijft gewoon boeven vangen", zo legt Kool uit.

Kool is nu bezig om de horeca-overlast in het weekend aan te pakken. Een probleem dat al lang speelt, voornamelijk in de Weesperstraat. Als de kroegen uit gaan, dan gaan jongeren richting huis en dat gaat met de nodige overlast gepaard.
"Dat heeft voor mij prioriteit. Die overlast moet verminderen. Ik ben nu druk in overleg met de gemeente en de horeca om hier een oplossing voor te vinden." Kool twittert graag over zijn werk. Wie wil weten wat hem bezighoudt kan hem volgen op het account @wijkag_muiden. Elke dinsdag- en donderdagochtend is tussen 9.00 en 12.00 uur ook de politiepost open aan Het Anker.

Foto: Bob Awick

HUIZEN - Ayoub Maach is vorige week op de Huizermaat verrast door wethouder Gerrit Pas. De 14-jarige winnaar van The Voice Kids kreeg een jeugdlintje van de gemeente. B en W beschouwen Ayoubs succesvolle deelname zonder meer als een bijzondere prestatie. "Een wekelijks tv-programma dat maanden duurde en door heel veel mensen bekeken werd. Het is niet niks voor een 14-jarige om zo'n programma te winnen", aldus het college. De uitreiking was een grote verrassing voor Ayoub.

Verkoop Torenzicht start zaterdag

EEMNES - De verkoop van 12 ruime eengezinswoningen in hartje Eemnes begint zaterdag. "Dit zijn echt woningen waar de mensen op zitten te wachten." Dat zegt Kristien Dobber namens de makelaar over dit project genaamd Torenzicht. Ook de toebedeling via loting door de notaris is al vastgesteld: woensdagavond 2 juli in De Hilt. "Het aanbod is schaars en de vraag groot, met name bij starters. Wat meetelt is dat je hier veel woning voor een relatief gunstige koopprijs krijgt. Bovendien is de locatie gewild: midden in Eemnes", zo legt Dobber uit. Ook is duokoop een optie. Dat betekent dat de grond (nog) niet meegekocht hoeft te worden. De bouw start waarschijnlijk begin 2015.

Picknick met Meiden van de Kade

De Meiden van de Kade zingen op picknick. Foto: Ellen Roijaards

MUIDEN – Voor de Meiden van de Kade startte het jubileumjaar in augustus 2013 op de Herengracht met een optreden tijdens het Spieringfestival. De afsluiting vond zaterdag plaats in de tuinen van het Muiderslot tijdens de Midzomeravondpicknick.

Maar er was meer, veel meer. Want het koor verzorgde ook de afsluiting van de Muider Kunstroute in de kerk aan de Herengracht, zij traden op tijdens het korenfestival in Weesp, de korendagen in Paradiso en in de haven van Muiden tijdens de traditionele Vlaggetjesdag. Ook gaven zij het startsein van de informatiebijeenkomst over de fusie tussen de gemeentes Bussum, Naarden en Muiden.

Hoogtepunt
Hoogtepunt van dit jaar was het jubileumconcert voor een uitverkochte en bomvolle zaal van stadscafé Gieling dat werd afgesloten met een klein feestje. Als afsluiting van het jubileumjaar zongen de Meiden dus afgelopen zaterdag in de tuinen van het Muiderslot. Zij waren onderdeel van de muzikale invulling van de Midzomeravondpicknick op zaterdag 21 juni.

In de boomgaard was het gezellig druk met veel publiek.

Nieuwe Trafic gaat de strijd aan

Volwaardig mobiel kantoor

De grotere Trafic is comfortabeler en nog functioneler.

Renault is sinds 1998 leider op de lichtebedrijfswagenmarkt. Om deze positie te versterken, heeft Renault de Trafic en de Master vernieuwd. Samen met de nieuwe Kangoo Express is het bedrijfswagenaanbod van Renault sterker dan ooit.

Het is de derde generatie van de Trafic. Hij is op allerlei punten verbeterd. Zo is hij groter, waardoor de auto comfortabeler en functioneler wordt. De overhang voor en achter is langer geworden met respectievelijk 10 en 11 centimeter. De laadlengte is de langste van de markt met 3,75 m voor de L1 en 4,15 m voor de L2. Het tussenschot is 3 centimeter verder naar achteren geplaatst, ten gunste van de ruimte in de volledig vernieuwde cabine. Het is nu een volwaardig 'mobiel kantoor' met een interieur vol handige items zoals speciale houders voor smartphone en tablet, een speciale ruimte voor een laptop, en ook een A4 notitieblokhouder... allemaal zaken om het leven van de professional te vergemakkelijken.

Diesel
De nieuwe Trafic is uitgerust met de 1,6 liter R9M dieselmotor die wordt aangeboden met een enkele turbo (90 of 115 pk) of Twin Turbo (120 of 140 pk), en met of zonder Stop & Start. Met de zuinige en krachtige dCi 120 verbruikt de nieuwe Trafic slechts 5,7 l/100 km. Professionals zullen hun verbruik zien dalen met 1 l/100 km in vergelijking met de Trafic II. De nieuwe Renault Trafic is vanaf heden te bestellen en staat vanaf september bij de dealer.

Opel blijft succes boeken

De Opel Mokka is een succesvolle compacte SUV.

Volgens de voorlopige resultaten zijn de verkoopcijfers van Opel in de loop van de eerste vijf maanden van het jaar aanzienlijk gestegen in heel Europa.

Van januari tot en met mei werden er 454.807 nieuwe Opels geregistreerd; dat is 3,6 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ook in Nederland was er groei.

De compacte SUV Mokka was in de eerste vijf maanden van het jaar de nummer één in het SUV-segment. Ook de Corsa bleef favoriet en voerde in mei het segment van de compacte auto's aan. De Zafira positioneerde zich in de eerste vijf maanden van het jaar als de nummer twee in het segment van de grote MPV's.

In Nederland is de Meriva koploper in zijn segment, neemt de Zafira Tourer een verdienstelijke derde plek in en maakte de Insignia een sterke comeback, als nummer één in het D-segment.

Naomi op pad met gouden Volvo XC60

Naomi van As komt langs in haar gouden Volvo.

Tophockeyster en wereldkampioen Naomi van As maakte afgelopen zaterdag een medailletour in een gouden Volvo XC60.

Zij bezocht hierbij een drietal Volvodealers. De honderden kinderen die haar daar opwachtten werden beloond met een handtekening én een fotomoment. De opvallende auto trok onderweg veel bekijks. 'Volvo feliciteert Naomi' stond op de 'gouden' XC60 waarin Naomi de feestelijke tour door Nederland maakte. Met deze tour bood Volvo een heleboel hockeyfans de kans om met de gouden medaille op de foto te gaan én een echte handtekening te bemachtigen.

Hockeyinternationals Naomi van As en Billy Bakker zijn ambassadeurs voor Volvo. Zij rijden met hun Volvo XC60 en V40 naar trainingen, naar de wedstrijden van hun clubs en het Nederlands elftal. Als partner van de KNHB en hoofdsponsor van hockeytalent geeft Volvo op landelijk niveau al 20 jaar inhoud aan de band tussen Volvo en hockey. De basis van alle sportsuccessen ligt in de jeugd en de ontwikkeling van talenten. Daarom investeert Volvo in de districtsteams, nationale jeugdelftallen en Jong Oranje. Daar worden de talenten klaargestoomd voor het 'grote werk' in het Nederlands elftal.

Voor de praktisch ingestelde actieve autorijder

Seat komt eind dit jaar met misschien wel de mooiste stationwagon in zijn klasse. Een nieuw topmodel voor de Leon-serie: de Seat Leon ST X-Perience, voorzien van permanente vierwielaandrijving en een allroaduitrusting gekoppeld aan een prachtig design en een verrassende veelzijdigheid. Binnen het Leon modelprogramma - met de sportieve 3-deurs SC, de praktische 5-deurs en de ruime ST stationwagon - mikt Seat met de Leon ST X-Perience met name op meer op individualiteit ingestelde automobilisten met een actieve levensstijl.

Nieuw topmodel Peugeot

Peugeot presenteede in Londen de nieuwe 508, een op belangrijke punten gewijzigde versie van het topmodel in het D-segment. Zo heeft de nieuwe 508 een nieuwe grille die ook de toekomstige modellen van het merk zal sieren. Er zijn nieuwe voorzieningen beschikbaar zoals een touchscreen, een achteruitrijcamera en dodehoekbewaking. De auto kan worden geleverd met zuinige en sterke Euro 6-motoren, zoals de 2.0 BlueHDi 150 pk die, gekoppeld aan een handgeschakelde 6-versnellingsbak, een CO2-uitstoot van slechts 105 g/km heeft. Dat is de laagste waarde in dit segment voor een motor met dit vermogen. Vanaf september 2014 is hij in Europa leverbaar.

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of hecht u aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

BALLORIG STEUNT
de Balkan!!!

De getroffen mensen hebben uw hulp hard nodig!
Elke financiële bijdrage is
welkom en kunt u storten op:
NL 15 INGB 0006 4485 04 t.n.v. Stichting Servische Taal en Cultuur in Nederland
'Vuk Stefanovic Karadzic', met kenmerk: Hulp voor mensen in nood
door overstroming in Servië en Republika Srpska, gevolgd door uw naam.
Kijk voor info op Ballorig.nl!

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service
Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Taxi van/naar Schiphol € 50,-. Vanuit Naarden en Bussum. Goodkinds services
06-26984855.

Te huur: GARAGE BOX Bussum Zuid. Info 035-5312667

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

FOURNITUREN-HANDWERKEN MARION POSTSTRAAT 23 BUSSUM 15% KORTING OP DE BORDUURPAKKETTEN.
MAAN-DINSDAG GESLOTEN.
TEL.NR. 035-5339692

Helena Donaldson - uw tuinvrouw in 't Gooi. Weet niet waar u moet beginnen om uw borders in orde te krijgen? Bel maar even, ik ben er voor u! www.hdtuinen.nl/06-13527372

Deze week 20% korting op je haarkleuring! HAARSTUDIO 123 aan de Huizerweg.
www.haarstudio123.nl

Bakkerij Kwakman in Bussum heeft per september plaats voor een enthousiaste verkoopmedewerker voor 20 uur per week, en een bezorger voor de ochtenduren. Voor het maken van een afspraak stuurt u een mailtje naar: bestelling@bakkerijkwakman.nl.

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Computerhulp of advies nodig? Fortlanden ICT-Diensten. Uw computerspecialist in ‘t-Gooi. Wij bieden professionele, betrouwbare en snelle service op maat. Actie t/m augustus voor nieuwe klanten. Bel of mail: 06-24717197 of
info@fortlanden.nl

Zomerbridge: Welkom bij BBV op dinsdagavond in het Denksportcentrum te Bussum in de maanden juli en augustus. Aanvang 19.30 uur.
Geen inschrijfgeld.

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

GARAGEBOX TE HUUR in Naarden, Vierhoven, nabij Vesting. Huur € 125,- per maand.
Tel.: 06-53504070

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 55,-
Tel.: 035-8870159

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Voor al uw schilderwerk PMC (paul). Altijd een vrijblijvende offerte.Voor groot en klein werk. 32 jaar ervaring. Info 06-53148137
pharskamp@hetnet.nl

Gevraagd (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, cv-ketel, radiator. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

BUHR ZOEKT BOEDEL! UW
HUIS LEEG EN BEZEMSCHOON!
Nu de gehele dag contact
mogelijk via 06-10566581

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

TE KOOP: Opnieuw te bekleden 3-zits Gelderland-bank + 2 fauteuils van Jan des Bouvrie met certificaat. € 350,- Tel.: 06-40376750

Lekker op vakantie in Friesland? Te huur vrijstaand landhuis van alle gemakken voorzien op toplocatie in Stavoren nabij IJsselmeer. Max. 6 pers. www.stavoren.snappages.com. 06-270 73 999.

Zorgt u voor iemand en wilt u er graag even op uit? U kunt om een vrijwilliger vragen die bij u thuis komt om de zorg een paar uur over te nemen. Versa Vrijwillige Thuishulp, 035-6947455 ma.- vr. 10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp.

WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD! Voor expats & organisaties, Interhouse Hilversum 035-303 13 20 www.interhouse.nl verhuurmakelaardij voor het Gooi e.o.