BussumsNieuws

26 februari 2014

BussumsNieuws 26 februari 2014


Stoppen met brede school

Breeduit zorgt nauwelijks voor reuring en partijen vertrekken uit het pand. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Het moet anders met de brede school. Zoals het nu gaat, faalt het project. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de brede school. De brede school heeft nauwelijks opgeleverd wat er van werd verwacht. Komende zomer stopt de gemeente de samenwerkingsovereenkomst.

De brede school moest ten eerste zorgen voor een optimale schoolloopbaan van kinderen en ten tweede de integratie bevorderen tussen wijkbewoners van verschillende culturele achtergronden. De doelstelling was om een ontmoetingsplaats te creëren voor de buurt. Helaas kwam vooral dat laatste volgens de onderzoekers niet van de grond.

De hele meerwaarde van verschillende partijen die samen onder een dak zitten ontbreekt. Er is geen reuring in het gebouw en partijen lopen weg. De openbare basisschool Emmaschool sluit de locatie per 1 augustus 2014 en verhuist de leerlingen naar het Spiegel. De buitenschoolse opvang de Zonnewijzer in Breeduit stopt per 1 maart 2014. En het theater is al een tijdje geleden gesloten. Op deze manier komt het gebouw akelig leeg te staan. Basisschool de Zonnewijzer blijft overigens wel gebruikmaken van het pand, daar is geen discussie over.
Wat er met het gebouw moet gaan gebeuren wordt nog bekeken. Volgens het onderzoek kan dat meerdere kanten op. Er komen vijf deelonderzoeken naar de mogelijkheden. Men denkt aan een bedrijfsverzamelgebouw met of zonder maatschappelijke voorzieningen. Een wijkcentrum zou een optie zijn, net zoals een multifunctionele ruimte voor netwerkpartners. Het laatste idee is om te komen tot een Integraal Kindcentum in Breeduit. De gemeenteraad moet nog praten over het rapport en de eventuele gevolgen daarvan. De vijf plannen worden in ieder geval uitgewerkt en de verwachtig is dat daar eind 2014 een keuze in wordt gemaakt.

Carnavalsfeest voor Bussumse ouderen

Feest voor de Bussumse ouderen. Foto: Bob Awick

Het echte carnaval barst pas komend weekend los, maar toch was het zaterdag en zondag al groot feest voor Bussumse ouderen. De carnavallers van De Erwtenschieters bezochten zondag De Zandzee om alvast een feestje te houden. De feestgangers brachten enkele carnavaleske acts, Nederlandse smartlappen en de danseressen traden op. De bewoners van De Zandzee vonden het erg leuk.

Voorarrest opgeheven

BUSSUM - De rechtbank heeft deze week besloten het voorarrest van een Bussumse verdachte van een straatroof op te heffen.

De rechtbank verwacht dat de straf voor de Bussumer (23) lager wordt dan het voorarrest. De man wordt verdacht van twee straatroven en het omkopen van een agent. Volgens z'n advocaat wordt dat amper bewezen. De zaak werd deze week voor 4 maanden aangehouden.

3

auto's botsten er op elkaar op de Landstraat deze week. De schade bleef beperkt

Naarden Historie en Monumenten

Auteur: F.W. Drijver. Het werk bestaat uit twee delen, maar het eerste deel wordt niet als zodanig aangeduid. In elf hoofdstukken wordt de historie verhaald; van Oud Naarden 1000 jaar geleden, tot het Naarden van de jaren 20, waarin de schrijver de voorzitter was van de commissie die krachtig actie voerde tegen het plan Naarden en Bussum samen te voegen. Daarna tien hoofdstukken over Monumenten. 112 pagina's en 19 pagina's fotografische afbeeldingen.

Het tweede deel heet 'Geschiedkundige bijzonderheden'. In 23 hoofdstukjes beschrijft Drijver gebeurtenissen, gebouwen en plekken in Naarden, van vroeger en actueel, zowel binnen de vesting als daarbuiten. 76 pagina's en 7 pagina's fotografische afbeeldingen. Eén hoofdstukje gaat over de Israëlische gemeente. De joodse gemeente had toen nog maar enkele leden en de voorganger had grote moeite zich bij de veranderende omstandigheden neer te leggen. De synagoge aan de Korte Marktstraat was op 21 juni 1935 gedeeltelijk ingestort en werd afgebroken.

Ook actueel in 1936 was het hoofdstukje over de namen die straten moeten krijgen op de Schapenmeent (Keverdijk). Zo is de Anna Meursstraat vernoemd naar de vrouwelijke parlementair, die op last van de Kozakken, op 29 november 1813 de vesting opeiste.

De schrijver, ds. Drijver (1860 - 1940), was predikant van de hervormde gemeente. Hij verzette zich in de jaren '20 furieus tegen een fusie met Bussum en werd leider van een volksbeweging. Een warmbloedig mens en een zeer vrijzinnige dominee.

De gelijmde boeken (met naam) zijn in 1932 en 1936 uitgegeven door Drukkerij De Kroon in Hilversum.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaren van de 2 delen is te koop voor 25 euro. Mail of bel Oosterom: n.c.oosterom@hetnet.nl of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Geringde pestvogel Hilversumse Meent

Zou het er toch nog van komen? Een barre winter. Misschien ergens begin maart? Of zou één pestvogel nog niets te betekenen hebben?

Afgelopen zondag deed ik al sloom fietsende langs de Hilversumse Meent ter hoogte van de afslag naar Appie Heijn een, achteraf beschouwd, behoorlijk leuke waarneming. Onmiskenbaar zat daar tussen de besjes op een metertje of 3 hoogte in een boom de heuse pestvogel (Bombycilla garrulus). In sommige jaren invasiematig te zien met duizenden tegelijk, maar dit jaar blijven de waarnemingen onder de 20. In vroeger tijden werd de komst van deze prachtig getekende vogel verbonden aan naderende strenge winters, maar ook pest en andere rampspoeden. Dus dat ene exemplaar in de Hilversumse Meent zal op dat gebied niets te betekenen hebben. Wel bijzonder is dat achteraf Harry de Klein (die ik belde om langs te komen met fotoapparatuur) kon constateren dat de vogel geringd was. En wel op een bijzondere manier, namelijk met twee rode, een wit en een aluminium ringetje. De nu wel heel aparte melding vloog via het internet naar de grote jongens van de ornithologie en zo kon Hans Oosterhout ontdekken dat er een paar jaar geleden in het Schotse Aberdeen iemand bezig was geweest om met gekleurde ringen iets meer over het doen en laten van de pestvogel te weten te komen. Zodra ik de juiste gegevens binnen heb zal ik het melden. Het blijft zo lekker spannend. De foto werd (natuurlijk) gemaakt door Harry de Klein.

Weerbericht

Tijdelijk wisselvallig, aanhoudend zacht
Na een paar voorjaarsachtige dagen is het wederom wisselvallig geworden. Een westelijke luchtstroming blijft de scepter zwaaien. Het weer blijft daarmee geregeld onder invloed staan van Atlantische depressies. Als gevolg hiervan blijft het weer op en af gaan. De maxima blijven iets boven de norm voor de tijd van het jaar. In het weekeinde is er kans op nachtvorst.

Donderdag en vrijdag
Donderdag is het eerst nog tamelijk helder. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de loop van de dag gaat het regenen. De zuidenwind wakkert aan tot vrij krachtig. Het wordt 9 graden. Vrijdag wordt een wisselvallige dag. Af en toe schijnt de zon, afgewisseld door enkele buien. Er waait een matige zuidenwind. Het wordt in de middag 8 à 9 graden.

Het weekeinde
Zowel zaterdag als zondag is het licht wisselvallig. Het is daarbij wisselend bewolkt. De zon schijnt nu en dan, maar er schuift ook geregeld bewolking over. Lokaal kan het wat regenen. Er waait een matige zuiden- tot zuidwestenwind. Overdag wordt het 9 à 10 graden. De nachtelijke minima dalen tot dicht bij het vriespunt met kans op lichte vorst aan de grond.

Weetje
De meteorologische winter van 2013-2014 loopt zaterdag ten einde. Het is de op een na zachtste winter geworden sinds minstens het begin van de waarnemingen in het jaar 1706. Alleen de winter van 2006-2007 was nog iets zachter. Slechts op 10 nachten kwam het tot lichte vorst. Het is tevens een vrij natte winter in het westen van het land en ook in onze regio.

Drie dagen feest tijdens Bussums carnaval

BUSSUM – Carnavalsvereniging De Erwtenschieters maken zich weer gereed voor drie dagen feest. Iedereen is uitgenodigd om mee te feesten.

Zaterdag krijgt Prins Carnaval om 11.11 uur de sleutel van Bussum uit handen van burgemeester Henk Heijman. Daarna begint om 12.00 uur de optocht van mooie praalwagens door het dorp. De start is op de Struikheiweg bij station Bussum-Zuid.

Zaterdagavond start het groot gekostumeerd carnavalsbal met zanger Eric Diked (bekend van zijn hit 'De Pizzahut'). Aanvang: 20.30 uur in The Spot, kosten 8 euro. Er zijn prijzen voor degenen die het mooist verkleed komen.

Kindercarnaval
Het kindercarnaval is zondag 2 maart ook in The Spot, gratis toegang. Aanvang: 13.30 uur. Dan is er onder andere een optreden van een goochelaar/entertainer en de dansmariekes zullen een show geven. Deze middag is ideaal voor ouders en kinderen die kennis willen maken met de vereniging.

Maandagmiddag zullen de Erwtenschieters nog een stunt uitvoeren en 's avonds eindigt het feest met het katerbal in The Spot. Aanvang: 20.30 uur. Deze avond treedt de zanger Christiaan Welker op.

Naarden:
*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. J.P.Schouten
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering; za. 01/03 17.30 u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. B. Aarnoudse; 17.00 u. ds. B. Aarnoudse

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistieviering pastor M. Sendecki; 01/03 17.00 u. Mariënburg pastor M. Sendecki
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. H. van Dijk
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. mw. ds. J. de Blois
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. B. Berkhof
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. C. Geluk; 17.00 u. ds. I. Hoornaar
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. dr. H. Siebrand
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u. mw. I. Hörst
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. G. van Hiele
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. drs. J. Lotterman
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. D. Durieux
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; 11.15 u. Kinderdienst

Gegoede burgerij stond aan bakermat van bieb

Bibliotheek Naarden-Bussum behoort tot oudste van het land

Barend Eikelenboom blijft ondernemen om zijn bieb levendig te houden. Foto: Bob Awick

door Jessica de Jong

BUSSUM - Met een groot Lezersfeest op 28 maart in Spant! met bekende schrijvers viert de bibliotheek Naarden-Bussum het feit dat ze 100 jaar bestaat. De bibliotheek is een van de oudste in heel Nederland. De sleutel van succes is volgens directeur Barend Eikelenboom het ondernemende karakter.

"Nog steeds wordt in Naarden en Bussum meer gelezen dan in de rest van Nederland. Ongeveer 29 procent is lid van de bieb, tegenover 25 procent landelijk. Ook is het aantal uitleningen hoog." Dat de allereerste bieb in het pand aan de Generaal de la Reijlaan 12 werd gevestigd is volgens Eikelenboom te danken aan de gegoede burgerij die 'het volk wilde verheffen tot emancipatie'. "Men wilde iedereen de gelegenheid geven zich te ontwikkelen en kennis te vergaren. Voordat de bieb in 1914 werd geopend kon men vaak wel boeken lenen, bijvoorbeeld bij een school of een kerk. Een strenge dame zat achter de balie en via een catalogus kon je zien welke boeken er achter slot en grendel stonden. Toen de Openbare Leeszaal en Bibliotheek Naarden-Bussum opende, was dat de eerste keer dat inwoners direct toegang hadden tot boeken. Het pand, waar nu de apotheek in zit, was ook speciaal gebouwd als openbare bibliotheek en werd bekostigd door zowel Naarden als Bussum." Volgens Eikelenboom werd de bibliotheek al snel een succes. "Na tien jaar werden zo'n 60.000 uitleningen per jaar genoteerd." Vanaf 1918 krijgt ook Naarden een eigen dependance in de oude gelagkamer van hotel 't Vliegend Hert aan de Cattenhagestraat.

'Het is fijn om naast al dat mutitasken je terug te trekken met een boek'

 

De verhuizing naar de huidige locatie aan het Wilhelminaplantsoen vond plaats in 1986. "Hier kregen we veel meer ruimte. Vanaf 1982 registreren we de uitleningen per computer. Die hele digitalisering is ook echt kenmerkend voor de afgelopen jaren. Naast het uitlenen van boeken is ook het vinden en verstrekken van informatie erg belangrijk geworden. Als je vroeger een hond wilde kopen, leende je vier boeken van de bieb over verschillende rassen. Nu zoeken de mensen de informatie op internet op en willen alle informatie op één A4'tje." De vraag naar informatieboeken is wel afgenomen. De kindercollectie is daarentegen flink gegroeid. "Dat komt mede doordat we veel contact hebben met scholen. Maar kinderboeken slijten ook sneller. Verder krijgen we steeds meer licenties om e-books uit te lenen, we hebben er nu 5.000 beschikbaar." Wat betreft de directeur van de bibliotheek blijft het uitlenen van boeken gewoon bestaan, naast de snelle, digitale wereld om ons heen. "Het is denk ik ook heel fijn voor mensen om naast al dat multitasken wat ze de hele dag doen, zich even terug te trekken met een boek. Je doet de deur dicht voor contacten met andere mensen om ongestoord te kunnen lezen."
De bibliotheek is altijd druk bezig om te zien hoe ze inkomsten kunnen generen. Momenteel komt zo'n 75 procent van de inkomsten uit subsidies. De rest komt binnen via de leden, de verkoop van kaartjes voor bijvoorbeeld Spant! en door de verhuur van ruimtes. Die laatste trend werd ingezet na de grote verbouwing in 2006. "De eerste verdieping werd toen opgedeeld in kleinere lokalen. Daar zit nu de Volksuniversiteit. Zij betalen huur en met dat geld konden we het lidmaatschap voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar oud gratis maken. Verder worden er ruimtes verhuurd voor bijvoorbeeld lezingen en cursussen en zit ook SeniorWeb in de bibliotheek. "Mensen kunnen hier dus ook van alles leren over het vinden van informatie en dat is heel mooi. We zoeken steeds meer samenwerkingen op. We hebben al aanvragen van mensen die hier cursussen willen geven, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeden of mindfullness, daar staan wij graag voor open." Het bundelen van alle krachten van diverse instanties in de bibliotheek is iets waar momenteel informeel over gesproken wordt. "Kunstenaarsvereniging Artes zoekt ruimte, net als de historische kring. Het zou mooi zijn als we een soort centrale ontmoetingsplek kunnen zijn, eventueel met een loket van de gemeente en een leescafé. Maar wat er ook gebeurt, de bieb zit hier in Bussum op een A-locatie waar we zeker niet zomaar weggaan."

Gemeenten starten fusietraject

BUSSUM - Bussum, Naarden en Muiden kunnen aan het werk: deze week werd een stuurgroep gevormd waarmee de gemeenten aan de slag kunnen gaan om het samengaan vorm te geven.

De stuurgroep wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten en van elke gemeente een wethouder. De stuurgroep wordt getrokken door Marian Dekker, oud-burgemeester van de eveneens gefuseerde gemeente Zijpe (nu Schagen). De stuurgroep wordt compleet gemaakt door ambtelijk projectleider Dirk Louter.

Plan
De fusie van de gemeenten kan vanaf nu verder gestalte gegeven worden. Als alles volgens plan verloopt moeten Bussum, Naarden en Muiden over twee jaar één nieuwe gemeente vormen.

Bussumer beroofd van telefoon

BUSSUM - Een groepje straatrovers heeft een week geleden op zaterdag een Bussumse jongen (17) beroofd van een smartphone.

De jongen reed rond 3.00 uur 's ochtends naar het Nassaupark. Plots zag de jongen een groepje andere jongens staan, waarvan er drie op hem afstapten. De Bussumer werd van z'n fiets getrokken en beroofd van meerdere spullen. Naast z'n smartphone werden ook een sjaal, een riem en een jas van hem afgepakt. De verdachten sloegen vervolgens op de vlucht. De jongen raakte gewond en had enkele schaafwonden.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de zaak. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de recherche: 0900-8844 of 0800-7000.

Hennep-plantage opgerold

BUSSUM - Agenten hebben vorige week een hennepplantage opgerold aan de Betje Wolfflaan. De plantage werd op maandag ontdekt.

De agenten braken aan de straat een garagebox open. Ter plaatse troffen de agenten twee kasten aan met 34 en 24 hennepplanten. De hennep werd meteen weggehaald en afgevoerd.

Onderzoek
Er loopt nog een verder onderzoek naar de zaak. Voor zover bekend hebben de agenten nog
geen personen aangehouden.

Eerste straten derde Westereng-deelplan open

Afgelopen week begon het werk aan het derde Westereng-deelplan. Foto: Sjoerd Stoop

Na volop werk aan andere straten moeten nu ook de bewoners van het derde Westereng-deelplan het de komende maanden doen met opengebroken straten en andere ongemakken. Twee weken geleden startte het werk aan de buurt. De werknemers hebben de eerste straten ondertussen opengebroken. Zo wordt er gewerkt aan de Barentzstraat en de Fokkerstraat. De komende weken tot maanden volgen ook de andere straten. De straten worden een voor een aangepakt. Het werk gaat een jaar duren. Het werk aan de complete wijk moet over 3 jaar worden afgerond.

Mieke de Wit

36 jaar
Kandidaat raadslid PvdA,
Bussumse sinds 30 jaar

Foto: jessica de jong

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben de moeder van Mees. Verder ben ik druk bezig met de campagne van de PvdA en ben me aan het inlezen in alle materie de speelt in en om de lokale politiek."

Waar ga jij je hard voor maken?
"Voor de jeugdzorg. Ik wil ervoor waken dat kinderen met een zorgvraag tussen wal en schip vallen met de transities. Kinderen zijn niet alleen kwetsbaar, ze zijn ook de toekomst. Waar nodig zullen zij beschermd moeten en kunnen worden."

Waar in Bussum kom je graag?
"Café de Peuk en café de Jaargang. Winkelen doe ik bij Kaet in de Spiegelstraat. Ik hou van hardlopen op de heide. Met mijn zoon kom ik graag bij Heidezicht, de kinderboerderij en Monkeytown."

Wie wil je nog wel eens willen ontmoeten?
"Annie M.G. Schmidt. Ik zou graag willen weten hoe zij nu zou denken over de grotemensenwereld."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De gemeenteraadsverkiezingen en de decentralisaties. Ik maak me zorgen over alle taken die op de gemeenten afkomen. Ook de winkelleegstand in Bussum is een heikel punt."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Investeren in mijn voormalig werkgever, de Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost. Verder wil ik een studiefonds oprichten voor mijn zoon."

Wie in Bussum verdient een pluim?
"Juf Lia en juf Brigitte van peuterspeelzaal De Stampertjes. Deze peuterspeelzaal zit in buurthuis Achter de Linde en is een hele fijne plek. Dat komt allemaal door de betrokken juffen die geweldig zijn in de omgang met kinderen."

Als je een dag de burgemeester was?
"Dan zou ik haaientanden laten aanbrengen bij de Veldweg, ter hoogte van de Delifrance. Die zijstraat lijkt wel een uitrit, maar is het niet. Met haaientanden los je die lastige verkeerssituatie snel op en wordt het een stuk veiliger voor voetgangers en fietsers."

BOV wil acties voor gezond ondernemersklimaat

Meer koopzondagen en goedkoper parkeren

BUSSUM - Meer koopzondagen, het versneld herontwikkelen van leegstaande panden en het bieden van aantrekkelijke parkeertarieven in het centrum. Het zijn een paar belangrijke punten waar de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) zich met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de fusie hard voor wil maken.

Onder de noemer 'Gangmakers voor Bussum' maakt de BOV duidelijk hoe ze de toekomst zien. "We moeten nieuwe wegen inslaan want de tijden van zelfsprekende economische groei zijn voorbij", vertelt voorzitter Brigitta Boonacker. Zij wil graag het voortouw nemen om te komen tot een goed ondernemersklimaat, waarin vooral wordt gekeken naar kansen.

"Het is voor ons van groot belang dat bezoekers aan het centrumgebied van Bussum worden gebonden. Daarom willen we dat de plannen voor Scapino / Nieuwe Brink snel van de grond komen. We hebben ook behoefte aan meer koopzondagen. Overal om je heen zie je dat supermarkten op zondag open zijn, die mogelijkheid moeten we ook in Bussum hebben." Het zijn belangrijke punten voor Boonacker, die ook vindt dat de nieuwe gemeenteraad goed moet kijken naar het parkeerplan. "De parkeertarieven moeten aantrekkelijker worden en de parkeerplekken op het Wilhelminaplantsoen moeten we ook in de toekomst behouden. Met een bereikbare kern trek je namelijk het winkelend publiek naar het centrum."

'Supermarkten zouden ook op zondag open moeten kunnen'

De fusie met Naarden en Muiden kan de BOV niet snel genoeg gaan. "Met een grotere gemeente ben je gewoon veel slagvaardiger. We moeten het ondernemersklimaat hier ook echt de lift in hebben, anders verzuipen we tussen Amsterdam en Almere." De BOV pleit ook voor behoud van de reclamebelasting voor ondernemers. "Ik meen dat ze in Naarden en Bussum daar niet happig op zijn, maar dit systeem werkt gewoon perfect."

CDA-leden voeren campagne

Alle auto's kregen een parkeerkaart. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Met het weggeven van zo'n 2000 parkeerkaarten hebben de leden van het Bussumse CDA zaterdag de hele dag campagne gevoerd rond het centrum.

De CDA'ers gaven de parkeerkaarten weg en stopten ze onder ruitenwissers van geparkeerde auto's. De CDA'ers voerden daarmee campagne voor de komst van een blauwe zone, een van de speerpunten van het lokale CDA. Volgens het CDA moet de komst van een blauwe zone het centrum versterken.

Bussum gaat volgende maand weer naar de stembus voor de gemeenteraad.

Raadsleden: geen extra supermarkt

BUSSUM - Als de raadsleden van Bussum het mogen zeggen dan komt er geen extra supermarkt in het dorpshart. Althans, dat stelt het merendeel.

Toch houdt een deel de komst van een supermarkt wel open, maar onder andere de VVD en CU menen dat er dan ergens anders een supermarkt opgeofferd moet worden. De PvdA meent daarnaast dat, als er winkels worden verplaatst, er geen extra leegstand mag komen in het centrum.

Geen supermarkt
CDA, Hart voor Bussum en D66 menen nog steeds dat er een ander plan moet komen, zonder plaats voor een supermarkt.

Even meer kabaal van spoor

BUSSUM - Omwonenden van het spoor kunnen de komende weken meer overlast ervaren van het spoor.

Maandagnacht heeft de spoorbeheerder het Bussumse spoor geslepen. Dat zorgde al voor wat overlast, maar door de werkzaamheden kan ook het geslepen spoor nog even voor wat overlast zorgen. Daarna zal het spoor echter een stuk stiller worden, waarmee de overlast weer weggenomen wordt.

Garage-deuren geforceerd

BUSSUM - Aan de St. Janslaan hebben onbekenden afgelopen week meerdere garageboxen opengebroken.

Tussen maandag en woensdag werden enkele garageboxen opengebroken. De daders konden de deuren forceren door de sloten af te breken. Wat ze hebben meegenomen, wordt nog onderzocht.

Web topvijf

1. BFC brengt laatste eer aan overleden Roy Majoor (47)
2. Bussum stopt met brede school
3. Merendeel raadsleden: geen extra supermarkt
4. Meerdere garageboxen opengebroken
5. Hennepplantage opgerold aan Betje Wolfflaan

"Afschuwelijke roofmoord te Bussum"

Het voormalig museum van het buiten van wijlen de heer Langerhuizen, waarheen het lijk van den verslagen man werd gebracht.

Uit: Tijdschrift 'Het Leven', nr 28 van 9 Juli 1918:

"De bejaarde heer A.W. Boon te Amsterdam, commies de posterijen, die meermalen Zondags met zijn huidhoudster mevrouw de weduwe A. de Steenhuysen-Schildkamp, kleine uitstapjes maakt, had zich ditmaal naar Bussum begeven om in de prachtige Crailosche bosschen te genieten van het heerlijke zomerweer.

Het uitdragen van het lijk van den heer Boon uit het museum, voor het vervoer naar Amsterdam.

Moe van de wandeling en dorstig geworden van de warmte, besluiten zij in de bekende uitspanning De Gooische Boer een oogenblik te gaan zitten om iets te gebruiken.

Terwijl zij daar zitten, althans zoo wordt verondersteld, worden zij gade geslagen door een paar individuen, die zien dat de heer Boon zijn vertering betaalt uit een goed voorziene portefeuille.

Zodra de beide oude menschen hun wandeling te vervolgen, sluipen de mannen hen na, loerend op een gunstige gelegenheid om hun slag te slaan.

In een stil laantje, op een klein open grasplekje tusschen het kreupelhout, gaan de heer en de dame weer een oogenblikje zitten en van die gelegenheid maken de misdadigers gebruik hen te besluipen en door het struikgewas heen te beloeren. Hun nadering werd op het laatste oogenblik door de dame bemerkt. Deze keek om en, vermoedelijk bevreesd wordende voor ontdekking, sloeg één der misdadigers haar met een stuk hout op het hoofd en toen ze eenmaal bloed hadden gezien, deinsden ze voor niets meer terug en sneden het andere slachtoffer den hals door.

Hoewel vrij spoedig na het plegen van de afschuwelijke daad de ontdekking volgde, en verschillende politie-mannen kort daarop ter plaatse waren, mocht het toch niet meer gelukken de moordenaars te achterhalen, terwijl de weifelachtige houding der Huizer politie-beambten, die den politie-hond niet durfden te gebruiken, omdat de burgemeester, het hoofd der politie, niet thuis was en hun dus geen orders kon geven, oorzaak was, dat de schurken een flinken voorsprong kregen.

Wel zijn den volgenden dag een tweetal personen gearresteerd, op wie de verdenking is gevallen, maar of deze werkelijk de daders zijn, zal een nader onderzoeken nog moeten uitmaken."

Naschrift. Het tijdschriftartikel, waar ook de foto's uitkomen, is door Klaas Oosterom verkort. De Museumlaan in Crailo (bij De Trappenberg, gemeente Huizen) bestaat nog steeds, maar het museumgebouw is afgebroken.

De Meern geeft SDO lesje kansen benutten

BUSSUM - Het slecht benutten van kansen heeft de voetballers van SDO afgelopen weekend een nederlaag opgeleverd tegen het sterke De Meern. SDO moest genoegen nemen met een 0-3 nederlaag tegen de net wat beter presterende tegenstander.

SDO verloor dan wel, maar speelde goed. Voor rust zetten de Bussumers veel druk naar voren, maar het duurde lang voordat er kansen kwamen. Sterker nog: de eerste goede kans was voor de tegenstander, maar doelman Rolf Hazelaar redde goed. Na een half uur spelen zorgde ook SDO voor gevaar, maar scherpte ontbrak. De Meern had meer geluk en kwam na een klutsbal nog voor rust op voorsprong.

Meteen na rust kwamen er weer kansen voor zowel SDO als De Meern. Maar wat de Bussumers ook probeerden, goals bleven achterwege. Toch bleven zij veel druk zetten om de tegentreffer te forceren. Dat leverde De Meern weer kansen op om met counters de voorsprong te vergroten.

Na de nederlaag van afgelopen weekend staat SDO op een zesde plaats. De achterstand op de top 3 van het klassement bedraagt ondertussen 5 punten. Volgende week speelt SDO tegen De Kennemers.

Koploper te sterk voor handballers BHC/SDS'99

Foto: Bob Awick

Het spel was met vlagen wel goed, maar toch was de tegenstander afgelopen weekend een maatje te groot voor de handballers van BHC/SDS'99. De Bussumse handballers leden een 17-29 nederlaag tegen de koploper van de hoofdklasse.

Vooral voor de rust konden de Bussumers nog goed meekomen. Met goed handbal werd er voldoende druk gezet en golfden er genoeg aanvallen naar de goal van de tegenstander. BHC/SDS'99 nam op enkele momenten zelfs brutaal de voorsprong, maar zag dat US wel steeds weer terug kon komen. Ook na rust bleef BHC/SDS'99 goed doorspelen, maar bleek US toch een maatje te groot. De Amsterdamse koploper pakte een voorsprong en kon verder bouwen naar een grotere marge. Voor BHC/SDS'99 betekende dat meteen een nederlaag. Zij zakten af naar een op twee na laatste plaats van de stand. Toch bedraagt de voorsprong op de echte gevarenzone nog wel een knappe acht punten. De achterstand op de bovenste helft van de stand bedraagt slechts 4 punten.

BFC opent jacht op play-offs met afgetekende zege

BUSSUM - Op jacht naar deelname aan de play-offs hebben de voetballers van BFC een goede eerste stap gezet. Na twee nederlagen won de Bussumse ploeg weer eens: concurrent Wasmeer werd met 5-1 aan de kant gezet.

BFC kwam geen grote problemen tegen. De Bussumers startten sterk en hadden de eerste grote kansen op de schoen. BFC zette het meeste druk en kwam al snel op voorsprong. Wasmeer kon aanvallend geen resultaat boeken en had het geluk dat BFC vergat de voorsprong te vergroten. Toch kwam de tegenstander terug: de ploeg benutte een strafschop, waarna BFC even aangeslagen leek. Na de rust stelde BFC meteen orde op zaken. Koud weer op het veld kon BFC'er Davey du Maine met een knap langs de doelman gekrulde vrije trap weer de voorsprong pakken. Daarna was het snel gedaan met Wasmeer. Met goals van Dico Knevel (penalty) en Sander Waterland (twee maal) boekte BFC een afgetekende zege.

10 / 20

Wat is uw standpunt over het groenbeleid? En hoe denkt u over parkeren in Bussum?

VVD

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Bussum. In de aanloop daarnaar vraagt het BussumsNieuws naar de standpunten van de politieke partijen over een aantal heikele kwesties. 

Adriana van den Berg-van Bart (VVD) Foto: Bob Awick

Groen
Bussum is een groene en duurzame gemeente. De VVD vindt dat dit zo moet blijven. Groen maakt Bussum aantrekkelijk om in te wonen en te recreëren. De VVD wil, om het groene karakter van Bussum te waarborgen, de openbare ruimte zo groen mogelijk inrichten. Waar groen verdwijnt, moet compensatie in de wijk plaatsvinden. In iedere wijk mag de kwaliteit van groen er in totaliteit niet op achteruit gaan. Voor de VVD Bussum draagt een gevarieerde groenvoorziening bij aan het aantrekkelijke woon- en leefklimaat van onze gemeente. De VVD Bussum vindt een groene en schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van de inwoners. Het onderhoud van het groen en van de openbare ruimte wordt samen met Naarden georganiseerd. Toch kosten de groenvoorziening en het onderhoud daarvan jaarlijks veel geld. De VVD Bussum doet daarom een beroep op de inwoners om mee te helpen het groene karakter in stand te houden.

Inwoners kunnen helpen het groene karakter in stand te houden

Parkeren
VVD Bussum is voorstander van een gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk centrum, ook met de auto. Met gericht parkeerbeleid willen wij de parkeerdruk in de schil rondom het centrum oplossen. De in 2013 aangenomen Parkeernota regelt dit. De VVD Bussum wil geen extra parkeerplaatsen aanleggen zolang parkeerterreinen, garages en overige parkeerplaatsen niet optimaal worden gebruikt. Wij zijn van mening dat parkeergelden volledig gebruikt moeten worden voor onderhoud, beheer, vernieuwing en als dat echt nodig blijkt, voor uitbreiding van de parkeerplaatsen in het centrum en de schillen. Wij zijn voor kostendekkend parkeerbeleid. De VVD is voor uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen. Verder wil de VVD de uitbreiding en verbetering van bewaakte, overdekte fietsenstallingen aan beide zijden van station Naarden-Bussum en bij station Bussum-Zuid.

PvdA

Gerard Boekhoff (PvdA). Foto: Bob Awick

Groen
De groene leefomgeving is wat Bussum uniek en bijzonder maakt. De PvdA pleit voor behoud en versterking van bestaand groen en uitbreiding van groen waar mogelijk. De PvdA wil wijkgericht gaan samenwerken en de kennis en deskundigheid van de wijkbewoners benutten door hen te betrekken bij aanleg en onderhoud van openbaar groen en speelvoorzieningen. De eerste ervaringen die daarmee zijn opgedaan in Naarden en Bussum zijn positief. Om het centrum een levendig en groen tuindorp te laten zijn, moet er in het centrum meer groen komen. Concreet is het aanleggen van 'verticale tuinen' langs de gevels van bijvoorbeeld de parkeergarage aan De Olmen. De tuin van Mariënburg moet een park-functie krijgen. Ook in de woonwijken wil de PvdA het karakter van een tuindorp ondersteunen. Aandachtspunten in deze wijken zijn het voorkomen van verstening van tuinen en goede handhaving van de bomenherplantplicht.

De tuin van Mariënburg moet een parkfunctie krijgen

Parkeren
Het gebruik van de auto is soms noodzakelijk om veel of grote boodschappen te doen. Ook is dit vervoermiddel voor een groep mensen de enige mogelijkheid om naar het winkelcentrum te kunnen komen. Hier staat tegenover dat minder gebruik van de auto beter is voor het milieu en dat is aangetoond dat de levendigheid van het centrum toeneemt als er minder auto's zijn. Voor de PvdA moet via het parkeerbeleid en een goed fietsbeleid de balans worden gevonden tussen de noodzakelijke bereikbaarheid van het centrum en duurzaamheid.

Hiernaast vindt de PvdA dat de kosten van de parkeervoorzieningen moeten worden afgedekt door de parkeeropbrengsten. Hinder voor mensen in de woonwijken moet worden beperkt. De PvdA wil dat door goede monitoring van gebruik van parkeerplaatsen de komende jaren passende keuzes worden gemaakt inzake parkeertarieven en de inzet van zonering en vergunningen in de woonwijken waar hinder optreedt.

GroenLinks

Gerben Struik (GroenLinks). Foto: Bob Awick

Groen
GroenLinks is voor een zo groen en bloemrijk mogelijk Bussum. Groenbeheer kan veel meer samen met inwoners gebeuren. Initiatieven van buurtbewoners om de buurt te vergroenen worden ondersteund. Inwoners moeten ook weten hoe ze ondersteuning vanuit de gemeente kunnen krijgen. Er moet een 'loket burgerinitiatief' komen. Iedere Bussumer met een goed initiatief kan hier terecht en wordt snel geholpen. Het kan gaan om een verzoek tot bloembollen planten in de openbare ruimte, het aanvragen van een nieuwe speelplaats, het verkrijgen van vergunningen door lokale duurzame ondernemers, maar ook andere initiatieven zijn welkom (op het gebied van zorg bijvoorbeeld). Kortom, alle positieve initiatieven van inwoners om te komen tot een groener en leefbaarder Bussum zijn welkom. Van onderop hebben veranderingen meer kans van slagen! Tot slot: Bussum moet alles in het werk stellen om chemische bestrijdingsmiddelen ons dorp uit te krijgen! De gemeente gebruikt ze niet meer, maar sommige inwoners en bedrijven nog wel.

Groenbeheer kan veel meer samen met inwoners gebeuren

Parkeren
Bussum is een echt fietsdorp. Doordat het fietsen steeds meer toeneemt, vermindert de (auto)parkeerdruk, maar daardoor is er wel behoefte aan meer fietsenklemmen en bewaakte stallingen. De Nassaulaan hoort fietsvrij te zijn. Fietsen moeten makkelijk in de buurt gestald kunnen worden. Fietsen van mensen die in het dorp wonen of werken, kunnen in parkeergarages gestald worden. In het centrum is de auto te gast en krijgen fietsers en wandelaars de ruimte, parkeren van de auto moet zoveel mogelijk in garages. In de gebieden met belanghebbenden parkeren en de randen daarvan moeten auto's regelmatig geteld worden om tijdig maatregelen te kunnen nemen. De effecten van de nieuwe parkeernota worden goed gevolgd. Ons dorp heeft behoefte aan meer oplaadpalen voor elektrische auto's en fietsen. We hebben er al heel wat staan, maar er komt nog meer bij. Naar scholen en sportvoorzieningen wordt zoveel mogelijk gefietst.

Groen D66 zet zich in voor een groener Bussum waardoor de levenskwaliteit verbetert en de waarde van de bebouwde omgeving hoger wordt. Duurzame welvaart is alleen mogelijk bij een gezonde natuur en biodiversiteit. Bomen en groen hebben positieve effecten op het woon- en werkmilieu. D66 streeft daarom naar een groen, bomenrijk dorp en slimmer gebruik van de ruimte. D66 wil het bestaande natuurschoon versterken en uitbreiden. D66 pleit dan ook voor duidelijke toetsingscriteria voor het behoud van bomen en groen in de openbare ruimte. D66 is voorstander van maatregelen die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit in Bussum. D66 pleit daarom voor het ecologisch inrichten en beheren van het gemeentegroen, bermen, parken en straten. D66 wil plantsoenen en terreinen aan bewoners in beheer geven. Dit geeft een sterkere betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving. Groenvoorzieningen inrichten in overleg met de bewoners vergroot de saamhorigheid. Bovendien is het onderhoud goedkoper.

D66

Françoise Clijsen (D66).

Beheer plantsoenen taak voor bewoners

Parkeren
D66 pleit voor vermindering van autoverkeer in Bussum, met name voor de Brinklaan, en wenst een onderzoek naar de parkeerdruk in het centrum en de wijken. D66 wil daar bewonersplatforms bij betrekken.
Parkeergarages in Bussum worden onvoldoende benut vanwege te hoge tarieven. D66 is daarom tegen de aanleg van nieuwe parkeergarages. D66 stelt voor te onderzoeken of delen van de parkeergarages aan de Olmenlaan en Nieuwe Brink kunnen worden veranderd in fietsenstallingen. D66 is van mening dat een oplossing nodig is voor de nauwelijks gebruikte parkeergarage in de Westereng. Bij de gewenste grotere rol voor de fiets hoort een uitbreiding van het aantal bewaakte parkeerplaatsen voor fietsen en bakfietsen. Soms zal dat ten koste gaan van huidige autoparkeerplaatsen. Daarnaast wil D66 in overleg met de NS werken aan betere fietsenstallingen bij de stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid. Ook wil D66 dat elektrische fietsen veilig kunnen worden geparkeerd en er voldoende oplaadpunten beschikbaar komen.

Hart voor Bussum

Ton Fokker (Hart voor Bussum). Foto: Bob Awick

Groen
Bussum heeft het minste openbaar groen per inwoner van Nederland. Vooral in het oude dorp en het centrum is dat zichtbaar. Lijst 6, Hart voor Bussum, wil de Nieuwe Brink en het Scapinoterrein in combinatie met Mariënburg een groene uitstraling geven en kritisch kijken naar waar in de afzonderlijke wijken meer groen moet komen. Het bestaande openbare groen kan een impuls krijgen door inwoners te betrekken bij groenbeheer, de biodiversiteit te versterken en waar mogelijk openbaar groen om te bouwen tot functionele stadsnatuur. Bussum kent een natuurgebied: Cruysbergen. Dit bevindt zich in de ecologische hoofdstructuur en daarom zijn wij tegen grootschalige woningbouw aan de rand van het natuurgebied op het MOB-complex (50 woningen op 5 van de 11 hectare). Hart voor Bussum wil Cruysbergen als natuurgebied behouden, met kleinschalige woningbouw die voldoende oplevert voor financiering van de natuurontwikkeling.

Tegen woningbouw op MOB-complex

Parkeren
Eind september heeft de coalitie van VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie de parkeernota vastgesteld op basis van foutieve cijfermatige onderbouwing en zonder inspraak. Wij willen dat de parkeernota volledig wordt herzien op basis van gecontroleerde cijfers en volledige inspraak van betrokken Bussumers. Tevens moet er een snelle oplossing gevonden worden voor de parkeer- en verkeersproblemen rond de Action en de Xenos, winkels die een zuigende werking hebben en de parkeerdruk in de wijken onacceptabel verhoogd hebben. Wij vinden het van belang dat bij winkelgebieden in en het buiten het centrum altijd voldoende parkeerplaatsen voor auto's moeten blijven bestaan, hoewel we het fietsen willen stimuleren. Er is behoefte aan meer en/of betere fietsparkeerplaatsen. Zoals in het centrum, bij de stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid, het uitgaansgebied en winkelcentrum Koekoeklaan. Lijst 6, Hart voor Bussum, wil dat zo snel mogelijk realiseren zodat fietsen makkelijk en netjes kunnen worden neergezet.

ChristenUnie

Michel Klein (ChristenUnie). Foto: Bob Awick

Groen
De ChristenUnie vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de omgeving, in het bijzonder de natuur en het groen. Maar ja, welke politieke partij vindt dat niet? De vraag is daarom wat een partij eraan doet! De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren in de gemeenteraad consequent aandacht gevraagd voor het beschermen van de natuur en het groen, in het klein en het groot. Zo heeft de ChristenUnie aangedrongen op een goede aanpak van zwerfafval en het behoud van statiegeld op plastic flessen. De ChristenUnie heeft mede geïnitieerd om bewoners meer ruimte te geven bij het onderhouden van hun eigen omgeving. Dankzij de ChristenUnie hebben de bomen op de Vlietlaan en Stationstraat een beschermde status gekregen. In de komende periode wil de ChristenUnie zich blijven inzetten voor groen. Wij willen bijvoorbeeld zoveel mogelijk natuur op het MOB-complex, mensen stimuleren om platte daken te laten begroeien en gebruikmaken van de overheidssubsidie om zwerfafval beter op te ruimen.

Goede aanpak van zwerfvuil nodig

Parkeren
De parkeerruimte in Bussum is op sommige plekken en momenten schaars. Het is belangrijk dat bewoners in hun eigen straat terechtkunnen, maar ook dat bezoekers het winkelcentrum kunnen bereiken. Betaald parkeren en vergunningen zijn daarom nodig, anders wordt Bussum onbereikbaar, dat hebben we gemerkt op de gratisparkerenzaterdag in december. De ChristenUnie wil zoveel mogelijk het gebruik van de fiets stimuleren, maar ook voor mensen die van een auto afhankelijk zijn moet er ruimte zijn. Het parkeerbeleid dat afgelopen jaar is vastgesteld probeert op een eerlijke manier de last te verdelen. Dankzij de ChristenUnie is afgesproken dat werknemers uit het centrum pas in omliggende woonstraten mogen parkeren als alle plekken in het centrum gebruikt zijn en de drukte in de woonstraten precies bekend is. Ook heeft de ChristenUnie opgeroepen om de tarieven in de parkeergarages te verlagen zodat deze beter worden benut. Het aantal (bewaakte) fietsenstallingen -die er mede dankzij de ChristenUnie zijn gekomen - moet worden uitgebreid.

Groen Als tuindorp is de groenvoorziening een belangrijk aandachtsgebied. Bij groenvoorziening is ook een veiligheidsaspect aanwezig: te veel groen maakt het onoverzichtelijk met alle consequenties van dien. Daarnaast is het mogelijk om op onderhoudskosten te besparen door stroken gemeentegrond die aan huizen grenzen tegen een geringe vergoeding en een onderhoudsverplichting in gebruik te geven aan de bewoner(s) of aan de bewoners te verkopen. Meerjarige bloemen in perken en/of betrokkenheid van de inwoners bij het plaatsen van mooie struiken zal een fraaier beeld opleveren.

Gooise Ouderen Partij

Harry Visser (Gooise Ouderen Partij). Foto: Bob Awick

Parkeren
De GOP pleit voor het instellen van zogenaamde blauwe parkeerzones. Binnen deze zones kunnen bezoekers met een standaard parkeerschijf een bepaalde periode gratis parkeren. Parkeerwachters handhaven het beleid en hebben door hun aanwezigheid ook een preventieve taak in het parkeergebied. Gebruik van blauwe zones biedt de gemeente verschillende voordelen.

Betere bereikbaarheid zorgt dat mensen sneller en makkelijker winkels bezoeken. Verder zijn mensen minder geneigd om in gemeenten met een betaaldparkeerregime inkopen te gaan doen. Bijkomend voordeel is dat parkeerautomaten uit het straatbeeld verdwijnen en de kosten voor beheer en onderhoud van deze automaten vervallen.

Te veel groen maakt het onoverzichtelijk met alle consequenties van dien

Niet in de laatste plaats komt de GOP met deze aanpak tegemoet aan een sterke wens van ontevreden ondernemers en burgers. Het negatieve imago van parkeerwachten die als kerntaak 'bonnen schrijven' hebben, moet worden aangepakt. Handhaving is een belangrijke taak, maar bekeuringen uitdelen om 'bonnenquota' te halen, moet verdwijnen.

Wij pleiten voor blauwe parkeerzones

'Je maakt elke keer wat anders, dat maakt het leuk'

Lijstenmaker Dekker al meer dan eeuw vertrouwd adres

 

Mark Dekker begon al jong met het vak. Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Als je als zaak al meer dan anderhalve eeuw bestaat, waarvan de laatste 40 jaar op dezelfde plek, dan mag je wel zeggen dat je een vertrouwd adres bent. Dat geldt zeker voor de Bussumse kunsthandel en lijstenmaker Dekker aan de Kapelstraat. "We bestaan al jaren en het werk verveelt nog geen moment", zegt Mark Dekker, nu al 36 jaar werkzaam voor de zaak.

Als jonge jongen begon Dekker al met het werken voor zijn vader, zijn voorganger. "Als je vader dit werk doet, je opa hetzelfde deed en ook je overgrootopa, dan ga je vanzelf ook aan de slag. Je wordt er groot mee. Je komt als jonge jongen op de zaak. Het werk heeft me meteen getrokken en dat doet het nog steeds. Je kunt lekker met je handen aan de slag en je maakt elke keer weer wat anders. Dat maakt het zo leuk. Vroeger hadden we personeel, nu runnen mijn vrouw en ik samen de zaak. We hebben twee zoons. Je zou verwachten dat ze ons op gaan volgen, maar dat moeten we nog maar afwachten", lacht Dekker.
Vaste klanten
Gedurende de jaren heeft Dekker een grote schare vaste klanten verzameld. Ze komen vanuit heel Nederland naar Bussum. "Van alle hoeken komen er mensen naar ons toe met een leuke opdracht. Best gek, want we hebben zat concurrenten. Maar het geeft wel het gevoel dat je het goed doet. Sommige klanten sparen werk voor ons op en komen dan weer naar Bussum. Erg leuk. Zeker als ze na afloop met een tevreden gevoel weer vertrekken."

Vader, opa en overgrootopa Dekker deden hetzelfde werk

Alle wensen
Klanten kunnen voor alles terecht aan de Kapelstraat. Een groot frame om een kunstwerk of een portretfoto? Geen enkel probleem. "We doen wel gekker", vertelt Dekker. "Zo hebben we vaak wat gemaakt voor trouwboeketten of de eerste schoentjes van een baby. Je kunt voor alles terecht. Dat maakt ons werk ook zo afwisselend. Je maakt elke keer weer wat anders, niet alleen het standaardwerk. Veel frames worden nu standaard aangeleverd, maar het zelf bedenken en maken van een product vormt nog steeds het leukste gedeelte van het werk. Naast de zaak hebben we een grote werkplaats waar we het zaagwerk en dat soort zaken kunnen doen. We kunnen echt aan alle wensen van de klant voldoen. Daarmee gaan we verder dan veel van onze concurrenten. We doen veel meer en doen ook echt alles zelf."

Restaureren
Naast het maken van de lijsten doet Dekker ondertussen veel meer. "We restaureren ook kunstwerken. Ook erg leuk werk. Je moet je voorstellen dat kunstwerken, als ze al jaren hangen, soms wat grauw worden. We kunnen er dan voor zorgen dat het kunstwerk weer 'schoongemaakt' wordt, om het zo maar te noemen. Kortom: het totaalplaatje van kunstwerk en frame kunnen we weer helemaal op orde maken, zodat het weer jaren meegaat. We doen het graag."

De magische handen van Ansela zorgen voor ontspanning

Beautysalon Serenity in Douglas

 

Ansela heeft haar schoonheidssalon boven de Douglas. Foto: jessica de jong

BUSSUM – De salon zit een beetje verstopt en je moet het dus weten, maar boven parfumerie Douglas aan de Nassaulaan is schoonheidssalon Serenity gevestigd. Een heerlijke, rustgevende plek waar Ansela Gowrising klaar staat om de meest ontspannen beautybehandelingen te geven.

Serenity is een van de vijf salons in heel Nederland waar exclusief gewerkt wordt met het Japanse beautymerk Annayake. Ansela geeft klassieke behandelingen, wat wil zeggen dat ze, afgezien van haar handen, geen speciale apparatuur gebruikt. Die handen van Ansela worden door klanten vaak magisch genoemd, want door haar massages geeft ze iedereen de energie om heerlijk te ontspannen.
Ze behandelt zowel tieners met puistjes en dames die voor een anti-agingbehandeling komen als mannen die zich graag laten verzorgen. "Voorheen was dat wat taboe, maar ook steeds meer mannen willen wat doen aan hun rimpels en wenkbrauwen." Ansela zorgt ervoor dat al haar klanten volledige aandacht krijgen.

Uiteraard is het ook mogelijk om bij de salon de Douglas Giftcard in te leveren of je op te laten maken met de make-up uit de winkel.

Afspraak
Ansela werkt van dinsdag tot en met zaterdag en op vrijdagavond. In de salon wordt gewerkt op afspraak.
Mail voor meer informatie naar info@schoonheidssalonserenity.nl of bel 035-6980041.

Ronald Bosman maakt meubels met karakter

Een kast, dressoir of salontafel; Ronald maakt alles Foto: Bob Awick

BUSSUM - Met ruim tien jaar ervaring als meubelmaker begon Ronald Bosman onlangs zijn eigen meubelmakerij. In zijn werkplaats aan het Oosterpad 42 maken zijn handen alles wat hij maar wil van duurzaam vervaardigd hout. Zijn specialisatie is maatwerk voor een leuke prijs.

"Veel van mijn klanten denken dat een op maat gemaakt meubelstuk duur is, maar dat hoeft helemaal niet. Ze kunnen bijvoorbeeld de afwerking zelf doen en op zo'n manier is er veel meer mogelijk." Bosman maakt meubelstukken die bijvoorbeeld perfect onder een schuin dak passen, maar maakt ook van een dressoir een boekenkast. Daarnaast doet hij kleine reparaties aan bijvoorbeeld een kapotte stoelpoot. Bosman komt graag bij de klanten thuis waar hij de mogelijkheden bespreekt. Bel voor een afspraak 06-19194313.

Klaar voor het voorjaar met INDISHA

BUSSUM - Het voorjaar komt er weer aan en wie wil er dan niet goed uitzien? Indisha aan de Huizerweg 5 is het adres voor een heerlijke beautybehandeling of een product waarvan je zeker weet dat het 100% natuurlijk is.

Erg succesvol is de lypossage. Indisha is een van de weinige salons in Nederland waar deze massagetechniek wordt gebruikt. Eigenaresse Jeanine Wolthuis vertelt dat deze massage zonder apparaten werkt. "Je wordt stevig gemasseerd waardoor het bindweefsel het teveel aan vocht en vet afvoert. Het gevolg is dat je centimeters verliest. Cellulitus verdwijnt of vermindert sterk. Onze gediplomeerde masseuse bekijkt ook het levens- en voedingspatroon van de klant voor een optimaal resultaat." ndisha is puur natuur. Zelfs de producten die normaal gesproken stijf staan van de chemicaliën. "Ik heb net een puur natuur haarkleuring gevonden. Uiteraard heb ik het zelf getest en het werkt heel goed. De kleuring is op basis van negen kruiden. Ook de natuurlijke nagellak werkt goed vooral op de tenen. Verder hebben we pure cosmetica en fair trade sieraden. Alles hip en eigentijds, passend bij de voorjaars trends."

Filmhuis Bussum

The Wolf of Wall Street. Foto: Filmhuis Bussum

THE BUTLER toont Forest Whitaker en Oprah Winfrey in het leven van een Witte Huis-butler.
Polanski's VENUS IN FUR speelt geraffineerd met machtsverschuivingen in een seksueel geladen kat-en-muisspel tussen man en vrouw.
METRO MANILA is een prachtige, beklemmende thriller over het harde leven in de sloppenwijken van Manila.
PHILOMENA volgt een Ierse moeder op zoek naar haar zoon. Met Judi Dench en Steve Coogan.
VIOLETTE is een filmisch portret van de scandaleuze feministische schrijfster Violette Leduc.
In THE WOLF OF WALLSTREET zien we een steenrijke twintiger in totale decadentie en hebzucht als 'King of the World of Wallstreet'.
In FRUITVALE STATION vindt een jongen de dood door toevallig op de verkeerde plaats te zijn.
THE SELFISH GIANT is een hartverscheurend Brits drama waarin twee jonge natuurtalenten als jochies van 13 debuteren.
WINTER NOMADS is een sfeervolle ode aan het tijdloze herdersleven.
Het tweede NYMPHOMANIAC is nog provocerender. Nu raken haar extreme seksuele fantasieën aan sm en pedofilie.
In HENRI geeft de komst van de 'prettig gestoorde' Rosetta weer zin aan het leven van weduwnaar Henri.
Dinsdagavond: SNEAK PREVIEW.
Twee JEUGDVOORSTELLINGEN: WALKING WITH DINOSAURS (3D) en FREE BIRDS (2D).

Versa vrijwillgerscentrale

Versa Welzijn, Taaloefengroep: vrijwilligster die de Nederlandse taal oefent met vrouwen uit een andere cultuur (iedere dinsdag van 09.30-11.30 uur).

Alzheimer Nederland: secretaris die o.a. het eerste aanspreekpunt is van de regio, de spil van de bestuurlijke activiteiten en die de bestuursvergaderingen notuleert (eens in de 6 weken).

Tussen Vecht en Eem: webredacteur/publiciteitsmedewerker, een zelfstandige, communicatief vaardige tekstschrijver en webmaster (3 uur per week).

Versa Vrijwillige Thuishulp: tuinhulp die lichte tuinwerkzaamheden wil verrichten (1 uur per week).

zaterdag 1 maart

Rommelmarkt

Toneelclub De Schakel houdt weer een rommelmarkt. De rommelmarkt wordt gehouden aan de Huizerweg in het clubgebouw van De Schakel. De rommelmarkt duurt van 9.30 uur tot 14.00 uur.

Carnaval

Carnaval staat op het programma. In Naarden strart de optocht om 13.49 uur op de Amsterdamsestraatweg. Ria Valk zingt vanaf 15.00 uur in het Andreas Huis aan de Turfpoortstraat. In Bussum is de optocht om 12.00 uur aan de Struikheiweg. De stoet sluit aan in Naarden. 's Avonds is er feest in The Spot (Bussum), aanvang 20.30 uur. Kom verkleed, entree 8 euro.

Markt

Op de Karel Doormanlaan 44/46 wordt elke week een biologische markt gehouden. De markt wordt gehouden vanaf negen uur. Voor brood, groente, fruit, kaas, jam, droogwaren en nog veel meer.

maandag 3 maart

Start to Run

Tempo Atletiek Vereniging houdt een informatieavond over de nieuwe cursus Start to Run. Opgeven via: starttorun@avtempo.nl. De echte cursus start op zaterdag 8 maart om 09.30 uur. Deelnemers bouwen hun conditie in 7 weken op van 1 naar zo'n 20 minuten hardlopen. Opgeven: starttorun.nl.

Computercursus

De Palmpit start met een cursus digitale fotografie. Deze cursus wordt gegeven op de maandagmiddag en -avond en bestaat uit 6 lessen van een uur à € 35,- (incl. cursusmateriaal). Opgeven kan op 035-6936297.

Cursus

Diana Kostman geeft in De Palmpit aan de Koekoeklaan een cursus over de jaren 60. Er is aandacht voor de popmuziek uit deze periode, de film- en televisiegeschiedenis, mode, jongerencultuur, politiek, geschiedenis, literatuur en de kunst. Een terugkeer naar de periode van de Kennedy's, de Provo's, hippies en natuurlijk de Beatles en de Stones. De cursusprijs bedraagt € 87,50 inclusief syllabus. Aanmelden op 035-8884795.

Open tafel

De Palmpit aan de Koekoeklaan houdt een open eettafel om 17.30 uur met een vers bereide maaltijd. Kosten: soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 5,- en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanmelden: 035-6938786 voor vrijdag 12.00 uur. Maximaal 24 personen.

Pannenkoekencafé

De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat serveert weer door jongeren gemaakte pannenkoeken voor ouderen. Voor € 5,- euro kan men zoveel pannenkoeken eten als men op kan. Aanvang 17.15 uur.

dinsdag 4 maart

Gordon-training

Wijzer aan de Landstraat opent de deuren voor een 'Gordon-training'. Centraal staat: Hoe zorg je voor goed contact met je eigen kinderen, dat ze je vertrouwen en dat ze tegelijkertijd ook jouw wensen en regels respecteren? Aanvang 19.30 uur. Opgeven op 035-6911251.

Telefoonles

In Wijkcentrum De Schakel kunnen ouderen die het lastig vinden om hun mobiele telefoon te gebruiken hulp krijgen van scholieren. Dinsdag 4 en 11 maart van 14.00 tot 15.30 uur zitten de leerlingen klaar om alle vragen te beantwoorden over het gebruik van de mobiele telefoon. Dat kan gaan om vragen hoe een berichtje te verzenden of contacten op te slaan, maar ook om vragen over het gebruik van de smartphone en wat hiermee allemaal mogelijk is.

Lezing

Ds. P. Oussoren vertelt aan de hand van tekstvoorbeelden over zijn levenswerk 'De Naardense Bijbel' en welke keuzes daarbij gemaakt moesten worden. De lezing wordt gehouden in de Lutherse kerk aan de Mecklenburglaan. Aanvang 10.00 uur, entree € 6,-.

woensdag 5 maart

Dvd-voorstelling

De Palmpit vertoont een dvd op groot scherm. Aanvang 19.30 uur, entree € 1,-.

Jeugd Strijkorkest

Toonkunst Bussum start met een project rond het Jeugd Strijkorkest. Het voorjaarsproject, met repetities van Marion Bluthard, gaat op woensdag 5 maart van start met vervolgrepetities op de woensdagen 12, 19, 26 maart en 2, 9 en 16 april met een slotconcertje op 16 april; steeds van 18.15 - 19.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Mecklenburglaan. Aanmelden op 035-6980390 of 06-20248438.

Luisteren

De ANBO gaat met ouderen naar Bach luisteren in Wijzer aan de Landstraat. Joh. S. Bach wordt door velen gezien als de grootste klassieke componist. Misschien dat daarom zoveel belangrijke componisten zijn werk gebruikten voor hun eigen versies van de partituur. Ook Bach zelf deed daar aan mee. Aanvang 10.30 uur.

donderdag 27 februari

Bridgen

Het Denksportcentrum Bussum houdt 'Bridgen onder begeleiding'. Daarmee kunnen meer onervaren spelers het spelletje toch goed leren. Aanmelden kan als paar of alleen. Kosten € 4,- per persoon. Aanvang 13.30 uur.

vrijdag 28 februari

Meditatieve bijeenkomst

Wilt u mee komen praten over het thema 'Waar blijft de tijd?', dan bent u van harte welkom bij de meditatieve bijeenkomst 'Rond om het licht'. De bijeenkomst wordt gehouden in de NPB-kerk aan de Iepenlaan. Aanvang 19.30 uur.

Broodje Plus

'Ruimte' serveert Broodje Plus aan de Brinklaan 36a naast de Koepelkerk. Aanvang 17.30 uur. Daarna wordt er een broodmaaltijd geserveerd.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a naast de Koepelkerk een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.45 uur.

zaterdag 1 maart en zondag 2 maart

Light Spirit Beurs

Uit-Wijk aan de Ceintuurbaan van Bussum vormt weer het decor van de 'Light Spirit Beurs'. U kunt er terecht voor fijne consulten zoals aurareading, astrologie, tarot, handlezen en nog veel meer. Twee dagen van 11.00 tot 17.00 uur. Entree € 3,-.

zondag 2 maart

Lezing

Wiet Helweg geeft voor De Palmpit aan de Koekoeklaan een diashow op muziek: 'Lentesymfonie'. Aanvang 14.30 uur, entree € 4,-.

Bridge-instuif

Denksportcentrum Bussum houdt een bridge-instuif op zondag. Aanmelden kan als paar of alleen. Aanvang 13.30 uur, entree € 2,50. Ook op maandag- , woensdag- en vrijdagmiddag is er een instuif.

Kindercarnaval

Kindercarnaval in The Spot. Aanvang: 13.30 uur. Diverse optredens voor kinderen, gratis entree.

donderdag 6 maart

Open tafel

De Palmpit aan de Koekoeklaan houdt op deze dag voor het eerst op de donderdag een open eettafel met een vers bereide maaltijd. Kosten: soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 5,- en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanvang 17.30 uur. Aanmelden: 035-6938786 voor dinsdag 12.00 uur. Maximaal 24 personen.

Hardlopen

Een groepje Naarder vrouwen gaat hardlopen. Elke donderdag, vooral voor de beginnende loopsters. Het opbouwprogramma duurt 3 maanden. De eerste maand is gratis. Aanvang 10.30 uur. Opgeven op 06-12639665.

Snoeibeurt voor landgoed Oud-Naarden

Foto: Bob Awick

Met meer dan 20 man hebben buurtbewoners en andere bekenden afgelopen zondag hard gewerkt om landgoed Oud-Naarden weer op orde te brengen. Er werden bomen omgezaagd en geknot, zodat het landgoed er weer een stuk netter uitziet. "We hebben heel wat werk gehad", vertelt bewoonster Anke Brusse. "We hebben de hele dag gezaagd en losse takken en stronken weggehaald en we zijn erg blij met het resultaat. We hebben nog veel meer werk te doen, maar dat komt later wel. Na het broedjaar voor vogels gaan we weer aan de slag."

College wil parkeren laten zoals het is

De voorronde over het parkeerplan. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Het college van B&W wil geen nieuw parkeerbeleid invoeren in de gemeente. Ook al is het regelmatig lastig om een parkeerplaats te vinden in de Vesting en bij de sportvelden, het invoeren van parkeervergunningen en betaalautomaten lost dat niet op. Dat staat in het parkeerbeleidsplan waar de gemeenteraad 5 maart over besluit.

Ondanks het feit dat er al jarenlang gesproken wordt over de te hoge parkeerdruk in Naarden-Vesting tijdens evenementen, wil verkeerswethouder Wil de Vries-Kempes het parkeren voorlopig laten zoals het is.

Enquête
Aanleiding daarvoor is de uitkomst van een enquête onder bewoners. Daar kwam uit dat er in de Vesting geen meerderheid is voor het invoeren van betaald parkeren voor bezoekers in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners.
De Vries-Kempes: "Vergunningparkeren is een te generieke maatregel voor een structurele problematiek die zich op aanwijsbare momenten in de week voordoet en die sterk wordt beïnvloed door de evenementenagenda." Wel gaat de gemeente "sterker sturen in het gebruik van parkeerlocaties tijdens evenementen".

Naarder-heem krijgt cheque van 5.000 euro

NAARDEN - Dominee Tanja Viveen heeft namens het stiltecentrum Naarderheem een cheque van 5.000 euro gekregen van uitvaartverzorger Willem Kamperman van Monuta De Jager. Met het geld kan een herdenkingswand worden gemaakt in het centrum.

De 5.000 euro komt uit het zogenoemde Monuta Charity Fund. Dit goededoelenfonds draagt financieel bij aan projecten die te maken hebben met het bieden van zorg aan nabestaanden of projecten rondom palliatieve en terminale zorg. De projecten die in aanmerking willen komen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de herdenkingswand zijn de kosten geraamd op ruim 16.000 euro. Naarderheem vroeg Monuta om de 5.000 euro, die ze nu dus ook gekregen hebben.

Met het geld kan een speciale wand worden ingericht. Hierop komen de namen te staan van overleden bewoners, medewerkers en vrjiwilligers. Het stiltecentrum komt onder de kastanjebomen in de voortuin van het verpleeghuis. Hier kunnen nabestaanden in alle rust hun dierbaren herdenken. De planning voor de oplevering van het stiltecentrum staat gepland voor medio mei.

Mannen gepakt voor straafroof met geweld

NAARDEN - Twee mannen hebben afgelopen weekend met veel geweld een straatroof gepleegd op de Gerard Doulaan.

De twee mannen beroofden een Naarder (24). Een van de daders stond plots achter het slachtoffer en sloeg de man met een voorwerp tegen z'n hoofd. Het slachtoffer zakte op de grond en kreeg vervolgens nog een paar rake klappen van de daders. Daarna vroegen ze om de telefoon van het slachtoffer, maar de man verkocht de twee daders een 'nee'. De twee sloegen vervolgens op de vlucht.

Het slachtoffer kon opstaan en om hulp vragen. Meerdere agenten hebben vervolgens gezocht naar de daders. Op de Jan ter Gouwweg toffen ze een van de mannen aan. De ander kon later met een hond worden opgespoord. Het slachtoffer werd door een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Weer nederlaag voor NVC

NAARDEN - Vooral doordat de ploeg te veel fouten maakte, heeft NVC de zege van een week geleden geen vervolg kunnen geven. De Naardense eersteklasser verloor, na een goede start, van Uitgeest: 2-4.

NVC had de best denkbare start en stond al snel op een voorsprong door een goal van Ap Ghoudou. Daarna was NVC meerdere keren onscherp en maakte het wat fouten. Dat zorgde ervoor dat de tegenstander terug kon komen en prompt met twee goals op de proppen kwam. Een voor rust, en een vlak daarna. Na de rust zorgden de fouten er wederom voor dat NVC moest toestaan dat de tegenstander kon scoren.

NVC staat na zondag negende, nog maar twee punten voor de gevarenzone. Over een week wacht de volgende horde: nummer laatst Zeeburgia.

Rotonde 's nachts volgezet met geroofde spullen

De rotonde werd zondagnacht volgezet. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Een paar stoelen, tekoopborden en een verdwaalde slee. Jongeren hebben afgelopen weekend 's nachts de rotonde op de Keverdijk volgezet met uit de hele buurt weggeroofde spullen, voor het zogenaamde 'rotondespel'.

De rotonde werd zondagnacht volgezet. Waar de spullen vandaag komen, wordt nog onderzocht. Afgelopen zomer was het op een Bussumse rotonde ook al een paar keer raak. Toen waarschuwden agenten ook voor het spel: de spullen worden gestolen en soms zelfs gesloopt. De jongeren kunnen daarvoor vervolgd worden.

Jongeren showen museum

NAARDEN - Na het succes van de herfst- en de kerstvakantie zijn ze er weer: de kidsgidsen van het Vestingmuseum. In de voorjaarsvakantie geven jonge Naarders rondleidingen aan leeftijdsgenootjes.

"Kinderen vinden rondleidingen door volwassenen meestal sááái", weet museumdirecteur Bas Kreuger. "Daarom hebben we nu gidsen van rond de elf, twaalf jaar die hun eigen verhaal vertellen." Ouders mogen niet mee. "We hebben een tour voor volwassenen en een voor de kids." Het idee voor 'kidsgidsen' tijdens schoolvakanties ontstond vorig najaar.

Reumafonds zoekt collectanten

NAARDEN - Het Reumafonds is op zoek naar Naarders die zich een paar uur per jaar willen inzetten voor de jaarlijkse collecte.

Die is dit jaar van 11 tot en met 16 maart. Vrijwilligers kunnen bellen met Petra Eussen op 035- 6950425 of mailen naar petra.eussen@gmail.com.

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat
Hij zijn
eniggeboren zoon
gegeven
heeft, opdat een
ieder, die
in Hem gelooft,
niet verloren
gaat, maar
eeuwig leven
heeft staat
in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Moet uw huis leeg en schoon? Wij komen als de kringloop is geweest. Tevens inkoop 035-5233599
www.woningontruiming.com

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

www.30dagenzonderalcohol.nu Makkie of uitdaging?
Doe mee van 5 mrt-4 april

NIEUW IN NAARDEN Mindful Mediteren met Hilde Boot. Cursus start op 11 maart om 09.30 uur. 10 wekelijkse lessen op dinsdagochtend bij Yoga Yvonne, Lambertus
Hortensiuslaan. Info
www.hildebootmeditatie.nl,
hilde.boot@gmail.com,
06-21975925

GARAGEBOX TE KOOP/HUUR in Bussum Zuid, Lijsterlaan. Info.: 06-53504070

www.30dagenzonderalcohol.nu Makkie of uitdaging?
Doe mee van 5 mrt-4 april

Leer jezelf in balans brengen met Jin Shin Jyutsu. Workshop 28/3 en 4/4 in Bussum.
Voor meer informatie
www.beterendehanden.nl

Zaterdag 1 maart opent Theetuin Sperwershof. Naast theehuis een vernieuwde sfeervolle tuinwinkel. Noordereinde 52 's Graveland. Open van woensdag t/m zaterdag.

Stem GROENLINKS, Stem LIJST 2: RUIM BAAN VOOR DE FIETS. Zaterdag 1 maart om 11.00 uur op de markt in Naarden-Vesting: start demonstratie voormalige fietsendief. Meer informatie op
naarden-bussum.groenlinks.nl

HAARSTUDIO 123 Wegens uitbreiding van ons team zoeken wij een haarstyliste 2 of 3. www.haarstudio123.nl

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 55,-
Tel.: 035-8870159

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service
Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Bootzeilen/dektenten te
koop. Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 of 06-25284440

Wie heeft een plastic tas met inhoud gevonden: Uniform + schoenen, map, pennen + polsteller en ooievaartje (speld), ben hier erg aan gehecht. Tel.: 06-50633974. Vermist op 8/2.

Gevraagd: (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, cv-ketel, radiator, gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

We zijn op zoek naar oppasmoeder (bij ons thuis) voor ons 5-jarige zoontje. Ma en di uit school van 15.00 - 17.30 uur. Vakanties in overleg. Interesse, contact: gjwgaans@planet.nl

Leven in Beeld Ervaren documentairemaker Maarten Nederhorst maakt voor u: de film van uw leven op dvd
www.filmovermijnleven.nl

Cursus leer werken met uw Apple iPad, MacBook, iMac. Meer informatie
www.digiit.net

Bussum en Naarden
Diverse garages te huur
Vanaf € 100,- per maand excl. BTW
Info: De Vuurtoren makelaardij
0294 – 43 23 23
welkom@demakelaars.nl

BUHR ZOEKT BOEDEL! UW
HUIS LEEG EN BEZEMSCHOON!
Nu de gehele dag contact
mogelijk via 06-10566581

Schilder PMC Paul biedt u altijd een vrijblijvende offerte voor klein en groot werk.
06-53148137
pharskamp@hetnet.nl

Wilt u hulp van een vrijwilliger bij u thuis? Voor wat gezelligheid of om er samen even op uit te gaan. Versa Vrijwillige Thuishulp, 035 6947455 ma.- vr. 10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp

Graag haal ik uw oude ijzer op bv.: wasmachine, droger, cv-ketel, fornuis, radiator enz... sebas_1911@live.nl of
06-52095959 BVD.

Voor al het strijkwerk bij u thuis, 5 dagen per week. Bel: 06-20248864