MuiderNieuws

19 december 2018

MuiderNieuws 19 december 2018


Bomen in plaats van een grasmat

De kinderen hebben hard gewerkt. Foto: Martin Stevens

MUIDERBERG Het was een flinke klus voor de veertig kinderen van de Oranje Nassauschool. Vorige week woensdag hebben ze meegeholpen met het planten van honderden bomen in de talud langs de A6: een goedmakertje van ProRail voor de honderden bomen die in het voorjaar gekapt werden.

De kap was nodig voor het ophogen van de geluidsschermen en voor het aanleggen van een calamiteitenpad voor de brandweer. Dat er überhaupt nieuwe aanplant is gekomen, is vooral te danken aan de inzet van enkele Muiderbergers, waaronder Thijn Westerman van Stichting Groen Muiderberg. "Normaal gesproken komt er een grasmat, maar wij wilden juist kijken wat we konden bijdragen aan de biodiversiteit", aldus Thijn. ProRail ging akkoord met de aanplant van in totaal 1.400 bomen en struiken, die ook door het bedrijf zijn gefinancierd. In totaal komen er achttien inheemse soorten bomen en struiken. Stuk voor stuk dragen die bij aan een goede biodiversiteit. Waar wel rekening mee moest worden gehouden, bij de keuze van het groen, was een maximale hoogte van 6 meter. In verband met mogelijke stormschade en overlast van vallend blad wil ProRail langs het spoor geen bomen die hoger worden dan 6 meter. Bij de actie was ook het Landschap Noord-Holland betrokken; die hadden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat de kinderen in een razend tempo de bomen konden planten.

Volgende week

MUIDEN Onze volgende editie verschijnt op donderdag 27 december. Dan maken we de Muider en Muiderberger van het Jaar bekend.

Nieuwe bruggen

Muiden krijgt twee nieuwe bruggen en één ter vervanging van de huidige brug bij De Krijgsman. De werkzaamheden beginnen in 2019.

3

Nieuwe vacatures van de Versa Vrijwilligerscentrale

WEESP De Vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn biedt de volgende vacatures aan:

Vrijwilligers Museumwinkel Muiderslot

In de museumwinkel van het Muiderslot worden artikelen verkocht die betrekking hebben op het Muiderslot, de kasteeltuinen en kastelen en geschiedenis in het algemeen. Denk aan boeken, speelgoed, pennen, replica's van glaswerk, tin et. Van de winkelvrijwilligers wordt verwacht dat zij de winkel netjes houden en waar nodig bijvullen. Ook delen zij medailles uit aan kinderen nadat zij een speurtocht in het slot hebben gedaan. Er wordt gewerkt met een rooster in een team van ongeveer 24 vrijwilligers. Het gaat om een vast dagdeel per week en eens per maand een weekenddienst. Organisatie: Stichting Rijksmuseum Muiderslot

Gastvrouw/gastheer leescafé bibliotheek Weesp

Voor de dinsdag van 09.00 tot 13.30 uur zoekt de vrijwilligerscentrale twee enthousiaste mensen die het leuk vinden om het leescafé op de drukke dinsdagochtend te bemensen. Zij zorgen voor een kopje koffie of thee en maken een praatje met de bezoekers. Er worden ook kleine lunchgerechten geserveerd, zoals een tosti of een kop soep. Een leuke functie voor mensen die zelfstandig en creatief zijn. Organisatie: Bibliotheek Gooi en meer vestiging Weesp

Taalmaatjes gezocht

Bij het Digi-taalhuis is nog steeds een wachtlijst door een gebrek aan taalmaatjes. Er staan nieuwkomers te wachten die naast hun reguliere lessen graag nog een taalmaatje hebben waardoor er extra geoefend kan worden met de Nederlandse taal. Ook zijn er op de wachtlijst personen die al wat langer in Nederland zijn, maar toch graag hun taalniveau willen verbeteren. Een leuke functie voor mensen die goed zijn in Nederlands (een speciale opleiding is niet nodig) en het leuk vinden om met iemand uit een andere cultuur om te gaan en die persoon wegwijs te maken. Meestal gaat het om één keer per per week. Organisatie: Digi-taalhuis Weesp

Conciërge vrijwilliger Brede school Kors Breijer

Facilitaire dienstverlening, diverse hand-en-spandiensten zoals telefoon aannemen, deur openen, kopieer- en lamineerwerk, koffie en thee verzorgen, voorraad aanvullen. Organisatie: Brede school Kors Breijer

De Vrijwilligerscentrale is van 24 december t/m 4 januari gesloten vanwege de kerstvakantie. Wie belangstelling heeft voor een van bovenstaande vacatures of vragen heeft over vrijwilligerswerk is dinsdag 8 januari 2019 weer van harte welkom op het spreekuur om 14.30 uur in Gebouw Papelaan 99.

Kijk voor meer info op
versavrijwilligerscentrale.nl

Van de lezers

Van de lezers

Woningbouw Nijverheidslaan

In de komende raadsvergadering wordt over de woningbouw aan de Nijverheidslaan besloten. In de commissievergadering over dit onderwerp hebben we met stijgende verbazing naar dhr. J. Vos, de verantwoordelijk wethouder, geluisterd. Zijn opmerking dat hij wél blij zou zijn als zich een projectontwikkelaar met een zak met geld bij de gemeente zou melden, kon nog wel als een grapje worden opgevat. Maar verder gaf hij de aanwezige politici een 'serieus lesje projectontwikkeling':
- als de raad voor 1/4 van de woningen een koopprijs van € 180.000 - € 200.000 opgeeft, zal een projectontwikkelaar voor € 200.000 bouwen;
- als bij verhuur van deze woningen de huur maximaal € 710 mag bedragen, moet je niet verbaasd zijn als dat leidt tot woningen van 40-45 m2. Tja, als de raad vindt dat deze woningen een groter woonoppervlak zouden moeten hebben, dan had u mij die opdracht moeten geven. En dat heeft u niet gedaan;
- Op een tegenwerping van een commissielid dat dat Amsterdamse grondprijzen van € 4.000 à € 5.000 per m2 zijn, reageert dhr. Vos niet. Maar zijn woningen van 40-45 m2 van € 200.000 'goedkoop', zoals het college schrijft? Of dergelijke appartementjes met een huur van € 710 'sociaal'? Wij vinden van niet. Want voor deze prijzen kan in Weesp gelukkig nog steeds een grotere woning worden gevonden.
Als de wethouder zo goed weet hoe een projectontwikkelaar denkt, zou je toch mogen verwachten dat hij de raad helpt om goede besluiten te nemen bij een commercieel woningbouwproject? Want raad én college handelen toch in het belang van de burgers en bedrijven van Weesp? We waren niet echt verrast dat bezwaren van de IVW en van een groot aantal bedrijven op dit bedrijventerrein werden afgewimpeld. Als stichting weten we dat de belangen van omwonenden bij de vervangende woningbouw op de Kostverlorenlocatie, bij de uitbreiding van het plangebied bij de voormalige J. Woudsmaschool en bij de overlast van terrassen e.d., ook niet serieus worden genomen. Is participatie een vlag op de modderschuit? Misschien moeten onze stichting en de IVW gezamenlijk aan de gemeente duidelijk gaan maken dat je zo niet met je burgers en bedrijven om kunt gaan.
Stichting Bewonersbelangen Weesp
Anton van Daalen

Parkeerbeleid

Uit het onderzoek naar het parkeerbeleid in de gemeente Weesp, bleek dat de wijken Zuid 1 en Zuid 2 de minste problemen had wat betreft de parkeerdruk. Nu is de gemeente van plan hier snel verandering in te brengen. Er zullen in deze wijken veel parkeerplaatsen worden aangebracht. Ook op het trapveldje bij het Molenpad. Het trapveldje waar altijd een kermis of circus stond. In tegenstelling tot eerdere belofte van de gemeente om een terrein te zoeken waar zowel de kermis als het circus een plaats kregen is hier niets van gekomen. En denkt men nou echt dat de bewoners uit het centrum zover willen lopen om daar hun auto te parkeren? Weesper verarmt, geen kerstmarkt meer, geen kermis en circus meer. En naast Albert Hein op de Achtergracht ligt nog steeds een braakliggend terrein. Weesp kennende duurt het zeker nog 10 jaar voordat hier iets mee gebeurt. In de jaren 90 had de gemeente een plan om hier een ondergrondse parkeerplaats te maken voor bewoners van het centrum. Ook niets mee gebeurt. Binnen de korste keren betalen we allemaal voor onze parkeervergunning als het zo door gaat
Sonja Seegers

Weerbericht

Zacht, vrij veel bewolking, perioden met regen

Zondag bracht een dooifront een paar centimeter sneeuw, maar met deze winterprik moet we het voorlopig doen. Na de passage van het front steeg de temperatuur snel weer boven het vriespunt en met de aanhoudende westelijke stroming houden we dit zachte, wisselvallige weer voorlopig. We liggen op koers voor (sinds 2011) alweer de achtste groene kerst op rij.

Donderdag en vrijdag

Donderdag is er vrij veel bewolking. Het kan af en toe regenen. Bij een matige wind tussen zuid en zuidwest wordt het 8 graden. Vrijdag is de kortste dag. Dan begint de astronomische winter om 23.22 uur, wanneer de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring staat. Het wordt met 10 graden nog iets zachter. Er valt van tijd tot tijd regen bij een stevige zuidwestenwind.

Het weekeinde

In het weekeinde is er sprake van zeer zacht winterweer met een maximumtemperatuur van 11 à 12 graden. Ook de nachten verlopen vorstvrij met een minimum van circa 9 graden. Het weerbeeld daarbij is wederom vrij veel bewolking met enkele perioden met regen. Mogelijk klaart het soms even op. Er waait een matige tot krachtige wind tussen zuidwest en west.

Weetje

Elk jaar geeft het gerenommeerde Amerikaanse weerinstituut Accuweather voor Europa een winterprognose uit. Gebleken is dat die prognoses een redelijk betrouwbare trend aangeven in grote lijnen. Verwacht wordt dat Atlantische depressies het weerbeeld zullen domineren, zoals nu al gebeurt. De kans op een gemiddeld zachte, natte winter met soms veel wind is dan groot.

Muiden is vanaf 2020 bereikbaar via drie nieuwe bruggen over trekvaart

Straks kom je heel makkelijk vanaf De Krijgsman naar de P+R en Sportpark Bredius

Muiden krijgt twee nieuwe bruggen en één ter vervanging van de huidige brug bij De Krijgsman. De werkzaamheden starten begin 2019.

Autobrug bij De Krijgsman met daarachter de bruggen voor langzaam verkeer. Impressie: Breda & Co Architects

MUIDEN Na alle aanpassingen van en rondom de A1 staat Muiden aan de vooravond van nog een aantal logistieke operaties. Er komen drie nieuwe bruggen over de Muidertrekvaart en een aanpassing van de Maxisweg. De werkzaamheden starten begin 2019 en zijn naar verwachting medio 2020 klaar.

De bruggen, maar ook de aanpassing van de Maxisweg zijn nodig voor een goede bereikbaarheid van zowel de nieuwe wijk De Krijgsman als Sportpark Bredius. Ook komen er verkeerslichten voor verkeer vanaf de Maxisweg naar het sportpark en De Krijgsman. Een van de drie nieuwe bruggen is ter vervanging van de huidige brug die nu de toegangspoort is naar het KNSF-terrein. Daar komt een vaste autobrug te liggen met een uitneembaar deel. De brug en de toegang naar De Krijgsman komen zo hoog te liggen dat fietsers op het fietspad langs de Muidertrekvaart er veilig onderdoor kunnen.

Krijgsman

De provincie Noord-Holland subsidieert de twee draaibruggen

De andere twee bruggen zijn bedoeld voor langzaam verkeer en verbinden het P+R-terrein met Sportpark Bredius en woonwijk De Krijgsman. Het gaat hier om twee beweegbare bruggen die zo hoog liggen dat sloepen er makkelijk onderdoor kunnen.

De gemeente hoeft overigens niet alles uit eigen zak te betalen. Voor de twee draaibruggen komt er subsidie van de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden, die ongeveer 1,5 jaar duren, worden in fases uitgevoerd. Voor het bouwen van de vaste autobrug zijn tijdelijke ingrepen nodig vanwege onder meer de bereikbaarheid van de Maxis. Daarvoor komt een soort bypass. Ook komt er tijdelijk een vaste brug te liggen bij de ingang naar De Krijgsman.

Vaarverkeer

Vaarverkeer moet daar tijdens de bouw rekening houden met een beperkte doorvaarthoogte van 1,5 meter. De nieuwe vaste autobrug krijgt een doorvaarthoogte van 2,50 meter. Dat is voldoende voor het normale vaarverkeer dat door de Muidertrekvaart gaat. Door het uitneembare deel is het ook mogelijk dat er incidenteel hogere schepen of woonarken onderdoor kunnen. Behalve dat het autoverkeer langs de werkzaamheden wordt geleid zijn er ook maatregelen genomen die voor een veilige doorgang van fietsers moeten zorgen.

Akkoord: 37 sociale huurwoningen op Ankerplaats

Zo moet het er straks uit gaan zien.

MUIDEN De kogel is door de kerk. Er komen 37 sociale huurwoningen op de plek van het voormalige gemeentehuis. Gemeente en woningcorporatie Het Gooi en Omstreken zijn het eens geworden.

Omwonenden waren na lang onderhandelen en een uitgebreid participatietraject akkoord gegaan. Nu lijkt echter één van hun voorwaarden, een wijkcentrum van rond de 110 m2, niet te worden ingevuld. Dat wijkcentrum was volgens de buurt en ook de Stadsraad keihard nodig. Hans van der Steen, voorzitter van de Stadsraad: "In Muiden hebben we nog geen goed wijkcentrum en we hadden al plannen daarvoor uitgewerkt met Versa Welzijn." De roep om zo'n centrum is alleen maar groter geworden nu er woningen bij komen, vindt ook een bewoner van de wijk Mariahoeve. Een aantal woningen is bijvoorbeeld bestemd voor enige vorm van begeleid wonen. Van der Steen: "De huiskamer zoals de gemeente nu voorstelt voor in de Mariahoeve is slechts 60 m2, dat is te klein. De activiteiten die je dan kunt doen zijn te beperkt en daarmee kunnen we een huur van 400 euro niet ophoesten." De gemeente laat in een reactie weten dat het idee om een wijkcentrum in dit nieuwbouwproject op te nemen inderdaad aan de orde is geweest, maar dat de gemeenteraad het niet als richtlijn heeft opgenomen. Wethouder Barbara Boudewijnse: "Vandaar dat het ook geen deel uitmaakt van het plan van Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken." Als alternatief kwam er een plan van de woningbouwcorporatie om één woning beschikbaar te stellen als buurthuiskamer, tegen een aangepaste vergoeding. Boudewijnse erkent dat de huidige bewonersvoorziening in de Kazerne niet optimaal is en wil dan ook kijken of er andere mogelijkheden zijn. "Maar," zo stelt ze, "dat moet dan wel een voorziening zijn die zich op heel Muiden richt en niet op een specifieke buurt." Voor de bouw van de woningen is nog wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Als die er door is, kunnen de woningen waarschijnlijk eind 2020 of begin 2021 opgeleverd worden.

Documentaire over volkstuinen zondag op tv

MUIDEN Voor de allerlaatste keer oogsten en daarna voorgoed het hek op slot. NH Nieuws zendt komende zondag de documentaire 'De laatste oogst' uit, over het laatste jaar van de volkstuinders van de Westbatterij.

De documentaire is opgedeeld in vier seizoen. Verslaggever Joost Lammers volgde vier tuinders in hun laatste oogstjaar. "We volgen ze in hun worsteling met het aanstaande einde van de tuinen, kijken terug op de geschiedenis en zien de groenten en bloemen opkomen en weer verdorren", vertelt Lammers. "De documentaire schetst een beeld van de liefde, passie en diepe motivatie waar de tuinders door worden gedreven. Aan de andere is er de boosheid en teleurstelling over het feit dat de tuinders moeten wijken voor een chique woonwijk. Terwijl het verval op de tuinen intreedt, groeien aan de andere kant van de tuinen de huizen."

De documentaire wordt zondag uitgezonden op NH Nieuws, om 18.30 en om 22.30 uur. Belangstellenden kunnen de documentaire komende zaterdag ook al bekijken om 20.00 uur in Restaurant Gieling aan de Weesperstraat.

Zaterdag Proefkamermuziek in Grote Kerk

Een sfeerbeeld van een eerder kerstconcert.

MUIDEN De vijf zangeressen van Wishful Singing, musici uit Muiden en muzikale vrienden, geven zaterdag 22 december een kerstconcert. Op het programma staan traditionele kerstliederen als 'Amazing Grace' en 'Winter Wonderland'. De zangeressen combineren a-capellazang, een overtuigend verhaal en een theatrale uitvoering op het allerhoogste niveau. Kaarten via proefkamermuziek.nl.

Provincie zegt ook 'nee' tegen strandhuisjes

MUIDERBERG Nadat de gemeente al haar veto uitsprak over de plannen van ondernemer Ron Bot voor het neerzetten van 24 strandhuisjes, heeft nu ook de provincie een duidelijk 'nee' laten horen.

Dit 'nee' was een overduidelijk antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van PvdA-Statenlid Salm. Belangrijkste redenen zijn dat er voor een dergelijk natuurgebied bepaalde regels gelden. De bouw van strandhuizen valt daar niet onder.

Petitie Groote Zeesluis gestart

MUIDEN Er is online een petitie gestart voor de Groote Zeesluis. Het doel is: behoud van de Groote Zeesluis mét sluiswachter.

De petitie is gestart omdat het waterschap plannen heeft de sluiswachter te vervangen door camera's en luidsprekers. Iedereen kan digitaal een handtekening zetten. De petitie is al bijna 400 keer ondertekend. Een 'gewone' intekenlijst is ook al ruim 250 keer getekend. Meer informatie op petities.nl.

Helaas geen kerstconcert Crescendo

MUIDEN Crescendo heeft haar kerstconcert van komende vrijdag noodgedwongen afgelast.

Reden is het recente overlijden van hoornist Diana Jongerling. Ze overleed eerder deze maand, ze was al langer ziek. "Diana was ook de vrouw van onze dirigent Karel. Het was niet makkelijk om deze keuze te maken, maar we denken dat dit de juiste beslissing is. Zo hebben onze dirigent en de leden van het orkest meer tijd om alles te verwerken. Het concert stond te snel op het programma na deze droevige gebeurtenis", zo laat Crescendo weten.

Weer verzoek om 'bomgeld' KNSF

MUIDEN De gemeente stapt wederom naar het Rijk om een deel van de gemaakte kosten voor het 'bomvrij' maken het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden te vergoeden aan de projectontwikkelaar.

De afgelopen tijd is er weer voor 3,45 miljoen aan kosten gemaakt. Al met al vraagt de gemeente als tussenpersoon nu 2,4 miljoen euro van het Rijk om de kosten voor het weghalen van de explosieven in de KNSF-grond te vergoeden.

Dat bedrag is 70 procent van de totale kosten die de afgelopen tijd door de ontwikkelaar van de nieuwe wijk De Krijgsman zijn gemaakt en betaald. De rest wordt betaald door de ontwikkelaar zelf.

De gemeente heeft eerder verzoeken gedaan om geld te ontvangen uit het 'bommenfonds', het gaat om enkele miljoenen. De aanvragen werden steevast gehonoreerd.

13 / 40

'Dit wordt hopelijk een plek waar men zich welkom voelt het leven te delen'

Predikant gaat experimenteren in de remonstrantse gemeenschap

Claartje Kruijff is speciaal aangenomen om vernieuwing in de kerk te brengen. Ze wil nieuwe antwoorden zoeken op levensvragen van nu en mensen aan het denken zetten.

Claartje Kruijff hoopt iedereen op kerstavond te mogen begroeten. Foto's: Bob Awick

BUSSUM Predikant Claartje Kruijff zal op kerstavond 24 december voor het eerst voor de gemeenschap prediken van de Remonstranten Naarden-Bussum. Het wordt een kennismaking met een predikant die vernieuwingen gaat onderzoeken, voordragen en implementeren. Kruijff zal zich vooral sterk maken voor het bespreken van levensvragen van nu.

Voorzitter Maarten den Ottolander van de Remonstrantse Gemeente noemt Kruijff 'een verrijking'. "Zij krijgt van ons alle ruimte om de kerk als een soort broedplaats te gebruiken. Om nieuwe dingen te proberen en te kijken wat wel en niet werkt. Claartje gaat werken aan een nieuw inhoudelijk, religieus en spiritueel georiënteerd aanbod voor de leeftijdscategorie 60- op de rand van de kerk. Daarna wordt dit ook landelijk uitgerold en centraal neergezet. Daarbij blijft onze vaste gemeentepredikant Friso Boogeerd gewoon betrokken in Naarden-Bussum."

Veilige plek

Krujff en Maarten den Ottolande willen de kerk vernieuwen.

Kruijff vertelt wat ze voor ogen heeft met de kerk: "Mijn diepste verlangen is dat mensen de kerk weer gaan zien als een plek waar je kunt komen en waar je je welkom voelt om het leven te delen. Een plek waar je je veilig kunt voelen en wat dieper op de stof in gaat. Daar waar we menselijkheid onderzoeken en het systeem bevragen waar we allemaal onderdeel van zijn."

Kwetsbaarheid

'Veel mensen vinden het lastig om hun kwetsbaarheid te delen'

"Veel mensen vinden het lastig om hun kwetsbaarheid te delen. Ze zitten vast in het systeem, met name in de hele prestatiecultuur. We wonen hier in een welvarend gebied waar het lijkt alsof het allemaal zo ontzettend goed gaat, maar schijn bedriegt. Mensen zijn bang om dingen te missen (fear of missing out) en gaan dus overal aan meedoen. Ze moeten van alles, leggen de lat steeds hoger en ondertussen 'genieten we ons kapot'. Daar komen veel problemen uit voort. Denk aan een burn-out of andere stressklachten. Mensen zoeken oplossingen in mindfulness of yoga. Dat is helemaal prima, ik doe zelf ook aan yoga. Maar het is maar een lapje voor het bloeden. Ik wil een paar steken dieper gaan. Samen de afgrond in kijken en je kracht vinden, waarna je weer verder kunt. Door zwaarte te benoemen komt er plek voor lichtheid."

Hoe wil ze dat bereiken? "Ik wil de binnenkant van het leven aan het woord laten komen opdat je in de buitenwereld sterker staat. Wat is mijn plek in de wereld? Waar doe je het allemaal voor? Waar gaan we naartoe? Het leven is nogal dwingend, er worden veel eisen gesteld. Hoe voorkom je dat je je anker kwijtraakt? Wat doe je als het tegenzit?"

Op ontdekking

"De gemeenschappelijke deler voor mij is het hebben van vertrouwen, zonder dat je het direct God hoeft te noemen. Ik steek in op levensthema's en niet per se vanuit de Bijbel. We gaan samen op ontdekking vanuit deze plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Ik zie hier bij de remonstranten een hele spannende club van mensen waartoe ik mij al langer voel aangetrokken. Ik hoop dat wij samen op zoek gaan naar nieuwe antwoorden op levensvragen van nu."

Wie kennis wil maken met Claartje Kruijff is welkom op 24 december om 20.30 uur. Er wordt samen gezongen, er is een traditioneel kerstverhaal en de vernieuwingspredikant reflecteert. Er is een bijzonder optreden van een zanger uit Congo en Kruijff zal iets speciaals uitdelen. Iedereen is welkom. Locatie: Remonstranten Naarden-Bussum, Koningslaan 2b Bussum.

Kruijff is geen traditionele predikant. Ze werd niet gelovig opgevoed en werkte als organisatiepsycholoog in Londen. Toen ze vanwege haar huwelijk in aanraking kwam met een priester uit de katholieke kerk maakt zij pas kennis met het geloof. Ze besloot daarop theologie te gaan studeren. Haar frisse kijk op levensvragen was zo opvallend dat ze het afgelopen jaar door het land ging als Theoloog des Vaderlands. Ze is werkzaam voor de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam en sinds november ook bij de remonstranten in Naarden-Bussum. Haar werkgebied behelst ook Muiden, Muiderberg, Weesp Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen om dat in die plaatsen de remonstranten geen eigen kerk hebben. Kruijff is ook beschikbaar voor gesprekken over levensbeschouwelijke vragen en zal kleinere gespreksgroepen leiden aan de hand van teksten en ingaan op persoonlijke vragen.

'Er wordt tegenwoordig te vaak op de man gespeeld'

Het was een bewogen jaar voor wethouder Jan Franx (VVD). Tot afgelopen voorjaar was er amper wat te doen rond de wethouder. Dat veranderde. Met onder meer de kwestie rond Speelpark Oud Valkeveen kreeg Franx heel wat naar zijn hoofd geslingerd. "Maar dat hoort erbij", zegt hij nu. "Als ik daar problemen mee heb, moet ik een ander vak gaan zoeken. Ik sta achter alle beslissingen die ik neem en heb genomen."

Wethouder Jan Franx kende een bewogen jaar. Foto: Bob Awick

Een jaar geleden spraken we elkaar ook. Toen was u de wethouder waar dat jaar het minst om te doen was. Dat is wel veranderd...
"Ik heb dit jaar veel meer voor mijn kiezen gekregen, maar dat hoort bij dit werk. Kijk, toen ik drie jaar geleden gevraagd werd om wethouder van Gooise Meren te worden, wilde ik wel dat er iets te doen was. En soms gaat dat met meer rumoer dan anders. Dat hoort erbij."

We doelen natuurlijk een beetje op Speelpark Oud Valkeveen en Golfbaan Naarderbos. Daar was veel om te doen en u heeft ook veel voor uw kiezen gekregen.
"We hebben te maken met een ambitieuze, creatieve ondernemer die voet bij stuk houdt. Hij wil veel met het speelpark en met de golfbaan, maar soms kan nou eenmaal niet alles in verband met bestaande wet- en regelgeving. Daardoor kun je via de sociale media veel over je heen krijgen. Dat hoort ook een beetje bij het vak van bestuurder. Als je daar niet tegen kunt dan moet je geen bestuurder worden. Ik lig niet wakker van persoonlijke aantijgingen. Je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar zijn zin maken. Je moet ook kijken naar het algemeen belang. Sommige dingen kunnen en sommige dingen niet. Strubbelingen horen bij besturen. Het is wel jammer dat er te vaak op de man wordt gespeeld, ook richting mijn gezin. Dat is zonde en hoort niet."

Hoe kijkt u nu terug op deze zaak?
"Als je kijkt naar het speelpark en de golfbaan dan heb ik het gevoel dat we alles eerlijk en oprecht hebben behandeld. Dat begin je ook te merken aan de publieke opinie. We hebben als gemeente geen olie op het vuur gegooid. De deur voor deze ondernemer heeft altijd opengestaan en staat nog steeds open. Met ons valt te praten, maar dan willen we het eerst hebben over onze relatie; daarna kijken we graag naar de toekomst."

'Soms jeuken mijn handen, maar je moet niet op elk wissewasje reageren'

Wat heeft u van deze kwestie geleerd?
"Ik heb dit als bestuurder al eerder meegemaakt. Je moet soms een beetje een afwachtende houding aannemen en dingen op zijn beloop laten. Besturen is soms op je handen zitten. Dan ga je zaken afwegen: heeft deze aanvrager een punt, wat zijn onze rechten, wat zijn onze plichten en ga zo maar verder. Je moet in ieder geval niet op elk wissewasje gaan reageren. En soms jeuken mijn handen best wel, hoor."

Dan de rest van uw portefeuille. Daar is vergeleken met uw eerste periode veel bij gekomen qua werk.
"Dat klopt en dat maakt het ook fijn. Ik ben heel blij met deze portefeuille. Je bent scheppend bezig, bezig met de ontwikkeling van Gooise Meren. De portefeuille Financiën die ik had was natuurlijk heel belangrijk. Ik denk ook dat ik dat goed heb achtergelaten. Nu mag ik aan de slag met alle bouwprojecten, om maar wat te noemen. Je hebt de kans om Gooise Meren nog mooier te maken."
Er wordt natuurlijk heel veel gebouwd.
"De gemeente is volop in beweging. De Krijgsman is natuurlijk het grootste project. Die wijk krijgt steeds meer vorm en wordt heel mooi. Er zijn natuurlijk heel wat strubbelingen geweest voordat er gebouwd werd, maar we krijgen er nu hele goede reacties op. Daartegenover zijn natuurlijk de Brediusgronden, waar we ook gaan bouwen. Dat wordt vooral sociale huur. Er wordt nu druk gesleuteld aan deze plannen. We willen daar zo veel mogelijk sociale huurwoningen, maar het is vooral een kwestie van wat kan en wat niet kan. Het moet allemaal wel passen. We zitten niet te wachten op grote woonkolossen. Een ander mooi project vind ik Crailo, waar we nu mee bezig zijn. Bestuurlijk is dat allemaal tot rust gekomen en het loopt op rolletjes. Daar komt echt wat moois straks. Dan hebben we ook nog het project rond de oostelijke vestingwallen van Muiden, dat vind ik een van de mooiste. Dat wordt zeker een mooie opwaardering van het gebied. Datzelfde geldt voor Naarden Buiten de Vesting."

'Ik ben hard op zoek, maar kan nog steeds geen huis vinden hier. Ik word er gek van'

En dan heeft u er sinds kort nog het spoor bij gekregen.
"Daar gaat komend jaar heel veel gebeuren. Er worden sporen weggehaald en we gaan de overwegen aanpakken. Ook kijken we naar het gebied rond het station. Daar liggen heel veel kansen. Samen met ProRail en betrokken bewoners gaan we daar een kwaliteitsslag maken. Hoe mooi het station ook is, het is niet echt de entree voor Naarden en Bussum die we graag willen hebben als gemeente. Gooise Meren heeft op veel vlakken kwaliteit, maar op dat gebied valt er nog veel te winnen. Dus daar ligt een gouden kans. Ik heb er heel veel zin in om dit gezamenlijk aan te pakken."

Tot slot. Waar bent u tevreden over? En wat kan er komend jaar beter?
"Het stemt me erg tevreden dat we nu echt Gooise Meren zijn. Dat merk je aan de gemeenteraad, om maar wat te noemen. De afgelopen twee jaar waren daar nog vooral de kernen in vertegenwoordigd en er werd soms ook te veel naar de kernen gekeken. Nu wordt de blik vooral gericht op Gooise Meren, de gemeente als geheel. Je merkt dat de mensen op straat het ook steeds meer over Gooise Meren hebben. Dat is snel gegaan. Waar ik minder tevreden over ben is dat ik nog steeds geen huis kan vinden hier. Ik ben hard op zoek, al een hele tijd, maar het is niet makkelijk. Ik word er gek van. Ik hoop dat dat komend jaar gaat lukken."

Parkeren geeft veel stof tot discussie

Discussienota vormt basis voor parkeerplan medio 2019

De gemeente pakt het nieuwe parkeerplan grondig aan. Na onderzoeken en bewonersavonden ligt er nu een discussienota. Een discussie wordt het zeker.

De parkeerplaats bij het station loopt over. Foto: Dirk-Jan Baas

WEESP Met ingang van 1 januari 2020. Als het aan wethouder van Verkeer Leon de Lange (D66) ligt, zou dat een mooie datum zijn om te starten met vergunningparkeren in delen van Weesp. Maar pin hem er niet op vast. Er moeten nog allerlei praktische zaken geregeld worden. En het zou ook best nog weleens eerder ingevoerd kunnen worden, want hoe eerder hoe beter.

De weg naar een parkeerplan is lastig en lang. Nieuwe onderzoeken mondden vorig jaar uit in een parkeeradvies van deskundigen, dat weer werd besproken in een klankbordgroep en met bewoners van verschillende wijken in het participatieproces. Dat alles heeft nu geleid tot een discussienota.
Wat erin staat? Plannen voor het invoeren van parkeervergunningen en betaald parkeren in vier delen van Weesp, satellietlocaties voor parkeerders buiten het centrum, bestaande parkeerplekken opofferen voor fietsparkeren en terrassen. En hoe de gemeente dat vervolgens allemaal denkt te regelen, financieren én handhaven, samen met Amsterdam trouwens. Als alles in deze discussienota door de gemeenteraad omarmd wordt, kan het stuk promoveren tot 'parkeerplan Weesp', dat, zo hoopt het college van B en W, eind april 2019 vastgesteld kan worden in de gemeenteraad.

Een combinatie van maatregelen moet het parkeerprobleem in Weesp verzachten.

Parkeerproblemen te lijf met combinatie van maatregelen

Centrum

Betaald parkeren in combinatie met vergunningen.
Alleen betaald parkeren en niet met vergunning binnen de gereguleerde uren op het noordelijk deel van de Nieuwstraat en Nieuwstad, de Kerkstraat en een deel van de Hoogstraat; hier mag maximaal 2 uur geparkeerd worden.
Maximaal 1 vergunning per huishouden.

Herensingelkwartier

Betaald parkeren in combinatie met vergunningen.
Maximaal 2 vergunningen per huishouden, op termijn nog maar maximaal 1.

Stationsgebied

Betaald parkeren in combinatie met vergunningen.
Alleen betaald parkeren en niet met vergunning binnen de gereguleerde uren op het parkeerterrein aan de Sportparklaan.
Alleen betaald parkeren en nooit met vergunning op P+R-terrein.
Maximaal 2 vergunningen per huishouden, op termijn nog maar maximaal 1.

Leeuwenveld

Betaald parkeren in combinatie met vergunningen.
Maximaal 2 vergunningen per huishouden, op termijn nog maar maximaal 1.

Uren parkeermeter

De gereguleerde uren zijn op werkdagen van 10.00-18.00 uur, vrijdag tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. Daarbuiten is parkeren gratis, ook zonder vergunning.

Nieuwe parkeerplaatsen

Omdat er onvoldoende parkeerplekken zullen blijven in het centrum, moeten er elders 'satellietparkeerplaatsen' komen. Het college denkt hiervoor aan enkele locaties in de wijk Zuid II en het braakliggende terrein aan de Prinses Irenelaan.

De discussienota wordt volgend voorjaar besproken in de raad.

82 parkeerplaatsen op de schans?

Uit de klankbordgroep: parkeren op de schans bij de Vest.

WEESP Zijn er onderwerpen waarover de meningen verder uiteenlopen dan het parkeren in Weesp? Oplossingen zijn er genoeg, maar vaak gedreven uit eigenbelang. Dat blijft toch botsen.

Klankbordgroepen, inwonersavonden en andere participatiemogelijkheden konden niet voorkomen dat er nog overal Weespers zijn die zeggen zich tot dusver niet gehoord te voelen in aanloop naar het parkeerplan. Bij de behandeling in de raadscommissie waren er drie insprekers. Tamara van Stroe stelde namens de horecaondernemersvereniging vragen over de opgeofferde parkeerplaatsen ten bate van terrassen en parkeerplaatsen voor elektrische auto's en fietsen. Rokus Gunnink van de nieuwe Stichting Bewonersbelangen Weesp pleitte ervoor dat bewoners altijd voorrang moeten krijgen. Hij betreurde het dat hij van zijn alternatieve parkeerplan zo weinig terugvindt.

Wijk Zuid

Veel van de parkeerproblemen worden verzacht met regulering. Nieuwe parkeerplekken komen er alleen rond het centrum. Vanuit de klankbordgroep liggen er voorstellen om 82 parkeerplaatsen te maken op de Draaierschans, het bastion in de Vest (einde Achtergracht). Ook op het circusterrein bij het Molenpad staan parkeervakjes ingetekend.

Molenpadbewoner Jord Jansen. "Er zijn in onze wijk 222 plekken gepland, waarvoor alle groen en onder meer een stukje UNESCO Werelderfgoed moet worden opgeofferd. En dat terwijl deze plekken veel verder liggen dan de norm van 100 meter", betoogde hij.

Over het thema parkeren schrijven we uitgebreid op WeesperNieuws Extra

'Geen computer te bekennen en de dokter schreef met hanenpoten'

'Een voorrecht dat we een stuk in het leven van onze patiënten mochten meelopen'

Huisartsenechtpaar Ser van Gaalen en Hanneke Lesterhuis gaat met pensioen. De patiënten worden overgenomen door Indra Wamelink. Zij gaat er haar eigen draai aan geven.

Vanaf links Hanneke Lesterhuis, Ser van Gaalen en Indra Wamelink. Foto: Marieke van Veen

WEESP Toen Ser van Gaalen en Hanneke Lesterhuis in 1991 de praktijk van dokter Blees overnamen, was er in het hele pand geen computer te bekennen. "En de beste man schreef ook nog eens met onleesbare hanenpoten", blikt Ser terug. Natuurlijk lag de prioriteit bij het behandelen van de patiënten, maar het digitaliseren van het patiëntenbestand en de dossiers stond ook hoog op het to-do-lijstje van het toen kersverse huisartsenpaar. Inmiddels is ook het archief volledig digitaal. Dat hoeft Indra straks niet mee te slepen.

Ser en Hanneke dragen de praktijk tussen kerst en oud en nieuw over. De eerste maanden ontvangt Indra haar patiënten nog aan de Zeeburgstraat, per 1 maart opent ze samen met Rebecca Cornelisse Huisartsenpraktijk Elise aan Stationsplein 30. "Het is heel fijn dat Ser en Hanneke hun zaken zo netjes op orde hebben. Ik draai nu bijna een jaar mee en heb al veel patiënten ontmoet, maar nog lang niet iedereen. Voor het opbouwen van een vertrouwensband zijn goed bijgehouden en goed toegankelijke dossiers onmisbaar."

De mensen, daar draait het allemaal om in een dokterspraktijk. Hanneke: "We hadden al eerder laten weten dat ons pensioen eraankwam, maar nu komt het wel heel dichtbij. De patiënten beginnen er vaak over en halen herinneringen op. Zo van: 'Jij hebt mijn stervende vader toen zo goed begeleid'. Hierdoor beseffen we pas echt wat een voorrecht het is dat we een stuk in het leven van deze mensen hebben mogen meelopen."

'Fijn dat mensen nu ook bij ons terechtkunnen met psychische klachten'

Ook voor Indra draait het huisartsenvak om het contact met mensen. Ze was arts op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, maar het stond haar steeds meer tegen dat haar werk alleen draaide om de diagnose. In 2007 maakte ze de overstap naar de huisartsenzorg en straks runt ze dus haar eigen praktijk. "Ik kan als huisarts de tijd nemen voor de mens achter de patiënt, zodat ik meer zicht kan krijgen op achterliggende oorzaken. We weten vandaag de dag dat veel klachten ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld zorgen en stress. Door samen naar de achterliggende oorzaak te zoeken, kunnen we erger - zoals een burn-out - hopelijk voorkomen."

De toenemende aandacht voor psychische klachten - al dan niet in combinatie met lichamelijke klachten - is een van de positieve veranderingen binnen de onder druk staande gezondheidszorg, vindt Ser. "Neem de opmars van de praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg. Ik vind het een prima ontwikkeling dat mensen nu bij hun eigen vertrouwde huisartspraktijk terechtkunnen met psychische klachten." Indra: "En het is trouwens ook zo dat lichamelijke klachten kunnen leiden tot geestelijke problemen. Omdat iemand dingen niet meer kan bijvoorbeeld - werken of voor de kinderen zorgen - en het daar heel moeilijk mee heeft. We kunnen mensen hier binnen de eerstelijnszorg steeds beter in begeleiden."

Appen of skypen met de dokter kan een ritje naar de praktijk schelen

Als nadelige verandering in de gezondheidszorg noemen de drie artsen unaniem de versnippering van de thuiszorg die als gevolg van de marktwerking is ontstaan. "Er wordt langs elkaar heen gewerkt, waardoor mensen soms niet de hulp krijgen die ze nodig hebben", zegt Indra. "Wij komen soms schrijnende situaties tegen", bevestigen Ser en Hanneke.

De praktijk die Ser en Hanneke in 1991 overnamen was een praktijk aan huis, gebruikelijk in die tijd. "En het was ook praktisch, met het huishouden en de kinderen. Maar als ik het over mocht doen zou ik liever net als Indra meer een scheiding tussen werk en privé willen hebben." Voor Indra is die scheiding een fietsroute van dertig minuten. Ze woont in de Watergraafsmeer. "Ik vind Weesp en de inwoners van Weesp heel leuk en ik voel me hier erg welkom, maar ik blijf - zeker voorlopig - in Amsterdam wonen."

Terwijl ze die afstand tussen wonen en werk enerzijds fijn vindt, zoekt Indra anderzijds naar vormen waarop ze er ook op andere manieren en momenten voor haar patiënten kan zijn. "Ik heb vier kinderen en weet dat een druk gezinsleven passen en meten is. Daarom gaan we met Elise ruimere openingstijden voeren. Ook kunnen mensen ons via de mail of WhatsApp een vraag stellen; dan kan ik op afstand hulp bieden en dat scheelt weer een ritje naar de praktijk. Verder overweeg ik bij uitzonderingen consulten via Skype. Bijvoorbeeld als een kind ziek wordt in het buitenland en de ouders met mij willen overleggen."

Hanneke luistert Indra geamuseerd aan. "Ze is zo enthousiast en bevlogen. Wij zijn heel blij met Indra als opvolger. Ze gaat er haar eigen draai aan geven, maar onze kernwaarden - echt contact met de mensen en laagdrempeligheid - zijn ook zaken waar zij aan hecht. Wij dragen onze patiënten met een gerust hart aan haar over."

Het afscheid van Ser van Gaalen en Hanneke Lesterhuis is vrijdag 28 december van 14.00 tot 18.30 uur in het theater van De Hogeweyk.

Hoelang blijft het werk op de huisartsenpost nog behapbaar?

Huisartsen en triagisten van de huisartsenpost roepen op alleen bij spoed te bellen

De huisartsenpost in Blaricum raakt overbezet, omdat veel mensen zonder ernstige klachten toch naar de spoeddienst bellen of langskomen.

Op de huisartsenpost werken zeven triagisten. Zij staan bellers rustig en doortastend te woord en stellen vast hoe spoedeisend de klacht is. Foto: Arno Massee

REGIO Vierhonderd contacten op een gemiddelde zaterdag is lang niet meer uitzonderlijk voor het team triagisten van de huisartsenpost. Rustig en doortastend zijn zij voortdurend in gesprek met de bellers. "Al onze vragen zijn bedoeld om erachter te komen wat voor klachten iemand heeft en hoe spoedeisend deze zijn", legt Irene Spaltman, teamleider en triagist uit.

"U heeft een stijve nek en voelt druk op uw hoofd?", herhaalt een van de zeven triagisten van dienst op de huisartsenpost vragend. "De lichtflitsen die u ziet, kunnen wijzen op migraine, maar de druk op uw hoofd is reden om u met voorrang te willen zien", luidt het vervolg op een bevestigend antwoord. "Is er iemand die u naar de huisartsenpost kan rijden?"

Ze heeft nog niet opgelegd of het volgende gesprek komt binnen. De coördinerend triagist, een paar bureaus verderop, houdt de werklijst bij. Het is twaalf uur en de afspraken lopen al door tot drie uur in de middag. "Wij maken afspraken met richttijden, maar iedereen komt op volgorde van urgentie aan de beurt", legt Spaltman uit. "Zorg laat zich niet plannen. Zeker niet op een spoeddienst. Het kan dus zijn dat een patiënt met minder urgente klachten langer moet wachten."
"We zijn géén huisartsenpraktijk", benadrukt ook huisarts en medisch hoofd van de huisartsenpost Wouter Blokhuis. "De huisartsenpost is bedoeld voor spoedeisende zorg. Als de klacht kan wachten, moeten mensen gewoon naar hun eigen huisarts gaan. Alleen dan kunnen wij deze vorm van spoedzorg overeind houden. Wie twijfelt of meer informatie wil, kan kijken op de onafhankelijke sites mijnkinderarts.nl en thuisarts.nl." Mensen willen niet meer wachten, zo merken de medewerkers van de huisartsenpost. De gevolgen van deze mentaliteit zijn verstrekkend, volgens Blokhuis. "Vorig jaar rond kerst stonden de patiënten buiten de post omdat er binnen geen plek meer was", blikt hij terug. "De beschikbaarheid van zorg komt dan echt in gevaar."

Limiet

De drukte rond de kerstperiode was vorig jaar enorm groot

Uitbreiden is geen optie, vult Renee van den Bosch, locatiemanager van de huisartsenpost, aan. "Alle huisartsen in de regio Gooi en Vechtstreek hebben al meerdere keren per maand dienst in de huisartsenpost en ook onze triagisten doen wat ze kunnen. Ik zie vaak dat zij hun pauze overslaan om alle telefoontjes te kunnen aannemen. Zorgpersoneel is niet zomaar te krijgen, we zitten echt aan onze limiet."

Triage

Triagisten zijn buitengewoon goed opgeleid in hun vak

Ondanks de hoge belasting doet Spaltman het werk graag. Zij is verpleegkundige en heeft de extra opleiding van een jaar voor het triagistendiploma gevolgd. "Het werk is verantwoordelijk, afwisselend en het geeft voldoening als iemand zich goed geholpen voelt", zegt ze vol overtuiging. De huisartsenpost heeft rond de 60.000 contacten per jaar, 35% van de telefoontjes handelen de triagisten zelf af. De regie-arts van dienst fiatteert hun notities. Als het nodig is, wordt de patiënt teruggebeld, maar vaak komt dit niet voor. "Als huisartsen zijn wij opgeleid om een diagnose te stellen en een behandelplan te maken", verklaart Blokhuis.
"Wij hebben minder expliciet in de opleiding meegekregen om telefonisch op een doorwrochte manier een situatie helder te krijgen. Triagisten zijn specifiek getraind op heel goed luisteren." Het medisch hoofd van de huisartsenpost benadrukt dan ook de kundigheid van de triagist. "Het is twee voor twaalf in de zorg. Zonder triage blijft er nog minder tijd over voor de echt spoedeisende situaties", klinkt het beslist. "Daarom moeten de mensen ook altijd eerst de huisartsenpost bellen, zodat de triagisten hun werk kunnen doen. Alleen dan kunnen wij goede zorg, op de goede manier én de goede plek garanderen."

Burgemeesters over bedreigingen: 'zeer zorgelijk' en 'niet te licht over denken'

Extra geld nodig om burgemeesters te ondersteunen in strijd tegen criminelen

Burgemeester Van Bochove in zijn werkkamer. Foto: André Verheul

REGIO Twee derde van het aantal burgemeesters in de provincie Noord-Holland heeft weleens te maken met bedreiging, blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Ook burgemeesters in het Gooi kunnen erover meepraten, hoewel ze het niet willen vergelijken met de situatie van hun Haarlemse collega Jos Wienen.

Wienen wordt wegens ernstige bedreigingen streng bewaakt en moest zelfs onderduiken. De burgemeesters in onze regio leven erg met hem mee en kunnen zich een beetje voorstellen in welke situatie hij zit. "Het is zeer zorgelijk", zegt Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren, over de bedreiging van zijn collega. Zelf had hij als burgemeester van Heerhugowaard in het verleden ook bewaking voor de deur. Dat was nodig nadat hij een woonwagen weg had laten slepen. "Dat is heel beroerd."

Sicko Heldoorn, burgemeester van Huizen, maakte het in een vorige functie mee dat hij op zijn werkkamer werd aangevallen door een verward persoon. "Je schrikt er even heel erg van." Bas Jan van Bochove, waarnemend burgemeester van Weesp, vindt dat de bedreigingen aan het adres van burgemeesters niet te licht moeten worden opgevat. "Het heeft verstrekkende gevolgen voor je leven." Hij kreeg eerder in zijn politieke carrière een bedreiging die tot beveiliging leidde. Hij was daar laconiek over, maar tegenwoordig zou hij daar anders mee omgaan. "Het was een andere tijd, tegenwoordig is het veel extremer."

'Op social media voortdurend met de grond gelijk gemaakt'

NH Nieuws sprak ook met Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum. Hij zegt zelf geen ervaring te hebben met serieuze bedreigingen vanuit het criminele milieu, maar merkt wel dat inwoners hem sneller rechtstreeks aanspreken. "Ze zeggen dan: 'ik weet waar je woont.' Kennlijk hoort dat erbij. Op social media word ik voortdurend met de grond gelijk gemaakt, maar dat moet je van je af laten glijden." Hij moet ook regelmatig op zijn tong bijten om geen reacties uit te lokken.

Meer agenten

Om de toenemende vermenging van boven- en onderwereld een halt toe te roepen, zijn er volgens Broertjes meer agenten nodig. Hij doet dan ook een oproep aan het kabinet om extra geld uit te trekken om de burgemeesters ondersteuning in de strijd tegen criminelen te bieden.

'Steun van burgers'

Elsevier Weekblad heeft 'de burgemeester' uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar 2018. Volgens de redactie is er geen publieke ambtsdrager die letterlijk zo onder vuur ligt als de burgemeester. Volgens hoofdredacteur Arendo Joustra van het weekblad verdienen burgemeesters juist de steun van hun burgers. ''Hopelijk draagt deze uitverkiezing tot Nederlander van het Jaar daaraan bij.''

Van volle winkels en van volle kerken

Wie denkt te begrijpen waar het met Kerstmis allemaal om gaat?

Zo'n 25 jaar geleden schreef pastor Jan Divendal voor ons een verhaal over de moderne kersttijd. Hij stuitte er onlangs op en zond het ons opnieuw. Het is nog altijd actueel.

Franciscus van Assisi was een van de eerste fans van kerst. Foto: Pixabay

WEESP Een doordeweekse ochtend in december. Het regende en waaide. Over het water kwam iemand aan die zich op zijn Amerikaans Santa Claus noemde, of op zijn Hollands Kerstman. Dat met Kerstmis feest gevierd wordt vanwege de geboorte van Jezus van Nazareth, was hij vergeten. Hij had wel wat cadeautjes bij zich, maar alleen voor grote en kleine mensen die zelf al zo veel hebben.

Toen, bij dat eerste kerstfeest, was dat anders. Drie wijze mannen uit het oosten, koningen noemen wij hen, kwamen bij het pasgeboren kind met goud, wierook en mirre: koninklijke eerbewijzen voor iemand die zelf niets had dan een kribbe om in te liggen, een lieve vader en moeder, een os en een ezel en wat schapen die zorgden dat het in die grot op de velden van Bethlehem niet te koud werd. Zij hadden een ster gezien en kwamen bij het kind dat alles weg zou geven aan mensen die niets hebben. Want wie deelt wat hij heeft, is waard dat hij leeft. En, hoe meer mensen kunnen delen, des te gelukkiger worden ze.

Kerstmis (=Christus-mis) werd in de jonge kerk niet gevierd. Voor het joodse volk waren geboortedagen niet zo belangrijk. Je vierde je naamdag zoals zo veel volkeren rond de Middellandse Zee dat tot op de dag van vandaag doen. Hét grote feest in de jonge kerk - geworteld in het Jodendom - was Pasen, het feest van de bevrijding uit de Egyptische slavernij, het opgaan naar het beloofde land. Op de laatste avond van zijn leven vierde Jezus Pasen met zijn vrienden en hij vroeg hen: blijf dit doen, om mij te gedenken.

Foto: Pixabay

Christus het licht van de wereld, het begin van de winter zijn geboortedag

Pas in de vierde eeuw - toen de jonge kerk in Rome onder keizer Constantijn officieel erkend werd (en helaas haar joodse wortels begon te verliezen) - groeide de behoefte aan een kerkelijk feest in Rome tegen het heidense zonnewendefeest in. De Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon van de Romeinen, moest een christelijke tegenpool hebben. En de evangelist Johannes had Christus toch het licht van de wereld genoemd… Vandaar rond het begin van de winter, op 25 december, zijn geboortedag.

Eeuwenlang heeft dit feest nog niet de grote betekenis die velen er nu aan geven. In de oosterse kerken valt nog steeds alle nadruk op 6 januari, het feest van de Openbaring des Heren, God die zijn liefde en goedheid laat zien aan drie wijzen en aan alle mensen tot aan de grenzen der aarde.

Vond de witte kerst zijn oorsprong in de koude winters van Umbrië?

Franciscus van Assisi

Wij zijn al aan het begin van de dertiende eeuw als de cultuur gaat groeien die wij tot op heden rond Kerstmis kennen. Franciscus van Assisi, de grote heilige die zo onder de indruk was van Gods goedheid en nederigheid, wilde met eigen ogen zien hoe menselijk, klein, zwak en nederig God is. Zijn enthousiasme voor Kerstmis gaat zover, dat hij de keizer wil vragen een wet uit te vaardigen die alle burgemeesters en burchtheren oplegt met Kerstmis mensen op pad te sturen om overal op de buitenwegen graan uit te strooien, zodat op deze hoge feestdag ook de leeuweriken en andere vogels genoeg te eten hebben. Uit eerbied voor de Zoon van God, die Maria tussen os en ezel in een kribbe legde, moet iedere broeder os en iedere broeder ezel genoeg hooi gegeven worden. Vooral echter moeten de rijken bezorgd zijn om de armen. "Op zulk een dag moet de overdaad een behoefte en een plicht tegelijk zijn, zowel voor de mensen als voor de dieren."

Witte kerst en kerstbomen

Zo is Franciscus met zijn liefde voor het pasgeboren kind met Kerstmis in feite de oorsprong van de vele schilderingen, fresco's beeldhouwwerken en kerststallen, voorstellingen door mensen gemaakt van de geboorte in Bethlehem. De sneeuw en de voorstellingen van een 'witte' kerst - tot in de tropen toe! - vinden misschien wel hun oorsprong in de koude winters van Umbrië in de dertiende eeuw. En de kerstboom, tot ons gekomen met de liederen uit de Duitse romantiek van de negentiende eeuw, heeft misschien zijn wortels al in de bergen van Umbrië, te midden van de cipressen en pijnbomen. Bomen die groen blijven bij de strengste kou, voorboden van de nieuwe lente, het nieuwe begin dat op de winter volgt. Bomen die tot in de beeldhouwwerken aan de kathedralen van Umbrië en Toscane zijn terug te vinden.

Al die eeuwen en jaren die achter ons liggen hebben hun invloed gehad op onze viering van Kerstmis nu. Voor sommigen is het dé dag geworden waarop je elkaar cadeautjes geeft. En die Kerstman blijft maar denken dat hij daarom reden van bestaan heeft. De meeste kerken zijn op kerstavond te klein, want veel mensen voelen dat ze daar moeten zijn: de mooie muziek, de lichtjes en de warmte brengen een gevoel teweeg dat je maar moeilijk kunt beschrijven. Weer anderen hebben iets van: het hele jaar kom ik er niet, waarom dan die ene avond wel. "Na Kerstmis praten we weer over Bosnië", zeiden Koot en Bie ooit in november en ze vertolkten onze onmacht tegenover honger en geweld. Zingen van 'vrede op aarde' lukt misschien ook het best als je niet te veel nadenkt bij wat je zingt.

Of blijft Kerstmis voor ons toch het feest waarop we vieren dat God is mens geworden. Zijn vrede en zijn liefde kregen menselijke vormen in het pasgeboren kind in de velden van Bethlehem. Franciscus had dat door en hij vond zijn weg van brengen en delen en van vrede op aarde. De ezel met zijn mensengezicht uit de kathedraal van Autun lijkt ook wel te begrijpen waar het met Kerstmis allemaal om gaat. Nu wij nog! Vrede en alle goeds!

Een boeiende avond met arts, filosoof en auteur Bert Keizer

Alzheimer Café Weesp

Schrijver en columnist Bert Keizer was jarenlang verpleeghuisarts.

WEESP Het Alzheimer Café Weesp heeft donderdag 3 januari Bert Keizer te gast. Keizer is specialist ouderengeneeskunde, schrijver en filosoof. Recent maakte hij de overstap naar de Levenseindekliniek. Hij schrijft columns voor Trouw en Medisch Contact.

Het Alzheimer Café in hotel 't Hart van Weesp is een maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Alzheimer en hun naasten. Elke editie is er een andere spreker of thema en zo nu en dan een muziek- of toneelvoorstelling. Het café biedt bezoekers een combinatie van informatie, even ertussenuit en lotgenotencontact.

Bert Keizer was tot 2004 verpleeghuisarts in Amsterdam. Zijn doorbraak als schrijver kwam in 1994 met 'Het refrein is Hein', een zeer openhartige schets van gebeurtenissen in een verpleegtehuis, inclusief stukken over euthanasie en hulp bij zelfdoding die nogal wat stof deden opwaaien, maar die door artsen over het algemeen als zeer reëel worden beoordeeld.

Hij schuwt niet om over de emoties van de patiënt, maar ook over die van de dokter uit te weiden. Hij heeft ook een klinische en volgens sommigen pessimistische kijk op zin en onzin in de gezondheidszorg en geneeskunde. Zijn stukjes over het verpleegtehuis, waar veel leed is en de dood nooit ver weg, werden hem niet altijd in dank afgenomen. In 2004 werd hij zelfs op non-actief gesteld door zijn werkgever.

Bert Keizer schrijft een column in het artsenblad Medisch Contact onder de titel 'Zonder handschoenen' en heeft een wekelijkse column in dagblad Trouw. Volgens Ton Koot van de organisatie is Keizer een gepassioneerd en goed spreker, die garant staat voor een mooie start van een nieuw jaar alzheimercafés. Aanvang: 19.30 uur, entree gratis.

Aanmelden voor kerstinloop

De kerstinloop van 2016.

WEESP Met kerst alleen? Nee, kerst vier je samen! Dat vinden de diaconieën van de Grote Kerk en de Parochie van Levend Water. Zij houden ook deze kerst een kerstinloop.

Eerste kerstdag (dinsdag 25 december) wordt de tafel gedekt in het Lichthuis aan het Waagplein. Jong of oud, alleen, samen of met de hele familie: iedereen is van harte welkom.

Om 12.00 uur begint de inloop met een hapje en een drankje. Na een gezellige middag met muziek, spelletjes, het kerstverhaal en een bingo is er van 17.00 tot 19.00 uur een kerstdiner.

De kerstinloop is een initiatief van de diaconieën van de Grote Kerk en de Parochie van Levend Water. Aanmelden graag zo snel mogelijk bij Annelies Westra: 06-28504580. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wie wint de Grote-dit-was-2018-quiz?

Foto: Gerard Overmars

WEESP Eigenlijk doet positief of negatief nieuws er niet toe in de Grote-dit-was-2018-quiz van de City of Wesopa. Het nepnieuws halen de deelnemers er vast zo uit en verder wordt het een avond vol o ja's, doordenkers en antwoorden die er gewoon uitfloepen. Quizmaster dit keer is René van Veen. Datum: vrijdag 28 december, 20.30 uur. Inschrijven via cityquiz@wesopa.nl.

32 / 40

Nijntje-spelletjes in sportcentrum de Zandzee.

zaterdag 22 december

Visagie & haarstyling demo

Indisha, pure cosmetics & co 11:00 uur

Tip voor de feestdagen! Laat je opmaken, krijg antwoord op vragen of tips over visagie om zelf thuis aan de slag te gaan! Reserveer een plek bij onze 'huis'-visagisten Ralph en Sara gratis voor een half uur. Bellen naar 035-691 0883.

zondag 23 december

Festival of Lessons and Carols

Wilhelminakerk 10:30 uur

A Festival of Lessons and Carols met vocaal ensemble Voices, koperkwartet en Bram Brandemann op orgel.

Kerststallen expositie met activiteiten

Doopsgezinde Kerk 12:00 uur

Kom kerststallen bekijken en beleven! Van alles te doen: knutselen, verhalen luisteren of stap in een levende kerststal. De koffie of thee met iets lekkers staat klaar. Toegang is gratis, donatie voor SchuldHulpMaatje is welkom.

maandag 24 december

Seniorencafé

Brasserie Stokjes en Lepel 10:30 uur

De laatste ASGM Seniorencafé 'Gezelligheid kent geen tijd' van dit jaar. Ook niet-ASGM-leden zijn welkom. Consumpties voor eigen rekening. De gastvrouwen Lidemey en Pépé verwachten u.

Visagie & Haarstyling

Indisha, pure cosmetics & co 11:00 uur

Wil je extra mooi voor de dag komen met de feestdagen? Reserveer een plek bij onze 'huis'-visagisten Ralph en Sara. Je wordt opgemaakt, krijgt antwoord op je visagievragen en tips om zelf thuis aan de slag te gaan! Een half uur per persoon gratis. Bellen naar 035-691 0883.

Kerstballenspel

Sportcentrum de Zandzee 14:00 uur

Kerstballenspel met welke kerstboom hangt het snelste vol? Voor alle leeftijden. Deelname is gratis; je betaalt enkel toegang tot het zwembad.

Kerstnachtdienst

Wilhelmina Kerk 21:30 uur

Kerstnachtdienst begint om 22.00 uur in de Wilhelminakerk. Inloop vanaf 21.30 uur.

dinsdag 25 december

Eerste Kerstdag Feestelijke Lunch

Wijkpost De schakel 11:30 uur

Als alles gesloten is, is De Schakel open. Iedereen is welkom om op eerste kerstdag te komen genieten van een feestelijke lunch. De lunch is gratis.

woensdag 26 december

Stadswandelen Vesting Naarden

Bezoekerscentrum Naarden 12:30 uur

De stadsgidsen van Vereniging Vestingstad Naarden staan weer klaar voor een interessante wandeling door de stad en over de wallen. Start vanaf de Utrechtse Poort. Volwassenen 3 euro, kinderen tot twaalf jaar gratis.

Kerst-orgelconcert

Grote Kerk Naarden 15:30 uur

Kerstorgelconcert door Wybe Kooijmans.

donderdag 27 december

Nijntje spelletjes

Sportcentrum de Zandzee 11:00 uur

Leuke spelletjes voor de allerkleinsten tot en met vijf jaar. Deelname is gratis; je betaalt enkel de toegang tot het zwembad.

vrijdag 28 december

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum 10:00 uur

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets en smartphones gratis te beantwoorden.

t Bussums GeheugenHuis

Wijkcentrum Uit Wijk 10:00 uur

Een ontmoetingsplek voor en door mensen met (beginnende) geheugenproblemen en/of mantelzorgers. Er worden spellen gespeeld zoals geheugenspellen, er zijn creatieve activiteiten, gezellig samen koffiedrinken en lunchen met elkaar. Meer informatie: elindhout@versawelzijn.nl.

Verrassingsactiviteit

Sportcentrum de Zandzee 14:00 uur

De activiteit is nog even geheim. A-diploma is wel verplicht. Deelname aan de activiteit is gratis; je betaalt enkel toegang tot het zwembad.

maandag 31 december

Samen oliebollen eten

WOC Bellefleur 10:00 uur

Tot 12.00 uur kunt u terecht voor een terugblik op het oude jaar met een heerlijke oliebol. Meer informatie op www.wocbellefleur.nl.

dinsdag 1 januari

Oefengroep Nederlandse Taal

Buurtcentrum Uit-Wijk 10:00 uur

Spreken, lezen, schrijven en/of grammatica oefenen met Nederlandse vrijwilligers. Iedereen is welkom. Gratis deelname. Info: Esther Lindhout, 06-27025703 of Elindhout@versawelzijn.nl.

Digi-café SeniorWeb

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Naarden 10:00 uur

Elke eerste dinsdag van de maand zitten de computerdeskundigen van SeniorWeb klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets en smartphones gratis te beantwoorden.

woensdag 2 januari

Spieghelcafé

Spieghelkerk 10:00 uur

Het Spieghelcafé is de 'huiskamer van het Spieghel', gelegen direct achter de Spieghelkerk. Loop even binnen voor een praatje en kopje koffie.

Nijntje Spelletjes

Sportcentrum de Zandzee 11:00 uur

Leuke spelletjes voor de allerkleinsten tot en met vijf jaar. Deelname aan de activiteit is gratis; je betaalt enkel toegang tot het zwembad.

Fitstap trainingen Gooische Meren

WOC Bellefleur 19:00 uur

Fitstap is een nieuw, uniek beweegprogramma. Met Fitstap voel jij je in twaalf weken (weer) fit en vitaal. Daarbij staat een gezonde geest in een vitaal lichaam centraal en daarmee gaan wij je helpen. Fitstap is er voor elke conditie. Stel je vraag aan FitStapcoach, Tineke 06-53315736 of kijk op www.fitstap.nl.

donderdag 3 januari

WerkZoekersServicePunt

WOC De Palmpit 9.00 uur

Palmpitspreekuur op afspraak voor alle vragen rond studiekeuze, stage, leerwerkplek, vrijwillig en betaald werk. Bel voor afspraak 06-40414560. Voor langere hulp biedt WerkInJeEigenWijk het inzetten van onze kansenanalyse en werkVINDsoftware.NU met gratis vacatures.

SportMIX Bussum

Sportcentrum de Zandzee 9.30 uur

Een sportief evenement in Sportcentrum de Zandzee voor de jeugd van zes tot en met twaalf jaar. Workshop judo en klimmen, knotshockey etc. Voor 5,50 euro meedoen. Zwemmen is op een andere dag. Aanmelden via: p.compter@buurtsportcoachgooisemeren.nl (naam en leeftijd).

Actief op de been blijven

WOC Spieghelwijck 10:00 uur

Heb je het gevoel dat je instabieler bent of struikel je weleens? Kom naar de informatieochtend en de daaropvolgende trainingen om op de been te blijven. Voor info: Anouck Dingemans 06-21363918.

Spreekuur Administratie voor Elkaar

Wijkcentrum Uit Wijk 10:00 uur

Wekelijks spreekuur Administratie voor Elkaar. Voor allerlei vragen over administratie en diverse (gemeentelijke) formulieren, uitleg en hulp bij het invullen. Vragen over toeslagen en andere financiële regelingen.

Kerstrace

Sportcentrum de Zandzee 14:00 uur

Kerstrace waarbij A-diploma verplicht is. Wie is de snelste kerstman? Deelname aan de activiteit is gratis; jet betaalt enkel toegang tot het zwembad.

Spreekuur Administratie voor Elkaar

SCAN 14:00 uur

Administratie voor Elkaar; wekelijks inloopspreekuur voor hulp bij administratie, uitleg van formulieren en hulp bij het invullen, vragen over toeslagen en gemeentelijke en financiële regelingen.

vrijdag 4 januari

Verrassingsactiviteit

Sportcentrum de Zandzee 14:00 uur

Verrassingsactiviteit. A-Diploma is verplicht. De activiteit is nog even geheim. Deelname aan de activiteit is gratis; je betaalt enkel de toegang tot het zwembad.

zaterdag 5 januari

Demonstratiedag Slowjuicen

Slowjuice.nl 10:00 uur

Tot 13.00 uur is iedereen welkom om het assortiment te komen bekijken, de slowjuicers zelf te testen en het zelfgeperste sapje te proeven. Groente en fruit is volop aanwezig. Je kunt ook eigen groente en fruit meenemen. Medewerkers kunnen assisteren.

maandag 7 januari

Brainstorm Café - NAH

Wijkcentrum Uit Wijk 12:00 uur

Niet-aangeboren hersenletsel? Kom naar het Brainstorm Café. Je kunt je lunch meenemen, wij zorgen voor een drankje. Meer informatie: BrainstormNAH@gmail.com, 06-25108102 (Jacqueline).

Kinderkoren

De Gooische Muziekschool 16:00 uur

Hou jij van zingen, kom dan bij onze kinderkoren! We beginnen op 7 januari met de nieuwe dirigente Agnes van Laar en werken toe naar een einduitvoering in het Singer Theater op 15 juni. Gaaf! Geef je op via www.degooischemuziekschool.nl.

dinsdag 8 januari

Oefengroep Nederlandse Taal

Buurtcentrum Uit-Wijk 10:00 uur

Spreken, lezen, schrijven en/of grammatica oefenen met Nederlandse vrijwilligers. Iedereen is welkom. Gratis deelname. Info: Esther Lindhout, 06-27025703 of Elindhout@versawelzijn.nl.

woensdag 9 januari

Spieghelcafé

Spieghelkerk 10:00 uur

Het Spieghelcafé is de 'huiskamer van het Spieghel', gelegen direct achter de Spieghelkerk. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie tot 11.30 uur. De toegang is gratis.

Fitstap trainingen Gooische Meren

WOC Bellefleur 19:00 uur

Fitstap is een nieuw, uniek beweegprogramma. Met Fitstap voel jij je in twaalf weken (weer) fit en vitaal. Daarbij staat een gezonde geest in een vitaal lichaam centraal. En daarbij gaan wij je helpen. Fitstap is er voor elke conditie. Stel je vraag aan FitStapcoach Tineke 06-53315736. Www.fitstap.nl.

donderdag 10 januari

Nieuwjaarsreceptie

WOC Bellefleur 15:00 uur

Het is weer de jaarlijkse gezellige nieuwjaarsreceptie met een gratis hapje en een drankje.

Volk van God en een Beloofd Land?

Spieghelkerk 20:00 uur

De hoofdstroom in het christendom claimt dat de eretitel 'volk van God' van joden overgegaan is op christenen. Maar wat als er nooit een 'vervangingstheologie' in de christelijke traditie geweest is?

35 / 40

Burgemeesters over bedreigingen: 'zeer zorgelijk' en 'niet te licht over denken'

Extra geld nodig om burgemeesters te ondersteunen in strijd tegen criminelen

Ook burgemeesters in het Gooi kunnen meepraten over bedreigingen, hoewel het niet te vergelijken is met de situatie van hun Haarlemse collega Jos Wienen.

'Het is zeer zorgelijk', zegt Han ter Heegde over de bedreiging van zijn Haarlemse collega. Foto: Bob Awick

REGIO De burgemeesters in onze regio leven erg met mee met hun Haarlemse collega Jos Wienen. Wienen wordt wegens ernstige bedreigingen streng bewaakt en moest zelfs onderduiken. Twee derde van het aantal burgemeesters in de provincie Noord-Holland heeft weleens te maken met bedreiging blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

"Het is zeer zorgelijk", zegt Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren, over de bedreiging van zijn collega. Volgens hem kan uiteindelijk ook het functioneren van de burgemeester daar onder gaan lijden als het te lang duurt, zeker als het ook het privéleven raakt. Zelf had hij als burgemeester van Heerhugowaard in het verleden ook bewaking voor de deur. Dat was nodig nadat hij een woonwagen weg had laten slepen. "Dat is heel beroerd."

Sicko Heldoorn, burgemeester van Huizen, maakte het in een vorige functie mee dat hij op zijn werkkamer werd aangevallen door een verward persoon. "Je schrikt er even heel erg van."

Bas Jan van Bochove, waarnemend burgemeester van Weesp, vindt dat de bedreigingen aan het adres van burgemeesters niet te licht moeten worden opgevat. "Het heeft verstrekkende gevolgen voor je leven." Hij kreeg eerder in zijn politieke carrière een bedreiging die tot beveiliging leidde. Hij was daar laconiek over, maar tegenwoordig zou hij daar anders mee omgaan. "Het was een andere tijd, tegenwoordig is het veel extremer."

NH Nieuws sprak ook met Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum. Hij zegt zelf geen ervaring te hebben met serieuze bedreigingen vanuit het criminele milieu, maar merkt wel dat inwoners hem sneller rechtstreeks aanspreken. "Ze zeggen dan: 'ik weet waar je woont'. Kennelijk hoort dat erbij. Op social media wordt ik voortdurend met de grond gelijk gemaakt, maar dat moet je van je af laten glijden." Hij moet ook regelmatig op zijn tong bijten om geen reacties uit te lokken.

Meer agenten

Om de toenemende vermenging van boven- en onderwereld een halt toe te roepen, zijn er volgens Broertjes meer agenten nodig. Hij doet dan ook een oproep aan het kabinet om extra geld uit te trekken om de burgemeesters ondersteuning in de strijd tegen criminelen te bieden.

Steun van burger

Elsevier Weekblad heeft 'de burgemeester' uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar 2018. Volgens de redactie is er geen publieke ambtsdrager die zo onder vuur ligt als de burgemeester. Volgens hoofdredacteur Arendo Joustra van het weekblad verdienen burgemeesters juist de steun van hun burgers. ''Hopelijk draagt deze uitverkiezing tot Nederlander van het Jaar daaraan bij.''

Veel activiteiten in kerstvakantie bij Bussum op IJs

Genieten op de ijsbaan. Foto: Bob Awick

BUSSUM In de kerstvakantie hoef je niet op de bank te hangen en je te vervelen. Bij Bussum op IJs zijn veel activiteiten voor jong en oud. Vanavond (vrijdag 21 december) is het feest met om 20.00 uur livemuziek van de band Beracat met pop en rock tot de jaren 80 en 90 en actuele muziek.

De baan is elke dag open, ook tijdens de feestdagen, en iedereen kan komen schaatsen om even lekker buiten te zijn.

Ook organiseert Bussum op IJs verschillende activiteiten, zoals voor kinderen vanaf zes jaar het kabouterschaatsen.
Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag is er kerstkabouterschaatsen in de ochtenduren. Kinderen die nog niet kunnen schaatsen, kunnen een driedaagse schaatscursus in de vakantie volgen. De leiding is in handen van instructeurs van Duo Sport.

Clinic
Op maandag 31 december is er een ijshockeyclinic op de schaatsbaan voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Verder is er nog geregeld curling en zaterdagavond is het discoschaatsen.

IJstijd
Op donderdag 27 december is de 'IJstijd' met een dag vol ijsplezier met onder andere de Croky IJspret Cup, schaatsclinic met Yvonne van Gennip, racen op een ijsfiets en er staan wintergerechten klaar.

Kinderbingo
Op woensdag 2 januari is er voor de kinderen een bingo. Kom met je vriendjes naar de ijsbaan voor een gezellige middag. En op vrijdag 4 januari worden alle tafels bij elkaar geschoven voor de kaasfondue met een optreden van coverband RAM! Bussum op IJs wordt op zondag 6 januari afgesloten met een gezellig dweilfeest.

Voor informatie en inschrijvingen kijk op www.bussumopijs.nl.