BussumsNieuws

28 januari 2015

BussumsNieuws 28 januari 2015


Bussum: zonder vangnet voor schulden geen fusie

Het KNSF-complex bezorgt ook Bussum hoofdpijn. Foto: Yannick uit den Boogaard

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Eventuele schulden van de gemeente Muiden moeten afgedekt worden door het Rijk. Pas dan kunnen Bussum, Naarden en Muiden echt fuseren. Dat zegt de gemeenteraad van Bussum. Naarden vindt dat ook.

"We moeten straks als één gemeente gezond van start kunnen gaan zonder mankementen van het verleden", zo klonk het maandag toen de gemeenteraad extra vergaderde over de ontstane onzekerheden rond het fusieproces.

Bestemmingsplan
Vorige week werd bekend dat de gemeente Muiden er langer over doet om het bestemmingsplan voor het bouwplan op het veelbesproken KNSF-complex goed te keuren. Dat zou eerst volgende maand gebeuren, maar afgelopen week werd bekend dat het zeker tot komend najaar duurt voordat de knoop wordt doorgehakt. En daardoor is er weer geen duidelijkheid over de KNSF-problemen. Het is niet voor het eerst dat besluitvorming over het plan wordt uitgesteld.

Het gaat de gemeenteraad van Bussum te ver. Volgens Bussum mogen haar burgers geen last ondervinden van de problemen van een ander. Wat zijn de risico's? De claim van 372 miljoen euro die ontwikkelaar KNSF Vastgoed eist als Muiden geen groen licht geeft, blijft boven de markt hangen. En wie betaalt de schulden die Muiden nu maakt? Er wordt al veel langer gevraagd om een vangnet, maar dat ontbreekt vooralsnog. De roep om maatregelen was nog niet eerder zo groot.

Eerst problemen oplossen, dan pas verder met fuseren

"Moeten we nog wel fuseren met al deze onzekerheden?", zo werd maandag enkele keren hardop afgevraagd. Het grootste deel van de gemeenteraad weet dat zeker: ja, dat moeten we. Maar wel met hele goede voorwaarden. Dit werd maandag nogmaals benadrukt.
VVD, D66, GL, CDA, GOP en John Krabbendam meenden dat de problemen rond de schulden van de gemeente Muiden eerst goed opgelost moeten worden door het Rijk en de provincie Noord-Holland. Het merendeel van de raad was het daarmee eens.

Andere vorm van fuseren
Er werd daarnaast opgeroepen om, als de problemen niet eerst worden opgelost, eerst alleen ambtelijk te fuseren. Muiden zou dan later, met alle problemen achter de rug, alsnog helemaal kunnen fuseren met Bussum en Naarden. Dat plan kon rekenen op steun van veel van de raadsleden.

Hart voor Bussum kwam met het verzoek aan het gemeentebestuur om de Tweede Kamer te verzoeken het wetsvoorstel aan te passen en alleen Bussum en Naarden te laten fuseren. Daar bleek geen steun voor, des te meer omdat Naarden steevast heeft aangegeven graag nog met een derde gemeente samen te gaan.

Naarden meent hetzelfde
Op het moment dat de gemeenteraad van Bussum maandag extra vergaderde, deed de gemeenteraad van Naarden dat ook. De conclusie was daar hetzelfde. Naarden meent eveneens dat er een vangnet moet komen om eventuele schulden van Muiden af te dekken. Zo niet, dan stelt ook Naarden eerst alleen een ambtelijke fusie voor.
Dezelfde motie die daarover door de Bussumse gemeenteraad werd aangenomen, werd door CDA, VVD, D66 en GL ook in Naarden ingediend. De motie werd ook daar aangenomen, alleen de PvdA stemde tegen.

Ook fusieraad laat stem horen
Naast de twee extra gemeenteraadsvergaderingen van Bussum en Naarden stond er later op de avond ook nog een vergadering van de fusieraad gepland. Daar werd eveneens een motie aangenomen over de financiële onzekerheid. De raadsleden van Bussum, Naarden en Muiden roepen de minister daarmee op om zekerheden te geven over een eventueel vangnet voor de problemen. Een verzoek om anders eerst alleen ambtelijk te fuseren, zoals Bussum en Naarden dat opperden, bleef achterwege.

Vervolgstappen
Nu is de vraag wat er gaat gebeuren met het wetsvoorstel waarmee wordt voorgesteld om Bussum, Naarden en Muiden te laten fuseren. Als Bussum en Naarden het mogen zeggen wordt dat straks dus aangepast. Maar of dat gebeurt wordt afwachten. De gemeenten kunnen alleen hun standpunt laten horen. Wat er exact staat te gebeuren, hangt vooral af van de Tweede Kamer en de minister. Die moeten snel een knoop doorhakken.

Mocht er geen vangnet komen om de financiële problemen op te lossen, dan zou de steun van Naarden en Bussum voor de fusie wel eens snel kunnen afbrokkelen.

Plan voor speelplek op parkeerplaats

BUSSUM - Er moet een speelplaats komen op het afgesloten parkeerplaatsje tegenover Bensdorp. Dat plan heeft de gemeente. Er wordt vandaag (woensdag) een bewonersavond gehouden over het plan.

De buurt vroeg al langer om een speelplaatsje. De gemeente heeft besloten te helpen en het parkeerplaatsje te verbouwen tot speelplaats. De speelplaats zou weer weg moeten als er gebouwd gaat worden op het Bensdorpcomplex.

De gemeente heeft plannen om om het speelplaatsje hekken te zetten en deze 's avonds op slot te doen. Dat moet de veiligheid ten goede komen, maar ook overlast tegengaan.

Sleutelbeheerders
De gemeente zoek nog naar sleutelbeheerders. Aanmelden daarvoor kan op de bewonersavond zelf. De avond start om 20.00 uur op het gemeentehuis.

Hilversum: architectuur en
stedenbouw 1850-1940

Auteur: Annette Koenders. Wat Naarden en Bussum in bescheiden mate hebben: fraaie villa's, royale huizen, lanen en parken, heeft Hilversum in ruime mate met als extra de vele ontwerpen van architect W.M. Dudok. In de jaren 90 werd het Monumenten Inventarisatie Project in Hilversum uitgevoerd. In dit boek wordt een groot deel van de geselecteerde monumenten gepresenteerd, aangevuld met foto's, tekeningen en kaarten.

Er aan vooraf worden de hoofdlijnen van de ontwikkelingsgeschiedenis van Hilversum en omgeving geschetst. Daarna worden de gebieden met bijzonder waarden beschreven en getoond met de zich daarin bevindende objecten. Met objecten worden huizen, gebouwen, straatmeubilair, parken, gedenktekens, landgoederen, enz. bedoeld. In 2001 kregen de medewerkers van de gemeente Hilversum het boek van B&W. Waanders gaf het softcover boek met 200 pagina's uit.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 15 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Naarden:
*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering past. M. Costa; za. 31/01 17.30 u.; ma. 02/02 10.00 u. Maria Lichtmis
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. H.H. de Haan; 17.00 u. ds. H.H. de Haan

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie past. C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 10.00 u. Parochianen
*PGB Wilhelminakerk 10.00u. geen dienst, gezamenlijke dienst in Verlosserkerk; 14.00 u. ds. H.J. van Dijk, afscheidsdienst
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. R. Visser
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. E.J. de Groot; 17.00 u. ds. J. van der Meijden
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. dr. J.F. Goud
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. ds. P.J.C. Korver
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. zr. C.A. Plat-Sommeling
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. mw. ds. G. Blom
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. T.L. Hettema
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; 11.15 u. Kinderdienst

Weerbericht

Winters kwakkelweer met kans op regen, natte sneeuw of sneeuw.
Tussen een depressie rond het Noordzeegebied en hoge luchtdruk boven Groenland stroomt arctische lucht uit de poolstreken naar het zuiden. De depressie diept uit tot een zeer lage luchtdruk van onder 980 hPa. Tot storm komt het echter niet, omdat de depressie een groot gebied beslaat waardoor de luchtdrukverschillen klein zijn. Er is kans op (winterse) neerslag.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag wordt veel bewolking verwacht met enige tijd regen of (natte) sneeuw. De temperatuur schommelt tussen 0 en +3 graden. In de nacht naar vrijdag vriest het licht (-1 à -2 graden). Overdag wordt het +3 graden. In de nacht en ochtend kunnen enkele sneeuwbuien vallen. Overdag is het wisselend bewolkt met kans op een regen-, hagel- of nattesneeuwbui.

Het weekeinde
Ook in het weekeinde houdt het kwakkelende winterweer aan met een minimumtemperatuur tussen -1 tot -4 graden in de nacht en vroege ochtend, tot circa +3 graden in de middag. Er worden minder buien verwacht. Buien houden wel een winters karakter. Er is ook ruimte voor zonneschijn. Er waait aanhoudend een matige westen- tot noordwestenwind (windkracht 3-4).

Weetje
Met kwakkelweer wordt wisselvallig weer bedoeld met temperaturen rond het vriespunt. In de nacht vriest het dan licht, met hooguit een paar graden onder 0 en overdag dooit het dan licht, met hooguit een paar graden boven 0. Een winter zonder een langere vorstperiode maar met deze frequente afwisseling van lichte vorst en lichte dooi wordt een kwakkelwinter genoemd.

Tweede Kamerleden spreken vrijdag over fusie

Bijeenkomst in Muiden is openbaar

De Kazerne is de locatie van de rondetafelgesprekken. Op de foto de burgemeester van Muiden en de commissaris van de Koning. Foto: Christian Pfeiffer

BUSSUM - De vaste Kamercommissie bezoekt vrijdag aanstaande de Kazerne Muiden en gaat daar in gesprek over de op handen zijnde fusie tussen Muiden, Naarden en Bussum. Bij deze zogenoemde rondetafelgesprekken mag publiek aanwezig zijn. De Kamerleden zullen in gesprek gaan met de drie burgemeesters en diverse afgevaardigden van organisaties.

Op de agenda staat onder andere de financiële positie van Muiden, een breekpunt voor de gemeente Bussum en Naarden. De burgemeester van Bussum zal op dit terrein het woord voeren. Ook komt de grenscorrectie van de Bloemendalerpolder ter sprake. De wethouder van Muiden zal pleiten voor het behoud van dit stuk grond voor de nieuwe gemeente Gooise Meren. De burgemeester van Naarden zal het woord voeren over de fusie in het algemeen.

Onder degenen die verder nog mogen aanschuiven bij de Kamerleden zijn onder andere afgevaardigden van de Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden, Wilbert van Waes namens de inwoners en ondernemers Naarden, Bussum Muiden, de bibliotheek en de vereniging Bussum Natuurlijk Beter.

Volg vrijdag het debat via liveblog op bussumsnieuws.nl

Ben de Veth zal namens Bussum Natuurlijk Beter vooral het draagvlak voor de fusie belichten. Hiervoor heeft hij maar beperkt de tijd, dus zal hij scherp moeten formuleren. Hij wil in ieder geval benadrukken dat het maatschappelijk draagvlak ontbreekt, zeker nu er zo veel zorgen leven rondom de financiële positie van Muiden.

"Een fusie zou van onderaf gedragen moeten worden, maar de bevolking is niets gevraagd. Toen het ging over een fusie van Bussum, Naarden, Muiden en Weesp in 2012 bleek dat enkel de variant van Bussum met Naarden op draagvlak kon rekenen. Dat draagvlak vindt men in Den Haag belangrijk, dus moeten ze de weerstand vanuit de bevolking ook serieus nemen."

Belangstellenden
Wie de gesprekken wil volgen kan zich vrijdag melden bij de Kazerne aan de Kazernestraat 10 in Muiden. De gesprekken zijn van 10.30 tot 12.30 uur. Er komt een livestream via YouTube die overal te volgen is. Mocht het te druk worden in de Kazerne dan kan men ook in het gemeentehuis van Muiden meekijken in de vergaderruimte.
Via de website www.bussumsnieuws.nl kunnen belangstellenden ook een actuele liveblog meelezen.

Parkeer-automaten snel beter

BUSSUM - De betaalautomaten van de Bussumse parkeergarages worden snel aangepast zodat er ook met een bankpas betaald kan worden. De gemeente gaat de automaten dit voorjaar onder handen nemen.

De betaalautomaten van de garages De Olmen, Nieuwe Brink en Brediusdam moeten worden aangepast. Klanten van de Bussumse parkeergarages kunnen nu alleen nog met contant geld betalen. Tot voor kort kon dat ook met de chipknip, maar dat betaalmiddel bestaat niet meer.

Bussumse veelpleger voor de rechter

BUSSUM - Een Bussumse veelpleger (30) staat acht maanden celstraf te wachten. Dat heeft het OM tegen hem geëist.

De man zou afgelopen oktober twee huizen hebben opengebroken. De man werd gepakt aan de Verbindingslaan na een van zijn daden. Een buurtbewoner zag hem en kon ervoor zorgen dat de man werd aangehouden. Later bleek dat de man ook op de Singel had toegeslagen.

Voor de rechter verklaarde de man te zoeken naar drugs. Dat was de reden waarom de man besloot te gaan inbreken. Eerst stal de man aan de Singel een mp3-speler om deze vervolgens te verkopen voor drugs aan de Verbindingslaan. Daar woont volgens de verdachte een bekende dealer. Toen de verdachte aan de deur geen gehoor kreeg, maakte hij een raam kapot. Later bleek het echter om het verkeerde adres te gaan.

De man bleek al snel een bekende veelpleger. De rechter doet volgende week uitspraak.

Meer Bussumse WW'ers

BUSSUM - Van alle Bussumers ontvangt 5 procent een WW-uitkering omdat ze geen baan hebben. Dat meldt het UWV aan de hand van de gegevens van afgelopen december. Het gaat om 747 mensen.

Vergeleken met exact een jaar eerder nam het aantal Bussumse WW'ers met 4 procent toe. Afgelopen oktober stond het aantal WW'ers nog op 724.

Bussum doet het een stuk beter dan de rest van Nederland: Bussum scoort 9 procent lager dan het landelijk gemiddelde.

Loopbrug over het spoor bij Bussum-Zuid geplaatst

De brug bij station Bussum Zuid. Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM - Het werk aan de traverse over het spoor van station Bussum-Zuid vordert gestaag. Afgelopen maandagnacht werd de loopbrug over het spoor gebracht.

De meterslange brug weegt 38 ton en werd door de Heerenveense maker afgeleverd aan de bouwvakkers rond het station. De brug werd direct neergelegd. De werkzaamheden zijn nog lang niet klaar. Er moet onder andere nog een dak over de brug komen. Het werk is afgelopen november gestart en duurt ongeveer een jaar. Er komen trappen en liften om reizigers van het ene naar het andere perron te helpen.

De Koperen Torren vieren feest tot in de kleine uurtjes

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Het was even wennen voor carnavalsvereniging de Koperen Torren. Zij vierden afgelopen zaterdag hun eigen feestje op een nieuwe locatie: dart- en pool 't Snookertje aan de Elise Dammershof. Het Kleintje Carnaval ging door tot in de kleine uurtjes en het was gezellig druk met in totaal zo'n zeventig hossende, vrolijk uitgedoste en feestende gasten. De stemming zat er mede door de aanwezigheid van de uit Zaandam afkomstige cCarnavalsvereniging Het Blauwe Anker, met eigen blaaskapel, direct goed in.

Jan Distelblom

53 jaar, actief bij de LFB in Bussum

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben belangenbehartiger bij de LFB in Bussum. Dat doe ik drie dagen in de week. De LFB behartigt de belangen van mensen met een (verstandelijke) beperking. We hebben contact met de gemeente, instellingen en mensen in de wijk."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Op vakantie gaan, want dan heb ik genoeg geld om overal goede zorg voor mijzelf te regelen. Misschien zou ik ook nog wat schenken."

Waar droom je nog van?
"Al mijn songteksten door een artiest in laten zingen op een cd."

Wat voor muziek luister je?
"Voornamelijk populaire muziek."

Wat kijk je graag op tv?
"Sport, actualiteiten, soms een quiz."

Wie zou je graag een keer ontmoeten?
"Guus Meeuwis."

Wat doe je in je vrije tijd?
"Ik maak sudoku's en schrijf songteksten over dingen die ik meegemaakt heb. Ik kijk ook vaak voetbal, ga naar tafeltenniswedstrijden en ga eens per week eten bij het activiteitencentrum bij mij aan de overkant. Ik zit regelmatig achter mijn computer."

Waar ben je trots op?
"Ik ben trots op wat ik ondanks mijn beperking allemaal heb bereikt."

Wat is je beste eigenschap?
"Ik ben positief en houd de moed erin."

En je slechtste?
"Ik wil nog weleens dingen vergeten."

Waar kunnen we je 's nachts wakker voor maken?
"Voor een verzorgde reis naar Disneyland Parijs."

Als je een dag de burgemeester was, waar zou je je dan voor inzetten?
"Het rolstoeltoegankelijk maken van alle winkels, restaurants en verenigingen in Bussum, zodat iedereen mee kan doen."

Welk nieuws uit Bussum houdt je bezig?
"De vorming van de nieuwe gemeente."

Online petitie tegen fusie loopt goed

BUSSUM - De handtekeningenactie van Wilbert van Waes heeft de afgelopen week flink de aandacht getrokken. Vorige week vertelde hij nog in deze krant dat hij op 1.000 handtekeningen hoopte. Hij had er toen 200. Inmiddels staat de teller op bijna 900.

Van Waes is erg te spreken over de vele ondertekenaars die hiermee aandacht willen vragen voor de financiële positie van Muiden. "Ik ben niet tegen een fusie. Maar ik wil niet dat de financiële problemen van Muiden ten laste komen aan de inwoners van de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren." Het was zijn streven om duizend handtekeningen te verzamelen en in te dienen bij de leden van de Tweede Kamer om duidelijk te maken dat de claim van Muiden 'echt van tafel' moet.

Wie de petitie wil bekijken kan dat doen op garantiesvoorfusie.petities.nl.

Goois Lyceum en Juliana Daltonschool weer 'excellent'

Mooi Bussums resultaat

Weer mooie resultaten voor het Goois Lyceum. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Twee Bussumse scholen mogen komend jaar weer de naam 'Excellente school' dragen. Het gaat wederom om het Goois Lyceum en basisschool de Juliana Daltonschool. De excellente scholen werden maandag bekendgemaakt.

Voor het Goois Lyceum was het de derde keer dat de school als 'excellent' beoordeeld werd. Voor het vwo was het de derde keer dat het excellent werd, voor de havo de tweede keer.

Derde keer
De Juliana Daltonschool behoort ook al langer tot de beste scholen van het land: de school werd voor de derde keer als excellent beoordeeld.
De jury komt tot het oordeel door de resultaten van de school onder de loep te nemen, maar ook door te praten met de leerlingen en hun ouders. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent sinds 2013 het predicaat 'excellent' toe aan scholen die 'over de volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten'. Een jury uit de onderwijswereld beoordeelt de middelbare en basisscholen die meedoen.

Clijsen start Gooi Duursaam

BUSSUM - GooiDuursaam is de naam van de nieuwe politieke partij van de Bussumse Françoise Clijsen. Afgelopen week onthulde ze de naam, haar standpunten en website. Clijsen hoopt komend najaar mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Clijsen zoekt naar mensen die haar gedachtegoed ondersteunen. "Ik ben op zoek naar enthousiaste mensen die denken in oplossingen en duurzaamheid belangrijk vinden."
Ze begon afgelopen november haar eenmansfractie nadat ze onenigheid kreeg met D66. Voor deze partij was ze tot voor kort lijsttrekker en wist ze vier zetels in Bussum te behalen. Clijsen kreeg bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen van alle kandidaat-raadsleden. Een paar maanden geleden brak ze met haar oude fractie.

Succesvolle verhuizing HKB

Het traject van de Gooische Moordenaar Foto: Jaap van Hassel

BUSSUM - De vrijwilligers van de Historische Kring Bussum voelen zich al helemaal thuis in het nieuwe documentatiecentrum in station Naarden-Bussum.

De HKB nam het pand in gebruik omdat ze gedwongen werden hun vorige onderkomen aan de Huizerweg 54 te verlaten. De nieuwe ruimte in een zijvleugel van het station bevalt prima. Tijdens de officiële opening werd onlangs door de vroegere stationschef een afbeelding van het traject van de 'Gooische Moordenaar' onthuld. Bezoekers zijn welkom een bezoekje aan de HKB te brengen.

Web topvijf

1. 'Geen vertrouwen dat het met de fusie goed komt'
2. Wil Bussum nog wel fuseren met Muiden?
3. KNSF bezorgt ook Bussum hoofdpijn
4. Gemeenteraad vergadert over problemen fusie
5. Volgende stap voor werk aan traverse

VVD gaat als eerste politieke partij ook digitaal de wijk in

Inwoners kunnen door middel van app eenvoudig en anoniem mening geven

Marjolein Groot Koerkamp met app Foto: Yvette Geerts

door Yvette Geerts

Peilen van publieke opinie op een eigentijdse manier

BUSSUM - De VVD Gooise Meren wil nog dichter bij de burger staan. Als eerste politieke partij gaat zij gebruikmaken van de Upinion app, een bestaande en gratis app gericht op onderzoek en geschikt voor iPhone en android smartphone. De VVD gaat de app inzetten om inwoners van Bussum, Naarden en Muiden vragen te stellen over actuele politieke kwesties en de fusie.

De VVD heeft de app half januari gelanceerd en inmiddels hebben zo'n 50 inwoners van de drie fusiegemeenten de app gedownload. "Dat aantal moet in de komende maanden gaan groeien voor een mooie respons die we ook als input voor ons verkiezingsprogramma gaan gebruiken", aldus Marjolein Groot Koerkamp, bestuurslid Communicatie van VVD Gooise Meren.

Bij het downloaden van de app krijg je een aantal basisvragen die je moet invullen en daarna kan het 'echte' werk beginnen. "Het zal waarschijnlijk om 1 of 2 vragen per week gaan die je als pushbericht op je telefoon ontvangt. We kiezen bewust voor niet te veel vragen omdat we mensen niet willen overvoeren en maken daarom een zorgvuldige afweging van vragen die 'uit het veld' komen. We willen vooral inspelen op de actualiteit, maar ook kwesties die binnen de verschillende raden spelen zijn een mooie aanleiding om vragen te stellen."

Groot Koerkamp benadrukt dat het een aanvulling is op het 'fysiek' de wijk in gaan en zeker niet bedoeld is als substituut. Groot Koerkamp: "Het biedt ons vooral de mogelijkheid om snel en accuraat in te spelen op de actualiteit rondom politieke kwesties. We zijn daarom erg blij met iedereen die de Upinion app downloadt." De uitkomsten van de vragen worden, anoniem, gepresenteerd op www.vvdgooisemeren.nl.
Ook worden de resultaten en reacties meegenomen tijdens de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen die naar alle waarschijnlijkheid in november van dit jaar zullen plaatsvinden. De VVD geeft aan dat in het politieke veld nog een aantal hobbels genomen moeten worden voordat de fusie van Naarden, Bussum en Muiden kan plaatsvinden, maar de wettelijke procedures rondom verkiezingen verlangen een lange voorbereidingstijd. Een belangrijk aspect van die voorbereidingen is het verkiezingsprogramma. In het verkiezingsprogramma staat de visie van de VVD over hoe zij de nieuwe gemeenten ziet en wat dit voor de drie kernen gaat betekenen.

Groot Koerkamp: "In september 2014 zijn de lokale VVD-afdelingen al gefuseerd om goed te kunnen samenwerken en kennis over de drie gemeenten bijeen te brengen. De nieuwe afdeling VVD Gooise Meren heeft duidelijk uitgesproken om goed te luisteren naar de ideeën van de inwoners en ondernemers van Naarden, Bussum en Muiden."
Ondernemers konden tijdens de ondernemersavond in november vorig jaar, georganiseerd door de VVD, al meepraten over wat zij belangrijk vinden binnen de nieuwe fusiegemeente en hun mening geven. Nu zijn ook de raadsleden in de afgelopen periode de wijk ingegaan en hebben met vele inwoners gesproken. "De lancering van de Upinion app past helemaal binnen deze VVD-filosofie. Inwoners en ook ondernemers vormen een belangrijke bron van informatie over de cultuur in Naarden, Bussum en Muiden. De verschillen zijn er, maar er zijn ook overeenkomsten en we gaan proberen vooral deze met elkaar te verbinden. Ons doel is een gemeente tot stand te brengen waar iedereen, jong en oud, inwoners en ondernemers, zich thuis voelt."

Het belang van voorlezen

Nen van Ramshorst leest de peutertjes voor. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Door heel Nederland is afgelopen woensdag het Nationaal Voorleesontbijt 2015 gehouden. Dit jaar konden de kinderen genieten van het prentenboek van het jaar: 'Boer Boris gaat naar zee'.

Naast dit boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen andere prentenboeken gekozen uit het aanbod van 2013, die de Prentenboek TopTien compleet maken.
Tijdens De Nationale Voorleesdagen 2015, die nog duren tot en met zaterdag, staan deze tien boeken centraal.
De scholen en kinderdagverblijven hadden vorige week al hun best gedaan om zowel een lekker hapje als een goede voorlezer uit te nodigen.

Voorlezen
Zo kwam bijvoorbeeld in de Centrale Bibliotheek burgemeester Henk Heijman voorlezen aan leerlingen van de Katholieke Montessorischool Bussum.
Wethouder Nen van Ramshorst las hetzelfde boek voor bij peuterspeelzaal de Stampertjes in Bussum-Zuid.

Komende zaterdag wordt bij Boekhandel Los aan de Nassaulaan in Bussum nog feest gevierd rondom het Nationaal Voorleesontbijt.

Tussen 14.00 en 15.30 uur wordt een gratis poppenvoorstelling gespeeld, gebaseerd op het boek 'Boer Boris gaat naar zee'.

Kaartjes
De show is bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 7 jaar oud. Reserveren is gewenst.

Bel voor kaartjes met 035 - 691 42 39 of haal een gratis kaartje op in de winkel.

The Original USA Gospel Singers

Original USA Gospel Singers.

Ze verstaan de kunst om u te laten voelen wat gospel zo bijzonder maakt: emotie, geloof en pure levensvreugde. De zangers en zangeressen van dit Afro-Amerikaanse gezelschap brengen met een geweldige liveband een show met klassiekers. Het repertoire omvat nummers als 'Down By The Riverside', 'Hail Mary' en 'I Will Sing Hallelujah'. Ze worden geroemd om hun schitterende koorzang en fantastische solisten. De voorstelling 'USA Gospel Singers' vindt plaats op zondag 8 februari in Spant! in Bussum. Aanvang 20.15 uur. Wie kans wil maken op kaarten kan een mailtje sturen naar prijsvraag@spant.org onder vermelding van USA Gospel Singers. Prijswinnaars worden door Spant! op 4 februari benaderd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Filmhuis Bussum

'Il capitale umano'. Foto: Jessica de Jong

Tijdloze vriendschap in GOOISCHE VROUWEN 2.
SAMBA, geslaagde 'multicultikomedie' van de makers van INTOUCHABLES.
In het mooie waargebeurde MARIE HEURTIN ontdekt een doofstom blind meisje de wereld.
COMING HOME is een liefdestragedie tegen de achtergrond van de Culturele Revolutie. In MY OLD LADY erft een New Yorkse schrijver een huis in Parijs én de oude dame die erin woont. MR. TURNER (Timothy Spall) portretteert de beroemde Britse kunstschilder, met zijn wisselvallige temperament. Het spannende THE IMITATION GAME laat zien hoe een Britse wetenschapper in WOII de Enigma-code kraakte.
Het verbazingwekkende OF HORSES AND MEN plaatst de kijker tussen IJslanders en hun parende merries en hengsten.
Intelligente thriller IL CAPITALE UMANO legt de hebzucht bloot van vooral middenklassers in Milaan.
MISS JULIE laat Jessica Chastain en Colin Farrell schitteren in klassiek steekspel over macht, verlangen en klassenverschil.
Dinsdagavond de SNEAK PREVIEW (aanvangstijd voortaan 20.00 uur!). Drie JEUGDFILMS: WIPLALA, de nieuwe MEES KEES OP DE PLANKEN en ANTBOY. SPECIALS: PICKPOCKET van Bresson over deugd en ondeugd, met inleiding van Jan-Willem Otten. De FILMCURSUSSEN zijn op herhaling! Op woensdagavonden, nu ook per losse avond!

Versa vrijwillgerscentrale

*Wijkontmoetingscentrum De Palmpit zoekt een gastheer m/v. De werktijden zijn van 13.00 tot 16.30 uur.
*Woonzorgcentrum Naarderheem is op zoek naar een chauffeur om bewoners naar het ziekenhuis te rijden of om met ons rolstoelbusje uitstapjes voor bewoners te verzorgen.
*Vivium Zorggroep Naarderheem organiseert elke dinsdag- en vrijdagavond een recreatieve activiteit. Daarom zoeken wij naar vrijwilligers om deze mensen van en naar deze activiteiten te brengen.
*Wijkontmoetingscentrum De Palmpit zoekt een gastheer of gastvrouw voor in de avonduren. Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur.

vrijdag 30 januari

Blogtraining

Katja Staring en Elise Roders, die samenwerken onder de naam De Familie van I., geven een blogtraining. Kosten: 125 euro, exclusief BTW. Locatie: Het Hoofdkantoor in Bussum. Tijd: 8.30 tot 13.00 uur. Aanmelden via: info@katcom.nl.

Tentoonstelling

Een nieuwe tentoonstelling in Arte Temporale met negen kunstenaars. Adres: Nieuwe Brink 139-141 in Bussum. Gevarieerd werk met schilderijen, beelden, grafische kunst en keramiek. De galerie is open op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Broodje +

Ruimte serveert weer Broodje+ aan de Brinklaan 36a. Inloop vanaf 17.30 uur. Informatie: 035-6946971.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a in Bussum een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.45 uur.

Mantra zingen

Mantrazingen in Heart to heart yogacentrum, Vaartweg 84-86, Bussum. Entree 8,50 euro, aanvang 20.00 uur. Met Diederick Lentz. Info: mantrabussum@gmail.com.

Concert

Concert Christian van Es & Gerard van der Zijden in Vivium De Gooise Warande. Aanvang; 14.30 uur. Adres: Mezenlaan 19 te Bussum. Kosten: 5 euro.

zaterdag 31 januari

Lunch en muziek

Lunch met Muzikale middag in De Schakel. Om 11.00 uur gaat de zaal open. Na de lunch zing Spoorkoor op Stoom. Kosten: 12 euro. Opgeven bij Tiny vd Horst, 6949312, of via de intekenlijst bij De Schakel.

poppenvoorstelling

In het kader van de Nationale Voorleesdagen worden bij boekhandel Los gratis poppenvoorstellingen gegeven. De shows zijn om 14.00 en 15.3 uur. Reserveren is gewenst. Leeftijd: 3-7 jaar.

Open dag

Open dag bij Residence Bosch van Bredius aan de Amersfoortsestraatweg 9 in Naarden. Tel. 035-2050870. boschvanbredius.nl.

Opening Versa

Versa Welzijn team Bussum nodigt belangstellenden en geïnteresseerden om 15.00 uur uit voor de officiële opening van het gebouw van Versa Welzijn aan de Ceintuurbaan 47 in Bussum. Vanaf 16.00 uur start in Uit Wijk (Schaepmanlaan 10) de Versafuif met erwtensoep en activiteiten voor kinderen vanaf 15.00 uur.

Repair Café

Het Repair Café Bussum is van 10.0 tot 13.00 uur. Locatie: Denksportcentrum Bussum, Nieuwe Englaan 6 te Bussum. Entree gratis.

Inspiratie

LIV! Levenscoaching organiseert een middag over thuiskomen, verlangen & geven. Aanvang: 13.30 uur. Locatie: Centrum voor Gezond Zijn, Karel Doormanlaan 44, Bussum. Deelname: € 24,00. Aanmelding info@livlevenscoaching.nl of 06-364 989 27.

maandag 2 februari

filmcyclus

Volksuniversiteit Naarden-Bussum en het Filmhuis in Bussum presenteren een Filmcyclus: Willem Jan Otten over Robert Bresson. Filmtitels: Pickpocket, Mouchette, Un condamné à mort s'est échappé. Tijd: 20.00 uur in het Filmhuis te Bussum. Aanmelden via info@volksuniversiteitnaardenbussum.nl of 035-6930539.

Senioren Café

Senioren Café van 10.30 – 12.00 uur bij Stokjes en Lepel In de Nassaustraat in Bussum. Deze dag is er ook boekenruil.

Yoga

Van 10.15 – 11.30 uur wordt er yoga beoefend o.l.v. Ard Kamphuis in wijkcentrum 'Spieghelwijck', Iepenlaan 354a Bussum.

Pannenkoekencafé

Jongeren gaan pannenkoeken bakken voor 'grote mensen'. Kosten: 6 euro. Ontvangst: vanaf 16.45 uur in De Schakel, Kol. Verveerstraat 74 Naarden.

donderdag 29 januari

Lezing in de bieb

Lezing van kunstenares Annette van de Vegte op Gedichtendag in Bibliotheek Bussum. Aanvang: 20.00 uur. Leden: 5 euro. Niet-leden 6,50 euro.

Bridge

Bridgen tussen 10.00 en 12.00 uur met Truus Kramps in wijkcentrum Spieghelwijck, Iepenlaan 354a Bussum.

Windows

In Wijkpost De Schakel is een een opfriscursus Windows 7. 5 lessen op donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.45 uur. De cursus kost € 45,- inclusief handleiding. Aanmelden: in 'De Schakel' Kol. Verveerstraat 74 Naarden of bel 035-6944742.

vrijdag 30 januari tot woensdag 4 februari

BoodschappenPlusBus

A.s. zaterdag brengt de bus u naar Den Haag waar de modernist Mark Rothko exposeert en zondag gaan wij naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Maandag staat de tentoonstelling 'Giant of the Ice Age' bij Amsterdam EXPO op het programma en dinsdag 'Hollanders van de Gouden Eeuw' in de Hermitage. Woensdag kunt u het imposante kasteel Doorwerth bezoeken. Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur, 035-7504192.

zondag 1 februari

Bieb open

Bibliotheek Naarden-Bussum is zondag open in verband met koopzondag. De bieb aan het Wilhelminaplantsoen 18 in Bussum is open van 13.00-17.00 uur.

Natuurlezing

In wijkontmoetingscentrum De Palmpit (Koekoeklaan 3 te Bussum) wordt door Jos Ketelaar een lezing gehouden over Zwitserland. Aanvang: 14.30 uur. Toegang is 4 euro.

Rommelmarkt

Rommelmarkt bij toneelvereniging Kameleon. Aanvang: 10.00 uur. Locatie: Elise Dammershof 12a in Bussum. Gratis entree.

dinsdag 3 februari

Concert

Rotterdam Lied duo geeft een optreden in Naarderheem. Aanvang: 19.30 uur. Adres: Amersfoortsestraatweg 1 te Naarden. Kosten: 5 euro.

Bewegen voor ouderen

Gevarieerd beweegprogramma door Jeanette Stenvers. Aanvang: 9.45 uur in Spieghelwijck, Iepenlaam 354a Bussum.

Onbekende watersporten centraal

Toekomstige sportmangers van evenementen bezoeken De Zandzee

Jongens proberen schoonspringen uit. Foto: Bastiaan Mich

BUSSUM - De 20-jarige Servaas Steenbergen heeft gisteren zijn medestudenten kennis laten maken met allerlei onbekende watersporten. De locatie van het handelen was in sportcentrum De Zandzee in Bussum. Niet zo verwonderlijk, aangezien de student, die momenteel in Naarden woont, zijn hele jeugd in Bussum doorbracht.

Servaas is wat je noemt een sportieve jongen. Hij speelde voorheen bij SDO, momenteel speelt hij zaalvoetbal bij NVC en hij houdt van kickboksen. Op zijn opleiding Sport, Management en Ondernemen is hij ook dagelijks in de weer met allerlei sporten, van turnen tot judo.

Studenten actief in De Zandzee. Foto: Bastiaan Miché

Evenement
Voor zijn opleiding moest hij samen met drie medestudenten een bedrijfje opzetten en een sportevenement opzetten. Tijdens het evenement, dat gisteren werd gehouden, konden ongeveer 60 leerlingen ruiken aan sporten zoals schoonspringen en poolvolleybal.

Servaas vertelt hoe het evenement tot stand kwam. "Zwembad De Zandzee reageerde direct enthousiast op mijn verzoek en dus konden we twee uur lang gebruikmaken van het zwembad. Ook kregen we alle medewerking van de Gooise Onderwatersport Vereniging die een onderwaterhockeyclinic heeft gegeven. Het doel was om de toekomstige sportmanagers alert te maken op onbekende watersporten. We hebben bijvoorbeeld aquaboxing beoefend; dat lijkt op aquajogging, wat veel mensen wel kennen. De deelnemers liggen in het water en krijgen gewichten in hun handen. De trainer schreeuwt vanaf de kant wat de bedoeling is. Ik kan je wel vertellen dat het heel zwaar is om te boksen in het water."
Opleiding
Wat Servaas na zijn opleiding gaat doen, weet hij nog niet. "Ik ben afgelopen september begonnen met deze opleiding. Sport heeft mijn interesse, net zoals leiding geven. Ik hoop de komende jaren duidelijk te krijgen wat mij het beste ligt. De opleiding is vrij breed. Je kunt in ieder geval na je afstuderen als sportmanager allerlei evenementen organiseren zoals bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd. Het lijkt mij in ieder geval heel leuk om de komende jaren uit te zoeken wat ik precies met deze opleiding wil gaan doen."

Peter Pontiac: de inkt is op

Als het lijf gesloopt is heeft de geest de vrije baan. Alweer is een groot tekenkunstenaar heengegaan. Voor deze ex-Bussummer kwam het afscheid te vroeg. Hij kon zijn laatste werk 'Styx' niet afmaken. Een kort in memoriam voor een vriend van al zijn vrienden.

Vorige week dinsdag kwam het harde nieuws naar buiten: Peter Pontiac (alias voor Peter J.G. Pollmann) kon niet verder. Een gesloopt lichaam bediende de stopwatch van het leven en gaf Peter terug aan waar we allemaal vandaan zijn gekomen. Een groot striptekenaar is niet meer. Zijn werk, met drukke pen en kleurig palet, kan gerangschikt worden onder de noemer 'underground'. Jaren zestig en zeventig markeerden zijn hand. Ontwikkelde zich als zeer individueel en goed herkenbaar. Platenhoezen met creaties van Peter zijn tegenwoordig echte collector's items. Maar ook als auteur is Peter van belang. Hij worstelde onder meer met het beeld van zijn vader, die spoorloos verdween en nooit terecht is gekomen. Te lezen in het aangrijpende boek, vol illustraties, met de titel 'Kraut'. Zijn laatste werk, 'Styx', mocht hij niet afmaken. Hierin is te zien hoe Peter met de dood in vele facetten omging. En, hoe frappant, ook zijn eigen einde. Peter kan ik wel als vriend betitelen. Een hele verre weliswaar, maar ik zal me de uurtjes kletsend en bier drinkend op de Bussumse heide altijd blijven herinneren. Ons aller gedachten zijn bij zijn vrouw Ipie en de kinderen Kiwa, Kayo, Tarwa en Popje. Ze zullen zich gesteund weten door vele anderen, tot ver buiten onze landsgrenzen.

SDO neemt revanche

Bussumers spoelen zure nasmaak eerdere nederlaag weg

SDO speelde sterk tegen Alphense Boys. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Met goed spel en een punt als resultaat hebben de voetballers van SDO afgelopen weekend revanche genomen op Alphense Boys na de forse nederlaag aan de start van het voetbaljaar. De sterk voetballende Bussumse eersteklasser stapte na anderhalf uur met 1-1 van het veld.
SDO startte sterk tegen de Alphense concurrent. De Bussumers konden al snel op voorsprong komen door een prachtgoal. Veirano Slager kon een tegenstander passeren en gaf een knappe voorzet. De opkomende Maikel van Latum kon de bal vervolgens hard achter de doelman van de tegenstander koppen. Na de goal volgden meer kansen voor de Bussumers. Een lange bal van Berry van 't Land op Rick van der Velden werd doorgekopt naar Dennis de Loos. Die vergat echter te scoren.

Meer onder druk
Na de goede eerste fase kwam SDO meer onder druk te staan en werd Alphense Boys beter. Dat leverde meer kansen op voor de Bussumers zelf. Met een counter kon de ploeg meer voor de goal van de tegenstander komen. Maar ook Alphense Boys kreeg kansen; voor rust volgde zelfs een tegentreffer. Na een aantal plaagstootjes kon Alphense Boys, met wat geluk, scoren en de schade weer repareren.

Veel kansen
Na rust kon SDO de druk wat wegnemen en was het meer aan de bal. Weer volgden enkele kansen. Eén daarvan werd door Veirano Slager van negen meter hoog over het doel geschoten na goed terugleggen van Dennis de Loos. Maikel van Latum kreeg ook nog twee goede kansen, maar de doelman van de tegenstander kon redden. Vervolgens zorgde ook De Loos zelf nog met twee goede kansen voor gevaar, maar ook dat leverde geen goal op. SDO moest het doen met een punt, maar kon daar toch een tevreden gevoel aan overhouden.

Anders dan het eerste duel kende Alphense Boys nu wel problemen. Foto: Johan van der Geest

Na rust veel kansen, maar geen doelpunten voor SDO

SDO staat na afgelopen weekend nog steeds op de tweede plaats van het klassement. De achterstand op koploper De Meern bedraagt na afgelopen weekend 5 punten. SDO treft komend weekend SO Soest, dat momenteel elfde staat. Het treffen met koploper De Meern staat over een maand gepland voor de Bussumse voetballers.

Sterk slot DOC onvoldoende

BUSSUM - Een goede slotfase heeft de korfballers van DOC afgelopen weekend geen punten opgeleverd. De Bussumse korfballers verloren met 14-16 van het Amsterdame V&V.

DOC kwam al snel op een achterstand te staan, maar kon nog voor rust de rug rechten. Met een paar goed opgezette aanvallen kwam al snel gevaar vanaf de kant van de Bussumers. Daar stond tegenover dat de achterhoede amper fouten maakte. Na de eerste helft stond er een 7-7 op het scorebord.

Na de rust bleven de twee ploegen vechten om de punten en dat zorgde ervoor dat het duel een waar spektakel was. Het leek er lang op dat de twee teams de punten zouden delen. V&V had echter net wat meer geluk dan DOC en kon alsnog de punten pakken.

Handballers BHC komen tekort

BUSSUM - De handballers van BHC hebben afgelopen weekend geen potten kunnen breken tegen koploper HMS/Achilles. De Bussumse handballers kwamen met 31-24 een paar punten tekort.

BHC staat na afgelopen weekend op plaats 4 van het klassement. De achterstand op de top 3 bedraagt ondertussen 4 punten.

Handbalsters delen punten
De handbalsters van BHC hebben afgelopen weekend een punt gepakt tegen koploper NEA. De twee teams kwamen tot 8-8. BHC staat na afgelopen weekend nog steeds twee punten achter de koploper op de derde plaats.

Nederlaag zaal-voetballers

BUSSUM - De tegenstander was afgelopen weekend een maatje te groot voor de zaalvoetballers van ZVV Jos Geerling. De Bussumse ploeg verloor met 3-7 van het Amsterdamse AORC.

De Bussumers startten nog sterk en kwamen zelfs op voorsprong. Daarna was het al snel gedaan met de pret. De tegenstander werd een stuk sterker en kon voor rust de schade al repareren en de voorsprong pakken. Na de thee kon ZVV Jos Geerling heel even wat terugdoen, maar de voorsprong van de tegenstander bleef staan.

Zaalhockeyers Gooische promoveren naar hoofdklasse

Foto: Karen Sprangers

BUSSUM - Feest voor de zaalhockeyers van Gooische afgelopen weekend. Na een reeks spannende duels promoveerden de Bussumers naar de hoofdklasse.

De Bussumers waren halverwege deze maand al de beste van hun district en deden afgelopen weekend mee aan de play-offs om te promoveren. Het bleef lang spannend: de Bussumers hadden goede concurrenten. De Bussumers wonnen van Eelde (6-0), pakten een punt tegen Almere (5-5) en konden promoveren doordat zij vervolgens ook een punt pakten tegen Qui Vive (1-1).

Ook jeugdteam gepromoveerd
Er was afgelopen weekend ook succes voor de jonge hockeysters van de C-jeugd. Het team werd afgelopen weekend kampioen van Midden-Nederland en mag komend weekend meedoen om de landstitel.

Vijftig jaar geleden. Januari 1965

De Bussumsche Courant van 7 Januari 1965.

Donderdagochtend 7 januari 1965. Groot alarm. Er is brand bij golfkartonfabriek Van Meurs aan de Franse Kampweg. De grote voorraad papier en lijm zorgt voor een vlammenzee die tot in de verre omtrek zichtbaar is. Nieuwsgierige toeschouwers zien hoe de bedrijfsbrandweer met hulp van de corpsen uit de naburige plaatsen probeert de brand te beperken en de ontploffing van gasflessen en olietanks te voorkomen. Burgemeester en wethouders onderbreken hun vergadering en komen kijken. Nog jarenlang zal door de Bussumers over deze "eindelijk weer eens een goede fik" worden nagepraat.

De golfkartonfabriek vestigde zich in 1938 in deze uiterste zuidwesthoek van de gemeente Bussum. Tot de gebouwen van Van Meurs behoorde de villa die ooit het 'koloniehuis' was van Walden, de idealistische leefgemeenschap van Frederik van Eeden. Ook het chocoladefabriekje dat K.P.C. de Bazel voor Van Eeden ontwierp stond tussen de productiehallen. Nog langer geleden lag hier het landgoed Cruysbergen van de familie Rutgers van Rozenburg. Nu heeft dit ver buiten de bebouwde kom gelegen gebied een industriële bestemming.

Het hoofdgebouw in 1960.
Van Meursí Golfcartonfabriek met de tijdelijke opslagloodsen achter.

De brand van vijftig jaar geleden betekent zeker niet het slot van een volgend hoofdstuk in de bebouwingsgeschiedenis van deze uithoek. Binnen korte tijd worden op het voetbalveld van de fabriek tijdelijke opslagloodsen gebouwd en wordt een ambitieus nieuwbouwplan ontwikkeld. De brand zorgt ervoor dat het bedrijf een uiterst modern aanzien krijgt. Tot de stillegging in 1995 rijden de vrachtwagens van Van Meurs af en aan over de Franse Kampweg.

Op het fabrieksterrein is nu horecagroothandel Hocras gevestigd. Een blijvende herinnering aan de golfkartonfabriek is te vinden in de hal van het Bussumse raadhuis. Hier hangt nu het op palissanderhout geschilderde tableau uit de ontvangsthal van Van Meurs. Geschilderd door kunstenaar Eppo Doeve, in 1968. Drie jaar na de goede fik.

Hans Jonker

Van de lezers

Hoofdpijndossier

De voorgenomen fusie van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden is een echt hoofdpijndossier dat af en toe de kant van een slapstick op dreigt te gaan.

Vrijdag brengt de vaste commissie van Binnenlandse Zaken een bezoek aan de getroffen regio. En dit leidt direct tot politieke zenuwen.

Ruim een jaar geleden hebben de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum het initiatief genomen om te gaan fuseren. In die tijd is er ongelooflijk veel gedaan. Drie totaal verschillende organisaties tot een eenheid smeden is geen klein bier.

Samenwerking
Het laatste jaar valt juist de enorm goede en enthousiaste samenwerking op, waarin in vele werkgroepen wordt gewerkt om een goede en mooie gemeente op 1 januari 2016 van start te laten gaan.

Dit komt wel neer op een zware belasting voor de ambtenaren die dit in al deze werkgroepen moeten voorbereiden. Want tegelijk moet ook het gewone werk doorgaan. En dat in een tijd dat de gemeenten al een extra verzwaring van hun taken hebben gekregen. Denk vooral aan de extra taken die de gemeenten hebben gekregen voor het sociale domein.

BOR
De BOR (Bijzondere OndernemingsRaad) is bezorgd en verbijsterd dat er in de politiek nu weer stemmen opgaan om de fusie uit te stellen of erger. Een jaar uitstel kan tot onherstelbare schade leiden in het samenwerkingsproces.

Tweede Kamer
Gelukkig is het nu aan de Tweede Kamer om een duidelijk besluit te nemen en niet aan de verdeelde gemeenteraden. Wij vertrouwen erop dat de Kamer ook zal inzien dat een gemeentelijke herindeling geen keuze meer is, maar gewoon een noodzaak om te zorgen voor een goed bestuur in de regio.
Een pas op de plaats maken is geen optie.

Wij hopen op een spoedig besluit van de Tweede Kamer om op 1 januari 2016 van start te kunnen gaan met de mooie gemeente Gooise Meren.

Mark van Dongen
Vicevoorzitter BOR Naarden, Muiden en Bussum

Programmering Goois Jazz Festival is rond

Het Goois Jazz Festival trekt altijd volle zalen. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Edsilia Rombley, Sabrina Starke en O'G3NE, de winnaar van The Voice of Holland, zullen allemaal spelen op het Grote Podium in Spant! tijdens het Goois Jazz Festival. Het jazzfeest wordt dit jaar gehouden op zaterdag 21 maart.

Het populaire festival wordt georganiseerd door Kiwanis Naarden en heeft altijd een goed doel voor ogen. Dit jaar is gekozen voor de stichting KiKa.
In de zalen, waar op diverse podia artiesten spelen, is ruimte voor 2.000 bezoekers. Behalve de grote zaal is er ook een kleinere zaal met klassieke jazz met artiesten zoals Peter Beets en Yuri Honing. Daarnaast staat er dit jaar ook jong talent op de bühne. Degene die het beste optreden verzorgt wint de Young Talent Award en mag volgend jaar op een groter podium staan. Tot slot is er nog het Heineken Plein met voornamelijk easy listening. Daar vormt Circo Simonelli de afsluiter.

Kaarten
Kaarten voor het festival en het charitydiner zijn verkrijgbaar in de voorverkoop voor 37,50 euro tot en met 8 maart. Daarna wordt 42,50 euro per kaartje gerekend.

Marije van Proosdij zegt Naarden gedag

Ex-OVNV-voorzitter emigreert met gezin naar Spanje

Onderneemster Van Proosdij verruilt de Vesting volgende week voor een Spaanse badplaats. Foto: Lisa van Dorp

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Marije van Proosdij is OVNV-voorzitter af. De Coffee Culture is verkocht. Vorige week nam ze met een drukke receptie afscheid van haar stadje. De 40-jarige onderneemster emigreert op 6 februari naar Spanje. "Ik ga de Vesting enorm missen, maar mijn man en ik worden nou eenmaal gelukkiger van een zonnig klimaat."

De vrachtwagen met huisraad is al onderweg naar Moraira (spreek uit Moreira), een toeristisch kustplaatsje tussen Alicante en Valencia, aan de altijd zonnige Costa Blanca. Volgende week verkast Marije als eerste. Man en jongste dochter (3) sluiten in mei aan.

Het was druk op de afscheidsreceptie.

'Het is een droom voor ons. We gaan het gewoon doen'

Moraira?
"Ze noemen het ook wel het Saint-Tropez van Spanje: een prachtige jachthaven, palmbomen en altijd mooi weer. 's Winters is het gemiddeld 18 graden, 's zomers 28. Heerlijk."

Wat ga je daar doen?
"Ik heb een brasserie-restaurant aan de boulevard overgenomen van een Nederlands stel. Vivaldi heet het, Bibaldi op zijn Spaans. Het is een heel goedlopende zaak, met plek voor 56 gasten."

'Ik heb bij de ONVV het aantal leden zien groeien tot 78'

Waarom?
"De hoofdreden om uit Naarden te vertrekken is het klimaat. Ik word gelukkig van licht in mijn leven. Mijn man en ik hebben meer met landen die een warmer klimaat hebben dan Nederland. Azië is voor ons de ultieme plek, maar emigreren naar Azië is niet realistisch als je familie in Nederland hebt. Dat is zo ver, dan snijd je alle banden door. Spanje is daarentegen maar twee uur vliegen vanaf Schiphol."

En toen werd het Moraira?
"We hebben de afgelopen jaren in Europa gezocht naar een nieuwe woonplaats. Van de zomer hebben we een prachtig huis gevonden aan de Costa Blanca, in Moraira. Met palmbomen, een prachtig uitzicht op zee, een zwembad in de tuin. Maar dat hebben alle huizen daar hoor. Daarna volgde Vivaldi. Het is een droom voor ons. We gaan het gewoon doen. We zullen zien of we het niet te veel geromantiseerd hebben."

Dag koffiezaakjes...
"Binnenkort krijgen de Coffee Cultures aan de Marktstraat en op het station een andere eigenaar. Dat voelt heel raar. Het zijn toch mijn kindjes. Maar ik krijg er Spanje voor terug."

Je bent 2,5 jaar voorzitter en 2,5 jaar vicevoorzitter geweest bij de ondernemersvereniging van de Vesting. Wat waren voor jou de hoogtepunten?
"Ik heb het aantal leden zien groeien van een paar, tot de huidige 78. Als je nagaat dat er 101 bedrijven ingeschreven staan in de Vesting, waaronder veel holdings, is dat een hele prestatie. De saamhorigheid tussen de ondernemers is gegroeid, de koopzondagen zijn een groot succes, de relatie met de gemeente is goed."

Hoe was je afscheidsreceptie?
"Heel leuk, lekker informeel met een jazzbandje, een hapje en een drankje. Er waren zeker 150 man in Even eten & drinken bij De Doelen. Ik heb lieve woorden en mooie cadeaus gekregen. Een prachtige set wedstrijdballen om mee te jeu-de-boulen, waar mijn naam in gegraveerd wordt. Voor de zaak in Moraira liggen namelijk twee jeu-de-boulesbanen. Daar kan ik lekker spelen."

Peter Kaldeweij volgt je op bij de OVNV. Heb je tips voor hem?
"Luister goed naar de ondernemers, doe nieuwe dingen en verbind de mensen met elkaar."

Wat ga je het meeste missen?
"Mijn sociale leven in de Vesting. Het is zo'n speciale plek. Die saamhorigheid, iedereen kent elkaar, je kunt overal binnenlopen als je zin hebt in mensen. Maar tegelijkertijd kun je er je privacy houden. Als je niemand wilt zien, blijf je gewoon thuis. Als het onverhoopt tegenvalt in Spanje komen we weer hier wonen. In Naarden-Vesting."

Zien we je nog eens?
"Ik kom af en toe een weekje terug. Zeker als de rest van mijn gezin nog in Nederland is. Vrijdagmiddag Demmers. Een praatje maken op straat met de mensen die je tegen komt. En een balletje gooien met de Vestingballen op het plein.."

Ringslang zorgt voor uitstel bomenkap

NAARDEN - De bomen en struiken op het veld achter het Vogelasiel halen de zomer nog. Volgens de rijksoverheid heeft de gemeente vooraf voldoende onderzoek gedaan naar de natuur in het gebied, maar bestaat toch de kans dat ringslangen er hun winterslaap doorbrengen. En daarom mag Naarden pas in het voorjaar verder met de voorgenomen kap. Dat laat wethouder Sanderse weten.

De gemeente kreeg vorige week bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die belast is met toezicht op de Flora- en faunawet. Na tips van verontruste natuurliefhebbers onderzocht de dienst sinds december of de gemeente wel zorgvuldig had gekeken welke diersoorten er in het gebiedje leven voordat de graafmachines de bosjes tegen de vlakte reden. De gemeente wil het schootsveld op die plek weer in ere herstellen.

"Volgens de RVO hebben we het onderzoek volgens protocol uitgevoerd", vat wethouder Sanderse samen. "Maar omdat de RVO niet kan uitsluiten dat er toch ringslangen in het gebied huizen, mogen we pas weer verder nadat de slangen uit hun winterslaap zijn. Ringslangen kunnen klaarblijkelijk goed verstopt zitten onder boomstronken of bladhopen."
Ringslangen ontwaken in maart, maar dan is het broedseizoen voor verschillende vogelsoorten weer begonnen. "Dus stellen we de kap uit tot september", aldus milieuwethouder Sanderse. "Maar van uitstel komt geen afstel." Sanderse heeft een dubbel gevoel bij de uitspraak. "Ze zeggen aan de ene kant: je hebt goed onderzoek gedaan, er zijn geen beschermde diersoorten gevonden, maar tegelijkertijd kunnen ze niet uitsluiten dat er in het gebied niet toch slangen ergens onder de grond slapen."

Dit weekend jeugdcarnaval

NAARDEN - De Vestingnarren houden dit weekend twee carnavalsfeesten voor de jongste Naarders in De Sprong aan de Keverdijk.

Op 6 februari uur is er een FRIZZ-feest voor de jeugd van 10 tot en met 15 jaar. D.J. Gorter draait, er is een open podium, de entree is gratis. Het feest begint om 19.33 uur is afgelopen om 22.49 uur. Op 8 februari van 14.11 uur tot 17.11 uur is het Kindercarnaval voor Naarders tussen de 4 en 12 jaar, onder leiding van jeugdprins Storm en zijn adjudant Max . Aanmelden voor de playbackshow kan bij Carlo Groot op 06-54323403.

Plannen voor het hart van de Keverdijk weer een stapje verder

Zes vragen aan wethouder Marleen Sanderse en projectleider Ard Bolks

Wethouder Sanderse hoopt in mei een definitief bouwplan voor het centrum van de Keverdijk te hebben. Foto: Lisa van Dorp

NAARDEN - Meer dan 400 Naarders hebben eind vorig jaar op de website van project-Keverdijk hun mening gegeven over de manier waarop het centrum van de wijk er uit moet komen te zien. Waar willen we woningen, groen, een speelveld, parkeerplaatsen, de moskee, de bieb? Op basis van die input tekent een stedenbouwkundige nu het definitieve ontwerp, de gemeenteraad besluit in mei. Zes vragen aan wethouder Marleen Sanderse van Wonen en projectleider Ard Bolks.

Tot 31 december konden betrokkenen op samenkeverdijk.nl aangeven wat ze van vier varianten van een nieuw wijkcentrum vonden. Wat die tekeningen gemeen hebben, is dat in alle plaatjes veel groen zit. De tekeningen verschillen grofweg qua parkeerplaatsen (uit het zicht, dwars langs weg), woningen (senioren en huur, twee- of drielaags met kap, hofje of rijtje), voorzieningen (SCAN, Schakel en moskee met bieb of zonder, los of in een verzamelgebouw) en speelveld (park, open of huidig). De deelnemers konden per variant aangeven welke 'elementen' ze terug willen zien in het hart van de buurt.

Wat komt er uit? Is er al een voorkeur zichtbaar?
Sanderse: "Dat zijn we nog aan het analyseren. De vier varianten zijn door 439 deelnemers gescoord op de vijf thema's uit het ambitiedocument: verkeer en parkeren, wonen, spelen en ontmoeten, groen en voorzieningen. De elementen die hoog scoren komen terug in het definitieve ontwerp. Meer dan de helft van de mensen heeft een uitgebreide toelichting op de keuzes achtergelaten. Die input zijn we nog aan het bestuderen."

De vier varianten waar Naarders op konden reageren.

'Kiezen tussen algemeen belang, buurtbelang en opbrengst'

Wie hebben gereageerd?
"Bewoners en gebruikers. Het meest bewoners uit de straten direct om het centrum heen, daarna bewoners die een ring verder wonen."

Was het niet makkelijker geweest om betrokkenen gewoon te laten kiezen uit een aantal varianten?
Sanderse: "Nee, dan hadden we het als gemeente weer voorgekookt. We hebben de vijf ambities expres in vier varianten gestopt, die we ook bewust geen naam hebben gegeven om de deelnemers niet te beïnvloeden. De ambities die hoog scoren zien we terug in het definitieve ontwerp. De varianten moet je zien als de verbeelding van het ambitiedocument: stel, je vindt parkeerruimte belangrijk. Hoe ziet het er dan ruimtelijk uit als je kiest voor dwarsparkeren langs de Kolonel Verveerstraat?"

Wethouder Sanderse: 'Ik heb een goed gevoel bij dit proces'

Bolks: "We hebben de ambities van betrokkenen vertaald naar een vlekkenplan, in vier varianten. Daarop is gevisualiseerd wat waar kan komen. Bijvoorbeeld in variaties van lagere en hogere woningen, van parkeerplekken. Daar hebben de mensen nu op gereageerd. Het uiteindelijke plan wordt dan ook niet een van de varianten, maar een combinatie ervan."

De bewoners willen het hart van de Keverdijk zo groen en open mogelijk houden, Dudok wil met de nieuwbouw financieel quitte spelen, je moet je auto kwijt kunnen, de SCAN, De Schakel en de moskee willen niet kleiner. Als je de hoeveelheid puzzelstukjes ziet en de ruimte die daarvoor beschikbaar is, past het er dan überhaupt allemaal wel in?
Sanderse: "Nee, maar je kunt ook niet alle wensen inwilligen. De weging wat er in het definitieve ontwerp terugkomt, vindt nu plaats. Het is kiezen tussen het algemeen belang van Naarden (plek voor woningbouw en voorzieningen), het buurtbelang (groen en behoud van het speelveld) en de opbrengst (de nieuwbouw moet rendabel zijn voor de bouwer). Dit zijn altijd de lastige vragen. Je hoort iedereen zeggen: 'ik wil dat mijn kind ook in Naarden kan wonen' maar niemand wil graag tegen een tweelaags appartementencomplex aan kijken."

Bolks: "Bij dat laatste geldt overigens dat Dudok en de gemeente niet verdienen aan dit project. Naarden financiert het uit de opbrengst van de nieuwbouw op het Naardereiland."

Zit de oplossing voor de Keverdijk in hoogbouw? Dan past er meer op een stuk grond.
Sanderse: "Nee. De raad heeft gezegd dat nieuwbouw moet passen bij het karakter van tuindorp Keverdijk. Daar hoort hoogbouw niet bij."

En nu?
Sanderse: "Het is nu aan de stedenbouwkundige om de elementen die hoog scoren uit te werken in het definitieve ontwerp. Als het niet in een tekening past, dan worden het er twee. Dat duurt nog wel even. De gemeenteraad neemt in mei een definitief besluit. Ik heb een goed gevoel bij dit proces. Zo veel mensen hebben input geleverd dat we nu een gefundeerde afweging kunnen maken. Het is allemaal heel transparant."

Hart Keverdijk

Het hart van de Keverdijk, het gebied tussen de Kolonel Verveerstraat, de Majoor Kampsstraat en de B. van Rooijenstraat, wordt opnieuw ingericht. De gemeente en Dudok Wonen willen er nieuwe woningen en voorzieningen neerzetten, in overleg met de buurtbewoners, de SCAN, de moskee en De Schakel. De bewoners maken zich hard voor het behoud van het groene karakter van de wijk: de speeltuin en het grasveld.

GRATIS PROEFSESSIE
MET DEZE
ADVERTENTIE

Bezuinig niet op bewegen
voor een gezond lichaam!
Maak nu een afspraak bij
SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof 1
Telefoon 035-656 61 13
DE ANDERE MANIER
VAN BEWEGEN!
Ook voor mensen met
medische klachten!

Garages in Bussum te huur, huurprijs € 140,- p/m. Info: 06-54257350

Cursus Picasa Fotobewerking en Fotoalbum maken. Start: maandagmiddag 16
februari. Duur: 8 lessen in Huize Godelinde in Bussum. Inlichtingen: 035-6930624 of info@gildegooinoord.nl

Nieuw in Bussum hart van 't Gooi: hartstikke mooie Shellac nagels. Kom kennismaken voor € 30,-. Nagelstyliste heeft 12 jr ervaring! www.zebranailz.com 06-24715401 Havenstraat 168 in Cosmo

Taxi van/naar Schiphol € 50,- vanuit Naarden en Bussum. Goodkinds Taxiservice 06-26984855

TRAINING SUCCESVOL SOLLICITEREN! Zoektocht naar werk leuker maken. Onder professionele begeleiding gerichter solliciteren. Laagdrempelig, inspirerend. Solliciteren anno nu. Info 06-20097717 / ww.ilumnia.nl. Iedere dinsdagochtend 9:00 uur in Huizen.

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

KvBB IT Solutions: Uw adres voor het opschonen en virusvrij maken van uw laptop of pc, een APK voor uw computer! Uitleg in makkelijke taal om herhaling in de toekomst te voorkomen. Contact via 06-50930910 of stuur een mail naar kees@kvbb-its.nl

Schilderwerk groot of klein. Binnen of buiten. Schilder PMC. Biedt U Altijd een vrijbl. offerte. Winterschilder 10% KORTING. 06-53148137 pharskamp@hetnet.nl

Cursus Spaans voor beginners. Start dinsdagavond 17 februari in Huize Godelinde in Bussum. Duur 10 lessen, kosten € 85,00 incl. lesboek. Aanmelden 035-6930624 of info@gildegooinoord.nl

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Te huur in Naarden:
Energiestraat 14e
moderne, volledig gestoffeerde
kantoorruimte met airconditioning van 360 m² op de eerste verdieping. Uitstekend onderhouden met een hoog afwerkingsniveau en veel licht. Airco-Alarm-Eigen cv-installatie-Daglichtlampen-Eigen opgang-en met maar liefst 3 eigen privéparkeerplekken. Huurprijs 1250 euro per maand. Voor informatie Vos-Beheer dhr. Dick Vos
tel.: 06-51083335

Bent u vader/moeder of verzorger van een jongere met een beperking? Wist u dat een vrijwilliger u daarbij thuis kan ondersteunen? Versa Vrijwillige Thuishulp, 035 6947455 ma.- vr. 10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp

Met spoed gezocht:
gitarist voor rockband Burning Strings in Weesp. Leeftijd c.a. 17-20 jaar. Elke maandagavond repetitie met professionele begeleiding. Telefoonnummer: (06) 34 10 80 84 e-mail: thebandburningstrings@gmail.com www.facebook.com/BurningStringsWeesp

4 gebraden kippenbouten
€ 5.98
Shoarmavlees
500 gram € 3.98
Pain d'ardenne
100 gram € 2.75
Kalfsrollade
100 gram € 2.50
Rodekoolstamppot + hachee
per portie € 4,98
Slagerij Marc Broodbakker
Burg J. Visserlaan 10
035-6940045

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk en met ervaring en met goede ref. Mevr. Inge, 10 euro p/u. Tel.: 06-31081920

TTW Rijschool, rijles 35 euro per uur, introductieles
06-31990810

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Gevraagd: Defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator, fiets. 06-34606808

Tuinman heeft nog tijd. Snoeien, fatsoeneren, bestraten, compl. renovatie etc. Vrijbl. prijsopg.: 06-50660689 / www.dennenburg-tuinen.nl

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Diverse ruimtes te huur voor therapeuten, mail: info@lamysorecosmetics.com

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag

Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Voor traditionele Thaise massage Ban Wiangtjan. Open van 11:00 uur tot 22:00 uur. Laarderweg 22, 1402 BJ, Bussum. Tel.: 06-46890213 of 035-7851359. E-mail: wiangtjan@gmail.com

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Rommelmarkt Kameleon Zondag 01-02-2015 van 10.00-14.30 uur, Elise Dammershof 12a Bussum. Entree gratis!

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Feestje? Gratis feestzaal tot 120 personen in Bussum.
Meer info: 06-53319921