BussumsNieuws

4 november 2015

BussumsNieuws 4 november 2015


Sportclubs mogen aan de slag met verbouwplannen

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Voetbalclub SDO en hockeyclub Gooische kunnen aan de slag met hun verbouwplannen. De gemeenteraad staat achter de plannen van de clubs.

Er bleek donderdag raadsbrede steun voor de verbouwplannen van de sportclubs. De raadsleden noemden de plannen urgent genoeg om meteen mee aan de slag te gaan. De gemeenteraad moet nog wel een klap geven op de plannen. Dat gebeurt volgende week. Het punt staat als hamerstuk op de agenda.

SDO
Voetbalclub SDO gaat een van de laatste voetbalvelden van gras op het sportcomplex vervangen voor kunstgras en lampen langs dat veld plaatsen. Dat was al langer een wens van de club. Nu kan er nog maar amper op het grasveld gespeeld worden, omdat de staat van het veld verslechtert als er veel teams gebruik van maken. Met kunstgras kunnen er meer teams op het veld spelen. Dat zorgt ervoor dat de druk op de velden van de Bussumse voetbalclub afneemt. SDO reageert dan ook erg tevreden nu het aan de slag mag. "We kunnen straks weer jaren voort. We willen het veld snel aan gaan leggen. We hopen volgende maand al te starten", zegt SDO-bestuurder Johan van der Geest.
De hockeyclub gaat het hele complex verbouwen. Het gaat om de bouw van een duurzamer clubgebouw tot het vervangen van oude velden en het plaatsen van ledlampen. Met de verbouwplannen moet ook overlast voor de buurt worden weggenomen.
"De steun van de raadsleden stemt ons erg tevreden. We hopen snel aan de slag te kunnen gaan. Het hangt nog van veel af, maar we hopen op volgende zomer", zegt Michiel van 't Hek van Gooische.

Nog twee verkiezings- debatten

BUSSUM - Enter Media, uitgever van BussumsNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws, houdt nog tweemaal een verkiezingsdebat in samenwerking met GooiTV. Donderdag 5 november is het debat met de tien politieke partijen in de kazerne in Muiden en maandag 9 november in het gemeentehuis van Bussum.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 18 november. De komende tijd wordt veel campagne gevoerd door de politieke partijen. Ook zullen zij aanwezig zijn op de debatten die voor iedereen te bezoeken zijn. Er wordt gesproken over actuele kwesties, zodat de verschillen tussen de partijen boven water komen. Op pagina 8/9 is een verslag te lezen van het eerste debat dat vorige week in Naarden werd gehouden.
Bezoekers zijn van harte welkom op de debatten die starten om 20.00 uur. Donderdag gaat het debat over jongeren, starterswoningen, financiën, koopzondag en het referendum. Het publiek kan actief meestemmen met groene en rode kaartjes. Aan het eind kunnen vragen gesteld worden.

Hotel open: laat de beestjes maar komen

Buurtkinderen mochten zelf de laatste takken en bladeren toevoegen. Foto: Bob Awick

BUSSUM - De Karel Doormanlaan heeft een insectenhotel. Het houten hotelletje werd afgelopen week geopend door wethouder Lia de Ridder.

Het gaat om een bouwwerk van ongeveer twee meter hoog van houten pallets met boomstammen, takken, bladeren en ander groen waar beestjes kunnen vertoeven en overleven. De buurtkinderen mochten het hotel afgelopen week zelf afmaken.

Het hotel werd geplaatst op voorspraak van de buurt. Ze kwamen zelf met het plan en mochten het hotel vormgeven.

2271

mensen verhuisden het afgelopen jaar naar Bussum

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman Doopdienst; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie kapelaan A. Geria; za. 07/11 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. W. van Sorge

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; ma. 07/11 17.00 u. Vesper
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst H.A.
*PGB Verlosserkerk geen dienst, gezamenlijke dienst in Wilhelminakerk
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. mw. R. van Ginkel
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. G. Oberink; 17.00 u. ds. R.R. Eisinga
*Remonstranten N-B 10.30 u. mw. R. Thieme-Thiessing
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. mw. drs. M.T. Bregman
*Doopsgezinde Gemeente B-N geen dienst
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. mw. dr. S. Hiebsch
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst
*Kerk in de Meent 10.00 u. mw. ds. H. Honderd

Koopzondag

Onze actiegroep heeft actie gevoerd vóór de koopzondag in het centrum (maar met inspraak!) en tegen die in woonwijken. De omwonenden van winkelcentrum Koekoeklaan is inmiddels de laatste dag rust en leefbaarheid afgenomen. Onbegrijpelijk is ook dat de gemeente het centrum levensvatbaar wil houden, maar de klanten in de buurten houdt. Tenslotte hebben AH, Lidl en Deen oneerlijk voordeel t.o.v. de kleine winkeliers, omdat deze niet 7 dagen in de week open kunnen/willen. De evaluatie van de proefperiode van 6 maanden was ondeugdelijk. Het onderzoek werd al in mei gedaan, vóór het eind van die periode. AH Koekoeklaan was pas sinds 21 april open: wat was op 21 oktober jl. het effect op de kleine winkeliers? Het parkeeronderzoek viel 2 van de 3 keer in de vakantie. De onderzoekers namen ook de kring van geënquêteerde omwonenden veel te ruim. Verder bleek dat slechts 11 van de 136 ondervraagde Bussumse winkeliers wekelijks open willen zijn, 6 van deze zijn supermarkt! En wat te denken van een gemeenteraadslid dat ons vóór die commissievergadering in juni vertelde dat "alles al geregeld was"...? Huidige coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en GroenLinks - geheel in de ban van de 24/7-economie - hebben een aanfluiting gemaakt van de "zorgvuldige afweging" van alle belangen. Ze hebben kritiekloos gedanst naar de pijpen van de grootgrutters en gehandeld in strijd met hun eigen beleid. Het is goed om daarmee rekening te houden na openstelling van de stemhokjes op 18 november a.s.

Actiegroep Zondags Rust Koekoeklaan

Klompverloren in Zeeland

Het klompje. Foto: Gerard Buhr

Een lang geleden gedane belofte los ik hierbij in. Over een Bussums voorwerp dat zomaar ergens in Zeeland opdook. In een rommelwinkeltje. Opgeduikeld door Harry. Nee, niet Harry Foto. Wie dan wel?

Dit artikeltje heeft tweeërlei doel: het inlossen van voornoemde belofte én het toewensen aan Harry van een totaal herstel. Ik heb het over Harry van Gelderen, Bussums eerste boedelruimer en regelmatige loodsverkoper van duizend-en-één spulletjes. Harry heeft vrij recentelijk een fikse operatie ondergaan. Iedereen wenst hem sterkte toe. Lang geleden kreeg ik van Harry een foto van een porseleinen klompje met daarop de tekst BUSSUM - Waterpartij. Onmiddellijk herkenbaar als de monumentale trap in het gedeelte van Het Mouwtje dat naar de Burgemeester 's-Jacoblaan in het Brediuskwartier leidt. Het klompje is natuurlijk een toeristische snuisterij. Zulke artikelen gaan vaak in het land zwerven. Gezien de afbeelding en de sfeer van het kiekje komt het uit de jaren 30. Het Mouwtje zou zijn ontworpen door de bekende architect K.P.C. de Bazel, maar dit is uit de documentatie niet met 100% zeker te zeggen. Gelukkig koestert Harry dit kleinood zodat de omzwervingen van het object beperkt zullen blijven. Jaap liet mij deze week uit Cannes een mooi verkoopobject zien. Je raadt het al: Hollandse klompen!

Weerbericht

Veel bewolking, af en toe regen, aanhoudend zacht
Het blokkerende hogedrukgebied boven het Europese continent verplaatst zich richting de Balkan. Een Atlantische depressie maakt daarvan gebruik. Fronten ervan trekken naar de Britse eilanden en bereiken het Noordzeegebied. De stroming wordt zuidwestelijk. Aanvoer van zachte lucht gaat door, maar de fronten brengen veel bewolking en af en toe regen.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag wordt veel bewolking verwacht. Er kan af en toe wat regen vallen, hoewel de hoeveelheid gering is. Er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt 14 à 15 graden. Ook vrijdag overheerst de bewolking. In de ochtend kan het eerst nog wat opklaren. In de loop van de dag kan er wat regen vallen. Er waait een matige zuidenwind. Het wordt 15 of 16 graden.

Het weekeinde
In het weekeinde trekt de zuidwestenwind aan tot matig of vrij krachtig. Er is een afwisseling van wolken en enkele opklaringen. Zaterdag kan het soms regenen. Ook zondag blijft het niet geheel droog. De nachten verlopen zacht met een minimum van circa 12 graden. Ook overdag liggen de maxima met 16 à 17 graden ruim boven het langjarig gemiddelde voor november.

Weetje
Oktober 2015 kende een sterke afwisseling van koude en zachtere perioden. Wat gemiddelde temperatuur betreft was oktober vrij koud, de koudste oktober sinds 2003. Van 14 t/m 24 oktober scheen de zon slechts 2 uur. Ondanks deze extreem sombere periode was oktober in zijn geheel aan de zonnige kant en met circa 35 mm neerslag ook droog (normaal is 83 mm).

Fatsoen

Ik maak me zorgen. Tolerantie, verdraagzaamheid en goede manieren verdwijnen uit het dagelijks leven. Dit gebrek aan fatsoen toont zich nu ook in Bussum. Enkele weken geleden riep een Bussumer op om Israëlische toeristen 'total loss' te slaan. Deze oproep kreeg een hoop aandacht. Goed dat het CIDI hiertegen aangifte heeft gedaan. Oproepen tot geweld leidt af van de oplossing. Woensdag was mijn vrouw getuige van een onwerkelijke situatie. Een meisje fietste langs en werd door drie snotneuzen belaagd. Eén sprong voor de fiets, één sprong achterop en de derde keek toe. Mijn vrouw greep in en sprak de jongens aan. Hun reactie getuigde van weinig respect. Het meisje, zichtbaar ontdaan, kwam met de schrik vrij. De verkiezingsborden voor de herindelingsverkiezingen zijn geplaatst en de meeste verkiezingsposters zijn al geplakt. Vorige week publiceerde BussumsNieuws een foto van een van de borden met de tekst: 'Allah heeft kanker'. Het maakte me misselijk. In artikel 1 van de grondwet: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Aan vluchtelingen die in ons land arriveren wordt artikel 1 voorgelezen om te vertellen hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Wij moeten beseffen hoeveel vrijheid deze grondwet ons geeft. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar laten we die vrijheid nooit gebruiken om andermans godsdienst of de regels van goed fatsoen belachelijk te maken. Dat kunnen we niet vroeg genoeg leren.

Elmer Benjamin

De joodse Charlotte Salomon (1917-1943) schrijft, tekent en schildert het levensverhaal van Charlotte Kann, haar alter ego.

Heftig soms en in felle kleuren vertelt ze haar verhaal van leven en dood. Zij doet dat in 769 schilderstukken/gouaches. Zij werd in Berlijn geboren en bezocht daar de kunstacademie. Na de Kristallnacht vluchtte ze met haar grootouders naar Zuid-Frankrijk. Van 1940 tot 1942 maakte ze deze gouaches. Voor zij vanuit Frankrijk naar Auschwitz werd gedeporteerd gaf zij de schilderstukken aan haar Franse dokter met de woorden 'C'est toute ma vie'. Haar vader en zijn tweede vrouw overleefden in Nederland de oorlog en werkten er aan mee dat de stukken in het Joods Museum in Amsterdam terechtkwamen. Judith C.E. Belinfante en Judith Herzberg leiden het boek in. De Duitse teksten in de gouaches werden door Leila Vennewitz vertaald. Gary Schwartz gaf dit Engelstalige gebonden boek met omslag en XVI+784 bladzijden in 1981 in Nederland uit. ISBN 90 6179 0522. De afbeelding op het schutblad is een zelfportret. Het boek verkeert in goede staat.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 40 Euro. Mail of bel Oosterom:

oosteromnc@gmail.com
of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

'Ik sta te trillen van de zenuwen'

Villa Oki krijgt bezoek van Mark Rutte

Rutte op bezoek in Villa Oki. Foto: Bob Awick

door Jessica de Jong

Een tillift in de slaapkamer? "Jezus, wat gaaf", roept Rutte

BUSSUM - Wat waren ze zenuwachtig, de bewoners van Villa Oki aan de Eslaan. In hun mooiste kleding stonden ze zaterdagmiddag al uren te wachten op de komst van minister-president Mark Rutte. Het was duidelijk dat de begeleiders de jongvolwassenen met een beperking goed hadden voorbereid. Titus deed dan ook zeer beleefd de deur open om het bezoek welkom te heten.

Mark Rutte schudt handen in het dorp. Foto: Bob Awick

Julie heeft een rood jasje aan gedaan. Ze staat de trillen van de zenuwen. "Wat een eer dat Mark Rutte komt", zegt ze. Ze pakt mijn handen vast om te laten voelen hoe erg ze trilt. Ondertussen wordt de VVD-voorman de woonkamer ingeleid. De mouwen van zijn lichtblauwe overhemd heeft hij opgestroopt, hij heeft er duidelijk zin in. Titus grijpt zijn moment en biedt Rutte een kopje koffie aan. Ondertussen vertelt Carla van der Ree meer over Villa Oki. Dat het project er gekomen is op initiatief van ouders en dat vele bedrijven, ondernemers en buurtbewoners zich hebben ingezet om het project tot stand te brengen. Het paradepaardje valt zichtbaar in de smaak bij Rutte.
VVD-lijsttrekker Miriam van Meerten: "De VVD ondersteunt dit initiatief van harte omdat dit een mooi voorbeeld is van zorg die dichtbij de mensen is georganiseerd en waarbij de ouders zelf de zorg voor hun kind hebben uitgezocht.' Het historische pand is modern ingericht en zit vol technische snufjes. Rutte vraagt een aantal bewoners hoe lang ze er al wonen en hoe ze het vinden. Dat Villa Oki midden in het dorp staat en de bewoners deel uitmaken van de samenleving, valt goed bij de minister-president. Hij wil verder weten of de bewoners werken, hoe de dagbesteding is geregeld en hoe een en ander financieel tot stand komt met de persoonsgebonden budgetten. Dan is het tijd om de slaapkamers te laten zien. De kamer van Nino, die in een rolstoel zit, blijkt erg bijzonder te zijn. Aan de muur hangen posters met blote vrouwen en ook is het duidelijk dat Ajax zijn lust en zijn leven is. Er is een tillift die over het plafond loopt waarmee hij vanuit de aangrenzende badkamer zo naar zijn bed getild kan worden. "Jezus, wat gaaf", laat Rutte zich uit. Of hij zelf even het liftje wil proberen wordt er gelachen. Maar daar is geen tijd voor, Rutte moet weer verder. In de gang vertelt hij nog snel dat hij hoopt dat veel mensen naar de stembus zullen gaan op 18 november en dat hij goede hoop heeft dat zijn partij groot zal blijven in wat hij het 'VVD-bolwerk' noemt. "Ik heb alle vertrouwen in de lokale VVD-gezichten met Miriam van Meerten als wethouder van Naarden voorop." Tot slot is er nog een groepsfoto met de bewoners van Villa Oki. Bewoonster Gwen gaat snel naast Rutte staan. Ze zwaaien hem uitbundig uit als hij in een busje stapt op weg naar de volgende locatie in het dorp. Daar aangekomen wordt hij in no time omringd door mensen die met hem op de foto willen, hem iets aanbieden of gewoon een kort praatje willen maken.
In totaal duurde het bezoek van Mark Rutte een uur, waarvan een half uur in Villa Oki, maar de bewoners zullen er nog lang over napraten.

Agenten: laat 's avonds je lampen aan staan

BUSSUM - Bussumers kunnen de lampen van hun woning 's avonds als het donker wordt beter aan laten. Dat stelt de politie. Daarmee worden ongenode gasten geweerd.

Afgelopen week bleek na een rondgang door agent Bart Weijermans en enkele buurtbewoners dat opvallend veel Bussumers hun woning donker achterlaten. Dat verhoogt de kans dat het pand wordt opengebroken.

Agenten trekken de komende maanden vaker door Bussumse straten om panden te controleren en aandacht te vragen voor inbraken. De afgelopen week werden al veel folders achtergelaten en kregen bewoners anti-inbraaktips.

Burgemeester onthult logo Sint Vitusschool

Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - De Sint Vitusschool heeft een ander logo. Het levensgrote beeldmerk boven de deur van de school werd afgelopen vrijdag onthuld door burgemeester Albertine van Vliet en schoolbestuurder Toon Smits. Het Vitus was al een tijd bezig met de ontwikkeling van het logo. Samen met ontwerper Jochem Albrecht van het Bussumse Reclamebureau Holland heeft het schoolbestuur er maanden aan gewerkt. Al voor de zomer werden de eerste schetsen gemaakt. De leerlingen mochten samen met de leraren en de ouders vervolgens een keuze maken.

Pim Uijtdewilligen

Zelfstandig ondernemer
57 jaar
Woont in Bussum sinds 1982

Waar ben je druk mee?
"Sporten, met name hardlopen en wielrennen. Verder ben ik lid van de Lionsclub Naarden Bussum, wat ook aardig wat tijd kost. We zijn nu druk met de voorbereidingen voor de jaarlijkse wijnactie."

Hoeveel kilometer fiets je gemiddeld in een jaar?
"Ik schat zo'n 5.000. Ik heb al 4x de Alpe d'Hu(z)es opgefietst; voor de komende jaren staan nog een aantal andere bergen op het programma, als het even kan gekoppeld aan een goed doel."

Nog meer hobby's?
"Drummer in twee bands. En ik lees graag."

Wonen in Bussum bevalt wel?
"Ik vind het heerlijk om in Bussum te wonen: niet te groot met de daarmee gepaard gaande drukte, maar ook niet te klein met weinig actie."

Leukste plekje van Bussum?
"De Vernissage."

Een dag burgemeester van Bussum, wat heeft jouw aandacht?
"Dat niet iedere vrije vierkante meter bebouwd wordt, met name in het centrum. Ruimte houden voor groen en speelgelegenheid voor kinderen."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De fusie natuurlijk."

Hoe goed ken je Naarden en Muiden?
"Dat Naarden en Bussum fuseren is een logische stap. Bij Muiden ligt dat wat minder voor de hand. Ik kom regelmatig in de Vesting. Een parel waar we zuinig op moeten zijn. Van Muiden ken ik Ome Ko, de sluis en natuurlijk het Muiderslot."

Wat mist Bussum?
"Er is te weinig uitgaansgelegenheid voor de jeugd."

Bussum verzorgt geen crisisopvang vluchtelingen

Pijlen op versnelde huisvesting

Bussum werkt mee aan noodopvang op Crailo. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Bussum gaat geen crisisopvang van vluchtelingen verzorgen. Dat heeft burgemeester Albertine van Vliet donderdag benadrukt in de raad toen er vragen werden gesteld over de opvang van vluchtelingen.

Volgens de gemeente zorgt het verzorgen van crisisopvang momenteel voor veel druk op het ambtenarenapparaat van de gemeente. Al het geregel rond eventuele crisisopvang zou, zeker in combinatie met de aankomende fusie, te veel worden voor de gemeente, zo verklaarde de burgemeester. Bussum richt haar pijlen op versnelde huisvesting van statushouders. Er wordt aan een voorstel gewerkt. Om verdringing op de woningmarkt te voorkomen, wordt gezocht naar huisvesting waar statushouders één tot twee jaar kunnen blijven. Daarnaast wil de gemeente de bouw van starterswoningen versnellen.
De burgemeester benadrukte eveneens dat er geen beslissingen worden genomen over de opvang van vluchtelingen zonder dat de raad daarbij betrokken wordt. Daar waren zorgen over, onder meer van de VVD.

Laatste deel Laarderweg later open

BUSSUM - Anders dan eerder gemeld gaat het laatste stukje Laarderweg volgende maand pas weer open.

Het grootste deel van de weg opende afgelopen week al wel, maar er wordt nu nog doorgewerkt aan het stukje Laarderweg aan het Pr. Margrietplantsoen. De straten langs het plantsoen worden de komende weken onder handen genomen, het laatste stukje Laarderweg wordt dan meegenomen.

Het werk duurt tot ongeveer 27 november. Dan gaat het eerste deel van het Pr. Margrietplantsoen, met dus het stukje Laarderweg, weer open. De rest volgt, zoals het er nu voor staat, twee maanden later.

Verder onderzoek naar beklad bord

BUSSUM - Er wordt verder onderzoek gedaan naar het bekladden van het verkiezingsbord aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg.

Vandalen bekladden het bord woensdag met de tekst 'Allah heeft kanker'. Vanwege het karakter van de tekst heeft de politie besloten de zaak verder te onderzoeken. Er wordt buurtonderzoek gedaan en daarnaast wordt er extra gecontroleerd. De politie hoopt dat mensen meer weten van het voorval of 's nachts wat hebben opgemerkt. Deze mensen worden opgeroepen contact op te nemen met 0900-8844.

Geldauto loopt vast

BUSSUM - Pech voor een geldauto donderdag op de Veerstraat: de auto kwam vast te staan op een omhooggekomen automatisch paaltje.

De auto kwam muurvast te staan. Er moest een berger aan te pas komen om de wagen verder op weg te helpen. De geldwagen moest omhoog worden getakeld en een stukje versleept worden. De auto kon daarna, zonder problemen, zijn weg weer vervolgen.

Web topvijf

1. Veel belangstelling voor Mark Rutte in Bussum
2. Bussumers kunnen lampen beter aan laten staan
3. Verkiezingsbord Nieuwe 's-Gravelandseweg beklad
4. Sportclubs mogen aan de slag met verbouwplannen
5. Beelden vertoond van stelende 'helper'

Bekendmakingen

Informatie:

Voor informatie kunt u op werkdagen, telefonisch of door middel van een baliebezoek op het gemeentehuis, contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving op telefoonnummer (035) 692 86 30.

Openingstijden: op afspraak via www.bussum.nl tussen 08.30 – 12.30 uur.

Aanvragen omgevingsvergunningen:

Bredelaan 3 A

Vervangen dakpannen.

Dr. Frederik van Eedenweg 13 A

Wijzigen gevels en dak woning.

Gooilaan 11

Kappen zes bomen voortuin woning.

Isaäc da Costalaan 8

Uitbreiden woning achtergevel.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 80A

Realiseren één 4^1 kap en drie 2^1 kap bungalows (fase 1).

Stadhouderslaan 10

Kappen berk voortuin woning.

Vondellaan 35

Uitbreiden woning achtergevel.

Zwarteweg 37

Intern constructief wijzigen woning en vergroten balkon achtergevel.

Inzage:

*        Stukken met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u inzien aan de balie van de afdeling Vergunningen & Handhaving op het gemeentehuis.

*        De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) kunt u vinden op de gemeentelijke website www.bussum.nl. De definitieve agenda van de CRK treft u 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan. Tot die tijd kan de agenda door ons aangepast worden.

Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunningen bouwen / planologische toestemming / monumenten / kappen / slopen / aanleggen

Amersfoortsestraatweg 27A (PRT)

Kappen beuk Oude Begraafplaats Naarden.         30-10-15

Brediusweg 16

Kappen voorste conifeer voortuin.         28-10-15

Brinklaan 151

Kappen esdoorn zijtuin woning (herplant).         29-10-15

Bussumse Meerweg

Kadastraal aangeduid als Hilversum, sectie A, nr. 1853 (diverse werkzaamheden i.v.m. aanleggen overstortleiding en riool / vellen van 3 bomen en vellen boom op Bussums grondgebied); 256537.         19-10-2015

Koningin Emmalaan 10 A

Kappen naaldboom achtertuin woning.         27-10-15

Verleende omgevingsvergunning met planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit (art. 2.1lid 1 sub c en art. 2.1, lid 1 sub a WABO)

Jacob Catslaan 7

Plaatsen raam zijgevel woning.         28-10-2015


Verleende omgevingsvergunning met planologisch strijdig gebruik zonder bouwactiviteit

Openbaar gebied Lange Heul naast 32

Tijdelijk in gebruik nemen groengebied naast Lange Heul 32 voor opslag materialen tbv herinrichting (deelplan 5).         29-10-2015

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Let op: de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager en de publicatie in de krant vindt niet altijd op dezelfde dag plaats. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.

Verlengingsbesluit voor de proceduretermijn van de omgevingsvergunningen:

Vondellaan 18

Afwijken bestemmingsplan voor gebruik deel tuinbestemming tbv parkeren terrein school zijde Vondellaan verbreden twee poorten hekwerk. 22-10-2015

APV/ evenementen

Door de burgemeester van Bussum is ten behoeve van de Sinterklaasintocht een evenementenvergunning verleend voor diverse festiviteiten op zondag 15 november 2015.

De festiviteiten zullen worden gehouden op het Raadhuisplein in Bussum. Op het plein zal de Sint door de burgemeester welkom worden geheten. Verder zal de sint op een podium de kinderen ontvangen en er zijn verder diverse optredens van kinderen. Het sinterklaasfeest begint om 12.30 uur op het Raadhuisplein en duurt tot 17.00 uur.

Meer informatie is te vinden op www.sintinbussum.nl

Op deze zondag zijn de winkels geopend in Bussum.

Ten behoeve van deze activiteiten is het parkeerterrein Raadhuisplein afgesloten op zondag 15 november 2015 van 07.00 uur tot 20.00 uur.

Mocht u nog vragen hebben over dit evenement dan kunt u contact opnemen met mw. G. van Bijleveld van de afd. Vergunningen en Handhaving. Telefoonnummer: (035) – 692 86 44.

Afgevoerd bootwrak

Vanaf industrieterrein De Nieuwe Vaart, ter hoogte van het bedrijf Van Joolen, is van gemeentewege een bootwrak verwijderd. De eigenaar daarvan is onbekend. De boot is door de gemeente opgeslagen. De eigenaar kan zich melden bij de balie van de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente. Tegen betaling van de kosten van opslag en de kosten van verwijdering kan de boot worden afgehaald. Indien de eigenaar zich niet binnen 6 weken heeft gemeld zal tot vernietiging van de boot worden overgegaan.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN (TARIEF)AANPASSINGEN 2016

Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeente Bussum op 28 september 2015 de navolgende verordeningen heeft vastgesteld:

1. Verordening afvalstoffenheffing 2016;

2. Verordening hondenbelasting 2016;

3. Verordening rioolheffing Bussum 2016;

4. Verordening toeristenbelasting 2016;

5. Verordening watertoeristenbelasting 2016.

Op het moment van inwerkingtreding van deze verordeningen (1 t/m 4) wordt de oude versie van deze verordeningen ingetrokken. De watertoeristenbelasting is met ingang van 1 januari 2016 in Bussum een nieuwe belasting.

Goedkeuring Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Op 28 oktober 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de hierboven genoemde raadsbesluiten goedgekeurd.

Inwerkingtreding/ter inzage

Deze verordeningen treden in werking op 31 december 2015. De ingangsdatum van de heffing van deze gemeentelijke belastingen is 1 januari 2016. Deze besluiten liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis. De bekendmaking van de belastingverordeningen heeft plaatsgevonden door opneming in de algemeen verkrijgbare uitgave: "Gemeentelijke belastingverordeningen 2016" van de gemeente Bussum. Deze verordeningen zijn binnenkort tevens te raadplegen op de landelijke website: www.overheid.nl. Een ieder kan van deze raadsbesluiten een afschrift op verzoek ontvangen tegen betaling van € 0,30 per bladzijde.

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd:

*        Busken Huetlaan Met het aanpassen van de tijden voor de busjes van de naschoolse opvang bij de Bussumse Montessorischool op de Busken Huetlaan. De nieuwe tijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag van 14.30 uur - 14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 11.30 uur - 13.00 uur. Buiten deze tijden kan gewoon geparkeerd worden.

*        Raadhuisplein / Brinklaan 35 met het afsluiten van het Raadhuisplein (Brinklaan 35) op zondag 15 november 2015 van 7.00 tot 19.00 uur voor alle verkeer behalve voetgangers in verband met de intocht van Sinterklaas.

*        Raadhuisplein / Brinklaan 35 tot het in gebruik geven van het Raadhuisplein van 30 november 2015, 21.00 uur tot 6 januari 2016, 9.00 uur in verband met het evenement Bussum op IJs.

*        Bijlstraat Met de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Bijlstraat.

Wat stemt u op woensdag 18 november?

Weet u nog niet zeker op welke partij u wilt stemmen op 18 november of bent u benieuwd naar de standpunten van uw partij op de belangrijkste thema's? Gebruik dan de StemWijzer op www.gooisemeren.nl.

De StemWijzer bevat stellingen die u beantwoordt met 'eens', 'oneens' of 'geen van beide'. Deze stellingen gaan over de belangrijkste verkiezingsthema's binnen Gooise Meren. Na het beantwoorden van de stellingen krijgt u te zien met welke partij u de meeste overeenkomsten hebt.

Geen stempas ontvangen, zoekgeraakt of beschadigd?

Uiterlijk vrijdag 30 oktober hebt u per post uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november ontvangen. De stempas is het bewijs dat u mag stemmen, u hebt deze dus nodig op 18 november. Hebt u geen stempas ontvangen, is uw stempas beschadigd of bent u hem kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan in het gemeentehuis of schriftelijk.

Persoonlijk een vervangende pas aanvragen kan bij de balie van de afdeling Burgerzaken. Neem uw legitimatiebewijs mee, want u moet zich kunnen identificeren. Tot en met 13 november 2015 kan een vervangende stempas aanvragen in de gemeentehuizen van Naarden, Muiden en Bussum. Op 16 november en 17 november tot 12.00 uur kunt u voor een vervangende stempas alleen in Bussum terecht.

U kunt ook gebruik maken van het aanvraagformulier op www.gooisemeren.nl om schriftelijk een vervangende stempas aan te vragen. Dit formulier vult u volledig in en stuurt u samen met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs naar de gemeente (adres staat op het formulier). De gemeente moet uw formulier uiterlijk vrijdag 13 november hebben ontvangen.

Als u een vervangende stempas hebt gekregen, is uw oude stempas niet meer geldig.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u op 18 november niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Hij of zij moet zelf ook een stempas en een geldig legitimatiebewijs hebben en in Naarden, Bussum of Muiden wonen. Hij of zij mag voor zichzelf en maximaal twee andere personen stemmen en moet dat doen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.

Volmacht via stempas
Iemand machtigen via uw stempas kan tot en met 18 november. Vul de achterzijde van uw stempas volledig in. Zet uw handtekening onder 'Volmachtgever' en laat degene die voor u gaat stemmen tekenen onder 'Gemachtigde'. Daarna geeft u uw stempas aan degene die voor u gaat stemmen. U geeft hem of haar ook een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. Wilt u alsnog zelf stemmen? In dat geval vraagt u de tot volmacht omgezette stempas terug aan degene die voor u zou stemmen. U kunt dan met uw stempas zelf uw stem uitbrengen.

Als u geen stempas heeft
Heeft u geen stempas, omdat u op dit moment langere tijd niet thuis bent? Dan kunt u tot vijf dagen voor de verkiezingsdag iemand machtigen via een volmachtformulier. Dit heet een 'schriftelijke volmacht'. Het formulier vindt u op www.gooisemeren.nl of kan worden afgehaald in het gemeentehuis. U vult het formulier in samen met degene die voor u gaat stemmen. Het ingevulde formulier stuurt u uiterlijk 12 november naar de gemeente. Vervolgens krijgt uw gemachtigde een bewijs dat hij of zij voor u mag stemmen. Dit bewijs neemt hij of zij mee naar het stembureau. Anders dan bij machtigen via de stempas, kunt u een schriftelijke volmacht niet meer ongedaan maken. Zodra u het formulier naar de gemeente stuurt, kunt u niet meer zelf stemmen.

Verkiezingsdebatten op 5 en 9 november

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 18 november zijn er verkiezingsdebatten georganiseerd. Tijdens deze avonden kruisen de lijsttrekkers verbaal de degens met elkaar over verschillende thema's. Iedereen is van harte welkom de debatten bij te wonen op:

* Donderdag 5 november 20.00 uur (inloop 19.30 uur), De Kazerne in Muiden.
* Maandag 9 november 20.00 uur (inloop 19.30 uur), Gemeentehuis Bussum.

De debatten worden gevoerd aan de hand van stellingen. Voor de behandeling van elke stelling wordt ook de mening van het publiek gepeild. Na afloop van elk debat is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. Het debat wordt geleid door André Verheul, hoofdredacteur Enter Media en Ruud Bochardt, programmaleider GooiTV. Het debat op 9 november is ook rechtstreeks te volgen via GooiTV. Van het debat op 5 november worden opnamen gemaakt, die naderhand worden uitgezonden.

Uitslagen verkiezingen live in gemeentehuis Bussum

Op 18 november, de avond van de verkiezingen, kunt u in het gemeentehuis van Bussum live meemaken hoe de inwoners van Naarden, Muiden en Bussum hebben gestemd.
Uiteraard zijn vertegenwoordigers van de tien partijen, die deelnemen aan de verkiezingen, aanwezig. Hen wordt ter plekke gevraagd te reageren op de uitslag.

Het belooft een spannende, verrassende en onderhoudende avond te worden. De ontmoetingsruimte in het gemeentehuis van Bussum is vanaf 22.00 uur geopend. Naarmate de avond vordert, druppelen de uitslagen binnen totdat de einduitslag bekend kan worden gemaakt.
Een ieder is van harte welkom de uitslagenavond bij te wonen.

Hulp bij schulden

Steeds meer mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Soms lopen financiële problemen zo hoog op dat hulp van buitenaf onvermijdelijk is. U kunt dan te maken krijgen met schulphulp. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.

Ken uw ruimte
Veel zaken zijn niet meer zo vanzelfsprekend als ze waren. Het spreekwoordelijke dubbeltje moet tegenwoordig door veel inwoners twee keer worden omgedraaid voordat het wordt uitgegeven. Zorg dat u zicht hebt op uw inkomsten en op wat u uitgeeft. Zo heeft u ook zicht op de financiële ruimte die u heeft om aankopen te doen of om iets leuks te doen.

Vraag en accepteer hulp
Als u merkt dat u iedere maand met moeite de huur of hypotheek kunt betalen en de onbetaalde rekeningen zich opstapelen, dan heeft u een probleem. Vroeg of laat kan deze situatie leiden tot schulden. Als u dit herkent, of als het u moeite kost uw administratie overzichtelijk te houden, wacht dan niet met het vragen van hulp. Want hoe langer u wacht, hoe groter uw probleem en hoe moeilijker het is om daar uit te komen.

Schuldhulpverlening
Voor informatie en hulp kunt u als inwoner van 18 jaar en ouder terecht bij de gemeente. Op de website vindt u de beleidslijnen die gelden voor schuldhulpverlening door de gemeente. Ga naar www.bussum.nl en zoek op 'schuldhulpverlening'.

Schuldhulpmaatje
U kunt ook contact opnemen met de Stichting SchuldHulpmaatje Hilversum en omstreken. Daar zitten mensen voor u klaar die u kunnen helpen om weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk, u kunnen leren om ook in de toekomst uw financiële huishouding gezond te houden. Hun onafhankelijkheid en persoonlijke aandacht geeft vertrouwen en helpt mensen om hun problemen aan te pakken.

Meer informatie vindt u op www.schuldhulpmaatje.nl. Voor informatie over de inloopspreekuren van SchuldHulpMaatje kunt u contact opnemen met Daniël Wagenaar e-mail: d.wagenaar@legerdesheils.nl Deze spreekuren zijn gratis toegankelijk voor alle inwoners van Naarden, Muiden en Bussum.

Mobiel parkeren van start

Sinds maandag 2 november jl. kunt u in Bussum op alle plekken op straat waar betaald parkeren geldt, betalen met uw mobiele telefoon. Wethouder Nen van Ramshorst kwam aanrijden in een auto van de gemeente om als eerste mobiel te parkeren op het Wilhelminaplantsoen. Om ook gebruik te kunnen maken van mobiel parkeren, moet u zich eerst aanmelden bij een provider. Lees alle informatie op www.bussum.nl/mobielparkeren.

Foto: Bob Awick

Vernieuwing bushaltes en actuele reisinformatie

Komende weken vinden er werkzaamheden plaats bij enkele bushaltes.
Er komen extra haltevoorzieningen bij zoals afvalbakken en fietsenstallingen. Ook worden kleine haltedisplays geplaatst met actuele reisinformatie.
De provincie Noord-Holland heeft nieuwe displays laten ontwikkelen die op zonnecellen werken en het reizen met de bus een stuk aangenamer maken.
Ze laten de actuele vertrektijden zien, hebben een audiovoorziening voor slechtzienden én een stoplamp waarmee de reiziger in het donker de aandacht van de buschauffeur kan trekken.

Gemeentehuis gesloten vanaf 14.00 uur op 17 november

Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op dinsdag 17 november gesloten. Hieronder meer over de gewijzigde openingstijden van het gemeentehuis op 18 november.

Gewijzigde openingstijden Burgerzaken 18 november

In verband met de verkiezingen is de afdeling Burgerzaken woensdag 18 november na 12.30 uur gesloten en donderdag 19 november vanaf 11.00 uur weer open. Als u hierover vragen heeft, bel dan met (035) 692 88 88.

Levendige discussies bij eerste debat in Naarden

Na het eerste debat in Naarden volgen er nog debatten in Muiden en Bussum. Foto: Yvette Geerts.

door Yvette Geerts

Het eerste verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van Gooise Meren zit erop. Vorige week werd er, in het stadhuis van Naarden, door de 10 lijsttrekkers gedebatteerd aan de hand van vijf stellingen. Een korte uiteenzetting.

Met een opening door debatleider Ruud Bochardt van GooiTV en presentator Sjoerd Stoop van BussumsNieuws zat de stemming er direct in. Bochardt ontlokte de lokale politieke kopstukken direct enkele rake uitspraken. Zo erkende CDA-lijsttrekker Marleen Sanderse dat een debat op zondagochtend zonder haar zou plaatsvinden en moest Hart voor Bussum haar keuze voor het oprichten van een Naardense en Muidense afdeling toelichten. Arno Haye van 50PLUS maakte geen indruk met het verhaal dat zijn partij nog geen programma had. Verderop in het debat pleegde hij nagenoeg politieke zelfmoord toen hij duidelijk plank missloeg door een volledig gebrek aan kennis van het vestingwerkendossier. Haye stelde dat zijn partij gaat strijden voor het behoud van de vestingwerken voor Naarden, zeker omdat Naarden dat er maar bij liet zitten. Dat was tegen het zere been van de gemeenteraad; die heeft er namelijk van alles aan gedaan om te zorgen dat de vestingwerken behouden kunnen worden. VVD-wethouder en -lijsttrekker Miriam van Meerten liet zich dat ook niet zomaar zeggen en nodigde meneer Haye uit voor een kop koffie op het Naardense stadhuis. "Om hem eens bij te praten." Haye ging ook nog even los op het onderwerp geen verhoging ozb: "50PLUS is de enige partij die dit keihard garandeert." Jan Kwekkeboom (GOP) zei dat dit eigenlijk betekende dat 50PLUS dus duidelijk niet in het college wil plaatsnemen omdat hij anders die belofte nooit kan waarmaken.

VVD-wethouder Van Meerten wil 50PLUS graag bijpraten

Ook eensgezindheid
Meer eensgezindheid was er rondom burgerparticipatie. Alle partijen roemden de Naardense manier, waarbij al jaren succesvol wordt gewerkt met buurtplatforms. Al wil Jan Kwekkeboom van de Gooise Ouderen Partij (GOP) ervoor waken dat elk clubje zomaar geld kan ontvangen en uitgeven. Lijsttrekker van Trots op Nederland (TON) John Krabbendam vindt dat buurtplatforms mogen adviseren, maar niet meebeslissen. Dat ontlokte bij PvdA'er Gerard Boekhoff de reactie uit dat juist buurtplatforms en wijkraden geen jaknikkers moeten zijn. Maarten Balzar (D66) verwacht dat zij juist kunnen zorgen voor een versnelling van de politieke besluitvorming. Bij het debat over de burgerparticipatie ontstond ook een aardige politieke schermutseling tussen Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum en Gerard Boekhoff. De PvdA'er voelde zich duidelijk aangesproken door Munneke Smeets, die zich hardop afvroeg waarom Bussum nog geen burgerparticipatie kent. Wethouder Boekhoff reageerde direct. Hij vroeg zich af of Hart voor Bussum de laatste tijd had zitten slapen en het verschil tussen participatie en inspraak wel kende. Sanderse (CDA) en Van Meerten (VVD) rondden dit punt eensgezind af door te stellen dat burgerparticipatie gewoon een kwestie is van doen.

Levendige discussies
In het debat over de huisvesting van het college en de ambtenaren staan verschillende partijen tegenover elkaar. Zo is Gerben Struik van GroenLinks van mening dat één gemeentehuis door efficiency besparingen oplevert. Terwijl volgens de berekeningen waar Hart van Bussum van uitgaat er zes miljoen euro bespaard kan worden door juist niet alle ambtenaren samen te voegen en het stadhuis in Naarden te blijven gebruiken. Een groot deel van de zaal kon dit idee wel waarderen. 50PLUS richtte haar pijlen een aantal keer op het financiële beleid van de PvdA in Bussum. Een zelfverzekerde Boekhoff kaatste de bal direct terug toen 50PLUS betoogde dat er in Bussum met geld wordt gesmeten en gesjoemeld. Waarmee hij duidelijk hintte op de rel rond oud-burgemeester Heijman.

Burgerparticipatie is volgens Naarden een kwestie van doen

Bij het debat over parkeergelden rolden de verschillende partijen aardig over elkaar heen. Er werden door de lijsttrekkers geen harde beloftes gedaan, het onderwerp ligt, zeker in Naarden met haar blauwe zones en in Bussum waar rondom het centrum betaald parkeren geldt, erg gevoelig. In Muiden schijnt het volgens D66 allemaal goed geregeld te zijn. GroenLinks kon voor haar standpunt, het invoeren van parkeergelden om voorzieningen betaalbaar te houden, dan ook niet op veel bijval rekenen. De VVD is voor een kostendekkend parkeerbeleid en sprak zich daarmee niet echt uit. D66 heeft de fiets als alternatief. De ChristenUnie, die zich de hele avond wat bescheiden opstelde, vindt dat het huidige parkeerbeleid voor Muiden, Naarden en Bussum gehandhaafd moet blijven, met het eerste uur gratis parkeren. Dat eerste uur gratis parkeren is ook een standpunt waar het CDA zich in kan vinden.

Stemming zaal
Bij elk van de vijf stellingen mocht de zaal voor en na het debat aangeven of zij het eens (groen kaartje) of oneens (rood kaartje) was met de stelling. De zaal roerde zich menig keer en een emotionele reactie uit het publiek, waarbij Krabbendam van TON werd uitgemaakt voor racist, blijft wellicht niet zonder gevolgen. Krabbendams partij overweegt aangifte te doen Opvallend was dat in het publiek veel afgevaardigden van de politieke partijen aanwezig waren. Er vinden nog twee debatten plaats, waarvoor inwoners van alle kernen van harte zijn uitgenodigd. Het eerstvolgende verkiezingsdebat vindt morgen (donderdag) in de Kazerne in Muiden plaats. Aanvang: 20.00 uur. Het derde en laatste debat is op 9 november in het gemeentehuis van Bussum.

Prehistorische Brediusdriehoek

De boot, of wat er van over is. Foto: Gemeente Muiden

Muiden was er niet, Naarden en Bussum niet en van Gooise Meren had helemaal niemand nog gehoord. In Muiden is deze zomer een boomstamboot uit de ijzertijd gevonden. En die is echt zo oud als men dacht, zo werd gisteren duidelijk.

Nader onderzoek op het Brediusterrein heeft uitgewezen dat de boomstamboot die eind augustus op dit terrein werd gevonden daadwerkelijk dateert uit 700 voor Christus. Deze vondst is zeer zeldzaam, aangezien er in heel Nederland slechts tien boomstamboten uit deze tijd bekend zijn.

De gemeente Muiden is nu in contact met onder meer de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om te kijken wat de vervolgstappen zijn. Het liefst wordt de boomstamboot geborgen en geconserveerd voor de toekomst. Er wordt daarom nu onderzocht of de conditie van de boot voldoende is om deze op te graven en tentoon te stellen voor publiek.

Over de boomstamboot
Eind augustus werd bij archeologisch veldonderzoek op het Brediusterrein, in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de zandophoging voor de voetbalvelden, een bijzondere vondst gedaan: een boomstamboot van 6.50 meter lang en 80 cm breed uit de ijzertijd (circa 700 voor Christus). De vermoedelijke hoogte bedraagt 40-50 cm.

Muiders winnen sloeprace

MUIDEN - Een enorm feest in Muiden. Dit weekend is het team van sloeproeivereniging de Heeren XIV uit Muiden Nederlands Kampioen sloeproeien 2015 geworden tijdens Muiden-Pampus-Muiden.

Het team was in hun sloep de Orkaan gedurende het hele seizoen iets sneller dan hun naaste concurrent, maar pas dit weekend kon het kampioenschap binnen worden gehaald. Het is voor het eerst dat een Muider team Nederlands Kampioen is geworden. Voor de roeiers was het extra bijzonder dat zij dit in hun thuishaven hebben kunnen realiseren.

Groen licht sportclubs

BUSSUM - Voetbalclub SDO en hockeyclub Gooische kunnen aan de slag met hun verbouwplannen.

Er bleek donderdag raadsbrede steun voor de verbouwplannen van de sportclubs. Voetbalclub SDO gaat een van de laatste voetbalvelden van gras op het sportcomplex vervangen voor kunstgras en lampen langs dat veld plaatsen. De hockeyclub kan het hele complex straks gaan verbouwen. Het gaat om de bouw van een veel moderner en duurzamer clubgebouw tot de aanleg van veel betere velden.

Installaties zonne-energie

Vernieling op begraaf- plaats

NAARDEN - Een beeld van een engel is vernield op de Oude Begraafplaats in Naarden. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie.

Het is niet de eerste keer dat het beeld werd vernield. Vijf jaar geleden werd het ook al beschadigd.

Subsidie voor zonnepanelen?

Op het dak van het gemeentehuis Bussum liggen sinds 2014 zonnepanelen. Foto: jessica de jong

Stelling: De gemeente moet subsidie geven voor de plaatsing van zonnepanelen op huizen.

HvB - Eens
Subsidie voor zonnepanelen moet terugkomen, waarbij collectieve plaatsing op platte daken de voorkeur heeft en er geen aantasting plaatsvindt van het beschermd dorps/stadsgezicht. Hiermee zetten we stappen naar een Gooise Meren dat energieneutraal is.

CDA - Eens
Het CDA is voor een duurzame gemeente en wil een stimulerende rol spelen in het nemen van duurzame maatregelen van zowel gemeente als haar inwoners.

GroenLinks - Eens
Zonnepanelen zorgen voor een besparing op de woonlasten en dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente. GroenLinks wil de aanleg van zonnepanelen stimuleren. In eerste plaats door het steunen van initiatieven als Watt Nu, maar ook door bijvoorbeeld samen met woningbouwcorporaties te kijken of, misschien met subsidie, ook huurwoningen zonnepanelen kunnen krijgen. Tenslotte zou de gemeente huiseigenaren kunnen ondersteunen bij de aanschaf door subsidie of collectieve inkoop.

GOP - Eens
De GOP hecht grote waarde aan het winnen van duurzame energie, waarbij zonnepanelen een van de minst kostbare investeringen is, een hoog rendement oplevert en de CO2-uitstoot verlaagt.

PvdA - Eens
Duurzame energieproductie is in het belang van iedereen. Een installatiesubsidie voor zonnepanelen stimuleert de aanschaf.

D66 - Eens
D66 wil Gooise Meren maken tot een van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Focus op zonne-energie is daarbij van belang. Voor betaalbare zonnepanelen op huizen onderzoekt de nieuwe gemeente partnerschappen met stimuleringsfondsen, zoals de SVn (Stimuleringsregeling Volkshuisvesting voor Nederlandse gemeenten). Ook zorgt de gemeente voor uitstekende informatievoorziening over zonnepanelen. D66 pleit voor steun aan het Bussumse initiatief Watt Nu om dit naar de andere kernen uit te breiden.

ChristenUnie - Oneens
De plaatsing van zonnepanelen is inmiddels een zichzelf terugverdienende actie voor de bewoners van een huis. Het is nu zelfs mogelijk om zonnepanelen de eerste periode te huren, zodat het ineens opbrengen van de aanschafprijs niet nodig is. Na het verstrijken van de huurperiode kan het echte terugverdienen van de plaatsing beginnen. Het verschaffen van gemeentesubsidie voor het plaatsen van zonnepanelen is niet nodig. Energiebedrijven zouden de goedkope winning van energie moeten stimuleren.

50 PLUS - Oneens
Hoewel 50PLUS voorstander is van het plaatsen van zonnepanelen, is ze tegen subsidie door de gemeente. Het is geen gemeentelijke taak en ook onbetaalbaar. Eerdere subsidies en terugbetaling BTW komen van het Rijk.

VVD - Oneens
Dit is geen primaire gemeentetaak. Inwoners hebben de ruimte hier zelf invulling aan te geven en er zijn landelijke subsidieregelingen.

TROTS - Oneens
Het plaatsen van zonnepanelen is een beslissing van een huiseigenaar en dient ook door hem of haar te worden bekostigd om hiervan ook in de toekomst de vruchten van te plukken.

Geen sluitingstijd voor horeca?

Gezelligheid kent geen tijd, of toch wel? Foto: Matthijs Wink

Stelling: uitgaansgelegenheden mogen zelf bepalen tot hoe laat ze open blijven.

50Plus - Eens
Ervaringen in andere gemeenten tonen aan dat gespreide sluitingstijden grote voordelen hebben. Overal op een vast tijdstip sluiten geeft vaak veel overlast en past niet meer in deze tijd

TROTS - Eens
Indien er geen overlast wordt veroorzaakt kunnen uitbaters en gasten zelf het best bepalen wanneer het tijd is om te sluiten.

D66 - Eens
D66 zet in op verlevendiging van uitgaansgebieden door flexibele openingstijden in de gebieden waar dat kan. Goede afstemming met omwonenden is hierbij van belang.

HvB - Oneens
Om overlast te voorkomen en de veiligheid te bevorderen is het goed dat de sluitingstijden, in samenspraak met de horeca, gereguleerd worden. Dat geeft ook de politie de kans om agenten verspreid in te zetten en al haar taken goed uit te voeren. De ervaringen in Bussum zijn goed en het aantal klachten is afgenomen.

CDA - Oneens
Voor de leefbaarheid van omwonenden vindt het CDA het goed dat er afspraken zijn voor de sluitingstijden van kroegen en andere uitgaansgelegenheden.

GroenLinks - Oneens
Bij uitgaansgelegenheden is er altijd een risico van overlast voor omwonenden. Een van de weinige instrumenten die de gemeente heeft om deze overlast tot een minimum te beperken, is het bepalen van sluitingstijden. Natuurlijk moet dit in goed overleg met de horeca-ondernemers gebeuren.

ChristenUnie - Oneens
De ChristenUnie kan zich vinden in het Horeca beleidsplan zoals dat door de gemeente Bussum is opgesteld. Daarin is een set van maatregelen opgenomen om de overlast voor omwonenden en misdragingen vanwege overmatig alcoholgebruik te beperken. Voor zowel Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg zijn in ieder geval vaste sluitingstijden ingesteld. Wij zijn er altijd voor als een uitgaansgelegenheid eerder wil sluiten dan volgens de plaatselijke verordeningen is toegestaan.

VVD - Oneens
In het belang van de openbare orde en nachtrust van inwoners, moeten er grenzen gesteld worden aan de openingstijden van horeca. Dat geldt te meer in de relatief kleine kernen van Gooise Meren.

GOP - Oneens
De huidige verordening opening- en sluitingstijden voor uitgaansgelegenheden in Bussum kan voor wat betreft de GOP model staan in alle woonkernen. Om 02.00 uur geen bezoekers meer binnenlaten en tot 04.00 uur kunnen de aanwezige bezoekers gefaseerd de uitgaansgelegenheid verlaten. De uitbater dient mede verantwoordelijk gesteld te worden voor de nachtrust van de directomwonenden.

PvdA - Oneens
Nachtelijke overlast tast de leefbaarheid van de buurt en de gezondheid van omwonenden aan. Een zekere mate van zelfregulering kan geen kwaad, maar daar zijn wel grenzen aan.

Filmhuis Bussum

'Sworn Virgin'.

*Weet MARGUERITE, 's werelds slechtste sopraan, zelf wel hoe ze zingt?
*THE WOLFPACK fascineert. Zes slimme, charismatische broers in een bizarre realiteit.
*In visueel overdonderend KNIGHT OF CUPS tracht een schrijver (Christian Bale) aan de Hollywoodleegte te ontsnappen.
*In THE LOBSTER moet een man (Colin Farrell) succesvol daten, anders wacht hem een absurdistische straf.
*Gevoelige verrassingen voor Charlotte Rampling in 45 YEARS.
*Adembenemende docu-thriller HOW TO CHANGE THE WORLD over moedige Greenpeace-pioniers.
*In de documentaire TREFFPUNKT ERASMUS redt Wehrmachtsoldaat Klemke honderden onderduikers in het Gooi.
*Twee acteertalentjes schipperen in UNE ENFANCE tussen verslaafde moeder en haar driftige vriend.
*DIE LAATSTE ZOMER is een goed geacteerde 'whodunnit' rond moeders mysterieuze dood.
*SWORN VIRGIN is het ingetogen portret van een Albanese vrouw en een oude traditie over volledige kuisheid.
*SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling.
*FAMILIEFILMS: HOLLY EN DE ZWAAN en MINI EN DE MUGGEN.
*Twee SPECIALS: een nagesprek met de regisseur bij TREFFPUNKT ERASMUS (maandag) en veel korte films toegelicht door filmwetenschapper Rudi de Boer, i.s.m. Bibliotheek Naarden-Bussum (woensdag).

Versa vrijwillgerscentrale

*Versa zoekt redactieleden en een eindredacteur met een goed gevoel voor de Nederlandse taal om een tijdschrift te maken van, voor en door vrijwilligers. (9700)
*De Minister Calsschool zoekt een begeleider om tussen de middag met de kinderen te lunchen en daarna de activiteiten te begeleiden. (9476)
* Versa Welzijn Kinderwerk Locatie Scan zoekt een vrijwilliger die een maal in de week een uurtje met kinderen die problemen met taal hebben, wil lezen. (9591)
*Voor in het Scangebouw in Naarden worden mensen gezocht die kinderen (tussen 8 en 12 jaar) met gedragsproblemen kunnen begeleiden d.m.v. verschillende activiteiten. (9593)

donderdag 5 november

Bridgen

Bridgen in WOC 'Spieghelwijck' Iepenlaan 354a, Bussum. Van 10.00 - 12.00 uur.

Knutselinloop

Knutselinloop voor volwassenen vanaf 30 jaar. Van 13.30 - 16.00 uur. Wijkcentrum Uit-Wijk, Dr.Schaepmanlaan 10, Bussum.

Expositie

Expositie van gebroeders Hofstra bij Arts of Lecadre, Huizerweg 32, Bussum.

Open Eettafel

Open Eettafel bij de Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Aanmelden: 035-693 87 86 twee dagen van tevoren voor 12.00 uur.

Muziek

Optreden duo A man's passion in Vivium de Zandzee, Iepenlaan 354, Bussum. Van 14.15 tot 16.00 uur. Kaartje 6 euro.

The Ways of Zion

Concert The Ways of Zion o.l.v. Jos van Veldhoven. Locatie: Grote Kerk Naarden. Aanvang 20:15 uur. www.bachvereniging.nl.

Orgelconcert

De vier organisten van de Verlosserkerk geven voor de vierde keer een concert op het hoofdorgel. Aanvang 20.00 uur.

Optreden

Optreden muziekvereniging Het Gooi met zangers uit Kiev o.l.v. dirigent Theo Hoekstra. Locatie: St. Jozefkerk, Ceintuurbaan 43, Bussum. Aanvang 20.15 uur.

zaterdag 7 november

Najaarsconcert Nardinc

Najaarsconcert Muziekvendel Nardinc in de Proms. Locatie: gebouw De Sprong, Keverdijk 2, Naarden. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs is € 5,-, voor kinderen tot 12 jaar € 2,50.

Kinderyoga

Kinderyoga voor kinderen van 4 t/m 7 jaar in De Hoed in Naarden. www.awesomes.nl.

Meubels restylen

Meubels restylen met milkpaint bij De Gooische Loods, Laarderweg 118. Van 11.00 - 14.00 uur.

Garageverkoop

Garageverkoop van 13.00 - 16.00 uur in garagebox nr 348 op de Iepenlaan, Bussum.

Herdenkingsmiddag

Herdenkingsmiddag. Locatie: Tussen de Bomen, Valkeveenselaan 56b Naarden. Aanvang 16.00 uur. Om 17.00 uur afsluiting. Gratis toegang. Opgeven: info@almauitvaartzorg.nl.

Benefietconcert

Benefietconcert in De Grote Kerk van Naarden ten bate van het Diabetes Fonds. Aanvang 20.00 uur, kaarten voor € 15,- via www.concertdiabetesfonds.nl.

dinsdag 10 november

Theemiddag

Theemiddag in WOC Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, Bussum. Van 14.00 – 16.30 uur.

Lezing Groei & Bloei

Lezing Groei & Bloei door Dirk van Ommeren. Locatie: het Trefpunt (Ceintuurbaan / hoek Lorentzweg). Aanvang 20.00 uur, toegang voor niet-leden € 2,50.

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken. Locatie: Bellefleur, Mackaylaan 11-A te Naarden van 20.30-22.00 uur.

Proefles salsa

Proefles salsa in De Schakel in Naarden samen met dansschool Dances2love. Gratis toegang. Aanvang 20.00 uur. Locatie: Kol. Verveerstraat 74, Naarden.

Sieraden maken

Sieraden maken voor kinderen van 7 t/m 12 jaar bij de Scan, M. Kampsstraat 3, Naarden. Elke dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur. Kosten: € 2,40 per keer.

Inloopspreekuur Visio

Inloopspreekuur van Visio van 10.30 - 12.30 uur.

Iconen

In de Wilhelminakerk vertellen Sigurda Velema en Harry Smith over iconen. Aanvang 14.00 uur.

Kind & Koffie

Kind & Koffie Late Night door SKBNM, met How2talk2kids. Aanmelden verplicht via kindkoffie@skbnm.nl. Aanvang: 20.00 uur.

vrijdag 6 november

Schakeldiner

Schakeldiner. Kosten € 7,50. Welkom vanaf 17.15 uur. Opgeven in De Schakel, Kol. Verveerstraat 74, 035-6944742.

Broodje+

Ruimte serveert Broodje+ aan de Brinklaan 36a in Bussum. Vanaf 17.30 uur.

Goed Gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a in Bussum een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.15 uur. Informatie: 035-6946971 en www.ruimte-bussum.nl.

Workshop mediumschap

Nimis centre of light aan de T.B. Huurmanlaan 15 houdt een workshop 'Mediumschap'. Aanvang 19.30 uur.

zondag 8 november

Dvd-voorstelling

Dvd-voorstelling in De Palmpit aan de Koekoeklaan. Aanvang 14.30 uur. Toegang € 2,-.

Klimkampioenschappen

Nederlandse jeugdklimkampioenschappen bij Rock Steady, Zanderijweg 12-14, Bussum. Start: 10.00 uur en afsluiting rond 20.15 uur. Entree € 2,50.

Rommelmarkt

Rommelmarkt in Uit-Wijk, Dr.Schaepmanlaan 10, Bussum. Van 11.00 tot 15.00 uur. Tafels reserveren via skuperus@versawelzijn.nl.

maandag 9 november

Debat

Verkiezingsdebat in het gemeentehuis van Bussum. Aanvang: 20.00 uur.

Yoga-oefeningen

Yoga-oefeningen in wijkcentrum Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, Bussum. Van 10.15 - 11.30 uur.

Opticien

Stoffer Optiek komt van 10.00 - 12.00 uur naar De Palmpit aan de Koekoeklaan 3.

Open Eettafel

Open Eettafel bij de Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Aanmelden: 035-693 87 86.

woensdag 11 november

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken. Locatie: voormalig Wijzer-gebouw, Landstraat 80 te Bussum van 18.30 -20.00 uur.

Schoenenverkoop

Schoenverkoop voor senioren in de Heul, Koekoeklaan 3, Bussum. Van 14.30 – 16.30 uur.

Kind & Koffie

Voor ouders met kinderen tot 4 jaar bij De Bommelburcht, Abraham Kuyperlaan 18B, Bussum.

BFC zakt voor eerste grote test

Voetballers komen tekort voor eerste plaats

BFC kon vooral voor rust geen potten breken tegen ASV'65. Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - De voetballers van BFC hebben afgelopen weekend geen potten kunnen breken tegen koploper ASV'65. De Bussumers zakten voor hun eerste grote test en vergaten, vooral door zwak spel voor rust, de eerste plaats over te nemen en deelname aan de play-offs nu al zeker te stellen. BFC verloor met 2-1 van de Ankeveners.

Het ontbrak BFC voor rust vooral aan vechtlust. De Bussumers bleken meteen na de aftrap gewaagd aan de tegenstander en kregen al snel een paar goede kansen, maar de aanvallers vergaten af te maken. Doordat BFC niet toesloeg, kon ASV'65 langzaam het duel overnemen. De Ankeveners speelden een stuk sterker en bleken vooral ook een stuk stugger dan de Bussumers.

ASV'65 sloeg voor rust twee keer hard toe. Halverwege de eerste helft kon de ploeg het goede spel belonen en BFC op achterstand zetten. BFC probeerde daarna wat terug te doen, maar het ontbrak de ploeg aan vuur om ASV'65 op te jagen. Sterker nog: ASV'65 kon de voorsprong voor rust nog verdubbelen. Na een knappe solo van een van de Ankeveense aanvallers, die de BFC-achterhoede vergat een halt toe te roepen, werd de bal onhoudbaar tegen de touwen van de Bussumse goal geschoten. Na de treffer bleek BFC even weerloos. De ploeg had het geluk dat doelman Desmond Ording sterk stond te keepen, anders had het na de eerste helft zomaar 4-0 of erger kunnen worden.

Na rust voetbalde BFC een stuk beter. Foto: Bastiaan Miché

Na de rust leek BFC haar lessen van voor rust geleerd te hebben

Na de rust leek BFC haar lessen geleerd te hebben van alles wat er voor rust gebeurde. De Bussumse ploeg speelde een stuk sterker dan daarvoor. Al snel leek de ploeg wat terug te doen, maar de Bussumse goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. BFC zette echter door, knokte voor elke meter en begon ook steeds beter te voetballen. ASV'65 kon er amper wat tegenoverstellen.

Hoewel BFC dus veel beter speelde, vergat de ploeg te scoren. Zelfs toen de ploeg een levensgrote kans kreeg door met een strafschop toe te slaan, faalde de ploeg: aanvoerder Dico Knevel verzuimde de strafschop tegen de touwen te werken. Desondanks bleef BFC doorvechten. Toen de ploeg met een ondertal speelde, na een rode kaart voor Jurrien Blaauw, bleef BFC ook de betere ploeg. Op het laatste moment kon BFC met een treffer van aanvoerder Dico Knevel wat terugdoen, maar dat bleek te laat.

BFC staat na afgelopen weekend op de derde plaats. De achterstand op de koploper bedraagt nu 5 punten. Komend weekend speelt BFC tegen AS'80 dat een paar plaatsen lager staat.

Zure nederlaag SDO na mat duel tegen DHC

Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Een zure nederlaag na een mat duel afgelopen weekend voor SDO. De Bussumse hoofdklasser leek tegen het hogergeklasseerde DHC af te stevenen op een punt, maar verloor toch: 1-0.

DHC probeerde vlak na de aftrap al meteen druk te zetten, maar doordat de achterhoede van SDO goed stond te spelen konden de Rotterdammers nauwelijks voor gevaar zorgen. SDO kon wel een paar keer voor het doel van de tegenstander komen, maar zag geen kans om te scoren. De beste kans voor rust was voor Elroy Pappot. De Bussumer zag de DHC-doelman knap redden. Na de rust was het spelbeeld hetzelfde, al kwam SDO wat meer aan de bal. Er waren wat kansjes over en weer, maar echt grote kansen bleven achterwege. DHC had echter aan één kansje voldoende om SDO alsnog te kunnen verslaan. Het schot van de DHC-aanvaller bleek onhoudbaar voor de keeper van SDO. Na de goal probeerde SDO nog wat terug te doen, maar kwam kracht tekort.

HCAW haalt sterke spelers naar Bussum

BUSSUM - Honk- en softbalclub HCAW heeft het eerste team versterkt met een achttal sterke spelers. Dat maakte de club deze week bekend. Daar staat wel tegenover dat het dubbele aantal spelers de club verlaat.

Zorgen hoeft de Bussumse club dus niet te hebben na de leegloop. Met de komst van onder meer Vince Rooi (Vaessen Pioniers), Roeland Henrique (L&D Amsterdam Pirates) en Jim Ploeger (UVV) heeft HCAW enkele (oud-)spelers van het Nederlands team weten aan te trekken. Ook Kevin Wijgertse (Vaessen Pioniers), Levine Gabriëls (DSS), Julian Goins (Mampaey The Hawks) en Oscar Meuris (UVV) maken de overstap naar de Bussumse hoofdklasser.

Jazon Allee en Roland Laurens (RCH-Pinguïns), Brian Biezen, Rikkert Kempen en Jarreau Martina (Twins), Max Clarijs (L&D Amsterdam Pirates), Peter van Doesburg (gestopt), Roy Seltenrijch (gestopt), Leon Elshof en Tony Kreisel (tweede team), Jim Froberg (Domstad Dodgers), Steven van Groningen (Curaçao Neptunus), Aldrich Guzman (Mampaey The Hawks), Bob Klaarenbeek (Quick Amersfoort), Emersson Paula (The Orioles) en Maickel Rietel (Vaessen Pioniers) vertrekken.

HCAW zoekt nog een hoofdcoach voor komend jaar. De club verwacht daar de komende weken meer bekend over te maken.

Bussumse hockeysters aan kop

BUSSUM - Een zwaarbevochten zege heeft de hockeysters van Gooische afgelopen weekend de eerste plaats opgeleverd. De Bussumse vrouwen versloegen, vooral door een sterke tweede helft, runner-up EHV met 4-1.

De hockeysters keken na de eerste helft tegen een achterstand aan tegen het stugge EHV. Dat kwam vooral door botte pech: de Bussumers kregen 5 strafcorners, maar konden geen goal maken. Na de rust was alles anders en speelden de Bussumers veel sterker. Met snel spel en een paar goede kansen zorgde de ploeg al gauw voor een ommekeer en werd EHV alsnog verslagen.

Nederlaag hockeyers
De hockeyers van Gooische hebben afgelopen weekend geen punten kunnen pakken tegen het wat hoger geklasseerde Nijmegen. De Bussumse heren speelden ondermaats en verloren met 2-0.

NVC boekt weer eens zege

NAARDEN - Na een hele maand zonder zege hebben de voetballers van NVC afgelopen weekend weer eens gewonnen. De Naarder tweedeklasser won knap van subtopper Houten: 4-1.

NVC kwam nog wel op achterstand te staan, maar rechtte daarna de rug. Met goed voetbal werd voor veel gevaar gezorgd. Grote man aan de kant van de Naarders was aanvaller Karim el Kaddouri. De NVC-speler maakte alle doelpunten.

USHC overklast HC Naarden

NAARDEN - Een forse nederlaag afgelopen weekend voor de hockeyers van HC Naarden. De Naardense eersteklasser verloor met 5-1 van USHC.

USHC speelde erg sterk, HC Naarden maakte te veel fouten. Vlak voor rust stond het al 2-0. Na de rust speelde HC Naarder wel wat sterker, maar het ontbrak ploeg aan kracht om echt wat terug te kunnen doen.

Hockeysters komen tekort
De hockeysters van HC Naarden hebben afgelopen weekend verloren van koploper HBS. De Naarder ploeg kon lang meekomen met de beste ploeg van het klassement, maar verloor toch met 0-2.

Nadenken, stilstaan, vieren en gedenken in boek over rituelen

Annegien Ochtman-de Boer weet hoe je belangrijke momenten vorm kunt geven

'Het boek is een praktische gids die mensen een handvat geeft om tot een plan te komen' Foto: Bob Awick

door Mireille Detrixhe

BUSSUM - Annegien Ochtman-de Boer uit Bussum presenteerde recent haar eerste boek 'Nieuwe rituelen'. Een boek over hoe je vorm kunt geven aan belangrijke momenten in je leven. Nadenken, stilstaan, vieren en gedenken, allemaal kernwoorden voor wat Annegien doet en waar het boek over gaat. "Ik vind het belangrijk om onder de aandacht te brengen dat we zelf steeds meer invloed kunnen uitoefenen op rituelen die we uitvoeren."

Het boek

Annegien Ochtman-de Boer (1955) studeerde theologie (hoofdvak pastorale psychologie) in Leiden en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium. Ze startte tien jaar geleden haar eigen rituelenbureau (www.ritualiter.nl).

Annegien heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven.

Annegien heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Zij constateerde dat hoe we met rituelen omgaan allemaal niet meer zo vastligt als vroeger. "Er liggen twee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag aan de veranderende behoeften aan rituelen: de ontkerkelijking en individualisering van de maatschappij, maar ook globalisering en democratisering spelen daarin een rol", legt Annegien uit. "Mensen denken steeds meer zelf na en nemen hun eigen beslissingen, maar de behoefte aan rituelen is niet weg. Het is de vraag hoe we rituelen, passend bij deze tijd, op een nieuwe manier invullen", vertelt ze. "Ik ben eigenlijk al 10 jaar bezig uit te zoeken wat bij mensen past. Wat helpt, wat biedt troost en wat doet goed? Dat is tegenwoordig vaak in een andere vorm dan wat we gewend waren, maar er is altijd een vorm die bij je past."

'Wat helpt, wat biedt troost en wat doet goed?'

In eerste instantie richtte Annegien zich op een groep mensen die nog wel iets wilden van de kerk op een belangrijk moment, bijvoorbeeld een huwelijk, sterfgeval of geboorte, maar niet meer een directe band hebben met een pastoor of een dominee. Ze merkte al snel dat er ook buiten de kerk behoefte was aan invulling van rituelen bij belangrijke gebeurtenissen, maar dan op een andere manier dan binnen de kerk. Annegien wil vooral dat mensen erover gaan nadenken dat er andere wegen zijn dan die we gewend zijn van oudsher en vindt dat het dus niet zo hoeft te zijn dat er geen weg is als je de 'oude' wegen niet volgt. "Er zijn nieuwe vormen en mogelijkheden. Meestal weten mensen diep in hun achterhoofd wel wat ze willen. Ze beseffen alleen niet altijd dat die wensen realiteit kunnen worden. Het is vaak een kwestie van omdenken en zoeken naar die weg."

Praktische gids
In het boek staan veel voorbeeldverhalen en een plan van aanpak. "Het boek is dus eigenlijk een praktische gids die mensen een handvat geeft om tot een plan te komen", zegt Annegien. Een mooi voorbeeld vindt ze de 'gezingeving', een woord dat bedacht is door de ouders van inmiddels drie zonen die iets wilden doen rondom de geboorte van hun zonen, maar een doop wat te veel vonden. Ze wilden graag hun dankbaarheid tonen, een belofte doen naar hun zonen, en dat wilden ze doen in de natuur. Ook kregen de peetouders een rol. Met elkaar hebben ze een bijzondere ceremonie beleefd, buiten met 20 kinderen en 20 volwassenen. De kinderen hebben samen met hun peetouders een bootje te water gelaten. Dat bootje werd in een veilige vijver in het water gelegd, maar die vijver was wel verbonden met een rivier en vanuit de rivier met de zee. Het bootje stond symbool voor de verbintenis met het leven.

'Rituelen kunnen helpen bij een verwerkingsproces'

Annegien vertelt dat het ook mogelijk is om een scheidingsritueel te houden. "Het is natuurlijk heel apart dat je bruiloft vaak gepaard gaat met een prachtige ceremonie en als je gaat scheiden blijft het bij een handtekening onder een convenant. Dat kan beter en mooier afgerond worden", vindt ze. "Misschien niet in het heetst van de strijd als alle battles nog uitgevochten worden, maar wel na een poosje. Dat kan met name belangrijk zijn als er kinderen in het spel zijn en beide ouders het belang van de kinderen vooropstellen. Ouders blijven nu eenmaal altijd de ouders en moeten dus iets van communicatie hebben. Dat kan bijvoorbeeld door het teruggeven van de 'oude belofte - het is niet gelukt die waar te maken - en een nieuwe belofte te doen voor de toekomst, ook al ziet die er anders uit."
"Dat is voor kinderen heel waardevol. Bijna alle kinderen zijn uit liefde geboren. Als ouders beginnen aan kinderen dan zijn ze dol op elkaar. Als ouders na een scheiding zich negatief uitlaten over de andere ouder, dan ontken je de liefde die er was en die is nu juist zo belangrijk voor de kinderen om te beseffen dat ze vanuit liefde zijn geboren. Het is dus belangrijk om dat te benoemen in het ritueel. Je blijft voor altijd samen ouders en moet dus een vorm vinden, en daar kan een ritueel bij helpen", zegt Annegien in volle overtuiging.
In het boek staan ook voorbeelden van overlijdensceremonies. "Verdriet moet je in stukjes knippen", zegt Annegien. "Je kunt stilstaan bij het moment dat de kist dichtgaat bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd zo'n heftig moment. Je kunt er ook voor kiezen om dat niet op de dag van de begrafenis te doen, maar de avond ervoor met een paar mooie woorden en volledige aandacht bij dat moment. Het is zo belangrijk voor het rouwproces dat je in de 'heilige week', de week van overlijden tot afscheid, de juiste beslissingen neemt en dat de ceremonie zo wordt zoals je hoopt. Zorg ervoor dat het een mooie dag wordt, hoe verdrietig ook. Rituelen kunnen helpen bij een verwerkingsproces."

Gooise Beren en Buma werven stemmen

Buma in Bussum. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Ja, wat doe je als lokale politieke partij die campagne wil voeren zonder bekende fractievoorzitter uit Den Haag? Dan kom je met Gooy de Beer. Hart voor Bussum liet de beer op koopzondag door de straten van Bussum lopen om stemmen te winnen.

De ludieke actie moet ervoor zorgen dat iedereen op woensdag 18 november bij de gemeenteraadsverkiezingen op Hart voor Bussum zal stemmen. Fractievoorzitter Marieke Munneke Smeets: "Ik waardeer de hulp van Gooy de Beer bijzonder en hoop dat hij een permanent onderdeel van de nieuwe gemeente Gooise Beren, pardon Gooise Meren, zal worden."

Gooy de Beer.

Het CDA had wel een politiek kopstuk weten te strikken, namelijk fractievoorzitter Sybrand Buma. Hij was zaterdag even in het dorp om campagne te voeren. Hij kon op flink wat belangstelling rekenen. Met hem waren vele lokale CDA'ers op straat om onder andere groene ijsjes uit te delen en appels. Eerste Kamerlid Wopke Hoekstra, die in Bussum woont, voegde zich ook bij de karavaan. Hij liet weten veel vertrouwen te hebben in lijsttrekker Marleen Sanderse.

Kunstwerken bij winkeliers Het Rijtje

Medewerking van Artes Bussum

Wethouder Nen van Ramshorst bij de opening. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Kunst van lokale kunstenaars bewonderen, wat winkelen en tegelijkertijd je boodschappen doen. Vanaf 30 oktober tot en met 21 november hangen er in 11 winkels aan het einde van de Huizerweg ('Het Rijtje') kunstwerken van leden van kunstenaarsvereniging Artes Bussum.

"Het idee voor deze Kunst op het Rijtje ontstond tijdens een overleg", vertelt Merijn Corsten van Sauter Wijnen. De winkeliers willen zo meer als collectief naar buiten treden en richting hun klanten wat extra's te doen.Tijdens Kunst op het Rijtje kunnen klanten stemmen op hun favoriete kunstwerk en maken ze kans op een zogenaamd Smaak van Bussum-pakket. Corsten: "We wilden geen kortingsactie; het kan namelijk met een beetje creativiteit zo veel leuker. Er was vanuit de kunstenaars direct veel animo. Voorzitter van Artes Bussum Phyllis Buyserd laat weten het een prachtig initiatief te vinden. Het blijft volgens Corsten zeker niet bij een eenmalige actie. "Het is het eerste evenement in een programma." In het voorjaar denken ze zelf aan een soort vintagemarkt, waar bewoners van de achterliggende wijk hun spullen voor de deuren van de winkels mogen verkopen.

Postzegelwinkel in Bussum geopend

De Collect Club aan de Vlietlaan in Bussum. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Postzegelverzamelaarster Els Lipsius ziet een grote wens in vervulling gaan. Ze opent deze week haar eigen postzegelwinkel aan de Vlietlaan 44c in Bussum.

"Een Goois clubhuis voor filatelisten en liefhebbers, van de alleroudste tot de allernieuwste zegels", vertelt een enthousiaste Lipsius. In de Collect Club-winkel is echt van alles over postzegels te vinden en heus niet alleen de reguliere postzegels. Naast alle postzegeluitgaves van PostNL, gadgets gemaakt van oude postzakken en specifieke jaarverzamelingen (postzegeljaargang voor de kenners) is het ook mogelijk om een postzegel te laten personaliseren met bijvoorbeeld een digitale foto. Voor de postzegelverzamelaar anno nu, zeg maar.

Beleving terugbrengen
Lipsius verzamelt zelf al heel lang postzegels en heeft al jaren een online winkel. Ze is ervan overtuigd dat er behoefte is aan een fysieke winkel. Zo wil ze de beleving van onder andere het postzegelverzamelen terugbrengen. "Een postzegel vertelt altijd een verhaal. Of het nu het ontwerp is of de reden om een specifieke postzegel op een brief of ansichtkaart te plakken." De winkel is open van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 - 18.00 uur (op zaterdag tot 17.00 uur) en op koopavonden. De officiële opening is 4 november.

Klemke voor boekhandel Erasmus.

De in Bussum wonende documentairemaakster Annet Betsalel maakte een film met de titel 'Treffpunkt Erasmus', naar de naam van een Amsterdamse boekhandel. Daar vond in 1942 de cruciale ontmoeting plaats tussen de hoofdpersoon van de film, Werner Klemke, en leden van het verzet.

De ontdekking van het verhaal begint in 2011, toen in de synagoge aan de Kromme Englaan in Bussum kastenvol archiefstukken werden gevonden, waarvan sommige 150 jaar oud waren. Brieven in dat archief leidden tot de vondst over wat Werner Klemke en Johannes Gerhardt, twee jonge Wehrmachtsoldaten, voor een grote groep onderduikers in het Gooi gedaan hadden.
In 'Erasmus' konden de Duitse dienstplichtigen boeken vinden, die in Duitsland verboden waren, van Thomas Mann, Stefan Zweig en Kurt Tucholsky bijvoorbeeld. Daar kwamen ze in de zomer van 1942 in contact met de joodse familie Van Perlstein uit Blaricum – die eerder in De Burcht aan de Brediusweg had gewoond. Zij besloten de familie Van Perlstein te helpen door documenten te vervalsen om van hun ster af te komen en werkten daarna mee aan het opzetten van een groot onderduiknetwerk in hele Gooi. Daardoor hebben ze velen, joden en niet-joden, het leven gered. Historicus Ben Braber schat het aantal op 500.

Werner Klemke met Evie van Perlstein en echtgenoot Mels de Jong.
Vrienden tijdens de bezetting. V.l.n.r. Mels de Jong, Johannes Gerhardt, Johnny Lefebvre, Gerard van Perlstein en Werner Klemke.

Als soldaat had Klemke, o.m. gelegerd in Crailo, een rustige schrijversbaan. Gerhardt sneuvelde in 1944, maar Klemke overleefde de oorlog en groeide uit tot een beroemde (kinder)boekenillustrator in de DDR en ook daarbuiten. Klemke overleed in 1994.

In 1962 vertelde hij in een interview hoe hij toevallig getuige was geweest van het samendrijven van joden bij het Muiderpoortstation, hetgeen hem zeer geraakt had.

Met al deze gegevens en hoe het met Klemke na de oorlog ging, maakte Annet Betsalel de documentaire 'Treffpunkt Erasmus', die onlangs in Berlijn in première ging en op maandag 9 november a.s. zijn Nederlandse première in het Filmhuis van Bussum beleeft. De film is daarna nog een aantal keren in Bussum te zien; zie het programma van het Filmhuis.

Klaas Oosterom

Nu in Naarden: foto afdrukservice uit een fotovaklab bij u om de hoek. Wij drukken af met de ultramoderne FUJI DL600 zeer hoge kwaliteit. Prijzen zeer scherp, veel maten verkrijgbaar, tot wel 100x150 cm groot. In hoogglans maar ook in prachtig zijdemat. Nieuwsgierig? Kijk maar eens op de homepage van: http://www.fotovakprintnaarden.nl ga naar de link http://afdrukservice.fotovakprintnaarden.nl Fotovakprint Naarden Amsterdamsestraatweg 15d 1411 AW. Parkeren is gratis op eigen terrein, wij verwelkomen u graag. Met vriendelijke groet, Bertine 06-28762763 en Dick 06-51083335

Kantoorruimte ong. 14 m2, in souterrain, ruim lichtinval, verwarming, wastafel en gez. toilet. € 122,- per maand excl. energiekosten kantoorruimte. Info 06-10397243

Privéles Engels, Nederlands, Duits, Frans en Spaans.
035-6839235

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal.
035-6938689

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

Rommelmarkt kameleon. 08-11-2015. 10.00-14.30 uur. Elise Dammershof 12a Bussum. Entree gratis. Zelfgemaakte soep, taart en diverse snacks tegen kleine vergoeding

GARAGE te huur, NAARDEN, Pr. Beatrixhof. € 130,- p.m. Tel.: 06-53504070

HUISHOUDCOACH. Rust en ruimte in uw huis en hoofd? Een verkoopklaar huis? Hulp bij het leegruimen van een nalatenschap? Structuur in uw dagindeling? Ellen Molenaar biedt uitkomst. Bel 06-20005251 of kijk op
www.rommelpotwestbroek.nl

Apple cursus leer werken met uw Apple iMac, MacBook, iPad voor beginnende en gevorderde Macgebruikers. Meer informatie www.digiit.net of stuur een e-mail naar: mail@digiit.net Digiit - de Apple specialist van 't Gooi.

Zon. 15 nov. Gooise Vlooienmarkt Huizen, Sph. de Meent DonEvents.nl 0294-237320

VERMIST: langharige, lichtrood/beige poes met witte voetjes en wit befje. Voor het laatst gezien in Rembrandtkwartier Naarden op 17 oktober. Wie heeft haar sindsdien nog gezien? Laat het aub weten aan: ijmbergervoet@zonnet.nl of bel 06-53978541.

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SCOOTERS te koop: VESPA en PIAGGIO uit voorraad laagste prijs incl. 2 jaar garantie. Alle merken leverbaar
SCOOTERDUMPER.NL grote collectie nieuw en gebruikt 0294-414108 / 06-12868539 Bloemendalerweg 41 A Weesp

Feestje? Gratis feestzaal tot 180 personen.
www.snookerclubbussum.nl 06-53319921

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

SCOOTER reparatie, alle merken, snel en vakkundig ! Ma t/m Za SCOOTER WEESP Bloemendalerweg 41 A, 0294-414108 / 06-53656082 RDW-erkend. Tevens oude / kapotte scooters gezocht. GRATIS opgehaald !

Dak4all voor al u dakwerk met garantie, goed werk en betaalbaar 06-39045434

Loodsverkoop 7+8 november 10-16 uur, Melkweg 1 A Bussum. Boedel meubels mega-kerst

Mooie winterjassen en lekkere dikke vesten gevoerd vindt u bij the outlet store in Baarn, Laanstraat 41 open van di. t/m zat. 10.00-17.00 uur.