BussumsNieuws

5 december 2018

BussumsNieuws 5 december 2018


Werken aan toegankelijker centrum

Als je in een rolstoel zit, is dit een barrière. Foto: Bob Awick

BUSSUM Het centrum van Bussum moet toegankelijker gemaakt worden voor mensen met een beperking. Dat plan heeft de gemeente.

Er wordt een toegankelijkheidstoets gedaan van de openbare ruimte en de winkels. De komende weken gaan, zonder dat mensen dat merken, experts en mysteryguests de straat op om te checken hoe Bussum ervoor staat qua toegankelijkheid voor slechtzienden, blinden, doven en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Er wordt gekeken wat er verbeterd kan worden.

Het hele plan duurt ongeveer negen maanden. Na de toegankelijkheidstoets wordt er een rapport met verbeterpunten opgesteld. Dat wordt vervolgens weer voorgelegd aan het gemeentebestuur, zodat er gekeken kan worden naar wat er aangepakt moet worden. Nadat de gemeente dat heeft opgepakt volgt er nog een toegankelijkheidstoets om te kijken of de toegankelijkheid echt verbeterd is.
Burgemeester Han ter Heegde verwacht geen levensgrote aanpassingen. "Toegankelijkheid hebben we namelijk al hoog in het vaandel staan en we proberen dat zo goed mogelijk toe te passen. Maar het kan geen kwaad om nog eens gerichter te kijken en eventuele aanpassingen te doen", aldus de burgemeester.

Dat Gooise Meren werkt aan de verbeterde toegankelijkheid komt onder meer doordat Bussum een van de pilotgebieden is van MKB Nederland.

Burgemeester en wethouders vertellen hun verhaal

GOOISE MEREN Hoe gaat het met de wethouders en de burgemeesters? Wat voeren ze allemaal uit in het gemeentehuis van Bussum? Hebben ze vanuit daar wel genoeg oog voor de belangen van de inwoners? We vroegen het de collegeleden.

Aan het einde van het jaar kijken we terug en blikken we vooruit. De komende weken portretteren we de vijf wethouders én de burgemeester die de komende 3,5 jaar de gemeente moeten besturen.

Hoe gaat het tot nu toe en wat zijn de persoonlijke ambities van verschillende wethouders? Wat zijn de speerpunten en hoe drukken zij hun stempel op Gooise Meren? Deze week bijt VVD-wethouder Alexander Luijten het spits af.

16/17

IJspret

Foto: bob Awick

Bussum op IJs wordt opgebouwd. De schaatsbaan opent komende vrijdag officieel om 17.30 uur.

9

Een uitgelezen boek Jong leven in een oude dorpskern

Foto: Picasa

De historicus Dr. A.C.J. de Vrankrijker (1906-1995) verhaalt hier wat hij als jongetje en jongeman tussen 1910 en 1925 in Bussum zoal meemaakte. Hij was toen tussen 4 en 17 jaar oud. Hij schreef deze herinneringen op rond zijn zeventigste jaar in 1976. In de inleiding schrijft hij nogal bescheiden: 'Ik bied niet meer dan een genoeglijk verhaal met een serieuze achtergrond.' 'Al schrijvende heb ik die jaren opnieuw beleefd', schrijft hij in het voorwoord. Het is een persoonlijk document, waarbij de schrijver zijn leven in het katholieke Bussum en het Gooi schetst. Andere plaatsen, zoals Hilversum en Laren, komen vaak ter sprake. De meer dan 18 tekeningen van plekken in Bussum en elders in het Gooi, zijn van Henk Doornekamp, mogelijk op basis van foto's gemaakt. 127 pagina's telt het softcover boekje uit 1977 van Uitgeverij Kerckebosch.

Wilt u dit boek kopen? Enige exemplaren zijn te koop voor € 12. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Megawerken voor kleine tunnel

Al een paar weken veel gedoe bij de Karnemelksloot, daar waar een tunneltje gepland is. Onder het spoor door. Leek wel of er een nieuwe metro ging komen.

Op de foto is de drukte niet helemaal weergegeven. Er stonden nog veel meer graaf-, hijs- en heimachines. Enorme bulten grijs, bruin en wit zand waren er opgeworpen en ook een flinke damwand werd de grond ingedreven. Vanaf het begin van de werken was er al een brede puinweg gestort om alle materialen en grote machines op hun plaats te krijgen. Werkelijk een immense bouwplaats. Toen ik her en der wat losse informatie opscharrelde werd het duidelijk dat niet alleen het tunneltje zo'n klus bleek te zijn. Er werd ook aan het spoor zelf gewerkt. Precies op die plek komen de rails uit het Naardermeer en gaan met een flauwe bocht richting overweg Zwarteweg/Comeniuslaan. En juist deze bocht wordt er nu meteen maar uitgehaald, wat een verklaring kan zijn voor de reusachtige werken. Naar verluidt gaan de treinen van en naar Amsterdam op dit stuk standaard 130 km/uur scheuren. Dat verbaast mij nogal, want juist dit tracé heeft de bedenkelijke reputatie personen die een einde aan hun leven willen maken aan te trekken. Lijkt me voor de machinisten helemaal erg om met zo'n vaart in een dergelijke situatie te komen. En laten we ook niet vergeten dat veel dieren de spoorbaan oversteken. U begrijpt wel wat ik bedoel. Reeën, vossen, waterwild, konijnen en hazen zullen helemaal geen kans meer hebben.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. en 19.30 u. Cantatevesper ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P.A. Smit
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie kapelaan A. Geria; za. 08/12 17.30 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. J. Bos

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; ma. 10/12 19.30 u. Adventoverweging
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. mw. ds. H.W. van Beelen
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. dr. R. Brouwer
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. G.J. van den Top en 17.00 u. ds. T.W. van Bennekom
*Remonstranten N-B Gezamenlijke dienst 10.30 u. ds. P.J.C. Korver
*Vrijzinnigen N-B gezamenlijke dienst bij Remonstranten
*Doopsgezinde Gemeente B-N gezamenlijke dienst bij Remonstranten
*Evangelisch-Lutherse Gemeente geen dienst
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. mw. ds. A.K. de Vries en 19.00 u. Adventszangdienst
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap geen Mensenwijdingsdienst
*Kerk in de Meent 10.00 u. ds. A. v.d. Bos

Vanaf 5 december zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt over de sinterklaasbank en over scootmobiels met 50PLUS.
- In TV Magazine aandacht voor een Afasiekoor en Stichting Gehandicapte Kind.
- RegioHub gaat over de tentoonstelling Kracht uit Geweld.
- Sjoerd Stoop praat met de burgemeester.

Vechten om een parkeerplekje aan de Iepenlaan, bewoners willen actie

Bewoners kunnen hun auto niet kwijt door 'wildparkeerders'

Even je auto parkeren buiten het centrum zodat je geen parkeergeld hoeft te betalen. Het klinkt makkelijk, maar voor bewoners is het heel vervelend.

Bewoners kunnen haast geen parkeerplekje vinden. Foto: Bob Awick

BUSSUM Bewoners aan de Iepenlaan trekken aan de bel van de gemeente omdat ze grote parkeeroverlast hebben. De gemeente moet het al veel langer slepende probleem aanpakken, zo betogen ze.

De buurtbewoners stellen dat ze hun auto amper voor de deur of net even verderop kunnen parkeren.

Volgens hen heeft dat te maken met het veranderde parkeerbeleid van de gemeente: er komen steeds meer 'vreemde' parkeerders. Dat komt onder meer doordat hun buurt net buiten het gebied voor betaald parkeren valt en er ook geen parkeervergunningen nodig zijn. Bezoekers aan het centrum of zelfs winkeliers parkeren er, maar ook treinreizigers die naar het station gaan en medewerkers van een verderop gelegen kinderopvang. De bewoners hebben het probleem meermaals aangekaart, maar kregen nul op het rekest. "We hebben al eens aan de medewerkers gevraagd om ergens anders te parkeren, maar er was geen ruimte voor gesprek noch begrip. Vanaf volgend jaar moeten er meer medewerkers aanwezig zijn op de kinderopvang, wat betekent dat er alleen maar meer parkeerproblemen zullen ontstaan", zo stellen de bewoners.

De bewoners hebben het probleem meermaals aangekaart

Vrees voor groter probleem

Maar daar blijft het niet bij. De bewoners hebben de vrees dat hun probleem nóg groter wordt als er straks ook gewoond wordt op het Bensdorpcomplex. "De drukte neemt dan nog meer toe. De mogelijkheid om te parkeren aan ons deel van de Iepenlaan zal nog moeizamer worden."
De Iepenlaan is al langer een probleem als het om parkeren gaat. Bewoners hebben het probleem al eerder aangekaart en er werden ook wel maatregelen genomen zoals het oprekken van het vergunninghoudersgebied, maar zonder succes. Enkele bewoners blijven last houden. "De gemeente heeft haar probleem verschoven naar ons deel van de straat. Wij willen graag een oplossing waar wij als bewoners niet door benadeeld worden omdat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat een dorp groter wordt en dat het vergunninggebied wordt uitgebreid, waar wij als bewoners net buiten vallen."

Oprit

De bewoners hopen dat de gemeente het probleem oplost door hun toe te staan een eigen oprit voor hun woning te maken waar ze kunnen parkeren of door hun straat ook te bestempelen als vergunninghoudersgebied. De gemeente moet nog op de klachten van de bewoners reageren.

Eerste stappen naar wandelnetwerk gezet

Wandelnetwerk van 500 kilometer door hele regio

De eerste paaltjes staan al op de routes. Foto: Regio Gooi en Vechtstreek

GOOISE MEREN De eerste bewegwijzeringspaaltjes voor een nieuw wandelnetwerk zijn geplaatst. Hiermee zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het bijna 500 kilometer lange wandelnetwerk in de regio Gooi en Vechtstreek en in de Diemerscheg.

De aanleg van de paaltjes en bebording vindt gefaseerd plaats. In het voorjaar van 2019 is de klus af en kunnen wandelaars het het gebied ontdekken. Het wandelnetwerk wordt aangeduid door gekleurde routes en genummerde keuzepunten. Die keuzepunten sluiten aan op de wandelknooppunten in Utrecht en op andere regio's in Noord-Holland. Ook komen er wandelroutes in de Diemerscheg.

Geheel biobased

Het wandelnetwerk combineert bestaande en nieuwe routes

Voor de routeaanduiding is gekozen om als proef over te stappen naar circulaire bewegwijzering. Deze zijn geheel 'biobased' en van volledig gerecycled materiaal. De bewegwijzeringspaaltjes in Gooi en Vechtstreek zijn samengesteld uit kalk en biohars, gecombineerd met riet uit de eigen regio.

Het wandelnetwerk is voor iedereen die van wandelen houdt en biedt mogelijkheden voor gezonde, sportieve en mooie wandelingen. Het wandelnetwerk combineert bestaande en nieuwe routes door onze unieke natuurgebieden, dorpen, steden en het landelijk gebied vol cultuurhistorie.

Veertig startpunten

Op veertig startpunten en Toeristische Overstappunten (TOP's) komen informatiepanelen met een gedetailleerde kaart van alle routes. Wandelaars kunnen daar kiezen uit voorgestelde rondwandelingen met verschillende afstanden of zelf een route samenstellen om te gaan wandelen.

Hein Langendijk

Ondernemer, actief met Nest, werkplekken voor groeiers, voorzitter Bussum op IJs, 44 jaar, woont in Bussum

Druk met Bussum op IJs?
"Niet zo druk als de vele vrijwilligers. Maar uiteraard nu weer drukker dan in de zomerperiode."

Wat zou jij doen met 100 euro?
"Taarten aanbieden bij Bussum op IJs voor alle vrijwilligers en onze bezoekers van de Zonnebloem en OKI."

En met een miljoen?
"Een mooie reis met de kids, investeren in een huis met meer ruimte op de begane grond en mijn bedrijf. Ook geef ik een
deel aan een project dat we zijn gestart in samenwerking met de Stichting Melanoom om kinderen op sportvelden in te smeren met zonnebrand."

Kerst of sinterklaas?
"Naarmate mijn kinderen ouder worden neig ik langzaamaan steeds meer naar de kerst, ook al vieren we dit jaar nog met veel plezier sint, met gedichten. Ben de pietendiscussie ook wel een beetje beu…"

Een dag de burgemeester?
"Dan zet ik mij in voor meer voorzieningen voor de bovenbouwmiddelbarescholieren zodat zij een plek hebben
om uit te gaan."

Een ideale vrije dag?
"Starten met gezamenlijk ontbijt, sporten van de kinderen kijken of fluiten en eindigen met een diner thuis met vrienden."

Wat weten de meeste mensen niet?
"Dat ik spruitjes niet lekker vind."

Wie verdient een pluim?
"Mijn kinderen, die na het verlies van hun lieve moeder waanzinnig sterk en lief zijn voor mij en voor elkaar."

Waar zullen we op proosten?
"Een gezond 2019 voor iedereen!"

Geen extra rotonde N236

BUSSUM Er komt geen extra rotonde op de Franse Kampweg (N236). Wel komen er andere aanpassingen rond de kruising met de Melkstraat om de weg veiliger te maken.

De komst van een extra rotonde was een wens van veel buurtbewoners, omdat ze menen dat een rotonde de weg veel veiliger maakt. De provincie zette al eerder een streep door het plan, omdat zij vindt dat de rotonde geen toegevoegde waarde heeft.

De provincie stelt nu wel na overleg enkele andere aanpassingen door te willen voeren. Zo wordt er nu gekeken of er aan de noordkant, ter hoogte van de Melkstraat, een dubbelzijdig fietspad kan komen. Ook wordt er gekeken naar enkele andere optimalisaties, zoals extra opstelruimte voor fietsers, een langere middenberm en meer belijning op het fietspad.

Klaar voor pakjesavond: op jacht naar de laatste cadeaus

Foto: Bob Awick

BUSSUM Vol verwachting klopt ons hart: vanavond (woensdag) is het weer pakjesavond. Op jacht naar de laatste cadeaus konden hulpsinterklazen afgelopen zondag hun slag slaan. Het was koopzondag en dus wandelden er mensen met tassen vol cadeaus door het centrum. De hele maand december gaan de winkels elke zondag open.

Bussum op IJs; voor de elfde keer schaatspret in centrum Bussum

'Een prachtig evenement dat voor verbinding zorgt in het dorp'

Voor de elfde keer wordt het terrein voor het gemeentehuis omgetoverd tot Bussum op IJs. Met schaatslessen, curling- en ijshockeywedstrijden en een nieuwe horecapartner.

Vrijwilligers Fransien Jongmans en Ellen Hazenberg zijn er klaar voor! Foto: bob Awick

BUSSUM "Grote veranderingen hoeven we niet te verwachten", laat voorzitter Hein Langendijk van Bussum op IJs weten. Het winterse spektakel is ooit begonnen om alle jeugd de kans te geven om te leren schaatsen, en dat is nog steeds het belangrijkste doel. Zodat ze, als het in januari lekker vriest, goed voorbereid het natuurijs op kunnen.

Voor de elfde editie keert de organisatie weer terug naar de roots: schaatsen. Werd de afgelopen jaren de horeca ook zelf georganiseerd, dit jaar wordt het uitbesteed aan een professionele partij: café 't Raedthuys. De voorzitter is daar blij mee. "Het is in goede handen bij een lokale partij, die ook nog eens om de hoek zit. We zijn in principe een kleine club met vrijwilligers en dan kun je niet alles op je nemen."

Vaste kern vrijwilligers

'Bussum op IJs ontstond als alternatief voor schaatsen op natuurijs'

Volgens hem zal het publiek de veranderingen die er zijn aan kleine dingen merken. "Veel zaken zullen wat soepeler verlopen." Ze kunnen zich door het uitbesteden van de horeca weer focussen op één ding: het schaatsen. Dat doen ze met een vaste kern van zeven vrijwilligers en daarnaast alle vrijwilligers voor de uitgifte van schaatsen, ijsmeesters en hulp bij kinderfeestjes. Behalve vrij schaatsen, de lessen in de kerstvakantie en het schoolschaatsen zijn er ook weer curling- en ijshockeyavonden. Voor die laatste twee is al flink wat belangstelling; de inschrijving is begonnen en er zijn nog maar een paar plekken vrij.

Steeds minder natuurijs

Terug naar de roots, het leren schaatsen. "We hebben steeds minder natuurijs en daarom is Bussum op IJs twaalf jaar geleden opgezet door een paar inwoners zodat kinderen toch konden leren schaatsen." Of het dit jaar net zo druk wordt als vorig jaar is, ironisch genoeg, voor een groot deel afhankelijk van het weer. Is het tien graden onder nul, dan staat iedereen op natuurijs en bij regen is het ook minder druk. "De elementen moeten ons, net als elk jaar, goed gezind zijn." Het weer speelt ook een grote rol als het gaat om energieverbruik. Is het koud dan moet in de horecatent harder gestookt worden, is het flink boven nul dan maakt de installatie om het ijs koud te houden overuren.

Romantiek en gezelligheid

Zelf bindt Langendijk de ijzers niet meer onder. "Ik sta tegenwoordig meer aan de andere kant van de boarding, om te genieten en te borrelen." Want dat is ook een belangrijk deel van Bussum op IJs. "Het is een evenement dat het dorp verbindt. Het zorgt voor romantiek en gezelligheid. Het heeft een hoge aaibaarheidsfactor. Vier weken lang is het de plek voor jong en oud om dichter bij elkaar te komen."

Van ijshockey tot discoschaatsen

De schaatslessen zijn bedoeld voor kinderen van vijf tot en met elf jaar. Net als elk jaar zullen er kinderen zijn die voor de eerste keer op het ijs stappen, maar ook wie zijn techniek nog wat wil verbeteren kan prima een paar lesjes komen volgen. De ijshockeyclinics zijn voor kids van acht tot en met twaalf jaar en er worden ook weer ijshockeywedstrijden voor de jeugd en volwassenen georganiseerd. Verder is er elke zaterdagavond discoschaatsen.

De schaatsbaan wordt vrijdagavond om 17.30 uur feestelijk geopend, waarna er direct geschaatst kan worden. De schaatsbaan is open tot en met zondag 6 januari. Meer informatie over de schaatslessen, de clinics, ijshockeywedstrijden en toegangsprijzen staat op www.bussumopijs.nl.

Zondag kerstmarkt in Spiegelstraat

Twintig versierde kerstbomen verloot voor de Voedselbank

Café de Koperen Kraan is er klaar voor. Foto: Bob Awick

BUSSUM De sfeervolle en gezellige kerstmarkt wordt komende zondag voor de 25ste keer in de Spiegelstraat gehouden. Deze markt is echt een begrip in Bussum en omgeving en trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

John Balk van Boshem Wonen organiseert het feest dit jaar samen met Maaike Kloppenburg van VanDyck Experience Store. De ondernemers leggen uit wat de bezoekers van de Spiegelmarkt kunnen verwachten.

Heel veel kramen

"De Spiegelstaat is zondag in kerstsfeer met dertig kramen van de ondernemers en 32 kraamhouders vanuit de regio, zodat er goed gewinkeld kan worden voor de kerstdagen. Natuurlijk is er ook de levende kerststal met de kameel, ezel en geiten die geaaid kunnen worden door jong en oud."

Mét Kerstman

"En geen kerstmarkt zonder de Kerstman. Hij gaat gezellig met iedereen in gesprek en deelt lekkernijen uit", aldus een enthousiaste John.
"Duizenden mensen komen naar de kerstmarkt voor de mooie en romantische kerstsfeer die in de straat hangt in combinatie met livemuziek en kersthapjes en drankjes zoals glühwein en warme chocolademelk. Dit totale plaatje maakt het ieder jaar weer heel bijzonder."

Mooie, romantische kerstsfeer met muziek en drankjes

Maaike vertelt dat Raoul Weinsma en het koor Photo Group Esperanza optredens geven. "Raoul zingt mooie kerstliedjes en de acht dames van het Esperanzakoor zingen een speciaal kerstrepertoire."

Win een kerstboom

Nieuw dit jaar is dat bezoekers een kerstboom kunnen winnen. John: "We hebben twintig kerstbomen aangeschaft en versierd die over de Spiegelstraat worden verspreid. Iedereen kan een lot van 2 euro kopen en kans maken op zo'n kerstboom. Aan het eind van de markt, rond 17.00 uur, verloten we de kerstbomen. Extra leuk is dat er ook gekozen is voor een goed doel. De opbrengst van de bomen gaat namelijk naar de Voedselbank Naarden, Bussum en Hilversumse Meent."

"Wie klaar is met winkelen, kan gezellig een drankje drinken bij café De Koperen Kraan, waar traditiegetrouw de versierde skihut staat, of op andere plekken en dan genieten van de livemuziek."

De kerstmarkt in de Bussumse Spiegelstraat is op zondag 9 december van 12.00 tot 18.00 uur.

Zondag kerstmarkt in Spiegelstraat

Twintig versierde kerstbomen verloot voor de Voedselbank

BUSSUM De sfeervolle en gezellige kerstmarkt wordt komende zondag voor de 25ste keer in de Spiegelstraat gehouden. Deze markt is echt een begrip in Bussum en omgeving en trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

John Balk van Boshem Wonen organiseert het feest dit jaar samen met Maaike Kloppenburg van VanDyck Experience Store. De ondernemers leggen uit wat de bezoekers van de Spiegelmarkt kunnen verwachten.

"De Spiegelstaat is zondag in kerstsfeer met dertig kramen van de ondernemers en 32 kraamhouders vanuit de regio, zodat er goed gewinkeld kan worden voor de kerstdagen. Natuurlijk is er ook de levende kerststal met de kameel, ezel en geiten die geaaid kunnen worden door jong en oud."

Mét Kerstman

"En geen kerstmarkt zonder de Kerstman. Hij gaat gezellig met iedereen in gesprek en deelt lekkernijen uit", aldus een enthousiaste John. "Duizenden mensen komen naar de kerstmarkt voor de mooie en romantische kerstsfeer die in de straat hangt in combinatie met livemuziek en kersthapjes en drankjes zoals glühwein en warme chocolademelk. Dit totale plaatje maakt het ieder jaar weer heel bijzonder."

Mooie, romantische kerstsfeer met muziek en drankjes

Maaike vertelt dat Raoul Wijsma, Vocal Group Esperanto en The 3 Angels optredens geven. "Raoul zingt christmas- en crooningliedjes en doet dat in pak of met een foute kersttrui aan, maar altijd met veel enthousiasme. De acht dames van het Esperantokoor zingen een speciaal kerstrepertoire. En The 3 Angels vrolijken buiten de boel op met kerstliedjes bij café De Koperen Kraan."

Nieuw dit jaar is dat bezoekers een kerstboom kunnen winnen. John: "We hebben twintig kerstbomen aangeschaft en versierd die over de Spiegelstraat worden verspreid. Iedereen kan een lot van 2 euro kopen en kans maken op zo'n kerstboom. Aan het eind van de markt, rond 17.00 uur, verloten we de kerstbomen. Extra leuk is dat er ook gekozen is voor een goed doel. De opbrengst van de bomen gaat namelijk naar de Voedselbank Naarden, Bussum en Hilversumse Meent."

De kerstmarkt in de Bussumse Spiegelstraat is op zondag 9 december van 12.00 tot 18.00 uur.

Bussumse slager Martijn Oegema is de enige echte 'Hamburgerkoning van Nederland'

Keurslager Oegema met zijn kwaliteits burgers. Foto: Bob Awick

BUSSUM Het is alweer twee weken geleden dat slager Martijn Oegema werd uitgeroepen tot maker van de beste hamburger van 2018. Deze vakman verdient daardoor wel de titel Hamburgerkoning van Nederland.

De burgers vliegen de deur uit sinds hij de prijs in ontvangst mocht nemen. Hij merkt echt het verschil in zijn zaak aan de Koekoeklaan. "Voorheen verkochten we ongeveer 30 hamburgers per dag. Nadat ik de prijs heb gewonnen is dat aantal flink opgelopen. We verkopen er nu ongeveer 60 tot 100 per dag, dus het gaat echt als een gek", vertelt de Keurslager enthousiast.

Dat Keurslager Oegema de lekkerste hamburger van Nederland maakt, werd bekendgemaakt tijdens een landelijke wedstrijd van Verstegen Spices & Sauces.

Meest duurzaam

Slager Martijn Oegema deed mee aan de 'Meest duurzame hamburger van Nederland'. De hamburger van de Bussumse slager eindigde bij de beste drie en Oegema mocht vervolgens zijn hamburger klaarmaken voor de vakjury. De jury bleek unaniem en verkoos de hamburger van Keurslager Oegema als lekkerste en meest duurzame.

Trots

Oegema reageert zelf erg trots op de overwinning en nodigt klanten uit om de hamburger eens te komen proberen.

Nieuwe Bagels & Beans zingend geopend

Foto: Bob Awick

BUSSUM Zangeres en songwriter Jennie Lena, bekend van onder andere The Voice of Holland, gaf zaterdag een uniek akoestisch optreden in de nieuwe Bagels & Beans aan de Nieuwe Brink. Jennie Lena bracht onlangs haar nieuwe album 'To Be Honest' uit en heeft een succesvolle clubtour afgerond.
Bij Bagels & Beans kun je terecht voor ontbijt en lunch met de bekende belegde en vegan bagels, verse sappen, thee, warme en koude dranken en je kunt kiezen uit verschillende verse koffies met iets lekkers erbij.

Verkoop kerstbomen bij Verlosserkerk

BUSSUM Rondom de Verlosserkerk is op 8 december tussen 10.00 en 16.00 uur een kerstmarkt. Hier is ook een nieuwe standplaats gevonden voor de kerstbomenverkoper die altijd bij de Jozefkerk stond.

De kerstbomenverkoper stond al 42 jaar op zijn plek in Bussum-Zuid. Dit jaar kon hij daar niet staan omdat de kerk sinds kort een ander kerkgenootschap huisvest, namelijk de Koptische Kerk.
Op zaterdag 8 december is het motto: 'Met een kerstboom van Verkerk krijgt u koffie in de kerk'. De markt en de bomenverkoop zijn op de hoek Ceintuurbaan / Lorentzweg.

'Tinfabriek is duurzaam verbouwd met een bijzondere industriële uitstraling'

Zaterdag en zondag open dagen in de fabriek

De kenmerkende rode schoorsteen, gevels en gewelfde daken zijn behouden gebleven. In de oude Tinfabriek zelf is alles ingrijpend verbouwd op een duurzame manier.

De Tinfabriek is gerenoveerd en dit weekend kan iedereen de fabriek van binnen zien. Foto: De Tinfabriek

NAARDEN De Tinfabriek opent dit weekend officieel haar deuren zodat iedereen een kijkje kan nemen in het bijzondere gebouw. In het pand zitten twee bedrijven: Volvo Buitenweg en Meettin.

'Het was goedkoper geweest om het pand te slopen'

"Het streven was om de voormalige fabriek uit 1956 duurzaam te verbouwen", aldus Valentijn van der Burg van Meettin. "En dat is na 2,5 jaar gelukt. De Tinfabriek behoort nu tot de top dertig van meest duurzame bestaande gebouwen van Nederland en daarvoor ontvangen wij het internationale keurmerk BREEAM in-use Excellent. Het was voor ons goedkoper en makkelijker geweest om het pand te slopen, maar dan verlies je zo veel karakter dat we dat niet eens hebben overwogen. De Tinfabriek hoort bij Naarden en dan natuurlijk vooral de rode karakteristieke schoorsteen die van veel kanten is te zien. De fabriek heeft nu de bijzondere industriële sfeer die bij het unieke pand past." Mark van der Meulen, manager van Volvo Buitenweg, vertelt dat voor de inrichting van het pand veel natuurlijke materialen zijn gebruikt. "Zoals bijvoorbeeld het staal dat we door het hele pand hebben gebruikt voor de inrichting. Het staal heeft geen coating, maar alleen een laagje olie, dus is duurzaam." Op de geïsoleerde daken zijn zonnepanelen geplaatst, de verwarming en koeling gaat via lucht- en warmtepompen om zo weinig mogelijk gas te gebruiken en in de fabriekshal staan hightech transparante puien met HR++-glas. "Er is heel bewust nagedacht hoe we het op een zo duurzaam mogelijke manier konden verbouwen en dat is gelukt; daar zijn we dan ook heel trots op."
Voor de verbouwing heeft de Tinfabriek grotendeels samengewerkt met lokale ondernemers. Valentijn: "Zoals de mooie industriële inrichting die we samen hebben gedaan met Nijhoff in Baarn, Vocus Architecten uit Bussum heeft het plan ontworpen, de verbouwing is gedaan door onder andere bouwbedrijf Van den Hengel uit Soest en de stalen kozijnen zijn gemaakt door Fe-plus staal & design uit Nederhorst den Berg. Ook hebben we groot respect voor mijn ouders, Willem Jan en Tineke, die de Tinfabriek hebben gekocht en laten verbouwen. Daar heb je echt lef voor nodig, want het is niet zomaar iets om zo'n groot pand op deze manier te renoveren en met dit als resultaat."
In de Tinfabriek heeft Volvo Buitenweg een mooie lichte showroom en moderne werkplaats. Het andere bedrijf, Meettin, biedt gratis flexplekken aan en er kunnen vergaderruimten en kantoren gehuurd worden. In de koffiebar kun je terecht voor ontbijt en lunch. "Vanaf 1 januari zitten in de vaste kantoorruimtes zes bedrijven. Er kunnen nog vier ruimtes gehuurd worden. Ook worden de vergaderruimtes steeds meer geboekt." In de Tinfabriek staan op zaterdag 8 en zondag 9 december de deuren open om rond te lopen in de fabriek. Er hangen foto's van voor en na de verbouwing en er zijn verschillende presentaties. Het programma staat op www.detinfabriek.nl.

Versgebrouwen 'hoppig' pils uit Naarden genaamd Comeniusbier

'Zonde om het Bastion leeg te laten staan'

Alexander Plas deed zijn passie voor bier op toen hij bij Heineken werkte. De bierkenner is nu zijn eigen merk gestart: Comeniusbier.

Alexander Plas brengt met zijn brouwerij weer reuring in de Vestingwerken. Foto: Bob Awick

NAARDEN Om Alexander te vinden gaan we naar binnen bij de nieuwe fietsenmaker Vestingfiets in Bastion Nieuw Molen. We lopen door de gang van de fietsenmaker naar buiten. Aan het einde van het grasveld is het bastion gelegen waarin het Comeniusbier in Vesting Brouwerij Comenius wordt gebrouwen.

Brouwer Alexander Plas voelde vanaf het eerste moment dat hij hier binnenliep: dit is het. "Het is een heel sfeervolle setting die perfect bij het oude ambacht van brouwen past." Het bastion is groot en heeft onder andere vijf kleinere kelders waar ooit de kanonnen stonden en een donkere luistergang van 70 meter lang. Het gevoel voor historie is hetgeen de Naarder direct aanspraak. En na goed overleg met de eigenaar, Stichting Monumenten Bezit, was de deal beklonken. "Wij vinden het allemaal zonde als al dit erfgoed niet gebruikt wordt en in verval raakt. Hoe mooi is het dat dit complex uit 1672 opnieuw in gebruik wordt genomen?", zegt hij enthousiast.
Wat ooit begon als een hobby heeft de brouwer naar een hoger niveau getild. "Ik brouwde eerst wat in een pand in Blaricum en inmiddels heb ik het onder de knie. Wat ik hier ga doen is het brouwen van pils. Dat zie je niet veel, omdat het een uitermate ingewikkeld proces is. Het brouwen moet heel hygiënisch verlopen. Bij de kleinste vervuiling moet je het brouwsel al weggooien. Het is ook een heel langzaam proces. Pas na een week of drie, vier weet je of het goed is. Eigenlijk kun je pas brouwen als je een pils kunt maken. Het tegenovergestelde is een speciaalbier. Dat lukt altijd," lacht hij. De keuze voor pils lag voor Alexander erg voor de hand. "Ik ben iemand die altijd op zoek is naar verhalen bij bier. Dat deed ik ook jarenlang in mijn functie van erfgoedbeheerder bij Heineken. Heineken is een familiebedrijf en heeft wel 160.000 spullen verzameld. Al die spullen vertellen het verhaal van deze ondernemer. Ik wil hier graag het verhaal vertellen van Naarden, pils, Tsjechië en Comenius. In de toegangshal is genoeg plek voor bijvoorbeeld een expositie." Terugkomend op de keuze voor Comeniusbier is Alexander helder. "Pils verwijst naar Tsjechië, het land van pils. Dat past heel goed bij de bijzondere band die de stad Naarden heeft met Tsjechië. Comenius verwijst opnieuw naar Tsjechië. Ik zal op sommige flessen ook nog een Tsjechisch etiket plakken en dan is de cirkel rond." Het Comeniusbier is volgens de brouwer lekker fris. "Het is een hoppiger pils. De grootste smaakmaker is Saazer hop. Maar ik heb net ook een hoop hop geoogst in het Naardermeer. Daar maak ik misschien nog wel een 'special edition' van. Ik maak de pils in een speciale Duitse brouwketel. Het recept flits ik erin met mijn iPad en de ketel doet het werk. Het bier moet in fases koken en de temperatuur luistert heel nauw. Ik denk dat Comeniusbier vanaf januari op de markt kan komen."
Alexander wil flesjes en fusten bier leveren aan de horeca. "Ik wordt zeker geen concurrent van cafés. Zo moet je het niet zien. Ik wil hier primair gaan brouwen en op termijn een bescheiden proeflokaal openen. Je zou hier een teamuitje kunnen houden waarbij de mensen zelf bier brouwen, hun eigen etiket maken en natuurlijk gaan proeven. Lekker kleinschalig, maar wellicht ook in de toekomst met de mogelijkheid voor een terrasje of een openluchtfilmvertoning in samenwerking met het Filmhuis. Je zit hier in ieder geval niemand in de weg omdat je zover van de straat af zit. In de grote donkere gang, die ik niet gebruik, zou ik het leuk vinden om andere ambachten een plek te geven. Je zou hier bijvoorbeeld kazen kunnen laten rijpen. Dat past ook heel goed in de trend van bier-en-spijscombinaties."
Proeven van zijn bokbier en saison kan op de kerstmarkt in Naarden-Vesting op zaterdag 15 december. Dan staan er proefglaasje klaar op een standje voor Ruijsdael Op 't Hoekje aan het Ruijsdaelplein. Daar zijn is Comeniusbier vanaf 2019 te koop.

'Ik begin geen café, maar een brouwerij met proeflokaal'

'We moeten initiatieven van inwoners niet in de weg staan'

Alexander Luijten heeft namens de VVD in de raad van Bussum en later de raad van Gooise Meren heel wat ervaring opgedaan. Hij is nu een half jaar wethouder en dat bevalt hem goed. In zijn portefeuille zitten onder andere economie, sport, cultuur, toerisme en subsidiebeleid.

Alexander Luijten wil kijken naar nieuwe vormen van wonen, werken en bedrijvigheid - ook in Bussum centrum. Foto: Bob Awick

U was de laatste 6,5 jaar fractievoorzitter van de VVD, hoe is het om nu wethouder te zijn?
"Het is een hele overstap, maar wel een hele leuke. Je rol is minder politiek dan als lid van de gemeenteraad. Je moet andere, algemene belangen meenemen. Maar het is voor mij ook overzichtelijker geworden. Het leven van gemeenteraadslid is ingewikkeld, je hebt in feite twee banen. Je werkt overdag en 's avonds ben je druk met het raadswerk. Dat betekent niet dat het nu rustiger is geworden, het is anders. Ik ben aangenaam verrast door waar je allemaal komt als wethouder. Je komt zo veel mooie dingen tegen en ontmoet zo veel mensen. Ik leer de gemeente nog beter kennen."

De gemeente heeft een behoorlijke post, zo'n 2,6 miljoen euro, aan subsidies voor verenigingen e.d. te verdelen, los van de subsidies voor sportclubs. Bij wie komt dat geld terecht?
"
Allereerst vind ik dat mensen zelf initiatieven moeten nemen, waarbij de gemeente dan de rol heeft om zaken, waar mogelijk, te faciliteren. Een mooi voorbeeld is theater DeMess in Naarden. Dat is een initiatief van vrijwilligers die daar veel tijd, energie en enthousiasme in hebben gestoken. Het belangrijkste in ons subsidiebeleid is dat de subsidie altijd een sluitpost moet zijn. De vereniging, of het initiatief, moet zelf de broek kunnen ophouden. Als het nodig is draagt de gemeente een steentje bij, maar dat moet niet de basis zijn. En de club moet aannemelijk kunnen maken dat ze ook voor verbinding met andere organisaties zorgt."

U mag als wethouder ook iets zeggen over de bestemming van het Scapinoterrrein. Komt daar nu een supermarkt of niet?
"In het coalitieakkoord hebben we duidelijke afspraken gemaakt. We zetten in op woningbouw en hebben ook Ahold, (eigenaar van het bestaande pand) te kennen gegeven dat dit onze voorkeur heeft. Maar los daarvan, alles wat je op het Scapinoterrein wilt doen is voor de omgeving heel ingrijpend. Dit voorjaar gaan we aan de slag met omwonenden en betrokkenen om te praten over de invulling."

'Als wethouder is je leven overzichtelijker dan als fractievoorzitter, maar niet minder druk'

Toerisme zit ook in uw portefeuille. Uit de recente enquête Gooise Meren Spreekt bleek dat inwoners niet staan te springen om meer toeristen.
"Wat het college betreft ligt de nadruk op watersport, een aantrekkelijke kust en cultuur en erfgoed. De toeristen die wij willen trekken uit bijvoorbeeld Amsterdam zijn de toeristen die voor cultuur en culturele evenementen komen. Niet de toeristen die voor de coffeeshops komen. Bij alle keuzes die we maken ten aanzien van toerisme moet je rekening houden met de natuur. We willen onze natuur koesteren, niet volbouwen. Ook gaan we als gemeente zelf geen extra evenementen organiseren om toeristen te trekken. We kijken vooral waar we initiatieven vanuit de bewoners en ondernemers kunnen faciliteren."

Er is de laatste maanden ook flink wat rumoer rond de sloop van allerlei monumenten en/of gezichtsbepalende panden in de gemeente. Denk aan het voormalige klooster Mariënburg, het Vonkgebouw, het pand aan de Huizerweg (alle in Bussum) en de Schoutenwerf in Muiden. Heeft de gemeente daar wel oog voor?
"Wat betreft het pand aan de Huizerweg, daar is binnen de gemeente over gesproken, maar het is niet zodanig bijzonder dat het als monument zou moeten worden bestempeld. Je kunt niet alles tegenhouden. We willen ook bouwen om onze jongere generatie woonruimte te bieden, dus meer sociaal bouwen. Het voormalige klooster Mariënburg heeft de gemeentelijke monumentenstatus gekregen. We verwachten dat er ook een aanvraag komt voor de Schoutenwerf. Daar gaan we ons als gemeente over buigen. Niet alles wat oud is heeft monumentale waarde. Het Vonkgebouw in Bussum is bijvoorbeeld een heel ander verhaal. Dat gebouw is door de gemeente aangekocht met als doel het te slopen om in te spelen op grote ingrepen rondom het spoor. Die zijn de komende tijd op die plek niet te verwachten. Daarom kijken we wat we kunnen doen om het pand, tegen redelijke kosten, voorlopig te behouden."

Waar bent u het meest trots op binnen de gemeente?
"Op de verenigingen en de mensen die samen veel voor elkaar krijgen. Dat wij daar als gemeente een bijdrage aan kunnen leveren maakt het extra leuk. We zijn als gemeente niet de initiator, maar moeten initiatieven ook niet in de weg staan. Dat geldt ook voor initiatieven van ondernemers. Mensen moeten kunnen ondernemen."

'We willen toeristen aantrekken die hier voor de cultuur komen, geen coffeeshoptoeristen'

Over ondernemen gesproken, hoe gaat het college het ondernemersklimaat stimuleren?
"Gooise Meren is een welvarende gemeente, maar veel mensen werken buiten de regio. Het is van belang dat wij hier in de regio voor werkgelegenheid blijven zorgen, ook in verband met het mobiliteitsvraagstuk. Als iedereen dagelijks naar Amsterdam of Utrecht moet voor zijn werk slibben de snelwegen dicht. Daarnaast hebben we veel zzp'ers. We willen minder afhankelijk zijn van het economische klimaat door andersoortige werkgelegenheid te bieden: Nieuwe vormen van wonen, werken en bedrijvigheid, ook in het centrumgebied Bussum. We zijn bezig met een economische visie. Daar staat onder andere in hoe we het ondernemersklimaat aantrekkelijker kunnen maken. Recreatie en toerisme spelen daar ook een rol in. We willen daarbij profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam, ook omdat die stad overloopt."

Sielesâlt opent praktijk voor leefstijl en geneeskunde in Bussum

Andere manier van behandelen chronische klachten

Foto: Bob Awick

BUSSUM Sielesâlt is een nieuwe praktijk voor leefstijlgeneeskunde. Sielesâlt biedt een aantal nieuwe therapievormen aan die voor heel veel mensen met medische klachten ondersteunend kunnen zijn. Marike Westra en Claudia Faber-Botermans zijn de twee drijvende krachten achter het concept aan de Lindelaan 4.

Claudia vertelt: "De huidige geneeskunde is opgedeeld in verschillende specialismen en artsen krijgen maar weinig tijd voor hun patiënten. Vaak wordt er medicatie voorgeschreven om symptomen te onderdrukken. Wij komen beiden uit de wereld van de reguliere geneeskunde en wilden dit anders doen. Wij kijken naar het hele verhaal. Wat zijn de klachten? Wat is er al geprobeerd? Wat geeft stress? We kijken naar voeding en beweging en daarna gaan we praktische stappen ondernemen."
Marike vertelt dat zout een belangrijke rol speelt in de praktijk. "We weten al heel lang dat zout een heilzaam effect heeft. Met name voor mensen met problemen aan de luchtwegen, de huid en auto-immuunziekten. Mensen met dit soort aandoeningen kunnen gebruikmaken van onze zoutkamer. Daar lig je ontspannen op een stoel in een kamer waarvan de muren en vloer ingelegd zijn met eeuwenoud zout uit Perzië. Dat is zout uit de oude oerzee dat mineralen bevat waar veel mensen tekort aan hebben. Daarnaast wordt zout verneveld in de lucht en dat adem je in. Er is muziek en lichttherapie bij. Als positieve bijwerking ga je er heerlijk van slapen. Deze behandeling is heilzaam bij mensen met COPD, astma,eczeem, psoriasis en meer. We hebben ook een zoutkamer voor kinderen waar ze kunnen spelen terwijl ze de zoute lucht inademen. Ouders mogen gratis mee en het is ideaal voor kinderen met chronische klachten zoals eczeem of luchtweginfecties."
Naast de zoutkamers hebben de dames ook infraroodcabines, thermografie en neurofeedback. Het gaat veelal om behandelmethodes die nergens anders in de buurt toegankelijk zijn. "De infraroodcabine bijvoorbeeld komt uit Amerika en wij zijn de eersten in Nederland die hiermee werken. Door het licht krijgen al je cellen en je immuunsysteem als het ware een 'boost'. Ideaal als anti-age omdat het de huid verstevigt. Maar ook sporters en mensen met reuma of spierklachten hebben er baat bij. Net zoals mensen met hormoonproblemen, die een kinderwens hebben, in de overgang zitten of last hebben van een winterdepressie."
Sielesâlt is een laagdrempelige manier om op een andere manier naar (chronische) klachten te kijken. Bij een consult, deels wordt dit uit de aanvullende zorgverzekering vergoed, kijken ze naar het totaalplaatje. "Bij behandelingen blijven wij altijd in contact met de huisarts / specialist. Hij of zij blijft de behandelend arts, wij zijn daarop een aanvulling."

www.sielesalt.nl

'We hebben ook een speciale zoutkamer voor kinderen met eczeem'

Altijd en overal boekhouden in Bedeco's klantportaal

Patrick Aué, medevennoot van Bedeco.

door Marieke van Veen

WEESP Een jaar na de invoering van het digitale en allroundklantenportaal kan Bedeco constateren de juiste stap te hebben gezet. De klanten zijn er goed over te spreken en ook het bedrijf zelf spint garen bij de gemaakte innovatieslag, zo meldt Patrick Aué tevreden.

Aué trad in de herfst van 2017 toe als medevennoot van het administratiekantoor en belastingadviesbureau aan de Leeuwenveldseweg. Samen met oprichter Wil Schilder - al ruim dertig jaar professioneel boekhouder - nam hij de beslissing om de werkwijze van Bedeco compleet te vernieuwen en volledig online te gaan werken.

'Gooi die bonnetjes gerust bij ons over de digitale schutting'

24/7 toegang

Voor zowel de medewerkers van Bedeco als de klanten betekende de modernisering in eerste instantie wel even een omslag, maar de vruchten konden al snel worden geplukt. "Alle gegevens staan nu per klant in een persoonlijke, beveiligde omgeving", legt Aué uit. "Dat biedt onze klanten veel meer inzicht en de mogelijkheid om 24/7 van alles te regelen. Inloggen kan via de site of via een app. In dit portaal kunnen klanten gegevens aanleveren, documenten downloaden, hun dossier inzien en nog veel meer. Er zijn nog steeds ondernemers die zich aan het eind van het kwartaal drie dagen opsluiten voor de btw-aangifte: een doos vol bonnen voor hun neus en er lijkt maar geen einde aan te komen. Dat hoeft echt niet meer. Dankzij het nieuwe portaal kunnen klanten als ze tussendoor een paar minuten over hebben alvast wat gegevens uploaden. Dan is die uiteindelijke btw-aangifte een fluitje van een cent."

Ambities

De stappen die Bedeco afgelopen jaar heeft gezet, hebben geleid tot uitbreiding van het klantenbestand. "Van zowel concerns met meerdere bv's tot zelfstandig ondernemers en particulieren. Hierdoor groeien we zelf ook. Vanaf 1 januari hebben we twee man personeel in dienst." Aué combineert zijn werk voor Bedeco met een studie accountancy aan Nyenrode Business Universiteit: "Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd als bachelor en ben daarna aan een masteropleiding begonnen. Ik loop nu praktijkstage bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, waarmee het traject naar mijn afstuderen als registeraccount is ingezet. Dat past bij de ambitie van Bedeco om een accountantskantoor te worden." Een andere ambitie van het administratiekantoor en belastingadviesbureau is gecertificeerd lid worden van brancheorganisatie Noab. "Ook daarvoor zijn de eerste stappen inmiddels gezet. We hopen in het voorjaar het keurmerk in de wacht te slepen", aldus Aué.

Ontzorgen

Tussen het verwezenlijken van deze ambities door blijft Bedeco doen waar het goed in is: de administratieve en fiscale zaken van klanten afhandelen. "Wij zeggen altijd: gooi die bonnetjes en facturen gerust bij ons over de schutting, en dat gaat nu ook nog eens veel eenvoudiger en sneller via het klantportaal. Hiermee heb je als ondernemer je handen vrij om je te richten op je vakgebied, in plaats van bezig te zijn met tijdrovende administratie."

www.bedeco.nl

Bomen kappen of niet?

Wordt het kappen, snoeien of uitdunnen? Archieffoto: Bob Awick

NAARDEN Welke bomendeskundige geeft de Raad van State gelijk? Een belangrijke beslissing in de zaak rondom de kap van negen metasequoia's aan het Jac. P. Thijssepark.

Enkele buurtbewoners stapten woensdag naar de Raad omdat ze de kap van bomen niet nodig vinden. Een aantal wortels weghalen en de kruin snoeien is volgens hen voldoende om de gezonde bomen te behouden. Maar het gemeentebestuur en een aantal andere buurtbewoners vinden dat de bomen wel gekapt moeten worden om de resterende rij naaldbomen gezonder te maken. Aanvankelijk wilde de gemeente alle 27 metasequoia's kappen en er andere bomen voor in de plaats zetten. Toen was het gezond maken van de metasequoia's blijkbaar nog niet de wens van het gemeente. Maar dit ingrijpende plan ging na vele bezwaren niet door. Volgens woordvoerders van de gemeente is door overmatige wortelgroei de voeding van de bomen opgesoupeerd. Er is grondverbetering nodig volgens het advies van een bomendeskundige die door de gemeente is ingeschakeld. En om voor grondverbetering ruimte te maken, moeten er ook om en om bomen worden gekapt. De bezwaarmakers schermen met het advies van een boomdeskundige van de gemeente Amsterdam. Die stelt dat de ingrijpende maatregelen niet nodig zijn. In Amsterdam zou men dat nooit zo doen, volgens de deskundige. De Raad van State oordeelt welk verhaal het meest aannemelijk is.

Uit de historie van Bussum en het Gooi
Hoe Vitus Sint Vitus werd

Sint Nicolaas kennen we allemaal. Sint Vitus veel minder. Hoe werd Vitus een Heilige? Net zoals bij Sint Nicolaas is ook het leven van Sint Vitus omgeven door vele legenden.

Omstreeks het jaar 300 woonde op Sicilië een rijk edelman met een zoon van 10 jaar: Vitus. De opvoeder van Vitus was christen en ook Vitus werd christen en deed wonderen. Christenen werd vervolgd in die tijd. Vitus' vader probeerde hem van dit geloof af te brengen. Toen dat niet lukte nam de gouverneur van Sicilië maatregelen. De gouverneur beval de beul hem te slaan, maar de armen van de beul verstijfden en de handen van de gouverneur werden krachteloos. Vitus bad tot God en de gouverneur werd genezen. Toen probeerde zijn vader hem met geschenken en andere verleidingen tot andere gedachten te brengen. Engelen beschermden hem echter en het licht van engelen was zo fel dat zijn vader met blindheid werd geslagen. Toen de heidense goden de blindheid niet konden genezen, vroeg hij zijn zoon hem te genezen. Dat deed Vitus uit naam van God.

St.Vitus raam in de St. Vitus kathedraal in Praag Foto: Picasa
Sint Vitus, vroeger in de St. Vituskerk, nu in de Maria/Koepelkerk

Enige tijd later werd de zoon van de keizer gekweld door een duivel. Alleen Vitus kon hem genezen, zei men. Vitus werd naar Rome ontboden en bevrijdde, in naam van God, de zoon van de duivel. Maar degenen die God bespot hadden, vielen dood neer. De keizer was opgetogen over de genezing en wilde Vitus vorstelijk belonen. Toen Vitus dat weigerde, strafte de keizer hem, maar Vitus werd geen haar gekrenkt: de kettingen in gevangenis verpulverden; de wilde dieren in de arena likten zijn voeten. God bevrijdde hem ongedeerd uit een pot met kokende pek. Toen de keizer zijn opvoeders wilde laten martelen, werden Vitus en zijn opvoeders door God weggenomen en vonden ze rust onder een boom aan de liefelijke rivier, ver weg van Rome. Daar redde Vitus een edele vrouw van de verdrinkingsdood. Vitus vroeg haar om hem te begraven als hij zou overlijden. En aldus geschiedde.

Vitus werd al snel als heilige vereerd: Sint Vitus dus. Eerst op Sicilië, later ook elders in Europa. 1050 jaar geleden werd het Gooi (eigenlijk Naerdincklant) eigendom van het klooster in Elten. Sint Vitus was daar de patroonheilige. En dat is de reden van vanaf die tijd Sint Vitus ook in het Gooi de patroonheilige werd.

Tekst en foto's: Klaas Oosterom

Bron: A.C.J. de Vrankrijker: Sint Vitus. 1955 Paul Brand Bussum.

Naarder stak ex-vriendin neer

Verdachte blijkt nu ex-vriend te zijn. Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN De 29-jarige Naarder die op dinsdag 21 augustus een vrouw in haar woning aan de Buisweg in Hilversum neerstak, was haar ex-vriend. Hem wordt poging doodslag ten laste gelegd. Dit werd afgelopen woensdagochtend duidelijk tijdens de eerste pro-formazitting bij de rechtbank Lelystad.

Ook liet de officier van justitie weten dat de verdachte op 9 januari voor nader onderzoek wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De steekpartij vond op vrijdagochtend 21 augustus rond 8.30 uur plaats. De politie kreeg rond die tijd een melding dat er in een woning aan de Buisweg iemand was neergestoken. Toen de agenten arriveerden, troffen zij het hevig bloedende slachtoffer aan.

De vrouw was levensgevaarlijk verwond aan haar borst, buik en nek. Ze werd met spoed met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen waar zij direct geopereerd moest worden. Al vrij snel werd duidelijk dat de ex-vriend van het slachtoffer de dader was. De politie begon een zoekactie en kon uiteindelijk op aanwijzingen van een buurtbewoner de verdachte nog diezelfde dag aanhouden.

De verdachte zal tot eind februari volgend jaar worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de Naarder staat gepland op 17 mei.

24 / 32

Toneelvereniging De Schakel speelt 'Acht vrouwen'.

donderdag 6 december

Filosofisch Café

Koepelkerk/Mariakerk 14:00 uur

Jan Broenink houdt een inleiding over het thema 'Bestaat het recht op sterven?' aan de hand van diverse filosofen. Daarna is er gelegenheid tot discussie en vragen stellen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in levenskwesties. Inloop vanaf 13.30 uur en de entree is 6 euro.

Lezing

Majella Kapel 14:00 uur

Theoloog Leo van Leijsen geeft een lezing over de historische van christelijke tradities in het Midden-Oosten, die recentelijk onder grote druk kwam te staan en velen moesten vluchten naar het westen. Toegang 6 euro. Reserveren via www.cciv.nl.

Vestingborrel

Bar Bistro Naarden 17:00 uur

Vestingborrel voor ondernemers en ondernemende personen die een band hebben met Naarden/'t Gooi.

Lezing

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum 19:30 uur

Lezing over Leonardo da Vinci door Andrea Maddalena. Aanmelden via www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl.

Lezing over Leonardo da Vinci

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum 19:30 uur

De lezing 'De synthese van schoonheid en waarheid' over de kwaliteiten van Leonardo da Vinci door Andrea Maddalena. Entree is 15 euro. Aanmelden via www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl.

vrijdag 7 december

Themaochtend

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum 10:00 uur

Jan de Wit van de NVVE vertelt over de keuzemogelijkheden rondom het levenseinde. Ook worden de niet-reanimerenpenning en de Wet op de Behandelingsovereenkomst besproken. Notaris Dave Volmer gaat deze ochtend verder in op het levenstestament.

t Bussums GeheugenHuis

Wijkcentrum Uit Wijk 10:00 uur

Een ontmoetingsplek voor en door mensen met (beginnende) geheugenproblemen en/of mantelzorgers met geheugenspellen, creatieve activiteiten, gezellig koffie drinken en lunchen met elkaar. Meer informatie: elindhout@versawelzijn.nl.

Ontmoet buurtsportcoach

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum 11:00 uur

Ontmoet de buurtsportcoach in de Bibliotheek in Bussum. Meer bewegen? Op zoek naar een leuke sportieve activiteit? De buurtsportcoaches geven advies over het beweegaanbod in de regio, een gezonde levensstijl en actief blijven meedoen.

Inloop

WOC Spieghelwijck 14:00 uur

Een gelegenheid om thee, koffie of een drankje te drinken en elkaar te amuseren met spelen zoals klaverjassen. Ook worden er onder andere truien en shawls gebreid voor de stichting Kinderen in Nood o.l.v. Janny de Jonge. Info. 035-6932318.

Kerst Instuif

WOC Spieghelwijck 14:30 uur

Een voorproefje voor de kerst met kerstspullen, zelfgemaakte erwtensoep, warme chocomel en glühwijn.

Collegium Vocale Gent

Grote Kerk Naarden 20:15 uur

Philippe Herreweghe keert na de succesvolle uitvoering van de Hohe Messe in 2016 terug naar zijn geliefde Grote Kerk Naarden. Op het programma staat de uitvoering van de madrigaalbundel Israelis Brünnlein van Schein.

zaterdag 8 december

Vrouwen in de kunst

WOC Bellefleur 10:30 uur

Een cursus kunstgeschiedenis van zes lessen die in het teken staat van zes intrigerende vrouwelijke kunstenaars. Zie voor meer informatie www.artemisomnibus.nl.

Repair Café Bussum

Denksport Centrum Bussum 10:00 uur

Kerstverlichting kaduuk? Gourmetsnoer gesmolten? Sieraad stuk? Feestjurk gescheurd? Geen zorgen! Fix het samen met de deskundige reparateurs in het laatste Repair Café van 2018. Kom langs met kapotte spulletjes. Weggooien? Mooi niet!

Amnesty International schrijfactie Write for Rights

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum 10:00 uur

Maandag 10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor mensen die onrecht is aangedaan. Dit jaar schrijven we voor tien vrouwelijke activisten.

Murth Mossel 'Pauwer'

deMess Naarden 20:30 uur

Hij is weer terug, en helemaal opgeladen voor een nieuwe show! Nóg scherper en nóg grappiger! Slappe hap, daar houdt Murth Mossel niet van. Hij is genadeloos, scherp, ontwapenend, daagt je uit en gaat onverwachts de diepte in!

Acht vrouwen

Spant! 20:00 uur

Toneelvereniging De Schakel speelt 'Acht vrouwen'. Het belooft een vrolijke kerst te worden met de familie bij elkaar. Acht vrouwen, allemaal aan elkaar verbonden met één man. Deze man wordt 's ochtends in zijn bed gevonden met een dolk in zijn rug en een plas bloed om hem heen. Hulp inroepen kan niet, want het huisje is ingesneeuwd en de telefoon en de auto doen het niet.

zondag 9 december

Van wie is de natuur nou eigenlijk?

de Besant Hall 10:30 uur

Van wie is de natuur nou eigenlijk? Lezing door Matthijs Schouten.

Najaarsconcert Toonkunst Bussum

Wilhelmina Kerk 15:00 uur

Een programma met Russische muziek voor koor en orkest o.l.v. Yiorgo Moutsiaras. Toegang 17,50 euro incl. programmaboekje en consumptie in de pauze. Kaartjes via info@toonkunstbussum.nl. Meer informatie op www.toonkunstbussum.nl.

maandag 10 december

Adempauze, moment van bezinning

Koningskamer 20:30 uur

De bijeenkomst van Adempauze staat in het teken van vrede. Spreker Annegien Ochtman zal ingaan op vele aspecten van vrede, onder andere innerlijke vrede, vrede met jezelf en vrede in de wereld. De avond wordt muzikaal omlijst door Angelpact.

dinsdag 11 december

Kerstbijeenkomst

Wilhelmina Kerk 14:00 uur

De gezamenlijke bonden ASGM, KBO en PCOB organiseren weer de jaarlijkse kerstbijeenkomst tot 16.00 uur. De zaal is open om 13.45 uur.

woensdag 12 december

Spieghelcafé

Spieghelkerk 10:00 uur

Het pas geopende Spieghelcafé is de 'huiskamer van het Spieghel', gelegen direct achter de Spieghelkerk aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie. Elke woensdag van 10.00-11.30 uur vrije toegang.

Museumbezoek

Station Naarden-Bussum 10:00 uur

Het uitstapje is naar de Hermitage in Amsterdam waar de tentoonstelling 'Classic Beauties - Kunstenaars, Italië en de schoon-heidsidealen van de 18e eeuw' te zien is. Wil je mee, bel dan voor informatie: Rita, 035-6945850 of Truus, 035-6920694.

Wandeltocht

WOC Bellefleur 13:00 uur

De duur van de wandelingen is circa 1,5 uur. Inlichtingen: Gré Poort: 035-6951686.

Technoclub voor jongens en meisjes

SCAN 13:30 uur

Techniekles voor jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar. Zagen, boren, hameren met hout, metaal en andere materialen. Tien lessen voor 24 euro. Informatie Jose de Groot: 035-6943262.

Amalia Dickens en Kerstmis

Majellakapel/zijzaal 13:30 uur

Pieter de Groot, Dickens Fellowship, vertelt over Dickens, zijn jeugd, de situatie in Londen van zijn tijd, de invloed daarvan op de thema's van zijn boeken. Muziek door kwartet Tamárido. Entree 7,50 euro inclusief kersttractaties. Opgeven via 035-6932318.

Tekenen

SCAN 15:15 uur

Bij de SCAN is er nog plek voor kinderen van 5 t/m 12 jaar die het leuk vinden om goed te leren tekenen. Je leert met verschillende materialen omgaan zoals houtskool, pastels en verf. Kosten 10 lessen voor 33 euro. Informatie via Jose de Groot, 035-6943262.

Fitstap trainingen

WOC Bellefleur 19:00 uur

Fitstap is een nieuw, uniek beweegprogramma. Met Fitstap voel jij je in 12 weken (weer) fit en vitaal. Daarbij staat een gezonde geest in een vitaal lichaam centraal. En daarbij gaan wij je helpen. Fitstap is er voor elke conditie. Stel je vraag aan FitStapcoach Tineke: 06-53315736 of kijk op www.fitstap.nl.

donderdag 13 december

Spreekuur Administratie voor Elkaar

SCAN 14:00 uur

Administratie voor Elkaar, wekelijks inloopspreekuur voor hulp bij administratie, uitleg van formulieren en hulp bij het invullen, vragen over toeslagen en gemeentelijke en financiële regelingen.

vrijdag 14 december

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum 10:00 uur

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Je wordt kosteloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Creativiteitsgroep

SCAN 13:30 uur

Heb je zin om te plakken, knippen, verven? Dan zit je goed bij de creativiteitsgroep van de SCAN. Elke vrijdagmiddag worden er mooie knutselwerkjes gemaakt door jongens en meisjes van 4 t/m 7 jaar. Kosten per keer 2,40 euro. Informatie via Jose de Groot: 035-6943262.

Messiah - Nederlandse Händelvereniging

Grote Kerk Naarden 19:30 uur

Nederlandse Händelvereniging onder leiding van Boudewijn Jansen. Messiah, Georg Friedrich Händel. Solisten zijn Selma Harkink (sopraan), Cecile van de Sant (alt), Seil Kim (tenor) en Martijn Sanders (bas). Holland Symfonie Orkest

Rhythm of the Dance - The Christmas Show

Spant! 20:15 uur

Rhythm of the Dance komt langs met 'The Christmas Show'. Geen betere manier om tijdens de donkere dagen een beetje warm te worden dan Rhythm of the Dance in kerstsfeer. Vrolijk kerstfeest, of zoals de Ieren zeggen 'Nollaig Shona Duit'.

Noord Hollands Toneel

Theater in Zuyd 20:15 uur

Noord Hollands Toneel speelt de thriller 'Getuige à Charge' (Witness for the Prosecution) van Agatha Christie. Dit intrigerende stuk is te zien op 15, 21, 22 en 23 december en op 12, 18 en 19 januari. Reserveren via www.nhtoneel.nl.

Sporten voor 50-plussers bij NVC

Knotshockey of sportief wandelen en voor sociale contacten

Iedere donderdag komen tussen de vijftien en 25 senioren naar sportvereniging NVC om, onder leiding van Carola Turan, samen te sporten en te bewegen.

Seniorensportleider Carola Turan begeleidt de senioren tijdens het fitcircuit. Foto: Bob Awick

NAARDEN Het seniorensporten is 3,5 jaar geleden opgezet door de buurtsportcoaches en begon met vijf mensen. "En nu dus 25 sporters", aldus Carola. "De jongste is zeventig en de oudste 89 jaar en ze zijn heel enthousiast en sportief. We beginnen op de donderdag om 10.00 uur in het buurtsporthuis met een kopje koffie of thee en dan wordt er gesport."

Carola is seniorensportleider en gespecialiseerd in mensen met een lichamelijke beperking. "Senioren met een beperking kunnen dus ook gewoon langskomen, want ik kan voor hen een aangepast programma maken. Ik maak voor zes weken een programma met verschillende sporten en vorige week was dat het fitcircuit. Met fitnessapparatuur ga je oefeningen doen, dan heb je 20 seconden om te wisselen van apparatuur en dan weer fitnessen, totdat je klaar bent met het circuit. En voor de een is het sporten en voor de ander bewegen. Iedereen kan alles op zijn eigen tempo en manier doen."

"Deze week gaan we knotshockeyen met knotsen in plaats van een hockeystick en met een zachte bal. Je hoeft geen hockeyervaring te hebben om dit te spelen. We gaan altijd een maal in de maand sportief wandelen richting de Vesting. Tijdens de wandeling doen we krachtoefeningen. Ik probeer een gevarieerd programma samen te stellen voor zes weken, zodat iedereen het leuk vindt om te komen sporten. Het is ook heel belangrijk dat je naar je lichaam luistert. Je bent puur voor jezelf bezig en om in beweging te blijven. Als het hard regent, te koud of heel guur weer is, kan er ook binnen gesport worden. Dit doen we altijd in samenspraak en als de meerderheid naar buiten wil, doen we dat."

'Ben je een 50-plusser of ver in de negentig? Kom gewoon langs'

Je betaalt per ochtend

"Je kunt op de donderdag vrijblijvend langskomen en je betaalt per keer. Het kost 4 euro inclusief twee kopjes koffie of thee en één uur sporten. Dus als je bijvoorbeeld niet van wandelen houdt, dan hoef je daar niet voor te betalen. Ook ben je vrij om te komen, maar ik adviseer wel om elke week te komen sporten want bewegen - en dan ook nog in de buitenlucht - is goed voor je lichaam en geest. En je bent nooit te oud om te sporten. Maar het gaat ook om iets anders en dat is het ook het sociale plaatje. Veel van de sporters wonen alleen en hebben hier echt vrienden gevonden. Ik hoor regelmatig dat ze na het sporten ook nog leuke activiteiten gaan doen. Als je denkt dat je niet goed mee kunt doen met het sporten of bewegen is dat helemaal niet erg. Als je maar in beweging bent en dat kun je op je eigen manier doen. En ik ben er ook altijd om je daarin te begeleiden."

"Ben je een 50-plusser of ver in de negentig? Kom langs op de donderdagochtend bij NVC aan de Amersfoortsestraatweg 14 om te kijken of het iets is voor jou. Het is niet leeftijdsgebonden, dus als je veertig jaar bent dan kun je ook langskomen en het is voor vrouwen en mannen. We zijn begonnen met een grote groep vrouwen, maar nu zijn de mannen de meerderheid. Dus dames, kom gewoon langs op de donderdagochtend. Iedereen kan twee keer gratis meesporten om te kijken of je het leuk vindt. Het is echt een hele leuke groep en de groep wordt steeds groter. Het gaat er ook om of je je prettig voelt in de groep. Maar dat denk ik wel, want het is elke donderdag een feestje om de sporters te begeleiden in de buitenlucht", aldus een enthousiaste Carola.

Briljanten huwelijk voor Hans en Tonny Blessing

Hans en Tonny samen met de burgemeester. Foto: Bob Awick

BUSSUM Hans (89) en Tonny (88) Blessing-van Blaricum zijn 65 jaar getrouwd, een briljanten huwelijk. Burgemeester Han ter Heegde kwam langs om het echtpaar te feliciteren.

"Op verzoek van mijn vader had de burgemeester speciaal zijn ambtsketen omgedaan om zo samen op de foto te gaan", vertelt dochter Marion Nijhof. "Ze vonden het geweldig om de burgemeester te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Deze ontmoeting maakte de viering van het briljanten huwelijk extra mooi en bijzonder."
Hans en Tonny ontmoetten elkaar op Koninginnedag in Bussum en het was meteen liefde op het eerste gezicht. "En ze zijn nog steeds verliefd op elkaar en heel gelukkig samen. Het is voor ons, de kinderen, ook heel bijzonder dat we dit mogen meemaken en dat ze nog bij elkaar zijn."

Vier kinderen

Tonny is geborgen en getogen in Bussum. Hans is geboren in Amsterdam, op zijn vierde is hij verhuisd naar Bussum en daar zijn ze altijd blijven wonen. Het echtpaar heeft vier kinderen gekregen: drie dochters en een zoon. Inmiddels zijn er ook acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen, met een vijfde op komst. "We zijn met de familie uit eten geweest bij Proeflokaal Bregje om het te vieren. Mijn ouders zijn voor de wet 65 jaar getrouwd, maar dat vinden ze zelf niet. Ze zijn toen getrouwd omdat ze anders geen huis konden kopen. Ze zijn twee jaar later voor de kerk getrouwd en die datum hebben ze altijd vastgehouden en gevierd. Mijn ouders vinden dan ook dat ze nog maar 63 jaar getrouwd zijn. Dus wie weet geven we over twee jaar een groot feest."

Gezondheid

De gezondheid wordt wel iets minder voor het echtpaar. Bij Tonny laat het geheugen het afweten. Hans is fysiek nog redelijk goed, maar ook hij wordt wat warriger.