BussumsNieuws

11 juli 2018

BussumsNieuws 11 juli 2018


Extra alertheid door droogte

De wallen in Naarden zijn ook kurkdroog. De brandweer moest al in actie komen. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN Het regende de afgelopen twee dagen dan wel een beetje, maar we hebben nog steeds te kampen met aanhoudende droogte. Er wordt opgeroepen om extra zuinig met drinkwater om te gaan, de brandweer schaalt op vanwege het risico op natuurbranden en het waterschap houdt extra controles.

De brandweer heeft momenteel 'fase Twee' afgekondigd, de hoogste staat van paraatheid als het gaat om het risico van natuurbranden. De afgelopen week moest er al enkele keren worden uitgerukt omdat er ergens brand was.

Vanwege de droogte wordt er opgeroepen om zuinig met drinkwater om te gaan. Dat betekent onder meer korter en niet vaker dan normaal douchen, de tuin niet met kraanwater sproeien en de auto niet wassen.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoeft nog geen extra maatregelen te nemen vanwege de aanhoudende droogte. Wel wordt de situatie elke dag extra scherp gecontroleerd.

De regio heeft nu te maken met een tekort van gemiddeld 150 millimeter regen en dat wordt de komende dagen alleen maar groter. Het waterschap verwacht dat het tekort deze week oploopt tot 170 millimeter. Dan moeten onder meer dijken extra worden gecontroleerd en wordt de waterstand extra in de gaten gehouden.

Geen extra geld voor lobby verdiept spoor

GOOISE MEREN Er wordt vooralsnog geen extra geld gebudgetteerd om meer te gaan lobbyen voor een verdiept spoor door Naarden en Bussum. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

Gooise Meren knokt al vele jaren voor het oplossen van de problemen met de 'spoorse doorsnijding', maar tot nu toe staat een verdiept spoor nog steeds niet op de planning. De kans dat dat op korte termijn wel gaat gebeuren, is erg klein. Het CDA meent dat er nog meer gelobbyd moet worden.

Het voorstel van het CDA om nog eens 80.000 euro vrij te maken voor de lobby kon nu nog niet rekenen op steun, omdat dat volgens de raad geregeld moet worden als de begroting op tafel komt. Het CDA-voorstel werd teruggetrokken.

Veel respons Westereng-enquête

BUSSUM Honderden bewoners van de Westereng hebben meegedaan aan de enquête over de veiligheid en leefbaarheid van hun wijk. Dat maakt de gemeente bekend.

De enquête werd afgelopen jaar gehouden. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de Westereng. Zo was er een grote herinrichting en werd er met bewoners samen gekeken naar het verduurzamen van huizen. De resultaten van de enquête worden donderdag vanaf half acht gepresenteerd in de Broedplaats op de hoek van de Piet Heinlaan en de De Ruijterlaan. Bewoners kunnen langskomen. Samen wordt er gekeken hoe de samenwerking tussen gemeente, politie en bewoners nog beter kan.

Brandweer

Foto: Bob Awick

De brandweermannen van Post Bussum bieden zaterdag het publiek de kans om zelf eens te ervaren wat ze allemaal bij dit korps doen.

17

Een uitgelezen boek
Pampus, ruwe diamant van steen

Foto: Picasa

Dit boek, geschreven door Letty Reimerink, is een lofzang op het fort(eiland). In 2007 is een halt toegeroepen aan de teloorgang van het eiland. Op 25 april 2008 heropende Pieter van Vollenhoven het gerestaureerde fort.

Al vanaf begin jaren 90 komen er jaarlijks tienduizenden bezoekers.

Het fort werd tussen 1887 en 1895 gebouwd en maakte onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam. Indertijd moest daar op 13 meter onder de zeespiegel eerst een eiland opgespoten worden en daarop werd het fort gebouwd.

Dit boek is opgebouwd uit informatieve stukken met fraaie foto's over het ingrijpende project, uitgevoerd aan het binnenfort, en acht kaderstukken met historische invalshoeken. Verder: tien portretten van betrokkenen bij de voorbereiding en de uitvoering, die elk hun Pampusgevoel verwoorden. Het langwerpige hardcover van 80 pagina's werd in 2008 uitgegeven door de Stichting Pampus. Een schutblad is er uitgescheurd.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 10 Euro. Mail of bel Oosterom:
oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Hoe mooi kan lelijk eigenlijk zijn?

Zonder de omwoners van deze nieuwbouw ook maar iets van de plannen te tonen werd het er toch neergezet. Midden in Het Spiegel, tussen al het sfeervolle fraais van toen.

Het gaat hier om het complex dat op locatie hoek Koningslaan en Boslaan/Graaf Florislaan zijn voltooiing nadert. Het vorige bouwwerk was ook geen toppunt van mooi, het was gewoon een rechttoe-rechtaanbungalow. Dus niemand was rouwig om de sloop van het pand een jaar of wat geleden. Naarmate echter de bouw van de nieuw neer te zetten woning (zo werd er gedacht) vorderde, begonnen er vragen te rijzen. Veel omwoners vroegen zich af wat er toch gebouwd werd op dat plekje. Er verschenen grote wagens met mysterieuze bouwmaterialen en uiteindelijk bleek er niet één enkel gebouw te komen, maar twee. De gebruikte spullen deden al snel het ergste vermoeden. Grote platen glimmend metaal en zwaar houtwerk. En met het optrekken van de twee bouwsels kwam de waarheid letterlijk aan het licht. Een soort enorme loods ontstond met daarachter een kleiner formaat optrekje dat enigszins op een huis leek. Hier is sprake van een architectonisch wonder met een internationale allure, zo zal de opdrachtgever bedoeld hebben. Welnu, het blijkt een zwembadcomplex annex woonhuis (voor gasten) te zijn geworden. Eén aspect dient ten gunste van de opdrachtgever: aanvankelijk zou er een lage flat komen. Dat is ons nu bespaard gebleven. We hopen dat de haag blijft bestaan.

Weerbericht

Aanhoudend droog, overwegend zonnig en (vrij) warm

De hogedrukblokkade duurt onverminderd voort. Een blokkade betekent dat storingen vanaf de oceaan niet over West-Europa en het Noordzeegebied kunnen trekken, maar met een grote boog ten noorden of zuiden langsgaan. De hogedrukzone ligt deze week opnieuw boven de Britse eilanden, waardoor de wind noord tot noordoost blijft. De droogte houdt daarmee aan.

Donderdag en vrijdag

Zowel donderdag als vrijdag blijft het droog. Mogelijk trekken er soms enkele wolkenvelden over. Ook kan laaghangende bewolking vanaf de Noordzee iets landinwaarts schuiven, maar de verwachting is dat in onze regio vooral zonneschijn het weerbeeld zal bepalen. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. De maximumtemperatuur komt uit op 24 à 25 graden.

Het weekeinde

Ook in het weekeinde blijft het droog en overwegend zonnig. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost. De nachten verlopen koel met een minimum van 11 à 12 graden. Overdag stijgt het kwik tot een waarde tussen 25 en 27 graden. Ook na het weekeinde blijft het zonneregime voor strandweer zorgen. Halverwege de week neemt de kans op een bui toe.

Weetje

Tot en met 8 juli hebben we, gerekend vanaf april, al 28 zomerse dagen gehad. Dat zijn dagen van 25 graden en hoger. Nog nooit hebben we zo vroeg in de zomer al zo veel zomerse dagen gehad. Tropische dagen (30 graden en hoger) zijn door de overheersend noordenwind echter schaars. Alleen op 29 mei werd het 30 graden. Van een hittegolf is daarom nog geen sprake.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. W.B. van de Woord; Naarderheem 10.30 u. pastor M.H.J. Potjer
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie en 12.00 u. Gezinsviering pastoor C. Fabril
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. leesdienst en 18.00 u. ds. J. Bos

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. mw. ds. C. van den End-Kranenburg
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. J. den Dikken en 17.00 u. ds. U.W. van Slooten
*Remonstranten N-B gezamenlijke zomerdienst bij Lutheranen
*Vrijzinnigen N-B gezamenlijke zomerdienst bij Lutheranen
*Doopsgezinde Gemeente B-N gezamenlijke zomerdienst bij Lutheranen
*Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.30 u. mw. ds. T. Geels
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst *De Christengemeenschap 10.00 u. geen Mensenwijdingsdienst

Vanaf 11 juli zendt GooiTV de volgende programma's uit:

Vanwege de zomer is er een enigzins aangepast televisieprogramma:
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht voor een groots evenement op Pampus en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over de werkzaamheden van Jeugd en Gezin in deze regio.

Gemeentebestuur deelt zorgen over hoogspanningskabels

Straling van kabels Keverdijk komt al ver boven de norm

Er leven veel zorgen over ondergrondse hoogspanningskabels en de gezondheidsrisico's daarvan. De gemeente houdt een bewonersavond.

De Naardense Keverdijk blijkt een van de buurten met ondergrondse hoogspanningskabels. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN De zorgen over de gevaren van ondergrondse hoogspanningskabels worden gedeeld door het gemeentebestuur. De gemeente houdt morgen (donderdag) een bewonersavond waarop bezorgde bewoners terechtkunnen voor vragen en antwoorden over de risico's.

Er leven al langer zorgen over de ondergrondse hoogspanningskabels. De zaak werd aangezwengeld door RTL Nieuws dat onderzoek deed. De conclusie was dat er op meerdere plaatsen ondergrondse hoogspanningskabels zo dicht bij woningen liggen dat ze gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Gooise Meren bleek een van de genoemde gemeenten te zijn.

Ver boven de norm

De straling van de kabels zorgen voor gezondheidsrisico's

Vooral Naarden heeft enkele ondergrondse hoogspanningskabels dwars door een woonwijk, de wijk Tuindorp/Keverdijk. Een kort rondje door de buurt met meetapparatuur leert dat de straling van de ondergrondse hoogspanningskabels ver boven de norm ligt. En de Keverdijk is, voor zover bekend, niet de enige buurt waar ondergronds van zulke kabels liggen. Er lopen ook kabels door Bussum.

Veel bewoners hopen dat de gemeente wat gaat doen en maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen. Dat de hoogspanningskabels gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid heeft te maken met het magnetische veld dat rond deze kabels ligt. Er wordt onder meer een relatie gelegd met leukemie bij kinderen. Ook zijn er wetenschappers die betogen dat er een verband is tussen de magnetische velden en het optreden van de ziekte van Alzheimer. De schadelijke werking van fijnstof zou ook versterkt kunnen worden, volgens sommigen.

De gemeente houdt donderdag een bewonersavond om bewoners meer te vertellen over de gezondheidsrisico's. De avond wordt gehouden op het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Aanmelden vooraf kan op secretariaatmensenomgeving@gooisemeren.nl.

Weesp moet Gooise Meren ton betalen

GOOISE MEREN Buurgemeente Weesp moet de gemeente Gooise Meren meer dan een ton euro terugbetalen vanwege gemaakte kosten rond de Bloemendalerpolder.

De gemeente Weesp moet Gooise Meren compenseren omdat de toenmalige gemeente Muiden kosten heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Weespersluis in de Bloemendalerpolder. De polder was voor de fusie deels Weesper en deels Muider grondgebied. De gemeente Muiden maakte kosten om de polder te kunnen ontwikkelen en dacht dat geld later terug te kunnen verdienen aan bijvoorbeeld leges. Na de fusie kwam er echter een grenscorrectie en werd de hele Bloemendalerpolder grondgebied van Weesp, waardoor Muiden dus kan fluiten naar het terugverdienen van haar geld.

Er werd de afgelopen maanden lang gesteggeld over het terugbetalen van het geld. Gooise Meren meende recht te hebben op veel meer. De gemeente kan nog beroep aantekenen tegen het besluit van de provincie.

Jury gezocht voor Crailo

BUSSUM Het voormalige defensieterrein Crailo moet de komende jaren worden omgebouwd tot een buurtschap voor wonen en werken. Enkele stedenbouwkundige bureaus werken momenteel aan visies voor de inrichting van het gebied en maken een plan van aanpak. Buurtbewoners en andere belangstellenden mogen helpen deze plannen te beoordelen.

De 'jury' heeft plaats voor vier buurtbewoners van Crailo. Samen met vier experts gaan ze de plannen beoordelen op de kwaliteit van de aanpak op het gebied van participatie.

Tegelijk met de beoordeling door dit team beoordelen andere beoordelingsteams de aanbiedingen van de bureaus. Ze beoordelen op de kwaliteit van onderdelen als visie en plan van aanpak, duurzaamheid, deskundigheid en ervaring van het in te zetten team en risicobeheersing. Binnen het beoordelingsteam dat de kwaliteit van de aanpak op het gebied van participatie beoordeelt, weegt het oordeel van de omwonenden even zwaar als het oordeel van de experts.

Aanmelden voor het team kan op bestuur.gooisemeren.nl.

Nieuwe vrachtwagen voor stichting Kinderen in Nood

Bestuurslid Nijs Brouwer krijgt als eerste de sleutel. Foto: Anjo van 't Hof

BUSSUM Het bestuur van stichting Kinderen in Nood heeft vorige week de sleutels ontvangen van een vrachtwagen.

Het oude vrachtwagentje werd ongeveer tien jaar geleden als 'tweedehandsje' aangeschaft en was hard aan vervanging toe. De stichting stond vorig jaar voor de keuze om te stoppen met het ophalen van hulpgoederen bij particulieren, scholen en ziekenhuizen of investeren in een andere vrachtwagen. Het werd de tweede optie. Er kwam een oproep in de nieuwsbrief, er werden presentaties gegeven en geld opzijgelegd. Zo kon, met hulp van sponsors, een 'nieuwe' tweedehands vrachtwagen worden aangeschaft. Met deze nieuwe aanwinst hoopt de stichting weer allerhande aangeboden goederen in de directe omgeving op te halen. Deze goederen gaan via de Peppels in Bussum op transport naar Roemenië, Hongarije en Oekraïne. Daar worden alle spullen door erkende vertegenwoordigers ontvangen en gedistribueerd onder tehuizen, kansarme gezinnen en ouderen. Op deze manier krijgen de goederen een tweede leven en kunnen de ontvangers ook weer een positieve draai aan hun leven geven.

Zomerfeest St. Vitusschool zeer geslaagd

Foto: wim haverkort

BUSSUM De ouders, leerkrachten en uiteraard de kinderen van de St. Vitusschool hebben al het einde van het schooljaar gevierd. Dat gebeurde afgelopen vrijdag tijdens het jaarlijkse zomerfeest op het plein.

De kinderen konden zich vermaken bij de attracties, waaronder een groot springkussen. De ouders hadden de tijd om met elkaar een praatje te maken onder het genot van een hapje en een drankje. Het was flink druk en bovendien was het lekker weer.

Het feest werd verzorgd door de ouderraad en ondersteund door de leerkrachten. Er zijn nog twee weken school te gaan en dan is het zomervakantie voor de leerlingen.

Spelregels voor gebruik Vestingwater

NAARDEN De gemeente wil mensen bewust maken van het gevaar van het zwemmen in het water rondom de vesting. Ze heeft hiervoor spelregels opgesteld.

Het prachtige zonnige weer van de afgelopen weken zorgde voor extra veel plezier op en rondom de vestingwallen. Kinderen die in een bootje varen, picknicken op de wallen, een beetje zonnen en vanaf de wallen naar beneden springen voor een duik in het verkoelende water.
Het klinkt gezellig, maar volgens de gemeente schuilt er ook gevaar in.

De gemeente wil dus dat er een eind komt aan het te snel varen met een boot, het zwemmen in de vestinggrachten, het springen van wallen en bruggen en het achterlaten van zwerfafval.

Spelregels

Maar wat zijn die spelregels precies? "Ruim je rommel op of neem het mee naar huis. Parkeer je fiets zo dat niemand er last van heeft, vaar altijd langzaam en veilig en spring niet van bruggen of wallen, want dat is gevaarlijk."

Jaap van Hassel

Getrouwd met Anjo, 74 jaar, woont in Bussum en was werkzaam bij NS, maar is nu met pensioen

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik doe vrijwilligerswerk voor de Historische Kring Bussum als fotograaf. Ik fotografeer onder andere woningen voor de database."

Nog wel tijd voor hobby's?
"Ja, ik maak foto's en films en monteer ze. Zo heb ik een dvd gemaakt van 'Bussum en de Televisie'."

Wat vind je van Bussum?
"Echt een forensendorp, saai, maar wel leuk."

Als je burgemeester was, dan…
"Zou ik een tunnel onder het spoor aanleggen voor de veiligheid van de bewoners. Er gaan in de toekomst meer treinen rijden en daardoor wordt het spoor steeds drukker."

Welke lokaal nieuws houdt je bezig?
"Afbraak en opbouw van Bensdorp en de vernieuwing rondom station Naarden-Bussum."

Waar kunt jij je boos over maken?
"Zwerfafval en de politiek."

Welk boek ligt op je nachtkastje?
"Historische boeken over Bussum."

Mooiste gebouw in Bussum?
"Het mooiste gebouw is Villa Amalia aan de Meerweg."

Lievelingsmuziek?
"Muziek uit de jaren 60 en 70."

Waar mogen ze je voor wakker maken?
"Voor een lekker gebraden kippenpoot."

Wat zou je doen met 100 euro?
"Met mijn vrouw uit eten in een Bussumse eetgelegenheid."

En wat met een miljoen?
"Onder andere een cruise maken naar Noorwegen. We vinden dat een mooi land."

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik veel fiets door het prachtige Gooi."

Hella de Jonge spreekt over haar boek 'Hartschade'

Foto: Bob Awick

BUSSUM Freek de Jonge heeft zaterdag zijn vrouw Hella geïnterviewd in boekhandel Los over haar boek 'Hartschade'. Ze schrijft zij over haar twee hartfalen en over vrouwen en hun fysieke klachten, die niet worden herkend als hartfalen. Ook gaat het over de relatie tot haar vader, haar jonggestorven kleindochtertje en haar inspanningen om niet patiënt te worden maar mens te blijven.

Fietser geschept op Franse Kampweg

Flinke klapper bij Franse Kampweg. Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM Een 24-jarige man is vorige week woensdag aangereden op de Franse Kampweg toen hij met de fiets wilde oversteken. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om te assisteren. Het is niet duidelijk hoe het met de man gaat.

De 'dader', een 20-jarige automobilist, is gecontroleerd op drank en drugs. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. De oversteekplek werd recent anders ingericht omdat deze bekend staat als gevaarlijk. De 13-jarige jongen Tommyboy overleed hier drie jaar terug.

De Japanse duizendknoop zit in nieuwbouwwijk Nieuw Cruysbergen

Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij moeilijk weg te krijgen

Bij enkele woningen die aan de rand van het bos liggen in de nieuwbouwwijk Nieuw Cruysbergen, is de Japanse duizendknoop een groot probleem aan het worden.

De Japanse duizendknoop met op de achtergrond de woningen. Foto: Astrid Maas

BUSSUM De Japanse duizendknoop is afkomstig uit Oost-Azië en werd als sierplant naar Europa gehaald. Is de exoot eenmaal gevestigd, dan is hij moeilijk weg te krijgen. De sterke wortels en stengels zijn in staat om schade te veroorzaken aan wegen en dijken, maar ook aan funderingen van gebouwen en leidingen.

Een bewoner met een woning in Nieuw Cruysbergen vertelt dat in 2011 in Nederland aan de bel is getrokken naar aanleiding van berichten uit Engeland over de Japanse duizendknoop. "Daar bleek het een groot probleem te zijn. De Stichting ProBos, een organisatie met vakmensen die zich inzetten voor duurzaam bosbeheer, heeft het voortouw genomen om te kijken hoe in Nederland deze exoot het best bestreden kan worden. Ze zijn proeven gaan doen, ook op de buitenplaatsen van 's-Graveland dat hier nog geen kilometer vanaf ligt, maar echt effectieve bestrijdingsmiddelen zijn er nog niet, want uit het kleinste stukje wortel dat in de grond achterblijft kan namelijk weer een nieuwe plant groeien."

Twee plekken

Japanse duizendknoop had zich gevestigd op twee plekken

In 2014, voordat het nieuwbouwproject begon, stond in een rapport van Royal HaskoningDHV, in opdracht van de gemeente Bussum, dat op twee plekken het lastige en ongewenste wortelonkruid Japanse duizendknoop zich had gevestigd en uitbreiding van dit onkruid over het Mobilisatiecomplex Bussum (MOB) ongewenst was. "In het rapport stond dat het vergraven en de transport van grond met wortelstokken moet worden voorkomen. De gemeente Bussum deed niets met deze informatie, ook niet naar de aannemer toe. In 2015 heeft de gemeente de grond bouwrijp gemaakt zonder aandacht te besteden aan de woekerplant. Voor de bouw stond er circa 10 m2 en nu de woningen er staan, is het uitgebreid naar 1500 m2. De gemeente had het voor de bouw meteen moeten aanpakken. Ze hadden het moeten uitgraven, zoals ook staat in het door het college in 2017 aangenomen Beheerplan, of er een hek omheen moeten zetten, want als je er met een bulldozer overheen gaat, verspreid je de plant. En dat is nu gebeurd."

Bestrijdingswijze

Gemeente wil open terrein gaan afgraven tot aan het grondwater

Als je bij de woningen kijkt, zie je dat de Japanse duizendknoop op de gemeentegrond direct achter de tuinen staat. Achter de tuinen is een open terrein dat grenst aan het bos. "Dat terrein is van de gemeente en vorige maand is het stuk gemaaid om de exoot te verwijderen en het afval is apart afgevoerd. De gemeente liet ons weten dat deze aanpak succesvol kan zijn, maar zei er wel bij dat het verschillende keren gemaaid moet worden zodat de plant dan elke keer nieuwe wortelscheuten moet aanmaken en door het maaien uitgeput raakt. Maaien is echter geen effectieve bestrijdingswijze. Je moet de grond afgraven en verantwoord afvoeren, zoals nota bene in het Beheerplan staat. Na het maaien zie je bij ons achter de planten alweer groeien. Volgens ons heeft de gemeente het probleem in 2014 niet serieus opgepakt. Wij vinden dan ook dat de gemeente Gooise Meren alles in het werk moet stellen om de plant te bestrijden."

Niets veranderd

Nu is het juli 2018 en is er nog niets veranderd aan de situatie. Wel hebben de bewoners zeer recent een mail ontvangen met de mededeling dat de gemeente een andere manier gaat gebruiken om het probleem op te lossen. "De gemeente wil nu toch het open terrein gaan afgraven tot aan het grondwater. De grond wordt dan gezeefd zodat ze zeker weten dat er geen wortels achterblijven en daarna teruggestort. Maar als er een klein deel van de wortel achterblijft, kan er weer een nieuwe plant groeien. Nadat de grond is teruggestort, wordt deze geëgaliseerd en ingezaaid in overleg met de bewoners, waarna het zeer frequent gemaaid gaat worden. Het open terrein grenst aan het bos en daar staat de Japanse duizendknoop ook in groten getale. Dit kan niet worden afgegraven, maar moet regelmatig gesnoeid worden. Het is dan niet weg maar wel controleerbaar. Er worden nu zeer veel kosten gemaakt, terwijl het allemaal voorkomen had kunnen worden. De gemeente had beter naar haar eigen adviseurs moeten luisteren en moeten uitvoeren wat zij zelf in het Beheerplan expliciet heeft opgenomen. Er is nu veel geld nodig en dat moet de gemeente bekostigen zodat ze kan voldoen aan haar eigen doel in het Beheerplan, waarin staat dat er op termijn geen Japanse duizendknoop meer voorkomt op landgoed Nieuw Cruysbergen."

Melden

De gemeente laat weten dat de woekerplant op meerdere plekken in de gemeente Gooise Meren voorkomt. Het advies aan de bewoners die de Japanse duizendknoop in de tuin hebben, in een openbare ruimte gezien hebben of vermoeden dat het om de plant gaat, is dit te melden bij de gemeente via www.gooisemeren.nl.

Mooie ontmoetingen tijdens festival

Het festival 'Syrië Ontmoet' trok zo'n 250 bezoekers

Gezellige ontmoetingen tussen de bewoners. Foto: Bob Awick

BUSSUM "De Syrische sleutelfiguren hebben er hard voor gewerkt om alles te regelen", vertelt Zaineb Toama, maatschappelijk werker bij Versa Welzijn.

Verschillende bewoners gingen al snel met elkaar in gesprek

"En dat was niet voor niets, want het festival 'Syrië Ontmoet' afgelopen zaterdag was echt fantastisch. We hebben tussen de 250 en 275 bezoekers gehad en dat betekende volle zalen. We hadden zo'n groot aantal bezoekers niet verwacht."
Zaineb vertelt dat er veel Syrische mensen waren, buren die uitgenodigd waren door de Syrische inwoners en mensen die uit belangstelling langskwamen om met elkaar kennis te maken. "Je zag al snel dat verschillende inwoners met elkaar in gesprek gingen om meer van elkaars achtergrond te weten. Het festival begon met informatie over Syrië, hoe het daar nu is en de historische plekken. Ook werd er gezongen en gedanst en was er Syrische muziek. Een groep vrijwilligers met jongens en meisjes gaf een dansoptreden en een groep kinderen die Arabische les volgen in wijkcentrum Uit-Wijk, zongen een liedje. Ook de traditionele dans met Syrische mensen was een groot succes en sommige inwoners gingen spontaan met elkaar dansen. Wat we ook erg gewaardeerd hebben, is dat burgemeester Han ter Heegde is langsgekomen en ons een compliment gaf over het festival. Onze boodschap was ook duidelijk. We willen graag met elkaar in contact komen en dan niet gerelateerd aan godsdienst of politiek. De boodschap van het festival was dan ook dat we hier waren 'van mens tot mens'. En na afloop vertelden de bezoekers dat ze dat ook zo gevoeld hebben."

Er waren verschillende optredens met zang en dans. Foto: Bob Awick
Tijdens het festival waren er ook lekkere hapjes. Foto: Versa Welzijn

Bussums BMX-talent Odin pakt brons op NK en gaat met broer Amon naar WK in Frankrijk

Odin (rechts) pakt brons. Foto: Remco Huvermann Photography

BUSSUM Odin Verhoog (16) uit Bussum heeft afgelopen weekend uitstekend gepresteerd op het Nederlands kampioenschap BMX in Uithoorn.

Het jonge talent pakte brons in de klasse boys 16. Odin, uitkomend voor FCC The Wheely's in Baarn, heeft vorige maand ook deelgenomen aan het BMX Wereldkampioenschap in Baku, Azerbeidzjan, waar hij een knappe prestatie neerzette. Hij bereikte de 1/8 finale.

Odin is samen met zijn tweelingbroer Amon op 7-jarige leeftijd begonnen met Bicycle Motocross (BMX), de X staat voor cross. "We verhuisden van Amsterdam naar Bussum en reden toevallig langs de fietscrossbaan in Bussum. De jongens zagen de crossers en zeiden tegelijk: dat willen we ook gaan doen", vertelt vader Nico Verhoog. "Ze vinden het fijn om samen te trainen en aan dezelfde wedstrijden mee te doen zodat ze elkaar kunnen aanmoedigen, steunen en tips geven. En dat kunnen ze goed gebruiken, want het is geen ongevaarlijke sport. Het gaat er soms hard aan toe."

Het volgende doel is ook al in zicht. Zaterdag 14 juli neemt Odin, samen met zijn tweelingbroer Amon, die ook bij de selectiegroep van FCC The Wheely's zit, deel aan het Europees kampioenschap in het Franse Sarrians. "Hun droom is om een podiumplek te behalen tijdens het EK in Frankrijk. We wachten het af. Odin en Amon horen wel bij de top van Nederland en ze horen aan het eind van het seizoen, in oktober, of ze uitgenodigd worden voor Jong Oranje. Maar hun ultieme droom is dat ze graag willen crossen tijdens de Olympische Spelen. De jongens hebben dus nog dromen genoeg en dat zal ze zeker stimuleren om keihard door te gaan met BMX."

Happy energy bij Puur Pampus

IJsbeer van Fryske Draeken zweeft boven het fort. Foto: Pampus

NAARDEN Forteiland Pampus was zaterdag en zondag het succesvolle toneel van het eerste duurzame zwerfafvalweekend 'Puur Pampus Festival'.

Honderden kinderen konden van (zwerf)afval hutten bouwen en knutselkunst maken in grote en prachtig beschilderde indianententen. In de fortgracht waren bijna alle belangrijke Nederlandse 'groene organisaties' vertegenwoordigd op de duurzame markt. Door het fort liep een bijzondere route vol hoor- en zichtbare berichten van Sublime FM's Nieuws van de Vooruitgang en er waren interessante lezingen. "We hebben een geweldig weekend achter de rug", aldus de organisatie bestaande uit Pampus, Lindeke Mast en Paul Ricken van Samen Sneller Duurzaam. "De bezoekers gingen zich door Puur Pampus realiseren dat je de aarde al helpt door bijvoorbeeld niet te hard te rijden of door wat zuiniger met gas en stroom om te gaan. En we ondervonden hoe waardevol het is om milieu-enthousiastelingen uit het bedrijfsleven, de non-profitwereld en bezoekers met elkaar in contact te brengen."

Spetterende eindshows in Spant! van Jelly Jam Dance

400 dansers op het podium

Eindshow in Spant!. Foto: Jelly Jam Dance

BUSSUM Bijna 400 kids traden zaterdag op in de twee eindshows van dansschool Jelly Jam Dance uit Naarden. De grote zaal in Spant! was zowel bij de middag- als avondvoorstelling uitverkocht en het enthousiasme, zowel in de zaal als op het podium, spatte ervan af.

"Een groot deel van het jaar wordt naar de show toegewerkt", vertelt Willy Tiepel, eigenaresse en oprichter van Jelly Jam Dance. "Er zijn best wel veel reacties binnengekomen", aldus Willy. De meeste complimenten gaan over de toenemende professionaliteit en kwaliteit van de optredens, de afwisseling en het professionele camerawerk van NEP Netherlands. Willy vertelt dat ze ook echt een compleet plaatje willen neerzetten met de eindshow. Choreografie, camerawerk, decor en kleding werden tot in de details uitgewerkt en pasten in het thema 'Movie Night'. De oudere dansgroepen hebben ook grote delen van de choreografie zelf bedacht. Een paar dansgroepen, met name de duo's, hadden zelfs de hele choreografie gedaan. De twaalfde editie was dus een groot succes. Of ze dat weer kunnen evenaren? Volgens Willy gaat zowel het niveau als het plezier alleen maar omhoog. "Er zijn veel jeugdleden die meerdere keren per week dansen en dan zie je dat ze echt beter worden." Maar plezier en een goede sfeer onderling blijven belangrijk. En het was tijdens de beide eindshows duidelijk te merken dat het daarmee wel goed zit. Er klonk flink wat gejoel, gefluit en applaus voor elkaar vanuit de coulissen. Toch heeft Willy nog wel een grote droom: een grote productie met de jeugd. "Ik zou het echt heel leuk vinden om een keer een productie te doen met meerdere optredens met zang, dans en theater." Ze zou graag met hen op het podium staan in theaters in de regio zoals De Flink in Amersfoort, Singer Laren, Theater Gooiland in Hilversum en natuurlijk Spant!.

Rabobank Bussum heropend

Officieel lintje doorknippen. Foto: Patrick Siemons

BUSSUM De Rabobank aan de Eslaan 1 is weer geopend na een verbouwing. Het lint werd woensdag doorgeknipt door Annemarie Basjes, directeur Particulieren & Private Banking van Rabobank Gooi en Vechtstreek.

Basjes sprak over de veranderde maatschappij en de manier waarop klanten hun bankzaken willen regelen. Er komen minder klanten aan de balie en meer mensen gebruiken internet om hun bankzaken te regelen. "Wij als Rabobank moeten hierin meeveranderen." Het pand werd recent verkocht en verbouwd omdat de Rabobank in Bussum te ruim in haar jasje zat. Dezelfde diensten worden nu op minder vierkante meters aangeboden. Een opvallende blikvanger in het nieuwe kantoor is de fictieve skyline van bekende gebouwen uit Naarden en Bussum, weergegeven op de Vestingmuur van Naarden. Het werk is van architect Janko Blanken en fotograaf Patrick Siemons.

Centrale hal gemeentehuis als expositieruimte

Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN De eerste kunstenaars vertonen hun werken in de hal van het gemeentehuis. Het betreft werk van Henny Koster en Riet Blüm. Deze werken hangen tot half augustus. Daarna wordt er weer gewisseld. Het betreft een nieuw initiatief van de gemeente waarvoor al veel belangstelling blijkt. Alle exposities duren steeds enkele maanden.

Genoten van rolstoelvierdaagse

NAARDEN Een flinke stoet van rolstoelers en duwers ging vorige week op pad door Naarden. De rolstoelavondvierdaagse vanuit De Veste werd weer een feestje voor de honderd deelnemers. Dagelijks hadden ze een prachtige wandeling in de omgeving.

16 / 28

Zaterdag open dag brandweer Bussum

'We zijn heel hard op zoek naar vrijwilligers'

Ben Derriks en Dennis Eggenkamp zijn klaar voor komende zaterdag. Foto: Bob Awick

BUSSUM Branden blussen, met een hoogwerker iemand van het balkon redden, een auto open knippen: de brandweermannen van post Bussum bieden zaterdag het publiek de kans om zelf eens te ervaren wat ze allemaal bij dit korps doen.

De verwachting is dat zeker 1500 mensen de open dag zullen bezoeken. Kinderen zijn welkom, maar vooral fitte mannen en vrouwen tussen de 18 en 50 jaar worden gezocht om zich aan te melden bij het vrijwilligersteam. "Wij staan voor elkaar klaar", vertelt brandweerman Dennis Eggenkamp. "Voor mij is het korps een soort tweede familie. We moeten elkaar volledig kunnen vertrouwen. Ik ben er nu twintig jaar bij. Mijn vader Gerry is ook bij de brandweer. Het is mij dus met de paplepel ingegoten."

Maar juist ook voor mensen die nog niet aan de vrijwillige brandweer gedacht hebben, biedt de open dag de mogelijkheid om eens goed te kijken wat het allemaal inhoudt. "De brandweer is er voor iedereen die graag een steentje bij wil dragen aan veiligheid. Zaterdag kan iedereen ervaren wat je precies kunt verwachten. Wil je erbij, dan moet je mbo 3-niveau hebben, mentaal en fysiek in orde zijn en je gaat een scholingstraject in. Dat betekent een avond in de week cursus en een avond in de week oefenen. Hierbij maken we geen verschil tussen mannen en vrouwen. Ook leuk is dat de jeugdbrandweer, vanaf 14 jaar, aanwezig is. Een hele leuke ploeg die veel aan wedstrijden doet en waarbij ze vanaf 18 jaar kunnen doorstromen naar de volwassenen."
Het korps Bussum heeft al een aantal jaar geen open dag meer gehouden. Dit jaar is daar wel voor gekozen omdat ze hard op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Eggenkamp vertelt dat er recent een aantal vrijwilligers is opgestapt vanwege de methode waarmee werd gewerkt. "Voorheen rukten twee mensen al direct uit, nog voordat iedereen present was. Een tweede team volgde dan later. Maar in 90 procent van de gevallen was dat niet meer nodig. De situatie was dan al onder controle en dus kwamen de vrijwilligers voor niets opdagen. Dat was niet goed voor de motivatie. Inmiddels hebben we een nieuw uitruksysteem. Dat komt er in het kort op neer dat we nu met vier tot zes man op pad gaan. Dat betekent dat alle vrijwilligers wat te doen hebben. Overdag is er dagdienst personeel op de kazerne. De bevelvoerder en chauffeur gaan op de wagen met twee tot vier vrijwilligers achterin."
Er is plek voor zeker tien nieuwe vrijwilligers. "We zoeken mensen die in Bussum of de Hilversumse Meent wonen. Je moet binnen vier minuten omgekleed en wel hier op de kazerne kunnen zijn. De meesten hebben er een gewone baan naast, maar werken hier in het dorp. Denk aan Bussumers en mensen uit de Hilversumse Meent die wisseldiensten draaien of zelfstandig ondernemers. Je kunt aangeven wanneer je overdag beschikbaar bent. Er wordt dan verlangd dat als je in de gelegenheid bent ook opkomt bij alarmering. Tevens draai je eens in de 3 a 4 weken piket in het weekend. Dan moet je in de buurt blijven en uitrukken als de pieper gaat."

Blus zelf een brand, knip een auto open of klim op de ladderwagen

De open dag wordt zaterdag gehouden van 10.00 tot 16.00 uur op de kazerne aan de Brinklaan 140. Er is voor zowel kinderen als volwassenen van alles te doen en te beleven.

Uit de historie van Bussum en het Gooi
Klaus Speelgoedindustrie 1932-1972

Het echtpaar Klaus voor Beerensteinerlaan 8, tot 1953 ook de locatie van de fabriek

In de jaren 1929-30, de economische recessie, raakt de heer P.Th. Klaus, handelaar in luxe kartonnen verpakkingen, zijn bedrijf kwijt. Zijn zoon Frans (1915-2000) maakte in hun woonhuis, Hooftlaan 3 te Bussum, met een handfiguurzaagje houten legpuzzels voor de familie en kennissen en komt dan op het idee om puzzels te gaan verkopen.

De eerste levering is in 1932: 500 exemplaren aan de zeepfabriek Sanders & Co in Leiden. Het zagen van de puzzels doet hij samen met zijn broer Jan. Een goede klant wordt de Rotterdamsche Lloyd, die aan boord van zijn passagiersschepen spelletjes en puzzels nodig heeft. Klaus maakt voor deze rederij een tangramspel, een 'mens erger je niet' met vele extra mogelijkheden en een dominospel. Afbeeldingen van boten van de Lloyd worden verzaagd tot puzzel. Van de menukaarten worden legpuzzels gemaakt.

Een door Frans Klaus ontworpen (modern) leesplankje
De werkplaats bij familie Klaus thuis in 1940
De Uiver-puzzel

In 1935 verhuist het gezin naar de Nieuwe Enghlaan in Bussum. Al gauw wordt een trapfiguurzaag aangeschaft en worden ook puzzels voor de speelgoedhandel gezaagd.

De firma Klaus haakt in op de actualiteit: vliegtocht 'De Uiver', filmhelden als Claudette Colbert en Mirna Loy, een nieuw treinstel van de NS. Men levert het 'eigen merk' van De Bijenkorf en Perry.

In de eerste oorlogsjaren slaagt Klaus erin een redelijke productie te halen. Als triplex niet meer te koop is zaagt men uit dik karton en uit populierenhout van verpakkingskratjes.

In de winter 1944-45 valt ook voor de fa. Klaus de productie terug tot een bedenkelijk laag peil. Papiervergunningen voor het maken van speelgoed worden door de bezetter niet meer gegeven. Bovendien worden Frans Klaus en zijn werknemers voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland gebracht.

In 1953 verhuist de zaak naar
Beerensteinerlaan 43a (nu heet

dat Vliegdenweg 11 en 13). In de zestiger jaren verwerft Klaus

o.a. licenties voor Disney en De

Bereboot. In 1970 zakt de markt voor houten legpuzzels in en, mede door de invoering van het minimum jeugdloon en de opkomst van de kartonnen puzzel, wordt het productieproces te kostbaar. In 1972 sluit Klaus Speelgoed Industrie B.V. definitief de deuren. Miljoenen K-puzzels en Kolibri puzzels hebben inmiddels hun weg naar de huiskamer gevonden.

Klaas Oosterom, met dank aan Henk de Sain en Frans Klaus jr.

Op 13 juli is er een zomerse vaartocht vanaf het Vesting Museum Foto: Vestingmuseum

Donderdag 12 juli

Geef en neem winkel

9:00 uur | SCAN Naarden

Geef wat u niet meer gebruikt/nodig heeft. Of neem wat u kan gebruiken. Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

WerkZoekersServicePunt

9:00 uur | De Palmpit Bussum

Tot 12.00 uur inloopspreekuur voor alle vragen rond studiekeuze, stage, leerwerkplek, vrijwillig en betaald werk. Vrijwillige bijdrage.

Piano - en zanglessen

14:00 uur | Remonstranten Naarden-Bussum

Piano - en zanglessen

Creatief in deMess

14:00 uur | deMess Naarden

Workshop Porselein Schilderen met Hetty Bruna. Donderdag 12, 19 en 26 juli om 14.00 uur. Opgeven: hettybruna@gmail.com

Inloopspreekuur

16:00 uur | Afscheidscentrum Van Vuure | Niels Bussum

U bent welkom tijdens het inloopspreekuur met al uw uitvaartgerelateerde vragen, informatie over verzekeringen en het nakijken van polissen.

Blazersband

18:00 uur | De Gooische Muziekschool

Lessen klarinet, altsax, trompet, bariton of trombone. Locatie: Dr. Schaepmanlaan 8 Bussum. Van 18.00-18.40 uur in de grote zaal BG.

Orgelconcert

20:15 uur | Grote Kerk Naarden

Orgelconcert door Diederick Clements met werken van o.m. Bach en Mendelssohn. Entreeprijzen € 8,50 en € 7,--.

Vrijdag 13 juli

Workshop hoeden maken

9:30 uur | deMess Naarden

Op vrijdag 13 en vrijdag 27 juli. Hoeden maken met Cathrien Sturm. Maximaal 8 pers. Aanvang: 09.30 uur: Opgeven: info@cathrienstrumhoeden.nl

't Bussums GeheugenHuis

10:00 uur | WC Uit Wijk Bussum

't Bussums GeheugenHuis is een ontmoetingsplek, bedoeld voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Contactpersoon: Esther Lindhout elindhout@versawelzijn.nl

SeniorWeb Inloopspreekuur

10:00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10-12 beantwoord een team computer-deskundigen van SeniorWeb kosteloos vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden.

Vaartocht

19:00 uur | Vestingmuseum Naarden

Een tocht van 3 uur met de patrouilleboot over het volledige grachtenstelsel van de vesting Naarden. Aanmelden: info@vestingmuseum.nl

Zaterdag 14 juli

Repair Café

10:00 uur | Broedplaats

Speciale zomerse reparatie bijeenkomst van het Repair Café tot 13.00 uur.

Kindermiddag

14:00 uur | Comenius Museum Naarden

Tussen 14.00-16.00 uur kunnen kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar onder leiding een speurtocht doen door het museum. Entree: € 1,- Aanmelden: info@comeniusmuseum.nl.

Musical Midzomernachtsdroom

20:00 uur | Theater Concordia Bussum

Leerlingen van De Gooische Muziekschool treden op in de musical Midzomernachtsdroom. Locatie: Graaf Wichmanlaan 46, Bussum. zie www.degooischemuziekschool.nl.

Compositieavond

20:15 uur | Remonstranten
Naarden-Bussum

Concert van composities waarvan de meesten nog niet uitgevoerd zijn. De uitvoerders zijn de componisten en vrienden. De toegang is vrij maar er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.

Zondag 15 juli

Festival Talk 'Militair Groen'

15:30 uur | Vestingmuseum Naarden

De tweede Festival Talk van het Goois Erfgoedfestival op het Vestingmuseum. Naarden-deskundige Jan Bergstein vertelt over de functie van groen op de vesting. Vrije toegang. www.groeningooivecht.nl.

Maandag 16 juli

Seniorencafé

10:30 uur | Stokjes en Lepel
Bussum

Tot 12.00 uur het ASGM Seniorencafé. Locatie: Nassaustraat 3 b, Bussum. Ook niet- ASGMleden zijn welkom.

Dinsdag 17 juli

Yoga op de stoel

10:00 uur | Amaris de Veste
Naarden

Yoga op de stoel bij Amaris de Veste, Koningin Wilhelminalaan 1, Naarden. Kosten per les € 5,0.

Administratie voor Elkaar

10:00 uur | De Kazerne Muiden

Inloop spreekuur van Versa Welzijn elke dinsdag van 10-12 uur(in de Buurtkamer,Kazerne)voor allerlei vragen over brieven, post en formulieren. Vrijwilligers geven deskundige hulp. Ook hulp bij inloggen Woningnet, controleren Toeslagen en aanvragen gemeentelijke regelingen zoals minimaregelingen.

Piano - en zanglessen

14:00 uur | Remonstranten
Naarden-Bussum

Power Yoga

19:30 uur | WC Uit Wijk Bussum

Voor vrouwen tussen de 18 en 60 jaar. Tot 20:45 uur. Inschrijven via elindhout@versawelzijn.nl. Deelname is gratis.

Woensdag 18 juli

Spieghelcafé

10:00 uur | Spieghelkerk Bussum

In 'de huiskamer van het Spieghel'. Locatie: nieuwe 's-Gravelandseweg 34. Elke woensdag van 10.00-11.30 uur. Vrije toegang.

Bridgen

19:30 uur | Denksport Centrum Bussum

Bij Bridgeclub SLEM met 6 tafels van 4 spellen.

Wandeltochten

13:00 uur | WOC Bellefleur Naarden

De duur van de wandelingen bedraagt ca. 1,5 uur. Kosten: geen. Vertrek vanaf Mackaylaan 11a in Naarden. Inlichtingen: Gré Poort: 035-6951686.

Theater zingen

19:30 uur | deMess Naarden

Zomerworkshop Theaterzingen met Johan Hoogeboom op woensdag 4, 11 en 18 juli. Voor wie kan zingen en een ander genre wil proberen. Er zijn kosten aan verbonden. Opgeven: johan.hoogeboom@planet.nl.

Bridgen

19:30 uur | Het Trefpunt
Bussum

Locatie: Lorenzweg 59 in Bussum. Informatie via: 035 6940321.

Donderdag 19 juli

Geef en neem winkel

9:00 uur | SCAN Naarden

Geef wat u niet meer gebruikt/nodig heeft. Of neem wat u kan gebruiken. Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

WerkZoekersServicePunt

9:00 uur | WOC De Palmpit

Tot 12.00 uur inloopspreekuur voor alle vragen rond studiekeuze, stage, leerwerkplek, vrijwillig en betaald werk. Vrijwillige bijdrage. l

Werk in je eigen wijk

9:00 uur | WOC De Palmpit

Alleen op afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur. Wim van Oudheusden: 06-404 145 60, www.werkinjeeigenwijk.nl

Creatief in deMess

14:00 uur | deMess Naarden

Workshop Porselein Schilderen met Hetty Bruna. Donderdag 12, 19 en 26 juli om 14.00 uur. Opgeven: hettybruna@gmail.com.

Piano - en zanglessen

14:00 uur | Remonstranten
Naarden-Bussum

Inloopspreekuur

16:00 uur | Afscheidscentrum Van Vuure | Niels Bussum

Voor alle uitvaartgerelateerde vragen, informatie over verzekeringen en het nakijken van polissen.

Leesgroep Biografieën

10:00 uur | WOC Bellefleur Naarden

Een keer in de zes weken van 10.00 tot 12.00 uur. De vierde biografie is het boek van Cristina de Stefanio, "Oriana een vrouw". Deelname is gratis. wwww.wocbellefleur.nl

't Bussums GeheugenHuis

10:00 uur | WC Uit Wijk Bussum

't Bussums GeheugenHuis is een ontmoetingsplek, bedoeld voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Contactpersoon: Esther Lindhout elindhout@versawelzijn.nl

SeniorWeb Inloopspreekuur

10:00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10-12 beantwoord een team computer-deskundigen van SeniorWeb kosteloos vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden.

Ierse Avond

20:30 uur | deMess Naarden

Ierse avond met Dolf Jansen, André van der Hoff, Aisling Urwin en anderen! Try-out ter voorbereiding op optreden in het Vondelpark in Amsterdam. Cabaret, muziek, verhalen.

Zaterdag 21 juli

Samen lunchen

12:30 uur | Proeflokaal Bregje Bussum

Door ASGM seniorencafe. Ook niet-ASGM leden zijn van harte welkom. Er is een maximum van 20 personen. Aanmelden voor 19 juli bij Lidemey 035-8889959 of Pépé 6944483.

Muziek in Huis

14:30 uur | Vivium De Antonius Hof Bussum

Concert van het ensemble Scherzando Trio. Locatie: Lange Heul 32, Bussum. Het concert is in De Brink en duurt 60 minuten. Entree € 6.

Zondag 22 juli

Spiegelwandeling

11:00 uur | Kom van Biegel
Bussum

Een wandeling van 11.00 tot 13.00 uur met een gids die vertelt en wijst op de geschiedenis, de architectuur, de natuur en de cultuur in het Spiegel. Begin- en eindpunt: Kom van Biegel. www.historischekringbussum.nl

Maandag 23 juli

Handwerken

10:00 uur | WOC Bellefleur
Naarden

Elke maandagochtend van 10.00-12.00. Kosten zijn € 0,50. Locatie: Bellefleur Mackaylaan 11 a , Naarden. Tel.: 035-6953117.

Seniorencafé

10:30 uur | Stokjes en Lepel
Bussum

ASGM Seniorencafé tot 12.00 uur. Locatie: Nassaustraat 3 b, Bussum. Ook niet- ASGMleden zijn welkom.

Dinsdag 24 juli

Yoga op de stoel

10:00 uur | Amaris de Veste
Naarden

Yoga op de stoel. Locatie: Koningin Wilhelminalaan 1, Naarden. Kosten per les € 5,0.

Festival Talk 'Militair Groen'

De meidoorn werd gebruikt als prikkeldraad.

NAARDEN Het tweede Festival Talk van het Goois Erfgoedfestival vindt zondag 15 juli plaats van 15.30 tot 16.15 uur in het Vestingmuseum. Naarden-deskundige Jan Bergstein vertelt over de functie van groen op de vesting. Zie ook vestingmuseum.nl.

Terrassenzondag in de Vesting

Houd zondag 15 juli vrij in de agenda

Iedereen hoopt weer op een mooie, zonnige zondag.

NAARDEN De Vesting houd zondag 15 juli weer een Vestingzondag. Dan is het terrassenzondag met onder andere yoga, wandelen en exposities.

Er is van alles te doen in de vesting. Uiteraard zijn de terrassen geopend en is de Marktstraat afgezet voor auto's. De hele middag kan jong en oud genieten van spelletjes en muziek. Wie meer te weten wil komen over de historie van de vestingstad kan aansluiten bij het stadswandelen. Vertrek is om 12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort. Bij het Vestingmuseum begint om 10.00 uur yoga in de buitenlucht. Om 15.30 uur is hier een lezing over militair groen. Bovendien is het Schuttersdag en is de expositie over de VOC op Sri Lanka te bezoeken. In de Grote Kerk verzorgt om 16.00 uur het Bristol Cathedral Choir een gratis concert. Op diverse plaatsen zijn exposities te zien; fotowerk van ernstig zieke mensen is te zien in de Grote Kerk. Galerie Pouloeuff toont jong talent onder de noemer 'Geheimen van de natuur'. Het Comenius Museum staat stil bij 100 jaar Tsjechoslowakije.

Jeugdloop is nieuw onderdeel van Gooise Heideloop

Ook de jeugd kan meedoen aan Heideloop. Foto: Ruud van der Woude

REGIO Diverse Gooise atletiekclubs, waaronder Tempo uit Bussum, houden in samenwerking met Goois Natuurreservaat (GNR) op zondag 26 augustus de vierde editie van de Gooise Heideloop. Nieuw is de Jeugdloop over de Zuiderheide van 1,2 kilometer.

"Gezien het recreatieve karakter kan iedereen, getraind of ongetraind, aan de overige afstanden van 5 en 10 kilometer meedoen, genietend van de Gooise natuur en de schaapskudde", meldt GNR-woordvoerder Edwin van Oevelen. De atletiekverenigingen organiseren de Gooise Heideloop om aan iedereen te laten zien hoe mooi het 2.800 hectare tellende Goois Natuurreservaat is: "Als (hard)lopers maken wij heel veel gebruik van de natuurgebieden. Daarom vinden we het belangrijk om iets terug te doen. En vooral ook om anderen te laten genieten van de Gooise natuur." De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor de aanschaf van gereedschap en kleding voor de vele vrijwilligers die kleinschalig onderhoudswerk verrichten in het Goois Natuurreservaat.
Over de Zuider-, Wester- en Bussumerheide worden drie routes uitgezet en deelnemers kunnen ter plekke kiezen welke afstand ze willen lopen. De 5 en 10 kilometer starten om 10.00 uur en de Jeugdloop om 09.40 uur. Omdat de Gooise Heideloop geen wedstrijd is, kan iedereen op eigen tempo meedoen. Deelnemers kunnen wandelen of nordic walken en de echte fanatiekelingen natuurlijk hardlopen.

Informatie en inschrijven via www.inschrijven.nl. Op vertoon van de inschrijfbevestiging per mail ontvangen de starters bij aanvang een polsbandje als bewijs van deelname.

Vrijwilligers gezocht

Een vrijwilliger die eenmalig huisbezoeken wil afleggen bij 75-plussers om hen advies te geven op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Voetbalvereniging NVC zoekt helpende handen voor op de club.

Stichting CHILD SURGERY – Vietnam zoekt een creatieve geest met bruisende ideeën.

Urban Farming zoekt iemand die leiding geeft aan het bestuur en anderen kan motiveren. Men zoekt iemand met affiniteit op het gebied van groen en duurzaamheid.

Meer info op www.versavc.nl of via 035-693 85 25.

Britse koren in Grote Kerk

Holy Trinity Choir.

NAARDEN Twee Britse koren treden op in de Grote Kerk van Naarden. De koren bestaan uit kinderen en volwassenen en zingen een gevarieerd programma. Het optreden duurt een uur en is gratis. Zondag 15 juli om 16.00 uur zingt het Bristol Cathedral Choir. Deze uitvoering maakt deel uit van hun concerttour door Europa. Zondag 22 juli om 16.00 is het Holy Trinity Choir (zie foto) te gast. Dit koor uit Stratford-upon-Avon is een traditioneel Anglicaans kerkkoor. "De kerk is gebouwd voor zangkoren, dus het zal prachtig klinken", aldus Marlo Reeders van de Grote Kerk.