BussumsNieuws

30 november 2016

BussumsNieuws 30 november 2016


Een sociale huurwoning voor alle statushouders

GOOISE MEREN - Alle statushouders die de gemeente moet huisvesten krijgen een sociale huurwoning. De woningcorporaties zien geen onoverkomelijke barrières om aan de opgave vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te voldoen.

Inmiddels is bekend dat voor 2017 nog 'slechts' 43 erkende vluchtelingen een huurwoning nodig hebben. Door dit lage aantal heeft de gemeente besloten dat urgente maatregelen zoals het plaatsen van tijdelijke woonunits voorlopig niet nodig zijn. Uit overleg tussen gemeente en woningcorporaties blijkt dat het relatief kleine aantal statushouders gemakkelijk aan een woning geholpen kan worden.
Tot voor kort zag het er echter niet zo rooskleurig uit. De gemeente werd geconfronteerd met een grote toestroom van statushouders naar Gooise Meren. En dus werd er gekeken of er snelle oplossingen konden komen om de huisvesting te versnellen. De politiek wilde hiermee voorkomen dat de lokale woningzoekenden werden benadeeld. Dus kwam men onder andere met het idee om tijdelijke woonunits zoals containers te plaatsen. Nu blijkt dat dit plan voorlopig in de ijskast kan.
Het afgelopen jaar moest Gooise Meren 143 statushouders aan een woning helpen. Aan het eind van dit jaar zijn hiervan al 131 statushouders aan woonruimte geholpen. De resterende 12 personen zullen volgend jaar onderdak krijgen.

College en gemeente Gooise Meren bijna één jaar

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren bestaat nu bijna een jaar. De komende tijd blikken alle leden van het college van burgemeester en wethouders achteruit en vooruit.

Het bestuur is bijna een jaar bezig. Waar zijn de wethouders allemaal mee bezig? Hoe vinden zij het gaan tot nu toe? Wat kan er beter? Waar liggen de valkuilen en de kansen?

Wethouder Hendrik Boland verzorgt de aftrap van deze nieuwe serie verhalen. Hij denkt dat hij nog een stuk zichtbaarder kan zijn in de samenleving en ook het wijkwethouderschap moet meer vorm gaan krijgen. Trots is hij op hoe de fusie is verlopen en dat de begroting op orde is. Boland verheugt zich op de grote bouwprojecten in zijn portefeuille zoals Bensdorp en het KNSF-terrein.

Lees zijn hele verhaal op pagina 12 en 13 in deze krant.

Ruim 200 cadeautjes voor de Voedselbank

Leerlingen hadden het nieuwe speelgoed ingezameld. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Een berg met ruim 200 cadeautjes. Dat was het resultaat van de Sinterklaas speelgoedactie van de Juliana Daltonschool. Gisteren nam de Voedselbank Naarden/Bussum ze in ontvangst.

De cadeautjes werden meegebracht door leerlingen van de school en zijn bestemd voor kinderen uit gezinnen die aangewezen zijn op de Voedselbank. De school koos bewust voor nieuw speelgoed. Ook worden er vaker inzamelingsacties gehouden. "Om leerlingen bewust te maken dat andere kinderen het minder goed hebben", aldus directeur Jeanne de Vaal.

100

doelpunten heeft voetballer Dico Knevel voor het eerste elftal van BFC gemaakt

In hedendaags Nederlands: De vurige kolom of de vuurkolom, die in het Bijbelboek Exodus wordt genoemd. Uitgever Jacob Aerts Colom noemde zijn huis en zijn uitgeverij zo. Dit boek is een 'Atlas, Klaer Vertoonende in vijftich onderscheydene Curieuse Caarten de XVII Nederlantsche Provincien'.

Dus ongeveer het huidige België en Nederland. Wat opvalt in dit boek, waarvan de details het beste met een vergrootglas bekeken kunnen worden, is de ruimte, de beslotenheid van de dorpen en steden en de natuur, die in veel gevallen nog vrij spel heeft. Zo is er een kaart van de in 1627 drooggelegde Bijlmermeerpolder, toen Byllemer-Meer geheten, verdeeld in 28 kavels onbebouwde grond.
Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1660 door Jacob Aertsz Colom. Aan de vijftig prenten en platen gaan 17 bladzijden tekst met illustraties vooraf van Marcel Kuiper. Samenstelling: Rob Kersbergen. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer 2008. Gebonden langwerpig boek; als nieuw. De oorspronkelijke atlas kost antiquarisch duizenden euro's.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 16 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 ds. V.C. Lindenburg en 19.30u. ds. V.C. Lindenburg Vesper; Naarderheem 10.30u.mw. pastor M.H.J. Potjer
*RK St. Vituskerk 09.30u. Eucharistie pastoor M. Costa; za. 03/12 17.30u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u. en 17.00u. ds. D. Bos

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00u. Eucharistie pastoor C. Fabril; za. 03/12 17.00u. Vesper
*RK St. Jozefkerk 10.00u. Communieviering parochianen
*PGB Wilhelminakerk gezamenlijke dienst in Verlosserkerk
*PGB Verlosserkerk 10.00u. mw. ds. H.W. van Beelen
*PGB West W. de Zwijgercollege 10.30u. mw. L. Weima
*PGB Sion W. de Zwijgercollege 08.55u. ds. P. Veerman en 17.00u. ds. H.E. Dankers
*Remonstranten N-B 10.30u. ds. F. Knoppers
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30u. dr. H. Siebrand
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30u. ds. A.J. Noord
*Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi 10.00u. ds. K. van der Horst
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00u. ds. W. Verdonk
*Apostolisch Genootschap 09.30u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00u. Gezinsdienst; do. 08/12 10.00u. Mensenwijdingsdienst

When Henri meets Harry

Het belangrijkste eerst. Dochter Stéfanie heeft mij mijn derde kleinkind geschonken. Het kereltje heet heel mooi Noël Roger en was bijna 8 pond. Ging allemaal moeilijk, maar moeder en kind zijn nu weer lekker thuis en maken het goed.

Nu Henri en Harry. Ik grossier zo'n beetje in de Harry's en dit keer is deze Harry wel degelijk die van de foto's en ook wonend op de Hilversumse Meent. Henri is een tanige tachtiger en heet eigenlijk Henk. Woont bij mij om de hoek en heeft zich ontwikkeld tot groot verzamelaar van fietsdingen, militaria en oud gereedschap. Harry Foto woont hemelsbreed zo'n 800 m. verderop maar kent Henk niet. Toch kwamen ze (virtueel) bij elkaar. Henk komt vaak in de garage neuzen. Een week of twee geleden kreeg ik van Harry-van-de Meent een doos met afgedankte spullen om ermee te doen wat ik wilde. Er lag echter ook een zogeheten booromslag bij. En ik weet dat Henri, die eigenlijk Henk heet, gek op die dingen is. Het instrument zag er niet uit. Met foute verf lelijk beschilderd en hier en daar een deuk van oneigenlijk gebruik. Twee dagen later ontving ik de foto. Henk pakt de zaken altijd rigoureus aan en wederom was ik verbijsterd over het resultaat van zijn arbeid. Het gereedschap bleek ergens uit 1950 te dateren en in Sheffield te zijn gemaakt. Henk noemt het dan ook "een aanwinst voor de collectie". En via Flickr, de wereldsite voor de verzamelaar, is de booromslag al heel wat keren o.a. in Amerika bekeken en geprezen. Hoe blij kun je worden van eenvoudige zaken!

Weerbericht

Overwegend droog, eerst vrij zacht, geleidelijk kouder
Dankzij een Noord-Europees hogedrukgebied deed de zon goede zaken. Met een oostenwind kwam het tot matige vorst. Het novemberwintertje blijkt een speldenprik. Het hogedrukgebied trekt langzaam zuidwaarts. Daardoor nu bij ons een westenwind met zachte en vochtige lucht. De neerslagkans blijft klein. Vanaf het weekeinde gaat de temperatuur geleidelijk weer dalen.

Donderdag + vrijdag
Voor donderdag en vrijdag wordt vrij veel bewolking verwacht. Er is soms ook wat ruimte voor de zon. Het blijft goeddeels droog, maar een enkel buitje is niet uitgesloten. Donderdag waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vrijdag neemt de wind in kracht af. De nachten verlopen vorstvrij. Overdag loopt de temperatuur op tot ongeveer 8 à 9 graden.

Het weekeinde
In het weekeinde blijft het droog en rustig. Er staat een meestal zwakke wind tussen zuid en zuidwest. Er is kans op mist of lage bewolking. Overdag komt er weer wat meer ruimte voor zonneschijn. Het wordt opnieuw iets kouder met vooral in de nacht naar zondag lichte vorst, tot -2 of -3 graden. Overdag wordt het zaterdag 7 graden, zondag ongeveer 5 graden.

Weetje
Net als oktober is ook november dit jaar te koud verlopen met een gemiddelde van circa 5.7 graden tegen 6.7 normaal. November was verder een zonnige maand met rond 80 uren zon tegen zo'n 60 uren normaal. Het was tevens een natte maand met circa 110 mm tegen 80 mm normaal. Vorig jaar verliep november juist extreem zacht en ook zeer nat met bijna 200 mm.

Vanaf zondag 4 december zendt GooiTV de volgende programma's uit:

- Het team van RegioHub rijdt mee met de vuilophaaldienst van de GAD.
- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Nen van Ramshorst over haar boek, waarin ze terugkijkt op haar laatste jaar als wethouder. Verder is Anneke Suvee te gast van het PING-loket voor mensen met schulden. En een terugblik op de politieke avond over de toekomst van Wijdemeren met de burgemeester Martijn Smit.

Gemeente wil acties zien tegen goederenvervoer

ProRail zegt weinig te kunnen doen tegen de klachten

Vooral lege goederentreinen leveren veel klachten op vanwege geluidsoverlast. Foto: Sjoerd Stoop

NAARDEN/BUSSUM - De gemeente zit boven op de geluidsoverlast die het zware goederenvervoer over de Gooilijn met zich meebrengt. Het college van burgemeester en wethouders heeft zelfs een actieplan opgesteld voor ProRail om zo de overlast terug te dringen. Niet dat ProRail daar voorlopig iets mee doet, want de spoorvervoerder heeft slechts beperkte mogelijkheden de klachten op te lossen.

Het lijkt dus menens voor het gemeentebestuur. Bij Gooise Meren komen namelijk steeds meer klachten binnen over met name de geluidsoverlast die goederentreinen veroorzaken. Vooral in de randen van de nacht schijnt de herrie het ergst te zijn. Spoorbeheerder ProRail wordt opgeroepen maatregelen te nemen.

Onderzoek naar overlast
De gemeente hoopt dat er ondanks de beperkte mogelijkheden van ProRail toch serieus naar de zaak wordt gekeken en dus is er een actieplan met vier punten opgesteld. Als eerste moet er gekeken worden naar hoeveel overlast het goederenvervoer veroorzaakt. Monitoren op geluid en trillingen is wat de gemeente wil. Een volgend onderdeel uit het actieplan van Gooise Meren is dat 'foute' vervoerders een boete moeten krijgen.

Wat er dan wel kan, wordt onderzocht door ProRail

Geen lege wagons
De gemeente stelt eveneens dat verboden moet worden dat er 's nachts lege wagons verplaatst worden. Dat levert namelijk veel geluidsoverlast op. Deze lege wagens zouden tussen 22.00 en 06.00 uur helemaal geweerd moeten worden van het spoor.

Tot slot wil het college dat de snelheden van de goederentreinen omlaag gaan. 's Avonds en 's nachts is de gewone treindienst uitgedund of gestopt, zodat er geen oponthoud voor het personenvervoer optreedt, aldus de redenering van de gemeente.
ProRail heeft al aan de gemeente laten weten dat het slechts beperkte mogelijkheden heeft om de klachten weg te nemen. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar vervoerders, spreken over ontheffingen van geluidproductieplafonds en over stiller goederenmaterieel. ProRail heeft geen bevoegdheden om bijvoorbeeld lege goederentreinen te verbieden en ook het beperken van de snelheid valt niet onder hun bevoegdheden. Wel hecht de spoorwegbeheerder er belang aan dat er maatregelen worden genomen, omdat het vele harde goederenvervoer het spoormateriaal veel aantast. Er wordt nu gekeken welke maatregelen er dan wel genomen kunnen worden.

Voorleesmarathon van Maurits van Huijstee

Kinderboekenschrijver Maurtis leest voor bij de KMS. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Kinderboekenschrijver Maurits van Huijstee schrijft niet alleen boeken, hij leest ze ook nog voor. Gisteren zaten de leerlingen van de Katholieke Montessorischool Bussum geboeid naar hem te luisteren.

Van Huijstee reist een week lang door het Gooi langs verschillende basisscholen om voor te lezen uit zijn nieuwste boek: het sprookje 'Cornelia & De Sint'. De timing kon niet beter zo in de aanloop naar 5 december. "Ik wilde in deze roerige tijden de boodschap van Sinterklaas als goedheiligman een keertje centraal stellen." De auteur is vooral bekend van zijn boeken over Diego Zonnesteek.

Grote check AED-netwerk

GOOISE MEREN - De gemeente wil onderzoeken hoe het staat met de automatische externe defibrillators (AED). De exemplaren worden geteld en ook wordt gekeken welke mensen er met het apparaat overweg kunnen.

Het verzoek komt van het CDA. Deze partij hoorde via buurtpreventieverenigingen dat er zorgen leven over het aantal beschikbare AED's waarmee mensen gereanimeerd kunnen worden. Veel openbare gebouwen hebben zo'n AED hangen, maar de meeste gebouwen zijn niet 24 uur per dag open.
Het CDA noemt het van levensbelang dat er binnen zes minuten een AED ter plaatse kan zijn om een persoon te reanimeren. Dat heeft ermee te maken dat hulpdiensten vaak langer dan zes minuten onderweg zijn. Burgers met een AED krijgen van de alarmcentrale een melding als er in de buurt iemand gereanimeerd moet worden.

BFC vernedert SC Muiderberg

BUSSUM - Met speels gemak hebben de voetballers van BFC afgelopen weekend korte metten gemaakt met SC Muiderberg. De Bussumers veegden hun 'buurman' met 9-1 van de mat.

BFC was vanaf de aftrap de sterkste ploeg en kwam direct op voorsprong. Het duel was voor rust al gespeeld: door maar liefst 4 doelpunten van BFC-aanvaller Tjerk Posthuma stond het na de eerste helft al 5-1. De andere Bussumse goal werd gemaakt door aanvoerder Dico Knevel. Het doelpunt was zijn honderdste voor de BFC-hoofdmacht. De negende Bussumse treffer kwam na rust en was voor Len Koeman.

BFC staat na deze zege nog steeds op de tweede plaats.

Slagerij Verkleij doneert ruim 3200 euro aan KiKa

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Frans en Henny Verkleij van slagerij Verkleij aan de Huizerweg hebben afgelopen week een cheque van meer dan 3200 euro overhandigd aan Kika. Ze vierden eerder dit jaar het 100-jarig bestaan van hun slagerij met een receptie in Spant!. Daar waren ruim 180 mensen aanwezig om het slagersechtpaar te feliciteren. De giften die ze ontvingen waren bestemd voor KiKa. Verkleij is al jaren sponsor van verschillende goede doelen "Ik vind het onze maatschappelijke plicht om dat te doen", aldus Frans Verkleij.

Jesse van den Berg

Ondernemer
Bussumer sinds begin dit jaar
29 jaar

Foto: Yvette de Vries

Waar houd je je zoal mee bezig overdag?
"Ik ontwerp en maak lampen van laboratoriumglaswerk. Daarnaast doe ik allroundklussen en ik geef vierhandenmassages met mijn partner en coaching."

Wat is er leuk aan wonen in Bussum?
"De prachtige hei."

Je favoriete plek in Bussum?
"Het Hoofdkantoor, Filmhuis Bussum en ja, de hei dus."

Wat mist Bussum nog?
"Een Hornbach."

Wat eet je het liefst?
"Stamppot met worstjes van de vegetarische slager."

Een dag burgemeester, wat zou je doen?
"Ik zou een groot atelier voor jonge designers en ontwerpers bouwen."

Favoriete vakantieland?
"Lanzarote."

Dit jaar ook geweest?
"Ja, om een retraite voor te bereiden."

Wat gaat er altijd mee op reis?
"Mijn wandelschoenen en zakmes."

Hobby's?
"Wandelen, koken en klussen/knutselen."

Welke poster hing er vroeger boven je bed?
"Die van de Spice Girls."

Wie bewonder je?
"Mensen die vanuit hun hart leven."

Met wie wil je nog eens een goed gesprek?
"Met Albert Einstein."

Waar ben je zelf het meest trots op?
"Dat ik van jongs af aan al mijn eigen weg bewandel."

Heb je nog een grote droom of wens?
"Grote groepen coachen en retreats leiden."

Waar wil je op toosten?
"Op familie en vriendschap."

Na meer dan een kwart eeuw wordt de stedenband opgedoekt

Gemeente zegt Valasske Mezirici vaarwel

Bussum had meer dan een kwart eeuw een stedenband. Foto: Bob Awick

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - De stedenband tussen Bussum en Valasske Mezirici wordt ontbonden. Dat gaat de gemeente aan de bestuurders van het Tsjechische stadje laten weten. De gemeenteraad praat er volgende week over.

De gemeente kent momenteel twee stedenbanden. Bussum dus met Valasske Mezirici, Naarden met Uhersky Brod. Het behouden van twee stedenbanden kost volgens de gemeente te veel geld en te veel werk.

De stedenband met Valasske Mezirici wordt ontbonden omdat er de laatste jaren nog maar beperkt contact was. De stedenband werd enkele jaren geleden al deels afgebouwd. Toch had het bestuur van het stadje graag gezien dat de stedenband de komende jaren voortgezet werd. Een jaar geleden deed het daartoe al een verzoek.

Stadje veel geholpen
Bussum heeft de bewoners van Valasske Mezirici de afgelopen kwart eeuw veel geholpen. Dat begon met het opbouwen van het plaatsje na het optrekken van het IJzeren Gordijn.

De jaren daarna werd er van alles gedaan om onder meer het verkeer, de scholen en de zorg voor de bewoners van het stadje te verbeteren. Er werd eveneens geholpen met de wederopbouw van getroffen bewoners na een watersnoodramp aldaar ongeveer 20 jaar geleden.
Andere stedenband
De gemeente zet de Naarder stedenband met Uhersky Brod wel door. Deze stedenband leeft nog enorm. Dat heeft vooral te maken met Jan Amos Comenius. De belangrijke Tsjech werd voor zover bekend geboren in Uhersky Brod en ligt begraven in Naarden. Daarom hebben Naarden en Uhersky Brod een warme band en zullen de steden voor altijd verbonden blijven.

Er gebeurt elk jaar nog veel vanwege de stedenband, van herdenkingen vanwege Comenius tot culturele uitwisselingen.

De gemeente laat Uhersky Brod wel weten dat de stedenband de komende jaren wat haar betreft beperkt blijft tot activiteiten rond Comenius. Verder wordt er niets op touw gezet. De gemeente laat dat vooral aan de burgers zelf.

Gemeente krijgt meer oplaadpalen voor e-auto's

GOOISE MEREN - Er worden snel meer laadpalen voor elektrische auto's geplaatst. Dat laat de gemeente weten.

De vraag naar laadpalen was groter dan het aantal palen dat er stond, waardoor er een tekort ontstond. Nu kunnen er weer nieuwe laadpalen geplaatst worden.

De gemeente verwacht het eerste kwartaal van volgend jaar de hele wachtlijst te kunnen wegwerken. De oplaadpalen komen op meerdere plekken door de hele gemeente, zodat er een goed dekkend netwerk van oplaadpunten voor e-auto's komt.

Bestuurder moet auto inleveren

BUSSUM - Een autobestuurder heeft vorige week z'n auto moeten inleveren na een ongeluk aan de Kerkstraat.

De man, een Almeerder (47), zag op de rotonde aan de Kerkstraat een bestuurder van een bakfiets over het hoofd en botste ertegenaan. De schade bleef beperkt.

Nadat er agenten ter plaatse kwamen en de man gecontroleerd werd, bleek hij geen rijbewijs te hebben. Het bleek al de derde keer dat de man daarvoor betrapt werd. De man moest vervolgens zijn auto inleveren. De zaak wordt verder onderzocht.

Nieuw beheerplan MOB-complex

BUSSUM - Er wordt achter de schermen gewerkt aan het beheerplan voor de natuur op het MOB-complex.

Het MOB-complex, ook wel Landgoed Nieuw Cruysbergen genoemd, wordt momenteel bebouwd. Voor de omringende natuur moet gekeken worden wie de flora en fauna en de wandel- en fietspaden gaat verzorgen. Ook de verlichting moet onderhouden worden.

Overdracht GNR
De gemeente gaat de natuur van het MOB-complex straks vooralsnog eerst zelf beheren. Daarna wordt de grond, als alles volgens plan verloopt, overgedragen aan het GNR. De gemeente heeft nu, samen met bewoners, een plan van aanpak gemaakt. Het beheerplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Tabakszaak Jansen sluit de deuren

Na 90 jaar gaan de laatste pakjes shag over de toonbank

Willem en Trudy hebben zondag 11 december een afscheid tijdens de Kerstmarkt in de Spiegelstraat. Foto: Bob Awick

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Na meer dan 90 jaar kun je straks geen pakje shag, een krantje of een kraslot meer kopen aan de Spiegelstraat: de tabakszaak gaat na december voorgoed op slot. Het echtpaar Willem en Trudy Jansen heeft de zaak verkocht. "Een grote stap, maar de beste keuze", vertellen ze.

De knoop om ermee te stoppen hakte Jansen al enkele maanden geleden door. Een grote stap, want Jansen stond zelf meer dan 30 jaar achter de toonbank. "Als jonge jongen was het heel wat om de zaak over te nemen. Mijn schoonvader Simon Bakker heeft de zaak jaren gehad. Toch was het het helemaal waard. Het was heel hard werken, maar het waren wel hele leuke jaren."
Het echtpaar Jansen zag de straat veranderen. "Vooral de laatste jaren kwam er veel meer leven. Daar hebben we met z'n allen heel erg hard aan gewerkt. We proberen er met alle ondernemers een leuk straatje van te maken. Dat lukt goed, maar anderen zullen deze kar nu moeten gaan trekken."

Opbrengsten
Dat de deuren van de tabakszaak nu op slot gaan heeft meerdere redenen. "Het heeft er vooral mee te maken dat alles verandert en de opbrengsten van de zaak steeds verder dalen. Je houdt nog amper wat over aan een pakje shag of een krantje en ook de marges op de post dalen steeds verder. Je moet meer knokken om je hoofd boven water te houden. Als je dan zelf 60 wordt, maakt het de keuze om ermee te stoppen steeds makkelijker", vertelt Jansen. Toch zal het echtpaar het werk straks missen. "Dat geldt vooral voor de band met de vele vaste klanten. Veel mensen komen al jaren over de vloer. Eerst samen met hun ouders of grootouders, nu nemen ze zelf hun kinderen weer mee. Met deze mensen bouw je echt een band op. Dat maakte het werk ook zo leuk."
De Bussumer heeft het pand aan de Spiegelstraat al verkocht. "Een belangstellende deed een goed bod en van het één kwam het ander. Na december stoppen we ermee. Zondag 11 december is de kerstmarkt die wij 25 jaar geleden hebben opgericht en ieder jaar hebben georganiseerd. Wij vonden dat een heel mooi moment om afscheid te nemen van onze klanten en samen een drankje te drinken. De kerstmarkt is van 12.00 tot 17.00 uur in de Spiegelstraat."

Na half jaar zwerven weer veilig thuis

Hond Blümchen liet zich niet makkelijk vangen

De weggelopen hond werd op meerdere plekken gezien.

door Yvette de Vries

BUSSUM / NAARDEN - Een Duitse hond die een aantal weken door Bussum en Naarden heeft gezworven en al een half jaar vermist was, is terug naar haar baasje. De hond, Blümchen, werd zo'n drie weken geleden voor het eerst in Bussum gezien. Maar ze liet zich niet zo makkelijk vangen. Dat lukte pas vorige week.

Dogsearch Nederland werd begin november gebeld door de in Keulen wonende eigenaar van de hond met het verzoek om een zoekactie op touw te zetten. Brenda Schoorstra, oprichter van deze club vertelt dat ze wel vaker meemaken dat een hond ver van huis wordt gevonden, maar dat Blümchen wel een uitzonderlijk geval was. "Er zijn wel honden die 100 kilometer afleggen, maar Blümchen had ruim het dubbele aantal gelopen."

De hond liet zich niet makkelijk vangen.

De hond stond opeens, drie dagen later, voor de deur bij Jessica

Uitzonderlijk geval
Dat ze uiteindelijk in Bussum en Naarden terechtkwam is volgens Brenda niet zo raar. "De meeste honden lopen in een rechte lijn." Dat Blümchen zo ver kon lopen en het lastig was haar te vangen heeft alles te maken met haar achtergrond. Brenda: "Het is een hond die gewend is om op straat te leven, je zag een duidelijk patroon. Als ze ergens was trok ze na drie weken verder. Ze voelde zich opgejaagd. In Maastricht werd ze al door twee meisjes intensief in de gaten gehouden en ook daar werd haar de grond te heet onder haar voeten.

Te slim om zich te laten vangen
In totaal waren zo'n tien mensen intensief betrokken bij de zoekactie. Een aantal vrijwilligers van Dogsearch Nederland, de Dierenambulance en buurtbewoners. De hond werd al een tijdje geobserveerd maar het was lastig om haar te pakken te krijgen. Waar andere honden zich lieten verleiden door voerplekken of plekken waar een hek omheen staat bleek deze hond daar niet in te trappen. "Ze was daar duidelijk te slim voor."

Uiteindelijk kon ze toch op de hei bij Bussum worden ingesloten en wisten medewerkers van de dierenambulance haar te vangen. Dat was overigens nog niet zo'n eenvoudig klusje. De hond was zo lang gewend op straat te leven dat ze zich niet makkelijk liet vangen en ook lastig benaderbaar was. Daarbij was het gebied waar ze ingesloten zat vrij groot. Blümchen wist zich na vijf verdovingspijljes nog steeds te verzetten en beet zelfs een medewerkster in haar arm.

Een van de mensen die de hond al een aantal keer gespot had is is Jessica Pijpers. Jessica heeft een hondenuitlaatservice in Bussum, wist van de zoekactie en hield haar oren en ogen goed open. "Ik zag haar de eerste keer in Naarden en ik herkende haar meteen. Ik reed in mijn bus, ben gekeerd en ben met mijn bus voor haar gaan staan. Ze was niet bang, maar had meer een houding van: laat mij met rust, kom niet in mijn buurt." Voordat Jessica kon uitstappen was de hond er alweer vandoor gegaan. "Drie dagen daarna zat het beestje ineens midden in de nacht voor haar deur. "Ik hoorde blaffen, om half vier 's nachts, en dacht nog: wie laat zijn hond nou op dit tijdstip blaffen. Het bleek Blümchen die tegen een aantal vuilniszakken tekeer ging." Jessica kreeg haar beide keren niet te pakken.

'Ik verheug mij op de aanvang van Bensdorp en KNSF'

Wethouder Hendrik Boland

GOOISE MEREN - Het eerste jaar van de nieuwe gemeente Gooise Meren en dus ook van het college van burgemeester en wethouders zit er bijna op. Wethouder Hendrik Boland woont in Enkhuizen en werkte een jaar als wethouder in Muiden. Hij is getrouwd en heeft een zoon in 5 vwo. Hij gaat iedere dag met veel plezier naar zijn werk. Hij heeft onder andere de portefeuille Ruimtelijke Ordening en is wijkwethouder van Muiden, Naarden Vesting, Naarderwoonbos en Godelinde. Hoe kijkt hij aan tegen de nieuwe gemeente en hoe gaat het met de lopende zaken?

Boland geniet van historie en komt dan ook graag in het centrum van Naarden. Foto: Bob Awick

Wat voor rapport cijfer geef je jezelf?
"Ik geef mijzelf een 7. Ik vind dat ik het best redelijk doe, maar het kan altijd beter. Ik ben inhoudelijk sterk en zit op veel dossiers met een lange looptijd. Dit heeft wel als nadeel dat ik politiek wat minder zichtbaar ben."

Was het veel puinruimen?
"In mijn portefeuille Ruimtelijke Ordening heb ik alleen maar te maken met langlopende dossiers. Ik maak af wat voorgangers in gang hebben gezet en ik zet dingen in gang voor de volgende wethouder. Binnen ruimtelijke ordening doe je bijna niets van het begin tot het einde. Dat springt nu door de fusie wel extra in het oog. Veel dossiers zijn helemaal opnieuw bekeken om zo goed te inventariseren wat er allemaal loopt. Er zijn daar dingen bij tevoorschijn gekomen die wij eerder niet bedacht hadden. Neem het dossier-Keverdijk in Naarden. Het blijkt nu dat er sinds vorig jaar na de zomer door de fusiedrukte niets meer mee is gebeurd. We hebben gezien dat de kans er is dat alles veel duurder zal uitvallen. Gelukkig zaten we nog niet in de uitvoerende fase. Nu moeten we pas op de plaats maken en voordat we eraan beginnen eerst alles goed uitzoeken. "

Straalt dit negatief op jouzelf af?
"Dat risico loop je natuurlijk. Er is nog geen man overboord, we maken pas op de plaats. Door de fusie hebben sommige zaken te lang stilgelegen. Er waren ook zaken die we vanwege het toezicht van de provincie niet konden doen. Ik hoop persoonlijk dat ik ook kan laten zien dat zaken wel lukken. Neem het nieuwbouwproject-Landgoud Cruysbergen. Dat zat vast en loopt nu weer goed. Daar was eerst veel om te doen, maar nu zeggen alle betrokkenen: daar kunnen we ons in vinden."

'Binnen het wijkwethouderschap valt nog veel winst te behalen'

Hoe gaat het met het KNSF-terrein in Muiden?
"Er is veel gedoe geweest, de raad heeft recent het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Als alles voorspoedig verloopt, zonder bezwaren, dan kunnen we in het snelste scenario in de zomer van 2017 gaan bouwen. Daar verheug ik mij op. Het is typisch een project dat veel voeten in de aarde heeft gehad en veel mensen heeft beziggehouden. Het zou mooi zijn als het zijn aanvang neemt, zeker voor de Kern Muiden, want daar moet versterking komen, ook qua koopkracht."

De Emmaschool zit er belabberd bij in het noodgebouw, dat kan zo toch niet langer?
"Het is nog wel verantwoord, maar absoluut niet wenselijk. We proberen maximale snelheid te krijgen om toestemming te krijgen voor het nieuwe gebouw. Het meeste deugt al, behalve het akoestisch onderzoek dat aangevuld moest worden. We hopen het dit jaar nog af te ronden. Er komt geen tussentijdse oplossing. We houden het zoals het nu is omdat we geloven dat het voor elkaar komt."

'Grootste uitdaging is het bouwen van sociale huurwoningen'

Waarover verbaasde je je in de nieuwe gemeente?
"Mij was het verhaal van Comenius totaal onbekend. Ik heb begrepen dat deze man zijn tijd ver vooruit was. Dat men in Naarden hier een museum heeft en zo met hem bezig is, vind ik bijzonder en bewonderenswaardig. Er zit een grote vrijwilligersorganisatie omheen. Ook de Comeniusprijs is geweldig."

Hoe is het om wethouder te zijn in een fusiegemeente?
"Het fusieproces is ontzettend boeiend. De sfeer op het gemeentehuis is goed en ik krijg ook positieve reacties op de nieuwe gemeente. Maar, daarbij moet gezegd worden 'mits de kernen de kernen blijven'. Als wethouder van een grotere gemeente zit ik meer op het sturen op hoofdlijnen en er is veel meer ambtelijke kwaliteit. Risico is dat je iets verder van de mensen af staat. Dat proberen we als college te ondervangen door bijvoorbeeld het wijkwethouderschap. Samen met burgers kun je heel veel doen."

Hoe gaat het met je wijkwethouderschap?
"Ik probeer in de wijken een aanspreekpunt te zijn voor de bewoners. Daar valt nog winst te behalen, want sommige zaken vallen tussen wal en schip. We vinden allemaal dat het beter moet, maar het is nog niet concreet hoe dan. De betrokkenheid van bewoners is per wijk verschillend. Naarden-Vesting is redelijk actief en we praten met elkaar op een goed georganiseerde manier, bijvoorbeeld over de verkoop van het stadskantoor. In Muiden zijn we nu bezig met het oprichten van een stadsraad. We willen namelijk graag dat er ook in Muiden een groep bewoners als aanspreekpunt kan fungeren."

"Naarden-Vesting is redelijk actief en we praten met elkaar op een goed georganiseerde manier, bijvoorbeeld over de verkoop van het stadskantoor."

"In Muiden ben ik ook de wijkwethouder, maar heb ik nog niets specifieks opgepakt. We zijn nu bezig met het oprichten van een stadsraad. We willen graag dat er namens Muiden ook een groep bewoners als aanspreekpunt kan fungeren."

"Naarderwoonbos hoort ook bij mij en hier zit een heel zelfbewust bewonersplatform. We zijn al hele specifieke zaken aan het uitzoeken. Bewoners willen een zwemsteiger in het Gooimeer. Dat blijkt heel lastig te zijn vanwege de veiligheid en zeggenschap van andere overheden zoals provincie en waterschap. Ook de geluidsoverlast van de A1 is zo'n complex dossier omdat wij er als gemeente niet alleen over gaan. Dat is bij Rijkswaterstaat erg zoeken naar een weg om op te komen voor de belangen van je inwoners binnen de mogelijkheden van je functie."

"Mijn laatste wijk is Godelinde in Bussum. Die wijk is nog heel weinig actief richting de gemeente."

Waar ben je trots op?
"Ik ben in gesprek met het bedrijf Givaudan in Naarden om de milieuvergunning aan te passen. De gemeente wil namelijk weten hoe groot de geurcirkel is omdat we willen weten of daar woningen gebouwd kunnen worden. Toen ik om tafel schoof zat het gesprek even vast, maar nu is alles in gang gezet. Givaudan heeft een positieve houding en moet hier zelfs kosten voor maken. Maar ze vinden het zelf ook tijd dat de vergunning opnieuw wordt vastgesteld."

Grootste uitdaging zal worden?
"Ik zal samen met wethouder Marleen Sanderse moeten gaan trekken aan woningbouw. De neiging bestaat om luxe villa's aan te bouwen, maar er is veel behoefte aan goedkopere woningen. Dat wordt een hele opgave om dat financieel rond te krijgen en om hier onder de bevolking draagvlak voor te vinden. Sociale woningbouw heeft een negatief imago van asociaal."

Drie punten waar Boland zich hard voor gaat maken

1. Gooise Meren 'rainproof' maken
"Bij clusterbuien loopt het water over, dit zien we veel in Bussum. Iedereen verwacht meer van dit soort regenbuien. Hoe kunnen we ons hier op voorbereiden? Wat kunnen we doen om het water beter te verdelen? We zoeken ook naar oplossingen zoals meer natuur en minder klinkers."

2. De welstandsnota aanpakken
"Kunnen we hier op korte termijn al iets mee doen? In het Spiegelkwartier en in Naarden-Vesting is belangstelling voor zonnepanelen. Die mogen nu niet aan de straatkant geplaatst worden vanwege beschermd stads- of dorpsgezicht. Kunnen we dat repareren zodat het wel mogelijk is? Ik denk aan nieuwe ontwikkelingen van zonnepanelen in dakpannen of folies."

3. De omgevingswet bekijken
De omgevingswet komt er ook aan; het Rijk wil die verantwoordelijkheden overhevelen naar de gemeenten. De kern is: wie weet beter dan de bewoners zelf wat ze willen in hun leefomgeving? Hoe kunnen ze zelf over welstand in hun straat gaan? Hoeveel durft de gemeente los te laten? Het gaat om zaken zoals wat als er nieuwbouw komt - hoe hoog mag het dan zijn en welke stenen worden gebruikt. Dat staat nu meestal vast, maar waarom kunnen de mensen er niet zelf over beslissen?"

Waar liggen de kansen?
"Ik hoop dat de watersport een goede boost krijgt. Zelf heb ik veel met watersport. Zo voer ik 10 jaar professioneel op een Groninger schoener. Als je kijkt naar de kust van Gooise Meren, de Vecht en de Naardertrekvaart dan zie je daar volop kansen, ook voor kleine sloepen."

Waar kijk je naar uit?
"De ontwikkeling van Bensdorp in Bussum. We zijn met een partij al vergaand in overleg om 800 vierkante meter in gebruik te nemen. Daarmee zit Bensdorp nog lang niet vol. Het liefst hebben we iets cultureels zoals een dansschool of iets artistieks in Bensdorp. Wat mij betreft komt ook de schoorsteen weer terug in het plan; dat geeft toch die beeldbepalende status weer terug aan het gebied."

15 / 28

Deo Juvante zingt vrijdag kerstliederen in de Koepkerk.

donderdag 1 december

Bridgen

WOC Spieghelwijck 9.30 uur

Vrij bridgen tot 12.00 uur

Wijkcoach

Bibliotheek Bussum 10.30 uur

Aanspreekpunt voor vragen, ideeën en zorgen. Tot 12.00 uur

Kickboksles voor jongeren

Wijkcentrum SCAN 17.30 uur

Voor jongeren vanaf 12 jaar onder leiding van Laurens van Ek. Gratis deelname. Tot 19.00 uur

vrijdag 2 december

Biljarten

WOC Spieghelwijck 10.00 uur

Biljarten voor beginners en gevorderden.

Spelletjesmiddag

WOC De Palmpit 14.00 uur

Tot 16.00 uur.

zaterdag 3 december

Inloop

WOC De Palmpit 10.00 uur


zondag 4 december

Sinterklaasviering

WOC De Palmpit 14.30 uur

In samenwerking met de mondhamonicagroep wordt in wijkontmoetingscentrum De Palmpit, Koekoeklaan 3 te Bussum, weer een sinterklaasmuziekbingo georganiseerd. Met speculaas, pepernoten en voor iedereen een leuk cadeau. Aanvang 14.30 uur. Entree € 5,-. Aanmelden 035-6938786.

Rondleiding

Comenius Museum 15.00 uur

Veel mensen kennen het Comenius Museum in Naarden wel van naam, maar zijn er nog nooit binnen geweest. Kom daarom naar de gratis rondleiding. Entree voor het museum 6 euro, museumkaart is geldig.

maandag 5 december

Wijkcoach

WOC De Palmpit 10.00 uur

Aan het contact zijn geen kosten verbonden. Informatie: 06-38626299 of via bussumzuid@wijk-coach.nl

Yoga

WOC Spieghelwijck 10.15 uur

Info: tel. 0249-880155.

ANBO Senioren Café

Stokjes en Lepel 10.30 uur

Sinterklaas zorgt voor een klein cadeautje en wat lekkers.

Open eettafel in De Palmpit

WOC De Palmpit 17.30 uur

Aanmelden: 035-693 87 86 twee dagen van tevoren voor 12.00 uur.

Huiswerkbegeleiding

Wijkcentrum SCAN 17.30 uur

Tijdens de huiswerkbegeleiding kunnen jongeren in een rustige ruimte hun huiswerk maken en met vragen/lesstof komen. Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding.Voor meer informatie kun je mailen naar : lbont@versawelzijn.nl.

dinsdag 6 december

Tablet Café bibliotheek

Bibliotheek Naarden 10.00 uur

Gewoon binnenlopen met vragen over de pc, tablet, e-reader of smartphone. Iedereen kan en mag elkaar helpen. De entree is vrij.

Informatie Koninklijke Visio

Bibliotheek Bussum 10.30 uur

Koninklijke Visio geeft in Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum, Wilhelminaplantsoen 18, van 10.30 – 12.30 uur informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting, mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer info: www.visio.org.

ANBO Handwerkclub

ANBO Handwerkclub 14.00 uur

Heeft u zin in een gezellige middag? Kom dan eens naar de handwerkclub die steeds op een andere locatie is op dinsdag om de veertien dagen. Info bij Rita Beun op 06-46547533.

woensdag 7 december

Opticien

WOC De Palmpit 10.00 uur

Stoffer Optiek (opticien aan huis) komt van 10.00 –12.00 uur naar De Palmpit aan de Koekoeklaan 3.

ANBO muzieklezing

Wilhelminaplantsoen 10.00 uur

Claire Verlinden geeft de gebruikelijke lezing over klassieke muziek. Deze keer deel 2 van de zoektocht naar de ziel van de Russische muziek. De toegang is voor de leden van de ouderenbonden € 4,- en voor niet-leden € 5,- met koffie.

Spelletjesmiddag

WOC De Palmpit 14.00 uur

Jeu-de-boules

WOC Spieghelwijck 14.00 uur

Gratis bridgen

Witte Kerk Naarden 19.30 uur

Iedere woensdagavond bij bridgeclub Trefpunt gratis bridgen ter kennismaking.

donderdag 8 december

Scheiden & mediation

Heart House 10.00 uur

Gratis inloopspreekuur van De Scheidingsmolen voor alle vragen. Locatie: Heart House, Huizerweg 54, Bussum.

Lunchconcert MCO H'sum

Boodschappen PlusBus 11.00 uur

Het Radio Filharmonisch Orkest met o.a. 'The curious music that I hear'. Tel. 035-7504192. Deelname gratis. U wordt thuis gehaald en gebracht.

Open Eettafel

WOC De Palmpit 17.30 uur

Aanmelden: 035-693 87 86, twee dagen van tevoren voor 12.00 uur. Maximaal 24 personen.

Workshop

Terschuur Kledingverhuur 18.00 uur

Kleding- en stijladvies. Erica Pach geeft tips over uitstraling op het gebied van kleding bij bijv. een sollicitatiegesprek of afspraak met een klant. Zie: www.entrefemmes-gooi.nl, voor vrouwelijke ondernemers.

vrijdag 9 december

Kerstconcert

Koepelkerk 20.00 uur

De Christelijke Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen start haar kerstoptredens met een kerstconcert in de Maria-Koepelkerk in Bussum. Evenals de voorgaande jaren heeft het Christelijk Mannenkoor Lelystad zijn medewerking toegezegd. Ook Dick Le Mair, percussion, is voor dit concert uitgenodigd. Kaarten voor deze avond kosten aan de kerk € 12,50. Reserveren is mogelijk: www.koorconcerten.nl, telefoon 06-54 67 41 95. Voor info: www.deojuvante.nl.

zaterdag 10 december

Kerstmarkt

Ruijsdealplein 13.00 uur

Tal van kerst gerelateerde kraampjes en kraampjes met eten, drinken en lekkernij tot 21.00 uur. Tussen 17.30 en 18.30 een Kerstspel via de Marktstraat richting het Ruijsdaelplein.

Kerstmarkt

Centrum Bussum

De winkels zijn 's avonds open en er is een avond kerstmarkt tot 22.00 uur.

Kerstlunch

Wijkpost De Schakel 10.30 uur

De kosten zijn € 8,- per persoon. Opgeven tot 5 december. In De Schakel ligt een intekenlijst of telefonisch bij Tiny vd Horst 035-6949312.

Max Proms Utrecht

Boodschappen PlusBus 17.00 uur

Jaarlijkse muzikale ontmoeting met o.a Metropole Orkest en The New London Chorale. Tel. 035-7504192. U wordt thuis gehaald en gebracht.

Rode Loper Kersteditie

Grote Kerk Naarden 18.30 uur

De Nierstichting organiseert zaterdag 10 december de Rode Loper Kersteditie. Een sfeerwandeling van 7,5 km door de prachtige Gooise natuur. Start en finish zijn bij de Grote Kerk in Naarden. Deelname is € 17,50 (kinderen tot 12 jaar gratis). De route is ook toegankelijk voor rolstoelen. Aanmelden via kerst.rodeloper.nl.

zondag 11 december

Kerstmarkt

WC Achter de linde 13.00 uur

Diverse kraampjes en workshops voor de kinderen.

High tea + Tikkie Anders

W. de Zwijger College 16.00 uur

Een dienst speciaal voor jongvolwassenen en gezinnen die net even anders is, in het Willem de Zwijger College. We beginnen om 16.00 uur met een high tea, waarna we om 17.00 uur starten met deze dienst tot 18.00 uur. Voor de kinderen is er een apart programma.

Kerstmarkt

Spiegelstraat 12.00 uur

Een traditionele kerstmarkt met meer dan 50 kramen, live muziek, hapjes & drankjes en een levende Kerststal. Tot 18.00 uur.

Versa vrijwillgerscentrale

*Amaris, Florisberg in Mariënburg zoekt een vrijwilliger die de bewoners naar en van het restaurant kan brengen.

*Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum-Naarden zoekt een vrijwilliger die 2 uur per week met een cliënt in een rolstoel wil wandelen.

*Amaris, Woonzorgcentrum De Veste zoekt een spelvrijwilliger die met dementerende bewoners een balspel kan doen.

*Amaris, Woonzorgcentrum De Veste zoekt een medewerker voor de winkel.

Uit de Historie van Bussum en omgeving
Jan Veth en De Bazel in Dordt

Abraham Kuyper (1899).

Kunstenaar Jan Veth, die van 1888 tot 1924 in Bussum woonde en werkte, is geboren en getogen in Dordrecht. Zijn moeder stamde uit het kunstenaarsgeslacht Van Strij. Geen wonder dus dat in het Dor-drechts Museum een zaaltje is ingericht met de titel 'Jan Veth en tijdgenoten'.

Jan Veth was tekenaar, lithograaf, schilder, schrijver, dichter en hoogleraar kunstgeschiedenis. Zijn villa, Op den Akker aan de Parklaan in Bussum, was een trefpunt voor aankomende en gevestigde kunstenaars, schrijvers en dichters.

Hij portretteerde flink wat bekende personen, waaronder Abraham Kuyper. Ook ontwierp hij postzegels. De villa met atelier is ontworpen door architect en ontwerper K.P.C. (Karel) de Bazel, die vlak bij hem woonde en werkte. Eigenlijk bouwde De Bazel de villa om een bestaand huis.

Eén van de Wilhelminazegels 1924.
Zelfportret Jan Veth 1968, 22 jaar, ‘een razend pedante jongen’.
Portret Klasina Christina Boxmeer.

In het museum hangt een werk van Veth: portret van Klasina Christina Boxman-Winkler (1906). Het hing in het woonhuis van Jan Veth, samen met enkele andere portretten. Ze kregen allemaal eenzelfde lijst, ontworpen door Karel de Bazel, die de door hem verbouwde villa geheel in art-nouveau stijl decoreerde. De lijst is met ebbenhout gefineerd en ingelegd met een tropische houtsoort. Opmerkelijk is dat het museum Jan Veth als Dordtenaar 'annexeert' en hem op geen enkele manier met Bussum verbindt. Slechts schilderijtjes met de titels 'Straatje in Naarden' en 'Kopje van Huizens meisje' zijn een link met zijn bloeiperiode die hij in het Gooise Bussum doorbracht.

In het Dordrechts Museum komt in 2018/19 een overzichtstentoonstelling van Jan Veth.

Klaas Oosterom

U-Clinic streeft in alles naar een tien

'Wij stellen de patiënt centraal'

Nieuw is behandeling van huidaandoeningen.

BUSSUM - De patiënt staat centraal en niet de organisatie of het specialisme. Dr. Hans Coveliers, vaatchirurg en oprichter van de U-Clinic is er heel duidelijk over.

"Wij organiseren de zorg rond de patiënt, niet andersom en de patiënt is in de eerste plaats mens", steekt hij direct van wal. In zijn kliniek behandelt hij dagelijks met maar liefst negen andere specialisten allerlei klachten, met in de praktijk in Bussum de focus op de behandeling van spataderen en anale aandoeningen. En daar komt nu ook een poli voor de behandeling van huidaandoeningen bij. Coveliers: "Dat doen we nu vooral binnen onze kliniek in Amsterdam, maar we kregen ook veel vraag van huisartsen uit deze regio." De ingrepen en behandelingen die plaatsvinden variëren van eenvoudig tot gecompliceerd. Maar de basis is altijd een gedegen intake en aandacht voor de patiënt. Coveliers: "We willen echt verschil maken in servicelevel, voor medische vraagstukken en in ondersteuning bij allerlei administratieve beslommeringen." Ze hebben een efficiënte werkwijze, vertelt hij verder. Met korte lijnen, intake en behandeling door één en dezelfde specialist en geen wachtlijsten. De U-Clinic streeft eigenlijk in alles naar het hoogste cijfer: een tien.

Lifestyle-, kinder- en keukenspullen. ?

De 38-jarige onderneemster heeft nu een webshop en een stenen winkel. Foto: Yvette de Vries

BUSSUM - Ze had al een webshop en daar is nu een stenen winkel bijgekomen. Lisette Maat opende deze maand aan de St. Vitusstraat Elegance Decostyle: een winkel vol lifestyle-, kinder- en keukenspullen.

Ze had al jaren een goedlopende webshop met showroom aan huis, maar steeds vaker vroegen klanten of ze ook een winkel had. Lisette liet het idee even bezinken, maar inmiddels belandde ook steeds meer van de voorraad van de webshop in haar huiskamer. Ze trok de stoute schoenen aan, verbouwde het pand aan de St. Vitusstraat en voelt zich helemaal happy.

Ze laat enthousiast een aantal spullen zien, waaronder fairtradelampen van hout met goudblad aan de binnenkant. "Dat zijn echt hardlopers", vertelt ze erbij. Naast het fairtrade-aanbod bestaat de collectie vooral uit natuurlijke producten met een stoere touch. Veel hout, bamboe, kussens en ook handgeknoopte kleden van oude T-shirts. Die laatste zijn haar eigen favoriet. Lisette kiest bewust voor een aantal Deense merken zoals Nordal, Broste Copenhagen en serviezen en potten van Hübsch: producten die wat stoerder en robuuster zijn.
De winkel is vooralsnog alleen van woensdag t/m zaterdag open. Woensdag, vrijdag en zaterdag in ieder geval tot 16.00 uur, op donderdag doet ze om 13.00 uur de deuren dicht. Ze heeft tenslotte ook nog haar webshop.

Een aankoopmakelaar is juist nu heel belangrijk

Goed advies is heel nuttig in de huidige markt, zeggen Dennis Pel en Isabelle Hoekstra. Foto: Bastiaan Miché Foto: Bastiaan Miché

'T GOOI - Een aankoopmakelaar is nodig in deze tijd, zeggen de Gooise makelaars Dennis Pel en Isabelle Hoekstra. Ze zijn een grootschalige campagne gestart om kopers daarvan bewust te maken.

"Het lijkt hier Amsterdam wel", schreeuwt het billboard dat onderdeel is van deze campagne. We zien een huis waarvoor de kopers in de rij staan met daaronder de boodschap: Laat u niet gek maken, gebruik de expertise van een Gooise NVM-makelaar. Dennis Pel is eigenaar van Gooiland Makelaardij in Hilversum en Isabelle Hoekstra is eigenaar van Belle Makelaardij in 's-Graveland. Beiden zijn ze bestuurslid van de NVM afdeling het Gooi. Met de campagne willen ze kopers beschermen op de onstuimige markt van dit moment, waar je zonder kennis van zaken mogelijk zomaar een verkeerde beslissing neemt.

Want, zo zeggen ze, hoe vaak komt het niet voor dat mensen een huis kopen waarvan achteraf blijkt dat er veel te veel voor betaald is? Of waarbij de buurt toch veel minder leuk is dan aanvankelijk werd gedacht? "Het kan daarom geen kwaad om - ook al doe je een aantal zaken zelf - toch een adviseur in de arm te nemen die je voor vervelende scenario's kan behoeden. Een goede aankoopmakelaar van de NVM luistert naar je wensen, weet wat er speelt in de omgeving en kan je wijzen op alternatieven waar je zelf nooit op zou komen. Maar een aankoopmakelaar kan nog veel meer voor je betekenen", zegt Hoekstra.

"Een woning kopen is geen dagelijkse routine. Daarom is het nuttig als iemand goed advies kan geven over de huidige woningmarkt, bouwkundige aspecten, ontbindende voorwaarden, gemeentelijke bepalingen en het uitbrengen van een scherp, maar realistisch openingsbod. Een NVM-aankoopmakelaar kan hierbij helpen."

Want de klant met een goed gevoel het nieuwe huis laten betreden, dat is het mooiste van het makelaarsvak, zegt Hoekstra nog. "We kunnen als makelaar echt iets betekenen voor de mensen. Zorgen uit handen nemen, hun droomhuis aankopen of helpen bij het vinden van de volgende stap. Met aan het einde van het traject allemaal blije mensen!"

Wooninspiratie-centrum Het Gooi opent de deuren

Foto: Karin van Leeuwen

LAREN - Deze regio heeft iets nieuws op woon- en interieurgebied: het Wooninspiratie-centrum Het Gooi. Op donderdag 1 december openen de deuren aan de Nieuweweg 6a in Laren.

In het Wooninspiratie-centrum kun je zonder afspraak langskomen om je te laten inspireren en adviseren op woongebied. Hier lopen het werk van makelaar, architect, keukenleverancier en andere disciplines (in totaal 18) naadloos in elkaar over.
De initiatiefnemers vertellen er meer over op de volgende pagina.

85 appartementen voor ouderen in Hilversum

HILVERSUM - De ontmanteling van de oude KRO-studio's aan de Emmastraat in Hilversum is begonnen. Er komen voor 85 levensloopbestendige appartementen, zorggerelateerde bedrijfsruimte en ondergronds parkeren.

De ontmanteling gebeurt zorgvuldig, want het is een rijksmonument. Daarna starten het restaureren en het gedeeltelijk herbouwen van de studio en de nieuwbouw. Wethouder Nicolien van Vroonhoven hoopt dat de klus in 2018 geklaard is. "Dan hebben we woningen voor ouderen in het midden- en hoge segment, waar we in Hilversum enorm behoefte aan hebben."

Luchtje

Foto: Geberit


Vind jij stinkende luchtjes op het toilet ook zo vervelend? Je bent niet de enige. 80% van de Nederlanders stoort zich aan stank op het toilet. De oplossing ligt in het DuoFresh-systeem van Geberit, waarmee vieze luchtjes ook in jouw toiletruimte verleden tijd zijn. Kijk op Geberit.nl voor de showrooms in 't Gooi.

In de lift

Foto: Christian Pfeiffer


In het derde kwartaal van 2016 is er voor bijna 14.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is ruim 31 procent meer dan in dezelfde periode in 2015. De al goed draaiende bouwsector krijgt hiermee een verdere impuls. De bouwondernemers zijn dan ook zeer positief gestemd, meldt het CBS.

Te koop


Bestaande koopwoningen waren in oktober 5,6 procent duurder dan in oktober 2015. Deze toename is wat kleiner dan in augustus en september. In augustus is met 6 procent de hoogste prijsstijging in 14 jaar genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

In stijl

Www.kinderkamerinstijl.nl. Foto: http://www.kinderkamerinstijl.nl


Scandinavisch design is een trend in de Nederlandse kinderkamers. Kinderkamer in Stijl komt met de collectie van de merken Mrs Mighetto en Ono Design. Met sprookjesposters, zwart-wit dekbedovertrekken en bijpassende slingers geef je de kinderkamer in een handomdraai een andere sfeer. www.kinderkamerinstijl.nl.

Klaar om je te laten inspireren?

Rick van Trigt, Jeroen-bart Pijpers, Christiaan Caanen, Robert Janse en Peter Paul de Jong (vlnr).

door Karin van Leeuwen

LAREN - Ze hebben er zin in, de makelaars en architect. Een week voordat het Wooninspiratie-centrum Het Gooi opent, heerst er een vrolijke stemming in het pand op de Nieuweweg 6a in Laren.

De bank, die nog in het plastic zit, moet nog op zijn plek worden gezet, de elektriciteitsdraden moeten nog worden weggewerkt, maar dat is allemaal zo klaar, haalt architect Jeroen-bart Pijpers van architectenbureau Roselaar zijn schouders op. De vrolijke stemming geeft precies de sfeer weer die moet heersen in dit centrum, vindt Robert Janse, makelaar van Van Trigt. "De samenwerking met een architect geeft zo'n meerwaarde", vindt hij. Van Trigt Makelaars ontzorgde klanten al langer. "Mensen hebben weinig tijd om van alles te regelen bij de koop of verkoop van een huis." Architect Pijpers is het met Janse eens. Vroeger sjeesde hij, samen met de klant, het hele land door. Op naar de keukenfabrikant, de vloerenspecialist en andere specialisten die een belangrijke rol bij het inrichten van een huis spelen. "De mensen waren soms echt bekaf en hadden aan het eind van de middag geen idee meer hoe de vloer eruitzag die ze aan het begin van de dag hadden uitgekozen. Hier kan ik alles zo laten zien", lacht Pijpers.

In het Wooninspiratie-centrum kunnen mensen zonder afspraak langskomen en zich laten inspireren en adviseren. Geprobeerd wordt klanten te bieden wat ze nastreven, maar ook al pratende te ontdekken wat ze niet willen. "Ik ben trots als ik een ontwerp voor een huis maak en de eigenaar zegt: dat had ik daarvoor nooit kunnen bedenken. Dat vind ik een groot compliment", zegt Pijpers. De makelaars Rick van Trigt, Robert Janse en Peter Paul de Jong (i.o.) hebben zin in de nieuwe uitdaging in Laren. Ze zijn alle drie van een andere generatie, wat een sterk punt is, vindt Van Trigt Makelaars Laren. "Bovendien hanteren we korte lijnen. We weten van elkaar wat er speelt en weten wat onze klanten bezighoudt. Daardoor kunnen we altijd een goede service verlenen", vindt Van Trigt.
Een van de nauwbetrokkenen van het centrum, Christiaan Caanen, denkt een goede formule in handen te hebben. Door internet verdwijnen winkels uit het straatbeeld. "Wij leveren samen een toegevoegde waarde. En dat doen we met partners die er toe doen."
Het Wooninspiratie-centrum Het Gooi, gevestigd aan de Nieuweweg 6a, gaat op 1 december open.

Column

Verliefd?

Niels van de Griend is notaris bij Van Elten · Van de Griend Netwerk Notarissen in Weesp en weet hoe je je woonplezier juridisch goed regelt.

Liefde is van alle jaargetijden. Wie weet ben of word je verliefd of misschien wel nog wel verliefder. Of je gaat nog een stap verder en wordt zelf serieus verliefd! Hoe dan ook echt serieuze vlinders! De vlinders spreken voor zich, maar hoe zit dat met het serieuze gedeelte en moet je je daar nu zo druk over maken?

Romantiek is mooi en heeft eigenlijk geen juridische kanten. Vandaar de stelling dat je je in beginsel geen zorgen moet maken en gewoon lekker moet genieten van elkaar. Het krijgt pas juridische kanten als de romantiek en liefde ook leiden tot vermogensrechtelijke gevolgen. Dan is het wel zaak om je te gaan verdiepen in juridische gevolgen van de relatie. Dan moet je nog steeds genieten van elkaar, maar je toch ook iets verder gaan verdiepen.

Hét moment daarvoor is het samenwonen en dan vooral samenwonen in een eigen huis van de één of van beiden. Maar ook bij gezamenlijk huren spelen op de achtergrond financiële en juridische aspecten. Staan beide partners inderdaad als medehuurders op het huurcontract en wie neemt het huurcontract over als de relatie eindigt? Hoe zit het eigenlijk met betaling van de huur? Gewoon 50/50 of moet er een andere verdeling komen als de één al werkt en dus inkomen heeft en de ander nog studeert? Hoe zat het ook alweer met de inboedel en dan met name de antieke kast die je van je oma had gekregen die het weer van haar ouders had gekregen?
Ook bij een eigen huis spelen zaken als het dragen van de kosten van de huishouding. Dan is er geen huur, maar noemen we het rente en (doorgaans) aflossing. Ook daar moet worden vastgesteld naar welke verhouding wordt bijgedragen. Het spreekt voor zich dat bij een eigen huis de next level van zorg voor elkaar wordt bereikt. Niet alleen tijdens het samenwonen, maar ook als de relatie eindigt door een breuk of overlijden. Voor samenwoners met een huis is dus niets doen geen optie! Samenwoners met een huis moeten wel een voorziening treffen, met name voor het geval de relatie eindigt door overlijden van één van beiden. Alleen een levensverzekering afsluiten is volstrekt onvoldoende.

Wat als je gaat samenwonen?

Kortom, in het thema 'Serieus verliefd' ligt natuurlijk de nadruk op het woord serieus. De verliefdheid kan serieuze vormen aannemen en dan kan het ook van harte aan te bevelen zijn ook echt serieus na te denken over de gevolgen daarvan. Inderdaad is het niet 'leuk' om erover na te denken, maar je kunt er niet omheen. Aarzel dus ook niet om je goed te laten informeren door de specialist op dit gebied. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, als je het maar doet. Actie! Dan kun je vervolgens weer genieten van alle mooie zaken van je verliefdheid en relatie.

33 woningen Anna's Hoeve

Eigentijds wonen in Hilversum. Foto: Roosdom Tijhuis Foto: Roosdom Tijhuis

HILVERSUM - Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis start 15 december met de verkoop van 33 eigentijdse eengezinswoningen op Anna's Hoeve in Hilversum.

Alle woningen worden hoogwaardig geïsoleerd en krijgen zonnepanelen. De start verkoop wordt gehouden in het informatiecentrum van Anna's Hoeve dat gevestigd is in het clubgebouw van scouting Heidepark aan de Weg over Anna's Hoeve. Het team van Roosdom Tijhuis staat klaar om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Je bent welkom van 17.00 tot 19.00 uur. Inschrijven kan meteen, maar even nadenken is uiteraard ook mogelijk, want inschrijven kan tot en met 20 december 12.00 uur. De toewijzing gebeurt door middel van loting op 21 december.

Cijfers om trots op te zijn

HILVERSUM - Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken scoort ook dit jaar goed in de benchmark van branchevereniging Aedes. De prestaties van corporaties op het gebied van klanttevredenheid en kosten voor de bedrijfsvoering worden in dit onderzoek met elkaar vergeleken.

Huurders van Het Gooi en Omstreken waarderen de dienstverlening met een 7,7. Niet alleen is dit cijfer een verbetering ten opzichte van vorig jaar, ook ligt dit boven het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat de corporatie landelijk gezien tot de betere woningcorporaties behoort. Maarten van Gessel, directeur-bestuurder: "Mede door de lage bedrijfslasten zijn we in staat om onze woningen te verduurzamen en te blijven investeren in betaalbare nieuwbouw, een resultaat waar we trots op zijn."

Foto: eigen foto

Bij de uitreiking van de award voor Makelaar van het Jaar 2016 eindigde Belle Makelaardij uit 's-Graveland als tweede van de provincie Noord-Holland. "Deze mooie klantenwaardering is voor ons relatief kleine kantoor zeer waardevol. Wat naar voren kwam was onze eerlijke en open communicatie, vakkundigheid en marktkennis. We zijn dan ook zeer trots en bedanken iedereen die op ons gestemd heeft", zegt Isabelle Hoekstra. Belle was bij deze verkiezing de enige afgevaardigde uit 't Gooi.

Foto: André Verheul

Column Niels van de Griend

Niels van de Griend is notaris bij Van Elten · Van de Griend Netwerk Notarissen in Weesp en weet hoe je je woonplezier juridisch goed regelt.

Beginnerscursus Spaans start op 9 januari! Spaans-Bussum verzorgt cursussen en privéles in Bussum. Op 9 januari start een beginnerscursus in WOC de Palmpit. Meer info op
www.spaans-bussum.nl

Voor alle klussen in en om het huis: vloeren/ tegelen/schilderen etc - alle reparaties - ruim 20 jaar ervaring - flexibel en betrouwbaar. Voor een vrijblijvende offerte: 06-54623051/ 020-690-8997

Boekhouding voor zzp'ers. Kijk op www.fracil.nl of bel 06-55828894

I.v.m. studie woonruimte gezocht door Syr. vluchteling (met verbl. verg.) huur max. 570. Evt. ruil met appartem Zuid-Limburg. Info 06-51049445.

UW WONING VERHUREN? Verhuur aan expats, organisaties & young professionals INTERHOUSE HILVERSUM verhuurprofessionals & vastgoedbeheer 035-303 13 20 www.interhouse.nl

een echt Naardens cadeautje, koop je bij het VVV

Te koop gevraagd tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, baartjes goud en zilver, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH.

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

GARAGE TE HUUR, BUSSUM, aan Ceintuurbaan en Beeklaan. Huur € 125,- p.m. Tel.: 035-6947821

OPHEFFINGSUITVERKOOP FOURNITURNEN - HANDWERKEN MARION NOG OPEN T/M 3 DECEMBER KORTINGEN VAN 40% TOT 60% KOM LANGS VOOR DE LAATSTE KOOPJES. BRINKLAAN 1-3 BUSSUM

Vrijwilligers gezocht: wie wil helpen met restaureren van het bijzondere zeilschip De Berrona in de jachthaven van Naarden, stichting Berrona, www.berrona.nl tel. 06-41725408

voor alle AANLEG en ONDERHOUD in uw TUIN, bel: 06-10400788 voor een scherpe prijs

Nieuw vrijwilligersproject van Versa Welzijn: het Web-maatje!!! Een Web-maatje komt bij u thuis en leert u om op een veilige manier websites te bezoeken van o.a. belastingdienst, toeslagen, UWV, zorgverzekering en Woningnet. Voor inwoners van Bussum met een lager inkomen of een beperking die in het bezit zijn van een computer of laptop. Info: Wilma Knops 06-33951892 of webmaatje@versawelzijn.nl

Gratis feestzaal tot 180 pers. incl. onbeperkt drank v.a. 10,-. Info 06-53319921

BUHR ZOEKT DEELRUIMINGEN: ZOLDER, KELDER, GARAGE, BERGING etc. Telefoon: 06-53408425 (Robert) of 035-6937512 (Gérard)

Huis laten ontruimen? Vraag folder 035-5233599 of www.woningontruiming.com

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Schildersbedrijf van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Kapsalon Ruud Bussum biedt te huur aan volledig ingerichte pedicure-schoonheids-nagelsalon 15 m2. Inlichtingen: 035-6935525/06-22393323

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal speelgoed.
035-6938689

Arthur's loodgietersbedrijf.nl
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk, riool, waterleidingen, gasleidingen, sloopwerk en het schoonmaken van de dakgoten, gratis goot en dakinspectie. 06-22418974.

Taxi naar/van Schiphol vanuit Naarden / Bussum € 50,-. A-to business (goodkinds service) tel.: 06-26984855

Privéles Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans. 035-6839235

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595